Hostes ve sekreterler neden aşağılanıyor?

Sayın Adnan Oktar'ın 21 Şubat 2018 tarihli A9 TV röportajındanDEVAMINI GÖSTER