Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin Hz. Mehdi (a.s)'ın, hicri 1400'de zuhur edeceğine dair açıklamaları (Bölüm 1)


 

 

Muhbir-i sadık olan Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)‘ın bir şahıs olarak hicri 1400’de zuhur edeceğini hadis-işerifleriyle müjdelemiştir.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu hadis-i şerifleri doğrultusunda Ahir Zamanın Büyük Mehdisi’niniçinde yaşadığımız Hicri 1400’de; yani Bediüzzaman’dan100 yıl sonra zuhur edeceğini Risaleleri’nde açık bir şekilde beyan etmiştir.

Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadis-i şerifinde;verdiği bu müjde ile, Ahir Zamanın Büyük Mehdisi’nin zuhur tarihini net bir şekilde bildirmektedir.

İNSANLAR 1400 SENESİNDE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN YANINDA TOPLANACAKLARDIR.”

(RisaletülHuruc-ül Mehdi, s. 108)

Hicri 1300’lü yıllardayaşamış olan Bediüzzaman Hazretleri de Peygamberimiz (s.a.v.)’in bu hadis-i şerifi doğrultusunda, “HZ. MEHDİ (A.S.)'IN PEYGAMBERİMİZ (SAV)'DEN ‘1400 SENE SONRA’ zuhur edeceğini belirtmiştir:

İstikbal-i Dünyeviyede(dünyanın geleceğinde) 1400 SENE SONRA GELECEK BİR HAKİKATİasırlarında  karib (yakın) zannetmişler.(Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, s. 318)

Bediüzzaman, Hicri 1300’lü yıllarınmüceddidi ve o dönemin bir neviMehdisi’dir.Ancak Said Nursi Hazretleri’nin “Peygamberimiz (s.a.v.)’den 1400 sene sonra gelecek bir hakikat” olarak tanımladığı kişiAhir Zamanın Büyük Mehdisi’dir veHicri 1400’de zuhur edecektir.

2

bediüzzaman; “Hz. Mehdi (a.s.)’ın, kendi yaşadığı hicri 1300'lerden ‘tam bir asır sonra geleceğiniSÖYLEMİŞTİR.

“... Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilenve BİR ASIR SONRA GELECEKO ZATdahi bu zamanda gelse...”  (Kastamonu Lahikası, 59. Mektup, s. 57)

Bediüzzaman Said Nursi’nin bu ifadesi,1936 yılında yazdığı Kastamonu Lahikası’ndayer almaktadır. Hicri 1300’lere denk gelen bu tarihten ‘Bir Asır Sonra’sı ise tam“HAKİKİ BEKLENİLEN O ZATIN”yani Hz. Mehdi (a.s.)’ınzuhur vakti olan Hicri 1400’lerdir.

3.

BEDİÜZZAMAN KENDİSİNİN AHİR ZAMANIN BÜYÜK MEHDİSİ OLMADIĞINI;“İLERİDE GELECEK OLAN O BÜYÜK KUMANDANA ZEMİN HAZIRLAYAN BİR HİZMETKARI, BİR YARDIMCI KUVVETİ VE ÖNDE GİDEN BİR ASKERİ OLDUĞUNU” SÖYLEYEREKAÇIKÇA İFADE ETMİŞTİR:

FAKAT OİLERİDE GELECEK ACİB(hayret uyandıran)ŞAHSINbir HİZMETKARI  ve ONA YER HAZIR EDECEK BİR DÜMDARI (yardımcı kuvveti)ve O BÜYÜK KUMANDANIN PİŞDAR BİR NEFERİ (önden giden bir askeri)olduğumu zannediyorum. (Barla Lahikası, s.162)

 

Bediüzzaman'ın; bu sözünde özellikle “İLERİDE”vurgusunu yapması Hz. Mehdi (a.s.)’ın kendisinden çok daha sonra yani ileriki bir zamanda zuhur edeceğinedikkat çekmek içindir.

3.

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ ŞUALAR RİSALESİNDE,BİR ASIR SONRA GELECEK OLAN HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİNİN, DECCALİYET SİSTEMİNİ FİKREN MAĞLUP EDECEKLERİNİ İFADE ETMİŞTİR

ALLAH’IN NÛRUNU ÜFLEMEKLE SÖNDÜRMEK İSTERLER. ALLAH İSE NÛRUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKA BİRŞEYE RÂZI OLMAZ. KÂFİRLER İSTERSE HOŞLANMASINLAR. TEVBE SÛRESİ, 32

....Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin talebeleri olabilir.(Şualar, 1. Şua, s. 605)

 

Şualar adlı eserini “miladi 1936’da yani hicri 1355’dehazırlamış olan BediüzzamanHazretleri,‘...BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR” ifadesiyle, hicri 1355’den 1 asır sonrası olan Hicri 1400’lere ve bu dönemde İslam’a büyük hizmetler yapacak olan Hz. Mehdi (a.s.) veonun talebelerine dikkat çekmiştir.

Said Nursi hazretleri, iman edenlere acımasızca zulmeden, insanlar arasında korku ve dehşet saçan, adaletsizlikle, merhametsizlikle insanları sömüren, Dünya üzerinde huzursuzluk, kargaşa, anarşi ve terör ortamlarını körükleyen tüm deccali sistemlerin,kendi yaşadığı yüzyıldan bir asır sonra şahıs olarak zuhur edecek olan Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri tarafından fikren etkisiz hale getirileceğini ifade etmiştir.

4.

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİNİN KENDİ DÖNEMİNDE DEĞİL “TAA AHİR ZAMANDA, HAYATIN GENİŞ DAİRESİNDE”GELECEKLERİNİ İFADE ETMİŞTİR.

Tâ ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde, asıl sahipleri, yani Mehdî ve talebeleri Cenab-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah’a şükrederiz.Kastamonu Lahikası, Sayfa 72, Tarihçe-i Hayat, Sayfa 258, Hizmet Rehberi, Sayfa 267, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sayfa 153)

 

1.

SAİD NURSİ HAZRETLERİ BU SÖZÜNDE, “TA AHİR ZAMANDA....” İFADESİYLE KENDİ DÖNEMİ OLAN HİCRİ 1300’LERDEN ÇOK SONRASINA DİKKATLERİ ÇEKMİŞTİR. BU İFADESİYLEBEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNİN YAŞADIĞI DÖNEMİNAHİR ZAMANİÇİNDE OLMADIĞIANLAŞILMAKTADIR.

2.

Ayrıca “HAYATIN GENİŞ DAİRESİNDE“ İFADESİNİ KULLANARAK RİSALE-İ NUR’UN ASIL SAHİPLERİ OLARAK NİTELENDİRDİĞİ HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİNİN TEKNOLOJİNİN, EĞİTİMİN, BİLİMİN HER DALININ, SANATIN, HABERLEŞME VE ULAŞIM TEKNOLOJİLERİNİN, BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KENDİ DÖNEMİNDEKİNDEN ÇOK İLERİ DÜZEYLERE ULAŞACAĞIİLERİ BİR VAKİTTE GELECEKLERİNİ İFADE ETMİŞTİR.

5.

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ, HZ. MEHDİ (A.S.)’IN ÜÇ BÜYÜK GÖREVİ BİR ARADA YAPACAK GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK MÜCEDDİD OLDUĞUNU İFADE EDEREK ONUN KENDİSİNDEN SONRA GELECEĞİNİ BİR KEZ DAHA VURGULAMIŞTIR

Bazı ayet-i kerime ve hadis-i şerife ahir zamanda gelecekEN BÜYÜK MÜCEDDİDİİŞARİ ANLAMDA HABER VERİYORLAR.Fakat o gelecek zatınve cemiyetinin üç vazifesinden en ehemmiyetlisi... (Tılsımlar Mecmuası, sf. 168)

Bediüzzaman;“O GELECEK ZAT…” İFADESİYLE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN KENDİ ZAMANINDA HENÜZ ZUHUR ETMEDİĞİNİve GELECEK ZAMANDA YANİ AHİR ZAMANDA BU BÜYÜK OLAYIN GERÇEKLEŞECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR. AYRICA AHİR ZAMANDA ZUHUR EDECEK OLAN HZ. MEHDİ (A.S.)’IN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK MÜCEDDİD OLACAĞINI DA “ahir zamanda gelecek,EN BÜYÜK MÜCEDDİD” İFADESİYLEBELİRTMİŞTİR. BU İFADESİ PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.)’İN İRTİHALİNDEN İTİBAREN HER YÜZ SENE BAŞINDA GELEN MÜCEDDİDLERİN HİÇBİRİNİN AHİR ZAMANIN BÜYÜK MEHDİSİ OLMADIKLARINI AÇIKLAMAKTADIR. AYRICA EN BÜYÜK MÜCEDDİD SIFATINA SAHİP OLAN HZ. MEHDİ (A.S.)’DAN;“GELECEK O ZAT” OLARAK BAHSETMESİBEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ’NİN KENDİ YAŞADIĞI HİCRİ 1300’LERDE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN HENÜZ ZUHUR ETMEDİĞİNİ GÖSTERMEKTEDİR.

 

6.

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ “HZ. MEHDİ (A.S.)’IN “SONRA GELECEĞİNİ” VE RİSALE-İ NUR’DAN FAYDALANARAK TEBLİĞ VE KİTAP FAALİYETLERİ YAPACAĞINI İFADE ETMİŞTİR

BU HAKİKATTEN ANLAŞILIYOR Kİ; SONRA GELECEK O MÜBAREK ZAT, RİSALE-İ NUR’U BİR PROGRAMI OLARAK NEŞR VE TATBİK EDECEK. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Sayfa 11, Beyanat ve Tenvirler, Sayfa 310)

SAİD NURSİ HAZRETLERİ HZ. MEHDİ (A.S.)’DAN BAHSEDERKEN KENDİSİNDEN “SONRA GELECEK O MÜBAREK ZAT...”’IN YANİ HZ. MEHDİ (A.S.)’IN; BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ HAZRETLERİ’NİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU RİSALE-İ NUR’LARI KULLANARAK KİTAP VE TEBLİĞ ÇALIŞMALARI YAPACAĞINA DİKKAT ÇEKMİŞTİR .

 

7.

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ, HZ. MEHDİ (A.S.) VE TALEBELERİNİ BAHARDA AÇAN ÇİÇEKLERE BENZETİR. KENDİSİNİN KIŞTA GELDİĞİNİ VE HAZIRLADIĞI BU BÜYÜK KÜLLİYAT İLE O DEĞERLİ ŞAHISLARA ORTAM HAZIRLAMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİĞİNİ İFADE EDER

Fakat çiçekler baharda gelir. Öyle kudsî çiçeklere zemin hazır etmek lâzım gelir. Ve anladık ki, bu hizmetimizle o nuranî zatlara zemin hazırlıyoruz...(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189) (Barla Lahikası, 28. Mektuptan 7. Risale Olan 7. Mesele)

Said Nursi Hazretleri Risaleleri’ndepekçok yerde kendi yaşadığı dönemin kış olduğunu ifade eden izahlar yaparken bu bölümde ise Hz. Mehdi (a.s.) ve talebelerine hitaben onların baharda geleceklerini söylemiştir. Said Nursi Hazretleri KIŞtanımlamasıile;HAYATIN DAR DAİRESİolan ve bilim, teknoloji, kültür, sanat, haberleşme, bilişim teknolojisi gibi alanlarda son derece kısıtlı imkanların olduğu kendi dönemini tasvir etmektedir. Çiçeklerin açaçağıBAHAR tanımlamasıyla ise HAYATIN GENİŞ DAİRESİolarak da tanımladığı ve her türlü teknolojinin ileri düzeyde kullanıldığı, haberleşmenin, ulaşımın, bilgi alışverişinin saniyelerle ölçülebilecek bir hıza ulaştığı Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakti olan Ahir Zamanı tanımlamaktadır.

 

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin tüm bu sözleri; Hz. Mehdi (as)’ın zuhurunun kendisinden bir asır sonra olacağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Zaten BediüzzamanHazretleri Hz. Mehdi (as)’ın zuhur edeceği vaktin, hayatın geniş dairesinde olacağı bilgisini vermekleAhir Zamanın kendi yaşadığı dönemden çok gelişmiş teknolojik şartlara sahip bir dönem olacağına dikkatleri çekmiştir. Peygamberimiz (sav)’in hadis-i şeriflerinde,Ahir Zamanın; ileriteknolojilerin yoğun olarak kullanıldığı, çöllerin yeşertildiği, nehirlerin üzerlerine büyük barajlar yapıldığı, uydu sistemleriyle haberleşmenin sağlandığı, her türlü teknolojik ve bilimsel gelişmenin yaşandığı, ulaşım vebilişim teknolojilerinin çok ileri düzeylere ulaştığı bir dönem olacağı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla Bediüzzaman’ın yaşadığı Hicri 1300’lerin Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur zamanı olan söz konusu bu geniş daire içinde yer almadığı açık bir şekilde görülmektedir. 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ DURUŞMALARIN İLK HAFTASINDAKİ...
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.