Sayın Adnan Oktar'ın 11 Nisan 2018 tarihli sohbetinden önemli başlıklar

A9 TV, 11 Nisan 2018

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin yıllardır üzerinde durduğunuz bir konuda daha açıklama yaptı Adnan Bey. Silahlanmaya ayrılan parayla dünyanın ihya olacağını söyledi. Şöyle konuştu: “Özellikle petrol zengini Müslüman ülkelere sesleniyorum; salt zekatlarını bu fakir, garip ülkelere verseler dünyada herhalde fakir kalmaz. Hep söylenir ya, batıda israf edilen yiyecekle dünyanın kalanındaki tüm açlar doyar diye. Aynı benzetmeyi şöyle de yapabiliriz; batının, ortalığı karıştırmak, terör örgütlerini kışkırtmak için harcadığı parayla dünyanın kalanını asgari refah seviyesine ulaştırmak mümkündür. Silahlanmaya harcanan paralar dünyanın değişik yerlerindeki yağdırılan bombalar, sadece şu Ortadoğu’da savaş için yapılan harcamalar dünyadaki o garip halkları ihya eder.”)

Tabii, geçen hafta, öbür haftalarda da söylediğimiz bir konu, ısrarla anlattığımız bir konu. Tayyip Hocam da tabii o dillendirdiğinde daha çok kişi duyuyor çok iyi oluyor, hayırlı oluyor. Yalnız Tayyip Hocam şu Darwinist eğitim konusuna bir el atsın. Bunun şakası olmaz. Deist-ateist, Allahsız, Kitapsız gençlik yetişiyor PKK o yüzden oluyor. Olmuyor değil oluyor, olmuş görüyoruz. Nereden çıktı denmez fiili somut delil var. Güneydoğu gençliği özellikle kitle halinde Allahsız dinsiz oluyorlar, ateist oluyorlar, komünist oluyorlar. Yok böyle bir şey dersek, gerçeğe gözümüzü kaparsak bu sefer çok geç kalırız. Ve bu akıllı bir hareket olmaz. Akıllı olan gerçeği görüp ona göre hareket etmek lazım. Güneydoğu’ya gittiğimizde biz dindar bir gençle karşılaşmamız çok güç oluyor. Hep ateist, Darwinist, komünist, materyalist büyük bölümü böyle gençliğin. Ve bundan Güneydoğu halkı da yangın herkes biliyor bunu. Öbür illere de bu sıçramış vaziyette. Yok böyle bir şey demeyle olmaz. Gerçeğe göz kapatmakla gerçek yok olmaz. PKK yağmurla gelmiyor eğitimle oluyor. Darwinist-materyalist, komünist eğitim bunları bu hale getiriyor. Darwinist-materyalist eğitim olduğunda otomatik komünist eğitim olmuş oluyor onlar açısından. Çünkü onun üzerine komünizmi geliştirmek çok kolay oluyor. Onlar için o çocuk oyuncağı artık. Bütün mesele Darwinist-materyalist yapmakta. O yüzden görmezden gelen bir politika çok çok çok büyük bir hata olur. Yarın bir gün yaşlılar vefat eder gider memleket gençlere kalır, gençler de ateist ve Darwinist olursa bu millet mahvolur Allah esirgesin.

 

Deizm’in Yayılmasının Asıl Sebebi Darwinizm’dir. Darwinizm, Allahsız Dinsiz İdeolojilerin Temelinde Yer Alır. Darwinizm’in Bilimsel Cevabı Verilmediği Müddetçe, Deizme Karşı Tedbir Alınamaz

Darwinist demek ateist demektir veyahut deist demektir. Çünkü “tesadüfen yaratıldı kainat” diyorsun, tesadüfler sonucu yani “Allah yaratmadı” diyorsun. Bak aslında deist de olmuyor tam ateist olmuş oluyor. Deist, en iyi ihtimalle deist olabilir yani net ateist olur. Çünkü “Allah yaratmadı” diyorsun “tesadüf sonucu bir patlama oldu, tesadüfen çamurlu sularda bir hücre oluştu.” “Önce” diyor “tesadüfler sonucu amino asitler, amino asitler birleşti proteinler oluştu, proteinler ilk hücreyi yaptı, yani bir mikrop oluştu bakteri oluştu, bu gelişti kol-bacak çıktı amip şeklindeydi” yani ona benzer bir şeydi, “sonra kurbağa oldu, kurbağadan primata dönüştü, primattan maymuna, maymundan da insana dönüştü” diyor. Bu Allah’ın inkarı işte, dinin inkarı. Anlaşılmayacak bir yön yok burada. Dolayısıyla “bir şey olmaz bir şey olmaz” tamam da, şimdi yaşlı nesle bir şey olmuyor doğru ama genç nesle olmuş. Güneydoğu gençliğinin büyük bir çoğunluğu komünist, Darwinist, PKK’lı. İsterseniz gidin bakın. Nereden çıkıyor PKK o zaman? Almanya’da, Avusturya’da orada burada, Kürt kardeşlerimiz arasında akıl almaz yaygın PKK. PKK demek ateizm demektir, Darwinizm demektir anlaşılmayacak bir yön yok ki. “Yok böyle bir şey” demekle keşke yok olsa. Böyle bir şey yok. Yok demeyle yok olmuyor. Sen yok dedikçe daha çok gelişiyor o. Çünkü eğitim Darwinist-materyalist eğitim. Ondan Darwinist-materyalist gençler oluşuyor ve Güneydoğu’da kum gibi komünist kaynıyor nasıl yok yani? Yok demek bu vatana fayda getirmez zarar getirir. Yok demek milleti yanlış bilgilendirmek olur, milletin savunma refleksini kırmak olur. Yok dedin mi tedbir alınmaz adam da rahatça gelişir. Bu, iyilik olmaz vatana zarar vermek olur.

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine edilen hakaretlere partili arkadaşlarının “siz bırakın biz cevap verelim” dediğini ama kendisinin buna müsaade etmediğini söyledi. “Şahsıma olan hakaretler yine tavan yaptı. Bütün bunların karşısında maalesef zaman zaman ‘bunlara gereken cevabı siz vermeyin biz verelim’ diyen arkadaşlarımız var. Tamam da sözün şiddeti önem arz ediyor. Bunlarla ilgili olarak şunu unutmayın ki bulunduğumuz makam bu hakaretleri kabul eden makam değildir. Bulunduğumuz makam o kişilere akıllarının alacağı şekilde gerektiğinde cevabını vermesi gereken makamdır” dedi.)

Doğru söylüyor ama beni gerçekten Tayyip Hoca’ya yapılan hakaretler hiç ilgilendirmiyor. Ben her yerden haber alan bir insanım bilgi alan, hiç kaale almıyorum. Altının üstüne ne atarsan at, yerlere at altını, isterse adam üstünde tepinsin 24 ayar altın 24 ayar altındır hiçbir şey olmaz. Ben kaale dahi almıyorum muhatap dahi olmuyorum. Hiç aklıma dahi gelmiyor. Bak en çok olayların içinde olan bir vatandaşım, benden düşünsün. Hiç kaale alınacak bir şey değil. Klasik kıskançlık, akla hayale gelen her şeyi söyler. Hiç muhatap olmasın Tayyip Hocam hiç hiç hiç fütur vermesin. Öyle olsa beni kızdırırdı öyle bir şey olsa. Ehemmiyetli görsem zaten yağmur gibi yağdırırım. Hiç kaale almasın hiç. Boş yani tamamen boş.

 

(“Mezar ziyareti taşa tapmak mıdır?” izleyici sorusu)

Tabii ki mezara gittiğimizde orada sadece toprak var, orada insan yok. Yani ölen insan, toprak olur. Ayette de geçiyor zaten, toprak olur diyor, bildiğimiz toprak. Yani mezarın 10 metre ilerisindeki toprakla, mezarın içindeki toprağın arasında bir fark yok. Dolayısıyla orada ölü kişi duruyor değil yani ruhu gitmiş onun, geriye sadece topraklaşmış, toprak olmuş artık. Yani taş, toprak, kumdan ibaret bir varlık kalmış. Dolayısıyla orada bir insan aramak yanlış olur. Hatta buralar her yer, eskiden mezarlıktı ona kalırsa, ama bildiğin toprak. Tarlaların birçoğu eski mezarlıktır ama insanlar yok, kimse yok, hiçbir hayvan yok, bitki yok, hepsi ölmüş; toprak olmuşlar. Topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Dolayısıyla orada o tip bir politika, öyle bir inanç tabii ki boş. Ama şöyle olabilir, mesela mezara gidip Allah'ı düşünürsün, ölümü düşünürsün, tefekkür edersin. O anlamda faydası olur ama ölüyle orada irtibata geçmeye kalkmak yani çok acizce bir hareket, çok komik bir hareket. Yok orada öyle birisi, öyle bir şey yok, ölmüş gitmiş ahirete. Doğru bir hareket olmaz tabii ki. Özellikle oturup konuşmak, imam efendiler bazen konuşuyorlar ölüyle. Şöyle yap, böyle yap diye bilmem ne falan. Adam ölmüş, ahirete gitmiş, ne alakası var geriye bildiğin et kemik kalmış o da eriyip yok olup gidiyor. Ama Allah'ı hatırlamak açısından, ölümü hatırlamak açısından iyi. Ama öbür yönden mantığı yok.

 

(Sayın Devlet Bahçeli, deizm konusu üzerinden, Türk gençliği ile uğraşanların önce sahte fetva veren hocalarla uğraşması gerektiğini söyledi. “Türk gençliği, deizme kayıyormuş. Yani dine inanmayan bir gençlik doğuyormuş, bu neticeye nasıl ulaştın? Hangi delillerle, tespitlerle? Türk gençliği imanlıdır, ahlaklıdır, dinine, kültürel emanetlerine, bağlı ve sadıktır. Deizm ile uğraşanlar, önce haram yiyenlere baksınlar, sahte fetva ve makamlarıyla uğraşsınlar, çocukları istismar eden kansızlar ile ilgili çalıştay düzenlesinler. Bırakın hayallere pranga vurmayı, düşün Türk gençliğinin yakasından. Türk gençliği inançlıdır, haysiyetlidir. İnanç kalpazanlarının, din tacirlerinin, üstesinden gelecek güce kabiliyete, hamdolsun sahiptir” dedi.)

Güzel konuşmuş, güzel bir temenni. Ama tabii ki PKK'nın Güneydoğu'daki gelişmesi ateizmin geliştiğini gösteriyor, deizm değil. Deizm diye bir şey yok bir kere, direkt ateizm var. Yani Allah'ı inkâr, Allahsızlık var. PKK zaten Allahsız bir sistem. Güneydoğu'da, PKK'nın gelişmesinin nedeni Darwinist eğitimdir ve ateizmdir. Yani bütün PKK'lılar ateistler. Ee şimdi Güneydoğu'da biz, PKK'lı yok dersek bunun mantığı olmaz. Bunlar, daha önce “Türk genci” normal vatandaş. Ama sonra, eğitimle bunlar PKK'lı oluyorlar Darwinist, materyalist eğitimle, sayıları da 10 binleri buluyor. Yani işin doğrusu yüzbinleri buluyor. Dolayısıyla bu iddia doğru. Darwinist, materyalist sistem geliştikçe bu taun da gelişiyor. Bediüzzaman Said Nursi söylüyor bunu. “İkna ve telkin kabiliyeti geliştikçe” diyor, “bu taun da gelişir” diyor. Yani Darwinizm gelişir diyor. Dolayısıyla Darwinist eğitimin, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kaldırılması gerekiyor. Buna yok dersek facia olur. Güneydoğu'da PKK'nın gelişmesinin tek nedeni Darwinist eğitimdir. Yani böyle bir gençlik yok, yani Güneydoğu gençliği hep imanlıdır, asla PKK'lı olmaz diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Güneydoğu'da, yüzde 80'e yakın ateist genç sayısı. PKK'lı, yani PKK'ya yatkın, gençler arasında öyle. Yapılan tespitler, kime sorarsan sor bu şekilde söylüyorlar. Gençliğin büyük bölümünü kaybettik diyorlar Güneydoğu'da. Onun için biz, burada bunu örtbas etmek durumunda değiliz, bilakis tehlikenin üstüne gitmek durumundayız.

 

(Amerika, Doğu Guta’daki saldırıyı bahane ederek Suriye’de askeri müdahalede bulunmaya hazırlanıyor. Dün akşam saatlerinde Amerikan donanması Harry Truman Uçak Gemisi taarruz grubunu Akdeniz’e gönderdi. Uçak gemisinin üzerinde yaklaşık 50 uçak bulunuyor. Bu uçak gemisine bir kruvazör, 4 destroyer eşlik ediyor. Amerikan fırkateyni Hessen de bu savaş gemilerine ek olarak yola çıkıyor.)

Tamam da yani Suriye diye bir ülke kalmadı zaten. Yani bir an önce orayı tamamen ele geçirmek istiyorlar. Yağma var şu an yani. Bir yağma kafasıyla yaklaşıyorlar. Esad çok hatalı politika izliyor. Halbuki böyle sevecen Sünnileri, Şiileri mesela bağrına basan, Mehdiyet’i savunan. En başından ona söyledim. Dedim ki “Mehdiyet’ten yana olduğunu söyle. Mehdi (as) çıkacak de ama vakit belirtme” dedim. “Sünni, Şii hepsi kardeşimizdir. Ben ama bağnazlığa karşıyım. Modern İslam anlayışını, Kuran Müslümanlığını savunuyorum” de sana destek olacağız dedim. Söz dinlemedi. Yani danışmanı falan da buraya gelmişti. Onunla da haber gönderdim. Dinlemedi. İşte korktu da böyle oldu derler diye böyle abuk bir açıklama yaptı. Olmaz öyle şey.

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Kılıçdaroğlu’nun Hatay’a gideceği bilgisi üzerine “Aman parkanla postallarını da unutma” dedi. “Şimdi duydum ki Hatay’a gidiyormuş. Hayırdır ya, günaydın. Ne oldu? O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya, parka falan eksikse onu da gönderelim.  Şunu bir defa bilmen lazım bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüdük. Mehmetçiğimiz ile doğduk, Mehmetçiğimiz ile yürüyoruz. “Afrin’de ne işiniz var? Afrin’in merkezine kadar sakın girmeyin ha!” diyen kimdi? Siz değil miydiniz? İşte biz Bay Kemal’e rağmen Zeytin Dalı Operasyonu’nu yaptık. Bu sabah itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Aman gözyaşı dökmeyi ihmal etme” dedi.)

Bunlara gerek var mı? Bence cevap vermeseler biter yani. Ne anlamı var bunların? Son günlerde bu hızlandı. Sanatçılar kesinlikle cevap vermesinler. Bak Mustafa Keser, ben mesela söyledim ısrarla. Bak diyor ki “bize hakaret edildi.” Deme. Hakaret edildi dediğinde o hakarete dönüşür. Deme. Muhatap olma. Seninle ilgili bir şey yok. Kötü söz havya gider, toprağa karışır. Niye üzerine alıyorsun? Bize edildi diyor. Sen karışma. Biz senin onunla muhatap olmayacağını söyledik. Sen gayet kaliteli değerli sanatçısın. Sen her yerde değer göreceksin. Millet size değer gösterdiğine göre, değer verdiğine göre. Milletin kanaati önemli değil mi? On kişi aleyhte. Olsun sana ne? Biz sizi seviyoruz. Siz bakmayın milletin ne dediğine. Siz karışmayın. Pratik önemlidir. Millet sizi seviyor mu? Seviyor, bitti o kadar. Adam sabaha kadar desin. Ne diyorsa desin. 3 kişi bir şey dedi diye bütün Türkiye’yi ayağa kaldırmanın bir alemi yok. Kaale almayın, muhatap da olmayın. Tayyip Hocam da bence hiç cevap vermesin. Bunun önü sonu gelmez. Ne gerek? Biz seni tanıyoruz Tayyip Hocam. Seviyoruz, saygı duyuyoruz.

 

(CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır bir konuşma yaptı. Aynı zamanda Sayın Devlet Bahçeli'ye yönelik de sert bir konuşma yaptı: “Siz 8 Nisan 2014 yılında 'Önce özerkliğe, arkasından Kuzey Kürdistan'a açık kapı bırakandan cumhurbaşkanı olmaz deyip de Erdoğan'a seslenmediniz mi? Bebek katiliyle müzakere yapandan olmaz diyen sen değil miydin Devlet Bahçeli? Ya o gün yalan söyledin ya bugün koltuk adına bu Cumhurbaşkanına biat edip şimdi yalan söylüyorsun. İkisinden birini bu millete itiraf etmek zorundasın” demiş.)

Olur mu kardeşim Türkiye muhasara altına almış İngiliz derin Devleti deccaliyet bir atak halinde cumhurun da başında bir Cumhur Reisi var Sayın Devlet Bahçeli de milli bir insan olduğu için onu destekliyor. Geçmişte ne dediği, konuştuğu önemli değil. Son hali önemli. Geçmişte ne konuştuğunu biz de biliyoruz. Biz onu hata olarak kabul ediyoruz zaten yanlışlık diyoruz. Onu bir şekilde söylemiş. Ama şu an yerli ve milli kararlı bir insan. Belki taktik olarak yaptı, belki onları konuşturmak için yaptı. Devlet adamı bir şey yaptığında biz onu her yönüyle kavrayamayabiliriz. Ledüni bir yönü olabilir, taktik yapıyor olabilir. Siyasi bir manevra olabilir o nitekim de öyle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin de o devirde öyle konuşmuş olması da normal. Bu polemiğin biraz gücünü kıralım bunlara cevap vermesin MHP de, Sayın Bahçeli de cevap vermesin, Tayyip Hocam da cevap vermesin normal devam etsin. Millet de onları destekliyor öyle bir sorun yok. Bu konuşmalar onların aleyhine olmaz. Bizde olumsuz bir etki yapmaz kimsede olumsuz bir etki yapmaz. Yapacak gibi olursa biz zaten ona gereğini yaparız. Bunlar boş konuşmalar ne diyor? “Sivri ayakkabı giyiyor” sana ne Allah Allah. Ucu küt olsa ne yapacaksın, sivri olsa ne yapacaksın şu laf mı yani? Buna cevaba ne gerek var? Sana ne ya, çok münasebetsiz izahlar. Böyle şeylerle uğraşmaya gerek yok.

 

(Sayın Devlet Bahçeli Yunanistan'ın bize yönelttiği tehditler hakkında şöyle bir açıklama yaptı. “Yunanistan'ın yandan çarklı ve ruhen tükenmiş savunma bakanının söz ve tehditlerine değinmek istiyorum. Bu bakan artığı Türkiye'yi düşman olarak nitelemiş. Ege adalarına ve sınırına ilave yedi bin asker göndermiş. Birlik olup bizi ezeceklermiş. Mart ayının başında tutuklanan iki asker için de ‘Gerekirse gider onları alır getiririz’ demiş. Anlaşılan Yunan Savunma Bakanı aklını kaybetmiş, yediği yürek kendisini çıldırmanın eşiğine getirmiş. Mitolojiye kendisini fazla kaptırmış olacak ki, Zeus’a özenmiş, Apollo’ya öykünmüş. Uykudaysa uyansın, histeri nöbetindeyse en yakın kliniğine yatsın. İkide bir dişlerini göstermesi beyhude bir çırpınmadır. Biz yeri gelirse o dişleri sökmesini hatta kırmasını çok iyi biliriz” dedi.)

Yani bilmiyorum bu lafın altından bir daha kalkabileceğini zannetmiyorum. Ama biraz saf herhalde o bakan. “Yedi bin asker gönderdik” falan dalga geçer gibi, yani çocuk gibi. Yani herhalde tecrübesiz insanları bakan yapıyorlar, bilgisiz, o da aklına ne gelirse söylüyor. Onu herhalde birisi teşvik etmiştir ama arayı düzeltmek lazım bunlarla. Bunlar çocuk gibiler, yani gereksiz bir tavır bozukluğu gösteriyorlar. Sadece bunlarla değil, oradaki vakıfları, dernekleri esas alan, büyük toplum kuruluşlarını esas alan bir arkadaşlık, kardeşlik politikası izlemek lazım. Hükümet üyeleri biraz alkol falan alıp böyle konuşuyor da olabilirler. Yani onları esas olarak görmemiz mümkün değil, ciddiye almamız da mümkün değil.

 

(“Amerika’ya güvenmek doğru mu?” izleyici sorusu)

Şimdi Amerikasız da olmaz aslında yani Amerika olmasa dünyaya bağnazlık hakim olabilir. Yani IŞİD zihniyeti, Taliban, El Kaide çok rahat işgal edip her yeri darmadağın edebilirlerdi. Yani o yönden tabii ki Allah bir denge sağlıyor. Yani yoksa Afganistan’ı düşün Taliban’ın kontrolünde olduğunu düşün, Pakistan’ı ele geçirdiklerini düşün, Mısır’da gelenekçilerin hakim olduğunu düşün, Suriye’de IŞİD’in, Irak’ta IŞİD’in hakim olduğunu düşün Türkiye mahvolur yani Allah esirgesin. Avrupa’yı da mahvederler, her yeri mahvederler. Mutlaka Allah o dengeyi yaratıyor. Tabii Amerika’ya biz birçok yönüyle karşıyız ama Allah hiçbir şeyi lüzumsuz yaratmaz. Yani Amerika’nın da mutlaka bir hikmeti bir hayrı vardır, Rusya’nın da bir hikmeti hayrı vardır, İsrail’in de bir hikmeti hayrı vardır. Her şey bir denge ve plan üzerine yaratılıyor Allah tarafından. Allah ayette diyor; “…Eğer Allah'ın, insanların kimini kimiyle defetmesi (yenilgiye uğratması) olmasaydı, manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah'ın isminin çokça anıldığı mescidler, muhakkak yıkılır giderdi...” (Hac Suresi, 40) diyor Allah, şeytandan Allah’a sığınıyorum. Yani insanları birbiriyle defediyor Allah, bu Allah’ın kanunu. Dolayısıyla tabii ki Amerika’nın birçok anormal yönleri olmakla beraber hürriyetçidir Amerika. Yani daha özgürlükçü, aydınlıkçıdır. Dini savunur, dindarlığı savunur, din özgürlüğünü savunur. Öbür türlü mesela Çin zihniyetinin hakim olduğunu düşünün, mahvolurduk. Ama Rusya son zamanlarda iyi tabii, daha iyi fakat Rusya’nın da tek başına bir şey yapabilmesi çok güç. Dolayısıyla asıl güç Allah’tır.

 

(“Allah ahirette suretimizi değiştirecek mi?” izleyici sorusu)

Tabii biz burada çok ciddi şekilde acz içinde yaratılırız yani çok abartılı acz içinde yaratılır insan. Yani kadınlar makyajla, erkekler bakımla zor ayakta duruyorlar. İlaçlar, eczaneler cayır cayır insanlara çalışıyor. İlaç kullanmasa insanlar çok rahat ölecek gibi. Otuz yaşına kadar bile yaşayamaz insanlar. İlaç kullanarak insanlar yaşayabiliyor. Ama cennette eczane falan yoktur, hastane de yoktur cennette, hastalık yok çünkü, hiçbir şey yok. Zımba gibi insanlar. Sonsuza kadar hiçbir şey olmaz. İlaç, hastane burada özel yaratılır. Eczane özel yaratılır. İnsanın aczi için özellikle Allah tarafından bu sanat icra olunur yani bir sanattır bu da. Allah’ın bir sanatıdır. Tabii ki yüzler değişecek, bedenler değişecek. Olabilecek en mükemmel şekliyle yaratılacak ama mesela böcekleri Allah çakı gibi yaratır, kedileri çakı gibi yaratır, çok düzgündür. Köpekler çok güzeldir, hiç defo yoktur köpeklerde dikkat ederseniz. Bakın mesela bir türe hepsi jilet gibidir, gayet de sağlıklıdır. Yani normal ömrünü doldurur ölür, o ayrı mesele. Ama onun dışında hiçbir şey olmaz onlara ki insana göre çok çok dayanıklıdır onlar. Vardır hastalıkları falan ama insanla kıyaslandığında binde bir bile değil.

 

(Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ülkede tek terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğimizi ve şehit ailelerini de asla yalnız bırakmayacağımızı söyledi. “Tek terörist bu ülkede evvelAllah kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Aksi takdirde şehitlerimize biz bunun hesabını veremeyiz. Biz bu noktada özellikle şehitlerimizi, onların ailelerini asla yalnız koyamayız. Biz şehitlerimizle beraberiz. Çünkü biz şuna inandık ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler siz anlamazsınız’” dedi.)

Tayyip Hocam tabii çok dindar, çok samimi bir insan. Ama bak Sayın Bahçeli’yle birlikte hareket etsinler de bu Darwinizm konusu çok önemli bir konu. Bu ateizm Güneydoğu'da akıl almaz yayılıyor bu doğru. O yüzden PKK'lı oluyor gençler. Dağlara akın akın gidiyorlar. Yani Darwinist eğitimin sonucunda oluyor bu. Öcalan kendi diyor “Ben Müslüman, dindar bir adamdım. Lisede Darwinizm ile ilgili bilgiyi aldım. Allah’tan, dinden soğudum, ayrıldım” diyor. Bu bir facia, bunu Allah rızası için durdursunlar. “2019'da” diyor. 2019'a kadar Türkiye ne hale gelir? Niye bekleyelim? Hayırlı iş gecikmeye gelmez. Bir kere bilimsel bir teori değil. Milli Eğitim Bakanlığı “bilimsel” diyor. Neresi bilimsel mübarek? Proteinin tesadüfen meydana gelemediği bir teori. Bu teori diyor ki, “bilimsel olarak protein tesadüfen meydana gelir” diyor bu doğru değil. Dünyadaki bütün bilim adamları proteinin tesadüfen meydana gelmeyeceğinde ittifak halindeler. Hiçbir bilim adamı “protein tesadüfen meydana gelir” demiyor. Darwinist, ateist, komünist hiç fark etmiyor. Hiçbir bilim adamı “bir protein tesadüfen meydana gelebilir” demiyor. Bakan ne diyor? “Bu bilimsel teoridir” diyor. Kardeşim mübarek elinden öpüyorum. Bir protein bile tesadüfen meydana gelemiyorsa bu teori bitti.

 

(Trump, Rusya'yı füze ile vurmakla tehdit etmiş Twitter mesajında şöyle diyor. Trump, “Rusya, Suriye'ye giden füzeleri vurup düşüreceğini söylemiş. Hazır ol Rusya füzeler geliyor; güzel, yeni ve akıllı füzeler. Gazla halkını öldürmekten zevk alan bir hayvanla ortak olmamalısın.” Esad'ı kastediyor.)

Bunun çözümü bu mu, boğuşmak mı? Her tarafı bir araya getirin dostluk, kardeşlik konusunda anlaşmalarını sağlayın bitsin. Sevgiyle, dostlukla, kardeşlikle halledilecekken, şu akıl mı? Ben sana, sen bana vuracaksın. O ona, o ona. Zor bir şey değil ki, Esad'ı tut kolundan getir, öbürünün de tut kolundan getir masaya oturtturun. Dersin “Burası uçsuz bucaksız arazi bomboş, kavgayı herkes birden bıraksın” dersin biter bu kadar basit. Kavgada araya girmek çok kolay bir şey. Teşvik ediyorsun adama bomba attı diyorsun, “ben sana daha büyük bomba atacağım diyorsun rezalet. Mehdiyet ne diyor? “Hepsi bir araya gelsin, kardeş olsun, silah fabrikaları kapatılsın konu bitsin” diyor. En akıllı, en doğru, en mantıklı olan budur. Öbürü çılgınca ve çok şeytani.

 

(HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP ile ittifak yapmak için Sayın Kılıçdaroğlu'na “Selahattin Demirtaş'ı görmelisin” şartı koştu. Sezai Temelli dokunulmazlığın kaldırılmasının CHP'nin AK Parti’ye verdiği destek oylarıyla gerçekleştiğini ve bunun ardından da Selahattin Demirtaş'ın cezaevine girdiğini hatırlattı. O günleri unutmadıklarını ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bu hatayı telafi etmesi gerektiğini söyledi. “Hala bir imkanınız var Selahattin Demirtaş'ı ceza evinde ziyarete gidin, duruşmalarını mahkemede izleyin” teklifinde bulundu.)

Tamam da yani sanki mahkemeler böyle adaletli değil, hani makul olmayan bir şey yapıyor… Dosya üzerinden karar veriyor. Şimdi gitse izlese bile suç varsa vardır, yoksa da yoktur izlemeyle ne alakası var. Bir de HDP çok ayıp yapıyor. Bir kere Türkiye'nin bölünmesine şiddetle karşı çıkmaları lazım. Komünizme ve teröre şiddetle karşı çıkmaları lazım o zaman Türkiye partisi olurlar. Hepimiz destekleriz, biz de destekleriz gelsinler iktidara ama Türkiye'nin bölünmesini bir şekilde istediği müddetçe özerklik bilmem ne; sure-ti katiyete olmaz. Teröre, teröriste herhangi bir şekilde destek verdi mi suret-i katiyete olmaz. Ama der ki, “İslam Birliği’ni istiyoruz, İttihad-ı İslam'ı istiyoruz, Türklük aleminin birleşmesini istiyoruz ama biz bir partiyiz bize oy verin” tamam kabul. Ama bu şartlarla.

 

(Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre dini istismar eden FETÖ ve IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadeleye yönelik ülke genelinde önemli bir çalışma hayata geçirilecek. Türkiye’de Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele konulu çalışmanın ayrıntıları henüz belli olmadı. Ancak Diyanet, terör örgütleri konusunda raporlar hazırlayarak kamuoyuyla paylaşacak. Oluşturacağı özel ekiplerle üniversite öğrencisinden kamu görevlisine, kanaat önderlerinden sivil toplum temsilcilerine kadar toplumun tüm kesimleri için programlar gerçekleştirilecek.)

Bir kere yani tabii iyi niyetliler Allah razı olsun. Güzel bir girişim de; Buhari’de, Müslim’de, Tırmizi’de, İbn-i Mace’de, Süneni Nesai’de, Süneni Davud’da o kadar çok malzeme var ki adamlar için. Bir kere “namaz kılmayan öldürülsün” dedin mi bitti yani. “Sakalını kesen öldürülsün” dedi mi bitti. Sahih hadis var diyorsun. Dehşet verici. Niye öldürülsün sana ne? Adam kılar veya kılmaz. Sakalını bırakır veya bırakmaz. Zekat vermeyenin öldürülmesi ne demek? Yapsınlar bir şeyler ama bilmiyorum nasıl yapacaklar? Gelenekçi sistemin ortadan kalkması gerekiyor. Kuran’ın yeterliliğinin anlatılması gerekiyor önce.DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."