Sayın Halil Günenç Hoca, Ahir Zamanda Hz. Mehdi (a.s)'ın mezhepleri kaldıracağını anlatıyor


Rivayetlere göre Hz. Mehdi gelince diyor, o da bir müçtehiddir. Müçtehid olacaktır o zaman. O zamanda beyan edecek, hangi mesele ne yapacaktır, o beyan edeceği için o zaman Şafi Hanefi Hanbeli Maliki olmak şart değildir. O zamanın müçtehidine göre hareket etmemiz gerekir diye.

İmam-ı Şarani bunu söylüyor, İmam-ı Şarani meşhur bir zattır. Ahir zamanda Mehdi gelecek ve bütün mezhepleri birleştirecek nasıl birleştirecek içtihadi bazı meseleleri kaldıracak bazı ortaya görüşünü atacaktır. Onun görüşüne göre hareket etmemiz gerekir diye. Bunun için Keşful Gumme isimli bir kitap yazmıştır. O Diyor ki Mehdi için ben bunu hazırladım zamanı gelince bununla amel edilebilecektir diye şeklinde böyle bir kitabı vardır.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler