Adnan Oktar Diyor Ki...

 • İnsanın nefsinde tartışmaya ve didişmeye eğilim vardır. Sevgi olmazsa bu eğilim güçlenir. Sevgi olduğunda tartışmanın zemini ortadan kalkar.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Beyne gelen elektriğin yorumlanmasına dünya diyoruz. Biz sadece beynimizin elektriği nasıl yorumladığını biliyoruz, bununla muhatap oluyoruz.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Şeyh Nazım Sultanımızın emaneti olan evlatlarını ve tüm Şeyh Efendileri canımız gibi seviyoruz. Allah nurlarını, bereketlerini artırsın.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Cesaret, yardımseverlik, yiğitlik, sabır, cömertlik burada kazandığımız, sonsuza kadar cennette övünüp hazzını alacağımız güzelliklerdir.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Dünyada öğrendiğimiz sadakati, sevgi derinliğini, vefayı, akılcılığı, mahirliği cennette sonsuza kadar kullanacağız inşaAllah.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Deccaliyet insanları bir yandan Darwinizmle diğer yandan gelenekçi ortodoks sistemle kuşatmış durumda, sevgiyi ellerinden alıyor.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Hiçbir mucize aklın ihtiyarını kaldıracak şekilde olmaz, insanların makul göreceği şekilde olur.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Dindar Musevilerin inandığı ve Tevrat'ta anlatılan Siyonizm, Allah'ı sevenlerin, Allah dostlarının dünyaya hakim olmasıdır. Dinsiz Siyonizm anlayışı ise tek bir ırkın hakimiyetini öngörür ve ırk temelli bu yanlış anlayış bir çok haksızlığa sebep olur.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Münafıklar kendilerini sürekli meşgul ve önemli işler yapıyormuş gibi gösterirler oysa hayatları bomboştur. Mikrop gelip mikrop giden boş kütüklerdir.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Münafık yularını şeytana kaptırmış domuz gibi suda oradan oraya sürüklenen bir ahmaktır. Ahmaklığına rağmen kendini çok matah zanneder.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Münafık küfrü Müslümanların üzerine saldırtmak için uğraşan bir yandan da Müslümanların imkanlarından faydanlanmak isteyen dengesiz bir tiptir.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • Peygamberimiz (sav) ahir zamanda depremlerin artacağını söylüyor gerçekten de Hicri 1400 (1979)'den itibaren depremlerde büyük artış var.

  (A9 TV; 19 Ağustos 2017)

 • İnsan aklıyla her şeyi, kendisini de çevresini de güzelleştirebilir. Bunun için önce Allah'ı çok sevmesi ve Allah'a çok güvenmesi lazım.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Dünyanın güzelleşmesi, kadınların özgür olması için var gücümüzle gayret edeceğiz. Şeytanın dünyayı mutsuz etmek için oynadığı oyunu bozacağız.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Bir insan egoist değilse çok güzel dost ve arkadaş olur. İnsanın daima sevdikleri için yaşaması gerekir. Bencillik çok küçük düşürücüdür. Bencilliğin önüne ancak Kuran ahlakıyla geçilebilir. İnsanların nefsinde bencilliğe eğilim vardır, bu eğilimi Kuran ahlakı ortadan kaldırır. Bir insanın kendi nefsini düşünerek yaşaması aslında büyük bir suç ve ahlaksızlıktır. Sevdiği için yaşamayan insan ruh kalitesi elde edemez.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Önyargı cahillerin, kompleksli insanların hastalığıdır. Ezik insanların güçlü insanlara karşı kullandığı bir zavallılık silahıdır.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Rahat yaşamanın yolu bizi her an Yaratan Güç olan Allah'la iç içe olmamız, O'na tam teslim olmamızdır. Allah'tan uzak yaşarsan Allah dünyanı belaya çevirir. Allah'a dost olursan Allah en güzel hayatı yaşatır.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Var olan bir şey bir daha asla yok olmaz. Rüya da dahil var olan her şey sonsuza kadar vardır.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Ne güzel Allah var. Ne güzel Sonsuz Akıl. Ne güzel bizden samimiyet istiyor, en kolay kurtuluş yolunu gösteriyor. İnsanlar imanı iyi kavrasalar sevinçten deliye dönerler. İnsanların çoğu nasıl bir nimet içinde olduklarının farkında değiller.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Kadınlar Darwinizme göre de gelenekçi ortodoks sisteme göre de yarım insan olarak görülüyor. Bu felaketi Kuran ahlakıyla düzelteceğiz.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • İnsanların sevdiği insan sayısı çok az olduğu için benim coşkulu, samimi, imandan kaynaklanan sevgimi anlamakta zorlanıyorlar. Ben samimi olan herkesi çok severim. İnanan, samimi olan her Müslümanı sevmek farzdır, aksi bir Müslüman için doğru olmaz.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • 1400 yıl içinde kader hep Peygamberimiz (sav)'in anlattığı gibi gelişti, bundan sonrası da öyle gelişecek. Bu acıların sonunda güzel günler var.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Türkiye'nin geleceğinde tek bir kader var. İslam Birliği olacak, Hz. Mehdi çıkacak, Deccal ilmen tepelenecek, sevgi kardeşlik hakim olacak.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Allah sevdiği kuluna aşkını iyice görmesi için zorluklar verir. Çünkü aşkın derecesi zorluklar, sıkıntılar, hastalıklarla artıp derinleşir.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Hayatımı anlatan kelime Allah aşkıdır. En çok Allah sevgisine değer veririm.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Rumi, Darwinist ve İngiliz derin devletinin desteklediği kişilerin faaliyetlerini dikkatli izlemek lazım.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Yazarlarımız başta olmak üzere birçok kişi İngiliz derin devletine cephe aldılar ve sürekli gündeme getiriyorlar. Türkiye'de İngiliz derin devleti gündeme geldikçe İngiliz derin devletinin elemanları da Türkiye'yi kendince yatıştırmak için çırpınıyorlar.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Gençlerimiz çok merhametli ve vicdanlılar, kimsesiz çocuklar gibi çoğu insanın farkına varamadığı sorunları gündeme getiriyorlar.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Aşk ve tutku bir çiçek gibidir, korumak zordur. Sabır, müşfiklik, şiddetli Allah korkusu ve Allah sevgisi, koruyup-kollama duygusu gerektirir.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Romantiklik makul düşünmeyi, affediciliği, şefkati ortadan kaldırır, insanı egoistliğe götürür. Sevgi ve romantiklik bir arada olmaz.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Münafıklar ceset gibidir, müslümanlar ceset gibi olan münafıkları görmekten tiksinirler.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Münafık erkekler ve kadınlar akıl hastasıdırlar ama bunu fark etmezler, Müslümanları da kendilerince kandıracaklarını düşünürler.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Ben tarikat şeyhi değilim, bir Müslümanım, samimi bir insanım. Hedefim İslam'ın ve Kuran'ın asıl amacı olan sevgidir.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • İnsan acz içinde yaratılmıştır, kusursuz değlidir, her insan imtihan olur bu yüzden insanlarda eksiklikler vardır.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Suriyeli kardeşlerimize karşı öfkeli üslup doğru olmaz. "Suriyeliler ülkelerine dönsün, savaşsın" diyenler ne söylediklerinin farkında değil, o mazlumları felaketin içine atmaktan bahsediyorlar.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devleti kadınları kendince insan yerine koymaz, hakim olan Darwinist görüş nedeniyle kadınları aşağı görür.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Hanımların korunup kollanması için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım, gençlerimizi de bu konuda şevklendirelim. Hanımları koruyup kollamak yiğitliktir, onların sağlığını, sıhhatini, imanını korumayı teşvik etmek gerekir, buna da çözüm Mehdiyettir.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Dünyanın her yerinde kadınlara baskı var, ailesi, babası, annesi ayrı baskı yapıyor, bu çok acı, bunun düzeleceği dönem Mehdiyet dönemidir.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Hükümetimiz yaşlıların bakımını daha iyileştirebilir ama gençler gönüllü olarak vakıf ve dernekler vasıtasıyla yaşlılara destek verebilirler. Gücü yettiği halde yaşlı bir insanı bakımevine koymak doğru olmaz. Yaşlıların tanıdıklarıyla, sevdikleriyle bir arada yaşaması güzel olur.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Darwinist eğitimle Allah inancı ortadan kaldırılıyor gelenekçi sistemle de estetik, sanat ve güzellikler yok ediliyor, bu durumu Mehdiyet çözer.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • 700 milyon fosil sadece Yaratılış'ı ispat eder, Darwinizm'i ispat eden tek bir fosil yoktur.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Darwinizm batıl bir pagan dinidir, şeytanın insanlarla alay etmesinin dinidir, Darwinizm'in geçerliliğine dair hiçbir bilimsel delil yoktur.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Yazarlarımız İslam alemini kana bulayan, Türkiye'nin en büyük düşmanı olan İngiliz derin devleti konusunu gündeme getirmekten çekinmesinler.

  (A9 TV; 18 Ağustos 2017)

 • Şeyh Mehmet Efendi Peygamberimiz (sav)'in soyundan gelen çok güvenilir, asil, dürüst, nurlu, mübarek bir insan, Allah ömrüne bereket katsın.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Kuran'da modern İslam anlayışı yani sahabe İslam'ı vardır, ben de Peygamberimiz (sav) dönemindeki saf ve temiz anlayışla İslam'ı yaşıyorum.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Müslüman geleceğe dair endişe taşımaz, Allah'a tevekkül eder.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Kadın güzelliği ve özgürlüğü homoseksüelliği darmadağın eder, kadın güzelliğinin olduğu yerde homoseksüelliğin yaşayacak alanı kalmaz.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Allah gerçekten dine hizmet eden kişilere gençlik ve sağlık vermiştir. Hz. Musa, Hz. İbrahim ileri yaşlarına rağmen çok genç ve dinçtiler.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Felsefe, tarih, arkeoloji, fizik, kimya bilimdir ama Darwinizm tesadüfe dayalı putperest, pagan bir inançtır, bilimle ilgisi yoktur.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Proteinin tesadüfen meydana gelmesi mümkün değil, dantel gibi işlenmiş bir yapı, bir protein başka bir proteinin varlığı ile oluşabiliyor. “Proteinin tesadüfen oluşamadığı” gerçeği evrimi yerle bir ediyor.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Kadın güzelliğinin ve kadını sevmenin suç haline getirilmesi fıtrat bozulmasına sebep oluyor. Kadın bakımlı ve alımlı güzeldir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Tevrat'a göre de Kuran'a ve hadislere göre de barışın ve dostluğun yeryüzüne hakim olmasının tek yolu Mehdiyettir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Müslümanlar ümmettir, ümmetin bireyleri birbirine benzer. Hepsi Kuran'a uyduğu için huyu, tavrı, tepkisi, güzellik anlayışı birbirine benzer.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Karşımdaki insanın mutlu olması benim çok hoşuma gider. Bu yüzden son sözü söylemek diye bir iddiam yoktur, karşımdakinin mutlu olması mühimdir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Çocukken bile sevginin, dostluğun, kardeşliğin peşindeydim. Kimsenin yorulmasını, üzülmesini, rahatsız olmasını istemezdim.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Allah samimi olanı mutlaka galip kılar. Allah iyileri kötülerle imtihan eder ama kötülük yapan mutlaka karşılığını bulur. Allah adildir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Aleviler konusunda bazı kesimlerde ciddi bir cehalet var. Aleviler bağnazlığa karşı, çok temiz, sevgi dolu, nezih, baştacı insanlardır.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Hayatımız dediğimiz bu ekranı bize gösteren ve bu görüntünün kaderini hazırlayan tek güç Allah'tır.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Evlilikte insan ahiret eşini seçmiş olur, günlük işlerini yaptırmak ya da ihtiyaçlarını gidermek için evlenilmez. Evlilik de bir ibadettir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Biyoloji, paleontoloji, fizik, kimya, arkeoloji bilimdir ama her şeye tesadüf diyen evrim putperest bir dindir, deccaliyetin dayatmasıdır.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Evrimin tek bir bilimsel delili yok. Bilimsel delili olmayan teoriyi kabul etmeye mecbur kalmak, boyun eğmek bir Müslümana yakışmaz. Müslüman, kainat tesadüfen var oldu diyen ideolojiyi kabul ediyorum demez. Bilimsel olmayan bir teoriyi kabule mecbur kalmak utanç vericidir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Bir ülkenin kalitesi arttıkça çalışma saatleri de azalır. Türkiye'nin kalitesi artınca bu da düzelecek inşaAllah.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Dünyaya İslam'ın doğru yol izini, Mehdiyetin, Kuran'ın sevgi, barış, kardeşlik izini bırakacağız. Tüm dünyanın neşeli olmasını istiyoruz.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Cennette insanın çok sayıda bedeni olacak. Tek ruh ama çok bedeni olacak, nasıl iki kolumuza da aynı ruh hakimse tek ruh hepsine hakim olacak.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Kıskançlık bu dünyada verilen öfke, nefret gibi negatif hislerden biridir. Cennette kıskançlık da tamamen kalkacaktır.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Yeşile sevgi cennete özlemin bir tecellisidir. Allah bize yeşili içgüdü olara sevdirmiş.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Çok büyük olaylar olacak, bu büyük olaylardan hiçbir kardeşimiz sarsılmasın, endişe etmesin. Sonu çok hayırlı olacak inşaAllah.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • İsa Mesih Allah'ın kuludur. Çok tevazulu, güzel ahlaklı, güzel yüzlü, keskin bakışlı, samimi bir mümindir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Muskadan beklenti içinde olmak Müslümanlıkta yoktur. Nazar da yoktur. Ama pis bakış insanı rahatsız eder, o bakıştan yüz çevirmek gerek.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Rabbim Seni deli gibi seviyorum, Sana aşığım, bana güzel tecellilerine ulaşmayı nasip et, vereceğin her hayra muhtacım diyene sevgi nasip olur.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Kıyametin yakın olduğu aynı zamanda bilimsel bir gerçektir. Kıyamet dünyaya çarpan dev bir göktaşı vesilesiyle olacak. Bediüzzaman hadisler ve ayetlerden aldığı bilgiyle 2120'de Allah'ın izniyle kıyametin kopacağını söylüyor. Doğrusunu Allah bilir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Mümin için en hayati konu Allah'a sevgili olmaktır. Bu güzelliği elde eden mümin her şeyi elde etmiş demektir.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden kardeşlerimiz şehit konumundadır. Allah tüm sevenlerine hayırlı uzun ömür nasip etsin.

  (A9 TV; 17 Ağustos 2017)

 • Yaşamın tek sırrı Allah'a aşık olmaktır.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Kadınlar çok keskin ve ince düşünürler, erkeklere göre daha olgundurlar. Bir çok insan kadının ruhunun kalitesini fark edemiyor.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Allah aşkıyla yaşadığım için bana her gün güzeldir, her gün bayramdır.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Dünyada bu kadar acı varken, Deccal insanları mahvederken benim kendi rahatımı düşünmem olmaz. Her dakikamı Allah için geçiriyorum.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Allah tüm dünyayı Mehdiyete doğru yönlendiriyor. Tüm yaşananları yaratan Allah. İnsanlar Hz. Mehdi olayları hazırlıyor zannediyorlar, bu doğru değil. Hz. Mehdi, Allah'ın yarattığı olaylar silsilesinin sonucunda karşımıza çıkacak ve hakimiyete vesile olacak insandır. Mehdiyetin ana hedefleri sevgisizliğin ve adaletsizliğin ortadan kalkmasıdır. Tüm insanların arayıp istediği Mehdiyettir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Peygamberimiz (sav) birçok hadiste Hz. Mehdi'nin çıkış yeri olarak İstanbul'u bildirmiştir. Kutsal emanetler neredeyse Hz. Mehdi de oradadır.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Çok insanın beni desteklemesinden değil, hakkı anlatmaktan sorumluyum.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Mehdi gelmeyecek seslerinin artması, hutbelerde Mehdi gelmeyecek denilmesi Mehdi'nin önemli çıkış alametlerinden biridir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Bilim ve sanat Hz. Mehdi devrinde en yüksek seviyeye çıkacak.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • İnsan sevdiğini mutlu gördüğünde mutlu olur. Sevdiğini mutlu görmenin zevki ayrı bir şeydir, insana çok derin haz verir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Ekonomik refah, sosyal adalet, İslam aleminin birleşmesi ve dünya barışının sağlanması Mehdiyet dışında teknik olarak mümkün değildir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Gece gündüz cehennemden korkan bir insanım. Asla Mehdilik gibi bir iddiam olmaz. Böyle bir iddia Kuran'a da uygun olmaz.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Ateist veya dine inanmayan birisi öğrenmek amacıyla din hakkında istediği soruyu sorabilir. Neden bunu soruyorsun denilmez.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Sevginin, kalitenin, sanatın, merhametin ön planda olduğu bir eğitim politikası olmalıdır. Hükümetimiz de bunu sağlamak için gayret ediyor.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Bediüzzaman'ın söylediği 9 düşman taifesi deccaliyetin 9 ayrı koludur.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Mehdiyet dışında dünyadaki zulmün bitmesi hiçbir açıdan mümkün değil.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Tayyip Hocam mütevazı, mazlum, Allah’ı seven, dürüst ve çalışkan bir insan.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Cehalet aslında ruhun bir bozukluğudur. Allah’ı tanımayan, Allah’ı sevmeyen, Allah’tan korkmayan insanların ruhlarındaki boşluktur.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Asıl bilgi sahibi olan Allah’tır, hepimiz Allah’tan ilmimizi artırmasını istiyoruz.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Sigara insanın cildini bozar, damarlarını hasta eder. Sigaranın zararlarının, insandan götürdüğü güzelliklerin kapsamlı anlatılması lazım.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Türkiye'de tarımın, ziraat ve hayvancılığın çok teşvik edilmesi gerekiyor, çiftçilik çok zevkli ve çok güzel bir hayat şekli.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Cennet lisanında her kelime özeldir, bu dünyada kullanılmayan kelimeler vardır cennette. Cennette bir insanın konuşması çok hoşa gidecektir, cennet lisanı apayrı bir zevktir, cennetteki kelimeleri duymak insana büyük zevk verir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Allah'ın varlığının delillerinin, Kuran mucizelerinin ve Darwinizmin geçersizliğinin düzenli olarak televizyonlarda anlatılması gerekir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Hayvan barınaklarının çok temiz tutulması, hayvanlara özenle bakılması, hayvanların rahat etmesinin sağlanması çok önemlidir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Dünya barışının sağlanması için tek bir akılda birleşmek gerekir. O da Mehdiyettir. Mehdiyet sanat, güzellik, sevgi, kardeşlik, akıl demektir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Kıskançlık karşısındaki kişiye güvenmemek anlamındaysa çok çirkindir. Kıskançlık sadece sevdiğini korumak, kollamak anlamında olabilir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Allah Yasin Suresi'nin 21. ayetinde, İslam'ı tebliğ ederken hiçbir ücret istemeyenlere uyun diye bildirmiştir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Mehdi gelmeyecek feryatlarının bu kadar artması da Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Mehdiyetin tüm alametlerinin doğru olduğunu gördükleri için bu kadar panik yaşıyorlar. Bu kadar çok kişinin İslam dünyasının dört bir yanında Mehdi gelmeyecek demesi büyük bir kıyamet alametidir ve Peygamberimizin mucizesidir.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Kuran'ın dışında kaynaklara uyulduğu için Müslümanlar birbirini tekfir ediyor. Sadece Kuran'a uymuş olsalar hepsi birbirini hak kabul eder.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • İslam'ı fıkıh ve hadis kitaplarından öğrenen ve Kuran'ı okumamış, anlamamış bazı kardeşlerimiz Kuran Müslümanlığını görünce çok şaşırıyorlar. Kuran Müslümanlığını anlamayan kardeşlerimize şefkatle yaklaşmak lazım. İlk başta Kuran'ın yeterliliğini kabul etmekten çekiniyor olabilirler. Çünkü şirk dininin zorluğu, karışıklığı Kuran'da yoktur. Kuran'daki İslam kolaydır. İslam'ın kolay olması şirk dinine alışmış olanları şaşırtır.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Suriyeli kardeşlerimize her durumda şefkat ve anlayışla yaklaşmak lazım. Ağır imtihandan geçip ülkemize geldiler, hep yardımcı olmak gerek.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Milletimiz Kuran Müslümanlığının gerçek İslam olduğunu gördü ve dalga dalga bu güzellik yayılıyor inşaAllah.

  (A9 TV; 16 Ağustos 2017)

 • Parayı yığıp biriktirmek doğru değildir. Hayır yolunda sürekli harcamak bereket getirir.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Hiç kuşku olmadan tam anlamıyla Allah'a güvenmek, Allah'ı çok sevmek ve Allah'a kendini tam bırakmak samimiyettir.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • "Ya Rabbi Sen benim her şeyimsin, Seni canımdan çok seviyorum, bana yol göster" diye dua edene Allah mutlaka yol gösterir.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Evrim tesadüfleri put edinmiş bir pagan dinidir. Pagan dininin bilimin temeli olduğunu iddia etmek çok büyük bir cehalettir.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Benim hayatımda din her yerdedir. Dinle hayat içiçedir. Dinin olmadığı yer felaket demektir. Müzik, dans, eğlence olan her yerde din vardır. Eğlenmek, güzel yaşamak istiyorsan din olmamalı demek çok yanlış bir mantıktır. Dinin sarmadığı hiçbir an yoktur. Din her yere hakimdir.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Kendilerini çok akıllı zanneden münafık ahmaklar, İslam'ın muzaffer olduğunu mutlaka görecekler ve bu onlara büyük iç acısı olacak.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Kuran'ı baştan sona Allah'ı severek okuyan kişinin yolu mutlaka açılır.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Hz. Mehdi sevgiyi öğreten bir maneviyat insanıdır. Bizler Mehdi talebesi olarak bu güzel çalışmanın öncülüğünü yapıyoruz.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • İsrail'in zalimine desteğimiz olmaz, ama Peygamber soyu olan bir halkı, mazlumu ayırt etmeden düşman edinmeyi de doğru bulmam. Bu bakış açımız her ülke için geçerli. Zalim olanı Allah o zulmü içinde boğsun ama mazlumlara el uzanmasına asla razı olmayız.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Allah ile kalbini sürekli bağlantıda tutan insan sürekli mutludur. Manzara, ev, araba, güzellik hep Allah'la birlikte mutluluk verir.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Ben tüm kız arkadaşlarımı çok derin ve coşkulu bir sevgiyle seviyorum. Coşkulu sevgi o insanın ruhunun zenginliğini ve derinliğini gösterir.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Münafık nereye giderse gitsin cehennem onu takip eder, içinin acısı, sıkıntısı, huzursuzluğu hiç bitmez.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Münafık küfre gittiğinde nimete kavuşacağını zanneder, oysa Allah'ın verdiği tüm imkanlar onun belasının artması içindir. (Tevbe Suresi, 55: Şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin; Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister.)

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Münafık İslam'a ve ibadetlere kin doludur, ancak safi Müslümanların desteğini almak için kendi ahlaksızlığını ve pisliğini örtbas edebilmek için Kuran ayetleriyle konuşur ve kendisini Müslüman gibi göstermeye çalışır.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Toplumun bazı kesimleri ne olduğunu bilmese veya savunmasa dahi slogan şeklinde bazı üsluplara moda gibi uyuyor ve cahilce katılıyor. Kendi üslubu, fikri, cümlesi olmadan üretilmiş sloganları, kalıpları moda halinde kullanmayı kimse kendisine yakıştırmamalı. İnsanın müstakil aklı olması güzel olandır. "Hangi kafayı yaşıyorsun" "Ne içiyorsa biz de içelim" "sıkıntı yok" gibi 5-10 kalıp dışında cümle kuramamak bir insan için çok küçük düşürücüdür. Bu hale gelmeyi hiç bir akıllı insan kendisine yakıştırmamalı.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Allah yüzlerce ayetle Müslümanların velayet sisteminde birbirini koruyup kollamasını farz kılmıştır. Münafık bu sistemi yıkmaya çalışır. Münafık müminleri değil küfrü veli edinir. Müminleri terk edip küfrün yanında onlarla birlikte yaşamak Allah'ın istediğini terk etmektir. Münafık tüm bunları yaparken ise kendi ahmak aklıyla Kuran ayetlerini kullanır. Kuran'la Kuran'a karşı mücadele edene Allah büyük bela verir.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Dünya hayatının eğlencesini tercih edip Müslümanları ve Müslümanlarla birlikte Allah için gayret etmeyi terk etmek kesin olarak haramdır. (Kehf Suresi, 28: Sen de sabah akşam O'nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini Bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi 'istek ve tutkularına (hevasına)' uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme.)

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Münafıklar kendi kafalarına göre Kuran'dan ayrı bir Müslüman modeli geliştiriyorlar. Bu modelin özünde tek başına, yalnız yaşamak var. Allah Kuran'da pek çok ayetle Müslümanların birlik olması gerektiğini, ayrılıp dağılmanın ise haram olduğunu açıkça bildirmiştir. Müslümanların dağınık olması gerektiğini söylemek Kuran'a göre haramdır. Ama İngiliz derin devletinin istediği Müslümanların parçalanmasıdır. Bu yüzden münafıklar da İngiliz derin devletinin istediği Müslümanlık anlayışının rol modeli olmayı üstlenir ve akılsızca ayrılmayı savunur.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Siyasetçilerin birbirlerini eleştirirken net olarak delillenmemiş konuları gündeme getirmemeleri, sakin bir üslubu tercih etmeleri doğru olur.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Tayyip Hocam'ın imani, Kurani nasihatte bulunması, kendisini de dahil ederek bu üslubu kullanması çok çok güzel oluyor.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • İsrail'de kullanılan mayın ve patlayıcı tespit sistemini Türkiye’nin de mutlaka kullanması lazım. Bu teknolojiyi İsrail'den alalım.

  (A9 TV; 15 Ağustos 2017)

 • Gülmek çok güzel bir nimettir. Çok gülen çok ağlar düşüncesi yanlış, batıl bir inançtır.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Kedilere nankör demek doğru değildir. Nankörlük bilinç isteyen bir durumdur. Hayvan bilinçli değildir. İnsan ise bilinçli nankörlük yapar.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Münafık ruhu çıkmış, kokuşmuş, ceseti kalmış bir mahluktur. O kokuşmuş bedeninin kıskanılacağını sanacak kadar da ahmaktır. Münafığın kokuşmuş bedeni leş gibidir. Leşin kıskanılacağını sanması münafığın en büyük ahmaklıklarından biridir.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Kadını kadın yapan sanatçı ruhtur. Kadın bakışını, yürüyüşünü, sesini, duruşunu sanatçı ruhuyla güzelleştirdiğinde çok etkileyici olur.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Bir insan merhametli, şefkatliyse içinde imanın deli coşkusu varsa mert olmayı seviyorsa bencillikten nefret ediyorsa benim ruh ikizimdir.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Münafık kendini çok akıllı zanneder halbuki ahmakça kendi pisliğinin içine yuvarlanmıştır. Münafığın kaderi perişanlık, acı ve ızdıraptır. Hz. Musa dönemi münafığı olan Samiri de korku içinde yaşamış sürekli takip edildiğinden şüphe ederek huzursuzluk ve acı içinde ölmüştür.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Münafığın yaşadığı şehre, bölgeye, saatlere göre farklı din anlayışı vardır. Münafık bazen topluluk şeklinde yaşamak ister bazen tek olmak ister. Kendi menfaatine nasıl uyuyorsa dine o şekilde yorum getirir. Münafıkta şeytani bir esneklik vardır, dini kendi kafasına göre şekillendirir.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Münafıktan kurtulmak mümine sevinç vesilesidir. Mümin kirden, pislikten kurtulduğu için Allah'a hamd eder.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Bazı kardeşlerimiz komünizmin sosyal adalet yönünü düşünerek sahipleniyorlar ancak komünizmde sosyal adalet baskıyla, zorla, diktatörlükle oluşturulmaya çalışılır ve aile, din, namus kavramları yoktur. Bu yönleriyle komünizm hiçbir insanın isteyeceği bir model değildir. Sosyal adalet, savaşların bitmesi, barışın hakim olması ve kardeşlik isteyen herkes Mehdiyeti savunmalıdır. Çünkü Mehdiyet tüm bunları kamil anlamda gerçekleştirir. Komünizm proletarya diktatörlüğüyle insanlara dehşeti yaşatırken Mehdiyet sevgiyle sosyal adaleti hakim kılar.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • İç sesi dinlemek demek vicdanını dinlemek demektir. Vicdanını dinleyen kurtuluşa kavuşur.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Muhabbeti, selamlaşmayı, sosyal adaleti, sanatı, kaliteyi, sevgiyi isteyen herkesin bu talebi bir nevi duadır. Hz. Mehdi'nin çıkışı dualara icabettir.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Mehdiyeti göz ardı edip Müslümanları kendince oyalamaya çalışanlar İslam aleminin yaşadığı acıların vebalini de üstleniyorlar.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletini her yönden deşifre ettiğimiz için her alanda köşeye sıkıştılar, panikle çırpınıyorlar.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Sonsuz kısa zamanın sonsuz uzun zamanı içine alması kaderin tarifidir. Bu, Allah'ın bir sanatıdır.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Allah, deccaliyetin beynine vurulacak ilmi darbeleri fosiller olarak kayaların arasına gizlemiş. Her fosil "Beni Allah yarattı" diyor.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Binlerce kişiyle konuşuyoruz, hepsi sevgi, mutluluk, kadın hakları istiyor. Bu talepleri Mehdiyet devrinde tam gerçekleşecek inşaAllah.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Ben yalnızca Allah'tan korkarım. Doğru bildiğim her konuyu rahat rahat anlatırım.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Şeytanın temel vasfı kibir ve inatçılıktır. Kendi enaniyetini her şeyden önemli görür. Küfür ehlinde de aynı kibir vardır. Küfür cehenneme gittiği halde pişmanlık duymaz, enaniyetini korumayı mesele olarak görür. Bu ahlaksızlığın en ileri hali münafıkta görülür.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Zulümden sevgisizlikten yakınan herkes, sevgiyi savunan herkes Mehdiyet talebesidir.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Kadınlara karşı üst perdeden, kendini onlardan üstün gören bir üslubu kullanmak kimseye yakışmaz. Müslüman tevazulu olur.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Kadını yarım varlık olarak gören, insan yerine koymayan bir ülkeye Allah bereket vermez. İslam aleminin büyük kısmı bu yüzden eziliyor.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Kuran'da olmayan onlarca şart koyarak kadınları namazdan ve İslam'dan uzaklaştırıyorlar.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • İnsan bazen rüyasında hayatına dair işaretler görebilir ancak bunu bir vahiy gibi kabul etmesi asla doğru olmaz.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Kıyamet koptuğunda kabirler de dahil her yer dümdüz olacak, Ay Güneş ve Dünya birbirine girip tek parça yüzey haline gelecek.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Bediüzzaman Said Nursi yaz ayında kış gibi büyük bir olay olacağını bunun da Mehdiyetin alametlerinden biri olduğunu söylüyor. Şeyh Nazım Hazretleri de yıllar önce yaptığı bir konuşmasında İstanbul'da şiddetli dolu yağacağını, bunun ahir zaman alameti olduğunu anlatıyor.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • İman hakikatlerini, Kuran mucizelerini, Darwinizm'in geçersizliğini anlatarak dinsiz materyalist felsefeyi tamamen etkisiz hale getirebiliriz.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Şehitlerimizin makamı cennet, onların makamıyla onur duyuyoruz. Allah ailelerine uzun ve hayırlı ömür versin.

  (A9 TV; 12 Ağustos 2017)

 • Sevgiyi, barışı, savaşların bitmesini, sosyal adaletin hakim olmasını isteyen herkes Mehdiyet talebesidir, Mehdiyet için dua ediyordur.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Allah adına yalan uydurup Kuran'da olmayan haramlar ortaya koyanlar İslam aleminin içten çökmesine sebep oluyorlar.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Aynı görüşte olmadığın insana saygı duymamak görgüsüzlük ve ahlak çöküntüsüdür. İnsanların hepsi aynı düşüncede olmak zorunda değildir.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Bir kadın Allah'ı seviyor Allah'tan korkuyorsa, dürüstse, kendisi gibi davranıyorsa, vicdanlıysa insan mutlaka o kadının etkisi altında kalır.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Münafık zehir saçan akrep, yılan gibidir. Bunları zararsız hale getirmek, zehirini akıtmasını engellemek gerekir. Bu da akılcı anlatımla olur. Münafığı zararsız hale getirmenin yolu ahlaksızlığını, kahpeliğini ve oyunlarını deşifre ederek onu kıpırdayamayacak hale getirmekle olur.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Aşk, Allah sevgisinin en yüksek halidir. Allah'ın yarattıklarını sevmek, Allah'ın tecellisini onlarda görmek ve onları tutkuyla sevmek aşktır.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Sevginin öğretmeni Hz. Mehdi zahir olduğunda nefret yok olacaktır.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Sanat sevgidir. Güzellik, sanat ve sevgi iç içedir. Bir bütündür. Sevgiyi teşvik eden her şey sanatı da teşvik eder.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Sevgi tüm meseleleri çözer. Sevgiyle yaklaşıldığında her konu çözüme kavuşur.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Sevginin, tutkunun, güzelliğin, estetiğin, sanatın hakim olduğu bir Türkiye'de herkes mutlu olur.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • En güzel özgürlük dinle olur. Din insanı sokak baskısından, mahalle baskısından, çevre baskısından ve toplumun katı kurallarınından kurtarır. İnsanlar toplumun gereksiz kurallarından müthiş sıkılıyor. Din bu ağır zincirleri kırar, kaldırır. Din insanı kuşlar gibi özgür yaşatır.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • İnsan ruh ve manaya göre yaşar, ruh ve mana yoksa yaşamın anlamı olmaz. Bu anlamı kazandıran ise dindir. Din hayatın her anına hakimdir.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Denize plastik atmak, denizi kirletmek müthiş bir acımasızlık. Sevgiyi, merhameti, insaniyeti bilen bunu yapmaz.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Hitler'i iktidara getiren de Almanya'yı mahveden de İngiliz derin devletidir.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • İslam alemini mahveden münafıklar ve müşriklerdir. Bunları da İngiliz derin devleti yönlendirmektedir. Münafıkların ve müşriklerin atakları Müslümanların güçlenmesine, dirayetine, şevkine vesile olur.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletinin savunduğu Rumilik felsefesi Anadolu Mevleviliği değildir. İçinde homoseksüellik ve Darwinizm olan bir felsefedir.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Sokak sanatçıları sokakların süsüdür. Onları teşvik etmek gerekirken sanatlarına engel olmak çok büyük ayıp olur.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Bir insan Allah'tan bağını koparıp kendi kendini idare etmeye başlarsa kendiyle bir türlü baş edemez. Beyni onu oradan oraya savurur. Allah'a bağlanan bir beyin ise hiç sarsılmadan dümdüz yoluna devam eder.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • İyi ve akıllı insan üslubundan, gözlerindeki ifadeden, temizliğinden, asaletinden ilk bakışta anlaşılır.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan sevdiğine kıyamaz. Onun moralini bozmaktan, tedirgin etmekten şiddetle kaçınır.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Kendi için değil sevdikleri için yaşayan insana delikanlı denir.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Kuran'da şiddet yoktur. Vahşet ve dehşet şirk dininde, hurafe dininde vardır.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Şu an Türkiye zor bir dönemden geçtiği için siyasi ayrışmalara değil ittifaka ihtiyaç var.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Özgürlüğün sınırı bir başkasının neşesini kaçırmamak, haysiyetine onuruna zarar vermemektir.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Ne mutlu şehitlerimize, ne mutlu ailelerine. Mümin için en güzel sonuç şehadettir. Allah bizlere de şehitlik nasip etsin.

  (A9 TV; 11 Ağustos 2017)

 • Tüm dünya buram buram Mehdiyeti bekliyor, dostluğu, sevgiyi, sosyal adaleti özleyen herkes Mehdiyeti istiyordur.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Sevgisizliğin, yalnızlığın, dost bulamamanın yoğunluğu Mehdiyetin tek çözüm olduğunu gösteren bir durumdur.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Ateist arkadaşlar hiç çekinmesin, dışarıda beni gördüklerinde de yanıma gelsinler. Samimi olarak düşüncelerini ifade etmelerine saygı duyuyorum.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Gençler mevcut sevgisizlikten dolayı ümitsizliğe kapılmasınlar. Kısa süre sonra sosyal adaletin, sevginin olduğu bir dünya görecekler.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Kuran'a sıkı sıkıya sarılan insanın zihninde hiçbir karışıklık olmaz. Allah'ı bıraktığın an zihin karışıklığı başlar, Allah korusun.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Atatürk kıyamete kadar kalbimizde olacak. Modern İslam kıyamete kadar geçerli. Bağnazların Atatürk karşıtlığı hastalıklarından bir tanesi.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Dini tebliğ etmek karşılığında ücret almak Allah'ın haram kıldığı bir durumdur, ama ahir zamanda bu durum çok yaygın.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Vefa Müslümanın en güzel vasfıdır. 25-30 yıllık kız arkadaşlarım var, vefadan asla vazgeçmem. Vefasızlığı asla istemem.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Hatalar Müslümanı daha da teşvik eder, daha da gayretli hale getirir.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Rüyalarda bazen işaretler olur, ancak rüyayla amel yapılmaz.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Teröre karşı en mükemmel mücadele fikri mücadeledir. O insan fikirle terörist olduğuna göre, fikirle de terörist olmaktan çıkar.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Allah'ı yalnız bırakmazsan, Allah da seni yalnız bırakmaz. Allah'ı çok seversen, Allah da seni sever ve çok sevdirir.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Tevekkül etmeyen, kaderi ve Allah'ın gücünü unutan, kendini putlaştıran insan gücünü kaybeder.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Kadınları İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara kimse itibar etmesin. Kuran kadınlara alabildiğine özgürlük verir.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Gençlerimizin hepsinde, dine karşı gibi görünenler de dahil, Mehdiyet ruhu, Kuran Müslümanlığı ruhu hakim.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Sanatçılara gereken değeri vermemek çok mühim bir eksikliktir. Sanatçıların korunmaması, adlarının anılmaması çok acı bir durumdur.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Kuran'da olmayan yüzlerce kural getirerek milyonlarca kadını namazdan ve abdestten uzak tutuyorlar. İslam adına İslam'dan uzaklaştırıyorlar.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • İran'da, Rusya'da, Pakistan'da, İsrail'de, Amerika'da ve daha birçok ülkede yazılarımın yayınlanması, kitaplarımın olması Allah'ın lütfudur.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Kuran'da bildirilen velayet sistemi tam yaşandığında herkes birbirini kendi ailesi gibi koruyup kollar, o zaman yokluk, fakirlik kalmaz.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Kadının onuruna, namusuna kefil olarak yaklaşırsan, asla egoist olmazsan, onu Allah'ın tecellisi olarak seversen Allah seni de ona sevdirir.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Sosyalizmin getirmeyi vaat ettiği sosyal adalet baskı ve zora dayanır. İslam'ın sosyal adaleti ise sevgiyle gönülden isteyerek sağlanır.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • İslam'ın sosyal adalet sistemi tüm dünyaya zenginlik getirir. İslam'da velayet sistemi vardır, herkes birbirini aile gibi korumalıdır.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Din her yerdedir. Din hayatın tamamına hakimdir. Din ayrı hayat ayrı diye bir şey olmaz.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletinin ruhu ve felsefesi kadın düşmanlığı, homoseksüel destekçiliği ve Darwinizm üzerine kuruludur.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Kadın güzelliğinin ortadan kaldırılması bir erkeğin kadını sevme, helaliyle yaşama idealini de ortadan kaldırıyor. Kadının çekici olmasının, bakımlı olmasının, kadına bakmanın, kadınla konuşmanın, hayal dahi etmenin haram kılındığı bir sistemde fıtrat bozulması ortaya çıkıyor.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Kendileri plajda bikinili kadınların arasında oturan bazı kişilerin dekolteyi eleştirmesi samimi bir tutum olmuyor.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Tayyip Hocam nur gibi Müslüman. Milletimizin Tayyip Hocam'a desteği İngiliz derin devletinin ajanları ve münafıklarını adeta delirtiyor.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Bir insanın dış görünüşüne veya maddi imkanlarına bakmadan, eğer imanı seviyor ve Kuran'ı öğrenmek istiyorsa o kişiye tebliğ yapılır.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • İnsanların bir kısmı Allah ile bağlantısını kopardığı için sinirlenir, ümitsizliğe kapılır veya duygusal hareket eder. Her zaman imanla, akılla Allah'la bağlantılı halde olduğunda ise herhangi bir duygusal sarsılma olmaz.

  (A9 TV; 10 Ağustos 2017)

 • Bizi yaratan güç bedenimizi ve dünyayı nasıl kullanacağımızı da gönderiyor. Kuran'a baktığımızda bedenimizi, aklımızı, dünyayı nasıl kullanacağımızı öğreniriz. Bu sistemi uyguladığımızda en mükemmel, en kaliteli yolu bulmuş oluruz.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Hastalıklar, acılar Allah'ın bizi daha iyiye götürmek için yarattığı özel olaylardır. Bunlar hep bizi olgunlaştıran kıymetli anlardır.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Rumları Türkiye'den gönderenler çok tarihi bir hata yaptılar. Rumlar bu ülkenin güzel süsüydü. Yunanistan'la vizeleri mutlaka kaldıralım. Eskiden ne güzel Rum mahalleleri, Ermeni mahalleleri vardı. Hepsi nur gibi, sanatçı ruhlu, nezih insanlardı. Bir avuç sevgisiz bizleri ayırdı.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Allah ile her an yüksek konsantrasyonda, derin bir gönül bağıyla bağlantıda olmak gerekiyor.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Her şeyi Allah yaratır. Ben kadere bağlanmış, ona göre hareket eden, Allah beni nereye götürürse teslimiyetle oraya giden bir insanım. Kadere teslim olan insan için yorucu hiçbir şey olmaz. Allah'a tam teslim olan hep hayırlı limanlara ve güzelliklere gider.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Birbiriyle karşılaştığında selam dahi vermeyen insanlar İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as) ile sevgiyi öğrenecekler, dünyaya dostluk hakim olacak.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Evrim teorisi pagan dinleri bölümünde genişçe öğretilsin. Tesadüfleri bilim diye biyoloji dersinde anlatmak doğru olmaz.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Türkiye Suriyeli kardeşlerimizin kendi vatanı. Bunun aksi yönünde tavır gösterenler vicdanlı davranmıyorlar.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Dua da dua ettikten sonra gerçekleşen olay da kaderin parçasıdır.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Tapınakçıların kullandığı zambak sembolü Mehdi döneminde gençlerin ve güzelliğin bir bahar gibi hakim olacağını sembolize eder.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Bir proteinin tesadüfen meydana gelmesi bilimsel olarak sıfır ihtimal. Tek başına bu bilgi evrim olmadığının, Allah'ın varlığının delilidir.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Türkiye mutlaka iyiye gidecek çünkü kaderi böyle.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Mümine her gün tatildir. Allah'a, İslam'a hizmet tatildir. Dine hizmet etmeyen ruhen ve bedenen yorulur, mahvolur.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • İnsanlar bir yandan gelenekçi ortodoks sistemin diğer yandan Darwinist materyalist düşüncenin karanlığında boğuluyor.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Allah'ı çok seven insan her yeri güzelleştirmek ister. Temiz, güzel, düzgün olmayan şeyden rahatsız olur. Dünyayı cennet gibi yapmak ister.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Teknolojinin kaynağı doğa, yani Allah'ın sanatıdır.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • İyiliği söylemek diğer insanlara örnek olması ve teşvik edici olması açısından güzeldir. Kimseyi mahcup etmeden yapılan iyilik söylenebilir.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Atatürk Kuran Müslümanlığını esas almış, bağnazlığa karşı da mücadele etmiştir. Bu tavrı son derece doğrudur.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Mehdiyet, Deccaliyetin sebep olduğu tüm olumsuzlukları sevgiyle, ilimle irfanla olumluya çevirecektir.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Darwinizm ve materyalizmle zihni tahrip edilen insanların yeni bir fikir üretmesi, toplumu geliştirmesi mümkün olmaz.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • İnsanlar Allah'ı düşünmeyi sevmeyi unuttuklarında hem samimiyetten hem sevgiden uzaklaşıyorlar. Allah insanların Kendisini düşünmesini ister.

  (A9 TV; 9 Ağustos 2017)

 • Parkları, denizi kirletmek sevgisizlikten kaynaklanır. Bunu yapanları o anda uyarmak gerekir.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • İnsanın anladığı ve konuştuğu dilde dua etmesi gerekir. Ne dediğini anlamadan dua etmek olmaz.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Bozulmuş yemek neyse şarap da odur. İkisi de insan vücudu için zehirdir.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • İsa Mesih ve Hz. Mehdi'yi inşaAllah yakın zamanda göreceğiz. Dünyaya adalet, sevgi ve dostluğun hakim olduğuna şahit olacağız.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Necip Fazıl, Bediüzzaman gibi kıymetli bir insandır. Şiirleri Allah'ın ilhamıyla yazılmış müthiş etkileyici eserlerdir.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Zorluğu acı olarak görmemek lazım. Allah'a tevekkülle zorlukların nimet yönünü görmek önemlidir. Zorluklar insanın ruhunu güzelleştirir. Zorluklar sayesinde insan sevgiye daha açık hale gelir, derinlik kazanır.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Kadınların merhametli ve affedici olmasından istifade ederek bir çok zalim kadınları ezmeye kalkmış. Kadınları ezme devri artık bitti.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Kuran'a sıkı sıkıya sarılan müminin içine kapanması, mutsuz olması diye bir durum olmaz.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Her noktasında mühendislik, matematik ve mimari harika olan evreni tesadüfün yapamayacağı açık. Evrim çok mantıksız bir hurafedir.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Allah'ı çok sevdiğim için, Allah'a aşık olduğum için Allah'ın güzel insanlar olarak tecelli etmesi bana heyecan, neşe ve mutluluk veriyor.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • El sanatlarının unutulmaması için mutlaka vakıf ve devlet desteği gerekir.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Güzelliğe yapılan her övgü Allah'ın sanatına övgüdür.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Kadınlar istediği gibi giyinecek, istediği gibi makyaj yapacak, istediği gibi sokakta gezecek. Kimse ne yapacaklarına karışmayacak.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • İslamın dünyaya hakimiyetini, savaşların silahların ortadan kalkmasını, insanların Allah'ı ve birbirlerini derin aşkla sevmelerini istiyorum.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Rüya bize farklı yaşam boyutlarının nasıl olduğunu göstermesi, ölümü ve ölümden dirilişin nasıl olacağını düşünmemiz açısından önemlidir.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Ölümü hiç düşünmemek, dini unutmak bazı insanların Allah'ı unutarak yaşamalarına sebep oluyor.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Allah Kendini sevenlere, dost olanlara sırlarını açıklar. Samimi kul gösterilen sırrı anlar.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Egoist insan eninde sonunda mutlaka karşı tarafa zarar verecek bir şey yapar. Egoist insanın ne zaman vuracağı belli olmaz.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Ne yapacağı belli olmayan insan dünyadaki en tehlikeli varlıktır. Samimi iman eden, kendisi olan, Allah'tan korkan insan güvenilirdir.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Derin düşünmek ancak samimiyetle olur. Samimi olan bir insanın yüzeysel kalması mümkün değildir.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Tesadüfen canlılığın oluşması imkansızdır. Canlılık ancak üstün bir Aklın yaratmasıyla var olabilir. Bu, Allah'ın yaratmasıdır.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Bosna bizim kalbimiz, ruhumuz. Milletçe her zaman Bosna'nın yanında olacağız. Bosnalı kardeşlerimizi çok seviyoruz.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Her insanın küçük, mütevazı de olsa bir kütüphanesi olmalıdır. Hak bilgi içeren kitap okumanın ferahlığı, aydınlığı bambaşka olur.

  (A9 TV; 8 Ağustos 2017)

 • Mümin’e Kuran yeter. Mümin Kuran'la, Allah sevgisi ve Allah korkusuyla çok dengeli, güzel, kaliteli bir hayat yaşar.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Münafık ahmak kafasıyla Müslümanları aldatacağını zanneder. Küçük kaya porsuğu gibi pis bir dünyaya saklanır ve oradan beyinsizce akıl verir.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Münafık çok arsız, hayasız bir varlıktır. Münafık nasihatten anlamaz. Münafığın halini gören Müslüman ibret alır.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Araplara karşı ırkçılık vicdani değildir. Araplar ve Türkler kardeştir. Düşmanlık isteyenlere karşı daha sıkı dost olarak cevap vereceğiz.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Bilginin tamamı Allah'a aittir. Alim olan Allah'tır, insan cahildir.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • İyiliğe ve nimete sevgiyle karşılık vermek kolaydır. Allah'ın bizden istediği zorluk ve sıkıntı anında gönülden sevmektir.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • İnsanların yaratılış amacı sevgidir. Allah insanlardan samimi sevgi istiyor. Suni bir sevgi çok büyük samimiyetsizlik olur. Allah'ı zorlukta sevmek önemlidir. Kolunu kaybediyor seviyor, evini kaybediyor seviyor, hasta oluyor seviyor, işte gerçek sevgi budur.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Bir insanın en hayati konusu Allah'ı her an akılda tutmaktır. Allah'la bağlantının kopması felaketin başlangıcıdır . Bağlantıda bir an dahi kopma olmamalı. Allah'la bağlantının bulanıklaşması dahi bir felakettir. Allah'la daima son derece net ve keskin bir bağlantı olmalıdır.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devleti ve felsefesi tam olarak deşifre edildi. Bundan sonra bu felsefenin Türkiye'de hiçbir etkisi olamaz, olmayacak.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Gerçek hidayete kavuşan insan için hayat nefis güzel olur ve o insan sonsuzdur.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Atatürk milliyetçiliği asla ırkçı bir milliyetçilik değildir, genetik yapıya dayalı değildir. Hars milliyetçiliğidir.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Gençlerin sevdikleri alanda eğitim alabilecekleri bir eğitim sistemi olması çok önemli. Esas olan gençlerin hangi mesleği sevdiğidir.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Türkiye'de din hürriyeti vardır, her mezhebin mensubu dinini dilediği gibi yaşar.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devleti Mehdiyet ve Mesihiyet konularının anlatılmasından çok rahatsız oluyor ve kendince bu gerçekleri kapatmaya çalışıyor.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Dindar İsevilerle Kuran'a bağlı Müslümanlar dinsizliğe karşı ittifak yapacaklar. Bu ittifak deccaliyeti etkisiz hale getirecek.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Hadislerde Hz. İsa'nın geliş alameti olarak bildirilen 100'den fazla alamet gerçekleşti. İnşaAllah Hz. İsa'yı yakında göreceğiz.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Eğitimde ana amacın sevgi ve samimiyet olması gerekir. Öğrencileri havasız sınıflara doldurup soğuk bir üslupla ezbere dayalı eğitim olmaz. Okullar ev dizaynında olmalı, arkadaşlık ruhu yaşanmalı. Bir insanın en güzel yılları beton yığınları içinde geçmemeli. Okullar şık olmalı.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Tayyip Hocam tüm gençliğini, hayatını Allah'a teslim etmiş mümin bir delikanlıdır. Saçının teline dahi zarar vermelerine izin vermeyiz.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Gelenekçi ortodoks anlayışında kadın potansiyel tehlike ve dövülebilir bir varlık olarak görülüyor. Bunun neticesi kadına şiddet oluyor. Darwinist düşünce de kadını aşağılıyor ve bir tür hayvan olarak görüyor. Kadını yarım bir mahluk olarak gören çirkin zihniyet dünyaya hakim.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Gelenekçi ortodoks sisteme inananların çok ayrı bir dünyası var. Kendilerince gençleri şekillendirmeye çalışıyorlar. Gençler hiçbir şekilde onların zevksizliğine uymaz ve uymayacaktır. İçine kapalı, sanattan, bilimden uzak, çökmüş bir hayat felsefesini insanlara dayatmasınlar.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Müslüman yanlış bir söz söylediğinde samimiyetle özür dileyip tekrarını yapmayacağını ifade eder. Tevil yapmak dürüst bir tavır değildir.

  (A9 TV; 6 Ağustos 2017)

 • Her mümin Kuran'la birlikte doğar. İnsanlar ahirette Kuran'dan ve samimi olup olmadığından sorulacak.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Münafık her gün yeni bir din anlayışı geliştirir. Münafık şekilden şekle giren bir mahluktur. Mekke'ye gitse ayrı İspanya'ya gitse ayrı olur.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Münafık nerede sahtekar varsa onların yazdıklarından alıntı yaparak o küçük beyniyle Müslümanları yeneceğini zanneder. Kuran'a karşı hiç kimse başarılı olamaz. Kuran'a karşı gelen her münafık içinde bulunduğu pislik çukurunda daha da boğulur.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Homoseksüellik Allah'ın Kuran'da haram kıldığı ve iğrenç olduğunu bildirdiği fiildir. Bazıları propaganda etkisiyle bu iğrençliği modernlik sanıyorlar.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Dürüst ve sevgi dolu olana Allah yardım eder. Sevgisiz ve hasud olanı Allah daha da kötü duruma düşürür.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Kuran Müslümanlığını savunan gençlerin sayısının çığ gibi büyümesi bağnazlığın tüm kalelerinin parçalanmış olduğunun delilidir.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Kadınlar rahatça dekolte giysin, makyaj yapsın, hayat enerjilerini yok etmek isteyenleri hiç ciddiye almasınlar, özgür yaşasınlar.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Maddi imkanla çok güzel hizmetler yapılır ve büyük bir nimettir, ancak hiçbir zaman maddiyat sevgiye tercih edilmez.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Mümin için ölçü her zaman Allah'ın rızasının en çoğudur. En çok için gayret eden samimi olur.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Vicdanı temiz, akıllı insan gözlerinden hemen anlaşılır. İyi insan da kötü insan da gözünden damgalanmıştır. Bakışlarından hemen anlaşılır.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • İslam Kuran'da anlatılan dindir.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Çocuklar için okul adeta kabus gibi oluyor. Gençlerin okulu sevmeleri için eğitimin amacını onlara iyi anlatmak gerekir. Eğitimle birlikte kalite, güzellik, görgü, kültür kazanacaksın diye gençlere anlatılsa severek okula giderler. Eğitimde sinema daha çok kullanılmalı. Özellikle tarih derslerinin tamamı filmle anlatılabilir, ezbere dayalı sistem olmamalı.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • İbadeti anlamını bilerek yapmak önemlidir. Namaz kılarken anlamını bilmek, düşünmek, Allah'a olan derin sevgimizi ifade etmek gerekir.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletinin etkisini Türkiye'den ilimle irfanla söküp atıyoruz inşaAllah.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Kaliteli, nezih, görgülü bir insan önyargılı olmayı asla kendisine yakıştırmaz. Akıllı bir insan konulara önyargıyla yaklaşmaz.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Deccaliyet insanların elinden sevgiyi aldı onun yerine dehşeti, korkuyu ve nefreti koydu. Hz. Mehdi dünyaya sevgiyi yeniden öğretecek.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Halkı yanlış bilgilendirmek insanlık suçudur. Evrimi bilim gibi halka anlatmak da halkı yanlış bilgilendirmektir. Fosiller evrim yok diyor.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Süleymanlı kardeşlerimiz Allah için din için gece gündüz gayret eden samimi insanlar. Allah hizmetlerinden razı olsun.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Kuran ahlakı yaşandığında velayet sistemi olacağı için bir tane bile fakir kalmaz. Herkes bir diğerinin evladı konumundadır. Kuran'da anlatılan İslam ahlakına göre herkes birbirini evladı gibi korumakla yükümlüdür. Müminler birbirinin velisidir.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Hayat sevgiyle anlam bulur. İmandan kaynaklanan sevgi Allah'ın insanlara en büyük nimetidir.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Benim tüm hayatım Kuran'a göredir. Kuran'ın dışında bir yolumuz, bir düşüncemiz olmaz.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Kadınlara sevgi ve saygı aklı başında her Müslümanın vasfı olmalıdır. Kadın dünyanın göz aydınlığıdır, dünyanın en güzel süsüdür.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Münafık çok garip bir mahluktur. Çıkarına göre sürekli değişen bir din anlayışı vardır, her saat başı menfaatine göre değişiklik yapar.

  (A9 TV; 5 Ağustos 2017)

 • Nefret insanlarının sayısı az ama sesleri çok çıkıyor. Kadınların cennet gibi ortamda yaşaması için sevgi insanları ittifak etmeli.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Darwinizm'e yapılan eleştiri aynı zamanda vahşi kapitalizme yapılan eleştiridir. Her ikisi de zayıf olanın ezilmesi gerektiğini savunur.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Mekkeli müşriklerin kız çocuklarını diri diri toprağa gömmesi gibi şimdi de kadınların neşesini, özgürlüğünü alıp diri diri gömmek istiyorlar.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Allah'ı coşkuyla sevene, Allah'a samimi olana, Allah'tan saygıyla korkana Allah en güzel sevgiyi yaşatır. O sevgi en sağlam temele sahiptir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Dinin olmadığı hiçbir yer olmaz. Din hayatın tamamını kapsar.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Metin Şentürk güzel ahlaklı, vicdanlı, temiz bir delikanlı. Allah inşaAllah hayırlı ve uzun ömür nasip etsin.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Okullarda öğrencilerin öğrendiklerinden zevk almasını sağlayarak, arkadaşlık ortamı içinde neşeylei sevinçle eğitim yapılmalı.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Zamanı iyi kullanmak için irade ve akıl kullanılması, insanın sürekli kendini kontrol etmesi gerekir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Ben yalnızca Allah'a güvenirim, Allah'a güvenerek hareket ederim.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Güzellik, tutku, aşk en çok hoşlandığım şeylerdir. Derin tutku derin mutluluk demektir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Cedel yani çekişme kötü bir ahlak olarak Kuran'da bildirilmiştir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Sevgisizlik dünyadaki en büyük beladır, bu büyük belayı kaldıracak olan da Hz. Mehdi'dir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Dünyadaki sorunların çözümü için Peygamberimiz (sav) tek bir çözüm göstermiştir: Mehdiyet.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Suriyeli canlarımıza şefkatsiz üslup kullananlar çok büyük vicdansızlık yapıyorlar. Onlara merhametsizlik zulüm olur.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Deccaliyetin en önemli silahlarından biri gelenekçi ortodoks din anlayışıdır. Bunu kullanarak insanları dinden uzaklaştırıyor. Deccaliyet gelenekçi ortodoks sistemle güzelliği, sanatı, neşeyi öldürerek alan açıyor ve açılan alana homoseksüelliği yerleştirmek istiyor.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Benim amacım sevgisizliğin dünyadan kalkması. Müminin Allah'ı ve Allah'ın yarattıklarını coşkuyla sevmek dışında bir amacı olmaz.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Sanatsız hayat olmaz. Sanatın tüm alanlarında muazzam bir canlılık olması gerekir. Hükümetimizin bu konuyu öncelikli görmesi gerekir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Bazı insanlar gelenekçi İslam'ı tanıdıkları için Kuran'ın yeterli olduğunu duyduklarında, Kuran'daki özgürlüğü tanıdıklarında şaşırıyorlar. İslam'da müzik, dans, sanat olmaz, Müslüman dediğin sürekli ağlar, bakımsız olur, fakir yaşar, içine kapalıdır diye biliyorlar. Müslümanların coşkulu bir hayatı olması, güzel, bakımlı, zengin olmaları bu insanları şaşırtıyor. Zenginliğin, güzelliğin ve neşenin sadece küfrün hakkı olduğunu, Müslümanın dünyada süründüğünü, güzelliklere ancak cennette kavuşacağını sanıyorlar. Oysa Allah tüm nimetleri müminler için yaratmıştır. Küfür zengin olduğunda hiç kimse bu nasıl oluyor diye sormuyor. Mümin zengin olduğunda bu nasıl olur diye yadırgıyorlar. Dünyadaki tüm güzellikler Araf Suresi 32. ayette bildirildiği gibi " "Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır."

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Gençlerin hayatının çok dolu olması lazım. Sanata, sevgiye, her türlü güzelliğe vakit ayırmaları, sohbetlerinin dolu olması gerekir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Gençlerin hayvanlara karşı sevgileri ve merhametleri çok güzel. Hayvanları koruyup kollamaları, bu konudaki özenleri çok değerli.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Kültürlü ve kaliteli olmanın zevkine kavuşmuş olan insan kitap okumaktan zevk alır.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Müslüman her zaman her yerde saygılı, nezaketli ve halimdir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Evrim teorisinin anlatılacağı ders putperest dinlerin tarihi olabilir. Evrim bilim değildir, bilimsel derslerde anlatılamaz.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Hz. Mehdi sevginin üstadıdır. Tüm insanları sevgiye davet edecek ve sevginin tam yaşanmasına vesile olacaktır.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Allah'ın ruhunu taşıyan her şey sonsuzdur.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Allah'a tam güvenmek, hayatının en büyük konusu olarak Allah'ı hep akılda tutmak ve Allah’ı çok sevmek bir mümin için en hayati konudur.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Sonsuz kader sonsuz kısa zaman içinde yaşanıp bitmiştir. Zaman algısı bizim zihnimizde kıyasla meydana gelen durum. Allah zamandan münezzehtir.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Bilgisi ve kültürü az olan insanlar kadın karşıtı açıklamalardan çok etkileniyorlar ve kadınlara baskı daha da artıyor.

  (A9 TV; 4 Ağustos 2017)

 • Münafık hem ahmak hem de yancı ve sahtekar olduğu için İngiliz derin devleti tarafından çok rahat kullanılır.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Münafık Kuran'ın tamamını kabul etmez. Sadece bazı ayetlerden bazı bölümleri kullanarak o pis nefsini korumak için uğraşır.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Münafıkların ahmaklığı ibretliktir. Küçük beyniyle sonsuz akıl sahibi Allah'ı haşa kandıracağını sanması çok şaşırtıcı bir durumdur.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Gençlerin dostluğa, sevgiye, modernliğe duydukları özlem Türkiye'nin geleceğinin çok güzel olduğunu gösteriyor.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Çingene kardeşlerimiz çok tatlı, çok yetenekli insanlar. Allah onlara çok güzel bir sanat yeteneği bahşetmiş. Hepsine iyi sahip çıkmak lazım.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Anlamlı, sevgiyle bakan bir göz güzeldir.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Sevme ve sevilme birbirinin içine girmişi birbirinin içinde erimiş iki nurdur, seven kişi sevilir de. Tutkuyla seven birine, Allah'ı seven bir kadın asla karşı duramaz, tutkulu bir sevgiyle o kişiye bağlanır.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Dünyada her şeyin zıttı vardır, cennette ise negatif hiçbir şey yoktur. Cennette her şey pozitiftir.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Hayatın her noktasında Üstün bir Aklın varlığı görülüyor. Bu sistemi var eden Allah dünyayı nasıl kullanmamız gerektiğini de bize öğretir. Kuran dünyayı nasıl kullanacağımızı bize öğretir. Kuran'ı iyi anladığımızda akıllı, dengeli, derin ve kaliteli bir hayatımız olur.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Allah samimi kullarını Kendi korkusu dışındaki tüm korkulardan korusun.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Bağnazlık çocukların akıl yapısını de beden yapılarını da bozuyor. Çocuklara Kuran'ın yeterliliği mutlaka anlatılmalı.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Rusya ve Türkiye tam ittifak etse Ortadoğu'da durum çok hızla düzelir.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • İffetsizliğin bir kiri vardır. İffetin ve namusun ise aydınlık bir nuru vardır ve bu nur çok göz alıcıdır.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Kadının sevdiği insana tam teslim olması, gururunu ezmeyi göze alması, kendi sesi, kendi bakışıyla yaşaması kadına müthiş bir etkileyicilik verir.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Alkolun çok propagandası yapıldığı için eğlencenin şartı zannediyorlar. Alkol alındığı andan itibaren tüm dokuları tahrip eden bir zehirdir.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Aleviler Kuran Müslümanıdır, anti yobazdır, sevgi insanıdır. Alevilerin kıymetini bilmeyenleri kardeşlerimiz hiç dikkate almasınlar.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Kuran'da Mehdiyetin örtülü olarak anlatılması, Allah'ın deccaliyete kurduğu bir tuzaktır ve Mehdiyetin üzerindeki korumasıdır. İslam ahlakının hakimiyetini müjdeleyen her ayet Mehdiyeti anlatır.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • İmam Mehdi sevginin üstadıdır, sevginin öğretmenidir. Tüm dünya sevgiye susamış durumda. Allah'tan Mehdi’sini zahir etmesini istiyoruz.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Gelenekçi ortodoks sistem olduğunda insan beyni gelişmiyor. Muhakeme ve yargı bozulması oluyor, sanat gücü de kalmıyor. Bu sistemin özelliklerinden biri yasak ilan ettikleri şeyleri kendilerinin uygulamasıdır. Şirk sisteminde samimiyet yoktur. Şirk sisteminde yaşayanların hemen her anlarında münasebetsizlik olur, insanlara karşı kaba, katı ve acımasızdırlar.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Sosyal adalet, huzur, özgürlük, sevgi, kavgaların bitmesi, kadın hakları taleplerinin hepsi Mehdiyet için birer duadır.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Sevgi Allah'tan gelen bir nurdur. Her mümin, Allah'tan müminlerin sevgisini istemelidir.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Çocuklar için meyve ağaçlarıyla dolu istedikleri gibi dolaşıp oynayabilecekleri güzel alanlar yapmak lazım.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Peygamber adına uydurulmuş hurafeleri din haline getirmişler. Bu İslam değil, hurafe dinidir. İslam dini Kuran'da anlatılan dindir.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Sevgiyi, tutkuyu unutan insanların hayattan bezmiş zihniyetlerine hiç dikkat vermemek, derinliği, dostluğu, aşkı bilenlere itibar etmek gerek.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Kadınlara özgürlük çok yakışıyor. Kadın kendi vicdanıyla nasıl giyineceğine nasıl yaşayacağına kendisi karar verir.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Mehdiyet devrinde ortak bir güzel ahlak dünyaya hakim olacağı için herkesin güven içinde yaşaması mümkün olacak.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletinin yancıları çok iyi bilsinler ki Türkiye aleyhine yaptıkları her atakta rezil olacaklar, asla başaramayacaklar.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Bazı kişiler Kuran'ın yeterli olduğuna inanmayı ve anlatmayı suç haline getirmişler. Buna karşı sürekli Kuran ayetleriyle Kuran'ın yeterliliği anlatılmalı.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletinin etkisinin olduğu yerlerden biri de Amerikan Kongresi ve Senatosudur. Birçok kişiyi diledikleri gibi yönlendiriyorlar.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Müslümanların oluk oluk kanı akarken zor durumdaki Müslümanları değil kendi pis nefsini düşünen münafık çok kahpe bir varlıktır.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Münafık o kadar ahmaktır ki haşa Allah'ı kandıracağını zanneder. Kuran ayetlerini kendi pis nefsi için kullanmaya kalkışır.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletinin uşağı olan ve Müslümanlığı ortadan kaldırmak için azmetmiş kahpelere karşı milletçe bir olduğumuzu gösterelim.

  (A9 TV; 3 Ağustos 2017)

 • Münafık o kokuşmuş, iğrenç bedeninin bekçisi halindedir. İslam'ı, Kuran'ı, Müslümanları değil pis bedenini korumayı esas edinir.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Münafık Allah'a, Peygambere ve İslam'a karşı tavır alır ama kendini dindar gibi göstermeye çalışır ki o iğrenç nefsini koruyabilsin.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Münafık her gün kendine yeni bir din geliştirir. Münafığın bir hafta önce savunduğu dinle bir hafta sonra savunduğu din bambaşka olur.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Münafık namazı terk etmek için, sadaka vermemek için, İslam'a hizmet etmemek için kendince ayetten delil getirir. Münafık her türlü ahlaksızlığını Kuran ayetiyle açıklamaya çalışır. Çok ahmak olduğu için akılsızlığının farkına da varamaz.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Münafık azılı ahmak bir mahluktur. Sadece kendi keyfini düşünür ve Kuran ayetlerini de kendi nefsine göre akılsızca yorumlar. Münafık Kuran ayetlerini yorumlarken ibadetten, dini yaşamaktan nasıl kaçacağını arar. Nefsini nasıl kurtaracağının peşinde olur.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Mehdiyet bir bebeğin anne rahminde gelişmesi gibi Allah'ın koruması altında gelişir ve vakti geldiğinde doğum olur.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Akıllı kadına aşık olunur. Akıllı ve güzel huylu bir kadın derin tutkuyla sevilir.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Ateist gençler hurafe denizinden ve gelenekçi ortodoks sistemin zehirinden bunalmış durumdalar. Onlara Kuran'ın aydınlık ruhu anlatılmalı.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Kardeşlerimizi Alevi ve Kürt olduğu için dışlayan insanlar kendi ahlaksızlıklarını ortaya koymuş oluyorlar.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Ortadoğu'nun kurtuluşu İslam aleminin birleşmesi ve Mehdiyet ile mümkün olacaktır.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Darwinizm Osmanlı'nın tüm gücünü elinden aldı. Osmanlı manevi gücünü kaybedince askeri ve siyasi olarak da tüm gücünü kaybetti.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Kaderin dışında hiçbir şey olmaz. Dünyanın kaderinin son aşamasında Mehdiyet vardır. Bu kaderi hiç kimse durduramaz.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • MHP çok aklı başında bir partidir. Dava partisidir. İdeali devlete hakimdir.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Duygusallık sağlıklı bir ruh hali değildir. Duygusal insanla mantıklı, makul bir diyalog kurulması mümkün olmaz.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • İşsizlik sorununun ortadan kalkması için Türkiye'nin tarım ve hayvancılığa ağırlık vermesi gerekir. Tarım ve hayvancılığa öncelik verilse yan sanayileriyle birlikte milyonlarca insan için iş sahası oluşur.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Milletimizin Atatürk'e sevgisi akılcı, itidalli ve derin bir sevgidir. Atatürk Kuran Müslümanıdır, kaliteden sanattan hoşlanan bir insandır.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Süleyman Mescidi yeniden inşa edildiğinde ilk taşı koyacak olan Hz. Mehdi olacaktır.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Hayvanlara ceza vererek eğitmek çok korkunç bir yöntemdir. Hayvanların eğitimi ödüllendirmeye dayalı olmalıdır.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Mümin imtihan olduğunu biliyor olmasına rağmen zorluk anlarında heyecan duyabilir. Bu heyecana rağmen tevekkül eder.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Mehdiyetin iki ana konusu vardır: sosyal adalet ve sevgi. Dünyadaki tüm sorunları sevgiyle ortadan kaldıracak olan Mehdiyettir.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletinin ajanlarının ve yancılarının faaliyetlerine karşı çok dikkatli olmak önemlidir.

  (A9 TV; 2 Ağustos 2017)

 • Dostça ve kardeşçe yaklaşılsa Filistinliler ve İsrailliler arasındaki sorunlar da çözülür. Bir arada refah içinde yaşayabilirler.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Kuran şefkatle, akılla, sanatla, güzellikle İslam’ı hakim etmekten bahseder, kötülüğe kötülükle, zulme zulümle karşılık vermek doğru olmaz.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Münafık kendini namuslu, aklı başında, İslam için yaşayan bir insan gibi göstermeye çalışır ama aslında şeytani bir şeriata uyar. Münafığın şeriatında Kuran’ın %95’i yoktur ama Müslüman olduğunu ve kendince Kuran’a uyduğunu iddia eder. Münafık Allah’ın ayetlerini keyfine göre yorumlar, Allah için değil keyfi için gezer, haram yer-içer, şeytani ve delice şeriatını uygular.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Münafığın bütün ibadetleri hayalidir. Münafık namaz da kılmaz abdest de almaz. Hayali olarak namaz kıldığını anlatır.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • İman eden bir insan İslam'a hizmeti nimet olarak görür münafık ise İslam'a hizmet etmek istemez, kendi şeytani şeriatını uygular. Münafıkların şeriatında yalnız yaşamak, pinti olmak, sorumsuz olmak, boş ve gayesiz yaşamak, her türlü ahlaksızlık, yalancılık serbesttir.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Münafığın şeytani din anlayışında, Allah için çaba harcamak, dini yaymak, Müslümanlarla birlikte yaşamak yoktur.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Münafık müslümanlara hizmet eder sonra uyuz bir köpek gibi kaçarak gider.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • İnsanların birbirleriyle hem kişilik hem de dış görünüş olarak bu kadar farklı olması Allah'ın yaratma sanatıdır.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Deccaliyetin negatif eylemlerini biz pozitif eylemlerimizle, sevgiyle bozuyoruz.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Kadınlar özgür olmadığında bu onların hafızasına, konuşmasına, güzelliğine etki eder, kadın özgür olduğunda yaratıcı gücü ortaya çıkar. Kadınlar Mehdiyet döneminde tam özgür olacaklardır. Peygamberimiz (sav) de hadislerinde kadın özgürlüğüne dikkat çekmiştir.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • İyi beslenme konusunun Devlet politikası olarak ele alınması gerekir ki gençlerin hem bedeni hem de zihni gelişimi iyi olsun.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • İnsan Allah'ın ruhuyla birlikte olduğunu bilmez, helala harama dikkat etmez, Allah korkusunu ve Allah sevgisini bilmezse her şeyi meta olarak görür.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Darwinist düşünce insanı metalaştırır, insana Allah'ın ruhunu taşıyan bir varlık olarak bakmaz o yüzden kıymetsiz görür.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Allah'ı sevmeden, Allah'a teslim olmadan insan rahat edemez. Allah'ı bırakan insan ağır bunalıma girer, depresyon içinde yaşar. Bütün ruhi hastalıkların kökeninde Allah'ı bırakmak vardır. Bir insan Allah'ı unuttu mu ruhu ve bedeni sakatlanır.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Allah insanın aklından hiç çıkmaz, herşeyi yaratan O, bütün güzelliklerin sahibi Allah, bütün güzellikleri sevdiren de Allah'tır.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Deccaliyet sevgisizlikle, nefretle Türk milletini etkisi altına almaya çalışıyor ama milletimiz birlik olarak bu oyunu bozacak.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Din olursa insan akıllı olur, Allah onu doğruya yönlendirir, o kişi Allah’ın koruması altında olur. Bir insan din ile Allah'ın kontrolüne girer ve isabetli hareketleri yapar, onun için her şey hayırlı ve bereketli hale gelir.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • İnsanlara, hayvanlara şefkat göstermek cennet ahlakıdır.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Allah adına yalan söyleyenler, Kuran'da olmayan put inançlar için İslam'ın gerilemesine, Müslümanların acı çekmesine neden oluyorlar.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Çin halkının büyük kısmı ateist yetiştirildiği için soğuk, sevgisiz ve merhametten uzaklar. Onlara İslam'ı anlatalım, bu beladan kurtaralım.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Sevgiyle halletmek varken konuları şiddetle çözmeye kalkışan olursa bu daha çok şiddet yaşanmasından başka bir şeye yaramaz.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Osmanlı'yı yıkan gerçek sebep Darwinizm'in Osmanlı'ya girmesidir.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • En büyük nimet Allah'ı en çok sevmektir. Mümin Allah'ı en çok sevmek ve Allah'ın en çok sevdiği olmak için dua eder.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Allah'tan korkmayan insan acımasız, vefasız, yalancı, düzen kuran, merhametsiz bir karakterde olur. Böyle insana güvenmek mümkün olmaz.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • İslam'ı zorla kabul ettirmek Müslümanlığı değil münafıklığı yayar. Kuran'ın hükmü açıktır: Dinde zorlama yoktur.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Bazılarının "Adam olmak" dedikleri soğuk, sevgisiz, gizli, garip bir dindir. Değerleri İslam'dan farklıdır. Müslüman için ise tek din İslam'dır.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Neredeyse hiçbir ülkede “evrim teorisi bilimsel değil, kainatı Allah yarattı” denilemiyor. Adı konulmamış Darwinist diktatörlük var.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Suriyeliler milletimizin misafiridirler. Örfümüzde misafire hiçbir zaman "ne zaman gideceksin" denilmez. Misafir bereketiyle gelir, nimettir.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Sokak sanatçıları bir ülkenin milli değerleridir. Sokak, sanatın asıl yeridir. Sokak sanatçıların çalışmalarının hakkını vermek gerekir.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Çiçekler, kelebekler, kuşlar, meyveler, sebzeler, tüm matematiksel düzgünlük nasıl oldu diyoruz tesadüf diyorlar Bu, bir mantık çöküntüsüdür.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Münafık her an bir kahpelik, her an bir hainlik yapmak üzeredir. Hiçbir zaman güvenilmeyecek psikopat karakterli bir kalleştir.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Ülkücü gençlik devlet terbiyesini en iyi bilen gruplardan biridir. MHP fikri ve idealleriyle her zaman iktidardır.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • İngiliz derin devletinin yancıları kendilerini herkesten üstün gören, her şeyi en iyi kendilerinin bildiğini düşünen bir züppelik ruhu içindedir.

  (A9 TV; 1 Ağustos 2017)

 • Şiilikte Mehdiyet temel inançlardandır. Şii kardeşlerimiz tertemiz, imanlı insanlardır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Atatürk bütün Türklük ve İslam aleminin birleşmesini, Turan'ı savunmuştur.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafık çok kahpedir, kendince ehli namus, vicdanlı, masum ve dindar gibi görünmeye çalışır ama aslında yılan gibidir, çok alçaktır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Herkes sevgiyi arıyor ama sevginin üstadı Hz. Mehdi (as)’dır, bütün dünyaya sevgiyi öğretecek olan Hz. Mehdi’dir.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Bütün müslümanların hedefi Allah’ın rızası, Allah’ın sevgisi ve O’nun bizden hoşnut olmasıdır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Müslümanların durumu münafıkları hiç ilgilendirmez, hayasızca ve alçakça küfre yalakalık yapmaya çalışırlar, bu çok ağır bir suçtur.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafığın malını Allah için kullanmak istememesinin nedeni İslam’ın yok olmasını istemesidir, bu çok büyük bir alçaklıktır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafıklar kendilerince Kuran’da olmayan hükümleri Kuran’danmış gibi gösterirler, asıl amaçları kahpeliktir.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafık kendini şeytana satmıştır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafık her türlü alçaklığı yaparak Allah’tan korkmadığını göstermiş olur, namazını kılmaz, fuhuş yapar, şarap içer, her türlü adiliği yapar.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafık Müslümanları yalnız bırakarak kendince zarar vereceğini düşünür. Münafığın amacı küfrü beslemek, Müslümanları da çökertmektir. Müslümanlar şehit edilirken münafık davasını bırakarak, milyonlarca Müslümanın katili hükmünde olur ki bu Kuran'a göre zinadan daha kötüdür.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafık Müslümanları ilmi mücadelede yalnız bırakıp, onların başarısız olması için alçakça, kendince bir eylem yapmaya çalışır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafıklar davasına ihanet ederek, kahpece küfürden taraf olmuşlardır o yüzden milyonlarca müslümanın kanı münafıkların eline bulaşmıştır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Allah sonsuz güzeldir. Allah'ı aşk ile seversen Allah her çeşit güzellik olarak tecelli eder. Aşk, Allah sevgisi ile meydana gelen bir mucizedir.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Bir insan çok akıllı ise Allah'a aşık olur, Allah'a derin saygı duyar, Allah'tan aşk ile korkar, sevdiğini gücendirmek istemez.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Aşk için çok akıllı olmak, bunun için de çok samimi olmak gerekir. İnsan samimiyse Allah'ın aklı o kişide tecelli eder.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Mehdiyet dışında, Müslüman ülkelerdeki kargaşanın bitmesi mümkün görünmüyor, olaylar gittikçe tırmanacaktır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • İsrail sevgiyle yaklaşılsa nezih tavır gösterecek bir ülkedir. Filistin ve İsrail arasında bir yol bulalım, birbirlerini sevdirmeye çalışalım.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Hastalık ve ölümle Allah insanları kendine çevirir, sonsuz hayatı kazanmalarını sağlar, hastalık en güzel imtihandır. Hastalara bakanlar da vefalarıyla, diğergamlıklarıyla güzellik kazanırlar, Allah onların yüzlerinde bir nur yaratır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Allah sonsuz akla sahiptir, Allah güzelliği sever, bu yüzden cennette sürekli süprizler yaratır. Cennette tükenmeyen nimetler vardır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafıkların bakışlarında, ses tonlarında, kullandıkları kelimelerde, vurgularında hep negatiflik vardır, hemen anlaşılır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • İyi insan konuşmasından, dengeli halinden, nezaket ve şefkat anlayışından, akıl keskinliği ve yüzündeki huzurdan, nüktedanlığından anlaşılır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • İslam alemine binlerce farklı akıl ve zıt fikirler hakim olduğu sürece Müslümanlar huzura eremez, mutlaka kargaşa olur, çözüm Mehdiyettir.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devletinin elemanlarının genel özelliği züppelik, egoistlik, dinle kendilerince alay, sinsilik yani münafıklıktır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafık Allah'a ve ahirete inanmaz. Allah'a karşı nankördür, alçaktır. Dünyanın en aşağılık mahlukları münafıklardır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafık için pis bedeni çok kıymetlidir, onu diri tutabilmek için çalışır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Münafıklar Müslümanların menfaatine olacak şeyleri durdurmaya çalışırlar. Münafığın eli çok sıkıdır, hasistir münafık ne varsa biriktirir.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Kuran'ın hükümleri muhkemdir, haramlar-helaller çok açıktır, nettir, kolay anlaşılırdır.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • PKK İngiliz derin devletinin ileri karakoludur, gönüllü askeridir.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Kader Allah'ın istediği gibi ilerliyor, aksi olmaz, kaderin dışında bir görüntü oluşmaz.

  (A9 TV; 31 Temmuz 2017)

 • Cennette kadın da erkek de kusursuz olacaktır. Cennette insanların fiziği de huyu da mükemmel olacaktır.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Ben kadının gözündeki akla, temizliğe, aşka bakarım. Gözünde sevgi olanla sonsuza kadar dost olurum. Sevgiyi bilmeyenle dostluk imkansızdır.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Şiddet sevginin, dostluğun kardeşliğin rahatça halledeceği bir konuyu vahşi yöntemlerle halletmeye kalkmaktır.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Atatürk bu milletin ruhunda var olan Kuran aşkını, aydınlığı, modernliği, sahabe Müslümanlığını ortaya koymuştur.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • İnsanlar sevgi, barış, mutluluk arayışında. Bu güzel arayış dua niteliğinde. İnşaAllah yakında tüm dünyaya sevginin hakim olduğunu görecekler.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Kadına şiddetin önlenebilmesi için bu konuda kadınların önüne çıkarılan tüm bürokratik engellerin ortadan kaldırılması şarttır. Kadına yönelik ciddi bir tehdit ve cana kasıt olduğunda tehdit eden kişiyi yıldıracak kanuni ve hukuki önlemler alınması gerekir.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Kadınların hoşlarına giden işlerde çalışması güzel olur. Ağır iş dallarında çalışmaları beni vicdanen rahatsız eder.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Gençlerin özgürlük, sevgi ve coşkuya ihtiyacı var. Bu da Allah sevgisi ve Allah korkusuyla olur.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Allah'ın indirdiği bir İslam var, dört mezhebin ise dört farklı inancı, uygulaması var. Hadise uyalım diyenler birbirlerinin mezheplerine, o mezhep imamının ilettiği hadise uymuyorlar. Buradaki samimiyetsizliği görmek gerekiyor. Eğer hadise uyacaklarsa hepsine uymaları gerekir, samimi davranmıyorlar. Mezheplerin helalleri haramları farklı, oysa tek ölçü Kuran'dır.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Atatürk'ün özelliği put yıkıcı olmasıdır. Bağnazlığın tüm putlarını yıktı. Atatürk Kuran'ın özünde olan özgürlüğü, sahabe ahlakını savunan biridir.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Her insan beynindeki ekranın başında kendisine gösterilenleri izliyor. İnsan bu ekran başında Allah'tan yana olup olmayacağıyla deneniyor.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Biz evrimi bilimsel delillerle ve bilimin kendisiyle çürütüyoruz. Evrim, ilahı tesadüf olan putperest bir inançtır.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Müslüman, bir ülkenin değil tüm İslam aleminin, tüm insanların sorunlarına çözüm ister. Allah'ın gösterdiği çözüm İslam Birliği ve Mehdiyettir.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Katoliklerin, Ortodoksların, Musevilerin, masonların herkesin lideri var. Müslümanların lideri olmasın diyorlar. Bu samimi bir tutum değil.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Allah sevgisi, Allah'ı aşkla sevmek dünyanın en büyük zevkidir.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devletinin tüm oyunları hakkında halkı çok iyi bilgilendirirsek Türkiye aleyhindeki hiçbir oyunları işe yaramaz.

  (A9 TV; 30 Temmuz 2017)

 • Mümin sürekli ilmi Allah'tan talep eder ve "Rabbim ilmimi arttır" diye dua eder.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Gerçek sosyal adalet Mehdiyet devrinde olacak. Tek bir fakir bile kalmayacak.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • İyi olan insana kötüler zarar veremez. Bu, Allah'ın Kuran'da bildirdiği kanunudur.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Haksızlıklar, mazlumların ezilmesi insanların canını çok yakıyor. Seyyar satıcılara şefkatsiz tedbirler alınması da vicdanı çok zedeliyor. Seyyar satıcıların tezgahlarını devirmek vicdansızlıktır, çözüm değildir. Hijyen için eğitim verilebilir, satış yapacakları yerler oluşturulabilir.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Münafık küfür ahlakıyla yaşadığı için tam bir ceset, içi çürümüş kof bir bedendir.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Temizlik cennete özlemin tecellisidir. Temizlik müminin en hayati vasıflarından biridir.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Sevgisizliğin, sevmek isteyip de sevememenin gençlerin canını ne kadar yaktığını görüyorum. Bu manevi bela Mehdiyetle kalkacak inşaAllah.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Doğal afetlerin artması ahir zaman alametlerindendir. Peygamberimiz ne haber verdiyse hepsi tek tek gerçekleşiyor.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Münafıklara Allah'ın verdiği belalardan biri de bedenlerinin içten ve erken çürümesidir.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Müminin ruhundaki anayasa Kuran'dır. Müminin sevgisi, tutkusu, aklı, derinliği ruhundaki Kuran'a dayanır.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Her şeyde hayır görmek, çok temiz olmak, başka müminlerle bağlantıda olmak, toplantılar yapmak, Allah'ı anıp sohbet etmek çok güzel olur.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Ruh yaşlanmaz. İki insan arasındaki dostluğa, sevgiye yaş sınırı koymak çok yanlış bir bakış açısıdır.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • İnşaAllah ve maşaAllah zikirleri Kehf Suresi’nde geçen, şirki tamamen ortadan kaldıran iki büyük zikirdir.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Ben hiçbir kitabımdan telif ücreti almıyorum. Dini tebliğ etmek ücret karşılığında olmaz.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Vakti en güzel geçirmenin yolu insanların neşesi, sevinci, imanı ve her türlü hayrı için gayret etmektir.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Evrimin geçersizliğini en net ortaya koyan bilimsel delil ara form, ara fosil olmamasıdır. 700 milyon fosil var, bir tane bile ara form yok.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Ahirette sadece Kuran'dan sorulacağız. Peygamberimiz'in sünneti Kuran'dır.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • İslam'ı zorlaştırmak deccaliyetin oyunudur. Gelenekçi ortodoks sistemin karmakarışık dünyasına insanları çekmek kitleleri dinden uzaklaştırır.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Küfre, münafıklara, zulme buğz etmek müminin en belirgin iman alametlerinden biridir. Mümin Allah için sever, Allah için buğz eder. Bu müminin en keskin alametlerinden biridir. Müminde içgüdüsel olarak iyiye karşı derin bir sevgi varken kötüye karşı buğz vardır.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Bencillik toplumu toplum olmaktan çıkarır. Toplum bedenken tek tek hücrelere ayrılır ve ölür. Egoistlik toplumu öldürür.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Deccaliyetin tüm oyunlarını görüyor ve biliyoruz. Başaramayacakları işe yelteniyorlar, tüm oyunlarını kanunla hukukla ezeceğiz.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devleti deşifre olmanın paniğini yaşıyor. Dört bir yandan panikle Türkiye'yi hedef alıyorlar, ama boşuna uğraşıyorlar.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Allah sevgisi olmadan sanat olmaz. Sanat, marifet ve ittifak Mehdiyet'in ruhudur. Her yerin sanatla güzelleştiğini göreceğiz.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Vicdanının sesini tam bir dürüstlükle dinleyen insan samimi olur. Samimi olan insan cennet ehli olur.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Allah'ı severek Allah'tan şüphe etmeden samimi olarak Kuran'ı okuyana Allah Kuran'ı açar. Kuran o zaman binbir rengiyle kendini gösterir.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Bazılarının ağırına gidiyor ama İngiltere'de İslam'ı yayan, İngiliz derin devletine balyoz gibi inen Şeyh Nazım Hazretleri'nin çalışmalarıdır. Şeyh Nazım Hazretleri gerçek bir Kuran talebesidir ve İngiltere'ye Kuran'ın nurunu yaymıştır.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Bağnazlık Allah'ın dini dışında Allah'ın istemediği şirk dini demektir. Bağnazlığın kapkaranlık dünyasını Kuran'ın nuru ortadan kaldırır.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Hakkı anlatan her yazı çok etkili sonuç verir. Sabırla, akılla, şefkatle, ilimle yapılan her çalışma Allah'ın izniyle bereketli olur.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli'nin doğal afetlerin birer hatırlatma olduğunu ifade etmesi çok güzel olmuş. Basiret ehli insan olduğu için olayları hikmetle değerlendirmiş. Son dönemlerdeki tüm fevkalade olaylar Peygamberimiz'in hadislerinde bildirdiği ahir zaman alametleridir. Alametler artarak devam edecek.

  (A9 TV; 29 Temmuz 2017)

 • İş güvenliği hayati bir konudur. İşçilerin hem çalışma hem de dinlenme ortamları en rahat edecekleri şekilde olmalı. İşverenlerin çalışanları evlatları gibi görmeleri gerekir. Çalışanların ve işçilerin konforundan ve güvenliğinden kısıp çok kazanmak diye bir şey olmaz. Onlar için harcanan bereket olur.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Benim arkadaşlarım İslam'a Kuran'a kendini vakfetmiş, Allah için yaşayan insanlardır. Dünyadan bir beklentileri yoktur.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • İnsanların çoğu sevecek bir insan bulamadıkları için yalnız yaşıyorlar. Hepsi sevgiyi arıyorlar ama dürüst, vefalı, derin sevgiyi bulamıyorlar.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Müslümanın uygulamalarına yapılan eleştirinin Kuran'a göre olması lazım. Eleştiri yapanların “şu ayete göre yaptığın yanlış” diyebilmeleri gerekir. Ayeti delil olarak gösteremiyorlarsa o konuda bir yanlış yok demektir.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Bırakın kadınlar özgür olsun, istedikleri kadar makyaj yapsınlar, istedikleri gibi giyinsinler, bakımlı dolaşmaktan çekinmesinler. Kadınların özgürlük istemeleri en haklı talepleridir. Kadınların baskı altına alınması hayatın güzelliğinin ortadan kaldırılmasıdır.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • "Aşırı makyaj" kavramı mantıklı değil. Kadın güzelliğini kaldırmak için bunu öne sürüyorlar. Kadına yakışan makyaj doğru makyajdır.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Tebliğde güzel ve bakımlı insanların olması Hz. Süleyman'ın ve Resulullah'ın kullandığı yöntemdir.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Evrimciler tesadüf demenin mantıksızlığını görünce "tesadüf değil rastlantı" demeye başladılar, o da olmadı şimdi de "programlı rastlantı" diyorlar. Mantık bozukluklarını gösterince iyice panik oldular. Bundan sonra bilim dışı açıklamaları tamamen bırakacaklar. Tesadüf bilim değildir.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Yeni nesil çok güzel günler görecek inşaAllah. Hepsi modern İslam’ı seviyor ve Kuran Müslümanlığının yaşanmasını istiyor, bunu görecekler.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Sanat ve kalite anlayışının zayıf olması manevi felaket. Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulursa ilk adım olarak zevksiz eserlere izin verilmez. Binalar, heykeller her şey sanat ve kalite yönüyle değerlendirilir, kalitesiz olanlara izin verilmez.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Kuran Müslümanlığı dalga dalga yayılıyor. Allah bizi sadece Kuran'dan sorumlu tutacak, gençler bu gerçeği iyice öğrendiler.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri de "Mehdi gelmeyecek" seslerinin yükselmesidir.

  (A9 TV; 28 Temmuz 2017)

 • Hal ile tebliğ hayatidir. Bakımlı, kaliteli, sevgi dolu bir ortamda olduğumuzu gösterdiğimizde İslam'ın güzelliğini tam sergilemiş oluyoruz.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Dekolte, sanat, resim, heykel, müzik karşıtlığı olan bir ülkede turizm gelişmez.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Allah'ın münafıkları Müslümanların yanından ayırması onları pislikten kurtarmasıdır, bir nimettir.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Münafıkların Peygamberimiz'e çirkin iftiralarından biri de Peygamberimizin haşa korkutarak insanları etkilediğidir. Bu münafığın alçaklığıdır.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Çocuğa samimi sevgiyle ve onun fikirlerine değer vererek yaklaşılırsa çocuk çok güzel yetişir. Çocuğa aklı ermeyen muamelesi yapmamak gerekir.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Müslümanların hamiyetinin güçlü olması gerekir. Kişisel konularda coşkulu olanlar İslam, Kuran aleyhinde konu olduğunda ilgilenmiyorlar.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Allah'ı sevmeden insanı sevmek mümkün değil. İnsanı et kemik olarak sevmek olmaz. Sevgi, Allah'ın tecellisine olan hayranlıktır.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Allah bazen müminlerin içine insan görünümlü hayvanlar sokabilir, o hayvan İslam'a hizmet eder. Sonra o hayvanı müminlerden ayırır, o hayvan da yalnız bir it gibi bela içinde yok olup gider. Allah, münafığın o son aşamadaki pisliğiyle müminleri muhatap etmez.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Mümin, münafığı av köpeği gibi kullanır. Münafığın çirkin faaliyetlerini gözlemleyerek pisliğin başını tespit eder.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Münafık, müminlerin içinde asalak gibi yaşayan bir varlıktır. Münafığın varlığı müminin dikkatinin ve aklının açılmasına vesile olur.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Parklar güzelliği yaşamak için gelinen cennet mekanlardır. Parkı kirletmek cennet bahçesini kirletmek gibi olur, vicdansızlıktır. Denizleri, parkları çöp kutusu gibi kullanmak ciddi bir ahlak ve vicdan çöküntüsüdür.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • İnsan unutmaya açık bir yapıya sahiptir. Kitap, bu unutkanlığı ortadan kaldırmak için sağlam bir kaynaktır. Kitap güzel bir mürşiddir.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Deniz temizliğinin korunması hayati bir konudur, deniz ekmek gibi tertemiz olmalıdır. Denizi kirletmek ahlaki vicdani bir tavır değildir.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Kardeşlerimiz sabırlı olsunlar, 3-5 yıla kadar her şeyin güzelleşmeye başladığını görecekler.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli'nin vatanseverliği, efendiliği, devlet adamlığı, nezaketi çok güzeldir. Allah kendisine uzun hayırlı ömür versin.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin mükemmel bir devlet terbiyesi vardır. Dünyaya devletin ne olduğunu ve devlet terbiyesini öğreten millet Türk milletidir.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam'ın İngiliz derin devletine asla baş eğmeyen tutumu mükemmel. Milletçe sonuna kadar yanındayız.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Allah'ın ruhu her yerdedir. Dolayısıyla tüm kainat canlıdır.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Kainattaki matematik denge Yaratılış'ın en açık ispatıdır. Bilim, Allah nasıl yaratmıştır sorusuna cevap aramanın sanatıdır.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam'ın Musevilerin ibadethanelerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulaması çok güzel.

  (A9 TV; 25 Temmuz 2017)

 • Hayvan barınaklarında hayvanların rahatı, konforu mutlaka düşünülmeli, usulen yapılan mekanlar olmaması gerekiyor.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Müslüman ilhamını her zaman Allah'tan ve Allah sevgisinden alır.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Öğrenciyi kollama, destekleme örf ve adet haline gelmeli. Nasıl bayram harçlığı varsa öğrenciyi her görenin de harçlık vermesi gerekir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Dini anlatırken ücret alınmasını haram gördüğüm için ben kitaplarımın hiçbirinden telif ücreti almıyorum. Tebliğden para alınmaz.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Ben en çok samimiyet, sevgi, dürüst ve anlaşılır olmaya önem veriyorum, kitaplarımın da insan ruhunu açan eserler olmasına özen gösteriyorum.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Engelli kardeşlerimize her zaman her konuda öncelik vermek ahlakın ve vicdanın gereğidir. Tüm halka engellilerin mağdur edilmemesi yönünde bir eğitim verilmesi gerekiyor. Bu tarz konular akıl ve gönül işidir, ruh eğitimiyle olur.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • İstanbul şehrinden daha kompleks yapısı olan hücrenin tesadüfen olduğunu söylemek insanın aklıyla alay etmektir. Evrim aldatmacadır.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Kadere teslimiyet güzelliktir, konfordur, berekettir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Sokakta sanat olması o ülkenin neşesi, kalitesi, sevinci, bayramıdır. Sokak sanatçılarına tüm kardeşlerimiz destek olsun.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i, İslam ahlakının hakimiyetini, İslam Birliğini, Rusya, İsrail, İran, Ermenistan tüm ülkelerin dost olduğunu göreceğiz.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Tıbbi cihazların bakımı, hastane ortamlarının hijyeni çok mühimdir. Bu konuda yaptırımlar ve düzenlemeler yapılması şart.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Bir çok insan sevgiyi bilmiyor ama Mehdiyet devrinde sevgi yüksek vicdanla, Allah korkusu ve Allah sevgisi ile tecelli edecektir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Deccaliyet tüm ekonomik krizleri, savaşları organize eden sistemdir. Dünyayı da birbirine düşüren İngiliz derin devleti yani Deccaliyettir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Sadece samimi olmak yeterlidir, Allah samimi olana mutlaka yol gösterir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında bir savaş değil tam tersine dostluk, kardeşlik ve birlik olacak. Savaş istemiyoruz.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Çingeneler sanatın üstadıdır. Çingene kardeşlerimiz Türkiye'nin süsüdür, hepsiyle onur duyuyoruz.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Korkudan dehşetten yılmış, ölümden kaçıp gelmiş insana en ufak kırıcı bir söz söylenmez. Suriyeliler Allah'ın bize gönderdiği misafirlerdir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Alkol insanı mutlu etmez, insanlar sadece mutluluk taklidi yapıyorlar. Aleni bir zehirlenme oluyor, zehirlenme insanı mutlu etmez. Alkol insanı karamsarlığa çeker ve üzüntüyü tetikler, mutluluk hissi oluşturmaz. Tam tersine ruhi çöküntü meydana getirir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Hücre, koful, havuç, portakal, üzüm, insanlar, tavşanlar, kediler her şeyi tesadüf yaptı demek bilim değil, akıl almaz bir mantık çöküntüsüdür.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Evrim bilim değildir. Her şeyi tesadüfle açıklayan putperest bir inançtır. Sümerlerden, antik Mısır'dan gelen çağdışı bir safsatadır.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Nefret üslubuyla hiçbir konu çözülmez. Museviler ve Araplar Hz. İbrahim'in evlatları. Bu iki evlat birbirlerine kardeş olarak yaşayacaklar.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Deist de ateist de olan çok arkadaşım var. Bu insanların dürüstlüğü güzel bir vasıftır. Münafık ve müşrik ise samimiyetsizdir, ikiyüzlüdür.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Benim gecem, gündüzüm Allah için sevgiyi aramaktır. Ben sevgiye hiçbir zaman doymam.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Kadın akıllı erkekten çok hoşlanır. Aklın olduğu yerde kütlük, zevksizlik, kabalık, anlayışsızlık olmayacağını bilirler.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Kuran'a göre Müslümanlar tek bir aile gibidir. Kuran ahlakı yaşandığında Müslümanın tüm Müslümanlara öz kardeşi gibi bakması farzdır.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Dinimizde kadınların yanında din anlatmak var mı diyenlerin buna dair Kuran'dan delil getirmeleri gerekir. Tek bir delil getiremezler. Hz. İbrahim'in eşi misafir gelen meleklerin yanında gülüyor, sohbet ortamı var, Hz. Musa Hz. Şuayb'ın kızlarına yardım ediyor, Hz. Süleyman Sebe Melikesi'ne havuz yaptırıyor. Kuran'a göre kadınların güvenilir ortamlarda dekolte olması, kadınların yanında din konuşulması haram değildir. Buna haram diyenlerin Kuran'dan ayet göstermesi gerekir. Kuran'dan ayet göstermeyip "bana göre, duyduğuma göre" diye mantık olmaz.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Peygamberimiz'in vefatından bir süre sonra İslam özünden uzaklaşıp şirk dini haline geldi, bu şirk dini katlanarak gelişti ve İslam alemi şirkin içinde boğulur oldu. Deccaliyetin işi o kadar kolaylaştı ki Müslümanların elinden bilimi, sanatı, neşeyi, hayatı aldı ve kolayca ezdi. Biz de Kuran'a göre İslam'da bunların hepsinin meşru ve doğru olduğunu ortaya koyduk.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Bir an önce İsrailoğulları ile İsmailoğullarını barıştırıp, bölgede huzur içinde yaşamalarını sağlamak lazım, yoksa acılar büyük olur. İsrail ve Filistin halkının o güzel topraklarda dostça, kardeşce yaşaması mümkün. Nefreti körüklemek kimseye fayda sağlamaz.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • İnsan bir şekilde yemek bulur yaşar, ama insan gibi sevgiyle, aşkın güzelliği içinde, sanat, estetiğin olduğu ortamda yaşamak mühimdir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Dünya şu an Deccaliyetle Mehdiyetin ilmi mücadelesine şahit oluyor. Ekonomik krizler, yokluklar, sevgisizler Mehdiyetin galibiyetiyle kalkacak.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Aklı zayıflar münafıkların ahlaksızlığını teşhis edemedikleri için cahiliye bilgisine göre yorum yapıyorlar. Mümin Kuran'a göre yorumlar.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Münafık pislik üreten makina gibidir. Vücudun atıklarının temizlenmesi gibi Allah münafıkları uzaklaştırarak Müslümanları temizler.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Vahşi köpekler ölecekleri zaman yalnızlığı seçer. Münafıklar da manen ölümü gerçekleştiği için vahşi köpek gibi yalnızlığa kaçar.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Müminin üslubu her zaman dengeli, tutarlı, akılcı, affedici olur. Kuran dışında bir üslubu olmaz.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Mümin her yerde iyilik, temizlik, güzellik, kalite ve candanlık arar.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Kız arkadaşlarımın hepsi iyi eğitimli, kaliteli, güzel ahlaklı, sadık ve vefalı insanlardır. Hepsi birbirinden klas, birbirinden nezihtir.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam İslam aleminin birleşmesi için güzel bir gayret içinde, Allah gayretini makbul etsin.

  (A9 TV; 24 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devleti Türkiye'nin Mehdiyetin kalesi olduğunu bildiğinden Türkiye üzerinde böyle baskı kurmaya çalışıyor. Ama asla başarılı olamayacak.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Hepimiz Hz. Adem'in evlatlarıyız. Hiçbir ırkın bir diğerine üstünlüğü yoktur.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Benzemek Mehdilik için delil olmaz. İslam ahlakkı dünyaya hakim olduğunda, herkes birbirini kardeş olarak sevdiğinde, İslam Birliği oluştuğunda bu güzelliklere vesile olan insana "sanki Mehdi gibi" diye hüsnü zan ederiz.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • İyilik, güzellik, temizlik, neşe, sanat, kalite isteyen tüm gençlerle ittifak halindeyiz. Gelenekçi ortodoks sistemde kalite arayışı yoktur.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Hz. Süleyman müthiş zevkli ve akıllı bir insan. O'nun sanat zevkini, güzellik anlayışını görmek bir çok insanın imanına vesile oluyor.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Tebliğde güzel ve yakışıklı insanlar, bakımlı mekanlar, gösterişli hayatlar kullanılması Kuran'da Hz. Süleyman'ın yöntemi olarak bildirilir.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Plaja giden, bikinili kadınlarla aynı ortamlarda bulunan bazı kişilerin dekolteye karşı samimiyetsiz bir tepkileri oluyor. Bunun sebeplerinden biri de dinin hayatın dışında olduğuna ya da din olduğu yerde neşe, güzellik, müzik, sanat olmayacağına inanmaları. Dinin içinde hayat olmayan ölü bir sistem olduğuna inananlar bizim cıvıl cıvıl neşe dolu hayatımızı görünce önce şaşkınlık yaşıyorlar. Ama yavaş yavaş Kuran Müslümanlığının alabildiğine özgürlük olduğunu görüyorlar ve İslam'dan uzak durmaları ortadan kalkıyor.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Şeytan insanlardan intikam almak için fıtratı bozuyor. Kadının kadın gibi erkeğin erkek gibi olması gerekir.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Kadınları ezerek, güzelliklerini yok ederek sevgiyi, aşkı, tutkuyu ortadan kaldırmak istiyorlar. Kadın güzelliği muhteşem bir nimettir.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli çok kaliteli ve nezih bir insan. Bazı İngiliz derin devleti özentileri Bahçeli'nin derinliğini anlayamıyor, değerlendiremiyorlar.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Müslümanlar birbirinin velisidir ve birbirini korumakla yükümlüdür. Müslüman tüm Müslümanların en iyi, en mutlu olmasını ister.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • İslam topluca yaşanan bir dindir, Müslümanlar Müslümanlarla birlikte yaşamaktan zevk alır. Münafık ise çakallık ve dinsizlik arayışındadır.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Münafık uyuz köpek gibi yalnız gezmek ister, tek başına bir köşede hayatı son bulur. Münafık Allah'ın anılmasını duymak istemediğinden yalnız kalmak ister ve İslam'ın yayılmaması için küfre destek verir.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Münafık istediği gibi züppelik, çakallık yapmak hedefindedir. Çakallığının, sinsiliğinin engellenmesini istemez, bu yüzden özgürlük talep eder.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Toptan tüm Musevileri düşman olarak görmek cehaletin ve gelenekçi ortodoks eğitimin nasıl bir felaket olduğunun delilidir. Allah Kuran'da Kitap Ehli'nden kadınlarla evlenebilirsiniz, onların yemekleri size helaldir diyor. Kuran'a göre Kitap Ehli dosttur. Düşmanlık ve nefreti telkin eden anlayış en çok Müslümanlara zarar veriyor. Allah nefret duygusuyla değil şefkatle hareket etmemizi ister.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Bazı insanlar az bir bağla Allah'a bağlanıyor, arada sırada Allah'ı hatırlıyorlar. Öyle olmaz. Allah'la bağlantıda milim santim boşluk bırakmadan keskin bir dikkat olması gerekiyor. O zaman insan gerçek anlamda mutlu olur. Allah'tan uzakta olan ise sürekli savrulur.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • İnsanların mutluluğu aramamaları anormalliktir. Mutluluk, her şeyin sahibi, merhametli, sonsuz akıl sahibi Allah'a bağlanmakla olur.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • İnsanların çoğu işlevselliği esas alıyor. Giyim zevki, kalite, sanat, güzellik arayışı neredeyse hiç olmuyor. Bu vahim bir durumdur. Çoğu insan arasında güzelliği öldürme anlayışı gelişmiş durumda. Güzelliği isteyeni ve bakımlı olanı suçlu gibi görüyorlar, öte yandan güzelliği takdir edecek, beğenecek kimseleri de olmuyor. O zaman gelişmek, iyi olmak, güzelleşmek için hiç çaba göstermiyorlar. İyilik, güzellik, sanat, neşe, sevgi, klaslık hayatlarından çıktığında ise boğucu, şizoid, bencil ve içine kapalı bir yapı gelişiyor.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Allah'ı bırakan insan feci şekilde savrulur. Allah'a sıkı sıkıya sarılmak, Allah'ı hiç bırakmamak gerekir.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • İnsan zayıf yaratılmış bir varlıktır. Allah'a kendini bağlamayan insan karamsar, içine kapalı, şizoid bir karakter geliştirir.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Sevgiye duyulan özlem Kuran Müslümanlığına duyulan özlemdir. Bu özlemin artması Mehdiyetin an meselesi olduğunu gösteriyor.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Kuran ruhunun her yere dalga dalga yayıldığını görüyoruz. İnsanların sevgi, kardeşlik ve dostluk arayışı bu ruhun alametidir

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Kuran ahlakına dayalı akılcı bir sevgi, şefkat, olgunluk anlayışının insanlara benimsetilmesi gerekiyor. Bu da gelenekçi anlatımla olmaz.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • İbadethanelere saldırmak Kuran'a göre haramdır. Mescidler, sinagoglar, kiliseler Allah'ın korunmasını emrettiği kutsal mekanlardır. İbadet eden insanlara çelik kapıları tekmeleyerek tepki göstermek kahramanlık değil, akılsızlık, görgüsüzlüktür. İbadethaneye saygı gösterilir.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Arap düşmanlığı da İsrail düşmanlığı da özel kışkırtmayla elde ediliyor. Sevgisiz insanların nefret politikalarına karşı sabırlı anlatım şart.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Arap Birliği'nin ağır, monoton, soğuk üslubu çok yanlış. Çözüme kavuşması gereken acil konular olduğunda ağır davranmak çok çirkindir.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam'ın Körfez görüşmeleri inşaAllah faydalı ve etkili olur, çalışkanlığı ve İslam alemi için gayreti çok güzel.

  (A9 TV; 23 Temmuz 2017)

 • Masonluk en az 10 bin yıllık bir tarikattır. Nemrud da Firavun da masondu. Ahir zamanda masonluk Mehdiyetin hizmetinde olacaktır.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Hata yaptığında hiç tevil yapmadan dürüstçe özür dilemek kaliteli insan ahlakıdır.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Kuran ahlakını yaşayan bir mümin insanları kendi çocuğu gibi korumakla, değer vermekle, sahip çıkmakla yükümlüdür. Velayet sistemi budur.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Biz dünyaya kendimizi tanımak, kendi kendimizi sevmek için geliyoruz. Kendisini sevmeyi öğrenemeyen cennetten zevk alamaz. Allah için sabreden, güzel ahlak gösteren insan kendisine gösterilen saygının haklı ve doğru olduğunu görür. Cennette bundan zevk alır.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Saygı, samimiyetten uzak yapmacık tavırlar yapmak değildir. Saygı derin sevme ve koruma hissidir. Karşındakini kendinden daha çok korumaktır.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Vicdanın muazzam bir gücü vardır. Vicdan sesini dinlemeyeni ezer, cehennemi yaşatır. Vicdan kendisini dinleyeni ise mutlu eder.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Gerçek elit Allah'ı seven, Allah'tan korkan, sanata, nezakete, kaliteye, görgüye değer veren, sevgiyle merhametle davranan insandır.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Toplumun önde gelen kesimine tebliğ yapmak Kuran'da bildirilen bir yöntemdir.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Betonlaşmanın durdurulması hayati bir konudur. Yeşillik, bağlık, bahçelik alanların bir an önce genişletilmesi gerekir.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Komünizmde din, aile, ahlak ve devlet yoktur. Komünal toplum anlayışı vardır. Zor ve dehşet sistemidir, baskıya dayanır. Komünizm zor ve şiddetle sosyal adaleti sağlamak iddiasındadır ve bu yüzden acımasızdır. İslam da ise sevgiyle sosyal adalet sağlanır.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Allah Müslümanların kurşunla kaynatılmış binalar gibi birlikte olmalarını bildirmiştir. Münafıklar ise ayrılıp dağılmayı savunur. Dağılıp ayrılmamak, birlik olmak Müslümanlara farztır.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı, olmaz. Hocalık, alimlik iddiam yok. Ben sadece samimi bir Müslümanım.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Sokak sanatçıları o ülkenin güzelliği ve neşesidir. Sokak sanatçılarına hem belediyeler hem halk sahip çıkmalı.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Allah iman edenlerin canını çok güzellikle alır, kişi hiç korkmaz, tedirgin de olmaz.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Gençlerin talebi hep sanat, güzellik, kalite, temizlik. Bu talepleri Kuran Müslümanlığına olan sevgilerini gösteriyor.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • 15 Temmuz Türkiye'yi toptan teslim almaya yönelik bir girişimdi. Bu girişimin geri püskürtülmesi milletimiz için bir zaferdir.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Kadınlar özgür olduğunda, güzellik, neşe, sanat baskı altına alınmadığında İslam ahlakı dünyaya çok hızla hakim olur.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Tüm kainatta ritm ve ahenk vardır. Dans İslam'da yasak değildir, nimettir, güzelliktir.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Allah sevgisi ve Allah korkusu olmadığında insanlar adım adım kaliteden, temizlikten, görgüden uzaklaşıyor, hiçbir şeye özen göstermiyorlar.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Turist sayısının artması için kalitenin, sanatın, özgürlüğün artması temel şarttır. Özgürlüğün ve sanatın olmadığı yere kimse gitmek istemez.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • İnsan çok samimi olursa Allah'ı çok severse Allah onun hayatını çok güzel yapar.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Bir kadının güvenilir, helale harama dikkat ettiğini bilmek bir erkek için çok heyecan verici, hayranlığını arttıran bir güzelliktir.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Kız arkadaşlarımın güzelliğinin ana sebebi iman, akıl, temizlik ve güzel ahlaktır. Her güzelliği Allah yaratır.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • İnsanın yaratılış amacı sevgidir, insan yaratılış amacından uzaklaştığında cehenneme düşmüş gibi olur.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Depremlerin çoğalması ahir zamanın en belirgin alametlerinden biridir.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Zıtlıkların olması imtihanın gereği ve Allah'ın varlığının mucizevi bir delilidir. Zıtlıklar Allah'ın sanatlarından biridir.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli, rahmetli Başbuğ Türkeş gibi muhterem ve değerli bir insan. Tarih ileride kendisini altın harflerle anacak.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Şiddet şiddeti doğurur. Müslüman her zaman akılla, ilimle, itidalle hareket etmekle yükümlüdür.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Sinagoglar, kiliseler Müslümanlara emanet olan mekanlardır. Bir Müslüman asla ibadethaneye saldıramaz.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devletinin en sinsi siyasetlerinden biri cahil, görgüsü eksik kesimleri kolay galeyana getirip kışkırtmaktır. Cahil insanların eylemleri çoğunlukla kendilerine zarar veren bir hale dönüşür. İngiliz derin devleti bu kesimlerin duygularını provoke etmeyi çok iyi biliyor. Bu kişilerin hassas olduğu konuları gündeme getirip sokağa döküyor, şiddet olayları oluşturuyor sonra da eziyorlar. Ortadoğu halkının çoğunun akılcı davranmayacağını bilip duygusallığını kullanıyor, nasıl tahrik edip yönlendireceklerini iyi hesaplıyorlar.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devleti Filistinlileri 1900'ün başından beri adım adım topraklarından atmak için ince bir siyaset izliyor, bu sinsi siyasetin temelinden biri de Filistinlilerin üzerindeki baskının artmasını sağlamak. Bunun için bir kaç kişiyi kışkırtıp şiddet körükleniyor, bu şiddete karşılık olarak da mazlum Filistinlilerin ezilmesi ve göç etmesi sağlanıyor. Kör bir açmaz oluşuyor.

  (A9 TV; 22 Temmuz 2017)

 • Abartılı makyaj diye bir şey yoktur, yakışan makyaj vardır. Kadınlar nasıl beğenip seviyorlarsa öyle makyaj yapsınlar. Kimse karışmasın.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Allah Kendi yolunda samimi olana mutlaka bereket, bolluk, güzellik verir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İnsan ruhu hep güzelliği arar, en güzeli görmek ister. Güzellik, nur, temizlik tebliğde çok önemli konulardır.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Allah'ı çok sevmek ve Allah'a çok dikkatli teksif olmak samimi mutluluğu ve neşeyi getirir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Türkiye Mehdiyetin kalesidir, deccaliyetin pençesi bu yüzden Türkiye'ye geçemiyor.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İmanla süslenmiş neşe güzeldir. Neşe Allah sevgisinin, imanın bir tezahürüdür.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Kuran'ı yeterli görmeyip hurafe denizine dalan belanın içine dalmış olur. Kuran özgürlüktür, neşedir, hayattır, kalitedir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Mısır ile Türkiye iki kardeş ülkedir. Mısır halkı bizim dostumuz, kardeşimizdir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Sanatçı kolay yetişmez. Sanatçı nimet, zenginlik ve güzelliktir. Sanatçıların değerinin iyi bilinmesi gerekir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Benim kız arkadaşlarım beni Allah aşkıyla, sadakatle, tutkuyla çok severler.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Kıskançlık insanın hem aklını hem bedenini tahrip eder.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Komünist sistem sosyal adaleti baskıyla sağlamaya çalışır. Kuran ahlakına göre sosyal adalet sevgiyle, imanla ve şefkatle sağlanır.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Mümin malını Allah için vermekten mutluluk duyar. Münafık ise malını delice bir hırsla sahipler, malını vermeyi bir nevi kayıp gibi görür. Mümin malı yığıp biriktirmez, sürekli dağıtır. Malı dağıtmak Rahmanidir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İman zafiyeti olduğunda insanlara bencillik hakim oluyor, bencil olan karşısındakinin iyiliğini, hayrını düşünmediği için sevgi oluşmuyor.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Kuran ahlakına göre yaşandığında herkes birbirini kendi öz kardeşi gibi koruyup kollar. O zaman fakirlik, yokluk ve açlık kalmaz.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İnsan Allah'ı unutmaya yatkındır. Özenle, keskin bir dikkatle Allah'la bağlantıyı devam ettirmek lazım.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Hayatın anlamı Allah aşkını bulmak, Allah aşkıyla Allah'ın varlığında erimektir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Gözün gördüğü kalitede ve netlikte hiçbir kamera yok. Allah mükemmel bir sistem yaratmış.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Çarpık kentleşmenin ortadan kaldırılması için önce bir ruh devrimi, manevi bir coşku gerekiyor. Bu da ancak Mehdiyetle olur.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Bir insanın hatasından pişman olduğunu dürüstçe, akılcı bir üslupla, samimiyetle göstermesi önemlidir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İsrail'in protesto ve tepkileri sert yöntemlerle bastırmaya çalışması yanlış ve çirkin bir yöntem. Bu eski mantığı tamamen bırakmaları gerek. İsrail, dindar Musevilerin protestolarını da benzer şekilde çok kaba yöntemlerle bastırıyor. Bu kaba anti demokratik yöntemleri bırakmalı.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İsrail ile Filistin arasındaki duvarları yıkalım, Filistinli kardeşlerimiz topraklarına dönsünler, o topraklarda güzel bir medeniyet inşa edelim. İsrail-Filistin barışının sağlanmasında Türkiye öncü olsun. İki halkın en güzel şekilde yaşayacağı barış, sevgi dolu bir ortam oluşturalım.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İsrail ile Filistin arasındaki meseleyi açmaza sokacak yöntemler değil, barışı tesis edebilecek akılcı yöntemler uygulanması önemlidir. İsrail ile Filistin arasında kalıcı barış için çaba gösterelim, Filistinli kardeşlerimiz topraklarına geri dönebilsin, her türlü şiddet kalksın.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Her şeyi yaratan Allah'tır. Yazıyı yazdıran Allah'tır. Konuşmayı yaptıran Allah'tır. Tüm güç ve kuvvet Allah'a aittir.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Akılsızca şiddet eylemi yapanların amacı İsrail'i değil Müslümanları yıldırmak. Filistin halkını o topraklarda yaşayamaz hale getiriyorlar. Filistin adına şiddet eylemi yapanlar Filistinli sivillerin kendi topraklarını terk etmesine sebep oluyorlar. Zararları sadece Müslümanlara. Filistin'i tamamen Müslümanların elinden almak için en şeytani yöntem izleniyor. Bir kaç kendini bilmezin saldırganlığı neticesinde tüm Filistin halkı zarar görüyor. Oysa iki halk iki Peygamberin çocukları bir arada kardeşçe yaşayabilirler. Osmanlı zamanındaki gibi barış içinde huzurla yaşarlar.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devleti Filistin'in haritadan silinmesini istiyor, bu yüzden bir avuç adamı kullanıp iki tarafı birbirine karşı tahrik ediyor. Bir avuç İngiliz derin devleti yancısının yaptığı eylem İsrail'e "kendini koruma hakkı" oluşturuyor ve Filistin toprakları adım adım eriyor.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • İngiliz Derin Devleti 3. İntifadayı başlatıp Müslümanlarla Yahudileri karşı karşıya getirmek, Türkiye'yi de çatışmanın içine çekmek istiyor.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Allah her şeyi bir hikmetle yaratır. Hikmetsiz hiçbir olay yoktur.

  (A9 TV; 21 Temmuz 2017)

 • Kıbrıs'ta iki taraf arasında pasaport, vize olmasın, iki halk kardeş olarak yaşasın. Ancak toprak vermek diye bir şey söz konusu olamaz.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Kuran en mükemmel ahlak sistemini öğretir. Allah'ın bizden en çok istediği samimiyettir. Alabildiğine samimi olacağız.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Darwinizm'in okutulacağı ders pagan dinleri bölümüdür. Darwinizm'i biyoloji dersinde bilim gibi okutmak çok yanlış.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Neve Şalom Sinagogu başta olmak üzere Musevi kardeşlerimizin tüm ibadethaneleri koruma altına alınmalı. Masum insanlara saldırmak yakışıksız. İnancımıza ve milletimizin örfüne göre ibadethaneler dokunulmazdır.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Müslüman zorluklar da olsa engeller de olsa müminlerle birlikte olur. Mal, mülk, gelecek korkusu için Müslümanları terk etmez.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Münafığın dehşetli gelecek korkusu vardır ve malının zarar görmesinden korkar. Müslümanların yanında menfaat için kalır, menfaat için gider. Münafık hırsla malı yığıp biriktirir. Müslüman ise malını Allah için sürekli dağıtır.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Münafıkların en ahlaksızca yönlerinden biri Allah'ın adını ve Kuran ayetlerini kendi kötülüklerini tevil etmek için kullanmalarıdır.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Allah kesintisiz hayat ve nimet veriyor, ama bazılarının aklına ara sıra bu nimeti verenle bağlantı kurmak geliyor. Bu çok büyük ahlaksızlık.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Bazı insanlar gaflete düştüğünü fark eder, sonra düzeltirim der. Böyle olmaz. Yüksek bir sadakat ve yüksek bir samimiyetle Allah'la bağ olmalı.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Sevgi, merhamet, şefkat olmayınca saygı da olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan insan hiçbir şekilde karşısındakine saygıyı kaybetmez.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Sümerlerde, Asurlarda, antik Mısır'da hep tesadüf putu vardı. Darwinizm de tesadüf putunu savunan batıl putperest bir dindir.c

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Gençler arasında dostluğu pekiştirmek lazım. Herkesin birbirine selam verdiği, arkadaş olduğu, dostluğun hakim olduğu bir ortam olmalı.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Türkiye Musevileri Türkiye'nin vatandaşı olan insanlar, bu insanları rahatsız etmek çok çirkin. Neve Şalom Sinagogu önünde protesto olmaz. İbadethane önünde protesto olmaz. Dindar insanlar tedirgin edilmez. Bu, Kuran ahlakına ve milletimizin örfüne uygun değildir.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Sevgisizlerde düşman sayısı çok. Ermeni'den Kürt'ten Alevi'den herkesten nefret ediyorlar. İnsanları farklı yaratan Allah'tır. Bu güzelliktir. Hepimizi Allah yarattı. Hepimiz Adem ve Havva'nın çocuklarıyız. Hiç kimsenin ırkından dolayı bir bir diğerine üstünlüğü yoktur.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Kuran'daki Allah'ın hükmünün dışında hüküm olmaz. En güzel en doğru hüküm Kuran'dadır. (Ankebut Suresi, 51: Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz, bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt (zikir) vardır.)

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Peygamberimiz'in verdiği hüküm farziyet oluşturmaz. Altın kullanılmasını kendi döneminde sosyal sebeplerle yasaklaması altını haram kılmaz.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Türkiye'deki imkanları değerlendirirken ölümden kaçmış mazlum Suriyelilere yapılan yardımı gündeme getirmek vicdanlı bir üslup olmaz. Suriyelilere yapılan yardımı vicdan sahibi tüm insanların sevinç vesilesi olarak görmesi gerekir. Aksi merhamet duygusuna yakışmaz.

  (A9 TV; 20 Temmuz 2017)

 • Museviler ve Hristiyanlar Türkiye'nin süsü ve güzelliğidir. Onların Türkiye'den gitmesi mutluluk duyulacak bir durum değildir.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Peygamberimiz (sav) döneminde Museviler ve Hristiyanlara nezaket, hürmet ve saygı vardı. Onları düşman görmek Kuran'a uygun değildir.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Üniversitelerin tüm binalarının temiz, bakımlı ve ferah olması önemlidir. Gençlerin her yönden rahat edeceği okullar olmalı.
  • (A9 TV; 19 Temmuz 2017)
 • Gençlerin üzerindeki baskı kalktıkça dünya daha güzel olacaktır. Deccaliyetin büyüsünü ilmi çalışmalarımızla adım adım kırıyoruz

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Yiyecek satan yerlerin temizliği temel bir meseledir. En tehlikeli hastalıklar hijyen olmayan ortamlarda bulaşır.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • İnsanı en çok etkileyen duygu güzelliktir. Özellikle kadın güzelliği insanların bilinç altında en çok etkilendikleri nimettir.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Gerçek İslam Kuran'da anlatılan İslam'dır.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Kadınları güzelleştiren en önemli şeylerden biri özgürlüktür. Kadın özgürce yaşayabildiği zaman hayat bulur. Biz kadın özgürlüğünün esas olmasını istiyoruz, kardeşlerimiz sevgisiz, baskıcı, nefret dolu tiplerin sözlerini hiç ciddiye almasınlar.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Şu an tüm Türkiye Mehdiyet ruhunun bereketinin güzel etkisi altında, bu gittikçe artarak devam edecek ve netice çok güzel olacak inşaAllah.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • İyiler ittifak ederse kötülerin gücü olmaz. Bu yüzden tüm sevgi dolu iyi insanlar bir araya gelip ittifakla hareket etmeli.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devleti Katar'dan başlayıp Birleşik Arap Emirlikleri, Körfez ülkeleri ve Suudi Arabistan'ı ezmek istiyor. Bu oyuna gelmesinler.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Kardeşlerimiz biraz sabretsinler, her şey güzel olacak. Türkiye sanatın, kalitenin, güzelliğin, neşenin merkezi haline gelecek.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Liberal sistemde telif gücü daha iyi gelişiyor. Baskıcı sistemlerde insan dimağı dumura uğrar, insani vasıflar ortadan kalkar.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Ahir zaman güzel bir dönem. Allah'ın izniyle Hz. Musa'nın mübarek sandığını da göreceğiz.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Aleviler sevgi insanıdır. Aleviler insanı, bitkiyi, hayvanı severler. Alevilerin aydınlığı bağnazlığa karşı güzel bir kaledir.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Allah'ı sevmeyi Allah'tan korkmayı bilmeyenlerin bakışlarında sevgi, güzellik, şefkat, derinlik olmaz.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Kıyamete en yakın dönemde dünyada Müslüman kalmayacak. Kıyamet küfrün başına kopacak. Cennet ehli kıyameti güven içinde izleyecek.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Kuran'ı yaşamak için tüm benliğiyle Allah'a yönelen ve teslim olana Allah sevecek dostlar yaratır.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • İnsanın yapısında bencilliğe eğilim vardır, ancak insan Kuran'ın terbiyesine göre yetiştiğinde sevecen, merhametli, halim ve candan olur.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • İnsanların çoğu kendilerini gerçekten samimi seven olmadığını düşündükleri için yalnız kalmak istiyorlar. Allah'a teslim olana Allah seveceği insan yaratır.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Müslüman olarak biz Kuran'da anlatılan cennet ruhuna talibiz, bu ruhun heyecanını, coşkusunu, neşesini yaşamak idealimiz.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Bazı kardeşlerimiz İngiliz derin devletini daha yeni yeni anlıyorlar ve Türkiye'nin ne kadar fevkalede dönemden geçtiğini kavrayamıyorlar. İngiliz derin devletine açık açık karşı duran bir tane lider var o da Tayyip Hocam. Bu yüzden milletçe milli liderin etrafında kenetlenelim.

  (A9 TV; 19 Temmuz 2017)

 • Kuran'da anlatılan velayet sistemi tam uygulansa dünya müthiş refah içinde yaşar, herkes herkesi kollar.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Biz hologram gibi sadece Allah'ın gösterdiği görüntüyü yaşıyoruz. Eğer, "Ya Rabbi Seni çok seviyorum, ben bir hiçim, tek varlık Sensin. Her yer Senin güzelliğin, ben Senin tecelline aşığım, bana tecelli et” dersen Allah sana her türlü güzelliği nasip eder. Allah'a ne kadar teslim olursan o görüntüler o kadar güzelleşir. Allah'ın varlığında eriyene Allah her türlü güzelliği yaratır.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Kuran'a göre Müslüman ihtiyaçtan arta kalanı infak etmekle yükümlüdür. Bu, velayet sisteminin özüdür. İslam'da bencillik yoktur.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Romantizm aklın bir kenara konulması demektir. Akıl bir kenara konduğunda sevgi ve aşk kalmaz. Sevgi ve tutku akılla gerçek zeminine oturur. Akılcı olduğunda affedersin, cesur olursun, bencil olmazsın. Romantizmde ise insan çıkar için sevdiğini harcayabilir, affedemez, cesaret gösteremez.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Kadın iffetini ve onurunu koruyan, namusuna titiz aynı zamanda bakımlı, cazibeli ve güzel olacak. İnsanlarda kadına saygı ve hürmet gelişecek.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Güzellik ve kalite ortadan kaldırıldığında toplumda neşe kalmıyor, içe kapanma ve ardından hızla çöküş geliyor.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Akıl, bir insanın isteyebileceği en güzel imkandır. Akıl olduğunda iman, isabetli düşünme, sevgi ve derinlik olur.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin güçlü olmasının yolu görgü, kalite, samimiyet ve sevgidir. Türkiye çok kaliteli ve sevgi dolu olursa dünya lideri bir ülke olur.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • İnsan Allah'ı ruh derinliği ve kesintisiz bir bağlantıyla severse, o zaman aleyhine hiçbir şey gelişmez. Her şey o kişinin lehine olur.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Manevi haz, sevginin ve sevgi derinliğinin verdiği tarif edilmez bir zevktir.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Dünyanın en güzel varlıkları olan kadınların baskı altına alınması beni çok rahatsız ediyor.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Bencillik, dünyanın geçiciliğinin bilinmesiyle ortadan kalkar. Egoistlik insanı çirkinleştiren, itici yapan bir haldir.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Peygamberimiz (sav) Mehdiyet devrinde çok büyük bolluk olacağını, ihtiyaç içinde kimsenin kalmayacağını bildirmiştir.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Televizyon programlarının iç açıcı, kültürü artırıcı olması önemlidir. İnsanlara tepeden bakan, soğuk, çözüm getiremeyen, ne kadar kültürlü olduğunu vurgulamaya çalışan kişilerin saatlerce konuştuğu programlar sadece beyin yorucu oluyor. İnsanlara bir şey kazandırmıyor.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Yabancı basında evrim teorisine indirdiğimiz ilmi darbe hemen her gün haber oluyor.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • 15 Temmuz bir işgal denemesiydi, Allah ayaklarına doladı. Bunun bir işgal girişimi olduğunu yayınlarda ilk deşifre eden benim.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Turizm sanat ve kalitenin artmasıyla gelişir. İnsanlar hep güzellik arar.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Ben sevmeye de beni seven insanın sevgisine de doymam. Sevgi ve tutku sonsuzluğa açılan bir güzelliktir, sevgiye sınır konulmaz.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Dünya deccaliyetin azgınlığından bunalmış durumda İnsanlar sevgisizlikten kalitesizlikten şikayet ediyorlar. Bu şikayetler Mehdiyetle bitecek.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Kız öğrenciler için büyük yurtlar yaptırmak çok büyük sevap olur. Hayırseverlerimiz bu konuda daha atak olabilirler.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • A9 TV en özgür fikir ifade edilen kanaldır. Her görüşten, her dinden, her ideolojiden insan A9 TV'ye çıkıp fikrini ifade ediyor.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam'dan istirham ediyoruz; kaliteyi, sanatı mutlaka ön plana alalım, bir an önce Kalite Sanat Bakanlığı olsun. Kalitesiz heykel mi hiç heykel olmaması mı, hiç heykel olmaması daha iyi. Kalite Sanat Bakanlığı olursa kaliteyi denetlemek kolay olur.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Birleşik Arap Emirlikleri temiz bir Müslüman ülke ancak İngiliz derin devletinin ajanları ve yancıları ülkelerinde düzen kuruyorlar. Katar krizi de Müslümanı Müslümana kırdırmak için İngiliz derin devletinin bu yancılarının bir oyunudur.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Batı'nın Türkiye karşıtlığının temelinde Türkiye'de sanat ve kaliteye önem verilmediğini görmeleri var. Türkiye'nin mutlaka kalitenin, sanatın, güzelliğin önünü açması gerekir. Eğer kalite ve sanatta gelişme olursa Türkiye karşıtlığı biter.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • İsa Mesih'in yeniden dünyaya geleceğini ve Onun devrinde İslam ahlakının dünyaya hakim olacağını Allah Kuran'da bildirmiştir.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Gerçek bir kalitenin, sevgi derinliğinin ve temizlik disiplininin yerleşmesi ancak imanla, Allah sevgisiyle ve Allah korkusuyla olur.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Bilim evrim olmadığını, yaratılışı ve yaratılıştaki harikaları anlatıyor. Gençlere bilim diye Sümerlerin pagan dini anlatılmamalı.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Kainat tesadüflerin eseri değildir. Kainat üstün bir aklın, Allah'ın eseridir.

  (A9 TV; 18 Temmuz 2017)

 • Sporun teşvik edilmesi bir devlet politikası olmalı. Spora önem verilmediğinde ciddi sağlık sorunları oluşuyor.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Hurafeye dayalı Kuran dışı din anlayışının çok zevksiz, karanlık bir dünyası var. Bu karanlık yavaş yavaş tamamen ortadan kalkacak.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Ben monotonluktan hoşlanmam, iç dünyam çok zengindir. Müzikte, dekorasyonda, sevgide monotonluk istemem, hep artış ve gelişme isterim. Kesintisiz güzellik prensibi vardır bende. Her şeyin en güzel olmasını isterim, en güzel olduğunda daha da güzelleşmesini isterim.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Kuşların tüylerindeki renk cümbüşü ve estetik tesadüfen oldu diyorlar. Tesadüf güzellik, simetri, estetik bilmez.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Bencillik gençlerin canını çok yakıyor. Kendisine değil insanların dertlerine öncelik veren ahlak güzeldir.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Kadınların çoğu mutsuz yaşıyor, sevecek insan bulamıyorlar. Kadınların sevme gücüne ket vurulmuş durumda. Kadına saygı duyulan ortam oluşsun, kadınlar kendilerini güvende hissetsinler ki gerçek ruhlarını yaşayabilsinler.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Özel harekat okullarının sayısı mutlaka arttırılmalı. Hem asker hem de özel harekatçı sayısının artırılması terörle mücadelede önemlidir.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Beynin içinde tat alan, duyan, gören, hisseden biri var. Materyalistler ve evrimciler bu gerçeği hiç akıllarına dahi getirmek istemiyorlar. Lenin de maddenin gerçekliğinin yani beynimizde bir görüntüyle muhatap olduğumuzu hiç düşünmek istemiyor, bunu tehlike olarak görüyordu.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Evlilikte kadın ve erkeğin ruhu tek insan ruhu olacak ve o ruhun aklına göre hareket edilecek. Biri diğerinden üstün anlayışı olmaz.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Dünyanın her yerinde dine ve geleneklere ekler yaparak erkek egemen bir dünya oluşturmuşlar. Kadına hak ettiği saygı Mehdiyet'le gelecek.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerini hatırlamak müminlerin kalbine ferahlık verir.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Gençlerin kalpleri Kuran ve Mehdiyet ışığıyla pırıl pırıl maşaAllah, bağnazlıktan uzak Kuran Müslümanlığına uyan bir nesil yetişiyor.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Çocuklar için bazı bilgisayar oyunlarının faydaları da var ama çocukların bilgisayar başında çok fazla hareketsiz kalmaları doğru değil. Mutlaka spor yapmaları gerekir.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Bir kadını en çok etkileyen şey akıl ve samimiyettir. Kadınlar akılsızlıktan müthiş rahatsız olurlar. Ne kadar güzel ve yakışıklı olursa olsun akılsız kadının da akılsız erkeğin de etkileyiciliği olmaz.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Kadınlara kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam sağlanmıyor. Çoğu yerde kadın potansiyel suç makinası gibi görülüyor. Bir kadının saçını boyamasını, gülmesini, güzel olmasını, bakım yapmasını, güzel kokmasını, güzel bakmasını her şeyi suç gibi gösteriyorlar. Kadını her yerden baskı altına alıyorlar. Kadın da kendini korumak için çeşitli mekanizmalar geliştiriyor. Bunun düzelmesi için önce özgürlük sağlanmalı.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Mehdiyetin dışında Ortadoğu'ya huzur getirecek hiçbir yol yoktur.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Evrime dair tek bir tane bile bilimsel delil yok. Canlıların geçmişini ortaya koyan 700 milyon fosil içinde bir tane ara fosil yok.

  (A9 TV; 17 Temmuz 2017)

 • Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kuran tilaveti olması tarihi güzellikte çok kıymetli bir andır.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Sporun teşvik edilmesi devlet politikası olmalı.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin zenginleşmesi için tarıma ve hayvancılığa ağırlık verilmesi gerekiyor.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Gerçek sosyal adalet Hz. Mehdi vesilesiyle sağlanacak ve dünyada zengin fakir ayrımı kalmayacak, herkes zengin olacak inşaAllah.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Suriyelilere, Allah'ın gönderdiği mazlum insanlara, dert gözüyle bakılırsa o zaman bereket kaçar. Onlar bereketleriyle birlikte geliyorlar.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Ben benim diyen, şuur sahibi olan her varlık Allah'ın ruhunu taşır. İnsanın bedeni de ruhu da Allah'a aittir.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Kahraman Kazan halkı, Çengelköy'ün yiğitleri ve tüm vatanda tanka karşı duran yiğitlerimiz 15 Temmuz gecesi destan yazdılar maşaAllah.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam Allah için ömrünü hizmete adadı. Kendisini vicdansızca hedef alanlar çok büyük bir ahlaksızlık yapıyorlar.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Minarelerden yükselen mübarek Sela sesi Deccaliyetin ruhunun yanıp kavrulmasına vesile oldu.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devletinin yancılarının ana özelliği züppe, kibirli, gaddar, şımarık, arsız, psikopat, dengesiz tipler olmasıdır.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Deccaliyet kadınların baskı altına alındığı, neşenin, kalitenin, sevincin olmadığı bir dünya istiyor. Buna ilimle, irfanla müsaade etmeyeceğiz.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Üst akıl hurafe demek çok yanlış ve bilgisizce bir ifadedir. Üst akıl vardır ve bu üst akıl İngiliz derin devletidir.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam Mehdiyet devrinin mübarek yöneticilerinden biridir, bu millete ve vatana daha uzun yıllar hizmet edecek inşaAllah.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Milletimiz sadece bir darbeyi değil, Türkiye'yi işgal planını önleyip ortadan kaldırdı.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam bu milletin milli lideridir ve daha uzun yıllar bu milletin lideri olacak kalacak. İngiliz derin devleti aksini unutsun.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Mehdiyeti en iyi deccaliyet bilir. Deccaliyet şu anda Mehdiyetle karşı karşıya kaldığını anladı ve yenilmiş olmanın paniğini yaşıyor.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Allah'a, dine, İslam'a hizmet etmeyeni Allah ceset haline getiriyor. Samimi olan ve Allah için yaşayana Allah dinçlik, gençlik, tazelik veriyor.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devletinin uşaklarının bir çoğu homoseksüeldir. Üzerlerinde homoseksüel şımarıklığı, azgınlığı ve arsızlığı var.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Ey Deccal ordusu, Hak karşısında hiçsiniz. Denediniz yenildiniz, bin kere deneseniz bin kere yenileceksiniz. Bahar gelecek ama Müslümanlara iyi insanlara bahar gelecek ve Deccaliyet ilimle, irfanla tepelenmiş olacak.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • 15 Temmuz'da binlerce noktada mucize meydana geldi, Allah bu milleti korudu. Türkiye Mehdiyetin manevi koruması altında bir ülkedir.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • Allah 15 Temmuz şehitlerimizin şehadetini makbul etsin, bizlere de o güzel şerefi nasip etsin. Gazilerimizle ve şehitlerimizle onur duyuyoruz.

  (A9 TV; 15 Temmuz 2017)

 • İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinin anahtarı kadın özgürlüğüdür. Allah'ın kullarının yarısı kadınlardır Allah kullarına zulme izin vermez.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Alkol doğrudan tüm hücreleri zehirleyen, dokunduğu dokuyu öldüren bir maddedir. Alkolün faydası var diyenler yanlış bilgi veriyorlar.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Bazıları eğlence yerlerinde dinden bahsedildiğinde neşelerinin kaçacağını zannediyor. Oysa gerçek eğlence dinle iç içe olduğunda yaşanır.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Çin halkı insancıldır. Çin ile Türkiye'nin askeri, siyasi, kültürel her yönden ittifak etmesi gerekir.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Dövmenin haram olduğuna dair açıklamalar doğru değildir. Cilt altına işleyen boya abdeste engel olmaz.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Kadına saygının en yüksek olduğu dönem Mehdiyet devri olacaktır. Kadınlar özgürlüğü ve güzelliği diledikleri gibi yaşayacaklar.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • İran, Türkiye'nin dostu olan bir ülke. İran ile Türkiye'nin arasının bozulmasını isteyenlere kimse itibar etmesin.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Kıbrıs'ta toprak verilmesi gibi bir durum hiçbir zaman olmayacaktır.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Peygamberimiz ve sahabe Ehl-i Kuran'dı. Peygamberimiz zamanında hiçbir mezhep yoktu. Biz Peygamberimiz dönemi İslamı yaşansın istiyoruz.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Savaşlara, kavgalara, tanklara, toplara ayrılan paralar halkın refahına ayrılmış olsa dünyanın hiçbir yerinde açlık, fakirlik kalmaz.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Yaşlılara, büyüklere hizmet çok büyük bir sevaptır. Hep sabırla, sevgiyle, şefkatle yaklaşmak gerekir.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • İttihad-ı İslam'a, Mehdiyet güzelliğine doğru hızla ilerliyoruz. Dünyanın cennet gibi olacağı günlere gidiyoruz inşaAllah.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • İnsanların şık ve bakımlı olması diğer insanlara saygısını gösteren bir ölçüdür. Sadece işlevsel kıyafet olması, bakımsızlık güzel değil.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Azerbaycan'ı kendi ülkemiz kendi canımız gibi seviyoruz. Allah bizleri Azeri canlarımızla cennette de kardeş kılsın inşaAllah.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devletinin kendini gizleme tekniğine hiç kimse aldanmamalı.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Bediüzzaman'ın anlatımlarına göre Hz. Mehdi şu an görev başında. Mehdiyet devri Hicri 1400'ler yani içinde bulunduğumuz dönemdir.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • 15 Temmuz alçak darbe girişiminin başarılı olmamasının sebebi Türkiye'nin Mehdiyetin manevi koruması altında olmasıdır.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Hz. Mehdi'nin mücadelesi ilmi ve fikri olacaktır. Silahlı bir mücadelesi asla olmayacaktır.

  (A9 TV; 14 Temmuz 2017)

 • Hayvancılık ve ziraat, Türkiye'nin en üzerinde durması gereken iki konudur. Bu alanlardan yüzlerce iş kolu çıkar, istihdam artar.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • İstanbul'un yer altının örümcek ağı gibi yollarla donatılması gerekir. Trafik yer altına alınırsa müthiş bir rahatlama olur.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • İyilerle kötülerin ilmi mücadelesi hep olacak ve Allah'ın sevdiği iyiler galip gelecek.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Namaz, Allah'a sevgimizi ve saygımızı gösterdiğimiz çok güzel bir ibadettir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Hz. Hızır devletlerin kurulması ve yıkılması dönemlerinde görev başında olur.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Topluma ruh kazandıran sevgidir. İşte bu coşkulu sevgiyi insanlara yaşatacak olan Mehdiyettir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Mehdiyet devrinde çok büyük bir bolluk olacak. Mehdiyet siyasi bir hareket değildir. Sevgi hareketidir ve sosyal adalet sağlayacaktır.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Güzel ahlakın yükselmesi sağlanırsa turizm de yükselir. Sevgisiz, kalitesiz, güzellik karşıtı anlayış olduğunda bu sadece nefreti geliştirir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Müslümanın gün boyu aklında tutması gereken sadece Allah ve samimiyettir. Allah gün boyunca müminin vicdanına doğruyu ilka eder.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Müşrik İslam anlayışı Peygamberimiz'in vefatından sonra başlayan bir düşünce kanseridir. Bu habis tümör şu anda tüm İslam alemini hasta ediyor.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Esir, akıllı ve Allah'ın ruhunu taşıyan bir maddedir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • İman zafiyetinin etkisiyle Allah'tan uzak kalanların üzerine bir burukluk, hüzün ve neşesizlik çöküyor. Bu manevi bela imanla kaldırılır.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • En güzel sığınak Allah'tır. Allah'a sığınmak en büyük nimettir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Berrak akılla yaşamak güzel olandır. Berrak aklı bırakıp romantizmin boğucu dünyası içinde ezilmek akılcı değil. Kuran'ın aklı nimettir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Ortadoğu'yu karıştıran İngiliz derin devletidir. Bu karışıklığı düzeltebilmek İslam aleminin Türkiye öncülüğünde birleşmesiyle olur.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • En güzel hediye gerçek sevgidir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • İnsanın hayatındaki en önemli görevi Allah'a aşık olmak, Allah'a kul olmaktır.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Kürtler vicdanlı ve yiğittirler. Sabırlı, kanaatkar insanlardır.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Allah'a ulaşan en kısa yol samimi olmaktır. Allah samimi olan kulların kurtulacağını bildirmiştir. Kalbi ferahlatan, insanı ahirette ve dünyada kurtaran samimiyettir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Bir kadının gerçekten sevdiği gözünden anlaşılır. Gözünde ancak gerçek sevenin anlayabileceği bir tutku, teslimiyet ve derin aşk oluşur.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Tabut-u Sekine yani Hz. Musa (as)'ın emaneti olan kutsal sandık bulunacak. Ve sandığın bulunması tüm dünyayı değiştirecek.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Kitabın ruha etkisi çok güzeldir, bu sebeple kitapla tebliğ çok etkili bir yöntemdir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • İmanlı insana her gün güzeldir. Ama Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan insan için en güzel dediği gün de cehennemdir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Evrime inanan bir insan Allah'ın gücüne inanmıyor demektir. Evrim çamurlu su içinde her şeyin tesadüfen oluştuğunu savunan bir ideolojidir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Kuran'dan uzaklaşan insan içine kapanır, yalnız kalmak ister, dostluk istemez. Gittikçe bu mutsuz ruh hali onu sarar. İnsan Kuran'a sıkı sarıldığında, Allah'a kendini tam teslim ettiğinde içine kapanıp mutsuzlaşmaktan kurtulur.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Bizi en güzel eğiten, en dürüst, en dengeli, en tutarlı, en akıllı olmamızı sağlayan Kuran'dır.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Bir çok insan kalitenin, görgünün, kültürün insanı ne kadar güzelleştirdiğini bilmiyor. Gençler bunu bilseler eğitimden büyük zevk alırlar.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Milli bir lider etrafında birleşmek çok hayati bir konudur. Bu yüzden Tayyip Hocam'ın çevresinde tereddütsüz birleşelim.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Abdülhamit döneminden beri Türkiye'yle uğraşan yapının adı İngiliz derin devletidir. Yok saymaya çalışmak bu gerçeği değiştirmez.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Akıllı, derin düşünen, tutkuyu bilen kadın güzeldir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Allah ölümden sonra dünyaya tekrar dönüşün olmadığını kesin olarak bildirmiştir. Reenkarnasyon Kuran'da yoktur.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Sanatı sevmeyen sevgiyi sevmez, sevgiyi sevmeyen Allah'ı sevmez. Sanat da sevgi de Allah içindir. Allah sanatı, sevgiyi sever.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devletinin ortaya koyduğu ahlak sisteminde şımarıklık, züppelik, kibir ana unsurlardır.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • En büyük çöküş imanda çöküştür. Bir insanın imanı çöktüyse Allah korusun her şeyini kaybetmiş demektir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Aklın kaynağı Kuran'dır. Kuran'a uyan zekaya akıl denir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Bilim, Allah'ın sanatını anlama ilmidir. Allah'ın sanatını anlamak çok zevkli ve iç açıcıdır. O yüzden bilim çok kıymetlidir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Allah bizi derin düşündüğümüzde rahat yaşayacak şekilde yaratmıştır. Düşünülmediğinde Allah insanı her yönden bunaltır.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Düşünmediklerinde rahat yaşayacaklarını zannedenler yanılıyorlar. Düşünmediğinde dünya daha boğucu, daha rahatsız edici olur.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • İnsana en ziyade acı veren, çökerten sevgisizliktir.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Önyargı basit, aklı zayıf insanların özelliğidir. Kaliteli insan önyargılı olmaz.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Eğitimin teorik değil pratik olması lazım, pratiğe dayalı eğitim kalıcı ve öğretici olur.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Beni en çok Allah'ı sevmek ve iman mutlu eder.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Allah dünyayı yaratırken nasıl kullanacağımıza dair rehberiyle yaratmış. O rehber Kuran'dır. Kuran'la hareket edildiğinde akılsız insan akıllı, dengesiz insan dengeli hale gelir. Kavgalar, anlaşmazlıklar tamamen ortadan kalkar.

  (A9 TV; 13 Temmuz 2017)

 • Marx sosyal adalet düşüncesini dinden ve Tevrat'tan öğrenmiştir. Kuran'da anlatılan ahlak tam yaşandığında sosyal adalet sağlanır.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Büyük İslam alimlerinin hepsi Hz. Mehdi'nin bu yıllarda görev başında olacağını ve İstanbul'dan çıkacağını söylemiştir.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Ahir zaman Tevrat'ta, İncil'de ve hadislerde bildirilen şu anda yaşadığımız dönemdir.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Ahirette yepyeni bir boyutta, dünyadaki fizik kurallarının olmadığı bir ortamda yeniden yaratılacağız.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Bir insanın bakışlarından, ses tonundan, sözcükleri kullanış şeklinden, vurgularından duygu hali çok rahat anlaşılır.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Allah sevgisi, Allah korkusu öğretilmediğinde, insanlara sen tesadüfün ürünüsün denildiğinde suç işleme oranlarında azalma olmuyor.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Hızma da dövme de kadınlara çok yakışıyor. Kadınların diledikleri gibi bakımlı, güzel oldukları bir dünya olacak inşaAllah.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Sevgi olmadan gezen insan için gezdiği her yer ürkütücü, rahatsız edici olur. Dostluk, sevgi, arkadaşlık yoksa insan nereye gitse rahat edemez.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Ben bir din eğitimi almadım, hoca değilim, alim değilim. Sadece samimi bir insanım, samimi düşüncelerimi anlatıyorum.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • İnsanların çoğu birbirine alaycı yaklaştıkları için samimi candan dostluk kurmaları mümkün olmuyor. Allah'ı seven, Allah'tan korkan, sabırlı, affedici, nezih insanlar çok olsa o zaman o insanların içinde herkes mutlu yaşar. Yalnızlığa mecbur kalmak manevi bir felakettir.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Ben kız arkadaşlarımı Allah aşkıyla büyük bir tutkuyla seviyorum. Onları Allah'ın tecellisi olarak gördüğüm için derin bir sevgiyle bağlıyım.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Allah kullarından sadece samimi olmalarını istiyor. Samimi olmak dünyanın en zevkli olayıdır.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında kadınlar üzerinde çok ciddi baskı oluyor, kimi toplumsal kurallar kadınları zor durumda bırakıyor. Kadınlar baskı yüzünden sevgiyi, tutkuyu, aşkıyı yaşayamıyorlar, acıyı, korkuyu, tedirginliği yaşıyorlar, huzurlu olamıyorlar. Kadınlar üzerindeki baskı Mehdiyet devrinde ortadan kalkacaktır.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Bediüzzaman Hz. Mehdi'yi coşkuyla beklemiştir. Mehdiyete karşı tavır alanlarda ise bitkinlik ve yeis oluşuyor. Hz. Mehdi'yi bekleyenler Mehdiyet bereketiyle müthiş şevkli ve azimli oluyorlar. Mehdiyete karşı olanlarda ise bir bıkkınlık ve bitkinlik oluyor.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Vicdanın sözünü dinlemeyeni vicdan rahat bırakmaz. Vicdan azabından kurtulmak isteyen her anında vicdanına tam uyacak.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Kıbrıs'tan verilecek bir karış toprağımız yoktur. Rumlar ve Türkler birlikte kardeşçe yaşayacaklar ama asla toprak vermeyiz.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • İmanın amacı sevgidir. Sevgisizlik bir hastalık, bir anormalliktir.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Allah doğruyu her insanın vicdanına ilham eder. Şeytan da vicdanın dediğinin tersini yapmayı söyler. Mümin vicdanına şartsız uyar.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Sevimlilik insanın ruhunu çok derinden etkileyen bir güzellik. Allah hayvanlarda sevimliliği sırf hoşumuza gitsin diye yaratıyor.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Devletin başı Cumhurbaşkanımızın Kuran okuması, Genelkurmay Başkanının ve siyasilerimizin dindar olması çok büyük bir nimettir.

  (A9 TV; 12 Temmuz 2017)

 • Bazı kişiler genç kızların hayatına mutlaka müdahale etmeleri gerektiğine inanıyorlar. Kadının vicdanına, aklına ve muhakemesine güvenmek gerekir.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Aile içi şiddet olduğunda toplumun o evlatlara kendi evladı gibi sahip çıkması gerekir. Mahallenin koruma duygusu güçlü olmalı.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Bağnaz sistemde cehennem ehlinin %90'ının kadınlar olduğuna inanıldığı için kadına bakış açısı en baştan çok yanlış oluyor.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin geleceği inşaAllah çok güzel olacak. Bir imtihan döneminden geçiyoruz ama netice güzel olacak inşaAllah.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Atatürk samimi bir dindardı. Kuran'ı yanından ayırmayan, her gece hafız çağırtan, İmam Hatipleri kurduran, Elmalı tefsirini yaptıran biriydi.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Bağnazlığa karşı ama Kuran Müslümanlığını seven ve benimseyen bir nesil yetişiyor, bu çok güzel bir nimet oldu.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Müslüman kadın denildiğinde Allah'ı çok seven, Allah'tan çok korkan özgür kişilikli, nezih, çiçek gibi tertemiz, asil bir varlık akla gelmeli.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Ağaçların üzerine tabela asılması, dibine deterjanlı su dökülmesi tamamen yasak olmalı. Ağaçların korunması cezai yaptırımla sağlanmalı.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Kuran Müslümanlığı hakim olsa Vahabi, Sünni, Şii, Alevi hepsi kardeş olurlar, kimse birbirine düşman olamaz.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • İmanı güçlü, Allah'ı çok seven bir insan mutsuz olmaz. İman zafiyeti oluştuğunda mutsuzluk olur, kişinin neşesi kaçar, sıkıntı içinde yaşar.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Gerçekten samimi olan biri ruh sahibidir. Ruh sahibi olan bir insan dinle, imanla birlikte yaratılır ve o kişi mutlaka dinle buluşur.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Bugün 10 Temmuz Sevgi Bayramı, her yıl inşaAllah sevgi bayramını coşkuyla kutlayacağız.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Sayın Kılıçdaroğlu dürüst ve nezih bir insan. Muhalefetin güçlü olması Türkiye'nin demokratik zenginliğidir, güzelliktir.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • Şehitlerimize Allah kaderde en güzel makamı nasip etmiş, vakti geldiğinde onları o güzelliğe alıyor. Ne mutlu onlara, makamlarına imreniyoruz.

  (A9 TV; 10 Temmuz 2017)

 • İttihad-ı İslam her an kapıda. İttihad-ı İslam olduğunda kadınlar özgür olacak, tüm inançlar saygı görecek, tüm sosyal baskılar kalkacak, sosyal adalet tam hakim olacak, her yer bağ bahçelik olacak, terör ve anarşi bitecek. Bu konuda, bu güzelliği talep eden her düşünceden, inançtan insanla hemfikiriz.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Ben ateist kardeşlerimin düşüncesine saygı duyuyorum, hepsine dostlukla, kardeşlik duygusuyla yaklaşıyorum.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Toplu taşıma araçlarında kadınların onuru oradaki tüm insanlara emanettir. Kadınlar her zaman öncelik, hürmet, saygı görmelidir.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Dünyanın sevgi yurdu olmasını, cennet gibi olmasını istiyorum. Her zaman amacım Allah'ın rızasıdır, Allah'ın rahmeti ve cennetini ummaktır.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin savunma teknolojisini güçlendirmesi ve geliştirmesi son derece önemlidir.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Sanat yoksa, kalite yoksa güzellik yoktur, güzellik yoksa hayatın anlamı yok olur. Bu felaket gençleri haklı olarak çok rahatsız ediyor.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Bir kelebeğin veya kuşun kanatlarındaki simetrinin hayvana hiçbir faydası yok. Evrim simetriyi hiçbir zaman açıklayamaz.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Gençlerin büyük çoğunlu bilinçli, ancak üzerlerinde çok büyük baskı olduğu için rahat, dengeli yaşayamıyorlar. Gençlerin üzerinden tüm sosyal baskılar kalkar, sadece Kuran'ın ölçülerine göre yaşarlarsa o zaman alabildiğine özgür olurlar.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Allah insandan sadece samimi olmasını istiyor. İbadet yaparken de hayatın her alanında da sadece samimi olacağız.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Bir yerde çocuk varken sanki sıradan bir durum varmış gibi davranılmaz. Herkesin o çocuğa iltifat etmesi, sevgi göstermesi gerekir.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • İnsanın kibir yapacak bir hali yok. İnsan etten kemikten oluşmuş, kısa süre dünyada kalıp toprak olup ahirete gidecek bir varlık.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Allah hayırlarımızın artmasını, hayırlı işlerimizin çoğalmasını bizlere nasip etsin.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Kadın haklarının korunması tek başına adli tedbirlerle mümkün olmuyor. En güzel çözüm kadına saygı ve sevgi ruhunun güçlendirilmesidir.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Suriyelilere merhamet etmemek çok korkunç. Suriyeli'ye evine dön diyenler, o mazlumların dönecek evi olmadığını dahi düşünmüyorlar.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • İnsanların özlediği sosyal adalet Mehdiyet devrinde tam olacaktır. Hz. Mehdi'nin ana vasıflarından biri fiili ve sosyal adalet sağlamasıdır.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Külliye'de müzik resitalleri düzenlenmesi, opera, tiyatro etkinlikleri olması çok güzel olur. Sanata önem vermek hayati bir konudur.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Nur yüze yansıyan asalet, masumluk, güven ifadesidir. Mana ehli olan insanlar bir insanın nurunu hemen fark ederler.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Adalet vicdana göre belirlenir. Herkes vicdanına başvurursa adalet mükemmel hale gelir. Vicdanın önüne engel koymamak lazım.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Kaliteye önem vermek Türkiye için hayati bir ihtiyaçtır. Kalite ve Sanat Bakanlığı kurulursa bu güzel bir başlangıç olur, arkası gelir.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Evrimciler şu anda "programlı rastlantısallık" ifadesini kullanmaya başladılar. Program varsa akıl ve bilinç vardır, evrim yoktur.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Darwinizm'in tesadüf iddiasının mantıksızlığını ortaya koymamız sayesinde evrimciler içine düştükleri durumu anlamaya başladılar.

  (A9 TV; 9 Temmuz 2017)

 • Komünizmde din, ahlak, devlet, aile yoktur. Mutluluk yoktur. Acımasızlık ve sevgisizlik hakimiyeti vardır.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Atlar çok asil hayvanlar. Allah atları muhteşem bir heybet ve güzellikle yaratmış.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Benim için aşk o insana nasıl daha fazla iyilik yapabilirim, nasıl koruyabilirim, nasıl onore edebilirim düşüncesidir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Bir insanın dünyaya dair hiçbir hırsı yoksa ve sadece Allah için yaşıyorsa, canı dahil her şeyini Allah'ın verdiğini bilerek yaşıyorsa o insan tutkulu aşkın namzetidir. O insana Allah tutkulu aşkı yaşatır.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Kadın güzelliği dünyayı cennete çevirir. Resim, müzik, heykel, şiir, sanat ve edebiyatın bir çok dalı kadın güzelliği üzerine kuruludur.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Allah için candan, samimi olarak bir şeyi isteyen insana Allah o istediğini mutlaka nasip eder.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • İnsanların aradıkları mutluluk ve güzellik Mehdiyet devrinde olacak.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Mehdiyeti reddedene Allah bereket vermiyor, dikkatlice bakan bu gerçeği görür.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Komünizmin olduğu ortamda hayat anlamsız hale gelir, insanlar robotlaşır, neşe ve sevinç ortadan kalkar.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Allah'ın zikri ve dua azaldığında kişinin kendi kontrolünü yavaş yavaş kaybettiği çok dengesiz bir ruh gelişir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Kuran kalbe şifadır. Kalbin ilacı Allah'ı anmak, Allah'ı çok sevmektir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Seyyar satıcılara karşı daha anlayışlı, şefkatli olunması önemlidir. Aksi milletimizin vicdanını rahatsız eder.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Eğlence, müzik, güzel kadınların Müslümanların hayatında var olduğunu görmek bazılarının çok ağırlarına gidiyor. Sanat, güzellik, neşe olmadığında dini geriletmeleri çok kolay oluyordu. İslam'ın tüm bu özgürlükleri sağladığını göstermemiz dini hayattan çıkarmak isteyenlere müthiş şok oldu. Bu yüzden panik şekilde feryat ediyorlar. İstedikleri kadar feryat etsinler tüm dünya neşe içinde dindar güzel yaşayacak. Özellikle kendileri dindar olmadıkları halde kadınların dekoltesine, dansına, neşesine karışanlar çok büyük bir samimiyetsizlik yapıyorlar.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • İhtiyacın olduğu halde bir başkasını koruyup kollamak asalettir. Türkiye'nin sınırlı imkanlarıyla Suriyelileri misafir etmesi asalettir. Müslüman kendisi aç dahi olsa esire öncelik veren karakterde olmakla sorumludur. Yüksek karakter, üstün ahlak bunu gerektirir. (İnsan Suresi, 8: Kendileri, ona duydukları sevgiye rağmen yemeği, yoksula, yetime ve esire yedirirler.)

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Cennette en büyük nimet Allah'ın Cemalinin tecellisini görmektir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Darwinist eğitim ve gerçek din ahlakından uzaklaşılması sanatın gerilemesine sebep oluyor.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Sevginin kökeni dindir, ahlakın kökeni dindir. Din olmasa hayat olmaz.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Cumhuriyetin ilk dönemlerinden itibaren MHP'nin fikirleri daima iktidarda olmuştur. MHP gerçek bir dava partisidir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Milletimizin Tayyip Hocam'a sevgisi çok güzel. Bir ve beraber olduğumuz müddetçe Türkiye'ye kurulan tuzaklar asla başarılı olamaz.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Çocuk sevgisi cennete olan özlemimizden kaynaklanıyor. Çocuklar cennetin güzel süslerinden biridir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Bediüzzaman Hazretleri, "Mehdi (as) siyasetten uzak duracaktır" demiştir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • "Mehdi gelmeyecek" diye kendilerince olay çıkartanlar boşuna uğraşıyorlar. İstedikleri tedbiri de alsalar Hz. Mehdi çıkacak, İsa Mesih de çıkacak.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Dünya bir imtihan yeri ama birçok insan bunu anlamıyor ve isyan ediyor, buradaki ince sanatı ancak düşünenler, akledenler fark ediyorlar.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Teknik din mühendisi gibi düşünen bazı kişiler var, bunlar Allah'ı coşkun sevmeyi, samimiyeti bilmiyorlar.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Allah'ı tanımayan, dini bilmeyen birçok insan var, bu insanların hidayetine vesile olmak iman edenler için büyük bir fırsattır, güzelliktir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Dünyadaki zorluklar ve imtihan Allah'ı ne kadar tanıdığımızın, nasıl sevdigimizin, nimetlerin kıymetini ne derece bildiğimizin anlaşılması içindir. Dünyada çile çeken ve eğitilen bir insan cennetten büyük zevk alır, aksinde insan oradaki nimetleri gereği gibi takdir edemeyebilir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Türkiye'deki en büyük sorun kalite sorunu. Kalite konusunda bir Bakanlık kurulması gayet iyi olur, herkes buna destek sağlayacaktır.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Mümin için başına gelen her olay, hayatının her anı hayırdır. Bu sırf sevap hayrı değildir, dünyada da hayrı görülen gerçek bir durumdur.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Kuran'da reenkarnasyonun olmadığı açık olarak bildirmiştir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin tarım ve hayvancılığa mutlaka öncelik vermesi gerekiyor. Türkiye kendine yetebilecek bir ülkedir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • Rusya ve Amerika'nın arasında dostluk oluşmaya başlaması Mehdiyetin bereketiyle gerçekleşen bir güzelliktir.

  (A9 TV; 8 Temmuz 2017)

 • İhtiyaç içindeki insanları mutlu yaşatmak aslında çok kolay. Allah ihtiyaçtan arta kalanı infak etmeyi bildiriyor.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • Kadınların özgürlüğü esas olmalı, özgürlüğü kısıtlayan tutumlar doğru olmaz. Kadınların korunması, saygı görmesi, onurlarının şereflerinin korunması hayati bir konudur. Bir kadın şerefiyle, iffetiyle güzeldir.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • İstanbul'un yapısını bozan tüm binaların kaldırılması gerekir, ancak bunun için sevgi, coşku, heyecan gerekir. Bu da Mehdiyet döneminde olacak.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • Sulukule ve Tarlabaşı yeniden inşa edilirken üst üste binalar yapılması değil bağlık bahçelik, yeşili bol bir alan oluşturulması önemlidir.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • Güneydoğu halkı yiğittir, merttir, temiz insanlardır. Hepsi haysiyetli, sabırlı, nezih, güvenilir insanlardır.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • Mutluluk parayla ancak şöyle gelebilir, o parayla fakire yardım yaparsın mutlu olursun, İslam'a hizmet edersin mutlu olursun, sevdiklerine hediyeler alırsın, insanlara iyilik yapar insanları mutlu edersin mutlu olursun. Ama tabi tüm bunlardan mutlu olmak imanla mümkündür.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • Bazı insanların bilinçsiz olmalarının sebebi iman, Allah sevgisi ve Allah korkusu eksikliğidir. “Ben benim” deyip Allah'ın ve ruhunun varlığını fark eden bir insan bilinçli, şuurlu insan olmuş olur.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devleti sadece Katar'ı değil Suudi Arabistan'ı, İran'ı ve tüm bölgeyi birbirine düşürüp kırdırmak istiyor. Dikkatli olunmalı.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • Ortadoğu'yu paramparça eden ve Müslümanları acımasızca ezen İngiliz derin devletidir. Bu yapı bölgeden temizlenmedikçe acılar bitmez.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • Muhalefetin olması Türkiye için bir zenginlik, güzelliktir. Demokrasinin sağlıklı işlediğini göstermesi açısından muhalefetin varlığı önemlidir.

  (A9 TV; 7 Temmuz 2017)

 • Çocuklara şefkat, merhamet sahabe ahlakıdır, Mehdiyet ruhudur. Mehdiyette bencillik yoktur, tüm insanların iyiliği düşünülür.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Bazı kişiler erkeklere her şeyi hak görürken kadınların zerre özgürlük yaşamasını istemiyorlar. Bu, hem ikiyüzlülük hem ahlaksızlıktır.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Türkiye Avrupa'dan daha ileri, daha aydın olacak inşaAllah. Herkes Avrupa'ya gitmek için değil Türkiye'ye gelmek, katılmak için can atacak.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin modern ve özgürlükçü olduğunun daha iyi vurgulanması gerekir. O zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği ve Avrupa ile bir anlaşmazlığı olmaz.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Gençler hiç ümitsizliğe kapılmasınlar. Biraz sabırlı olsunlar, 2020'ler ferahlık yılları olacak Allah'ın izniyle.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Mehdiyetin kardeşlik duygularının coşkusunu en güzel şekilde tüm dünya yaşayacak. Kısa bir zorluk döneminin ardından dünya çok güzel olacak.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Ezan dünyanın bereketidir, çok güzel bir nimettir.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Öldüğümüzde bu hayatımızın görüntüsü bize çok flu gelecek ve insan çok net bir görüntüye kavuşacak.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Alaycılık çok yaygın olduğu ve insanların bir kısmı birbirlerine sevgi, şefkat gözüyle bakmadıkları için özgüven eksikliği de yaygın oluyor. Alaycı, karşısındakini küçük düşürmeye çalışan insan her defasında kendisini küçük düşürür.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Kuran'ın özgürlük alanı çok geniştir. Kuran'daki özgürlük yaşandığında sabahlar olmaz, insanlar müthiş neşe ve coşkuyla yaşarlar.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Tarım ve hayvancılık çok zevkli ve güzel uğraşılardır. Türkiye'nin arazisi ve koşulları da çok uygun. Tarım ve hayvancılığın mutlaka teşvik edilmesi lazım.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Bediüzzaman Hazretleri Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını, Hicri 1400'lerde görev başında olacağını ve deccaliyeti tam susturacağını bildirmiştir.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Kadınların dekoltesine, makyajına, neşesine kendilerince ölçü koyup karışan bazı kişiler homoseksüellerin en iğrenç makyajlarını olağan karşılıyorlar.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Maddenin hakikatinin nasıl olduğunu hiçbir insan bilemez. Dışarıda olduğu düşünülen madde ile hiçbir insan doğrudan muhatap olmadı. İnsanın maddeye dair tüm bilgisi 5 duyusundan gelen toplamdan ibaret. İnsan dışarıda ne olduğunu bilmiyor, sadece beyninin içindeki algıyı biliyor.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Allah korkusu ve Allah sevgisi hakim olduğunda tüm insanların sokakta güven ve huzur içinde yaşadığı bir dünya olacaktır.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Sanatın olmadığı ortamda bilim olmaz, bilim yoksa gelişme olmaz ve arkasından çöküş gelir. Sanatı, bilimi destekleyen Kuran ahlakıdır.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Modern gibi görünen koyu tutucu olan bir kesim var. Bunlar buz gibi soğuk bir din anlayışına sahiptir ve ruhlarında sanat, sevgi yoktur. Bunların güler yüzlü olduklarını, neşeli yaşadıklarını görmezsiniz. Halktan kendilerini yüksek görürler, kibirli ve ukaladırlar. Bu tipler görünürde gelenekçi ortodoks sistemi eleştirirler ama yaşadıkları hayatın soğukluğu, sevgisizliği, enaniyeti aynı şekilde dinden uzaktır. Bunların hayat felsefesi insanların neşesini boğan, hayatın güzelliklerini ellerinden alan, sözde aristokrat ama buz gibi soğuktur.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • İman sevinci en güzel sağlık vesilesidir. Tüm benliğiyle Allah için yaşayan çok iyi bir hayat yaşar.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Şehit ailelerine, gazi ve gazi ailelerine yaylalık yerler de dahil yurdun her yerinde tatil köyleri yaptıralım, onları çok güzel yaşatalım.Bu mekanlar halka da açık olsun, halk onları ziyarete gitsin, hediyelerle onore etsin. Can azizdir, vatan için canını vereni baş tacı edelim.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Yaşlanmamanın sırrı imandır. Allah Kendisi'ni samimi sevene yaşı ileri olsa dahi güç, kuvvet, kudret ve dinçlik verir.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Kadının dekoltesine, güzelliğine, makyajına karışmak İslam'da değil, gelenekçi ortodoks sistemde vardır. İslam'da kadın hürdür.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Kadını potansiyel suç işleyecek ve işletecek varlık gibi görüp baskı altına almaya çalışmak gelenekçi ortodoks sistemin en korkunç yönüdür.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Gazilerimize yurdun çeşitli yerlerinde dinlenmeleri için geniş tesisler yaptıralım. Halka da açık olsun bu mekanlar. Gazilerimiz halkla içiçe olsunlar.

  (A9 TV; 6 Temmuz 2017)

 • Atatürk hurafelerle Kuran İslamı arasındaki farkı görmüş ve aydın Kuran Müslümanlığının değerini anlamış çok kıymetli bir insandır.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Müslümanların en güzel duası ve hedefi "Allah hepimizden razı olsun, cennette bizi kardeş yapsın"dır.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Müslüman sadece Allah'tan korkar, ama her zaman temkinli ve dikkatli olur.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Gençlerin sevdikleri bölümlerde yeteneklerine göre bir eğitim aldıkları sistem yerleştirilebilse çok iyi olur.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Bilim ve teknolojinin ilerlemesi için gelenekçi ortodoks sistemin tamamen kalkması, kalite ve sanatın da ön plana alınması şarttır.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Allah için sevmezsen hep hüsran olur. Allah için sevmezsen, merhameti, şefkati, tutkuyu yaşayamazsın.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Tutkuyu, aşkı bilmeyen, kadının ruhuyla sevgi bağı kuramayan, sadece eti kemiği önemli gören gerçek sevgiyi hiçbir zaman yaşayamaz.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Öğrencilerden hiçbir yerde ücret alınmaması, öğrenci harçlığının bayram harçlığı gibi adet haline getirilmesi gerekir.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Çocukların en büyük gıdası sevgidir. Sevgisiz ortamda çocuklar hasta olur.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Bir kadının şiddet gördüğüne şahit olan birinin o kadını mutlaka koruması, güvenliğini sağlaması gerekir.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Kadınların bakımsız, özensiz, baskı altına alındığı bir ortamda din yayılmaz. Kadın özgürlüğü ve güzelliği varsa din hızla yayılır.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Peygamberimiz (sav) asla kadınların dövülmesini söylememiştir. Bunu iddia edenler doğru söylemiyorlar.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Savaş lobisi Mehdiyetle birlikte yeryüzünden kalkacak, herkes dost herkes kardeş olacak. Kavgaların hepsi son bulacak.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Bizim programlarımızın amacı deccaliyeti ilimle irfanla etkisiz hale getirip hayatın her alanında bu sistemi tamamen çökertmektir.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Proteinin oluşması için başka bir proteine ihtiyaç olması gerçeği Darwinizmi ilmen yıkmak için yeterlidir.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Biz "tesadüf bilim değildir' deyince bazı Darwinistler "rastlantısal rastlantı" gibi anlamsız ifadeler ortaya attılar, boşuna çırpınıyorlar. Darwinistler tesadüf iddialarıyla artık hiç kimseyi kandıramazlar, Darwinizmi ilimle yerle bir ettik.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Ülkücüler aklı başında ve asildir, hiçbir zaman oyuna gelmemişlerdir. Ülkücüler devlet terbiyesi almış, devlete millete sadık insanlardır.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Genel kültürün insanı güzelleştirdiğinin vurgulanması kitap okunmasını da teşvik edecektir. Genel kültür son derece önemli. Kültürlü insan güzel ve akıcı konuşur, görgülüdür.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Annelik dünyanın en zor ve en kutsal zanaatidir, hamilelik dönemi çok zahmetlidir, doğduktan sonra da çocuğa büyük dikkat göstermek gerekir. Annelik şereftir. Annelere Devletimizin ve milletimizin mutlaka maddi-manevi destek vermesi gerekir. "Annelik hakkı" şeklinde annelere destek olacak imkan oluşturulması çok güzel olur. Annelerin her istediğinin yerine getirilmesi gerekir.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Kimileri İslam'ı yaşanması güç gibi göstererek insanları dinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar, oysa İslam özgürlükler dinidir. İslam'ın yayılmasını istemeyen bazı kişiler, dini dekolteye karşı gibi göstermeye çalışıyorlar, boşuna uğraşıyorlar.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Pazara gidiyor meyvelere sebzelere hayran oluyor, bitkiye bakıyor hayran oluyor, hayvanlara hayran oluyor. Tüm bunlar nasıl oldu diyoruz, tesadüf diyor. Her şey tesadüfle oldu demek tarihin en küçük düşürücü, en mantıksız açıklamasıdır. İnsanlar bir süre sonra nasıl bunu dedik diye şaşıracaklar.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Tek bir kuşun tek bir tüyünün tek bir hücresinde İstanbul şehri kadar büyük, kompleks bilgi var. Bu bilgi tesadüf eseri oluşamaz.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Canlıların hepsinde mükemmel bir sanat, mükemmel bir estetik ve mükemmel bir simetri var. Bunun tesadüfle açıklanması imkansız.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Tesettürlü insanlara karışanlar çirkin bir tutum sergiliyorlar. Dekolteye de tesettürlü olana da saygı duyulmalı.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • “İslam'ı yaşarsanız kadınların tüm özgürlükleri ellerinden alınır, bakımsız, içine kapalı bir yapı gelişir” iddiasıyla insanları dinden uzaklaştırdıkları için İslam'da özgürlükler olduğunu, kadının dilediği gibi yaşayabileceğini ortaya koymamız bu kişileri çok rahatsız ediyor.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Türkiye İslam aleminin lideri olacak. Milletçe Tayyip Hocam'ı desteklemeye devam edeceğiz. Aramıza ayrılık sokmaları mümkün olmayacak.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Dindarlık yükselmiyor diyenlerin bir anket şirketinin bir avuç insana sormasıyla değil sokakta insanlara sorarak araştırma yapmaları gerek. Bazı çevrelerin dindarlık zayıflıyor iddiası Kuran Müslümanlığının yayıldığını görüyor olmalarından kaynaklanıyor.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Darwinizm'in fikren ezilmesi dinin yükselmesi demektir. Tüm dünyada Darwinistlerin ağlıyor olmasının sebebi de bu. Kuran Müslümanlığı yayılıyor.

  (A9 TV; 5 Temmuz 2017)

 • Genel kültür önemlidir. Gençlerin eğitiminin genel kültür ağırlıklı olması gerekir.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Kadının güzel olması için ruhunun güzel olması yeterlidir. Kişiliği güzel olan kadın çok olumlu yönde değişir ve güzelleşir.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Farklı ırkların ve dillerin olması Allah'ın sanatının bir güzelliğidir. Allah sırf hoşumuza gitmesi için hayatı çok renkli yaratıyor. İnsanların karakterlerinin birbirine benzememesi, her insanın fıtratının orijinal olması Allah'ın yaratma sanatının muhteşemliğidir.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Bazıları bağnazlık elden gidiyor diye ağlıyorlar. İslam elden gidiyor diyorlar. Hayır, İslam değil bağnazlık gidiyor. Kuran İslamı geliyor.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Suriyeli kardeşlerimizi deccaliyetin eline teslim ettirip kitle katliamı olsun istiyorlar. Bu İngiliz derin devletinin bir oyunudur. Halkımızla Suriyeli kardeşlerimiz arasında gerilim yaşanması İngiliz derin devletinin isteğidir. Suç işleyen varsa karşılığını hukuk verir, sokakta olmaz.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin bir an önce kendi jet uçağını sıfırdan yapabilmesi, uzun menzilli güdümlü füzeler üretmesi gerekiyor.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Çocukların homoseksüel çiftlere evlat verilmesi dehşet verici bir zulümdür. Çocuk istismarı bu yüzden hızla yayılıyor.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Osmanlı'nın yıkılma sürecini başlatan Abdülhamit döneminde Darwinizm'in İmparatorluğa girmesidir. Bu süreci İngiliz derin devleti destekledi.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Sempatik videolar çekmek için hayvanları zorla eğitmek rahatsız edici. Güzel olan hayvanların özgür tavırlarıdır.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Sevgiyle ve ilgiyle büyümeyen çocukların ruhunda derin izler kalıyor. Tüm çocuklara herkesin kendi çocuğu gibi sahip çıkıp sevmesi gerekir.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Suriyeli kardeşlerimiz Çanakkale'de bu milletle birlikte Allah için canlarını verdiler. Suriyelilere söz söyleyenler bu gerçeği unutmamalı.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Allah kainatı yaratırken dünyayı, kendi bedenimizi ve ruhumuzu nasıl kullanacağımızı bize anlatıyor. Bize neden var olduğumuzu öğretiyor. Var oluşumuzun amacını bilmeyende her türlü yalpalama olur. Bir insan Allah'ın ne dediğini tam anlarsa derin ve akıllı bir hayat içine girer.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Allah'ın varlığını açıkça inkar eden ve bir pagan dini olan Darwinizmi bilim gibi gençlere dayatmayla öğretmenin vebali büyük olur.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Biyoloji dersinde pagan dini anlatılamaz. Bir pagan dini olan Darwinizm dinler tarihi içerisinde anlatılsın, bilim gibi anlatılmasına karşıyız.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin kalite ve sanat alanında atılım yapması şart. Buna karşı hem Darwinist eğitimi hem gelenekçi ortodoks sistemi kaldırmak lazım. Halk Darwinist felsefeyle gelenekçi ortodoks sistem arasında kalıyor, eziliyor. Bu ortamda bilim, sanat gelişmiyor. Acil eğitim tedbiri olmalı.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Dindarlık zayıflıyor diyenler yanılıyor. Gençlerin Kuran'ın aydın, modern, sevgi dolu ruhunu sahiplendiklerini ve modern dindar olduklarını görüyoruz.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Türkiye'de gerçek Kuran ahlakı hakim oluyor. Bağnazlığa karşı modern, aydın dindarlık yayılıyor. Bundan panik duyanlar insanların arasında ümitsizlik yaymak istiyorlar.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Bazıları özellikle halkı ümitsizliğe sevk etmeye çalışıyor, dindarlık azalıyor propagandası yapıyorlar. Bu millet asla ümitsizliğe düşmez.

  (A9 TV; 3 Temmuz 2017)

 • Hayat kalitesi sanatla, güzelliğe olan eğilimle, kadınlara özgürlük tanımakla, gelenekçi ortodoks sistemin tahribatını durdurmakla sağlanır.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • İş güvenliği mühim bir konu, kutsal bir görev. Üniversitelerde eğitimi verilmesi de çok doğru bir karar.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • İttihadı İslam'ın, Mehdiyet'in, Kuran Müslümanlığı'nın yolunu açan Atatürk'tür. Atatürk'e dil uzatan kişi bu çirkin tavrının altında kalır.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Atatürk aydın bir Kuran Müslümanıdır. Bizim milletimizin tamamı Atatürkçü'dür. Bizim için Atatürkçülük sahabe Müslümanlığıdır. Atatürkçülük adı altında dinsizlik propagandası yapılmasına da Atatürk'e söz edilmesine de kanunla hukukla müsaade etmeyiz. Atatürk nezaketi, görgüsü, kıyafetleri, neşesi, modernliği, kalitesiyle tüm gençlere örnek bir insandı. Yanından Kuran'ı hiç ayırmazdı.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Atatürk'e karşı hareket başlatanlar bu yaptıklarının altında ezilir, asla başarılı olamazlar. Atatürk'e saygı ve hürmet mühimdir.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • İngiliz derin devleti dünyanın en büyük mafya sistemidir. Terör örgütleri de darbe organizatörleri de onlara bağlıdır.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Askere, polise verilen yiyeceklerin taze olması önemlidir. Özellikle etin taze olması şarttır, yiğitlerimize her gün günlük et verilmeli.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Kadına şiddet uygulandığında tüm toplumun güçlü bir tepki göstermesi gerekir. Olay anında şahit olanların kadını koruması önemlidir.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Big Bang yaratılışın açık ve net ispatıdır. Sıfır hacimden aniden meydana gelmek yokluktan yaratılmak demektir. Allah'ın varlığının ispatıdır.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Darwinistler boş yere çırpınıyor. Darwinizm bilim kitaplarından tamamen çıkacak. Tesadüfü put edinen bu pagan inanç tamamen yıkılacak.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Darwinistler gözün kompleks yapısını açıklayamaz. Darwin de "Gözü düşünmek beni teorimden soğuttu" diyor.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Darwin “ara fosil bulunamazsa teorim çöker” diyor. 150 yıldır tek bir ara fosil bulunamadı. 700 milyon fosil var ama evrimi destekleyen bir fosil yok.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Darwinistler ilk canlı hücrenin oluşumunu açıklayamadıkları için uzaylılar getirdi diyorlar. Köşeye sıkıştıkları için uzaylılara sığınıyorlar.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Sümer efsaneleri, Babil yazıtları tesadüf sonucu ortaya çıkmış canlılığı anlatır. Evrim eski uygarlıkların pagan bir dinidir, bilim değildir.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Doğal seleksiyonun evrimleştirici, yeni bir tür meydana getirici bir gücü yoktur. Bünyesi zayıf olanın yok olması yeni bir tür oluşturmaz. Darwinistlerin "evrimleştirici güç" diye ortaya sürdükleri doğal seleksiyon bir canlı meydana getiremez, yeni bir tür oluşturamaz.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Homoseksüellik Allah'ın haram kıldığı çirkin bir eylemdir. Kadın güzelliğinin ortadan kaldırılması bu sapkınlığın yayılmasına sebep oluyor.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Kadınları erkekleştirdikleri erkekleri de kadınlaştırdıkları ve bunu meşrulaştırdıkları için homoseksüellik yayılıyor.

  (A9 TV; 2 Temmuz 2017)

 • Peygamberimiz Hz. Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını bildirmiştir. Bediüzzaman da Hz. Mehdi'nin İstanbul'da faaliyet yapacağını anlatmıştır.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Darwinizme bilim diyen bilime hakaret etmiş olur. Her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışmak bilim değildir, hurafedir.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Toplu taşıma araçlarında kadınlara özel alan olması kadın özgürlüğünü kısıtlayan değil tam tersine kadına değer veren bir uygulamadır. Eğer kadınlara burayı kullanabilirsiniz başka yeri kullanamazsınız denilirse bu yanlış olur ama istediğiniz yeri kullanın ama burası sırf kadınlara özel denilmesi kadına verilen bir ayrıcalıktır ve güzel bir uygulamadır. Türkiye'de bağnazlık asla hakim olmaz endişe etmesinler.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Özenti, ukala, rüzgar nereden eserse oraya dönenlerin kanaati değil milletin kanaati önemlidir. Bu millet Tayyip Hocamı seviyor.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Tayyip Hocam vatanın milletin birliğini düşünen değerli bir insan. Bazı neokonların hezeyanları milletimizi ilgilendirmez.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Batıl Mısır inancında, Sümer dinlerinde hep tesadüf putu var. Darwinizm o günlerden kalma batıl bir inançtır.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Darwinizm bilim değil, tesadüfü put edinen bir pagan inancıdır.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Hayatın neresine baksak insan bedeninde, hayvanlarda, bitkilerde mükemmel matematik düzgünlük ve altın oran var. Yaratılış net açık.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Muhalefetin olması Türkiye için bir zenginliktir. Demokratik tepkiler kanuni sınırlar içinde gösteriliyor ise bu güzelliktir.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli particilik derdinde değil. Onun aşkı vatan, devlet, bayrak. Devletin bekası söz konusu olduğunda her zaman vatandan yana olur.

  (A9 TV; 1 Temmuz 2017)

 • Türkiye'nin teknoloji ve bilim alanında geri kalmasının en önemli sebeplerinden biri gelenekçi ortodoks İslam anlayışıdır. Çünkü bu anlayış sanatı, geniş düşünmeyi yasaklıyor. Sanatın ve geniş düşünmenin olmadığı bir yerde bilim de teknoloji de gelişmez.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Hiçbir imani çalışma yapmayan, hiçbir insanın imanına vesile olmayan kişilerin Bediüzzaman gibi muhterem bir insana söz söylemesi olmaz.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Toplu taşıma araçlarında kadınların korunup kollanması yüksek ahlakın bir alametidir. Buna çok özen gösterilmesi gerekir.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Gençlerde hep sevgi, dostluk, kardeşlik ortamı özlemi var. Gençlerin istediği bu güzel dünya özlemi Mehdiyet devrinde gerçek olacak.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Kanuna hukuka uygun olduktan sonra adaletin mükemmelleşmesini istemek güzel bir taleptir. Muhalefetin olması demokratik zenginliktir.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Kitap ile tebliğ deccaliyete indirilmiş ilmi bir tokattır.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Her şey tesadüf ürünü diyerek insanları aldatmaya çalışmak tarihi bir mantık bozukluğudur. Evrim bilim değildir, putperest inançtır.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Komünist felsefe Darwinizm zemini üzerinde gelişir. Darwinizm ortadan kaldırıldığında komünizm, komünist terör hiçbiri kalmaz.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Darwinistler de gayet iyi biliyorlar ki evrim bilimsel değil. Bu yüzden panik yaşıyor, ısrarla "evrim gerçektir" diye çırpınıyorlar. Astronomi, paleontoloji, biyoloji gerçektir diye kimse çırpınmıyor. Çünkü bilim olduğundan herkes emin. Evrim için çırpınmalarının sebebi gerçek olmadığını gayet iyi bilmeleri. Darwinizm bilimsel olarak öldü. Darwinistlerin evrim ölmedi diye ağlamalarının bir anlamı yok.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Rumilik ile Anadolu'daki Mevlevilik aynı değildir. Rumilikte homoseksüellik var. Rumilikte "bizim yolumuzda İslam yok" deniyor. Milletimiz İngiliz derin devletinin felsefesi olan Rumiliği hiçbir zaman kabul etmez. İslam alemine dinsizliğin yayılmasına izin vermeyiz.

  (A9 TV; 30 Haziran 2017)

 • Polisimize, askerimize her yerde tüm kardeşlerimizin sahip çıkması, ikramlarda bulunması, koruyup kollaması çok önemlidir.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Genç kızların rahatsız edildiği görüldüğünde gerekli korumayı ve sahiplenmeyi sağlamak orada bulunan herkesin vicdani sorumluluğudur.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Dansın haram olduğuna dair Kuran'da hiçbir hüküm yoktur. Tüm kainatta ritm ve hareket vardır. Dans Allah'ın güzel bir nimetidir. Dansı, müziği, güzelliği haram kılmaya çalışan ortodoks sistem insanları asosyal, sevgisiz, dengesiz bir ruha sokmak istiyor, kimse bu oyuna gelmesin.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Şeyh Muhammed Raşid Erol Hazretlerinin mübarek eşi Seyyide Sekine annemizi Allah gani gani rahmetiyle sarsın, cennet ehli kılsın inşaAllah.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Rumilik bütün Avrupa'da ve Amerika'da çok yaygın ve adeta homoseksüellerin, İngiliz derin devletinin dini gibi. Bizim Rumilik konusundaki eleştirilerimiz Anadolu Mevleviliği'ne değildir. İngiliz derin devletinin felsefesi haline gelmiş sapkın inancadır.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Melekleri, cinleri, insanları tek bir anda yaratan Allah'tır. Melekler evrim geçirmediği gibi insanlar da evrim geçirmemiştir.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Tesadüfler insana burun, kulak kazandıramaz, meyveleri var edemez, onlara güzel tatlar, vitaminler ekleyemez. Her şeyi yaratan Allah'tır.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • İnsan gözü ayrı ayrı kompleks parçalardan oluşur, bütün parçalar aynı anda var olmazsa göz fonksiyonunu kaybeder, bu gerçek evrimi yok eder.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Yıllardır evrim olduğunu gösteren tek bir fosil gösterin diyoruz. Hiçbir Darwinist'ten çıt çıkmıyor, çünkü evrim yok, böyle fosil de yok.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Evrime inanmayı dayatmayla insanlara kabul ettirmek istiyorlar. Tarihin en mantıksız açıklaması olan tesadüfü put olarak sahipleniyorlar.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Darwinizm konusunda dünya çapında bir baskı ve dayatma var. Bilim insanlarının açıkça evrim yoktur demelerine dahi imkan sağlanmıyor.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Cenab-ı Allah şehitler için “sevinç içindedirler” diyor. Şehitlerin sevincini reddetmek Allah korusun Kuran'ı reddetmek olur.

