Hz. Mehdi barış ve sevgiyle İslam ahlakını hakim kılacaktır