Muhammed Raşid Erol (K.S) Hazretleri'nin yıllarca yanında hizmette bulunmuş olan; Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri de, Gavs ve Seyda Hazretlerinden kendi kulağıyla işittiği şu sözleri aktarmaktadır.


Gavs hazretleri bir sohbetinde; Evliya yetiştirme mektepleri olan tarikatlar, artık iman kurtarma mektepleri haline geldi. Eskiden insanlar yıllarca gezer, kendilerine şeyh ararlardı. Şimdi ise şeyhler kapı kapı dolaşıp müslümanları imanlarının kurtulması için çağırıyor ve topluyorlar. Şah-ı Hazne (Ahmed Haznevi) Ümmet-i Muhammed’in imanını kurtarmaya çalıştı.

YOKSA BU ZAMANDA TARİKAT MESELESİ DİYE BİR ŞEY OLMUYOR. ŞİMDİ BİR OYALAMADIR YAPIYORUZ. MAKSAD İMAN KURTARMAKTIR. TAM HİDAYET MEHDİ ALEYHİRRAHME ZAMANINDA OLACAKTIR. BUYURDU.

Gavs hazretlerine sorulmuş:

Efendimiz bu kadar cezve ehli, muhabbet ehli, Vird ehli vardı. Şimdi hepsi gevşemişler ve tembellik içindedirler. Bu niçin böyle oluyor? Gavs hazretleri buyurmuş: “Evet artık hidayet kalmamış da ondan.Bizimkisi bu zamanda vallahi bir durumu muhafazadır, aldatmaca gibi birşey. ÇÜNKÜ TAM HİDAYET ŞİMDİ HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ELİNDEDİR. TAM MANASIYLA HİDAYETİ O YAPACAK. Biz ise çoluk çocuk nasıl aldatılırsa, eğlendirilirse öyle yapıyoruz” (Şeyh Seyyid Muhammed Raşid Erol (k.s.) un hayatı, Dr. A. Selahaddin Kınacı, sf. 87)

Şeyh Ahmet Yasin Bursevi Hazretleri: Çok doğru bir söz bu bizzat Gavs Hazretlerinin kendi sözüdür. Şeyh Muhammed Raşid Hazretlerinin bizzat ya ağzından da ben bunu işitmişimdir.

Bu Gavs Hazretlerinin kendi sözüdür. Şeyh Muhammed  Raşid Hazretlerinin “BİZZAT AĞZINDAN DA BEN BUNU İŞİTTİM”

Bizzat ağzından da işitmişimdir.  Oğlu Seyyid Fevzettin Hazretleri de şahittir bu olaya, o da bilir.

Oğlu Seyyid Fevzettin Hazretleri de şahittir bu olaya.

Gavs Hazretlerinin ilk çıkan kitapı 80’li senelerde Sohbetler isminde bir kitap vardı, kendi sohbetlerinde bu geçer, daha sonra ikinci bir kitap çıkarttılar, daha sonra şimdi ki, bahsetmiş olduğumuz Muhammed Raşid Hazretlerinin hayatı isminde 3’cü kitabı çıkarttılar ve aynı sözler hala içerisinde  geçerlidir.

3 kitap çıkarıldı. Aynı sözler üç kitapta da mevcuttur.

İstanbul’da hilafetin kalkmasıyla beraber Sultan Vahdettin Han’dan sonra Allah dostlarının elinden çok selahiyyetler alındı. Hakiki manada ki, irşad ve hidayet Mehdi (as)’a tevdi edildi.

Hakiki manadaki irşad ve hidayet Hz. Mehdi (as)’a tevdi edildi.

Fakat bu aradaki zaman mevcud yetişmiş kamil Allah dostlarının Ümmet-i Muhammedi muhafaza edip, vaktin sahibini yetiştirmek içindir.

Aradaki zaman kamil Allah dostlarının ümmet-i Muhammedi muhafaza edib “VAKTİN SAHİBİNE” yetiştirmek içindir.

Ve hepimizinde yaptığı da budu. Bunu Üstad Bedüzaman  Said Nursi Hazretlerinin kendiside söylüyor, Şeyh Abdullah Faiz Dağıstani  Hazretleri sultanımız söylüyor, özellikle sultanımız Şeyh Muhammed Nazım Hakkani hazretleri defalarca ifade ediyor. Mehdi (as)’ın hayatta olduğunu şimdi biliyoruz. Ama daha önce gelip yaşamadığından da son derece eminiz. Bunu sadece biz söylemiyoruz şu asrımızın içerisinde yaşamış olan müceddidler, gavslar, kutuplar, evliyaAllah haber veriyor hepsini. Özellikle ustad Bediüzaman Said Nursi Hazretleri zaman ve tarih göstererek benden 100 sene sonra gelecek olan o acib zat diye bahsediyor. Çıkmasının yakın olduğunu alametlerini şimdi tamamile yaşıyoruz. Noksansız bir şekilde. Tabi 1975 de daha çocuk dedi Mehdi (as) için genç delikanlı dedi,  Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri.

Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri, “1975 YILLARINDA HZ. MEHDİ (A.S.) ŞU AN HAYATTA VE DAHA GENÇ DELİKANLI” dedi.

Bütün cemaatın bu olaydan haberi vardır.

Bütün cemaatin bu olaydan haberi vardır....

Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin kendisine ben şahidim geldiler dediler ki Efendim gördüğümüz alametlere göre siz Mehdi (a.s.)’siniz. Yanındaydım. Biz Mehdi değiliz. Onun vakti var dedi.

Muhammed Raşid Erol Hazretleri; “BİZ MEHDİ (A.S.) DEĞİLİZ ONUN VAKTİ VAR”.

Biz dedi o günleri göremiyeceğiz hatta o zaman Allah nasib ederse sen görürsün demişti bana.

Muhammed Raşid Erol Hazretleri, Ahmet Yasin Hazretlerine ; “SEN HZ. MEHDİ (A.S.) I GÖRÜRSÜN” dedi.

Bunu Muhammed Raşid Erol Hazretleride söylemişti. Allah nasib ederse en kısa zamanda 10 sene sonra çok umutluyuz zuhur edecek çünkü açık açık alenen bütün hazırlıklar tamam, hizmetler devam ediyor, neticeye ulaşılmak üzere İttihad-ı İslam’la beraber başa geçip ümmet-i Muhamme’de bir bayram bir cennet havası yaşatacak.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler