Sayın Adnan Oktarın dünya çapında etkili faaliyetlerine bazı örnekler

Sayın Adnan Oktar'ın 14 Şubat 2018 tarihli A9TV canlı yayınından.


ADNAN OKTAR: Benim iyi yönüm Darwinizm’i bilimsel delillerle ortadan kaldırdım. Bu çok güzel. Dünyada hiç kimsenin yapmadığı birşey. İslam aleminde bunu yapan sadece benim. Homoseksüelliğe karşı net tavır koyan İslam aleminde sadece ben varım, elhamdülillah. Ben ve arkadaşlarım. İngiliz derin devletini deşifre eden benim dışımda, arkadaşlarımın dışında hiç kimse yok. Mevleviliğin yanlış yönlerini ortaya koyan bir tek ben varım. Benim dışımda da pek yok. Allah’a malını, canını tam adayarak, İslam için hizmet etmek, sabahtan akşama kadar, İslam için gayret etmek, bende ve arkadaşlarımda mevcut. İsa Mesih (as) ‘i , Mehdi (as)’yi aşkla beklemek, sadece bende ve arkadaşlarımda var. İsa Mesih (as) ve Mehdi (as) ile ilgili hadisleri, İslam tarihinde bizim kadar anlatan yok. Bu kadar kapsamlı ispat ederek anlatan yok. Bir tek bizde var. “İslam Birliği olur mu? Allah izin verir mi?” gibi ümitsiz ifadelere rağmen, İslam Birliği’nin kesin olacağını anlatan, İslam Birliği’ni içtihatla savunan ben ve arkadaşlarım var, İslam aleminde başka yok. Kadınlara bu kadar değer veren başka bir grup yok. Kadınları bu kadar yücelten, onların bu kadar tatlı, güzel varlıklar olduğunu söyleyen, dünyada hiç bir topluluk yok. Gelenekçi ortodoks sistemin açmazlarını, Ayetler ile, Kuran ile anlatan, hurafelerdeki çelişkileri itiraz edemeyecekleri şekilde ispat eden biz varız. Sadece biz varız. Mesela başörtüsü hadisindeki çelişkiyi yüzlerce yıldır anlatmamışlar. Yani yaklaşık 1000 yıldan beri anlatılmamış. İlk defa biz anlattık. Akıl almaz bir çelişki var. Kuran’dan asla taviz vermemeyi ben ve arkadaşlarım anlattık. İslam’ın dünyaya hakim olacağını müjdelemeyi hep biz yaptık. Diğer camiaların, cemaatlerin, grupların giremediği yerlere sadece biz girdik, İslam’ı tebliğ etmek için. Mason localarına, tapınakçıların bulunduğu yerlere, Pentagon’a, plajlara, kulüplere, eğlence mekanlarına, sosyeteye, sadece biz İslam’ı tebliğ edebildik. Müslümanları gettolardan çıkarmak, dünyaya geniş bakmalarına vesile olmak yönünde en etkili olan yine biz olduk. Televizyona hiç reklam almadan, hiçbir kitaptan telif almadan, İslam’ı, Kuran’ı anlatmak, sadece benim arkadaşlarıma ve bana mahsus bir özellik. Ücret karşılığı tebliğ yapmanın haram olduğunu anlatan sadece biz varız, ben ve arkadaşlarım var. Müzik, dans, dekoltenin İslam’a dahil olduğunu gösteren sadece biz varız. Yani öbür türlü muazzam bir uçurum var. Yani “Müzik, dans, dekolte varsa o adamlar fasıktır” diyor. “Ben onunla görüşmem” diyor, bir uçurum meydana getiriyor. Biz bu uçurumu kapattık. Atatürk’ün dindar olduğunu belgelerle ortaya koyan sadece ben oldum. Atatürk’ü gençliğe, aydınlığa yani gelenekçi Atatürk’e karşı olan kişilere sevdiren de yine ben oldum. Bizler olduk, arkadaşlarım oldu. İslam aleyhine bir haber gelse, olay etiket olduğunda, anında fikri karşılığını veren veyahut hukuki yoldan, adli yollarla bunu durduran sadece bizler olduk. Bu özentilik, entellik üslubunun iticiliğini, bu İngiliz derin devleti ahlakının kötülüğünü ortaya koyan yine biz olduk. Allah’ın rızasından başka hiçir şey beklemeden yaşamak, işte sadece Allah için yaşamayı ideal edinmek, sadece bizler de görülen bir özellik oldu. Mesela, adamın arabası oluyor, evi oluyor, tatili, hiçbir şeyi eksik olmuyor. Ailesi tamam, çocukları tamam, işi tahsili tamam, işyeri tamam, yemesi, içmesi herşeyi tamam oluyor. O arada gücü yettiği kadar İslam’a hizmet ediyor. Ama bende ve arkadaşlarımda haayatın tamamı İslam’a ait, yönelik, İslam’a hizmet etmeye yönelik oluyor. Herşey, hayatın bütün sosyal yönlerinden çekilerek, bütün gücüyle İslam’a hizmet etmek sadece bende ve arkadaşlarımda var. Mesela, adamlık dinini deşifre etmeyi ilk defa biz yaptık. Adamlık dini bilinmiyordu. Hüzün ve romantizmin, İslam’da yeri olmadığını anlatan ilk biz olduk. Adamlar hüzün ve romantizmi ısrarla savunuyoru, Müslüman cemaatlerin birçoğu. Bunun şeytani bir oyun olduğunu ilk defa biz anlattık. Şehitliğin sevinç meselesi olduğunu, yas kültürünün, yasın, ah-ü eninde bulunmanın yanlış olduğunu, günah olduğunu anlatıp, topluma kabul ettiren yine biz olduk, elhamdülillah. Her gün ısrarla sevgiyi anlatan biziz. Kuran’ın hayata nasıl geçeceğini gösteren, insanlar Kuran okusular dahi günlük hayatta nasıl uygulayacaklarını bilmiyorlardı. Bunu pratikte gösteren yine biz olduk. İman hakikatlerini sürekli gündemde tutmak, Kuran mucizelerini gündemde tutmak, bize mahsus bir özellik oldu. Mesela muhafazakarların gazeteleri, TV’leri çok geniş imkanları var. Neredeyse hiç iman hakikati anlatmıyorlar. Kuran mucizesi anlatmıyorlar. Sadece biz anlatıyoruz. Bakın hep siyasi haberler oluyor. İnsanların imanlarına vesile olacak çalışmaları biz yapıyoruz. Kuran mucizelerini anlatan biziz. Her camiadan, her düşünceden insanı bir araya getirmek, iftar soframızda normalde hiç yayına gelmeyecek insanları bir araya getirmek sadece bizlere mahsus oluyor. Mesela öbür iftarlarda sadece kendi taraftarlarını getirebiliyorlar. Ama bizde tarikatçı da var, laik de var, Atatürkçü de var, solcusu da, komünisti de, Nakşibendi, Kadiri, ateist, Yahudi, Hristiyan hepsi bir arada oluyorlar. İnsanın fıtratına en uygun, en makul, rahatça anlayacakları kısa ve özlü anlatımlar sadece bizde oluyor. Öbürleri bayağı kafa pişiriyorlar görüyorsunuz.  İnsanlar bir türlü anlayamıyorlar. Sade, özlü, hikmetli anlatımı sadece bizler yapıyoruz inşaAllah. Evet dinliyorum.

GÖRKEM ERDOĞAN: Adnan Bey, İsrail’de Rusça olarak yayın yapan, Channel 9 Tv’nin web sitesinde, “Propaganda Soykırıma Nasıl Yol Açtı ? “ başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda nazilerin, Museviler aleyhine yürüttükleri kara prapogandanın, nasıl bir Musevi nefretine, sonucunda da nasıl bir soykırım vahşetine dönüştüğünü anlatıyorsunuz. Siyasi veya dini olsun bütün Müslüman ülke liderlerinin, hepsinin üzerine düşen büyük bir sorumluluk olduğunu, İslam’ın böyle bir vahşete ve nefrete asla izin vermediğini, Kuran’a göre, Kitap Ehli’nin, Müslümanların koruması altında olduğunu anlatmaları gerektiğini anlatıyorsunuz. Malezya’nın ulusal haber ajansı, Bernama’nın Malezyaca yayınında, “Yeni Bir Küresel Aktör Olarak: Google” başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda, nefret kitlelerinin, propaganda ve telkinle yaratıldığını, aynı yöntemlerin, sevgi ve dostluğun da yaygınlaşması için kullanılabileceğini anlatıyorsunuz. Bunun için, Google gibi büyük internet platformlarının tüm yeteneklerini ve imkanlarını, mutlu, özgür ve barış içinde yaşanacak bir dünya için seferber etmelerinin öneminden bahsediyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda Malezya’dan yayın yapan, Beriya Daily’de de Malezyaca olarak yayınlandı.

ADNAN OKTAR: Bak bunların hepsi tebliğ. Yani bu durdurulabilecek birşey değil. Televizyonu durdurursan bilmem başka yerden. Zaten ben herkese anlattım yani. Durdursan da birşey değişmez.

