Hz. Musa kıssası: Allah'ın Hz. Musa'ya yardımı ve Firavun'un sonu