Bediüzzaman Hazretleri, 1911 yılında Emevi Cami'nde verdiği ünlü hutbesinde Hz. Mehdi (a.s)'ın zuhur vakti ve faaliyet dönemlerine ait önemli tarihler vermektedir.


Bediüzzaman, 1911 yılında Şam’da Emevi Cami’nde verdiği büyük hutbesinde, ‘KENDİSİNDEN 100 YIL SONRA GELECEK OLAN ahir zamanın büyük Mehdisini müjdelemiştir.

Yetmişbirde fecr-i sadık, yani güneş doğmadan önceki aydınlık başladı ve ya başlayacak.

( HUTBE-İ ŞAMİYE, S.80)

HİCRİ 1371 YANİ MİLADİ 1951

Yetmiş birde fecr-i sadık başladı ve ya başlayacak. Eğer bu fecr-i kazip , yani sabaha karşı ufukda yayılmaya başlayan ilk kızıllıkda olsa otuz kırk sene sonra fecr-i sadık yani güneş doğmadan önceki aydınlık çıkacak.

1371+30=1401 YANİ MİLADİ 1980. Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakti

1371+40=1411 YANİ MİLADİ 1990 . Otuz, kırk sene sonra fecri sadık çıkacak.

Said Nursi Hazretleri’nin Şam Hutbesinin bu bölümünde; Hicri 1371 yılından 30 ve 40 sene sonrasına dikkatleri çekmesi son derece önemlidir. Çünki Hicri 1371’den 30 sene sonrası bilindiği gibi Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur vakti olarak haber verilen Hicri 1400 yani Miladi 1980 yılına denk gelmektedir.

İnsanlar 1400 senesinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın yanında toplanacaktır.” (Risaletül Huruc-ül Mehdi, s.108)

1371’DEN 40 YIL SONRASI

Hicri 1371 + 40= 1411

(MİLADİ 1990 LI YILLAR)

YİNE 1371’DEN 40 YIL SENE SONRASI DA TAKVİMLERDE HZ. MEHDİ (A.S.)’IN HAYIRLI FALİYETLER İÇİNDE BULUNUCAĞI 90’ LI YILLARI GÖSTERMEKDEDİR.

Bediüzzaman Hzretleri, Hz. Mehdi (a.s.) ile ilgili önemli tarihler verdiği ,Şam hutbesinin devamında ise bu sefer 1371’DEN YARIM ASIR YANİ 50 YIL SONRASINA DENK GELEN İKİ BİNLİ YILLARA DİKKATLERİ ÇEKMEKDEDİR.

1371’DEN YARIM ASIR SONRASI

Hicri 1371 + 50 = Hicri 1421

( MİLADİ 2000 Lİ YILLAR)

Evet, şimdi olmasada otuz-kırk sene sonra, fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini bu üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o sekiz manileri mağlup edip dağıtmak için, taharri-i hakikat meyelanını ve insafı ve muhabbet-i insaniyeti, o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş.

Şimdi onları kaçırmaya başlamış, inşaallah yarım asır sonra onları darmadağın edecek.

1371 + 50 ( YARIM ASIR ) = HİCRİ 1421 YANİ MİLADİ 2000’Lİ YILLAR

Bediüzzaman Hazretleri’nin; Peygamber (s.a.v.)’den sonraki ikinci aydınlanma dönemi olarak adlandırdığı Fecr-i Sadık’ın bu yılları; Hz. Mehdi (a.s.)’ın , İslam dininin ve iman edenlerin önüne çıkan 8 maniyi ve 8 düşman tayfasını fikren mağlup etmeye yönelik hayırlı faaliyetler içinde olacağı çok önemli bir dönemdir.

Gerçekten de günümüzde Mehdiyyetin gölgesi dünya üzerinde açıkça hissedilmekdedir. İslam dini dünyada hızla yükselmeye başlamışdır. Dünya müslümanlarının sayısı hızlı bir artış göstermekte, insanlar bir çok vesilelerle İslam dini hakkında bilgiler edinmeye, Kuran okumaya, İslam dini hakkındaki ön yargılarını ve yalnış bakış açılarını temizlemeye başlamışlardır. Bunun sonucunda yüz yıllardır dünya üzerinde Allah inancına karşı büyük bir mücadele yürütmekde olan komünist, darwinist, marksist sistemlerin geniş insan kitleleri üzerinde yaptığı şeytani hipnozun etkisi kalkmaya başlamışdır. İnsanlar hiç bir şeyin tesadüfler sonucu oluşamayacağını, mutlaka bir Yaratıcıya ihtiyaç olduğunu, akıllarını kullanarak, düşünerek ve bilimsel delillerini görerek kavramaya başlamışlardır.

TÜRK HALKI EVRİME İNANMIYOR

-Evrim teorisine inanmıyorum.

-Evrim teorisinin gerçek olmadığı ortada.

-Aklı ve mantığı olan ve bunu yürütebilen her insanın bizi yaratan Allah-u Tealanın varlılığına inanma gibi bir ihtimal yok zaten.

-Sadece çok gerçekçi buldum ve inanıyorum artık Evrim teorisi diye bir şeyin olmadığına.

-Bulunan bütün fosiller değişmemiş yani bu çok mükemmel çok güzel bir olay.

Mehdiyetin gölgesi bile Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin belirttiği gibi "bu deccali sistemlerin fikir yapılarını darmadağın etmeye yetmişdir". Allah mutlaka nurunu tamamlayacak, İslam ahlakını tüm dünyaya, Hz. Mehdi (a.s.)’ı vesile ederek tam olarak hakim kılacaktır.

İSLAM BU YÜZYILDA HAKİM OLACAK

Kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım:

ONLAR, ALLAH’IN NURUNU AĞIZLARIYLA SÖNDÜRMEK İSTİYORLAR. OYSA ALLAH, KENDİ NURUNU TAMAMLAYICIDIR; KAFİRLER HOŞ GÖRMESE BİLE.

(SAFF SURESİ, 8)


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler