Allah samimi olan kulların yeryüzüne hakim olacaktır demiştir bu Mehdiyettir.

Adnan Oktar’ın 9 Aralık 2015 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: Cenab-ı Allah Nur Suresi 55’te diyor ki: “Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara” samimi olanlara yani üç kağıtçılara değil, samimi amelde bulunanlara “va'detmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa,” onlardan öncekiler kim? Baktığımda güç ve iktidar sahibi olan Hz. Zülkarneyn (a.s) ve Hz. Süleyman (a.s) var. Kısmen de Hz. Yusuf (a.s) var. Ama net olan, dünya hakimi olan Hz. Süleyman (a.s) ve Hz. Zülkarneyn (a.s)’dan bahsediliyor Kuran’da. Ne diyor ayette?  “Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl 'güç ve iktidar sahibi' kıldıysa, onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak,” iki kere dünya hakimiyeti olmuş İslam’ın. Üçüncü kere bu dünya hakimiyeti ne? Merak edip düşünmüyor mu bu adamlar? Bak “onları da yeryüzünde 'güç ve iktidar sahibi' kılacak” diyor, Cenab-ı Allah söz veriyor. Yeryüzünde, dünyada güç ve iktidar sahibi yani “dünya hakimiyeti kılacak” diyor. “Daha öncekileri yaptığımız gibi” diyor, Hz. Süleyman (a.s) ve Hz. Zülkarneyn (a.s) gibi. “Kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak” bu şekilde anarşiyle terörle ezim ezim ezilmeyecekler. “Ve onları” diyor Cenab-ı Allah “korkularından sonra” şu an bütün İslam aleminde muazzam bir korku var. “Korkularından sonra” İslamofobi deniyor zaten. Bütün dünyada Müslüman’lardan da korkuluyor, Müslümanlar da insanlardan korkuyorlar. “Onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir.” (Nur Suresi, 55) Güvenlik nasıl olacak diyor? Hz. Süleyman (a.s) ve Hz. Zülkarneyn (a.s) kıssasında olduğu gibi, onlardaki gibi bir hakimiyet sağlayacağım diyor Allah. Nur Suresi 55’te.

Enbiya Suresi 105’de Allah “Andolsun, Biz zikirden sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105) Zikirden sonra Zebur’da da yani Tevrat’ta ve Zebur’da. Ne demiş Cenab-ı Allah? "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık.” Samimi olan kullarım dünyaya hakim olacak. Peki, tamam o zaman Cenab-ı Allah dediğine göre demek ki bu Tevrat ve Zebur’da var. Tevrat ve Zebur’a baktığımızda Hz. Moşiyah’tan, Kral Mesih’ten yani Hz. Mehdi (a.s)’dan bahsediliyor ve onun dünya hakimiyetinden bahsediliyor. Kuran’da diyor ki Mehdiyet’ten bahsedilmiyor. İşte bahsediliyor, oraya bakın” diyor. Baktığımızda Kral Mesih, Moşiyah Mehdi’yi görüyoruz. Hani bahsedilmiyordu? Kuran oraya gönderme yapıyor “bakın Ben orada İslam’ın nasıl dünyaya hakim olacağı anlatıyorum” diyor. Nasıl anlattığına baktığımızda da Hz. Moşiyah (a.s)’dan, Hz. Mehdi (a.s)’dan bahsediliyor. Bak diyor ki Cenab-ı Allah  “Gerçek şu ki kulluk eden bir topluluk için bunda (Kur'an'da) 'açık bir mesaj' (veya gerçek bir çıkış yolu) vardır.” (Enbiya Suresi, 106) İşte anlatmış Cenab-ı Allah, söylüyor bak “gerçek bir çıkış yolu bir mesaj var” diyor. “Bak” diyor “Zebur’a, Tevrat’a bunu göreceksin.” Baktığımızda dünya hakimiyetini ve dünya hakimiyetini de Mesih Moşiyah tarafından halledileceğini yani Hz. Mehdi (a.s)  tarafından icra edileceğini söylüyor. O zaman nasıl inkar ediyorsun?

Evet, Fikret seni dinliyorum.

KARTAL GÖKTAN: Aydın’ın Didim ilçesinden hareket ettiği sanılan mültecileri taşıyan tekne Bulamaç Adası yakınlarında sabah saat 04:00 sıralarında battı. Yaklaşık elli sığınmacıyı taşıyan ahşap teknenin devrilmesi sonucu beşi çocuk, ikisi kadın, dördü erkek olmak üzere on bir kişi hayatını kaybetti. Tekneden yirmi altı kişi sağ olarak kurtarıldı. Ancak kayıp olan on üç kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor.

ADNAN OKTAR: Bak bütün bunlara rağmen Hz. Mehdi (a.s) geldi geçti diyorlar. Bütün İslam alemi kan ağlıyor, mahvolmuş Müslümanlar. İslam aleminin tamamı birbirine düşmüş, geceli gündüzlü on bir milyon Müslüman öldürdüler son yıllarda. Müslümanlar kendi kardeşlerini öldürdüler. Onlar da Hz. Mehdi (a.s) geldi geçti diyor daha hala.

“Ortadoğu’nun karizmatik, yakışıklı Hocası ellerinizden öpüyorum. Nasılsınız Hocam?”

Peygamberimiz (s.a.v.) diyor ki; “Tüm olarak yeryüzünün meliki dört tanedir.” Yani dünyaya tam hakim olan dört kişi vardır şu ana kadar. “Onlardan ikisi Zülkarneyn ve Süleyman’dır” diyor. “Bunlar müminlerdendir” diyor. “Diğer ikisi Nemrut ve Buhtunasr kafirlerdendir. Yere beşinci olarak ehli beytimden biri sahip olacak.” Yani İmam Mehdi. (Mektubatı Rabbani 2.cilt, sayfa 1163.)

“Mehdi tıpkı Süleyman ve Zülkarneyn gibi dünyaya hükmedecektir.” (El-kavlu’l Muhtasar Fi Alameti’l-Mehdiyyi’l Muntazar, sayfa 29)

Cenab-ı Allah, şeytandan Allah’a sığınırım Saff Suresi 9’da “Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O'dur.” Hidayet nedir? Mehdiyet. “Ve hak din üzere gönderen O'dur.”  Yani Kuran üzere. “Öyle ki onu (hak din olan İslam'ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır;” Yani sadece İslam dini kalacak. “Müşrikler hoş görmese bile.” (Saff Suresi, 9) diyor Allah. Bağnazlar, tutucular hoş görmese de “İslam’ı dünyaya hakim edeceğim” diyor Cenab-ı Allah. “Hz. Mehdi (a.s)’dan hoşlanmasalar da, İsa Mesih’ten hoşlanmasalar da, İttihad-ı İslam’ı istemeseler de müşrikler ne yaparsa yapsın Ben İslam’ı hakim edeceğim” diyor Cenab-ı Allah.

Risale-i Nur’da seksene yakın yerde Hz. Mehdi (a.s) için ‘şahıs ve zat’ diyor, şahıs olduğunu söylüyor. Hz. Mehdi (a.s) için hiçbir zaman şahsı manevi demiyor Bediüzzaman. Dese de mantığı olmaz zaten. Şahıs olmadan, talebeleri olmadan şahsı manevi olur mu?

Fetih Suresi 28, “Ki O, elçilerini hidayetle” Mehdilik vasfıyla “ve hak din ile diğer bütün dinlere karşı üstün kılmak için gönderdi. Şahid olarak Allah yeter.” (Fetih Suresi, 28)

Yasin Suresi 21. ayet, “Tebliğlerine karşı sizden ücret istemeyen bu kişilere tabi olun.” (Yasin Suresi, 21) Bak tebliğ yapan kişiler var “bu kişilere tabii olun” diyor. “Ama para karşılığı yapmıyorlar bunları” diyor “Allah rızası için yapıyorlar. Para almıyorlar” diyor “yaptıkları hizmetten.” “Ve onlar Mehdilerdir.” “İttebiu menla yeselüküm ecren vehum muhtedun. “Mehdilerdir.” Muhtedun “Mehdiler.” Hani Kuran’da geçmiyordu Mehdilik? Geçiyor işte anlatıyor. Ve ayet yine Kuran ayeti Tevrat’a gönderme yapıyor, Tevrat’a gönderme yaptığı yerde baktığımızda “Ben size söylüyorum” diyor Cenab-ı Allah “gidin Tevrat’a ve Zebur’a bakın, orada bahsediyorum Ben” diyor. Orada baktığımızda açıkça Hz. Mehdi (a.s)’dan bahsediliyor. Moşiyah, Kral Mesih, Mehdi’den bahsediliyor. Ve dünya hakimiyetinden bahsediliyor. Hani yoktu.

Zümer Suresi 36. ayet. “Allah, kuluna kafi değil mi? Seni O'ndan (Allah’tan) başkalarıyla başka ilahlarla, putlarla mı korkutuyorlar. Allah, kimi delalette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetci, bir Mehdi yoktur” (Zümer Suresi, 36) diyor Allah. Mehdi (a.s), açıkça geçiyor Kuran’da.

“Biz seni yalnızca bir müjde verici ve uyarıp-korkutucu olarak gönderdik.” (Furkan Suresi, 56) Ebcedi 1981 yılını veriyor. “Sen, yalnızca bir uyarıcısın ve her topluluk için bir hidayet önderisin.” (Ra’d Suresi, 7) Ebcedi miladi 1982’yi veriyor yine. “Müşrikler istemese de, O, dini (İslam'ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle” şeytandan Allah’a sığınırım “ve hak dinle gönderen O'dur.” (Tevbe Suresi, 33) Ebcedi Miladi 2005 tarihini veriyor.

BÜLENT SEZGİN: Allah şöyle buyuruyor; “Allah dilediğini yaratır ve seçer. Seçim onlara ait değildir.”

ADNAN OKTAR: Tabii ki.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler