Peygamberimiz (sav)’in 1400 yıl önce bildirdiği Bethlehem yıldızı Hz. Mehdi (as)’ın çıkış alametidir.

Adnan Oktar’ın 28 Temmuz 2015 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “Hz. Mehdi (a.s) devrinde Betlehem yıldızının çıkacağını” söylüyor. İki bin yılda çıkıyor. Peygamberimiz (s.a.v.) “kendisinden iki bin yıl sonra Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkacağını” söylüyor zaten rivayetlerde. Ve o devirde ikinci bini vurgulayacak şekilde Betlehem yıldızının çıkacağını söylüyor, Hz. Mehdi (a.s) devrinde. “Doğu’dan bir yıldız doğar” diyor, Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhuru vaktinde. “Ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir. Daha sonra” diyor bak, “daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar. Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufukta da da yayılır.” Şimdi Venüs ve Jüpiter gezegenlerinin dünyaya görülebilecek şekilde birbirine yakınlaşmasıyla oluşuyor biliyorsunuz Betlehem yıldızı. Aslında bu bir yıldız değil. İki büyük yıldızın, kuyruklu yıldız değil bu, Venüs ve Jüpiter’in iki büyük gezegenin dünyadan görülebilecek şekilde birbirlerine yakınlaşması sonucunda oluşan bir görüntü bu. Önce iki ayrı parça gibi görünüyor, iki ayrı küçük parça gibi görünüyor, sonra bu birleşiyor. Geçenlerde gazetelerde yazdı “Betlehem yıldızı çıktı” diye. Göründü de. Peygamberimiz (s.a.v.) “Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkış muştusu bu” diyor “çıkış alametidir” diyor. İki bin yılda bir çıkıyor. Hz. İsa (a.s) zamanında çıkmış bir, bir de şimdi. Bakın nasıl söylüyor Peygamberimiz (s.a.v.); “Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurundan evvel” diyor “zuhuru sırasında doğudan bir yıldız doğar ve ayın ışık verdiği gibi ışık verir.” Aynı aya benziyor hakikaten görüntüsü. Baktılar mı ay görüntüsünde. “Daha sonra iki ucu neredeyse birleşinceye kadar sarkar.” İki gezegenin birleşmesiyle oluşuyor. “Gökte bir renk oluşur ve ışık her iki ufkuna da yayılır.” Betlehem yıldızı, Hz. Mehdi (a.s)’ın çıkışını muştulayan önemli bir alamet. Bir alamet daha. Fotoğrafları da gösterelim. Bakın iki parça, hadisteki gibi iki parça. Sonra tek nokta haline geliyor. Görüyor musunuz, ay gibi. Peygamberimiz (s.a.v)’in bir mucizesi daha. O bilmiş hocalar buna bir açıklık getirsinler. Kitabu’l Fiten’de yazıyor, sahih hadis kitabı, hiç kaçıp göçecekleri gibi de değil. Bak Hz. İsa (a.s)’ın çıkışındaki İncil’de var “Betlehem kuyruklu yıldızı çıktı” diyor İncil’de. Hz. Nuh (a.s) devrinde çıkmış, bir de Hz. Mehdi (a.s)’ın zuhurunda. Bu ilginç hocalar bilmiyorum bu durumda ne yapacaklar. Tabii defahatle yine anlatacağız. Bir de sağlam kaynaklardır, Kitabu’l Fiten, bayağı sağlam kaynaktır.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler