Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Mehdi (as)’ın kendisinden bir asır sonra geleceğini söylemiştir.

Adnan Oktar’ın 11 Mayıs 2013 tarihli A9 Tv röportajından


ADNAN OKTAR: Bediüzzaman Kastamonu Lahikası’nda 53. sayfada diyor ki: “Bir rivayette, ‘deccal dünyayı zapteder’,” dünyaya hakim olur,“manası, ‘ekseriyet-i mutlaka,” mesela yüzde doksan dokuzu, ekseriyet-i mutlaka, büyük bir çoğunluğu,“‘ona taraftar olur’ demektir.” Bakın, dikkat edin, şimdi ne diyor; “Şimdi de öyle oldu.” Ne demek? “Deccaliyet en şiddetli şekilde sarmış vaziyette” diyor. Sen ne diyorsun? “Hz. Mehdi (a.s)” diyorsun. Hem Hz. Mehdi (a.s) hem deccal bir arada nasıl oluyor? “Daha yeni hakim oldu” diyor Bediüzzaman, o devirde. “Hz. Mehdi (a.s) geldiğinde deccaliyeti ortadan kaldıracak” diyor; ilimle, irfanla. “Benim zamanımda daha yeni hakim oldu deccaliyet” diyor. “Şimdi de öyle oldu” diyor. “Ben kışta geldim, deccaliyet devrinde geldim” diyor. Hz. Mehdi (a.s)’ın devrinde bahar oluyor, deccaliyet kalmıyor.

“Evet, hadis-i şerifin ifadesiyle Hazret-i İsa (a.s)’ın semavi nüzûlü kat’î olmakla beraber” diyor Bediüzzaman, kesin olmakla beraber, “mana-yıişârîsiyle başka hakikatleri ifade ettiği gibi, bu hakikate de mucizâne işaret ediyor” diyor Bediüzzaman.

“Bu zamanda öyle fevkalade hâkim cereyanlar var ki, her şeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi...” 1900’lerde yazıyor Bediüzzaman bunu, şu an 2000’lerdeyiz.Ne zaman gelecekmiş? Bir asır sonra. Bediüzzaman diyor ki; “Hakiki beklenilen,” “bekliyoruz” diyor Hz. Mehdi (a.s)’ı. Geldi demiyor. Bir de “hakiki beklenilen;”demek ki hakiki olmayanlar çıktı ki, “onlar hakiki olmayanlar” diyor. “Bir de hakiki Mehdi (gerçek Mehdi)var,onu bekliyoruz” diyor. Bak, “hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek...” 1900’lerde söylüyor bunu. Bir asır sonra gelecek ne demek? 2000’ler. Şu an 2013’teyiz. “O zat dahi” diyor, Hz. Mehdi (a.s) dahi, “bu zamandan gelse, harekatını o cereyanlara kaptırmamak için, siyaset alemindeki,” yani “politikaya girmeyecek” diyor, “vaziyetten feragat edecek,” siyasete, politikaya girmeyecek, “ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum.” Doğru söylüyor. Bir asır sonra geleceğini açık açık söylediği halde, hakiki beklenen Hz. Mehdi (a.s)’ın olduğunu söylediği halde ve “bekleniyor” diyor, geldi demiyor, Bediüzzaman’ı doğru söylememekle itham ediyorlar. Yani samimiyetsizlikle, Müslümanları yanlış bilgilendirmekle itham ediyorlar. Bu çok ayıp.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler