Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi (as)’ın 3 vazifesini detaylı olarak anlatmıştır.

Adnan Oktar’ın 22 Ağustos 2013 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: “Silsile-i Nakşi’nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam-ı Rabbani (r.a) Mektubat’ında demiş ki:” diyor Bediüzzaman, 5. mektubun birinci kısmında. Yani Nakşibendi tarikatının kahramanı ve güneşi olan İmam-ı Rabbani: “Hakaik-ı imaniyeden bir mes’elenin inkişafını, binler ezvak ve mevacid ve keramata tercih ederim.” Yani iman hakikatleri o kadar önemlidir ki diyor, hepsinin üstündedir diyor. Yani Kuran mucizeleri, iman hakikatlerinin anlatılması.

“Hem demiş ki: “Bütün tariklerin nokta-i müntehası,” en son noktası, “hakaik-ı imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır.” Yani güçlü imanın oluşmasıdır. O zaman, Mehdiyet neye ağırlık veriyor? Güçlü iman. Yani hakkul yakîn, ilmel yakîn, aynel yakîn iman.

Hem demiş ki: “Tarik-ı Nakşîde iki kanat ile sülûk edilir. Yani, hakaik-ı imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek ve feraiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur.” Yani helale harama çok dikkat edip, iman hakikatlerini güçlendirip güçlü bir imana sahip olmak. “Bu iki cenahta kusur varsa, o yolda gidilmez.” Yani tarikatta gidemezsin diyor.

“Öyle ise, tarik-i Nakşînin üç perdesi var: Birisi ve en birincisi ve en büyüğü: Doğrudan doğruya hakaik-ı imaniyeye hizmettir ki,” yani iman hakikatlerine hizmettir ki, “İmam-ı Rabbani (r.a) da ahir zamanında ona sülûk etmiştir.” Yani iman hakikatlerine ağırlık vermiştir diyor. “İkincisi: Feraiz-i diniyeye ve Sünnet-i Seniyyeye tarikat perdesi altında hizmettir.” Yani helallere haramla hizmet edip öğretip, anlatıp uygulanmasını sağlamak. “Üçüncüsü: Tasavvuf yoluyla emraz-ı kalbiyenin izalesine çalışmak,” kalpteki rahatsızlıkların temizlenmesine çalışmak, “kalb ayağıyla sülûk etmektir. Birincisi farz,” bak birincisi farz. İman hakikatleri, imanın güçlendirilmesi farz, “ikincisi vacib,” yani helallerin haramların anlatılması vacip, “bu üçüncüsü ise sünnet hükmündedir” diyor. Biz neye ağırlık veriyoruz? Farza, evet.

“Madem hakikat böyledir. Ben tahmin ediyorum ki: Eğer Şeyh Abdülkadir Geylani (r.a) ve Şah-ı Nakşibend (r.a) ve İmam-ı Rabbani (r.a) gibi zatlar bu zamanda olsaydılar, bütün hizmetlerini hakaik-ı imaniyenin ve akaid-i İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi.” Yani aynı Hz. Mehdi (a.s)’ın yaptığı gibi. İman hakikatlerine ağırlık, yani Darwinizmin, materyalizmin yok edilmesi, küfür düşüncenin yok edilmesi ve Allah’ın varlığının ispat edilmesi. Buna ağırlık verecekler imaniyenin, “ve akaid-i İslamiyenin takviyesine sarf edeceklerdi.” Yani bağnaz-yobaz inançları ortadan kaldırıp saf İslam inancını, Kuran inancını ortaya koymak. “Çünkü, saadet-i ebediyenin medarı onlardır.” Ebedi saadetin sebebi onlardır diyor. “Onlarda kusur edilse, şekavet-i ebediyeye sebebiyet verir..” Yani ebedi şikayete sebebiyet verir. Allah ebedi olarak sevmez. Allah ebedi olarak şikayet eder, hoşlanmaz. Şekavet, yani bir hoşnutsuzluk oluşur diyor Cenab-ı Allah’tan. “İmansız Cennet’e gidemez, fakat tasavvufsuz Cennet’e giden pek çoktur.” Onun için iman hakikatlerine önem vereceksiniz diyor. “Ekmeksiz insan yaşayamaz fakat meyvesiz yaşayabilir” diyor Bediüzzaman. “Tasavvuf meyvedir, hakaik-ı İslamiye gıdadır” diyor, iman hakikatleri. “Eskiden kırk günden tut, ta kırk seneye kadar bir seyr i sülûk ile bazı hakaik-ı imaniyeye ancak çıkılabilirdi.” O kadar çok uğraşılırdı. “Şimdi ise, Cenab-ı Hakk’ın rahmetiyle kırk dakikada o hakaika çıkılacak bir yol bulunsa; o yola karşı lakayd kalmak elbette kâr-ı akıl değil” yani Mehdiyet o kadar süratle iman gelişmesine sebep olacak ki; mesela Hz. Mehdi (a.s)’ın bir kitabını okuyan, bir sohbetine katılan kırk dakika içerisinde seyri sülûkla belki kırk yılda elde edilen iman inkişafını kırk dakikada elde edecek diyor. Hz. Mehdi (a.s) vesilesiyle, iman hakikatleriyle.

"Bilirsiniz ki, eğer dalâlet” küfür, imansızlık, “cehaletten gelse, izalesi kolaydır.” Onun yok edilmesi kolaydır, cehaletten geliyorsa, cahillikten kaynaklanıyorsa. “Fakat dalâlet fenden ve ilimden gelse,” bak fenden ve ilimden. Biyolojiden, paleontolojiden, felsefeden gelse “izalesi müşküldür” zordur diyor. İşte bu zoru Hz. Mehdi (a.s) yapıyor. “Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu.” Yani fenden felsefeden saldırmadıkları için binde bir, çok nadir diyor. Fenle felsefeyle karşılık verirler diyor ve küfrü öyle anlatırlar diyor. Cehaletten kaynaklanır diyor. İşte puta tapıyorum diyor, bilmem ne adam sapıtıyor yani cahilliğinden kaynaklanır diyor. Fenle karşı çıkmıyorlardı diyor. “Bulunanlardan ancak binden biri irşadla yola gelebilirdi” diyor. Bunlardan da ancak, “bulunanlardan ancak binden biri irşad ile yola gelebilirdi. Çünkü, öyleler kendilerini beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar.” Zır cahil oldukları için bilir zannediyorlar. “Cenâb-ı Hak şu zamanda, i'câz-ı Kur'ân'ın mânevî lemeâtından olan malûm Sözleri, şu dalâlet zındıkasına bir tiryak hâsiyetini vermiş tasavvurundayım.” Yani sözler o tip bir görev yapıyor diyor. Ama tabii Bediüzzaman bunu bir yönüyle yapacak diyor. Risale-i Nur bunu bir yönüyle yapacak. Hz. Mehdi (a.s) tam anlamıyla yapacak diyor. Yani her yönüyle yapacak. Çünkü, Risale-i Nur fen ve felsefeyle karşılık vermedi. Hz. Mehdi (a.s)’a bıraktı onu. Yani Darwinizm-materyalizm çöküşünü. Darwin’den hiç bahsetmedi Bediüzzaman. Hiç ismini ağzına almamıştır. Tamamen Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s)’a bırakmıştır.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler