Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri siyaseti siyasetçilere bırakın demiştir.

Adnan Oktar’ın 1 Ocak 2014 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: Risale-i Nur’da, orada diyor ki Bediüzzaman, “siyasetten kaçının. Siyaseti siyasetçilere bırakın.” Biraz oku muhterem Hocam.

YASEMİN AYŞE KİRİŞ: “Sakın sakın dünya cereyanları hususen siyaset cereyanları ve bilhassa harice bakan cereyanlar sizi tefrikaya atmasın!”

ADNAN OKTAR: Ayrılmayın. Tefrikaya ayrılmayın. Yani işte şu partideniz. Bu partideniz. “Tefrikaya girmeyin” diyor Bediüzzaman, siyaset yüzünden.

YASEMİN AYŞE KİRİŞ: “Karşınızda ittihat etmiş dalâlet fırkalarına karşı perişan etmesin!”

ADNAN OKTAR: PKK’sı var, “iti var kopuğu var. Onlara karşı sizi perişan etmesin” diyor.

YASEMİN AYŞE KİRİŞ: “Düstur-u Rahmanî yerine düstur-u şeytanî hükmedip, melek gibi bir hakikat kardeşine adâvet ve elhannâs gibi bir siyaset arkadaşına muhabbet ve taraftarlıkla zulmüne rıza gösterip cinayetine manen şerik eylemesin.”

ADNAN OKTAR: Allah Allah, Osmanlıca üslubun güzelliğine bak ya.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler