Dünyada gördüğümüz her şey cennetteki asıllarının kopyalarıdırDEVAMINI GÖSTER