Jeff Gardner: Bilim ve Din Uyum İçindedir


Bilim ve dinin uzlaşmadığını iddia eden anaakım görüş için ne söylerim? Bunun tamamen saçma olduğunu söylerim. Genç bir adam olarak Mormon inancı içinde yetiştirildim fakat gençlik ve yetişkinlik hayatımın büyük kısmında bir ateisttim. Bir ateist olmam, tam olarak da bu bilim ve dinin uzlaşmadığı fikri sebebiyleydi. Kendi ön yargılarımdan bir adım geri adım atıp, evrenin ve dünyanın işleyişindeki gerçeklere, yani yaratılan ile Yaratıcı arasındaki inkar edilemez ve sarsılmaz ilişkiye bakana kadar. Dürüstçe ve entelektüel olarak bu gerçeğin doğruluğunu gördüğümde bu gerçekten kaçmam mümkün değildi. Dinin tek bir Yaratıcı’ya dair öğretisi,  bunlar birbiriyle tamamen ele ele giden alanlar. Gerçekten de bu şu anda Batı’da çok büyük bir trajedidir. Çünkü bir dönem büyük düşünürler, bilimdeki ilerlemeleri sağlayan büyük adamlar, Mendel, Newton ve diğerleri hepsi aynı zamanda çok dindar insanlardı. Çok dindar ve derin imanlı insanlardı. Onlar konuya böyle bakmadılar, din ve bilim arasında bu tip büyük bir uçurum, ayrım ve uyuşmazlık olması gerektiğini düşünmediler. Bence bu, modern, saldırgan ateist hareketin ileri sürdüğü bir şey ve bu tamamen yanlış, yanlış bir ihtilaf.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler