Münafıklar Müslümanların savunma, akıl ve dikkatlerini geliştirir

Adnan Oktar’ın 24 Kasım 2017 tarihli A9 TV sohbetinden


ADNAN OKTAR: Münafık bir ölü. Buna şeytan gelir. O elektro manyetik bir güç gibi içine girer ve onu Müslümanların aleyhine hareketlendirir. Ve o negatif güç Müslümanlara atak yaptığında Müslümanların, savunma, dikkat, bereket yeteneklerinde gelişme olur. Yoksa atıl kalır Müslümanlar. Yani münafık olmasa Müslümanlık gelişmez. Mesela şu anda da var Müslümanları birbirlerine düşürmeye çalışıyorlar görüyorsunuz. Münafık en aktif, en canlı güçtür Müslümanları hareketlendiren. Heyecan verir, şevklendirir. Aklını açar, ataklığını artırır. Muazzam bir akıl gelişmesine sebep olur. Tebliğ mükemmelleşir. Birliktelik ve ittifak çok artar. Yani bölünme ihtimali ortadan kalkar. Müslümanların birbirine olan husumeti ortadan kalkar. Çünkü dış bir saldırı olduğu için Müslümanların içinde de insandır tabii husumet olabilir. Bunları tamamen ortadan kaldırır. Kilitlenip toplu, aktif, güzel hareket etmelerini sağlar. Mesela Resulullah (sav) devrinde öyleydi. Münafıkların çok büyük faydası oldu Müslümanların birlikte hareket etmelerinde. Peygamberimiz (sav)’in etrafında kilitlenmelerinde çok büyük faydası oldu. Onlarla yapılan mücadele, münafıklarla yapılan mücadele Müslümanların şevkinin, heyecanının ayyuka çıkmasına sebep oldu. Yoksa Müslümanlarda gevşeme oluyordu. Mesela zafer sarhoşluğu oluyordu. Ama münafık atakları ile Müslümanlar çok çok dakik, dikkatli, atak, yaman ve cesur hale geldiler. Ve ittifak güçleri çok yükseldi. Birbirleri ile uğraşma yönü tamamen ortadan kalktı. Ne zaman münafıklar çekildi Müslümanlar ondan sonra birbirleri ile uğraşmaya başladılar. Mesela Cemel Vakası meydana geldi biliyorsunuz. Öbür vakalar. Niye? Çünkü münafık yok. Münafık olmayınca Müslümanlar birbirleri ile uğraşmaya başlıyorlar. Onun için münafığı Allah göndererek Müslüman ittifakını, Müslüman şevkini artırır, uyuyanı uyandırır, atakta olmayanı atak hale getirir. İslam’ın hakimiyetini Allah böylece hızlandırır. Yani müthiş bir kamçı etkisi vardır münafıkların. Çok önemlidir. Bereketin artmasına neden olur. Zenginliğin artmasına neden olur. Münafık her türlü mücadelede, başarıda adeta benzin etkisi yapar Müslümanın şevkini artırmada. Şimdi mesela münafığın hayatına baktığında kirli, pis, kokuşmuş bir sistem ile karşılaşıyoruz. Münafık ile Müslümanın yüzünü yan yana getirdiğimizde Müslümanın çok nurlu ve temiz münafığın da katil kılıklı, pislik, sırtlan gibi olduğunu görüyoruz. Ve her türlü ahlaksızlığı yapmaya yatkın olarak görüyoruz, her türlü pisliği. Ama küfür işte bunu yapamaz. Küfür daha ihtisastır yani Müslümana saldırıda daha ihtisastır. Ama o saldırıdaki ihtisas Müslümanın karşı ataktaki ihtisasını artırır. Daha akıllı, daha aktif, daha üstten, daha güçlü, daha büyük bir mücadele meydana getirir. Çünkü küfür o kadar atak değildir. Tembeldir küfür. Müslümanlara karşı saldırganlığı zayıftır küfrün. Daha titrektir, daha çekingen. Münafık daha yırtık, daha azgın, daha gözü dönmüştür. Daha detaylara girerek saldırır. O yüzden Müslüman da ona karşı daha detaylara girerek atağa geçtiği için daha kaliteli, daha yüksek, sevabı daha fazla bir mücadele meydana gelir. Yani şeytanla Müslümanların doğrudan mücadelesidir aslında münafıkla mücadele. Şeytan ile yapılan bir savaştır. Onun için hakimiyet yaklaştıkça da şeytanın gücü ve atağı da artacaktır.  Mesela bu yıl böyle bir dahaki seneye daha da artar. Bir dahaki sene daha da artar. En son nokta ama münafıklar tamamen mağlup olacaklar. Peygamberimiz (sav) diyor “Buğdaya musallat olan kurtlar gibi gelirler musallat olurlar Mehdi cemaatine” diyor. “Onlar hepsi temizlenir atılır bir daha o kurtlar saldırır” diyor “yine o buğdayın içinde o kurtlar kaynarken Müslümanlar onları temizler atar” diyor. “Bir daha olur, bir daha. Artık sonuncusunda sadece tertemiz müminler kalır” diyor. “Halis müminler kalır” diyor.


DEVAMINI GÖSTER