Bediüzzman “Hz. Mehdi benden sonra gelecek” diyor.

Adnan Oktar’ın 15 Ekim 2017 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: Liseyi bitirdiğimde kıyamet alametlerine bakmıştım. “Mehdi gelecek” diyordu. Hoşuma gitti inşaAllah dedim. Risale-i Nur’u bir okudum gayet emin Bediüzzaman Mehdi’nin geleceğinden. “Yüz yıl sonra gelecek” diyor. Acayip detaylar vermiş. “Darwinizm’i yıkacak, materyalizmi yıkacak” diyor. “Geldiği vakit kendisi dahi kendisinin Mehdi olduğunu bilmez” diyor. “Yakın talebeleri onu imanın nuruyla tanırlar” diyor. “İstanbul’da çıkacak” diyor. Neden İstanbul’da çıkacağını da uzun uzun anlatıyor. “1980 yılında çıkacak” diyor. 1990,2000,2010 ve 2020 yıllarına işaret ediyor. O kadar kapsamlı ki 100 sayfa falan anlatmış. Yeni Asyacı, Nurcular da çıkmış diyor ki, “Mehdi ile ilgili bir şey yok burada” diyor. Kardeşim böyle bir söze ne denir? 100 sayfanın üstünde Mehdi’yi anlatıyor. “Yok öyle bir şey” diyor. Bediüzzaman’ın sağlığında da çıkartmaya kalkmışlar. Bediüzzaman “buraya gelin bakayım” demiş. Kendi el yazısıyla çıkarılan yeri düzeltmiş. Kendi orijinal el yazısıyla duruyor. ‘Mehdi ve şakirtleri’ kelimesini çıkartmışlar. Kendi el yazısıyla düzeltmiş, ‘Mehdi ve şakirtleri’ diye yazmış altına. Bak baskıda çıkartmamışlar ama tabii yüzlerce sayfa yani 100 küsur sayfa yazılı zaten de bir yerde hiç olmazsa oradan çıkaralım demişler. Oraya kendi el yazısıyla Arapça o mübarek elleriyle “Mehdi ve şakirtleri” diye yazmış. Orijinali duruyor şu an. Bak diyor, “şeddeli lamlar ve mim sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar Mehdi ve şakirtleridir” diyor. 2010 yılının tarihini veriyor, 2010 yılı. Ta Şam’da Emevi Cami’de hutbede 1980 yılında Mehdi’nin çıkacağını söylüyor. Şam’da Emevi Cami’de yıllar önce. Yani inkar edecekleri gibi değil ama şu an illet oldular Bediüzzaman Mehdi’yi anlattı diye. Ben o zaman anladım. Gayet emin anlatıyor Bediüzzaman. Bak diyor ki, “kati kanaatimle söylüyorum” diyor. Tahmin falan demiyor. “Kati kanaatimle söylüyorum” diyor. Ve “Allah adına yemin ediyorum” diyor. “Bu yüzyılda İslam hakim olacak” diyor, gelecek yüzyıl. “Allah adına yemin ediyorum” diyor. Ve bak “gözümle görmediğim bir şeyi de yazmadım” diyor. Ne demek artık Allah bilir. Ve her dediği çıktı. “Mezarım yıkılacak” dedi doğru çıktı. Öleceği tarihi belirtti, doğru. 1971’de 12 Mart darbesinin olacağını bildiriyor ve bak hayret 80-90 yıl öncesinden 28 Şubat’ın tarihini veriyor. 28 Şubat’taki olayların tarihini veriyor. O kadar net bir insan. Cuma namazı için rica ediyor diyor ki oradaki cezaevi görevlilerine; “Ben yaşlı başlı insanım cami de şurada. Bırakın gidip namazımı kılıp çıkıp geleyim” diyor. Çünkü kasap hapishanesi zaten bu kadarcık izin veriliyor dışarı çıkmaya, “Beş dakika izin verin.” “Yok amca” diyorlar, “çıkamazsın” diyorlar. “Tamam” diyor. Hücresinde oturmaya başlıyor. Cuma için oradaki gardiyanlar camiye gidiyorlar. Bakıyorlar en önde safta Bediüzzaman imamın arkasında namazda. Resmi evrak bunlar şu an duruyor. Mahkeme dosyalarında duruyor. İmamın arkasında namazda. Şimdi gardiyanlar düşünüyor diyorlar, “şimdi kollarına girip hapishaneye götürsek ayıp olur” diyorlar. Burada bütün cemaat var. “Namazdan hemen sonra alır götürürüz” diyorlar. Namaz bitiyor secdeden kalkıyorlar tesbihat yaparken bir bakıyorlar Bediüzzaman yok. Koşarak cezaevine gidiyorlar. Bakıyorlar kapalı, şeyde duruyor yine, odasında duruyor. Bunu tutanağa geçirtiyorlar. Bu cezaevi müdürü, cezaevi savcısı. Bu çok büyük olay oluyor. Herkes biliyor bu konuyu. Tutanağa geçen bir konu. Bediüzzaman’a soruyorlar, “benim bir kerametim değil ben garibanın tekiyim” diyor. “Öyle bir şey değil” diyor. “Belki benim adıma bir veli” diyor “böyle bir şey yapmış olabilir” diyor. Belki Hızır (as) gibi insanın aklına geliyor. “Ben çıkmadım” diyor ama cezaevine baktıklarında yok yalnız. Orada bir garip asıl acayip olan o. Çünkü olay haber veriliyor cezaevine. Hemen koşup haber veriyorlar cezaevine. Hapishanedeki odasında yok. Küçük bir hücre, ufak yani öyle kapsamlı, karmaşık bir şey değil. Parmaklıklar var baktı mı görülüyor. Yok, içerde yok. Yine o telaşla geldiklerinde bakıyorlar ki bu sefer de içerde duruyor. Yine asma kilit duruyor. Bediüzzaman zannettikleri gibi birisi değil. Ben onu fark ettiğim için çok önem veriyorum. Mesela bak jandarma da eli arkadan bağlı, atla götürüyorlar. Kardeşim Allah’tan korkun. 80 yaşında adamın elini arkadan bağlamak çok korkunç. Azılı caniye bile yapılmaz bu. 80 yaşında adam arkadan eli bağlanır mı? Çok çok acayip bir hareket. Zulüm yani başka açıklaması yok. “Oğlum bir beş dakika müsaade edin namaz vakti geçecek, bir namaz kılayım” diyor. “Yok amca” diyorlar. “Öyle bir şey olmaz, mümkün değil” diyorlar. Duruyor o kervan. Oradan oraya nakil. Sürekli gezdirdiler biliyorsunuz o mübareği. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya hiç nefes aldırmadılar. Bediüzzaman da çıkarıp veriyor o kelepçeyi. “5 dakika abdest alayım” diyor. Bunu duyunca tabii biz seviyoruz Bediüzzaman’ı.

Evet, dinliyorum.

ASLI HANTAL: Bediüzzaman’ın el yazısıyla yazdığı ‘Mehdi ve şakirtleri’ bölümünün görebiliriz.

GÜLEN BATURALP: ‘Mehdi ve şakirtleri’ ifadesi bazı neşriyatlarca eserden çıkarılmış. Kendi el yazısıyla ekliyor Bediüzzaman Hazretleri.

ADNAN OKTAR: Görüyor musunuz? ‘Mehdi ve şakirtleri’ bak. Bu kendi orijinal el yazısı. O jandarma orada hepsi Bediüzzaman’a bağlanıyorlar, jandarma askerleri. Sonra talebesi oluyor onlar. Bediüzzaman’a gidip geliyorlar o jandarma çocuklar. Ama çok acayip değil mi? Arkadan bağlı insan nasıl çıkar? Çelik yani bildiğin demir kelepçeler var ya klasik kilitli. Olacak iş değil bu. Çıkartıp nezaketiyle veriyor. ‘5 dakika abdest alayım’ diyor. Dehşet bir olay.

Bir de Bediüzzaman'ın Denizli'de iken ayrı ayrı üç camide birden halk görüyor. Diyorlar ki; "Bediüzzaman bizimle kıldı namazı, elhamdülillah” diyorlar.  Öbür aşağı cami diyor ki;  “Yok bizleydi. Sen niye yalan söylüyorsun?” diyor. Öbür camii de “bizle beraber kıldı namazı” diyor. Bu pek açıklanacak bir şey değil ama halk tabii o ara tutanak tutmadıkları için, şahitlere imzalatılmadığı için sadece sözlü şahitleri kaldı bunların. Yoksa mesela öbür şeylerde de birçok şeyde tutanak tutulmuş olsaydı  çok güzel olurdu ama tabii o kargaşa anları, zorluk anları  tutanak olmuyor ama Risale-i Nur’a baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela Mehdi (as)’nin çıkacağı yer olarak hiçbir âlim net ve kesin olarak hadislerin dışında ‘İstanbul'da çıkacak’ demiyor. Bediüzzaman net ‘İstanbul'da çıkacak’ diyor ve net tarih veriyor, ‘1980 yılında çıkacak’ diyor. Net ve bak “İlk görevi Darwinizm’i yıkmak olacak” diyor birinci görevi. ‘En acil konu budur’ diyor en önemli konu. Ya kardeşim 90 yıl öncesinde bunu nerden biliyorsun? 90 yıl önce bu,” İsa Mesih” diyorlar “faaliyet yapacak mı?” “Yok” diyor Bediüzzaman. Yani “imani konularda çalışma yapmayacak” diyor,” sadece siyasetle ilgilenecek” diyor İsa Mesih. “Mehdi sadece imani konularla ilgilenecek” diyor. Yani çok şaşırtıcı.

Bak diyor ki Bediüzzaman;  “Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek”,  bak sonra gelecek,  “O mübarek zat” yani Mehdi, “Risale-i Nur’u bir programı olarak neşr ve tatbik edecek.” Benden sonra gelecek diyor ve bu insan Risale-i Nur’u uygulayacak tatbik edecek, neşr ve tatbik edecek diyor. Yani kendine göre, kendi uygun gördüğü yerleri anlatacak diyor. Bak diyor ki; “Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde Risale-i Nur’un asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk’ın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir, bizler de kabrimizde seyredip Allaha şükür ederiz.” diyor. Ya kardeşim bak “Mehdi geldiğinde ben kabirde olacağım” diyor. Bak “ta ahir zaman”, bak “ta” diyor, “ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde” yani internet, televizyon falan bunların olduğu bir dönemde “Risale-i Nur’un asıl sahipleri” yani bak Nurcular için siz asıl sahiplerisiniz demiyor, siz sahibi değilsiniz diyor, asıl sahipleri sonra gelecek diyor, asıl sahipleri. “Yani” diyor bak yani açıklama yapıyor “yani Mehdi ve şakirtleri, talebeleri Cenab-ı Hakk’ın izniyle gelir”, gelmiş demiyor gelecek diyor “gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir biz de kalbimizde seyredip Allaha şükrederiz.” (Kastamonu Lahikası 60) diyor.
Bak diyor ki; “Mehdi’nin çok vazifeleri var” diyor Bediüzzaman, “siyaset âleminde, diyanet aleminde, saltanat âleminde ve mücadele aleminde çok dairelerde icraatları var” diyor. “Birincisi” diyor “fen ve felsefenin tasallutuyla” yani biyoloji ve felsefe ve paleontoloji bunları kullanarak “ve maddiyun ve tabiiyyun taunu” materyalizm ve Darwinizm, ateizm, “beşer içinde intişar etmesiyle” yani Darwinist felsefenin,  ateist felsefenin insanlık içinde gelişmesiyle “her şeyden evvel” bak her şeyden evvel, birinci vazifesini söylüyor “felsefeyi ve maddiyun fikrini” yani Darwinizm. Maddiyun; Darwinizm,  materyalizm anlamına geliyor, “Darwinist felsefeyi tam susturacak bir tarzda” bak susturacak demiyor, tam susturacak yani felç edecek tarzda imanı kurtarmaktır. Birinci vazifesi budur, Darwinizm’i yıkacak diyor. İki; “Ehli imanı delaletten muhafaza etmektir” diyor yani Darwinizm’e, ateizme Müslümanların düşmesini engellemek, şirkten onları uzak tutmak. Uzun uzun bunları anlatıyor Bediüzzaman ve bunları yapacak diyor. Niye anlamazdan geliyorsunuz, koskoca adamlarsınız, Allah'tan korkun utanın. Altmış, yetmiş yaşına gelmişsin, sakalın saçın bembeyaz olmuş daha hala Müslümanlara yanlış bilgi veriyorsun, sırf inat yüzünden. Bak Bediüzzaman diyor ki; “Ümmetin  beklediği” gelmiş olsa ümmetin beklediği der mi? Bak, “ümmetin beklediği, ahir zamanda gelecek zatın” insanda biraz utanma olur değil mi, açık değil mi bak buradaki? “Ümmetin beklediği” diyor bekliyoruz diyor, “ahir zamanda gelecek “diyor, “zat” diyor. “Üç vazifesinden en mühimi” üç tane vazifesi olacak diyor. “En önemli ve en kıymetli, en değerlisi olan imanı tahkik” yani iman hakikatlerini anlatacak kitaplar çıkaracak diyor, yani Allah'ın varlığını, birliğini, iman hakikatlerini bilimle, felsefeyle anlatacak insanlara diyor ve “üç görevin üçünü de yapacak” diyor. Niye anlamazdan geliyorsunuz?


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."