Sayın Adnan Oktar'ın 9 Mart 2018 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 9 Mart 2018

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuran’ın yeterliliğine dair açıklamasının ardından sosyal medyadan kendisine tepkiler geldiğini belirterek kimseden korkusunun olmadığını söyledi. “Şimdi de dünkü konuşmadan sonra birileri aynen bu şekilde sosyal medyada konuşmaya başladı. Siz bu fakiri korkutamayacaksınız. Hak neyse ben onu söylemeye devam ederim. Kitabımız Kuran’ımızın İslam’ın hükümlerini sağa sola evirip çevirmeye hakkınız yok. Ve böyle bu tip gözlüklerle bakarak kalkıp da dinimize fatura kesmeye de hakkınız yok” dedi.)

Şanlı kabadayı sonuna kadar yanındayız. Konuşmalarında da hiç mahsurlu bir şey yok gayet güzel konuştun. Kuran’a da uygun, Resulullah (sav)’in sünnetine de uygun, İslam’ın ruhuna da uygun mükemmel konuştun, gayet doğru konuşman. Yanlış konuştuğunu söyleyen bana gelsin. Neredeymiş? Gayet mükemmel konuştun. Yanlış eksik olan birisi varsa o konuşanlar.

Tayyip Hocam ne diyor? “Kuran yeterlidir” diyor. Allah ne diyor? “Kuran yeterlidir” diyor. Allah’ın dışındakiler ne diyor? “Kuran yeterli değildir” diyor. Tayyip Hocam da diyor ki “ben Allah’ın dediğine bakarım putların ne dediğine bakmam” diyor. Bu kadar işte. Bak “hadis Kuran’a uygunsa alırım” diyor, “sünnet Kuran’a uygunsa alırım” diyor, bitti.

 

(Cumhurbaşkanımız’ın bir konuşması şu şekildeydi: “İnsanlar dinle ilgili kime kulak vereceğini, neye itimat edeceğini şaşırıyorlar. Bu konularda konuşma yetkisi benim değil. Diyanet işleri başkanı değilim ama bir Müslüman olarak, üzerinde sorumluluğu olan bir insan olarak dinime getirilen bu zafiyete de tahammülüm yok.”)

Tabii ki tabii ki. Sen ayrıca cumhurbaşkanısın ululemirsin hakkın da var, öyle bir şey yok. Bir de dini eğitim de almış birisin. Laf onlar “açıklama yapamaz” diyerek falan. Onu söyleyenlere bakıyoruz ağzını yıkamaktan haberi olmayan, yolunda yürümekten aciz bazı sahtekarlar. Cumhurbaşkanısın sen ve ilim ehlisin. Tayyip Hocam’ın özelliği bütün gençliği hep İslam-Kuran’dır. Ömrü boyunca okumuş bir insan. Bir kere mürşit sağlam, Erbakan Hocam’ın dizinin dibinde yetişti. İskender Paşa’dan feyz aldı. Nakşiliğin maneviyatından istifade etti. İmam Hatip mezunu gece-gündüz okuyan birisi. Ayrıca Kuran’ı anlamak zor bir şey değil, dağdaki çoban da anlar, profesör de anlar. FETÖ’cü bazı sahtekarlar “biz anlarız siz anlamazsınız” kafasındalar. Bunların sahtekarlığının sonu geldi, oyun oynamayı bırakacaklar. Tayyip Hocam istediği gibi konuşsun. Konuşmalarında bir hata yok gayet de düzgün gayet güzel. İfade çok net derli-toplu hiç uzatmalarına gerek yok. Ne diyor? “Kuran yeterlidir, Kuran’a uygun olan sünneti de kabul ederiz” bitti. Bunun dışında oraya buraya çekmeye hiç gerek yok çok net bir çerçeve bu. Demagojiye gerek yok çok net.

Bir de Tayyip Hoca bak Kuran’ın yeterliliğini, sahabe döneminin İslam anlayışını, şeytani, putçu sistemin, gerici, boğucu, İslam karşıtı karanlık sistemin temeline balyozu vurunca bak nasıl bağırıyorlar mucize bu. Bak “Allah razı olsun, Allah sana kuvvet versin, Allah senden binlerce kere razı olsun” diyeceklerine bütün güçleriyle “aman sus” diyorlar. Bu, doğru yolda olduğunu gösteriyor Tayyip Hoca’nın. Sonuna kadar devam. Bir de bunlara hiç ihtiyacı yok. Gereğini yapsın. Hiç. Bu kalitedeki insanlar Türkiye'ye zarar veriyorlar. Avrupa’da da zarar veriyorlar, dünyada da zarar veriyorlar. Bizim başımızı derde sokuyor bunlar. Bunlara bizim hiç ihtiyacımız yok. Hemen gereği yapılsın. Ne gerekiyorsa yapılsın. Bu kalitedeki insanların yüzünden Türkiye çok çekti. Sanatta, estetikte, kalitede, güzellikte, demokraside her şey de çok büyük zarara uğradı Türkiye. Bir avuçlar ama çok büyük zarar verdiler. Bundan sonra buna müsaade etmeyelim.

 

Mesela o devirde Peygamberimiz (sav) altın moda oluyor, fakir fukara herkes alıyor. Diyor “altın konusunda rekabeti kaldıralım, gümüş ucuz gümüşe ağırlık verelim” diyor “altında rekabet oluyor o da fitne meydana getiriyor yapmayın, şu an bunu kaldıracak durum yok” diyor. Kadınlar falan kavga çıkartıyorlar, işte “niye onu almadı niye bunu almadı?” falan sahabeler de zor durumda kalıyorlar. Onun için “altına önem vermeyin şu an” diyor, ortalık bir yatışıncaya kadar. “Altın haramdır dedi” diyor. Kardeşim, o an için söylüyor onu o an için. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra onun geçerliliği kalmaz o an için söylüyor. Mesela savaş var akşam düşman bekleniyor, davul, dümbelek, darbuka eğleniyorlar, müzik, kaval, işte yaylı sazlar neyse. Resulullah (sav) diyor ki “Aman aman sakın müzik çalgı olmasın sessizlik olsun” diyor “dikkatlice dinleyin.” “Tamam müzik haram oldu” diyorlar. Haram etmiyor o an için söylüyor onu, o an için söylüyor, akılsızlık etmeyin. Yani o devrin ortaya çıkaranlarını kastediyorum. Tehlike gidince müzik istediğin gibi dinlersin, ne alakası var? Tayyip Hoca’nın demek istediği bu yani “devrin şartlarına göre durum değişir” diyor. Yani duruma göre güncelleme dediği bu. Sonra biraz vakit geçiyor Peygamberimiz (sav) “çalın eğlenin” diyor “çalgı olmayan düğünü istemem” diyor mesela “çalın eğlenin” diyor “şarkı da söylesinler” diyor. Duruma göre yani. Güncellemeden kastettiği Tayyip Hoca’nın budur. Anlaşılmayacak bir şey yok burada. Yoksa Kuran ayetlerini değiştirelim demiyor. O devirde söylenen sünnetin bir hikmeti oluyor. O geçtikten sonra bir daha olmaz artık o. Mesela Kuran’da yine buna benzer örnekler de vardır. Irmak kenarına Müslümanlar geliyorlar, müminlerin emiri var lider. “Evladım, buradan geçerken bu sudan bir avuçtan fazla içmeyin suyu” diyor. Adamlar kana kana içiyorlar. Kana kana içenler bitaplaşıyor. Bir bildiği var; bitaplaşıyorlar. Bu bir avuçtan fazla su içmeyi haram kılan bir hüküm değildir. O zaman diyeceksin ki sen “bir avuç suyun dışında su haramdır” diyeceksin, değil mi? Kuran’a göre öyle diyeceksin sen bakıp. Güncellenme ne demektir? O, o ana ait demektir o ana ait. Mesela üç sene sonra, bir sene sonra yahut altı ay sonra yahut üç-beş gün sonra durum değişir. Savaşa ve şarta göre söylenmiş bir söz bu.

 

(Cumhurbaşkanımız konuşmasında bu konudan bahsediyor Adnan Bey. Yaptığı İslam’ın güncellenmesi konusuna açıklık getirerek şunları söyledi Cumhurbaşkanımız: “Biz dinde reform aramıyoruz, bu haddimize de değil. Elbette asla değişmeyen ve değişmeyecek olan kurallar da vardır. Allah’ın yüce kitabımız Kuran-ı Kerim’de açıkça ifade ettiği hükümler asla değişmemiştir değişmeyecektir. Kuran’ı Kerim kıyamete kadar caridir. Ancak bunların uygulamadaki karşılıkları elbette zamana ve şartlara göre değişecektir. Mecelle kaidesidir yani. Ezmânın tagayyürü ile ahkâmın tagayyürü inkar olunamaz. Biz içtihatları değiştirmezsek, uygulamaya ilişkin kuralları uygun şekilde yenilemezsek sadece kendi kendimizi kandırmış oluruz. Müslümanlar sürekli kendilerini geliştirmek durumunda. Peygamberimiz (sav) ‘kolaylaştırınız zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz nefret ettirmeyiniz’ buyurur.”)

Çok mükemmel Tayyip Hocam nur gibi Müslüman. Çok güzel konuşmuş. Özetle, dışarıda da Tayyip Hoca’ya karşı, Avrupa’da da öyle bir ters bakış oluyor. Onları da her röportajımda açıklıyorum bayağı rahatlıyorlar. İsrail gazetelerine konuştum Tayyip Hoca hakkında gayet rahatladılar. Hahamlarla konuştum rahatladılar. İngiliz, Amerikalı gazetecilerle konuştum rahatladılar. Tayyip Hoca’yı tanıtmada samimi anlatım çok önemli. Bunu benim dışımda anlatan yok. Gayet de mükemmel bu görevi yerine getiriyoruz.

 

Allah Sevgisinin Derinleşmesinin Yolu, Allah’ın Büyüklüğünü ve Gücünü Sözle Değil Filli Delillerle Kavrayıp Beynimizin İnanmasıdır

Allah’ın sevgisini kazanmak için yapmamız gereken en önemli şey Allah’ın büyüklüğünü ve gücünü sözde değil fiili delillerle kavrayıp beynimizin inanmasıdır. Onda zaten mümin Allah’ı hem sever hem güvenir hem bağlanır hem de tevekkül edeyim diye uğraşmaz tevekkül edeyim edeyim diye gerek duymaz zaten eder. Öbür türlü tevekkül etmek için uğraşıyor. Orada tevekkül etmek için uğraşmasına gerek kalmaz zaten tevekkül eder Allah’ın gücünü anladın mı. Ama Allah’ın gücünü anlamak için de biraz düşünmek lazım. Bu asrımızda çok çok rahat mümkün zaten, geçmişte de mümkün. Ama en çok tasavvufta falan insanlar kendini görerek çok anlıyorlar Allah’ın büyüklüğünü, kendinden. Ama şu an atomların yapısından tut bütün kainatın yapısı, işte moleküller hücre şu bu falan hepsi. Buradan da Allah’ın büyüklüğü ve çapını -büyüklüğünün çapı yok da yani anlayalım diye söylüyorum- kavranabiliyor kavranıyor. Ama isteyen daha da geniş kapsamlı kavrayabilir. Bu bir özel ruh halidir. Zaten onu kavradıktan sonra şahıs özel bir boyuta geçer ama özel boyuta geçtiğini hissetmez. O bir korunma boyutudur, özel korunma boyutudur, galip olur. Dünya hakimi olur yenemezsin hiçbir şey de yapamazsın, durduramazsın yani.

 

(Çağdaş Ses Genel Yayın Yönetmeni Ece Sevim Öztürk, Twitter hesabından Berat Albayrak’ın iki fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı: “Sare Davutoğlu’nun elini inancı gereği sıkmayan damat, Bakanlık çalışanı kadınlara karanfil vermiş. Erdoğan ‘İslam’a güncelleme gelsin’ filan diyordu. Damat getirmiş galiba.” Cumhurbaşkanımızı tenzih ederiz.)

