Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ‘Ben iman hakikatlerinde görevi bir cihette yaptım, Hz. Mehdi (as) bütün vazifeleri tam yapacaktır’ demiştir.

Adnan Oktar’ın 25 Nisan 2013 tarihli A9 Tv röportajından


ADNAN OKTAR: “Çok defa mektuplarımda işaret ettiğim gibi” diyor Bediüzzaman, “Mehdi-i Al-i Resulün temsil ettiği kudsi cemaatinin şahs-ı manevisinin üç vazifesi var.” Bir tane değil, iki tane değil, üç tane. Burada kimse sahtekarlık yapmayacak. “Üç vazifesi” diyor. “Yok bir tane” diyor. Üç diyor işte, niye bire indiriyorsun? “Eğer çabuk kıyamet kopmazsa ve beşer bütün bütün yoldan çıkmazsa, o vazifeleri onun cemiyeti” bak orada cemaat diyor, burada cemiyet diyor bu sefer. Cemiyet olarak da kabul ediyor, “ve seyyidler cemaati yapacağını” işte Seyyid Salih Özcan Ağabeyimiz gibi böyle mübareklerin yapacağını, “rahmet-i İlahiye’den bekliyoruz. Ve onun üç büyük vazifesi olacak” Bak bir daha söylüyor. En taş kafanın anlayacağı gibi bak, “ve onun üç” diyor üç, “üç büyük vazifesi olacak. Küçük değil büyük. ‘Yok, bir tane vazifesi var’ diyorlar. Sanki yalan söylüyor Bediüzzaman.

“Çünkü hilafet-i Muhammediye (a.s.m.) cihetindeki saltanatı, onunla iştigale vakit bırakmıyor.” Bir kere Hz. Mehdi (a.s) halife, Müslümanların lideri. Bediüzzaman böyle bir görev almadı. İkincisi: “Bizzat kendisi görmeye vakit ve hal müsaade edemez” diyor. Bediüzzaman, bizzat zaten kendisi eserlerini yazıyor ve kimseden de istifade etmemiştir. Kendi yazmıştır eserlerini. Ama Hz. Mehdi (a.s)’da böyle değildir diyor. Bakın ne diyor: “Çünkü hilafet-i Muhammediye (a.s.m.) cihetindeki saltanatı, onunla iştigale vakit bırakmıyor. Herhalde” ne demek herhalde? Gözüyle gördüğünü anlatıyor. Zaman kalkmış Bediüzzaman’a. “Herhalde o vazifeyi” yani Darwinizmi, materyalizmi yıkma vazifesini, “ondan evvel bir taife bir cihette görecek.” Yani Avrupalı bilim adamları, Darwinizmi, materyalizmi araştıran bilim adamları. Bak “bir cihette görecek.” “Taife” diyor, çünkü Müslümanlara taife demez Bediüzzaman. “Bir taife görecek” diyor. “O zat,” yani Hz. Mehdi (a.s) “Muhammed Mehdi o taifenin” bilim adamlarının “uzun tetkikatıyla” yani senelerce yaptıkları araştırma ile “yazdıkları eseri” yani her türlü kitabı, bilgiyi, cd’yi “kendine hazır bir program yapacak.” Yani kitaplarında, televizyon programında, internette her yerde kullanmak üzere oradan istifadeyle hazır bir program yapacak. Ama tabii Hz. Mehdi (a.s)’ın yorumu ve oraya katılımıyla anlam kazanıyor. Onu söylüyor Bediüzzaman. Çünkü o taifenin özelliği ne? “Bir cihette görecek o görevi o taife” diyor. Hz. Mehdi (a.s) tam anlamıyla. Hazır bilgiyi alıyor, öyle bir yorumluyor ki, kaçmak mümkün değil, “onunla o birinci vazifeyi” yani Darwinizmi, materyalizmi çökertme vazifesini “tam yapmış olacak.” Burada ne diyor o adamlar için? Yani o taife için, “bir cihete görecekler” diyor. Hz. Mehdi (a.s) ne yapıyor? Tam, tam yapmış. Bediüzzaman diyor ki: “Ben, iman hakikatleri cihetinde bir cihette görev yaptım” diyor. “Mehdi iman hakikatleri yönünden tam yapacak görevini” diyor. “Saltanat aleminde tam, hilafet aleminde tam, siyaset aleminde tam, her şeyde tam yapacak” diyor. “Bütün gelen Mehdi’ler bir cihette yapmışlardır” diyor. Bir vazifeyi bir cihette yapmışlardır. “Mehdi üç vazifeyi tam yapacak” diyor.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler