Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin verdiği kıyamet tarihi Avrupa ve Amerika’da yayılmaya başladı, dünya Hz. Mehdi (as)’ın ve Hz. İsa (as)’ın da çıktığını biliyor.

Adnan Oktar’ın 5 Şubat 2013 tarihli A9 Tv röportajından


ADNAN OKTAR: “Lâ tezâlü tâifetün min ümmetî zâhirine ale’l-hakkı hattâ ye’tiyallahü bi emrihî.” Allah Allah, ne güzel! “Ümmetimden bir taife Allah’ın emri gelinceye kadar (kıyametin kopmasına kadar) galibane hak üzere devam edecektir.” Hz. Mehdi (a.s) ve talebeleri bu, maşaAllah. “Ramazan-ı Şerifin onuncu gününün ikinci saatinde birden bu hadis-i şerif hatırıma geldi” diyor Bediüzzaman. “Belki Risale-i Nur şakirtlerinin (taifesinin) ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen ihtar edildi. ‘Lâ tezâlü tâifetün min ümmetî.’ Ümmetimden bir taife zail olmayıp devam edecektir. (Şedde sayılır tenvin sayılmaz) fırkasının makam-ı cifrisi, bin beş yüz kırk iki (1542 – miladi 2117),” bak, önce sayıyı tespit ediyor, dikkat ediyor musunuz? Sonra hadiste, “şedde sayılır tenvin sayılmaz” diyerek o sayıyı tam tutturuyor. Önce sayıyı biliyor. Hangi hadiste olduğunu biliyor. Bu ne ilimdir, nasıl bir irfandır, maşaAllah. Harika bu. “1542, (yani 2117) ederek nihayet-i devamına ima eder.” Yani 2117’ye kadar İslam devam ediyor. “Gaybı yalnız Allah bilir” diyor. “Zâhirine ale’l-hakk.” “Hak üzerine devam edecektir.” “Şedde sayılır,” bu sefer “şedde sayılır” diyor. O sayıyı tam tutturacak ya, “fırkası dair; makam-ı cifrisi bin beş yüz altı (1506, yani 2082) edip, bu tarihe kadar…” Galibane mücadelenin, Hz. Mehdi (a.s) talebelerinin 2082’ye kadar devam edeceğini söylüyor. 2013’teyiz, 2082’de bitiyor. “Miladi 2082 edip, bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane, belki galibane; sonra tâ kırk ikiye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine devam edeceğine remze yakın îma eder. Ve’l-ilmû indAllah” diyor. “Gerçek ilim Allah katındadır” diyor Bediüzzaman. Yani 2082’ye kadar. Şu an 2013’teyiz, 2082’de bitiyor. Biz bunları açıkladıktan sonra bu bütün dünyada dalga dalga yayıldı, kıyametin yakın olması. Şimdi adam diyor ki; “boş ver, bunlar yanlış söylüyorlar” diyor. Ama dediğime için için inanıyorlar. Bütün Avrupa’da da inanmaya başladılar şu an. Amerika’da da inanmaya başladı. Yani verdiğimiz tarih gizlice kulaktan kulağa insanlar arasında yayılıyor. Hepsi biliyorlar. Hz. Mehdi (a.s)’ın çıktığını da duydular. Hz. İsa Mesih (a.s)’ın indiğini de duydular. Yani bütün köşe yazarları, yazarlar, hepsi biliyorlar. Umursamıyor gibi yapmaya çalışıyorlar ama bütün hayatlarına, benliklerine etki ediyor şu an.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler