İnşaAllah ve MaşaAllah zikrindeki sırlar 2. Bölüm


 

İnşaAllah ve MaşaAllah Zikrindeki Sırlar

-2. BÖLÜM-

Kuran’da geçen “inşaAllah” ve “maşaAllah” ifadeleri içinde çok geniş ve derin anlamlar ve rahmet vardır. “İnşaAllah” ve “maşaAllah” ahir zamanda şirki ortadan kaldıran ve Allah’ın zikri olan çok önemli iki ifadedir.

“İnşaallah”  Ve “Maşaallah” Zikirlerinde Müslümanlar İçin Büyük Bir Şifa Vardır

Dünyada meydana gelen her olay Allah'ın izniyle gerçekleşir. Gerçek imana sahip bir insan, yaşamının her anında bu bilinçle hareket eder. Bu nedenle ‘inşaAllah’ kelimesi ile herşeyin Allah’ın izni ve Allah’ın kaderde yaratması ile gerçekleştiğini zikreder.

 Bir kişi yarın ben bir şey yapacağım derse ve eğer bunu Allah’ın yaratacağını unuturak söylerse bu şirk olur. Ama ‘inşaAllah’, ‘Allah’ın dilemesiyle, Allah’ın kaderde yaratmasıyla yapacağım’ derse Allah’ın izniyle hem şirkten hem de müşrik olmaktan kurtulmuş olur.

Diğer taraftan eğer bir kişi bir güzellik gördüğünde bu güzellik için “ne kadar güzel” derse ona –haşa- ilahlık anlamı yüklemiş olur. Fakat “Allah ne güzel yaratmış” anlamına gelen “maşaAllah” ifadesini kullanırsa şirkten korunmuş olur.

ADNAN OKTAR:  Bana böyle bir melodi gibi geliyor inşaAllah, maşaAllah. Çok güzeldir inşaAllah maşaAllah. O zikri yapanlar, dünyaya hakim olacaklar, inşaAllah. O zikri bol yapanlar dünyaya hakim olacaklar. Hz. Mehdi (a.s.) talebelerinin damgasıdır inşaAllah, maşaAllah. Mührüdür, onların alametidir. Biz de Hz. Mehdi (a.s.) talebeleri olduğumuz için, bizim mührümüz; inşaAllah, maşaAllah. (20 Ağustos 2011 tarihli A9 TV)

Ahir Zamanın İki Değerli Şahsı Hz. İsa (A.S.) Ve Hz. Mehdi (A.S.) İnşaAllah Ve MaşaAllah Zikirlerini Çok Kullanacaklardır

Hz. İsa (a.s.)’ın adının ilk harfi olan “İ” “inşaAllah” zikrindeki “i’harfine, Hz. Mehdi (a.s.) isminin baş harfindeki “M” ise “maşaAllah” ifadesinin ilk harfine de bir yönüyle işaret eder. Bu kuşkusuz Yüce Allah’ın yarattığı mükemmel bir sırdır. Çünkü ahir zamanda İslam ahlakının dünya hakimiyetine vesile olacak bu değerli şahıslar “inşaAllah” ve “maşaAllah” zikrinin herkes tarafından çok kullanılmasına da vesile olacaklardır. Hz. İsa (a.s) “inşaAllah” ifadesini gerçekleştirdiği mucizelerde sık sık zikredecektir. Bu gerçek Kuran’da şöyle bildirilmiştir:

 

“İsrailoğulları'na elçi kılacak. (O, İsrailoğulları'na şöyle diyecek:) "Gerçek şu, ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Ve Allah'ın izniyle doğuştan kör olanı, alaca hastalığına tutulanı iyileştirir ve ölüyü diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. Şüphesiz, eğer inanmışsanız bunda sizin için kesin bir ayet vardır."” (Al-i İmran Suresi, 49)

Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri de tüm yaptıkları çalışmaların Allah’ın izniyle gerçekleşeceğini bildikleri için her zaman “inşaAllah” ifadesini kullanacaklardır. İşlerinde kazandıkları başarının gerçek sahibinin Allah olduğunu bildikleri için de Allah’ı yücelterek “maşaAllah” diyecekler ve bu iki zikri sıklıkla kullanacaklardır.

ADNAN OKTAR: İnşaAllah, maşaAllah, o bölgeye gelecek felaketi önler, bir. Dünya hâkimiyetinin anahtarıdır, iki. İnşaAllah; Hz. İsa (a.s.) “inşaallah” diyordu,  ölüyü kaldırıyordu. “İnşaAllah” diyordu, yüzüne sürüyordu, hastalıklı yüze, tedavi oluyordu maraz hastalığı. “İnşaAllah” diyordu, göze sürüyordu, kör göz açılıyordu. Hz. Mehdi (a.s)’da; MaşaAllah. M harfi- Hz. Mehdi, “MaşaAllah” M ile başlar, Hz. İsa da; İ harfi Hz. İsa (a.s)’a işaret eder. İnşaAllah ve MaşaAllah, bu ikisi dünya hâkimiyetini sağlayacak, inşaAllah. Hz. Mehdi (a.s.)’ın da güzelliğin uygulanmasında, her şeye “MaşaAllah” diyor. Güzellik görür, “maşaAllah” der. Allah’ın tecellisini görür, “maşaAllah” der. Hz İsa (a.s) da der, ama Hz. Mehdi (a.s)’a işaret eder. “İnşaAllah”, “maşaAllah”, dünya hâkimiyetinin anahtarıdır. O titreşim, İnşaAllah-MaşaAllah’ın titreşimi, dünya hâkimiyetini sağlıyor işte. Allah onu vesile ediyor. Felaket gelemiyor, hikmeti budur. (10 Kasım 2011, A9 TV)

 

 


DEVAMINI GÖSTER

Benzer Eserler

iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com adnanoktarhukuk.com adnanoktarakumpas.com adnanoktargercekleri.com ingilizderindevleti.net