Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri PKK tehlikesini 70 yıl öncesinden işaret etmiştir.

Adnan Oktar’ın 13 Ocak 2013 tarihli A9 Tv röportajından


ADNAN OKTAR: Mezara yaklaştığım bu zamanda İslam memleketi olan bu vatanda, Bolşevik baykuşlardan” yani “komünistlerin seslerini işitiyoruz” diyor. “Bu ses alemi İslam’ın iman esaslarını zedeliyor. “Çünkü Darwinizm, materyalizmi savundukları için, iman esaslarını zedeliyor. “Halkı bilhassa gençleri imansız yaparak kendine bağlıyor” diyor. PKK tehlikesine, 70 sene öncesinden dikkat çekiyor, Bediüzzaman. “Ben bütün mevcudiyetimle bunlara mücadele ederek, gençleri ve Müslümanları imana davet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücadelemde inşaAllah, Allah huzuruna gitmek istiyorum. Bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyandan korkarım ki Bolşevikler olsun.” Yani Komünistler olsun diyor. “Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız, el birliğiyle komünistle zehirlenen gençliklerin ıslahına ve memleketin imanına Allah’ın Birliği’ne hizmet edeyim” diyor Bediüzzaman, mahkeme savunmasından. Bu Bediüzzaman’ın mahkemede ki savunması. Yani “imanla, irfanla, ilimle, bilgiye, sevgiyle bu Marksist düşünceye karşı mücadele etmek istiyorum,” diyor. “Ve beni bırakın” diyor mahkemeye. “Şimdi bu zamanda diyor; Bediüzzaman: En büyük tehlike olan zındıka dinsizlik ve anarşilik yani Darwinist, materyalist düşünce maddiyyunluğa karşı “ maddiyyunluk, Darwinizm, materyalizm. “karşı yalnız ve yalnız tek bir çare var. O da Kuran hakikatlerine sarılmaktır. Yoksa koca Çin’e az bir zamanda komünistliğe çeviren musibeti beşeriye siyasi maddi kuvvetle susmaz.” Yani polis, askerler yani “siyaset yoluyla susmaz. Yalnız onu susturan hakikati Kuran’iyedir,” diyor Bediüzzaman.

“Şimdi milletin arzusuyla şeair-i İslamiye’nin serbestliğine vesile olan demokratlar hem mevkileri muhafaza, hem vatanla milletini memnun etmek çareyi yegânesi İttihad-ı İslam cereyanını kendine noktayı istinat yapmaktır.” Demokrat hükümeti bunu söylüyor. Bakın şimdi hükümet, Bediüzzaman’ ın dediğini yapıyor. İttihad-ı İslam’ı noktayı istinat yapıyor. O yüzden başarılılar. “Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerikan siyasetleri menfaatleri buna maruz olmakla buna mani olurdular.” Eskiden, İttihadı İslam’ı istemiyorlardı, Amerika, Fransız, Avrupa yani dış güçler istemiyorlardı, diyor. “Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna maruz değil belki muhtaçtır.” Çünkü terör kalkıyor, anarşi kalkıyor. Onun için isterler İttihad-ı İslam’ı diyor. “Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşistliği intaç ediyor” onu getiriyor diyor “ve dehşeti tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikati kur’aniye etrafında İttihad-ı İslam dayanabilir” diyor. Hay maşaAllah. “Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi, bu vatanı istilayı ecanibden yani ecnebi işgalinden, Amerika’n veyahut Rus işgali başka ülkenin “işgalinden bu milleti anarşiden kurtaracak yalnız odur” diyor. Neymiş? İttihad-ı İslam. “Ve bu hakikati binaen demokrata bütün kuvvetlerin bu hakikati istinat edip komünistlik ve masonluk cereyanına karşı bu vaziyet almaları zaruridir” diyor. (Emirdağ lahikası sayfa 271).


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler