Münafıklar ince şeytani bir cedel tekniği kullanırlar.

Adnan Oktar’ın 28 Ağustos 2017 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: Müslüman alemini çökerten münafıklıktır. Münafık çok zeki şeytani bir sistemdir. Zekayı çok kullanır münafık, zeka oyunu çok yapar. Münafıklara bakın yazışmalarında, konuşmalarında böyle cedele ve münafıkane zekaya çok önem verirler. Çok ince bir cedel tekniği vardır. Mesela Müslümanın bir konuşmasını alır onu kendi menfaatine uygun hale getirir. Mesela Müslüman ona cevap verirse ona da yine şeytani bir mantıkla, cedel mantığıyla yine bir münafık stilinde yeni orijinal bir cevap daha verir. Yani altta kalmama mantığı vardır münafıkta. Hakkı kabul edip doğruyu kabul etmek Müslümandadır. Ama münafıkta yüzüne tükürsen yağmur yağıyor zanneder. Hiç üzerine de alınmaz. Yani kendisine yönelik bir sözü üzerine alınmaz, başkasına söylenmiş gibi anlar veyahut anlamak ister. Halbuki anlıyordur ama anlamazlıktan gelir. Peygamberimiz (sav) zamanında da mesela Peygamberimiz (sav)’e doğrudan söz edemeyen münafıklar dolaylı yoldan Müslümanları hedef alarak Peygamber (sav)’e söz ediyorlardı. Mesela Müslümanlara iftira atarak dolaylı yoldan Peygamber (sav)’e iftira atıyorlardı. Yöntem buydu. Çünkü Peygamber (sav)’e direkt söylese direkt muhatap almış olacak. Yani karşılık olarak hiç kaale alınmayacak. Ama Müslümanlara saldırarak dolaylı yoldan yansıtma metoduyla Peygamberimiz (sav)’e saldırdıkları için kendi kafalarınca onu kurnaz bir yöntem zannediyorlardı. Mesela Müslümanlar şunu yapıyor, falanca Müslüman şunu yapıyor. Mesela Hz. Ömer (ra)’ı suçluyor, Hz. Ebu Bekir (ra)’i suçluyor, Hz. Osman (ra)’ı suçluyor. Sen Hz. Ebu Bekir (ra)’i, Hz. Osman (ra)’ı, Hz. Ömer (ra)’ı, Hz. Ali (kv)’i suçladığında Peygamber (sav)’i suçlamış oluyorsun. Çünkü onların hayatını sen çirkin görüyorsun, İslam dışı görüyorsun. Onlara İslam’ı öğreten de Peygamber (sav) olduğuna göre, Kuran’ı vahyedilen kişi de olduğuna göre, onların hayatını çirkin gördüğüne göre Peygamber (sav)’i de çirkin görüyorsun demektir haşa. Ama direkt söylemedikleri için Peygamberimiz (sav)’in sevdiği kişilere laf söyleyerek Peygamber (sav)’e zarar vermeye çalışıyordu münafıklar. Cedel mantığıyla, şeytani bir tartışma mantığıyla, şeytani bir demagojiyle bir yere varacaklarını zannederler. Müslümanlar her türlü oyuna ve çirkefliğe karşı çok akılcı olup böyle pisliklere hiç bulaşmadan doğru yollarına devam etmeleri lazım.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler