Adnan Oktar'ın Jerusalem Post gazetesinden Seth Frantzman ve Laura Kelly ile A9 TV'deki canlı yayın sohbeti (18 Aralık 2014)


KARTAL GÖKTAN: Değerli misafirlerimizin de katılımıyla yayınımıza devam ediyoruz.

ADNAN OKTAR: Efendim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Lütfettiniz.

OKTAR BABUNA: Tanıtalım mı Hocam?

ADNAN OKTAR: Evet.

OKTAR BABUNA: Laura Kelly Hanımefendi İsrail’in en önde gelen İngilizce Gazetesi Jerusalem Post Gazetesi’nin editörü olarak çalışıyor. Dergi editörü olarak çalışıyor. Aslen Amerikalı. 2012 yılında İsrail’e yerleşmiş ve 2014 yılından beri de Jerusalem Post Dergisi’nin editörlüğünü yapıyor.

Seth Frantzman Beyefendi, 2010 yılında Kudüs İbrani Üniversitesi’nden doktora almış. Güncel olaylar ve politik konularda  o da Jerusalem Post Gazetesi’nde yorumlar yapıyor. Şu anda Jerusalem Post Gazetesi’nin Görüşler bölümünün de editörlüğünü yapıyor.

ADNAN OKTAR: Efendim. Bizleri sevindirdiniz. Şeref verdiniz. Lütfettiniz. Sizleri Hz. Musa (a.s)’ın evlatları olarak çok seviyoruz. Buyurun bir şeyler konuşalım. Sohbet edelim.

SETH FRANTZMAN: Burada bulunmaktan biz de çok mutluyuz. Şeref duyduk. Çok ilginç insanlarla tanıştık. Politikacılarla tanıştık. Çok güzel bir ülke, çok güzel bir şehir. Sizin Müslümanlar’la Yahudiler’i, Museviler’i bir araya getirmek için yaptığınız çalışmalar hakkında sizden bilgi almak istiyoruz.

ADNAN OKTAR: Museviler Hz. İbrahim (a.s)’ın çocukları. Bizim de, bütün inananların da seveceği insanlar olduğu belli. Çünkü Hz. İbrahim (a.s) misafirperverdi. İnsanları çok seviyordu. Sizler de onun evladı olduğunuza göre bizler de sizleri çok seviyoruz. Mutlu, huzurlu yaşamanızı istiyoruz. Nefret ruhunun, öfke ruhunun, sevgisizlik ruhunun hiç olmasını istemiyoruz.

SETH FRANTZMAN: Sizce bu mesaj yerine ulaşıyor mu? Çünkü Ortadoğu’da bayağı bir düşmanlık ve nefret görüyoruz özellikle Museviler’e karşı.

ADNAN OKTAR: Bu konuda telaş etmemek lazım. Tedirgin olmamak lazım. Bunun hükümlerini zaten Allah bize anlatmış. Zekeriya 9/10 “Savaş arabalarını uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız Kral Mesih uluslara barışı duyuracak.” Demek ki savaşlar olacak. Olaylar olacak. Kan akacak. Barışa insanlar özlem duyacak ama bu barışı duyuracak olan da Kral Mesih’tir. Yani Moşiyah’tır. Eğer inançlı bir kitle varsa bunu kabul etmek durumunda. Mesela Hezikel bölümü 39/9 ve 10, “Silahları yakacaklar.” Demek ki her yerde silahlar olacak. “Küçük büyük kalkanları yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar.” Demek ki müthiş bir silah sanayi olacak. Ve zırh da kullanılacak. Ama bu silahlar yok edilecek. Ne zaman? Moşiyah zamanında. İşte bu devre girdik. Müjdeli devire. “Yakmak için silahları kullanacaklar. Egemen Rab böyle diyor.” Mesela Mika 4/1 ve 4, “son günlerde” yani bu vakitler bakın, son günler, ahir zaman, “Birçok ulus gelecek. İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp, saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar.” Yani silah sanayi insanların ihtiyacı olan sanayi kanallarına akacak. Artık silah sanayi kalmayacak. “Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak.” Ama şu an kılıç kaldırdıkları dönem işte. Moşiyah döneminde ulus ulusa kılıç kaldırmıyor. Yani kan akması olayı Moşiyah devrinde bitiyor. “Savaş eğitimi yapmayacaklar” Yani askeri yönden eğitim çalışmaları oluyor şu an. Büyük askeri manevralar oluyor. Bakın ne diyor? “Savaş eğitimi yapmayacaklar.” Yani adam öldürmek için eğitim olmayacak. “Artık herkes kendi asmasının incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak.” Şu an dünyada herkes birbirini korkutuyor. Müslümanlar da birbirlerini korkutuyor. Hristiyanlar’ı korkutuyorlar. Museviler’i korkutuyorlar. “Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen her şeye egemen Rab’dır.” “Ben Allah’ım” diyor Cenab-ı Allah. “Ve olacak olan da budur” diyor. Mesela Mezmurlar 37/37, “Kamil adamı gözle.” Bu Moşiyah’a bakan bir hüküm. “doğru adama bak” yine Moşiyah’a bakıyor. “Yani Moşiyah’ı bekleyin. Onu dikkatlice izleyin. Çünkü yarınlar barış sevenlerindir.” Yani “sizlerin, bizlerin barışı savunan kim varsa yarınlar, yani bugünler onlara aittir” diyor, Mezmurlar 37/37. Bakın, Mezmurlar 133/1, “Ne iyi, ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Mezmurlar’ın bu hükmü şu an olacak. Yani bu yüzyılda olacak. Mesela Malaki 2/10, “Bizi yaratan aynı Allah değil mi?” Yani Hristiyanlar’ı da, Müslümanlar’ı da, Museviler’i de yaratan aynı Allah değil mi? “Öyleyse neden atalarımızın yaptığı anlaşmayı bozarak” yani Hz. İbrahim (a.s) devrinde yapılan anlaşmayı bozarak “herkes kardeşine ihanet ediyor. Savaşıyor. Kavga ediyor. Buna ne gerek var?” diyor Cenab-ı Allah, Malaki 2/10. Mesela Kuran’da da İsra Suresi 104. Ayette, “Ve onun ardından İsrailoğulları’na söyledik o toprakta” yani İsrail’de, yurtta oturun. “Ahiret vaadi geldiğinde hepinizi derleyip toplayacağız.” Yani Museviler’in İsrail’de yaşayacağı, orada esenlik içinde yaşayacağını Allah Kuran’da belirtiyor. İsra Suresi 104’te. Evet, şimdi sizi dinleyelim biraz.

SETH FRANTZMAN: Bu fikirlere gelmenize ne ilham etti size? Siz nasıl bu karara vardınız Museviler’i korumak konusunda?

ADNAN OKTAR: Kuran’da Museviler’le ilgili yüzlerce ayet var koruyan, kollayan, onları öven ve Tevrat’ta da bu hükümler belirtiliyor. Yani Tevrat’ın birçok hükmü bizler için geçerli.

SETH FRANTZMAN: Peki Kuran’daki negatif olan hükümleri nasıl değerlendiriyoruz? Bazı lanetlemeler var Museviler’e, Yahudiler’e karşı.

ADNAN OKTAR: O tamamen yanlış anlaşılıyor. Yani hikmeti, amacı anlaşıldığında bu çözülür. Çünkü Peygamberimiz (s.a.v.)’in Musevi hanımı vardı. Cenab-ı Allah “Museviler’le evlenin” diyor. Ve “onlarla iş yapın. Onların yemeğini yiyin. Onlarla arkadaş olun” diyor. Hem bunu deyip de hem de “siz de onları öldürün” diyen bir hüküm yok Kuran’da.

AYLİN KOCAMAN: Siz son kitabınızda da detaylı açıklamıştınız.

ADNAN OKTAR: Kitabım hakkında da bilgi verirsin.

Mesela buradaki ayetin hükmü çok açık. Bakın diyor ki İsra Suresi 104, “ve onun ardından İsrailoğulları’na söyledik. O toprak (yurt)ta (İsrail’de) oturun,” Öldürün, kesin demiyor Allah. “ahiret va'di geldiğinde hepinizi derleyip-toplayacağız.” Mesela Maide Suresi 20 ve 21, şeytandan Allah’a sığınırım. “Hani Musa Kavmine şöyle demişti: Ey kavmim” yani İsrailoğulları’na diyor. “Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın” yani Allah’ın size verdiği nimetleri anın. “içinizden peygamberler çıkardı” peygamber soyu oldukları için “sizden yöneticiler kıldı” yani dünyada önemli kilit noktalarında yöneticiler oldunuz. “ve alemlerden hiç kimseye vermediğini size verdi.” Zenginlik, güç. “Ey kavmim” yani ey İsrailoğulları, “Allah'ın sizin için yazdığı (girmenizi emrettiği) kutsal yere girin” İsrail’e “ve gerisin geri arkanıza dönmeyin; yoksa kayba uğrayanlar olarak çevrilirsiniz.” “O yurtta oturun” diyor Allah Maide Suresi 20 ve 21’de. Mesela Bakara Suresi 58, şeytandan Allah’a sığınırım. “Ve hatırlayın” diyor. Yani aklınızda, hafızanızda hatırlayın. “Demiştik ki: “Şu şehre girin” Kudüs. “ve orada istediğiniz yerde bol bol yiyin” yani Allah “öldürün” demiyor İsrailliler’i. “Bol bol yiyin. İstediğiniz kadar yiyin.” “yalnızca secde ederek kapısından girerken” Bak, Allah onları burada taltif ediyor. Bak, secde ederek. Yani alnınızı yere koyarak, “secde ederek kapısından girerken 'dileğimiz bağışlanmadır' deyin;” Yani Allah’tan bağışlanma dileyin. “(Biz de) hatalarınızı bağışlayalım” burada “öldürün, asın, kesin” demiyor Allah. “iyilik yapanların (ecirlerini) arttıracağız.” Bakara Suresi, 58.

LAURA KELLY: Biz Kudüs’te yaşıyoruz. Büyük bir gerilim var biliyorsunuz. Bu Harem El-şerif’in olduğu bölgede özellikle. Hz. Süleyman (a.s)’ın Mescidi’nin olduğu yerde. Bu gerilim nasıl çözülür? Yani nasıl barış içinde yaşayabiliriz? Bu sorunlar nasıl çözülür?

ADNAN OKTAR: Bunu Tevrat açıklıyor. Bir Musevi’nin bunu sorarken ilk kaynağı Tevrat olması lazım. “Tevrat’ta Allah ne diyor?” diye bakması lazım. Tevrat’a baktığımızda ahir zaman açıklanıyor. Ahir zamana geldiğimiz anlaşılıyor. İsrail’in kuruluşunun ahir zaman olduğunu görüyoruz. Moşiyah devrinde İsrail’in devlet olacağını görüyoruz. Ve o devirde Moşiyah’ın geleceğini görüyoruz. Moşiyah’ın gelmesinin nedeni ne? Demek ki büyük bir kargaşa, büyük olaylar olacak. Terör olacak, anarşi olacak. Kan akacak. Devletler buna çözüm bulamayacak. Hükümetler buna çözüm bulamayacak. Tevrat’ta Allah “tek çözüm olarak Moşiyah olacak” diyor. Moşiyah sizi kurtaracak yani Hz. Mehdi (a.s), yani Şiloh. Bütün Museviler her gün üç kere Allah’a dua ediyorlar Moşiyah’ın gelişi için. Bütün alametleri çıktı. Musevi kaynaklarına göre 1999’dur Moşiyah’ın geliş vakti ve 2012’dir. O vakit de geldi. Yani Musevi takvimine göre vakit tamam. Alametlerinin Tevrat’taki tamamı çıktı. Dolayısıyla Museviler Allah’tan Moşiyah’ın çıkışı için dua etmeleri, yalvarmaları en önemli vazifeleri şu an. Eğer Museviler buna inanmazlarsa felaket çok çok büyük olur. Yani Tevrat’ı hiçe sayarlarsa, önemsiz görürlerse Allah’ın hükmünü, İsrail’i çok büyük bir felaket sarar. Ama Allah’ın onlara yardım edeceğine, Moşiyah’la yardım edeceğine inanır, dua ederlerse Allah onları kurtaracak. Kuran’da da vadediyor zaten. Açıklıyor. Hatta Moşiyah’ı arama çalışması yapmalarını söylüyor Musevi kaynaklar. Mesela Maimonides tefsirinde ve diğer açıklamalarda “Moşiyah’ı Roma’nın kapılarında arayın” diyor. “Kudüs’te aramayın” diyor. Rom, Roma yani o devrin Roma’sı neresiyse ora.  Museviler buna inanmak mecburiyetinde yoksa Allah defalarca tehdit etmiştir. Her inanmadıklarında Allah’ın hükümlerine çok büyük felaket gelmiştir Museviler’in üstüne. Her Allah’a inandıklarında, Tevrat’a bağlandıklarında da Allah onları hep kurtarmıştır.

SETH FRANTZMAN: Yahudi Glick’in durumunu nasıl açıklayabiliriz? Bu da ahir zaman alametlerinden mi? Sizin programınıza da katılmıştı bizim yerimizde oturmuştu. Siz de onu çok övmüştünüz.

ADNAN OKTAR: Evet, Glick’e yapılan zulüm, ahlaksızlık, acımasızlık, gaddarlık bir ahir zaman alameti. Yani zulmün ne boyutlara ulaştığını gösteriyor. Ki o güzel insan Kuran’ın hükümleriyle olayları açıklıyor, Tevrat’ın hükümleriyle açıklıyor.  Ve Hz. Süleyman (a.s)’ın Mescidi’nin yeniden yapılmasını çok arzulayan bir insan. Ki Müslüman olarak ilk bunu söyleyen benim. “Hz. Süleyman (a.s)’nın Mescidi’ni yapalım bir an önce bu güzellik oluşsun” diyenim. Ve bu konuda da her türlü araştırmayı yapan, incelemeyi yapan, bu güzelliğin bir an önce oluşması için gayret eden bir kişiyim. Yahudi Glick de, Musevi Glick de bu konuda benimle hem fikir olduğu için büyük bir heyecanla Türkiye’ye gelmişti. Çok sevimli, çok güzel huylu bir insan. Çok sevecen bir insan. O sevinci yaşayan bir insan. İnşaAllah Hz. Süleyman (a.s)’ın Mescidi’ni en kısa sürede kuracağız, bu yüzyılda. Ve sizler de göreceksiniz, bizler de bunu göreceğiz. Ama bir Müslüman olarak Hz. Süleyman (a.s) Mescidi’ni kurmak için gayret eden ilk kişi olmamdan dolayı çok şaşırmıştı Musevi arkadaşlarımız. Diğer kişiler de çok şaşırmışlardı. Halbuki bu bir güzellik zaten gereken bir şey. Bunda şaşıracak bir şey yok. Olması gereken bir şey. Şimdi Glick’in o filmini bir seyredelim. Ne kadar sevecen, ne kadar hoş bir insan olduğunu bir görelim. Yapılan zulmü de o zaman daha açık görmüş olacağız.

VTR: Haham Yehuda Glick 3 Aralık 2009’da Sayın Adnan Oktar’ın konuğu olmuş, canlı yayında İhlas ve Fatiha Surelerini okumuştu.

ADNAN OKTAR: Glick’in kalbi çocuk kalbi gibi temiz bir insan. Bu insanı öldürmeye kalkmak çok büyük bir ahlaksızlık. Çok büyük bir zulüm. Ve Müslümanlar Hristiyanlar kardeş olsun, Museviler’le Müslümanlar kardeş olsun diyen bir insan.  Ve Hz. Süleyman (a.s)’ın Mescidi’nin yapılmasını heyecanla şevkle bekleyen bir insan ki biz Müslüman olarak bunu büyük bir arzuyla dile getiriyoruz. Benim en büyük heyecan duyduğum, en çok üstünde durduğum konulardan bir tanesi. Ve meseleleri ayrıca sırf Tevrat’la değil Kuran’la da anlatan bir insan. Böyle güzel bir insana böyle bir zulüm yapılması tabii ki ahir zamanın ne kadar şiddetli olduğunu gösteriyor.

LAURA KELLY: Gelmeden biz de konuşuyorduk, ne kadar biraz bazen kutuplaştırıcı olabiliyor. Musevi toplumunda Yahudi Glick ama ateş eden kişi de demiş ki ateş ettiği zaman “kusura bakmayın ama sizi öldürmem gerekiyor” diye ateş etmiş.

ADNAN OKTAR: Bu çok özür dilerim manyakça bir ifade. Psikopatça bir ifade dersin. Yani “kusura bakmayın sizi kesmek istiyorum” der gibi bir laf dersin.

LAURA KELLY: Burası Kudüs.  

ADNAN OKTAR: Moşiyah öncesi Kudüs. Moşiyah’ı da göreceksiniz gençsiniz göreceksiniz. Bir de Moşiyah’dan sonraki Kudüs’e bir bakın. İnsanlar gözlerine inanamıyor ama dediklerim doğru. Belki biraz ütopik buluyor olabilirler ama emin olmasam söylemem. Tevrat ne diyorsa aynısı doğrusuyla çıktı.  

SETH FRANTZMAN: İyi ve kötü.

ADNAN OKTAR: Evet. İyiler de göründü, kötüler de göründü.

SETH FRANTZMAN: Siz bu mesela Yahudi Glick ve diğerlerinin aldığınız destekten dolayı hayatınızın tehlike altında olduğunu düşünüyor musunuz?

ADNAN OKTAR: Hiç hissetmedim öyle bir duyguyu.

SETH FRANTZMAN: IŞİD hakkında ne düşünüyorsunuz? Ahir zaman ve Mehdiyet’ten bahsediyorsunuz. IŞİD hakkında ne düşünüyorsunuz?

ADNAN OKTAR: Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zamanda böyle bir topluluğun çıkacağını çok detaylı anlatmış. Siyah bayraklarla çıkacakları, saçlarının sakallarının uzun olacağı, Suriye ve Irak bölgesinde geniş çaplı etkili olacakları, çok fazla kan akıtacakları, insanların başını kesecekleri, dehşet saçacakları uzun uzun anlatılmış. Hz. Mehdi (a.s)’ın gelişiyle bu zulmün, bu dehşetin sona ereceğini ve bütün bu kitlenin tamamının Hz. Mehdi (a.s)’a bağlanarak olayların dineceği ve artık sevecen, güzel bir ortamın oluşacağı belirtiliyor. Bu hadislerde de açık açık belirtilmiş Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından. Mesela diyor ki El kavlu’l muhtasar fi alametil mehdiyyil muntazar bu çok muteber bir kitaptır Müslümanlar açısından. “İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi Hz. Mehdi (a.s) yani Moşiyah’ın çevresinde toplanırlar. Hz. Mehdi (a.s) da daha önce zulümle dolu olan” yani anarşiyle, terörle dolu olan “dünyayı adaletle doldurur” aynı Tevrat’taki gibi. “Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz” uyuyor, “aman ellemeyin uykusunu uyusun” diyecek. “Ve bir damla kan bile akıtılmaz” işte IŞİD’in terörüne, şiddetine son verecek olan da Moşiyah’tır, Mehdi (a.s)’dır. “Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner” yani “Peygamberimiz (s.a.v.) devrindeki gibi barış, mutluluk ve sevinç içinde olur. Terör, anarşi, hiçbir şey kalmaz” diyor. Yine El kavlu’l muhtasar fi alametil mehdiyyil muntazar sayfa 44’de “Hz. Mehdi (a.s)” yani Moşiyah, Şiloh “zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.” Burnu dahi kanamayacak ama şu an sel gibi kan akıyor. “Mehdi (a.s) devrinde olmayacak” diyor Peygamberimiz (s.a.v.). El kavlu’l muhtasar fi alametil mehdiyyil muntazar sayfa 24, “Ona Hz Mehdi (a.s)’a bağlananlar rükun ve makam arasında ona bağlanırlar. Uyuyanı uyandırmaz, aslan kan dökmez” bu devire geldik işte. Moşiyah’ı Peygamber (s.a.v.) de tarif ediyor işte Hz. Muhammed (s.a.v.). Tevrat da çok kapsamlı tarif ediyor. IŞİD de Peygamberimiz (s.a.v.)’in çıkacağını söylediği büyük, azim, kan akıtıcı bir topluluktur. Onun kanının Mehdi (a.s)’ın durduracağını söylüyor.

SETH FRANTZMAN: Biz oturup beklersek bu olayların olmasını o zaman Türkiye İsrail ilişkileri daha somut şeyler nasıl gelişecek?

ADNAN OKTAR: Şu an yaptığımız bu gayret Türkiye-İsrail ilişkilerini güzele götüren bir gayret. Gayret ediyoruz şu an. Bu devam edecek ayrıca. Biz elimizden geleni yapacağız.

SETH FRANTZMAN: Bütün bu gerilimlere rağmen yeni bir açılım, bir güzelleşme olacağını düşünüyor musunuz?

ADNAN OKTAR: Tabii ki. Çok büyük olaylar olacak, çok büyük şiddet olayları olacak ama çok esaslı güzel bir açılım olacak. Doğum sancısı bunlar.

LAURA KELLY: İsrail’le ilgili genel düşünce nedir şu an Türkiye’de?

ADNAN OKTAR: Bizim gayretlerimizle daha önce çok iyiydi ama şu son zamanda biraz bozulma oldu. İsrail aleyhtarı çizgi biraz gelişti. Ama bu tip sohbetler, bu tip konuşmalar, bu tip ziyaretler, dostluk mesajları o negatif elektriği, negatif düşünceyi gerisin geri itebiliyor. Kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor.

LAURA KELLY: Genç Türkler Genç jenerasyon nasıl düşünüyor gençler, İsraillilerle ilgili olarak bir çabaları var mı?

ADNAN OKTAR: Genç jenerasyon daha derin düşünen, daha çok okuyan insanlar. Ama onlarda da olumsuz düşünenler var, olumlu düşünenler var. Bu tip gayretler olumsuz düşünenlerin düşüncelerini olumluya çevirebiliyor. Gayretle devam etmek lazım. Gönlünüz rahat olsun her şey güzel olacak ama emek vermemiz lazım.

SETH FRANTZMAN: Umarım.

ADNAN OKTAR: Tevrat’a inanıyorsak, Kuran’a inanıyorsak böyle. Son söyleyeceklerini alalım. Sonra devam edeceğiz.

SETH FRANTZMAN: Burada bulunmak büyük bir şerefti. Burada sizin memleketinizde misafiriniz olarak bulunmak çok güzel.

ADNAN OKTAR: Sizleri aramızda görmek bizi neşelendiriyor, sevindiriyor. Bunu da görüyorsunuz zaten mutlu oluyoruz. İnşaAllah daha ileriki dönemde İsrail’de hep birlikte olacağız. Tapınak Tepesi’nden el ele hep birlikte aşağı ineceğiz. Kapalı kapıyı, Bab-ı Lut kapısını açacağız. İnşaAllah Moşiyah’la birlikte Hz. Süleyman (a.s) Mescidi’nin önünde hep birlikte kurban da keseceğiz, güzel ibadetler de edeceğiz.

LAURA KELLY: Bekliyoruz o zamanı.

ADNAN OKTAR: MaşaAllah, o devrin içindeyiz. Bir şey biliyorum, bana güvenin. Ben gerçek olmayan bir şeye inanmam, gerçek olan bir şeye inanırım. Şeref verdiniz, onur verdiniz bütün dostlara selam söyleyin. İsrailli bütün sevdiklerimizde selam söyleyin. Bu güzel ziyaretinizden memnun oluyoruz, yine bekliyoruz sizleri. Başbakan’a, hükümet üyelerine de selam söylüyorum.

LAURA KELLY: Teşekkür ediyorum.

ADNAN OKTAR: Şimdi PKK’yla ilgili filmimizi seyredelim.

KARTAL GÖKTAN: PKK tehlikesine dikkat çeken videolarımızdan sonra canlı yayınımız devam edecek inşaAllah. 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."