ASLI HANTAL: Toplumun materyalizme sürüklenmesine karşın insan ve ailenin manevi değerlerinin koruyucu çizgisiyle ön planda olan siyasi İtalyan düşünce kuruluşu,Il Talebanu’nun internet sitesinde, “İncil’de ve Kuran’da Hz. İsa (as)’ın Mucizeleri” başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda Hz. İsa (as)’ın ölüleri diriltmesi, hastaları mucizevi bir şekilde iyileştirmesi, çamurdan yaptığı kuşun canlanması, ve yeryüzüne ikinci kez gelişi ile ilgili, Kuran’dan Ayetlere ve İncil’den pasajlara yer veriyorsunuz. Hindistan’ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde bulunan, Srinagar’dan yayın yapan, tanınmış köşe yazarlarına yer veren günlük gazete Kashmir Reader’da “Madenlerdeki Can Kayıplarını En Aza İndirmek Mümkün” başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda, madencilik sektöründe otomatik işleyen sistemlere geçiş çalışmaları yapılması gerektiğini, insanların canlarını korumaya yönelik sıkı bir mevzuatın olması gerektiğini, anlatıyorsunuz. Amerika’dan yayın yapan bağımsız yayın organı ve aynı zamanda düşünce kuruluşu, Eurasia Review’da, “Suriye Çözümüne Bir Adım Daha” başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda, Suriye halkının kurtuluşu için bölge ülkelerinin ittifakının, “Ayrılıkta bereket vardır” diyenlere, asıl bereketin ittifakta olduğunu göstereceğini vurguluyorsunuz. Merkezi Londra’da bulunan, Irak’ın günlük Arapça gazetesi olan Azzaman’da, “Zeytindalı Operasyonu ve Suriye Barışı” başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda, Türk Ordusu’nun bölgede yıllardır büyük bir güvenlik tehdidi oluşturan, terörist yapılanmalar başarıyla temizlendikten sonra, herzaman olduğu gibi kendi sınırlarının gerisine çekileceğini anlatıyorsunuz. Bu temizliğe Suriye Devleti’nin halkının kalıcı barış ve güvenliğinin sağlanması açısından, son derece önemli bir adım olduğunu belirtiyorsunuz.

ADNAN OKTAR: Bak tüm dünyayı aydınlatıyoruz. Hangi konuda? Zeytindalı operasyonu konusunda. Dışarıda benim dışımda, Zeytindalı operasyonunu anlatan bir yazı yok. Hükümetin politikasının doğruluğunu anlatan benim dışımda bir yazar yok. Hep aleyhte konuşanlar genellikle çoğu aleyhte. Lehte konuşan bir tek ben varım. Savunan yani vatan, millet nimetini, vatan, millet güzelliğini, coşkulu yurtdışında anlatan, çok nadir yazar var. En etkili olan benim elhamdülillah. Nezaketiyle söylüyorum ben rastlamadım normalde. Ben kendimden başka rastlamadım. Genellikle, hükümeti, devleti, Türkiye’yi eleştirerek sükse yapmaya kalkıyorlar. Çirkin bir sükse. Kendi kafalarınca. Yurtdışında yayınlarla desteklemede devleti, hükümeti korumada benim üstüme yok. Mesela bu Gezi olaylarında, binlerce yazıyla, bütün yurtdışındaki gazetelerde, bu kalkışmanın çirkinliğini anlattım. Her yerde yazı çıktı, ama binlerce yazı çıktı. Fransa, İtalya, Almanya, Belçika, Norveç, İsveç her yerde. Rusya’da. Sadece ben destek verdim. O devirde hükümete destek veren, bizim dışımızda, benim dışımda hiçkimse yoktu. Dışarıda, yurtdışında hükümeti, devleti destekleyen, benim dışımda yazı yazan parmakla sayılır.  Benim binlerce, onbinlerce yazım çıkıyor. Gece gündüz. Mesela Pkkdan insanlar yılıyordu, Pkkya şirin görünmeye çalışıyordu birçok yazar. Pkkyı rezil, kepaze eden yazıları ilk ben başlattım. Yani rezil, kepaze ettim böyle. Ondan sonra insanlar cesaretlendi. Daha önce Pkkyı alttan alan konuşmalar yapıyorlardı. Gidip orada kahve içiyorlardı falan Pkknın olduğu yerlerde falan. Yazarların birçoğunda görüyorsunuz yani onlara şirin görünmeye çalışıyorlardı. Pydnin terör örgütü olduğunu anlatan ilk ben oldum yurtdışında. O devirde, Bakan bile, “Pyd terör örgütü değil” diyordu. O dönemlerde ben bütün gazetelerde terör örgütü olduğunu ispatlamış, anlatmıştım. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan rica ettim, “Belge verin de basına sunun, oradan istifade edelim, yayınlayalım” dedim.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."