Ebced hesaplarına güveniyor musunuz? (İzleyici sorusu)

Adnan Oktar’ın 18 Ekim 2017 tarihli A9 TV röportajından


VTR: Ebced hesaplarına güveniyor musunuz?

ADNAN OKTAR: Severim ben senin tatlılığını. Bu ne şekerlik, bu ne tatlılık, elinden yüzünden tatlılık akıyor senin, çok insancılsın, maşaAllah. Ebced hesaplarına güveniyorum, niye? Aynısıyla çıktı da onun için. Bediüzzaman diyor “Şeddeli lamlar mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar Mehdi ve şakirtleridir” diyor. 2010 tarihini veriyor. Hadi buna dersin ki “daha Mehdi’yi görmedik ne malum?” Tamam, peki Kuran ayetlerinde iki ayeti birleştiriyor diyor ki “ayrı ayrı olduklarında iki şerli devre bakarlar” diyor “Cengiz ve Hülagü fitnelerine bakarlar” diyor. “Ama iki ayet birleştirildiğinde Miladi 1971 eder, o tarihte dehşetli bir şerden haber verir” diyor. “Demek ki şimdiki tohumların mahsulü ıslah olmazsa 20 sene sonra tokatları elbette” bak “elbette dehşetli olacak” diyor. 12 Mart’ın tarihini veriyor, komünist ayaklanmanın başladığı tarih, 1971 olayları. 28 Şubat’ın tarihini veriyor yine Kuran ayetinden. 90 yıl öncesinden bildiriyor 28 Şubat’ın tarihini. Nasıl inanmayayım? Her konuda öyle. Ama tabii “Allahualem” diyerek bildiriyor. Onu münafıklar anlamazdan geliyorlar. Yahut düşünemeyenler. Yani “bu kesin böyle olacak demiyorum” diyor “la ya’lemul gaybe illaAllah, gayb Allah katındadır gaybı Allah bilir, herhalde böyle olacak” diyor “Allahualem” diyor. Ne var bunda? Aynısıyla da oluyor. Oldu mu tamam demek ki bilmiş. Peygamber (sav) nasıl diyor? “Olacak” diyor o kadar, ayette “olacak” diyor. Kuran ayetinde Allahualemle başlamıyor ayet “böyle olacak” diyor ve Allah’ın dediği de oluyor, aynısıyla oluyor. Mesela “dünyanın en alçak yerinde birkaç sene sonra Bizans, Persleri yenecek” diyor “Rum mağlup oldu” diyor mesela ayet, Rum Suresi’nde “Rum mağlup oldu. Fakat birkaç sene sonra onlar onları yenecekler” diyor dediği de aynısıyla çıkıyor. Dünyanın en alçak yerinde doğru, birkaç sene sonra doğru ve yenme de doğru hepsi oluyor. Allah, Allahualem diyor mu? Demiyor. İşte aradaki fark budur yani. Onda Allahualem diyorsun onda denmiyor.

Mesela diyor ki “Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar” kıyamete kadar “Hak üzerinde olacaktır.” Yani Hz. Mehdi (as) ve şakirtleri. Zaten bu açık Hz. Mehdi (as)’a bakan bir hadis. “Ümmetimden bir taife, fırkasının makamı cifrisi 1542 yani 2117 ederek” 2117, şimdi bak 2017’deyiz. Burada ne diyor? 2117. Ne kadar? Bundan 100 yıl sonra, 2017’den 100 yıl sonra bak çok net tarih veriyor. “Nihayet devamına ima eder” yani Mehdi cemaati 2017’den 2117’ye kadar devam ediyor Mehdi cemaati. 2117’de Mehdi cemaatinden eleman kalmıyor yani bitiyor. Mehdi cemaatinin 100 yıl bir mücadelesi var. 2017’den düşünün, bundan 100 yıl daha devam ediyor, 100 yıl ve bitiyor. Ha dediği doğru mu çıkar? O devirde yaşayanlar görürler, yazsınlar bir yere baksınlar, kalmıyor. “Hak üzerinde olacaktır, şedde sayılır fırkası dahi makamı cifrisi 2082. Bu tarihe kadar zahir ve aşikarane belki galibane” diyor Mehdi talebeleri, bak 2082’ye kadar devam ediyor. 82’den sonra geri çekilmeye başlıyorlar, 2117’de tamamen bitiyor hiçbir şey kalmıyor. Ama benim anladığım buradaki ifadeden 2082 gibi zaten mesele bitiyor. “Bu tarihe kadar zahir ve aşikarane belki galibane, sonra ta 1542’ye kadar” yani 2117’ye kadar “gizli ve mağlubiyet içinde vazifeyi tenviriyesine devam edeceğine remze yakın ima eder.” Yani Hz. Mehdi (as) talebeleri 2117’ye kadar direnmeye devam ediyorlar o devrin aslanları. Ama nasıl? Gizli ve mağlubiyet içerisinde “aman kimse duymasın” diyorlar. Böyle aşikar alenen anlatma yok. Ve mağlubiyet içinde yani hiç başarılı olamıyorlar. “Allah’ın emri gelinceye kadar” bak çok manidar, ayetleri görüyor musun mutabakata bak. “Allah’ın emri gelinceye kadar” bak her cümlenin anlamı tam oluyor. Allah’ın emri gelinceye kadar ne? Kıyamet gelinceye kadar. “Şedde sayılır fırkası dahi makamı cifrisi 1545” 2120 “tarihini verir ve kafirin başına kıyamet kopmasına remzen ima eder” diyor. (Kastamonu Lahikası, sayfa 33) Kaçmış? 2120. Çok az bir vakit var. “Kafirin başına kıyamet kopmasına işaret eder” diyor. Ama neyden söylüyor bunu? “Allah’ın emri gelinceye kadar” çok net ifade. Bediüzzaman Hz. Mehdi (as) konusunu anlatırken gayet emin üslubu, “Görmediğimi anlatmadım” diyor. Ama mesela dabbet-ül arzı anlatırken diyor ki “öbür konular kadar bedahet derecesinde emin olmamakla beraber Allahualem ve bil-sevap” diyor açıklıyor. “Çünkü onu tam çıkaramadım tam” diyor. Yani mesela “Ama böyle olması gerekir” diyor “herhalde.” Dabbet-ül arzı açıklarken öyle bir açıklama yapıyor.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler