Korkmak, üzülmek, gevşemek, dikkat kapalılığı haram mıdır? (İzleyici sorusu)