İman ehli ve inkar ehli dünyada nasıl anlaşılır?

Adnan Oktar’ın 24 Şubat 2015 tarihli A9 TV Hoş Sohbetler röportajından


ADNAN OKTAR: “Bize birçok kişi bu soruyu soruyor, ‘insanın kaderini Allah belirliyorsa ve yaptıklarını da Allah yapıyorsa, neticesinde neden cezalandırıyor, neden cehennem var’ genelde bu konuyu anlayamıyorlar.”

Şöyle diyeyim; eğer iman ehliyse, Allah’ın dilemesiyle korkmasın. Yani, “ben varım, beni kim yarattı” diyorsa, Allah’tan korkacak güce sahipse, iman ehlini Allah yakmaz. Bu kadar diyeyim de anlasınlar. Cehennem ehli nasıl bir mahlukattır, onu anlayamazlar, onu söyleyeyim

BÜLENT SEGİN: “Allah size azabınızla ne yapsın” diyor Hocam.

ADNAN OKTAR: Nasıl söyleyeyim, tam söylesek biraz kafaları karışacak. Cehennem ehli ölü oluyorlar, ölü. “Gözleri görmez” diyor Allah, diri insanın gözü görmez mi? Görmez diyor. “Kulağı var işitmez” diyor, Allah. Kulağının var olduğunu kabul ediyor Allah görünüş olarak “ama işitmezler” diyor. “Kalp gözleri de kördür” diyor, yani iç düşünce gücü, o da yoktur diyor. “Onlar hayvanlar gibidir” diyor. Hayvanların şuuru kapalı ya, “Hatta hayvanlardan daha aşağıdır” diyor. Siz onları diri zannedersiniz, onlar ölüdürler” diyor. Anlaşılmayacak bir durum var mı burada? Baya net anlatıyor Cenab-ı Allah.

Allah Gafur ve Rahim’dir, merhametlidir. Mümin olan bir insan, Allah’tan korkan bir insan, cehenneme girmez. Allah’tan korkan zaten dinin gereğini yapar, ikinci bir ihtimal olmaz. Onlar mümin yaratılıyorlar zaten. Halk zannediyor ki, böyle kalabalık topluluk vardır, gider anlatırsın. Bir kısmının işine gelir Müslüman olur, bir kısmının da işine gelmez, Müslüman olmaz. Öyle bir şey yok. Onlar önceden kırmızılar ve yeşiller diyeyim öyle yaratılmış oluyorlar, daha iyi anlamaları için kırmızı ve yeşil. Fakat renkleri hepsinin beyaz olarak getiriliyor dünyaya. Halbuki kırmızılar cehennemlik oluyor. Bunu gören, onları kırmızı olarak görüyor. Cennet ehli de yeşil oluyor, yeşil olarak görünüyorlar, onlar da yeşiller. Onlar bir şekilde mutlaka Kuran’a ulaşıyor, bir şekilde mutlaka ibadetlerini yapıyorlar. Kırmızılar da mutlaka dinsiz oluyor Kuran’a ulaşmalarına rağmen, din anlatılmasına rağmen, ne yaparsan yap, dinsiz oluyorlar. Onlar hazır olarak getiriliyor, o şekilde. Kırmızı yeşil karışık getiriliyor, fakat burada tek renk olarak görülüyor. Halbuki renkleri ayrılmış olarak getiriliyorlar. Buradan daha iyi anlayabilirler. O kırmızılar olduğu gibi cehenneme alınıyor. Cehennem için getirilmiş. Bak diyor ki ayette, “cehennem için yaratılmışlardır” diyor. Bundan açık ifade olur mu? Cehennem için onlar alınır, götürülür ve “dolduracağım cehennemi onlarla söz verdim” diyor Allah. Bir hayır var doldurmasında Cenab-ı Allah’ın. Mümin cehenneme girmez. Görür, yakınına kadar gelir yani teşhis etmek, Kuran’da belirtilenleri anlamak açısından, arazisine kadar gelir ama cehenneme girmez. O da, içinde bir uhde kalmasın diye, cehennem nasıldır diye merak etmesin diye. Ama içine sokulmuyor cehennemin. Fakat arazisine geliyorlar Müslümanlar. O araziden cennetin kapılarından içeri alınıyorlar. Kapı deyince tabii demir kapı değil, belki ışıktan oluşmuş bir kapı, nurdan oluşmuş bir kapı da olabilir. Veyahut hakikaten mücevherden oluşmuş bir kapı olabilir, bilmiyoruz. Peygamberimiz (s.a.v)’e Cenab-ı Allah “bakma” dedi, cennete hiç bakmadı. Baksa, ızdırap çekerdi. Çünkü dünyanın en güzel insanı, cennetin herhangi bir insanından kat kar kat geridedir. Çirkindir demeyeyim de, geridedir. Kıyası kabil değil.

BÜLENT SEZGİN: Hocam, Allah yine bir ayetinde: “Onların cüsseli yapıları beğeni kazanmaktadır, konuştukları zaman da dinlersin, onlar dayandırılmış boş ahşap kütük gibidirler” diyor inşaAllah. (Münafikun Suresi, 4)

ADNAN OKTAR: İşte bak çok net ifade; “boş ahşap kütük” içi de boş diyor Cenab-ı Allah.

A’raf Suresi 179. Şeytandan Allah’a sığınıyorum: Yemin ediyor Allah, “Andolsun, cehennem için cinlerden ve insanlardan çok sayıda kişi yarattık (hazırladık). Kalpleri vardır bununla kavrayıp-anlamazlar, gözleri vardır bununla görmezler, kulakları vardır bununla işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidir, hatta daha aşağılıktırlar. İşte bunlar gafil olanlardır.” [Araf Suresi, 179]

Bak, hazırladık demek ne demek? Daha doğmadan hazır bunlar, daha dünya yaratılmadan hazır, anlamı bu. Bak daha dünya yaratılmadan bu varlıklar yaratılmış. Niçin yaratılmış? Cehennem için yaratılmış. Kimlerden? İnsanlardan ve cinlerden. Kırmızı, ayrı bir ekip, yeşillerle karışık dünyaya sunuluyorlar. Tek renk görünüyor bunlar, melekler görür onları, görebilecek güçte olanlar bakar bakmaz anlarlar. Ama insan göremiyor. Görse, evleneceği varsa evlenmez, iş yapacağı varsa iş yapmaz. İmtihan kalkar zaten, imtihan biter o zaman. O yüzden o rengi göremiyorlar, göremezler de. Ölü olduğunu fark etmiyorlar. Normal klasik ölü, bildiğin ölü ama yürüyor, konuşuyor.

GÖKALP BARLAN: Allah, “Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.” [Bakara Suresi, 148] Diye buyuruyor Yüce Rabbimiz.

ADNAN OKTAR: Mesela müminler, “siz dünyaya geldiğinizde” diyor Allah, “dünyanın neresinde olursanız olun, bir araya getiririz sizi” diyor Allah.Müminse zaten bir araya geliyor onlar, mümin olarak yaratılmışlarsa. Mesela Rusya’nın bilmem ne şehrinin bilmem ne kasabasındaysa, Allah onu bir şekilde alıp getirip Müslümanların yanına getiriyor. Kaderi öyle oluyor. Japon’sa, Japonya’dan alıp gelir buraya, değilse de gelmez.


DEVAMINI GÖSTER