Adnan Oktar’ın Siyonizm ve soykırım ile ilgili açıklaması

Adnan Oktar’ın 18 Ocak 2016 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: Akılcı bakmak lazım. Siyonizm’in olması için Siyonizm’in bir tabanı olması lazım. Yani kalabalık bir halk kitlesi olması lazım. Musevi sayısı ne kadar İsrail’de? Dürziler var, Müslümanlar var üç-dört milyon falandır. Bu adamlar dünyanın tamamına hakim olup nerede oturacaklar? Hadi bir tanesi Çad’da oturuyor diyelim, dünyayı aldılar, biri Konya’nın ortasında oturuyor diyelim böyle bir hayat olur mu? Pratikte olacak iş değil bu mantıksız bu. Bütün dünyada toplam on dört milyon falan Musevi var. Çok az sayıda ve her yerde ezilen insanlar bunlar. Dolayısıyla Siyonizm yani hayal edilen insanların kafasında gelişen Siyonizm’in teknik olarak uygulanması mümkün değil. Yani bütün dünyaya hakimiyet falan. Bütün dünya köle oluyor falan. Şimdi düşünün, başka gruplar da oluyor mesela çok küçük mesela Dürziler desek, dünyaya hakim olacak desek, zaten bir avuç bu adamlar nereye dünyaya hakim oluyor? Mantığı olmayan şeyi zorlamanın bir alemi yok. Tevrat’ta belirtilen “İsrail dünyaya hakim olacak” diyor “Ben-i İsrail.” Yani “İsrail’in soyundan bir fidan çıkacak ve her yerde Allah anılacak” diyor. Burada Mehdiyet açık açık ifade ediliyor. Benim kitaplarımda anlatılıyor. Yani Siyonizm değil bu hakimiyet İsrail’in dünya hakimiyeti. “İsrail’in soyundan bir fidan çıkacak bu dünyaya hakim olacak.” Bu fidan işte Hz. Mehdi (a.s)’dır, Moşiyah’tır. Hatta “İstanbul’u da Yakupoğulları fetheder manen.” Diyor. Yakupoğulları dediği İsrailoğulları yani Hz. Mehdi (a.s) ve yine Musevi soyundan olan bazı talebeleriyle faaliyet yapar ve İstanbul’u manen alır, anlamı bu.

BÜLENT SEZGİN: Adnan Bey, siz soykırım vahşetini hazırladığınız internet sitelerinde de anlatıyorsunuz. İngilizce ve Arapçasını gösterebilirim. “Soykırım Vahşeti.”

ADNAN OKTAR: O filmleri falan gördükten sonra vicdanı olan hiçbir insan direnemez. Hakikaten çok acıyorum her baktığımda acıyorum. “Soykırım 20. Yüzyılın Utancı” adında belgesel hazırlattım ben. Ve benim bundan hiçbir çıkarım yok benim aleyhime bu. Bunlar akılsız bunları düşünmüyor. Halbuki ben “evet bir soykırım oldu” diye savunduğumda bütün Ortadoğu’da benim aleyhime oluyor bu. Musevileri ben savunduğumda milyonlarca düşman kazanıyorum. Benim hiçbir menfaatim yok onlardan ayrıca. Sırf acıdığım için Allah rızası için yapıyorum şefkatimden.

“Adnan Bey, ben sizi anlayamıyorum. Bu kadar dini yaşayıp da İsrail’e bu kadar yakın olmanız çok tutarsız bence.” Ece. İşte bak, genel mesela Türkiye’de bir anket yapsan yüzde seksen bu kanaatte çıkar. Bak bunu göze alarak ben İsrail’i koruyorum, sırf vicdanımdan merhametimden. Eğer ben Türkiye’de rahat yaşamak istesem İsrail aleyhtarı olurum ve acayip taraftarım olur ama vicdanımı ezmiş olsam. Ama vicdanımdan yanayım. Hakikaten merhamet ediyorum ve kimin ne dediği de beni hiç ilgilendirmiyor.

Siyonistlik diye bir şey yok. Bunu otuz kere söyledim. O bölgede, o Musevilerin yaşama hakkı olarak görüyorlar. Öyle adamları da yok, öyle bir insan topluluğu da yok. Çok küçük bir topluluktur Museviler. Hep yaşlılar. Bir çocukları oluyor genellikle, ona da bakamıyorlar. Zor bela bakıyorlar. Dünyanın orasında, burasında ezilen insanlar. Dolayısıyla öyle bir güçleri, öyle bir imkanları yok. Siyonizm denilen ama tabii Tevrat’ta geçen, Tevrat’ta tarif edilen İsrailoğulları’nın dünya hakimiyeti açıkça Mehdiyet’tir. Mehdi (a.s)’ın dünya hakimiyetidir.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler