Mehdi'ye inanmak farz değilse neden anlatıyorsunuz? (İzleyici sorusu)