Elektronların muhteşem dünyası

ETİKETLER:


Gözle görülmesi mümkün olmayan atomlar, bir çekirdek ve o çekirdeğin etrafında dönen ELEKTRONLARDAN oluşurlar.

Çekirdeği oluşturan proton, artı yüklü ve nötron yüksüz olduğundan çekirdeğin kendisiDAİMA ARTI YÜKLÜDÜR. Çekirdeğin etrafında saniyede 1 milyon tur atan elektronlar ise DAİMA EKSİ YÜKLÜDÜRLER.

Bir atomu muhteşem yapan özelliklerin en önemlilerinden biri, elektronların bitmek tükenmek bilmeyen dönüş hareketidir.

Yaratıldığı andan itibaren hiçbir şekilde yok olmayan atomdaki elektronlar, ne kadar zaman geçerse geçsin, hangi maddenin parçası olurlarsa olsunlar, AYNI HIZDA KESİNTİSİZ OLARAK DÖNMEYE DEVAM EDERLER.

Her atomun elektron sayısı farklıdır. Örneğin hidrojen atomunda yalnızca bir, helyumda ise ikielektron bulunurken, uranyum atomunda tam 92 elektron döner.

Bu elektronlar yedi ayrı yörüngede dönerler. Ağır atomlarda, yüze yakın elektron yedi yörüngeye dağılmış durumdadır. Onlarca atom aynı yörüngede olağanüstü bir hızla dönerlerhatta bazen yörüngeler arası geçiş yaparlar. Fakat ASLA ÇARPIŞMAZLAR.

Bu, elektronların en hayret verici yönlerinden biridir. 7 yörüngede, saniyede bir milyon tur atan yüze yakın elektronun bir tanesi bile diğeriyleçarpışmaz, yolunu şaşırmaz, hızını kesmez. Her biri, kainatın yaratılış tarihinden beri kendi yolunda, göz kamaştırıcı bir ahenk ile muhteşem hareketini sürdürür.

Burada hayranlık uyandıran bir başka konu daha vardır. Elektronların farklı yörüngelerde bulunmaları için, tıpkı gezegenlerde olduğu gibi farklı kütlelere sahip olmaları gerekir. Fakat elektronların tümü AYNI KÜTLEYE VE BÜYÜKLÜĞE SAHİPTİR. Tamamen birbirinin aynı olan bu parçacıkların enerjilerinin neye bağlı olarak farklı olduğu ve neden dolayı farklı yörüngelerde yolculuk ettikleri hala anlaşılamamıştır.

Elektronlar özel bir emirle yörüngelerindeki yerlerini alır, gerektiğinde yine özel bir emirle yer değiştirirler. Özel olarak korunur, bu yüzden çarpışmazlar. Çünkü onlar yalnızca, kendilerini yaratan ve her an gözeten Yüce Allah’ın idaresi altındadırlar.

15 milyar yıldır yaratılmış olan her bir atom, bu muhteşem düzenini korumaktadır.

15 milyar yıldır tek bir elektron bile yörüngesinden sapmamış, hızını değiştirmemiş bir başka elektron ile çarpışmamıştır. Çünkü her bir elektron Rabbimiz’in bilgisi dahilindedir, O’nun hükmü ile hareket eder. O’nun için dev galaksiler de, atomun içindeki alem de yaratma ve ilim bakımından birdir. Tümü, alemlerin Rabbi olan Allah’ın “OL” emri ile var olmuştur.

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım:

Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz, ona yalnızca "Ol" demekten ibarettir; o da hemen oluverir. (Nahl Suresi, 40)


DEVAMINI GÖSTER