‘O sözle karşılaştığınız zaman’ ayeti Mehdiyete mi işaret ediyor?

Adnan Oktar’ın 25 Mart 2017 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: O çok manidar mesela Kuran’da ‘o sözle karşılaştıkları zaman, vaat edilenle.’ Yani zaten Mehdi-yi Mevud deniyor. Vaat edilen Mehdi.  Bak, “vaat edilen söz karşılarına geldiği zaman, zuhur ettiği zaman” diyor. Bu ne bu? Kıyamet diyemeyiz, çünkü kıyamet kopsa zaten dabbet-ül arzın bir anlamı kalmaz. O zaman bu verilen söz ne Allah’ın verdiği söz karşılarına gelen, karşılaştıkları söz ne Allah’ın verdiği söz? Ve ondan sonra da insanları imana davet ediyor. İman da geçerli. Dabbet-ül arz kanalıyla o kişi, o varlık insanları imana davet ediyor. “Mehdi yok” diyorlar. Dabbe ile ilgili ayet işte Hz. Mehdi (as)’dan bahsediyor açıkça, görülmeyecek gibi değil. Orada bir insandan bahsediliyor. Bir varlıktan yani insanları imana hizmet etmesi için çağıran bir varlıktan bahsediliyor.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler