Bediüzzaman Hazretleri Süfyan ve Deccal’i nasıl anlatıyor?

Adnan Oktar’ın 26 Temmuz 2016 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: "O hadisi ve süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki" diyor Bediüzzaman "ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi münafıklık perdesi altında risaleti Ahmediyyeyi inkar edecek süfyan namında müthiş bir şahıs ehli nifakın başına geçecek." Yani münafıkların başına geçecek. "Şeriatı İslamiyyenin tahribine çalışacaktır." Yani Rumilik gibi İslam’ı tamamen dışlayan bambaşka bir sistem. Şarabı helal kılan, haramları helal eden bir sistem kuracak. "Ona karşı Ali Beyti Nebevinin silsilei nuranisine bağlanan ehli velayet ve ehli kemalin başına geçecek alibeytten Muhammet Mehdi isminde bir zatı nurani o süfyanın şahsı manevisi olan cereyanı münafıkaneyi öldürüp dağıtacaktır" diyor. "Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrıyken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidadında iken alemi semavatta cismi beşerisi ile bulunan" beşeri cismiyle yani maddi cismiyle bulunan "şahsı İsa (a.s)” İsa (a.s)'ın bizzat şahsı “o dini hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbiri sadık bir kadiri külli şey in vadine istinat ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır madem kadir külli şey in vadetmiş elbette yapacaktır.”

“Hz. İsa (a.s)'ı İsa dinine ait en mühim bir hüsnü hatimesi için değil semayi dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan" yani Allah'ın katında cismiyle etiyle kemiğiyle hayatta olan diyor İsa (a.s) "belki ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi yine gelecek" diyor Bediüzzaman. "Hz İsa (a.s) geldiği vakit herkes onun hakiki İsa (a.s) olduğunu bilmek lazım değildir onun mukarrep ve havası” seçkinleri ve yakın talebeleri “onu nuru iman ile tanır. Yoksa bedahat derecesinde bedayeten” başlangıcında “herkes İsa Mesihi tanımayacaktır geldiğinde." İlk geldiğinde tanınmaz diyor. "Deccalın şahsı manevisi deccalın şahsı surisi insan gibidir. Mağrur firavunlaşmış Allah'ı unutmuş olduğundan suru cebbarani hakimiyetine uluhiyyet namını vermiş bir şeytanı ahmaktır. Bir insanı dessastır. Fakat şahsı manevisi olan dinsiz cereyanı azimi pek cesimdir. Rivayetlerde deccala ait tavsifatı müthişe ona işaret eder." Yani çok büyük dev görünüşü hakkındaki açıklamalar diyor.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler