Dünyadaki zulüm ancak Mehdiyet’le sona erecektir.

Adnan Oktar’ın 7 Şubat 2014 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: Hz. Mehdi” diyor “beraberinde Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in bayrağı” beraber ne demek? Yanında. Bayrağı nerede? Burada. “Gömleği” hırkası ve birçok alameti olduğu halde yatsı vaktinde ortaya çıkar.” Hz. Mehdi için hep yatsı vaktine dikkat çekiliyor. Ve diyor ki “uzun hutbe irat eder.” Hutbe demek, insanlara hitap etmek, “hutbe-hitap” insanlara yatsı vaktinde anlatır, yani sınır koymamış Peygamberimiz (s.a.v.). Bu mesela 100 kişi 200 kişi 1000 kişi anlamında değil, bütün dünyadaki insanlara. Bu ancak radyoyla televizyonla olur. Bak “yatsı vaktinde” diyor. “Uzun” diyor, kısa da değil. Uzun belki saatlerce hitap ediyor. “Nurludur ve yanında şahitleri vardır” yani şahit demek bizzat yanında olan, olayları gören, televizyonda gören ayrıdır ama yanında olan şahit olmuş olur. Şahitleri vardır. “Uzun hutbe irat eder” diyor, “insanları Allah’a ve resulüne itaat etmeye devam edecektir.” Bak devam edecektir demek; süreklilik var anlamına geliyor. Yani yatsı vakitlerinde sürekli insanları Allah’a ve resulüne davet ediyor. “Devam edecektir” söyler, biter demiyor, “devam edecektir.” “Süfyan mağlup olacak” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). Bu deve demek ki mağlup olacak. “serveti ise” diyor, “Şam caddelerinde dağıtılacaktır” demek ki halktan çaldığı paralar, servet Şam caddelerinde fakir halka herkese dağıtılacak. Demek ki Suriye de geniş bir mal dağıtımı yapılacak o mücadeleden sonra. Ama Esad’ın yenileceği belli oluyor hadiste. “Mağlup olacak” diyor peygamberimiz (s.a.v.). Sonunun kötü olacağı geçiyor, “serveti ise Şam caddelerinde dağıtılacaktır” sokakta dağıtılacak. Mesela bunu göreceğiz, bu peygamberin sözü, vahiy bu. inşaAllah göreceğiz. “Bir kısım insanlar” diyor “Hz. Mehdi’ye itaat etmeyi düşünür, fakat bu kişiler” diyor “başkaları tarafından ayıplanır.” Niye uyuyorsunuz, niye bu kişiye uyuyorsunuz derler diyor. “Buna rağmen, gelip Hz. Mehdi’ye bağlanırlar, itaat ederler” diyor. “Ancak bu kez itaatten vazgeçtiğini söylerler” diyor bir süre sonra. Demek ki mütereddit insanlar olacak. Bediüzzaman diyor ki bak “mütemerrid zındıkaya tam galebesi mütehayyır olan akıllarda görünmemeye başlar” diyor. “Mütemerrid” tereddütlüdür ahir zaman insanları, büyük bölümü öyledir. Ayette de var “tereddüt içinde bocalarlar” diyor Allah. Karar veremiyor, Hz. Mehdi (a.s)’a bağlanayım mı bağlanmayayım mı? “Hz. Mehdi her dokuz kişiden yediyi çıkarmayacaktır.” Demek ki, az bir talebeyle bir çalışması var bazı yerlerde. Yani küçük dokuz kişi on kişi, az. “Onlardan yediyi çıkarmayacaktır” demek ki beş tane veya dört kişi çıkaracak beş kişi çıkaracak, hitabetlerinde. Bak bu da çok manidar, “Hz. Mehdi her dokuz kişiden yediyi çıkarmayacaktır” mesela beş talebesiyle çıkacak veya dört talebesiyle çıkacak, hitap edecek insanlara hadisten bu anlaşılıyor. “Hz. Mehdi (a.s)’ın kaşları ince, sakalı da ince” diyor Peygamberimiz (s.a.v.) “kaşları da incedir” diyor. Yani kaş tüyleri sakal tüyleri naif, kaba değil. “Kaşlarının araları açık” yani yüksek kaşı. Bazı kaşlar biliyorsunuz göze çok yakındır, kaşları yüksek Hz. Mehdi (a.s)’ın. “Bedir ashabı adedince insanlarla çıkacak” diyor. 313 kişi. “Çok yaygın ve sonra ermesi mümkün görülmeyecek bir fitne çıkacak” diyor. Çok yaygın, her yerde, orada, burada, Suriye’de, Irak’ta her yerde “çok yaygın ve sona ermesi mümkün görülmeyen” insanlar çözüm bulamıyor şu an, mümkün görülmüyor. Mesela Suriye’de çözüm düşünemiyor adamlar, dağılıyorlar, mümkün mü diyorsun, yok diyorlar. “Mümkün görmüyoruz” diyorlar. “Bu fitne” diyor “semadan üç kez” radyo ve televizyondan “emir Hz. Mehdi’dir, gerçek odur şeklinde nidaya kadar sürecektir” yani  Hz. Mehdi (a.s)’dan başka kurtuluş olmayacak diyor Peygamber (s.a.v.). Bütün dünya insanları toplanıyorlar bir araya geliyorlar orada burada konferanslar düzenliyorlar, sohbetler düzenliyorlar otellerde toplanıyorlar hadislerde var bu ama netice alamayacaklar diyor. Ancak iman netice aldırır, boşa uğraşıyorlar. Mehdiyet’in dışında, iman hareketinin dışında hiçbir netice olmaz.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler