Münafıklar yaşadıkları dinsizliğin gerilimi ile kısa ömürlü olurlar


ADNAN OKTAR: Münafık yapılanması çok şiddetliydi Peygamberimiz (sav) zamanında yani üçte bir sayıdaydılar, çok yüksek bir sayı. Hanımlarına da sirayet etmişti münafık baskısı, dışarıda da öyle. Ve Hz. Ali (kv)’yi şehit etmeleri, Hz. Ömer (ra)’ı şehit etmeleri, Hz. Osman (ra)’ı şehit etmeleri, Ehlibeyt’i şehit etmeleri olayın boyutunu ve genişliğini gösteriyor. Muazzam bir münafık hareketi olduğu anlaşılıyor. Küfür şehit edememiş ama münafıklar şehit etmişler. Münafıklar da bu şehitliği elde ederlerken konuştukları üslup hayret verici. Allah adına, İslam adına, Kuran adına bunu yaptıklarını söylüyorlar, ayetlerle konuşuyorlar. Tam münafık üslubu. Halbuki dinle, imanla hiç alakaları yok adamların züppe çakal adamlar. Dinsiz imansız manyaklar ama halkın baskısından kurtulmak için ve rahat hareket edebilmek için bir örtüye ihtiyaçları var. Müslümanlık örtüsüne bürünüp küfür içeride, Müslümanlık dışarıda Müslümanlara böyle saldırabiliyorlar. Küfrün Müslüman kıyafeti giymiş şeklidir münafık. Küfrün münafıklarda yaptığı şey budur. Küfür ne yapar, şeytan ne yapar? Müslüman kıyafeti giyer, kamuflaj kıyafeti, Müslüman kıyafeti giyip Müslümanların arasına rahatça girer. Kanser hücresi gibi ve o orada çoğalır bünye onu fark etmez ve çoğalır. Onun için görüldüğünde derhal gereğinin yapılması lazım. Tabii münafık her zaman olacaktır, her devirde olur. Akılcı davranılması lazım. Bizim için münafık bir eğlence konusudur, heyecan konusudur maç gibi yani böyle. Allah Müslümanlara uzun ömür veriyor, bereket veriyor. Münafıkların ömrü kısa olur, neden biliyorm musun? Çok stresli yaşarlar, çok azap içinde yaşarlar. Çok gergindirler. Çünkü hem dinsizliğin gerginliği var, hem Müslümanların onlara karşı alacağı tavrın gerginliği var, hem aşağılanma var, hem toplumdan izole edilme var, hem aşağılanmış, her yerden kovulan insanlar konumunda olmak var. Her yerde karaktersizliklerinin, aşağılıklarının onların yüzüne dolaylı veya dolaysız vurgulanması var. Böyle bir hayat onları kahreder. Ve her zaman kısa ömürlü olmuştur münafıklar tarihe baktığımızda. Ve müminler hep uzun ömürlü olmuşlardır. Onun için Allah münafıkları kızdırmak için Allah Mehdi’ye uzun ömür veriyor. Bir rivayette 120 diyor, maşaAllah.

“Hz. Mehdi (as)’da önceki peygamberlerin bazı özellikleri vardır” diyor Peygamberimiz (sav). “Bunların arasında Hz. Adem (as) ve Hz. Nuh (as) da vardır. Bu yönleri de onlara benzer” yani uzun ömür ile diyor. Kim? Hz. Adem (as) ve Hz. Nuh (as) “ikisi gibi uzun ömürlüdürler” diyor.

İmam Sajjad diyor ki: “İmam Mehdi (as)’ın Hz. Nuh (as) mizacı vardır, bu Hz. Mehdi (as)’ın hayatının uzun olmasıdır.” Bu münafıkları kızdırmak içindir. “Hz. Mehdi (as) uzun ömürlü ve genç yüzlüdür” diyor Peygamberimiz (sav). “Onu gören 40 yaş civarında bir erkek diye düşünür. Bir işareti de, Allah’ın emri gelinceye kadar yaşlanmayacak olmasıdır.” Ne kadar kızdırıcı değil mi arkadaşlar? Münafıklar açısından çok kızdırıcı.

İmam Zeynel Abidin (ra) şöyle buyurmuştur: “Bizim Kaimimiz Mehdi ile Allah’ın resulleri arasında birçok benzerlikler vardır. Nuh (as), İbrahim (as), Musa (as), İsa (as), Eyüp (as) ve Muhammed (sav) ve alih peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Hz. Nuh (as) ile uzun ömürlü olmasında, Hz. İbrahim (as) ile, doğumunun gizli olması (doğumunun evde olmasında) ve halktan uzak durmasında; Hz. Musa (as) ile, korkunun etrafını sarmasıyla” saldırganlık işte şu bu falan oyunlar, İngiliz derin devleti, “gaybette yaşamasında Hz. İsa (as) ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi ile.” Halk onun hakkında ihtilafa düşecek diyor. Bir kısmı “Mehdi gelmeyecek,” bir kısmı “gelecek,” biri “doğru yolda” diyor biri “yanlış yolda” diyor. Biri “sapkın” diyor biri “Hak yolda” diyor ihtilaf var. Hz. Eyüp (as) ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde” Hz. Mehdi (as)’a bela da geliyor ama kurtuluş hemen peşinden geliyor. Peygamberimiz (sav) diyor: “Hz. Mehdi'ye de birçok hastalık, dert gelecek ancak Hz. Eyüp (as) gibi arkasından şifa ve rahmet gelecek. “Muhammed (sav)’e benzemesi de Resulullah (sav)’in kutsal emanetleriyle çıkacak” diyor. Yelek, Peygamberimiz (sav)’in Hırka-i Şerif’i ve kılıcı belinde “zuhur edecek” diyor.

Mehdi zamanında müthiş bir bereket ve bolluk var. Münafıklar çalışacaklar daha önce olduğu gibi getirip Müslümanlara teslim edecekler. Bakalım mübarek zahir olduğunda bunları göreceğiz. Biz talebesiyiz, öncüsüyüz, biz bilemiyoruz. Biz alelade, sıradan halktan insanlarız. Bakalım İmam Mehdi zahir olduğunda nasıl olacak, neler olacak hep birlikte göreceğiz.

SEDAT ALTAN: Hocam Hz. Yusuf misali çarşılarda pazarlarda gezecek, vakti gelene kadar halk onun farkında olmayacaktır diyor.

ADNAN OKTAR: Evet çarşılarda, pazarlarda gezecektir diyor. Peygamberimiz hiç kimseye benzemeyecektir diyor. Hali acip olacak diyor. Bak Sungur Ağabey’e sorduk dedi ki: Nur talebesi olmayacak dedi. Peki nasıl olacak? Bambaşka olacak dedi. Bediüzzaman öyle dedi dedi. Bambaşka olacak. Kimbilir nasıl olacak mübarek?

OKTAR BABUNA: Bütün Peygamberlerin özeti.

ADNAN OKTAR: Özeti evet, göreceğiz.

SEDAT ALTAN: Ayette sizi onların mallarına mirasçı kıldım diyor Allah.

ADNAN OKTAR: İşte bu çok manidar. Adam bunla yıpranıyor ve bunun sonucunda ölüyor münafık mal hırsından. Allah diyor ki: “Sanma ki Biz onlara mallarla oğullarla yardım ediyoruz. Onlara biz bunu bela olarak veriyoruz” diyor Allah. Yani hastalık sebebi olarak. Hakikaten bakıyoruz çöküyor münafıklar. Eli yüzü akordeona dönüyor. Her türlü hastalık, bela, dert, tanınmayacak hale geliyorlar.


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net