Kuran dışı bir din anlayışında nasıl dehşet verici bir zihniyet hakimdir