Şuara Suresi, 20-21 Ayetlerinin Tefsiri (Cahiliyedeki ilim geçerli olmaz. Allah'ın bildirdiği Kutsal Kitaplara dayalı ilim gerçek ilimdir.)

Sayın Adnan Oktar'ın 30 Temmuz 2016 tarihli sohbetinden Şuara Suresi ile ilgili ayet açıklamaları.


ADNAN OKTAR: Şuara Suresi, 20-21 şeytandan Allah'a sığınırım, "(Musa) Dedi ki: "Ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım." "Sizden korkunca da hemen aranızdan kaçtım; sonra Rabbim bana hüküm (ve hikmet) verdi.." ilim sonra geliyor Hz. Musa (a.s)'ya "daha önce şaşkınlardandım" diyor. Cahiliyedeki ilim geçerli olmaz Allah'ın sonra verdiği Tevrat ve Tevrat'a dayalı ilim gerçek ilimdir. Ondan önceki sadece bir bilgidir. "..ve beni gönderilen (elçilerden) kıldı." (Şuara Suresi, 20- 21) Allah Peygamberimiz (s.a.v.) için de söylüyor "Seni Allah delalet içinde bulup hidayet vermedi mi?" diyor. Daha önceki bilgi geçersizdir. O bilgi, bilgi değildir. Sonradan Allah'ın verdiği ilim, ilim olan odur gerçek ilim odur. Çünkü Firavun’un yanında putperest eğitimi aldı. Boş bilgiler. Ama Allah ona hidayet verip peygamberlik verince, Tevrat'ı verince bak ayet diyor şeytandan Allah'a sığınırım "Sonra Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi ve beni gönderilen elçilerden kıldı." Artık geçerli olan bu devresidir. Daha önceki devresi geçerli olmaz.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler