Münafıkların esas karşı olduğu Allah'tırDEVAMINI GÖSTER