İngiliz derin devletinin amacı Türk milletini önce Anadolu’ya oradan da Orta Asya’ya sürmekti.

Adnan Oktar’ın 26 Aralık 2016 tarihli A9 TV röportajından


ADNAN OKTAR: İngiliz derin devleti ilk çalışmalarını Türk milletinin Orta Asya’ya sürülmesi yönündeki çalışmalarını. “İlk Anadolu’ya onları bir sürün.” diyorlar. “Anadolu’da bir toplayalım. Oradan da Orta Asya’ya süreriz.” diyorlar. Onun için 1913 yılında Balkan Savaşı’nın bitmesiyle toplam beş milyon Müslüman Balkan Türk’ünü Anadolu’ya sürdü İngiliz derin devleti. Beş milyon kişiyi. Oradan da Orta Asya’ya göndermek için. Mesela Yunanistan’la nüfus mübadelesi yapıldı. Bir milyon Müslüman Türk Anadolu’ya gönderildi. Rus çarlığına yine İngiliz derin devleti etki yaptı. Müslüman Türk Kafkas halkları Anadolu’ya göçe tabi tutuldu. Üç milyon kişi yürüyerek ve gemilerle Anadolu’ya sığındı, üç milyon kişi.  Stalin de komünizm döneminde Kırım Tatarları ve Çerkez halkları başta olmak üzere bir milyonun üzerinde Müslüman Türk halkını Orta Asya’ya sürdü, direkt Orta Asya’ya. 1950-51 ve 1989’da beş yüz bin Bulgar Türk’ü yurtlarından sürülüp Anadolu’ya yerleştirildi, Anadolu’ya gönderildi. Bunların haddi hesabı yok bu anlatılacak konuların. Ben çok küçük örnekler veriyorum.


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler