Türkiye'deki okul kitaplarında evrim aldatmacası

Okullarımızda okutulan ders kitaplarında hala Darwinizm'i bir bilimsel gerçek gibi kabul eden açıklamalar yer alıyor.

 

Ortaöğretim 12. Sınıf Biyoloji Kitabı

 

Daha kitabın ön sözünde evrim propagandası başlıyor.

 

"Sevgili öğrenciler, Bu öğretim yılında; "HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM ÜNİTESİNDE yaşamın ilk ortaya çıkışı ve canlılardaki değişim hakkında bilgi kazanmanız...

İkinci ünitenin ismine dikkat edin: ‘Hayatın Başlangıcı ve Evrim’. Ünitenin içeriğinden anlaşılacağı gibi müfredatta yer alan bu kitapta sayfalarca bilim dışı evrimci iddialar öğrencilere gerçek gibi öğretilmektedir.

Lamarck'ın görüşleri

Darwin'in görüşleri

Canlıların embriyolojik, biyokimyasal, anatomik, genetik yapılarındaki benzerlik ve farklılıkların evrimsel ilişkisi

Doğadaki değişiklikler evrimi nasıl etkiler?

Öğrencilere bu bilim dışı bilgiler öğretilirken bilimin gösterdiği gerçek bilgi yani yaratılış ise anlatılmamaktadır. Milli Eğitim müfredatında yer alan ortaöğretim 12. sınıf biyoloji kitabında bakın evrim nasıl anlatılıyor?

Fosiller evrimin en güçlü kanıtlarıdır. (s. 207)

Fosillerden ve birçok bilim dalının araştırmalarından elde edilen bilgiler yardımıyla hayatın başlangıcı ve evrim anlaşılmaya çalışılmaktadır. (s. 199)

Bu nedenle bir türün geçirdiği evrimsel sürecin belirlenmesi, türler arası benzerliklerin gözlemlenmesine ve bu türe benzerlik gösteren fosillerin incelenmesine dayanır. (s. 205)

Bu evrimci mantığın tam tersine fosiller evrimin olmadığını göstermektedir!

Yaklaşık 150 yıldır elde edilen 600 milyondan fazla fosil evrim teorisini yıkmıştır. Fosillere bakıldığında evrimin hiç yaşanmadığı görülmektedir.

Şimdi dikkatle izleyin. Köhne evrimci şemalar, balinaların sözde evrim süreci olarak gösterilen sahte çizimler, evrim sahtekarlığı olduğu bilimsel olarak ispatlanmış olan Miller deneyi ve Haeckel'in çizimleri de ortaöğretim biyoloji kitaplarında bilimsel bilgi gibi okutulmaktadır.

Bu gerçeği görmezden gelmeyin! Gençlerimiz okulda evrimci propaganda ile eğitiliyor.

Kimyasal evrim, evrim bölümü. (Sayfa 204)

Canlıların başlangıçtaki durumlarından günümüzdeki çeşitliliğin ortaya çıkmasına kadar geçirdiği değişimlerin tümü evrim olarak tanımlanır. (s. 204)

1. Evrimin açıklamasında embriyolojinin, genetiğin ve biyokimyanın katkıları nelerdir?

2. Fosiller evrimin anlaşılmasına nasıl katkıda bulunur?

4. Evrimin teorisine göre canlılardaki değişmelerin uzun zamanda ve yavaş yavaş gerçekleşmesi bu konuda araştırma yapan biyologlar için ne gibi sorunlar çıkarır?

5. İnsan nüfusunun artması sonucu doğada meydana gelen olumsuz etkiler nelerdir? Bunlar evrim sürecini ve yaşamı nasıl etkiler? (s. 211-212-213)

Okullarımızda öğrencilere öğretilen gerçek dışı evrimci iddiaları iyi öğrenip öğrenmediklerini test etmek için sınavlar yapılıyor. Sınavı geçebilmek için evrim teorisi bir gerçekmiş gibi cevaplar vermeleri gerekiyor.

Örneğin

2011 yılı LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı)

Farklı organizma türleri evrimsel süreçte benzer çevre koşullarının etkisiyle benzer uyumsal özellikler kazanırlar. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bir örnek değildir?

2012 yılı LYS

Evrimleşme sürecinde aşağıdakilerden hangisinin meydana gelmesinde doğal seçilimin katkısı yoktur?

2013 yılı LYS

Suda yaşayan bir hayvanın aşağıdaki özelliklerinden hangisi, evrimsel süreçte karasal ortamdan sucul ortama geçmiş olduğunu kanıtlamada delil olarak kullanılamaz?

Görüldüğü  gibi yıllardır evrim teorisi gençlere tartışmasız gerçek gibi okutuluyor.

Ortaöğretim 9. Sınıf Biyoloji Kitabı

Sudan karaya geçiş aldatmacası

Ancak yaşam denizlerde başlamış ve yakın zamanda (jeolojik devir olarak yaklaşık 500 milyon yıl önce) karalara geçmiştir. (s. 107)

İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 6

Atın Evrimi Aldatmacası

Atın atası beş parmaklı ve köpek büyüklüğünde bir canlı idi.  (s. 232)

Ortaöğretim 10. Sınıf Biyoloji Kitabı

Bu durum, su altının farklı koşullarında yaşamda kalmak için geliştirilen evrimsel bir uyumdur. (s. 150)

Evrimsel adaptasyonu ise popülasyondaki genetik çeşitlilik sağlar. (s. 18)

Bu soruya, amfibilerin, kuşların ve memelilerin evrimi göz önüne alınarak cevap bulunabilir. (s. 47)

Bu gruplar evrimsel süreçte birbirlerinden ayrılmaya başladıklarında... (s. 47)

Onların evrimsel süreçleri boyunca sıtmaya hiç yakalanmamış olduklarından dolayı... (s. 126)

İlköğretim Fen ve Teknoloji Ders Kitabı 8

Darwin'in ve Lamarck'ın bilim dışı iddialarının propagandası. (sayfa 46)

Adaptasyon ve evrim: ... Biyolojik çeşitliliğin ortaya çıkması da canlıların evrimleşme sürecinin bir göstergesidir. Siz de adaptasyonların biyolojik çeşitliliğe ve evrime sağladığı katkılara örnekler veriniz. (s. 38-40)

 

Neler Öğrendik?

Canlıların çevresel değişimlere karşı sağladıkları adaptasyonların biyolojik çeşitliliğe ve evrime katkıda bulunabileceğine örnekler verdik. (s. 42)

SADECE BİYOLOJİ DEĞİL DİĞER DERSLERDE DE EVRİM TEORİSİ BİR GERÇEKMİŞ GİBİ OKUTULUYOR

Ortaöğretim Psikoloji Ders Kitabı

Zooloji: Hayvanlardaki embriyonik gelişimi, beslenme, sağlık, davranış, kalıtım ve evrimi, diğer canlılarla etkileşim ve iletişim konularını inceler. (s. 27)

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Müze Eğitimi -12

İnsan evriminin bilinmeyen noktalarını ortaya çıkarması, özellikle de uzak atalarımıza ait fosil kalıntıları... (s. 56)

Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrim, insanların yaşama biçimlerini ve yaşama bakışlarını değiştirmiş... (s. 58)

Ortaöğretim Astronomi ve Uzay Bilimleri Ders Kitabı

İçindekiler bölümü: Yıldızların Evrimi, Yıldızların Evrim Aşamaları (s. 63)

Astronomi: Astronomi, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, konumlarının hesaplanması gibi konuların yanında evrenin yapısı, nasıl oluştuğu ve evriminin nasıl olduğu gibi konularla ilgilenir. (s. 16)

Bu kısımda, bir yıldızın evrimini, önemli evrelerini dikkate alarak inceleyeceğiz. (s. 63)

FELSEFE DERSİNDE HAŞA ALLAH YOKTUR PROPAGANDASI

Ortaöğretim Felsefe Ders Kitabı (Allah'ı tenzih ederiz)

... insan, özgür ve güçlüdür. Onun Tanrı tarafından önceden belirlenen bir özü yoktur... Varoluşsal varlık, hiçbir şeyden gelmez. Çünkü kendisi dışında hiçbir şey yoktur. Eğer Tanrı var olsaydı var oluş ve özgürlük olmayacaktı. O halde... (s. 171)

... Tanrı, dünyadaki kötülükleri önlemek istiyor da gücü yetmiyorsa güçsüzdür. Tanrı'nın kötülükleri önlemeye gücü yetiyor da önlemek istemiyorsa kötü niyetlidir... (s. 171)

Ezeli ve ebedi olan Allah'tır. Evrenin, insanın ve tüm canlıların yaratılmış oldukları ise astronomi, fizik, kuantum fiziği, biyoloji, paleontoloji gibi bilimin sayısız dalı tarafından ispat edilmiştir.

Allah'ın varlığı özgürlüğün, adaletin, mutluluğun ve huzurun güvencesidir.

Gerçek kötülük ve mutsuzluk ise evrimcilerin ve materyalistlerin iddia ettiği gibi tesadüfler sonucu oluşan ve sürekli çelişki içinde ilerleyen dünyanın özelliğidir.

Sosyoloji dersinde ise kitabın 96. sayfasında din şu şekilde tarif ediliyor:

Genel olarak din, insanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, tasarladıkları doğaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmedir. (s. 96)

Tam tersine, din aklı, araştırmayı ve incelemeyi teşvik eder. Ve yapılan her bilimsel araştırma Allah'ın varlığını ve dinin hak olduğunu bir kez daha gözler önüne serer.

Burada sadece birkaç örneğine yer verdiğimiz şekilde, gençlere evrimci ve materyalist bir dünya görüşü telkin edildiğinde, terörün ve anarşinin son bulması mümkün değildir. Devletimizin terörle mücadelesinin en önemli adımı gençlerin Darwinist-materyalist eğitimden kurtarılması olmalıdır.


A9TV Televizyonu Adnan Oktar Harun Yahya Sohbetler Belgeseller A9 TV Yeni Frekansımız: Türksat 3A Uydusu FREKANS: 12524 Dikey Batı Sembol Oranı: 22500


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.