Bir kere Berat modern delikanlıdır, dışa dönük, aydın, aklı başında bir delikanlıdır. Duruma göre tabii ki. Ben mesela bazı hanımlar var elini tutmuyorum. Bu bir nezakettir çünkü onun inancına saygı duyuyorum. Mesela o inancına göre tokalaşmaması gerektiği inancında. Saygısızlık olur orada elini uzatırsan. O, inanca saygıdır, mesela Hristiyan’ın inancına saygı duyarsın, Musevi’nin inancına saygı duyarsın, Sünni’nin de çeşitli inançta olanları var onlara da saygı duyarsın. Mesela o kendine göre haram görüyorsa sıkmaz elini o nezakettir. Ama o helal olarak görüyorsa onun elini sıkar. Berat “benim inancıma göre bu böyle” demiyor, “oradaki insanın inancına göre bu böyle” diyor. Ve “karşımdaki insanın inancına saygı gösteriyorum” diyor. Berat kibar bir delikanlı, nezaketli, kendi halinde bir delikanlı. Çocuğu akılları sıra mahcup edecekler falan. Berat’tan biz ilerisi için çok şey bekliyoruz, bayağı şevkli gayretli nur gibi insan. Hiç uğraşmaya da gayretli olmasınlar.

 

(Tuncay Özkan Sayın Erdoğan’ın, “İslam güncellenmeli” konusunu bugün yeniden açıklaması hakkında Twitter hesabından şunları yazdı; (Cumhurbaşkanımızı tenzih ederim) “Erdoğan yirmi üç saatte çark etti. “İslam güncellenmeli” Dinde reform ne haddimize” dedi.)

Doğru söylüyor, çark etme yok ki, dinde reform yapalım demiyor ki. Bu adamlar anlamıyorlar mı yani? Bak “Kuran’a uyalım” diyor, “Kuran’a uyalım, sünnet de Kuran’a uygunsa ona da uyalım” diyor, bu kadar. Güncelleme de sünnetin uygulaması, Resulullah (sav)’ın zamanındaki ile aynı olmaz. Mesela Peygamberimiz (sav) farz edelim yerde derinin üzerinde yatıyor farz edelim, sen karyolada yatarsın fark etmez, masada yemek yersin fark etmez bu bir güncellemedir. Aynı hayatı yaşamak durumunda değilsin. Onun bir farziyeti yok çünkü, farz olan Kuran’dır. Mesela binek, Peygamber (sav) binekten bahsediyor, Kuran’da da binekten bahsediliyor ama biz arabaya biniyoruz. Hayır bir kere özünde konu kapanmış daha lafı uzatmaya ne gerek var? Diyor ki, “Sadece Kuran’a uyalım ve sünnet Kuran’a uygunsa buna uyalım” diyor. Burada bitti konu başka bir şey yok. Kuran’ı güncelleyelim demiyor yani Kuran hükümleri değişsin, şekillensin, demiyor. “Sünnet Kuran’a uygunsa uygulansın” diyor. Güncelleme sünnette olur, sünnet olan konularda olur, onu da güncelliyorsun tabii ki. Mesela, sandalet ayakkabı giyeceğine normal ayakkabı giymiş oluyorsun bu bir güncellemedir. Saçına zeytin yağ süreceğine başka bir şey sürüyorsun bu. Yahut mesela o devrin kokusu neyse kullanılan, başka bir koku kullanıyorsun. Mühim olan temiz, güzel kokmak bunlar güncellemedir. Mesela Peygamber Efendimiz (sav) cübbe giyiyor, sen şimdi ceket, pantolon giyersin bu güncellemedir. Peygamber (sav) de şimdi olsa ceket, pantolon giyer. Bana cübbe getirin demez, bu güncelleme olur. Peygamberimiz (sav) de olsa aynısını yapar. Çok net konuşmuş Sayın Cumhurbaşkanı. Bir; Kuran'a tam uyalım diyor zaten burada konu bitiyor. İki; Sünnet Kuran'a uygunsa ona da uyalım diyor.

 

(Binali Yıldırım, dinimizin sevdirilerek anlatılması gerektiğiyle ilgili şunları söyledi. “Dinimizin en güzel en doğru şekilde öğrenilmesi için bizim kolaylaştırmamız lazım. Zorlaştırmamamız lazım. Dini sevdirmemiz lazım. Korkuyla insanlara din anlatılmaz. İnsanlara dini sevdireceksin. Güzelliklerini anlatacaksın. İslam kolaylık dini, insan aklına, mantığına uymayan hiçbir şey İslam’a da uymaz bu kadar açık. Hurafelerle temeli, mesnedi olmayan bilgilerle hiç kimse din hakkında yargılama yapmasın. Ahkam kesmesin” dedi.)

Ya mübarek ne güzel senin dilin böyle, ne güzel konuşursun sen böyle maşaAllah. Allah ömrüne bereket versin. Bu konuşman tabii çok hayati, çok çok güzel, tam Müslüman’ca Resulullah (sav)’ın ağzıyla konuşmuşsun. Allah ömrüne bereket versin maşaAllah diyoruz.

 

(“Hayatımızda sevginin önemi nedir?” izleyici sorusu)

Bizim zaten yaratılış gayemiz sevgi onun dışında geriye hiçbir şey kalmıyor. Et, kemik, yağdan oluşuyor insan. Ağaçlar var, yollar var, arabalar var, yiyecek var. Uyku uyuyor insan yani eğer sevgi yoksa hayat cehennem olur. Her şey cehenneme dönüşür. Sevgiden dolayı bütün hayat cennete dönüşüyor. Allah sevgidir, saf sevgidir. Bütün kainatı sevgi için yaratmıştır. Sevgi de dünyadaki en zevkli olan, en güzel olan şeydir. Her gördüğümüz şey sevgi içindir, cehennem bile sevgi için yaratılmıştır. Şeytan da sevgi için yaratılmıştır. Sevgiyi insanlara öğretmek için kıyaslayarak orada insan sevgiyi öğrenir. Bütün kötülükler bile yine sevgiyi öğretmek için Allah tarafından yaratılır. Bütün bu sonsuz uzay her şey atomlar her şey sevgi içindir. Ana konudur sevgi ama şeytan insanları sevgiye direnecek şekilde yaratıyor. Vahşiyane bir şekilde sevgiye karşı insanlar direniyor. Kadınları, erkekleri herkesi direnmeye çağırıyor şeytan ve kitleler de buna uyuyor. Savaş, terör, anarşi ve kanla dünyayı mahvediyorlar. Kirleterek, gericilikle, komünistlikle, PKK’lı olarak, IŞİD’ci olarak dünyayı mahvediyor şeytan. Ama tabii Mehdiyet şu an çok güçlü bir atağa geçtiğini görüyoruz. Tayyip Hocam’ın son açıklaması Mehdiyet açıklamasıdır, bir harikadır çok tarihi büyük bir olay yaşandı aslında, şu an yer yerinden oynuyor. Mehdiliğin damgasını vurdu. Devlet adına Mehdiyet ilan edilmiş oldu. Mehdiyet ahlakı ilan edilmiş oldu, Mehdiyet felsefesi ilan edilmiş oldu. Bak gerici güruhu, cahil cühela bilmeyenler Tayyip Hocam’a karşı olanlar, öylesine olayın içine girenler bas bas bağırıyorlar yer yerinden oynuyor. Güç yetirebilirler mi? Yetiremezler.

 

(“İstanbul için düşündüğünüz projeler var mı?” izleyici sorusu)

İstanbul’da en çok yıkıma ihtiyaç var. Şu binalar, nasıl yapmışlar bunu, kim müsaade etmiş? Akıl alabilecek gibi değil her yeri mahvetmişler. Nasıl sahipsiz kalmış İstanbul böyle nasıl olmuş? Güzelim şehri ne hale getirmişler? Tamamının yıkılması lazım, yeni bir şehir kurulup İstanbul’da mesela o yeni proje için İstanbul uygun. Şehri o tarafa çekmek lazım. Merkezde olan resmi binaları da o taraflara almak lazım ki, mecburen ilgili kişiler de oraya gitsin. Ferahlasın İstanbul çok korkunç böyle bir şey. Bağlık, bahçelik; tarihi binaları bırakacaksın. Berbat bütün binaları yıkacaksın. Onun yerine Osmanlı konakları, güzel Osmanlı sarayları muhteşem yerler yapacaksın. Oraları da halka açacaksın bu kadar.

 

(“Hz. Süleyman (as) neden atları çok seviyordu?” izleyici sorusu)

Bir tek atları değil kuşlar, karıncalar hepsiyle ahbap hepsini seviyor yani kediler, köpekler her şey var. Tevrat’ta geçiyor maymun bile getirttirmiş. Tavus kuşları, her türlü kuş çeşidi, her türlü karacalar, geyikler dolu sarayın içi, muhteşem bir hayvan sevgisi var. Atlar ayrıca Kuran’da geçiyor. Ama oradaki ifadesi tabii atlara olan sevgisinden genel sevgi anlayışı da anlaşılıyor, genel tutku anlayışı da anlaşılıyor. Kuran’ın üslubu, nezaketli bir üslubu vardır Cenab-ı Allah’ın. Oradaki üslubundan anlaşılıyor, diyor ki mesela “Boyunlarını okşuyordu atların, bacaklarını okşuyordu” diyor ve perde arkasında onların saklanmasından bahsediyor Allah. At perde arkasına normalde saklanmaz. Ama belki onları korumak için, belki zarar gelmesin diye de perdeyle kapatılmış olabilir. Ama tabii çok hikmetli orada kastedilen coşkun sevgidir. Muhteşem bir sevgi anlayışıdır.

 

(Aydınlık’tan İsmet Özçelik Sayın Devlet Bahçeli’nin bu açıklamasını eleştirdi. “Bahçeli alenen Suriye topraklarını işgalden söz ediyor. Bu sözler bölgesel işbirliğine dinamittir. Sayın Bahçeli bu konuşmaları kimin adına yapıyor. Arkasında kim var herkes bunu soruyor. Ondan bunu yapmasını Amerika mı istedi? Bahçeli daha önce de Amerika Türkmen şehri Telafer’i bombalarken sessiz kalmış, Türkiye’yi bölünmeye götüren anlaşmaları onaylamış ve Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamıştı. Yani Bahçeli birileri adına görev yapıyor, görev adamı.” Dedi.)

Ama şimdi orada Bahçeli “Biz burayı işgal edelim Türk toprağı olsun” demiyor. “Oraları güven yurdu haline getirelim, yine Suriye toprağı olsun ama Türkiye’yle dost, Türkiye’yle iç içe, namaz kılınan, oruç tutulan, Türkiye’den oraya gidilen, oradan Türkiye’ye gelinen dost topraklar haline gelsin” diyor. Yoksa; biz orayı ilhak edelim, toprakları Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine katalım demiyor ben öyle anlamadım. Yani mesela Barzani Türkiye’ye yakın, daha da yakın olduğunu düşünün. Orası Türkiye toprağı gibi oluyor. Ama fiilen Türkiye toprağı mı? Değil. Ama çok yakın olursa bir nevi Türkiye toprağı gibi olur. Yani hukuken değil manen bizimle birleşen bir topraktan bahsediliyor.

 

Mehdi (as) İle İlgili Hadis Açıklamaları

“Hz. Mehdi (as)’ın sağ pazusunda” diyor Peygamberimiz (sav) “şu iki ayet yazılmıştır.” Şeytandan Allah’a sığınırım “Hak geldi batıl yok oldu, zaten batıl yok olucudur.” Sağ kolunda bu yazıyor diyor Peygamberimiz (sav).

Hz. Ali (kv) minberden şu hutbeyi veriyor: “Yanında hadis sayfaları bulunanlar gidip onları yok etsinler” yani fıkıhla ilgili. “Zira halkı helak eden olay alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kuran’ı terk etmeleridir.” Bak dikkat edin “alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kuran’ı terk etmeleridir.” Şu an ne yapıyorlar? Aynısını yapıyorlar. Hz. Ali (kv) uyarmış. Hz. Ömer (ra) diyor ki: “Ancak sizden önceki kavimleri hatırladım onlar da kitaplar yazmışlar ve Allah’ın Kitabı’nı bırakarak onlara sarılmışlardı.” Yani Tevrat’ı bırakıyor kendi yazdıkları kitaplara sarılıyorlar. “Allah’ın Kitabı’na hiçbir şeyi karıştırmam” diyor. “Sen misin onu diyen” dediler Hz. Ali (kv)’yi de, Hz. Ömer (ra)’ı da şehit ettiler o devrin yobaz münafıkları. Tayyip Hoca’ya karşı öfkelerinin nedeni bu. Hz. Ali (kv)’nin, Hz. Ömer (ra)’ın üslubunu kullanıyor olması.

Peygamberimiz (sav) diyor ki: “Hz. Mehdi (as) devrinde Yemen ikiye ayrılır” diyor. “Yemen’in kuzeyi ve güneyinde birer fitne çıkar. Yemen halkı yönetimde anlaşmazlığa düşer ve Yemen ikiye ayrılır” diyor. 1400 yıl öncesinden söylüyor aynısı oldu, değil mi?

“Bir gün Hz. Ali (kv)’ye gelirler ‘halk hadislere dalmış, hadis ezberliyorlar’” diyorlar. Hz. Ali (kv) soruyor “gerçekten öyle mi?” diyor “evet” diyorlar. “Resulullah (sav)’den işittim ki, gelecekte vuku bulacak o fitnelerden söz ediyordu. O fitnelerden kurtuluş nedir nasıldır diye Resulullah (sav)’e sordum. Resulullah (sav) dedi ki ‘tek kurtuluş Kuran’dır.’” Gayet net.

Resulullah (sav) diyor ki bak “Benden Kuran dışında hiçbir şey yazmayın. Kim benden Kuran dışında bir şey yazmışsa imha etsin.” Sahih Müslim’de ve Hanbel’de ve Hanbel’in Müsned’inde. Fıkıh olarak asla olmaz. Kuran’da ne varsa o.

Sahabe Allah’ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istediler ancak onlara izin verilmedi.” Darimi’nin Es-Sünen’inde.

“Biz hadis yazarken Peygamber (sav) yanımıza geldi ve ‘yazdığınız şey nedir’ dedi. Senden işittiğimiz hadisler sözler Ya Resulullah dedik. Peygamber (sav) dedi ki; ‘Allah’ın Kitabı’ndan başka kitap mı istiyorsunuz? Sizden evvelki milletler Allah’ın Kitabı yanında başka kitap yazdıkları için yoldan çıktılar helak oldular” diyor. Hatip El-Bağdadi, Takyid, sayfa 33. Yine “Allah’ın elçisinden sözlerini yazmak için izin istedik bize izin vermedi.” Nerede? Sünen-i Tirmizi, Es-Sünen, Kitab’ul İlim, sayfa 11.

Hz. Ömer (ra) diğer şehirlerdeki sahabelere de mektuplar yazarak ellerinde yazılı bulunan hadis mecmualarını yok etmelerini istemiş. (İbn Abdilberr, Camiu Beyani'l-İlmi )

 

(“Grip olduğumuzda beyaz et mi kırmızı et mi yemeliyiz?” izleyici sorusu)

Şimdi bu günlerde benim gördüğüm, duyduğum yeni bir grip cinsi ki mevsimi açısından çok tehlikeli. Biz şimdi bahara ve yaza geçeceğimiz için vücut kış modundan bahar moduna geçiyor. Bu geçim safhasında virüs çok etkili olabiliyor. Her zaman olur bu biliyorsunuz mutattır. Kırmızı et, bol bol et yesinler. Kilo alacağız korkusuna falan da gerek yok. Et kilo aldırmaz. Tatlı yemesinler sadece hamur işi yemesinler. Et ve sebze, salata bolca yesinler. Et yani günde yarım kilo bile yiyebilirler. Ama et, tavuk eti değil. Kırmızı et, ya dana eti yahut koyun-kuzu ama koyun-kuzu daha iyi olur tabii. Aman aman aman. Bir de soğuğa dikkat etsinler üstlerini kalın. Bir de çok yormasınlar kendilerini. Mesela sabah çıkıyor uzun uzun yürüyüş yapıyor, çarşıya gidiyor oradan oraya gidiyor, oradan devlet dairesine gidiyor, oradan bilmem nereye facia kendini yoruyor, ondan sonra iş yapıyor. Vücut direnci feci şekilde kırılır. Aman ha. Dinlenerek hareket etsinler. Uykularına da dikkat etsinler en az yedi saat uyusunlar. İşte Hocamız üç saat uyuyor, dört saat uyuyor. Benimle kimse yarışmaya kalkmasın. Ben bana kalırsa ben üç saat spor yapıyorum daha iyi geliyor bana. Üç-dört saat uyku bana yetiyor. Ama her bünye bunu kaldırmaz. Bak sürekli kola, kahve sürekli içiyoruz ama her bünyeye gelmez bu, tansiyonu yükseltir. Onun için benimle kimse kendini kıyaslamasın. Zararlı diyorsam zararlıdır. Dikkatli olsunlar. Az uyumak iyi bir şey değil. Dört saat uyku olmaz. Bana tamam ama insanlar genellikle yedi saat uyursalar daha iyi olur. Herkes için bu daha iyi. Ve et illaki kırmızı et. Lokantada falan yemeye de gerek yok, evde.

 

Tevrat’tan Mehdi (as) İle İlgili Açıklamalar

“Moşiyah Mehdi” diyor Tevrat'ta “kendi görevi için dünyanın yaratılışı öncesinde özel olarak yaratılmış ve hazırlanmıştır” diyor. Daha kainat yokken Mehdi hazırlanmıştı diyor. Daha yani bu patlama, ilk patlama yokken, madde yokken, zaman yokken Mehdi hazırlanmıştı diyor.

“Moşiyah Mehdi insanlar tarafından seçilemez. Çünkü görevi için Allah onu seçmiştir. Moşiyah’ın ruhu seviyelerin en yükseğinden keter, atik seviyesinden gelir. Moşiyah’ın ruhu bizim tutunabileceğimiz bir umut ışığı, neşenin güzel kokusu ve her şeyin en iyisi ile sonuçlanacağı ümididir. (Likutey Halakhot, Birkat HaReiach, 4/21)

“Moşiyah hiç silah kullanmadan dünyayı fethedecektir.” (Siyah Sarfey Kodej 1/67)

“Yaratılıştan önce (yüce olan, kutsal olan Allah tarafından) yedi şey belirlenmişti. Tevrat, tövbe, cennet, cehennem, arş, kutsal mescit ve Mesih Moşiyah Mehdi’nin kimliği.” (Babil Talmudu, Pasahim 51:A)

“Dünyadan önce yedi şey yaratılmıştır. Bunlar; Tevrat, tövbe, cennet, cehennem, arş, mescit ve Mesih Mehdi’nin ismidir. Mesih Mehdi’nin ismi hakkında şöyle yazılmıştır: “Kralın Mehdi (as)’ın adı sonsuza dek yaşasın. Güneş durdukça adı var olsun.”” (Mezmurlar 72:17)

Kuran’da da Cenab-ı Allah Enbiya Suresi 105’te, kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım. “Andolsun, biz Tevrat’tan sonra Zebur'da da: 'Şüphesiz Arz'a (dünyaya) salih kullarım varisci olacaktır' diye yazdık.” (Enbiya Suresi, 105) Bu Kuran’ın ihbarı üzerine Zebur’a baktığımızda Moşiyah Mehdi'den bahsedildiğini görüyoruz. Yani bak Kuran'ın ihbar ettiği yere baktığımızda sadece onu görüyoruz.DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."