Mısır'da katliamlar artmaktadır. Allah Cabbar ismiyle insanlara Hz. Mehdi (as)’ı aramaya mecbur etmektedir.

Adnan Oktar’ın 14 Ağustos 2013 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: Bana demişlerdi ki; “Mehdi nasıl çıkacak, nasıl olur kimsenin niyeti yok.” Ben dedim ki, Allah Cabbar İsmiyle insanları Hz. Mehdi (a.s)’ı aramaya mecbur edecek dedim. Şimdi Allah’ın Cabbar ismini insanlar görmeye başladı. Daha da güçlü Cabbar ismini görecekler ve Hz. Mehdi (a.s)’ı görmeye mecbur olacaklar. Anlamazlıktan gelinecek gibi olmayacak Hz. Mehdi (a.s) ve tek yol ve mecburi yol haline gelecek. Allah harikalar meydana getirecek, çok büyük olaylar olacak, İslam alemi çok büyük acılar, ızdıraplar içerisine girecek, Allah vermesin ama kader böyle. Ve Hamiyet-i İslamiye feveran edecek. Mehdi’yi başa geçirecekler tarik-i hak, hak ve hakikata sevk edecek, Bediüzzaman’ın ifadesiyle. Hz. Mehdi (a.s)’ın son zamanlarında dünya hakimiyeti. “Yedi veya dokuz sene” diyor Peygamberimiz (s.a.v). Bak dünya hakimiyetine yedi veya dokuz sene. “Hayatının son döneminde yedi veya dokuz sene içerisinde dünya hakimiyetini görür ve vefat eder” diyor, Hz. Mehdi (a.s). “Ama her yer iman edecek. Mehdi (a.s)’ın bir günü, sizin yirmi gününüz gibi, Mehdi (a.s)’ın bir yılı, sizin yirmi yılınız gibidir” diyor. “Yirmi yılda yaptığınızı, o bir yılda yapar” diyor, Mehdi (a.s). Ama bu önümüzdeki günler, işte hep hakimiyet yılları zamanla olacak, fakat en son dönem, Hz. Mehdi (a.s)’ın en son döneminde dünya hakimiyeti olduğunda, millet zan ediyor ki 30-40 yaşında olacak, değil. Hz. Mehdi (a.s) 30-40 yaşında olmayacak, yaşlı olacak o zaman. Çünkü yedi veya dokuz sene geriye kalıyor artık. İleri yaşta ama dinç olacak tabii, her halükarda hayret verecek bir gençliğe sahip olacak. Yedi veya dokuz sene Müslümanlarla birlikte olduktan sonra “(fecreten) ani bir ölümle vasıtasında ölür” diyor, Peygamberimiz (s.a.v). Sonra Hz. İsa Mesih (a.s), Müslümanların başına geçiyor lider olarak. Hz. İsa Mesih (a.s)’da çok az bir süre kalacak. O da, Hz. Mehdi (a.s)’dan sonra çok az bir süre kalıyor, o da vefat ediyor, ondan sonra bitti işte. Artık geriye doğru gidiyor. Zul gadab var, ferec var çeşitli insan var yine ama hiçbiri çöküşü durduramıyorlar. Geriye geriye giderek, 2120 gibi büyük bir patlamayla, büyük bir çarpmayla “arkasından onu bir diğer çarpma takip eder” diyor Allah ayette, Kuran’da. İki, çift vuruşla dünya darmadağın olacak. Ondan sonra yeni bir boyuta, yeni bir hayat şekline gireceğiz, yeni fizik kanunlarının, yeni kimya kanunlarının hakim olduğu yepyeni bir evrene geçiş olacak. Artık bu evrendeki kanunlar geçerli değil ondan sonra. Üçüncü boyut bitiyor kıyametle beraber. Dağıldıktan sonra artık dördüncü boyut, beşinci boyuttakiler bizi görür. Ama şu an biz üçüncü boyuttayız. Mehdiyet’i durdurmaya çalıştılar  ama bakın durduramadılar. Haset ettiler ama durduramadılar. Şimdi Allah basbas bağırttıracak “Ya Rabbi bize Hz. Mehdi (a.s)ı gönder” diye, “Ya Rabbi İttihad-ı İslam’ı getir de bizi kurtar” diye basbas bağırttıracak. Birçok insan bağıracak. Anlamazlıktan geliyorlardı, Allah şimdi zorla şimdi onu söylettirecek. Anlamazlıktan gelmek yok. Bütün İslam alemi birbirine girecek, söyleyeyim. Fas, Tunus, Cezayir hepsi her yerde ayaklanmalar, her yerde savaşlar, her yerde olaylar olacak. Bunun sükun bulması, Hz. Mehdi (a.s) ile. Sükun bulunca nasıl oluyor? Dünya hakimiyeti oluyor. Ne kadar sürüyor? Çok manidar “yedi veya dokuz sene” diyor, Peygamberimiz (s.a.v). O da, insanlar hani imtihanın sırrına uygun olsun diye. Belki sekizinci senesinde belki dokuzuncu senesinde belki yedinci senesinde Hz. Mehdi (a.s)’ı Cenab-ı Allah katına alıyor. “Cennetin tavus kuşudur” diyor Peygamberimiz (s.a.v), Hz. Mehdi (a.s) için. “İnsanlara baktım, ışık gibi parlıyordu Mehdi aralarında” diyor. “Cennet insanlarının içerisinde ışık gibi parlıyordu evladım Mehdi. Biz, cennet ehlinin seyyidleriyiz” diyor, “ben Cafer, Hamza” sayıyor Peygamberimiz (s.a.v) “ve evlatlarımdan Mehdi” diyor. Şimdi o devre giriyoruz. Allah’ın Cabbar ismi dediğim işte kastettiğim, bu olaylardı. Bu olaylar dünyayı şok edecek derecede gelişecek. Bunu da göreceksiniz, hadislerin ifadesi bu. Bunun durdurulması yok “Ya Rabbi bize Hz. Mehdi (a.s)’ı gönder, bize katından bir Sultan gönder” diyecekler. Şeyhimiz ne güzel dua ediyor “Ya Rabbi bize Sultan gönder” diyor. Hz. Mehdi (a.s)’ı kastediyor. “Arslanını gönder” diyor, ne güzel dua ediyor. O duayı gösterin.

VTR-Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’nin Güzel Duası.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler