MÜSLÜMAN EVRİMCİLERİN DÜŞTÜKLERİ TUZAK

14 Ağustos Cuma akşamı Haber Türk Kanalında yayınlanan Sansürsüz programındaki evrimci safsatalara anı anına Harunyahya.tv adresinden Oktar Babuna ve Cihat Gündoğdu cevap vermişlerdir.


–Bakın Sayın seyirciler.Burda bazı müslüman evrimcilerin düştüğü önemli bir tuzak var. Materyalist felsefenin tuzağına düşüyorlar. Allah maddeyi belli bir düzene göre yaratmıştır ve korumaktadır. Materyalist felsefe ise doğa şartlarının kesin olduğunu, deyişmez olduğunu ve bunların hiçbir şekilde dışına çıkılamayacağını iddia eder. Oysa Allah sebeplerin bütün sebeplerin üstündedir. Allah sebepleri insan için yaratır. Dolayısıyla, Allah dileseydi evrimle de yarata bilirdi, ancak Allah bütün eksikliklerden münezzehtir. Ve Allah evrimle yaratmamıştır. Biz bugün bunu bilimsel delillerle biliyoruz. Bütün fosiller bize 250 milyon fosil Allah`ın bütün türleri birden bire ve eksiksiz yarattığını ortaya koyuyor. Dolayısıyla, Allah evrimle yaratmadığına göre ve Allah Ol! demesiyle yaratdığına göre Kuran`da da bu gerçek tam bu şekilde ifade edildiğine göre müslümanların çoğunluğa bakarak bazı insanlar işte darvinist demek ki, Darvinizm`in bilimsel bir yönü olmalı işte bunu Kuran`a uyarlayalım demeleri çok büyük bir tuzaktır. Zaten Darvinistler büyük bir çöküş yaşadıkları için dünya çapında Darvinizm ve Ateizm çöküşe geçtiği için bazı inançlı kimseleri müslümanları kendi saflarıyla bu şekilde çekmeye çalışmaktadırlar. Kuran`daki bazı ayetleri çarpıtmaya çalışarak. Bu son derece yanlıştır. Oysa Kuran`a baktığımızda Allah`ın yoktan var ettiğini, Allah`ın melekleri ve cinleri yarattığını, Ol! demesiyle mesela; melekler, cinler evrimle mi yaratılmış? Elbette değil. Çeşitli yaratılış şekillerini gösteriyorlar. Mesela; Hz. Musa`nın asasını örnek olarak vermiş Allah. Hz. Musa`nın asasını yani, cansız bir maddeyi bir anda yılana çeviriyor. Burda evrim mi var? Allah cansız bir maddeyi bir anda canlı bir varlığa dönüştürüyor. Hz. İsa`nın çamurdan yapılmış kuş biçiminde bir şeyi üfürdüyünü ve bundan kuş olduğunu bildiriyor Allah bize. Yani, Allah bütün sebeplerden münezzehtir. Dilerse, bu sebepleri kaldırır. Örneğin; insanın biliyorsunuz meydana gelmesi için bir sperm ve yumurta hücresinin birleşmesi gerekir. Fakat Allah dilediği taktirde bu sebepleri de ortadan kaldıra bilr. Yani, bir anne baba mesela bir sebeptir. Allah dilerse bunları da ortadan kaldırır. Nitekim Allah Hz. Zekeriyya`nın kısır eşinin Hz. Yahya`ya hamile kaldığını, aynı şekilde  Hz. İsa`nın babası olmadan Allah`ın bir mucizesi olarak Hz. Meryem`dan dünyaya geldiğini, hamile kalıp dünyaya geldiğini bize bildirmektedir. Aynı şekilde Kehf ehli mesela; 300 yıl canlı kalmıştır Kuran`da bildirdiği şekilde. Allah ölüleri dirilttiğini bildirmektedir. Dolayısıyla, Kuran`da bize bildirilen  Allah`ın yoktan, Ol! demesiyle bütün canlıların yaratıldığı nitekim Allah ...

–Orda yalnız şöyle bir şey. Onu da hemen hatırlatayım, Allah Ol! demesiyle hemen yarattığını bildiriyor bize Kuran`i Kerimde. Yani, hemen diye anla beraber yaratılma var. Yani, bir süreç olmadığını Allah Ayet`i Kerimde bize bildirmiş.

–Evet. Mesela; Hz. Adem`in topraktan yaratıldığını bildiriyor Allah. Fakat burda tabii ki, herhangi bir evrim, herhangi bir şey yok. Allah bir gözellik olarak iki elimle yarattığımı diye bildiriyor ayetde bize. Şeytandan Allah` a sığınırım Hz. Adem`in bu şekilde, mucizevi bir şekilde topraktan yaratıldığını bildiriyor. Ondan sonraki ayetlerde insanın bir damla sudan yaratıldığını, meniden meninin buna bir vesile kılındığı ve çeşitli yaratılış aşamaları bildiriyor. Yalnız bunların hiçbir şekilde bakın altını çizerek söylüyorum son derece önemli bu. Kuran`ın hiçbir yerinde evrime dair en ufak bir ima, işaret yoktur. Allah`ın Ol! demesiyle birden bire yaratılmışlardır.


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com adnanoktarhukuk.com adnanoktarakumpas.com adnanoktargercekleri.com ingilizderindevleti.net