Bitkilerde saklı altın oran

BİTKİLERDE SAKLI ALTIN ORAN

Çevrenizdeki bitkilere ve ağaçlara baktığınızda, dalların ve yaprakların gelişigüzel ve dağınık bir şekilde dizilmiş olduklarını düşünebilirsiniz. Oysa gerçekte böyle değildir. Her ağaçta, hangi dalın nereden çıkacağı ve yaprakların dal çevresindeki dizilişleri, hatta çiçeklerin simetrik şekilleri dahi belirli sabit kurallarla ve mucizevi ölçülerle belirlenmiştir.

Bitkiler ilk yaratıldıkları günden beri bu matematik kurallarına harfi harfine uyarlar. Yani hiçbir yaprak veya hiçbir çiçek tesadüfen ortaya çıkmaz. Bir ağaçta kaç dal olacağı, dalların nereden çıkacağı, bir dal üzerinde kaç yaprak olacağı ve bu yaprakların hangi düzenlemeyle yerleşeceği önceden bellidir. Ayrıca her bitkinin kendine özgü dallanma ve yaprak diziliş kuralları vardır.

Bilim insanları da bitkileri sadece bu dizilişlerine göre tanımlayıp sınıflandırabilmektedirler. Olağanüstü olan şey ise, örneğin Çin'deki bir kavak ağacı ile İngiltere'deki bir kavak ağacının aynı ölçü ve kurallardan haberdar olmaları ve aynı oranları uygulamalarıdır! Her bitkiyi kendine özgü matematiksel hesaplarla en estetik şekilde yaratan, tüm bu estetiğin ve kusursuz hesaplamalarla yapılan tasarımın sahibi, sonsuz bilgi sahibi olan Allah'tır. Allah bu kusursuz yaratmasını Kuran'da şöyle bildirir;

"Göklerin ve yerin mülkü O'nundur; çocuk edinmemiştir. O'na mülkünde ortak yoktur, herşeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir." (Furkan Suresi, 2)

Bitki türüne göre değişen bu diziliş şekilleri dairesel veya sarmal yapı şeklindedir. Bu özel dizilişin en önemli sonuçlarından biri yaprakların bir diğerini gölgelemeyecek şekilde yerleşmiş olmalarıdır. Botanikte "yaprak diverjansı" olarak tanımlanan bu oranlara göre bitkilerde yaprakların gövde etrafına dizilişlerindeki düzen belirli sayılarla belirlenmiştir. Bu diziliş son derece kompleks bir hesaba dayanır. Bir yapraktan başlayıp, gövde etrafında dönerek aynı hizadaki diğer yaprağa rastlayıncaya kadar yapmamız gereken tur sayısını (N) ile, bu turlar arasında karşılaştığımız yaprak sayılarını (P) ile gösterirsek, P/N oranı, bitkilerde "yaprak diverjansı" olarak adlandırılır. Bu oranlar çayır bitkilerinde ve otlarda 1/2, bataklık bitkilerinde 1/3, elma gibi meyve ağaçlarında 2/5, muz türlerinde 3/8, soğangillerde 5/13'tür.

Aynı türe ait her ağacın bu orandan haberdar olup, kendi cinsi için belirlenmiş orana uyması büyük bir mucizedir. Her muz ağacının çevresinde bir yapraktan başlayıp 8 kere tur attığımızda, aynı hizadaki diğer yaprağa rastlarız. Ve bu turlar arasında her zaman sadece 3 yaprakla karşılaşırız. Güney Afrika'dan Latin Amerika'ya kadar dünyanın neresine gidersek gidelim, bu oran şaşmaz. Evet, sadece böyle bir yaprak diziliş oranının olması dahi canlıların tesadüfen oluşmadıklarını, son derece intizamlı bir oran, plan ve tasarımla yaratıldıklarını gösteren önemli bir delildir. Canlıların genetik yapılarına bu oranı kodlayan, onları bu bilgi ve özellikle yaratan yüce Rabbimizdir.DEVAMINI GÖSTER