Ahir zamanda ahit sandığının bulunması Hz. Mehdi' (as)’ın en önemli alametlerinden biridir.

Adnan Oktar’ın 25 Ocak 2016 tarihli A9 TV röportajındanDEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler