Münafıklar, istemese de Peygamber (sav)’e fayda sağladılar

Adnan Oktar’ın 7 Kasım 2017 tarihli A9 TV sohbetinden


ADNAN OKTAR: Münafık bilgisayar gibidir, makine gibidir. O tarz bir şuuru yoktur. Zaten şuuru olsa Peygamberimizin yanına geliyor, 10 yıl hizmet ediyor. Gazvelere gidiyor, ganimet getiriyor. Oraları siliyor, süpürüyor. Namazlarını kılıyor, İslam'ı anlatıyor. Ayetleri ezberliyor ama bir makine olarak yapıyor bunu. Sabırla bir gün Peygamberin vefat edeceği ve orada Müslümanların malına, mülküne konacağı inancıyla bunu yapıyor, sabırla. Sonra bakıyor ki gençlik gidiyor, o zaman bir anda elektrikleniyor. Eyvah diyor ve kendini dışarıya atıyor. Bu sefer yaptığı hizmete ve kendine, kahrettiği için, çok kızdığı için bir an önce Müslümanların dağılmasını istiyor o yüzden. “Uzaktan haberlerinizi araştırırlar” diyor Allah ayette. Mesela Sasanîlerle işbirliği yapıyorlar. Roma İmparatorluğu’yla işbirliği yapıyorlar. Bir an önce Müslümanların dağılmasını istiyor. Çünkü amacına ulaşamamış. Plan bozulmuş o zaman ne yapıyor Peygamberin aleyhine şiirler söylüyorlar orada burada  alternatifler geliştiriyorlar kendilerine göre. Mesela diyor ki “Peygamber sizi düşünmüyor”. Haşa “egoist, bencil” diyor. Eğer sizi düşünse bu sıcakta sizi cihada davet etmez diyor. Pişeriz diyor bu sıcakta. Bak onu bile düşünemiyor, böyle bir insan, “o yüzden Peygamber falan değil” diyor. “Ama ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum, sıcakta çıkmanızı istemiyorum” diyor. Peki, 10 yıldan beri sıcakta çıkıyorsun. Zaten orası sıcak bir ülke. 10 yıldan beri hiçbir şey olmamış. 10. yılda mı o kafan açılmış da öyle bir teşhis koyuyorsun? 10 yıl bütün savaşlara gitmişsin. Sıcaklarda hepsine gitmişsin. Hiçbir sorun çıkmamış. Orada mı aklın açıldı?

Misaller vererek Peygamberle mücadele edebileceğini zannediyorsun. Allah diyor ki ayette şeytandan Allah'a sığınırım. “Onların nasıl misaller vererek saptıklarına bir bak...” Öyle bilmişlik yaparak, bu sahtekâr esnaf mantığıyla yaklaşır münafıklar da. Onlarda akıl olmaz. Sahtekâr mantık geçerlidir. Bütün hayatları da öyle olur. Sonra diyor ki ya biz acemi insanlarız, savaşmayı bilmeyen insanlarız, bizi savaşa götürüyor, savaşta boş yete katlolacağız diyor. Öldürüleceğiz, bilsek geliriz diyor. Bilmediğimiz halde bizi savaşa götürüyor, bizi göz göre ölüme götürüyor Peygamber diyor. Dolayısıyla siz bu Peygambere itaat etmeyin, bağlanmayın diyor. 10 yıldan beri savaşa gidiyorsun. 10 yıl savaşı bilmeyerek mi gittin? Gitmişsin, netice de almışsın ve ganimetlerle de dönmüşsün. Peygambere de muazzam ganimetler sunmuşsun. Ee? Öyle deme. Çok kinlendiğini söyle. Öfkelendiğini söyle ve misaller vererek Peygambere kendince zarar verecek.  Ya 10 yıl savaşmışsın sen. Bunun lamı, cimi var mı? Peygambere akıl veriyorsun sen, tarif etmekle anlaşılabilecek gibi değildir. Yani bir bilgisayar gibi şeytanın insan haline gelmiş şeklidir. Ama Hz. Süleyman onlara muazzam imar faaliyetleri yaptırıyor. Mesela evler yaptırıyor, havuzlar yaptırıyor, evleri süslettiriyor. Eşyalar aldırıyor, eşyalar yaptırıyor, muazzam bir saray ve ihtişam meydana getiriyor ama o şeytanini yani münafıkları kullanarak. Şeytanin diyor ki ayette. Yani bu şeytana uyan münafıklar için söylenen bir ifadedir bu. Çünkü münafığın bedenine şeytan girer. Başından beri öyledir. İlk geldiğinde zaten şeytan olarak gelir. Hatta eğer diyor ki Allah ayette Hz. Süleyman'ın gücünü kaybetmesini bekliyor münafıklar, şeytanlar.

Hz. Süleyman'ın dirayeti ve gücü devam ettikçe bunlar da devam ediyor. Ama o arada muazzam bir güç ve ihtişam sağlamış oluyorlar. Sonradan bu şeytanlar, münafık tiniyeti rücu eder, geriye doğru gitmek ister. Yani eski alçaklığına, eski o karaktersiz dünyasına dönmek ister. Ama bunu yaparken de Müslümanlara zarar vermek ister. İlk istediği şeylerden birisi Müslümanların dağılmasıdır. Mesela diyor ki para vermeyin, imkân vermeyin, dağılıp gitsinler der münafık. Yani en büyük hedefi odur münafığın, Müslümanların dağılmasıdır, küfrün dağılması değildir. Münafığa bakın küfre dikkatini vermez. Bakın Peygamberimiz zamanında, küfür onları hiç ilgilendirmez. Müşrikler, küfür onları ilgilendirmez. Tek hedef Peygamberdir ve Peygamberin çevresindeki Müslümanlardır. Dağılmasını istediği normalde küfür olması gerekirken dağılmasını istediği sadece Müslümanlardır münafığın. Bütün enerjisini ve dikkatini, konuşmalarını, yazışmalarını, her şeyini Müslümanların dağılması üzerine kurar münafık. Yani en belirgin vasfıdır. Küfre tek kelime söz etmez. Küfürle hiç muhatap olmaz. Onun hedefi değildir küfür. Tek hedefi mümin ve muttakilerdir. Bunu yapmaktaki amacı nedir? Münafığın kuyruk acısıdır. Peygamberimize muazzam hizmet etmişti münafıklar. Ama tabi çok alçaktılar. Hanımlarına da zarar vermek istiyorlardı. O yüzden Cenab-ı Allah bir örtüyle hanımlarını ayır dedi. Hanımlarına, örtü arkasından konuşabiliyorlardı, münafıklar geldiklerinde zarar vermesinler diye. Çünkü hem dedikodu yapıyorlar, hem fitne çıkarıyorlar. Hem de zarar vermek için olmadık yalanlar söylüyorlardı. Bak kalbinde hastalık olanlar diyor ayette. Sizin sözlerinizi olumsuz algılar ve size zarar vermek isterler diyor. Ayrıca bu alçaklara karşı bir tedbir olarak da diyor Cenab-ı Allah, Peygamberimizin vefatını bekledikleri için hanımları diyor Cenab-ı Allah size ebedî haramdır. Yani o vefat etse dahi size ebedî haramdır. Yani onlar sizin annelerinizdir. Bu münafıklara karşı alınmış bir tedbir Kuran'da. Çünkü münafıklar müthiş kinlenmişti. Peygamberimizin cemaatini dağıtmak için çok acele ediyorlardı. Mesela Sasanîler var, putperest bir ekip. Mesela onlarla istese mücadele edebilir. Müşrikler var, kendileri iç içeler zaten. Onlarla da mücadele edebilirler, etmeleri gerekir, Kuran'ın emri bu. Yapmıyorlardı. Sadece Peygamberimize ve onun cemaatine yönelmişti, konuşmaları, tavırları ve eylemleri. Ee ne oldu? Peygamberimiz zenginlik, ihtişam güzellik içerisinde yaşadı. Münafıklar ne yaptı? Çöllerde süründüler. Müminler şeref içinde yaşadılar. Onlar ömür boyu aşağılanarak yaşadılar ve tarihe geçtiler. İsim isim hepsi biliniyor münafıklar şu an. Münafikun Suresi 7. Şeytandan Allah'a sığınırım. “Onlar ki: "Allah'ın Resûlü yanında bulunanlara hiçbir infak (harcama)da bulunmayın...” Yani para yollarını, onlara gelen imkânları, malı, mülkü kesin. Münafık çok hiddetlenir Müslümanlara gelen maldan. Sonun da dağılıp gitsinler derler. Amaç ne? Küfrü dağıtmak istiyor mu? Hayır. Müşrikleri dağıtmak istiyor mu? Hayır. Nereyi dağıtmak istiyor? Sadece Müslümanları dağıtmak istiyor. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah’ındır. Yani haberi yok diyor, Allah. Verilen hazineleri ben veriyorum diyor Allah ama sizi vesile ediyorum diyor, Allah. Ancak münafıklar kavramıyorlar. Kavramamasının nedeni ne? Robot olmalarından kaynaklanıyor. Yani ölü şeytanin varlıklardır. Hz. Süleyman devrinde, Hz. Süleyman bunları kullanmıştır. Sonra, paçavra gibi oraya, buraya bunlar saçılmışlardır. Hz Süleyman’a sonunda muhteşem bir saray bırakmışlardır.

Müminlere münafıklar geliyor diyorlar ki insanlar sizlere karşı toplandılar. O zaman Sasanilerle tehdit ediyorlar müminleri. Ya Sasaniler hepinizi doğrayacak diyor, tutuklayacaklar işte, ikişer ikişer, üçer üçer sizin tutuklandıklarınızı görüyoruz diyorlar, Hz Ali, Ömer, Osman, ileri gelenler. Çok öfkeliler tabi ama en çok peygamberimiz ve peygamberimizin gücü onları çok kızdırıyor. Size karşı insanlar toplandılar artık onlardan korkun diyorlar. Ama müminler ne diyor? Dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, O ne güzel vekildir diyenlerdir. Müminler hiç etkilenmiyor yani onların tavırlarından. Enam Suresi 71. ayette Cenab-ı Allah diyor ki şeytandan Allah’a sığınırım. “De ki bize yararı ve zararı olmayan, Allah’tan başka şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete erdirdikten sonra…” Şeytanların ayartarak bak şeytanlar işte münafıkların ayartarak, “…yerde şaşkınca bıraktıkları arkadaşlarının da…” bak yerde şaşkınca bıraktıkları, şaşkın, tek başına kalmış. Arkadaşlarını da “…doğru yola bize gel diyerek bizi kendisine çağırdı…” Münafıkların görüyor musun mantığını? Doğru yol, bize gel diyor Peygamberin ashabına. Münafıklar doğru yolda olmuş oluyor kendi kafalarına göre. Bak doğru yola, “…bize gel diye kendisini çağırdığı kimse gibi topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döndürelim?” Yani münafıklara Müslümanların asla uymayacağı ve münafıkların onları çağırdığını, bize gelin doğru yola gelin diye çağırdığını söylüyor Allah ayette. “De ki hiç şüphesiz Allah’ın yolu asıl yoldur…” yani Kuran asıl yoldur. “…Ve biz âlemlerin Rabbine kendimizi teslim etmekle emrolunduk.” Bak diyor ki şayet şeytanlar, cinler, yani cinni şeytanlar gaybı bilmiş olsalardı, yani geleceği bilmiş olsalardı, böylesine aşağılatıcı bir azap içerisinde kalıp yaşamazlardı. Ve Peygambere hizmet ediyorlar, Hz. Süleyman’a. Sebe Suresi 14’e Hz. Süleyman’a. Bilmiyor çünkü gaybın ne olacağını, bekliyor, bekliyor, bekliyor, bakıyor, hiçbir şey olmuyor. “Hani münafık olanlar ve kalplerin de hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi.” diyorlardı. Ahzab Suresi 12. Peygamberimiz diyor ki İslam hâkim olacak bölgeye, çok büyük güzellik olacak, İslam’ı yaşayacağız, velayet sistemi olacak diyor. Münafıklar da ne diyorlar “Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi.” Bütün vaatleri boş diyorlar. Yani o kendi çıkarı için, kendi menfaati için bunları konuştu. Bizi boş bir vaatle aldattı diyorlar Peygambere. Sonra ne oluyor? Peygamber Mekke’ye, Medine’ye bütün bölgeye hâkim oluyor. Muazzam zenginlik ve güçle Müslümanlar hâkim oluyor. Münafıklar ne oluyor? çöllerde saklanarak yaşadılar. Ve tarihe geçtiler bu alçaklar. Ve hiçbir zaman için o bölgelere yaklaşamadılar. Birçoğu çöllerde, orda, burada ölüp gitti. İsra Suresi 48. “Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak…” Yani doğru yola kafaları gitmiyor, artık anlayamıyorlar. Ve bol bol, abuk subuk insanları etkileyeceklerini zannediyorlar. Nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak dediği de budur. Tevbe Suresi 81’de “Allah’ın elçisine muhalif olarak mücadeleden geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler…” sokaklarda sürtüyorlar, ona seviniyor, ya ne güzel şeymiş diyor. Mücadele etmemek, Allah yolunda İslam’a hizmet etmemek ne kolay, çok rahatmışş ya diyor.. Bak ona sevindiler diyor, mutlu oluyor yani. “…Ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek bu sıcakta savaşa çıkmayın dediler…” Bu da bahaneleri, çünkü 10 yıl yapmış zaten, zaten sıcak bir bölge orası. “…De ki cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir. Bir kavrayıp anlasalardı.” Ama hep bak dikkat ederseniz kavramama özellikleri var. İşte bu ölü olmalarından kaynaklanıyor.

Münafıklar peygamberimiz zamanında (sav) Resulullah hanımlarının bulunduğu bir harem bölgesi vardı. Birde Resulullah’ın bulunduğu yer, orada bunlar nöbet tutuyorlardı gece gündüz Resulullah’a bir şey olmasın diye.

Münafıkların en ağırlarına giden konulardan biride bu anlatıldığına göre. Biz diyor gece nöbet tutuyorduk. Gündüz nöbet tutuyorduk soğukta sıcakta nöbet tutuyorduk. İçine hicran olmuş acı olmuş münafıkların. Dırar Mescidine gittikten sonra nöbetten vazgeçtiler tabi. Oh ya ne kadar kolaymış diyor. Bak biz mescitten dışarı çıkmıyoruz diyor. Bak Peygambere nöbet tutmuyor, Peygamberin mescidinde nöbet tutmayı bir zül, bir bela gibi görüyor. Ama 10 yıl yapmış. Halbuki devam etse sevabını kazanır eğer niyeti temizse ve cennet karşılığı. Ama yapmayınca Allah onlara neye çeviriyor? Belaya çeviriyor. “Bütün yapıp ettikleri boşa gitmiştir.” diyor Allah.


DEVAMINI GÖSTER

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."