Kuran dışı din anlayışında kadın karşıtlığının geldiği aşama budur