Hz. Mehdi (a.s.)'ın mücadelesi ve karşılşacağı zorluklar -2-