  (A9 TV; 29 Haziran 2017)

 • Benim hiçbir zaman Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Bu konuda defalarca kamuoyu önünde yemin ettim.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Gençlerin ruhunda hep sanat, estetik ve güzellik var. Güzel söz duymak, güzel ortam görmek istiyorlar. Sanatın teşvik edilmesi güzelliğin teşviğidir.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Gençlerimizin yüksek ideal taşıyan, çevreye, doğaya, hayvanlara değer veren, bencil olmayan üslupları çok güzel.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Sanatın her dalını önemli görüyorum ve tüm sanatçılarımızın emeğini takdir ediyorum. Tüm sanatçıları sevmek, hepsine değer vermek gerekir.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Kadınların toplu taşıma araçlarında rahatsız olması tüm toplumun vicdanını rahatsız eder. Kadınlara her zaman öncelik verilmeli.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • İnşaatta çalışmak çok zor. İnşaatta çalışan kardeşlerimizin talepleri çok haklı. İş güvenliği için her türlü tedbirin tam alınması lazım. Acımasızca bir çalışma düzeni olmamalıdır. İnsanların sıhhatli yaşayabileceği, düzgün beslenebileceği, her haklarının korunduğu ortam olmalı.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • İslam ahlakının hakimiyeti ezerek, kırarak, baskıyla olmayacaktır. Sevgiyle, sevecenlikle, güzellikle olacaktır.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Bağnazlık gençlerin canını çok yakıyor. İnsanların hayatına, nasıl yaşadığına karışmak, baskı yapmak İslam'da yoktur.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Her görüşten insana saygı duymak gerekir. Her insan inancına göre özgür yaşamalıdır. Bağnazlık ise sevecen yaklaşmayı bilmez.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Darwinizm tarih dersinde pagan dinleri başlığı altında okutabilir ama bilim diye savunulması mantıksızdır.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • PKK'ya ve teröre vurulacak en büyük darbe Darwinizm'in geçersizliğinin ortaya konulması, Yaratılış'ın delillerinin anlatılmasıdır.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Darwinizmi ilimle, delille, fikren eziyor olmamız tüm dünyada etki uyandırdı.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Minik bebeklerin vefatı şehadettir, doğrudan vildan olarak cennete giderler.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Evrim teorisi bilim değildir, batıl bir pagan inanışıdır. Dolayısıyla evrimin bilim olarak anlatılmasına yine bilimle karşı çıkarız.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devletine karşı İslam aleminin birlik olması şart. Tayyip Hocamız’ın İslam ülkelerinin ileri gelenlerini İslam aleminin birlik olması konusunda tek tek ikna etmesi güzel olur.

  (A9 TV; 28 Haziran 2017)

 • Zer aleminde şehit olarak yazılmış olanlar sırası gelince şehit olarak çağrılıyorlar. Şehitler ölü değildir diridirler. Sevinç içindedirler. Onlar için mahsunluk, korku ve üzüntü yoktur.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Bizim duamız, isteğimiz şehitlerimiz gibi şerefle dünyadan ayrılmak. Aslanlarımızın makamlarına imreniyoruz.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Gelecek inşaAllah çok güzel olacak. Allah’ın izniyle Hz. Mehdi'yi, İsa Mesih'i göreceğiz.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Birinin sadakatini delikanlılığından, fedakarlığından, sevdiği için acıya katlanmasından anlarız. Gerçekten seven fedakar olur.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Milletimiz mübarek bir millet. Alevi, Sünni, Bektaşi, Caferi her biri ayrı güzel, her biri ayrı değerli.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • İtalya'dan Endonezya'ya İngiltere'den Suudi Arabistan'a kadar dünyanın en etkin gazetelerinde bu hafta Türkiye'den Adnan Oktar nam-ı diğer Harun Yahya'nın başarılarından bahsedildi. Harun Yahya'nın 30 yılı aşkın süren yaratılışı ispat eden evrim teorisi karşıtı bilimsel çalışmalarının anlatıldığı bu haberlerde Harun Yahya'nın bu mücadeleyi kazandığı anlatıldı.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Hayatın her alanında kadınlara öncelik verilmesi, kadınların gelecek endişesi bir durumlarının olmaması gerekir. Hastaneler kadınlara ücretsiz olmalı, iş yerlerinde kadınlara öncelik verilmeli, kadınlar her alanda hak sahibi olmalı.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Özgürlük olursa sokaklar gençlerin, genç kızların neşesiyle şenlenir. Şu an çoğu gözleri yerde neşesiz yaşamaya mecbur ediliyor.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Kadının güzelliğini takdir etmek onun onuruna, namusuna, asaletine özen göstererek olur. Kadınlara karşı laubali tutum çok çirkindir.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Yeni nesil hayvanları, bitkileri, doğayı çok seviyor, dünyayı daha güzelleştirmek istiyor. Egoistlikten uzak bu ahlakları çok güzel.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Hayvanlara eziyet eden insanların toplum güvenliği açısından adli olarak izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Deniz temizliği çok önemlidir. İnsan deniz gibi bir güzelliğe kıyıp nasıl çöp atar. Denizi kirletmek denize ihanet etmektir.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Çocuklara genel kültürün önemi, temizliğin önemi, sevgi, şefkat, kaliteli olmak ana konu olarak öğretilmeli. Müfredat buna göre olmalı.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Teröre karşı en büyük vuruş komünizmin beyni olan Darwinizm'in dağıtılmasıdır, geçersizliğinin öğretilmesidir.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Darwinizm tüm Ortadoğu'dan İslam ve Hristiyan aleminden ilmen silinecek. Böyle bir aldatmaca artık insanlıkla dalga geçemeyecek.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı durabilen, İttihadı İslam'ı isteyen delikanlı bir lider. Tüm İslam alemi yanında olmalı. Tayyip Hocam'ı desteklemek parti meselesi değildir. Partiler üstü bir konu olarak lideri koruyup kollamak sahip çıkmak gerekir.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Başta İngiltere ve İtalya olmak üzere Avrupa basını "Adnan Oktar'ın çalışmalarıyla Türkiye'de Darwinizm'in sonu geldi" haberleri yaptı.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Darwinizm tarih dersinin pagan dinleri bölümünde Sümerlerde din nasıldı başlığı altında anlatılabilir. Ama bilim olarak öğretilemez, çünkü Darwinizm tıpkı eski toplumlarda olduğu gibi tesadüfleri put edinmiş batıl bir inançtır. Darwinistler açıkça "puta inanıyoruz" desinler bu inançlarına saygı duyarız ama Darwinizm bilimdir derlerse bunu kabul etmeyiz. Tesadüf bilim değildir.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Allah şehitlerin sevinç içinde olduklarını haber vermiştir. Allah'ın sevinç içinde olduğunu bildirdiği insan için ağlamak doğru olmaz.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Şehitlerimizin şehadeti mübarek olsun. Şehit ailelerimizin asil duruşu da çok güzel. Allah hepsini nuruyla sarsın.

  (A9 TV; 27 Haziran 2017)

 • Hayvanların yavrularına gösterdikleri titizlik Allah'ın şefkatinin ve sanatının güzel bir tecellisidir.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Sokakta sanat yapanlara saygı, hürmet önemlidir. Verdikleri emeği takdir etmek, onlara ilgi göstermek güzel bir vicdandır.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Bazıları kadınlara gülmeyi bile çok görüyorlar. Kadınlar dünyanın en güzel süsüdür, alabildiğine hür olacaklar, her yerde hürmet görecekler.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Kadınların istedikleri gibi giyindikleri istedikleri gibi bakımlı yaşadıkları bir dünya olacak inşaAllah.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Cennetin en mühim vasıflarından biri çok temiz olmasıdır. İçgüdü olarak temizlikten zevk almak Allah'ın bize hediyesidir. Temizlik aynı zamanda bir sanattır. Bir yere temizlik geldiğinde kalite ve güzellik gelir. Temizlik cennete özlemimizin tecellisidir.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Şehitlerimizin her birine imreniyor, hepsiyle iftihar ediyoruz. Şehit ailelerinin tevekkülü ve delikanlılığı çok güzel maşaAllah.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Çocukların bilgisayar ve akıllı telefon başında geçirdikleri vakti ailelerin iyi takip etmesi önemlidir.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Din topluluk halinde yaşanır. Sabır, zekat, tebliğ hepsi topluluk halinde yaşamın içinde var olan ibadetlerdir.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Müminlerin birbirlerine dua etmesi güzel bir ibadettir.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Seyyar satıcılara kaba davranılması, tezgahlarının dağıtılması halkın vicdanını rahatsız ediyor. Onlara rahat çalışacak imkan sağlanmalı.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Ahir zamanda olduğumuz için olaylar çok süratli akıyor ve gündem çok hızlı değişiyor.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • İnşaAllah ve maşaAllah zikirleri şirki yerle bir eden iki zikirdir.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Hz. Mehdi sevgi insanıdır. Ümmidir, Arapça'yı bilmez. Bir makam beklentisi yoktur. İnsanlara sevgiyi öğretir.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Mehdi gelmeyecek diyenlerin bu kadar telaşlanmaları Mehdiyetin hak olduğunu bilmelerinden kaynaklanıyor.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Müslümanların bir veli, bir kurtarıcı, bir sahip yani Mehdi istemesi Kuran'da bildirilen bir gerçektir. (Nisa Suresi, 75: Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize Katından bir veli (koruyucu sahib) gönder, bize Katından bir yardım eden yolla" diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz?)

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Mehdiyete karşı olanlara rağmen Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve tüm dünya Hz. Mehdi'yi heyecanla bekliyor.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Şehitliğin ne kadar büyük ve onurlu bir makam olduğunu bilmeyenler garip tepkiler veriyorlar. Şehadet dünyadan ayrılmanın en güzel halidir.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Komünist terörist örgütlere ve PKK'ya karşı yapılacak en önemli atak Darwinizmi fikren yerle bir etmektir. Bu, terörün beynini dağıtmak olur.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Şehitlerimiz imtihanlarını en şerefli şekilde tamamlıyorlar. Şehitlikle dünyadan alınmak bir Müslümanın isteyeceği en güzel makam.

  (A9 TV; 26 Haziran 2017)

 • Mehdiyet devrinde Allah'ın izniyle çok büyük kalkınma olacak. Tüm Türkiye ve dünya yeniden imar edilecek.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devletinin Darwinizmle, homoseksüellikle, Rumilikle dünyayı mahvetmek istediğini henüz insanlar tam anlayamadılar, bela büyük.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Hayattan tek beklentim Allah'ın benden razı olması. Rabbim benden razı olursa dünyanın en mutlu insanı ben olurum.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Kız arkadaşlarımın hem ahlakları çok güzel hem de genel kültürleri, eğitimleri mükemmel. Hepsi üniversite mezunu, en az iki dil biliyorlar.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Sanatta dev atılım Mehdiyetle olacaktır. Çünkü o dönemde manevi bir devrim olacak, insanlar Allah aşkıyla yaşayacaklar.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Mevlana'ya ait olduğu iddia edilen kitaplarda homoseksüelliği öven ifadeler var. Bu yüzden homoseksüeller de Rumiliğe sahip çıkıyorlar. İngiliz derin devletinin Rumiliği ısrarla desteklemesinin sebebi de kendi felsefesine uygun olması ve homoseksüelliği savunmasıdır.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Dünyayı ısrarla homoseksüellerin iğrençliğinin içine çekmek istiyorlar. Homoseksüellik 3 dinde de haramdır.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Homoseksüellik Kuran'a göre haramdır. Cinayetin, hırsızlığın çirkinliğini anlatmakla nasıl yükümlüysek bu iğrenç fiilin de çirkinliğini anlatmakla sorumluyuz. Gençlerimizi homoseksüellik felaketinin pençesine düşmekten koruyalım, ilimle irfanla bu belaya dur diyelim.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Sevginin en güçlü temeli saygı ve değer vermektir. Ben kadınlara çok saygı duyuyorum ve yüksek bir sevgi gücüyle hepsini seviyorum.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Hulusi Akar Paşamız nur gibi Müslüman maşaAllah. Dindarlığı, vatana millete sevgisi çok güzel.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Hayvanların varlığı çok büyük nimet. Allah hayvanları sırf sevmemiz için yaratıyor.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Süleyman Soylu güzel ahlaklı, efendi, delikanlı, gayretli ve çalışkan bir insan. Vatanseverliği çok güçlü, Allah yolunu açık etsin.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Tayyip Hocam'dan istirham ediyoruz, iyi dinlensin, sağlığına çok özen göstersin. Biz milletçe yanındayız, kendisini asla yalnız bırakmayız.

  (A9 TV; 25 Haziran 2017)

 • Kadınların hak ettiği değeri görmesi için toplu bir ruh devrimi gerekli. Bu da eğitimle olur. Allah sevgisiyle, kadına saygı duyan ruhla olur.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Müslüman ülkeler Kuran'da bildirilen kardeşlik ruhuyla birleşse hiç kimse Müslümanlar aleyhine plan ve uygulama yapamaz.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koymamızın ardından sol fikren tamamen çöktü ve sağa benzeyen bir sol haline geldi.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Şu an dünya büyük acılar içinde. Böyle bir dönemde, bu kadar bela varken tatil yapmak çok ağırıma gider. 40 yıldır hiç tatil yapmadım.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Sevginin en samimi şekli aşktır. Usulen olan sevgi ise hevestir, kişi çıkarıyla çatıştığında sevdiğini terk eder ya da saldırganlaşır. Aşkta ise sevgi şartsızdır.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Din olmazsa hayat cehenneme döner. Allah aşkıyla, imanla dünya cennet gibi olur. Ne kadar çok Allah'ı seversen o kadar güzel yaşarsın.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Modern İslam anlayışıyla, kalitesiyle, klaslığıyla, aklıyla Türkiye tarihinin en mükemmel lideri Atatürk'tür.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Türkiye'de şu anda klasik siyaset yapılacak bir dönem yok. Vatan, devlet, millet söz konusu olduğu için partiler üstü ortak hareket ediliyor.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli İngiliz derin devletinin tehdidini net gördüğü için her vatansever gibi particiliği kenara bırakıp Devletin menfaatini öne aldı.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Homoseksüelliğin Kuran, İncil ve Tevrat'ta iğrenç bir eylem olduğu bildirilmiş, haram kılınmıştır.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • İnsanların bir çoğu yalnız yaşıyor. Hem toplum baskısı hem gelenekçi ortodoks sistemin baskısı hayatlarını zehir ediyor, sevgiyi yaşayamıyorlar.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Başarının tamamı Allah'tandır. Allah tüm insanların kalbine hem doğruyu hem yanlışı bildirir. Doğruya uyana Allah başarı verir.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Gelenekçi ortodoks sistem Müslümanların kendisini de rahatsız ediyor. Bu batıl sistem ortadan kalkmadan acıların bitmesi mümkün görünmüyor.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Bazı insanların mazlum gördükleri birini ezmeye çalışmaları, ona kaba davranmaları dinsizliğin acı sonuçlarından biridir.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • İnsanın ve kainatın yaratılış amacı saf sevgidir. Ruhumuz, bünyemiz sevgiye göre yaratılmıştır. Allah'a kulluktaki amaç da sevgidir.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Kuran Müslümanlığı tüm dünya için ferahlıktır. İnsanların üzerlerindeki tüm zincirlerin, ağır baskıların kalkması demektir.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Gelenekçi ortodoks İslamla tanışanlar kadınlara varlık hakkı tanınmayan, neşenin yasak olduğu bir anlayışı gördükleri için dinden uzaklaşıyorlar.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Allah'ın haram kıldığı iğrenç bir fiil olan homoseksüelliği destekleyenler nasıl dehşet verici bir ortam oluşacağını düşünmüyorlar.

  (A9 TV; 24 Haziran 2017)

 • Ermeniler, Rumlar, Museviler hepsi kardeşimiz, hepsi canımız. Her biri Türkiye'nin süsü, güzelliği, her biri çok değerli.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Hayatımın hiçbir döneminde Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Ama Mehdiyet bir gerçek. İsa Mesih'in gelişi de bir gerçek.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Sanatçıların taltif edilmesi sanat güçlerini artırır. Sanatçıyı unutmak milli bir felakettir. Sanatçılara ömür boyu sahip çıkılması gerekir.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Suriyeli misafirlerimiz bizim canımız, kim ne derse desin onlara sonuna kadar sahip çıkacağız inşaAllah.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Deccaliyet kadınları erkekleştirmek, erkekleri kadınlaştırmak istiyor. Bu yüzden dünyaya homoseksüelliği yaymaya çalışıyorlar. Dünyanın bir çok ülkesinde homoseksüelliği insanlara dayatıyorlar. Kuran'a göre çirkin bir eylem olan bu haramın yayılması dehşet vericidir. Homoseksüellik Kuran'da, Tevrat'ta ve İncil'de Allah'ın haram kıldığı çok çirkin bir sapkınlıktır. İnsanlara zorla bunu dayatmak zulümdür.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Ben Allah'ı seviyorum, Allah'tan korkuyorum. Bazı insanların Allah'ı fark edememesine ve Allah'ı unutmasına çok şaşırıyorum.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Ben Allah'ın delisiyim. İslam'a hizmet varsa, Allah'a aşıksan, müminleri seviyorsan sana her gün bayramdır.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Kuran insanların üzerindeki ağır zincirleri kırar. Toplum kuralları ise insanların üzerine müthiş ağır yükler getirir.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • İnsanlar Kuran özgürlüğü içinde yaşamış olsa son derece mutlu olurlar. Ama toplumun baskıları yüzünden adeta nefes dahi alamıyorlar.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • İslam'ı bilimi, sanatı, hayatın güzel yönlerini öldüren bir sistem sandıkları için dinden uzak duruyorlar. Oysa İslam neşenin, hayatın kendisidir. İslam'ı neşeyi kaçıran sistem sandıkları için yaşlanınca dini yaşarız diyorlar. Oysa İslam insanlara baskı uygulayan tüm kuralları kaldırır.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Gani gönüllü olmak güzel bir vasıftır. Dünya hırsı olmadan, malı bol dağıtmak bereket getirir.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • İslam'ı ve dini anlatmak asla ücret karşılığında olmaz. Kişinin İslam'ı anlattığı için para alması Kuran'a uygun değildir.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Türkiye bir ülkenin tek bir kesimine değil tüm halkına sahip çıkmakla yükümlü. Mısır'da da tüm halkı ayırt etmeden sahiplenmeli sevmeliyiz.

  (A9 TV; 23 Haziran 2017)

 • Allah'tan haşa ümidini kesen karamsarlık denizine düşer, simsiyah bir dünyada acı ve sıkıntı içinde çırpınır. Çözüm Allah'ı coşkuyla sevmektir.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Boğazdan geçen gemilerin herhangi bir atık madde bırakmalarına izin verilmemeli, buna karşı gerekli yaptırımlar olmalı.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • İnsan her sözü her tavrı vicdanına başvurarak değerlendirmelidir. Vicdanının emrine uyan küsmeyi, öfkeyi, merhametsizliği ortadan kaldırır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Allah'ı en çok seven insan dünyanın en mutlu insanıdır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Mağazalarda çalışan insanlara saygıya uygun olmayan tavır göstermek hem çok çirkin hem de çok vicdansızlık.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Tayyip Hocam gençliğinin tamamını Allah rızası için hibe etmiş bir insandır. Böyle bir insanın dünyadan bir beklentisi olamaz.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Alkol insanları bedenen ve ruhen çökertir. Alkol insana bir şey kazandırmaz. Mutluluk Allah sevgisiyle Allah korkusuyla kazanılır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Her şeyi tesadüfle açıklayan bir düşünce bilim değildir. Evrim tesadüf putuna inanan bir pagan inancıdır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Evrim Sümerlerden gelen putperest bir düşüncedir. Bu pagan inancını bilim diye gençlere dayatmak kabul edilecek bir şey değildir.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Darwinist materyalist düşünce ilmen çökertilirse PKK'nın beyni dağıtılmış olur. PKK Darwinizm üzerine kurulu Stalinist bir harekettir.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • İşverenler çalışanlarını kendi evlatları gibi görüp onlara şefkat gösterip merhametle yaklaşmalıdır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Bazıları genç kızların eğlenmesini anormal görüyor ama kendileri diledikleri gibi eğleniyorlar. Asıl eğlence, neşe ve güzellik kadınların hakkıdır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Kadının iffetine değer verip, dünyadaki en güzel varlık olduğunu hissettirip, saygı göstererek dilediğince özgür yaşayacağı ortam sağlanmalı.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Gençlerin rahat rahat sohbet edecekleri, eğlenecekleri, gülecekleri bir dünya istemeleri haklı. Saygı ve sevginin olduğu ortamda hür olurlar.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Rusya ile Türkiye'nin arasının bozulması için çok uğraştılar. Türkiye'nin Rusya ile de İsrail ile de ilişkileri hep iyi olacak inşaAllah.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Türkiye'de Suriyeli sorunu yok. Türkiye'de Suriyeli misafirlerimiz var, canını korumak amacıyla geleni korumak Müslüman için farzdır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Kız arkadaşlarımın bana olan içten sevgileri Allah'ın özel bir lütfudur. İmandan kaynaklanan sevgi Allah'ın müminlere hediyesidir.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Her insan sadece kendi ekranında kendisine gösterilen görüntüyü bilir, diğer bir insanın ekranında ne gösterildiğini bilemez.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Sokak sanatçılarına hak ettikleri değerin verilmesi önemlidir. Sokakta icra edilen müzik gerçekten nefis oluyor, gereği gibi takdir edilmeli.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Gençlerin gerçekten eğlenebilmeleri için önce kalplerinin huzurlu olması lazım. İman ve sevgi olmadan eğlence yeri gerginlik vesilesi oluyor.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Cennet ruhu ve cennet ahlakındaki bir insan yeşilliği sever. Cennet ahlakına özenmeyen kişi için yeşilliğin kıymeti ve güzelliği olmaz.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Mehdiyet devrinde tüm dünya kurtulacak. Biz bir ülkenin kurtulmasıyla mutlu olmayız. Tüm insanların kurtuluşuyla mutlu oluruz.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • İnsanların çoğu vesveseli, korku ve tedirginlik içinde yaşıyorlar. En yakınlarına bile güvenemiyorlar. Bu yüzden sürekli asık yüzle dolaşıyorlar.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Akıllı insan akıllı olanı hemen anlar. Akılsız insan ise uzun süre karşısındaki kişinin ahlaksızlığını teşhis edemez.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Bir insana güvenmek için onun aklına, imanına, derinliğine bakmak lazım. Güven olmadan sevgi olmaz, o sadece bir heves ve heyecandır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Allah Hz. İsa'nın ölmediğini ve öldürülmediğini bildirmiş, diri olarak Allah Katı’na alındığını ve yeniden yeryüzüne geleceğini söylemiştir.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Homoseksüellik tüm dinlerde haramdır. Tüm dinlerin mensupları bu ahlaki dejenerasyona karşı ortak ilmi tedbir almalıdır.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Homoseksüellik Kuran'a göre haramdır. Bu çirkin eylemi savunanlar gençlerimizin nasıl bir ortamda yetişmesini istediklerini düşünmelidir. Homoseksüelliğin sebep olduğu toplumsal tahribatı ortadan kaldırmak varken bu çirkinliği teşvik etmek çok büyük bir vicdansızlık ve vebaldir.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Allah Kuran'da homoseksüelliğin iğrenç bir pislik olduğunu bildirmiştir. Biz toplumu bu ahlaksızlık konusunda uyarmakla sorumluyuz.

  (A9 TV; 22 Haziran 2017)

 • Kuran'ın kuralları dışında toplumun insanları ezen yapmacık kurallarını kaldırmak gerek. O zaman herkes çok özgür olur.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Her belanın altında Allah sevgisi ve Allah korkusunun olmaması vardır. Allah'ı seven bir insanın anlaşmazlık, aksilik, kavga yaşaması imkansızdır.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Katar ile Mısır'ı barıştıran da Türkiye olsun. Türkiye hiçbir ülkede tek bir kesimi savunan olmasın, tüm kesimleri kucaklayalım.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Türkiye, Mısır'da halkın tamamını kucaklayacak, hepsinin kurtuluşu için gayret edecek bir siyaset izlerse çok güzel olur. Mısır'da idam sırası bekleyen gençlerin kurtarılması Türkiye'nin önceliği olsun. Bu da Mısır'da tüm kesimlere sahip çıkarak mümkün olur.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Bir insan okumamış olabilir ama arif olur. Arif olan insan bir nevi alimdir, aklıyla olayları çok iyi değerlendirir.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • İnsanlar akılla, sevgiyle, muhabbetle, bencillikten kurtulmakla mutlu olur.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Sevgiyi yasaklayan, kadınların özgürlüğünü, neşesini baskı altına alan bir sistemde sanat da gelişmez.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Sevginin, dostluğun, kardeşliğin yayıldığı bir toplumda hiçbir genç kız taciz edilmez, rahatsız edilmez.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • "Çok iyi yere gelmek" Allah sevgisiyle, imanla mutluluk vesilesi olur. İyi dediğin yerde sevgiyle, imanla iyi hizmet yaparsan mutlu olursun. Mutluluk diğer insanları mutlu ettiğinde yaşanan bir duygudur. Bencil insan mutlu olamaz.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Hz. Mehdi devrinde dünyada silah kalmayacak, mevcut silahların tamamı sanayide kullanılacak.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Tatille, mekan değiştirmekle mutluluk olmaz, hayatın değişmesiyle mutluluk olur. İslam'a, dine hizmet eden en mükemmel tatili yapmış olur.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Peygamberimiz (sav) mühim konuları 3 kere tekrar ederdi. Tekrar konunun anlaşılması açısından önemlidir. Tebliğde de bu yöntem kullanılmalıdır.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Ülkücüler gerçek dava adamlarıdır. Asla kişisel veya ideolojik menfaate göre değil sadece devlet menfaatine göre hareket ederler. Başbuğ Türkeş ülkücüleri çok güzel bir devlet terbiyesiyle yetiştirdi. Onlar için öncelikli olan her zaman Devlet'in bekasıdır.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Muhalefetin sesinin gür çıkması Türkiye'de demokrasinin gürül gürül işlediğini gösterir, bundan rahatsız olmamak gerekir.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Evrim en ilkel pagan inancıdır. Her şeyi tesadüfle açıklayan batıl bir dindir.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Biz Darwinizm gençlere öğretilmesin demiyoruz, öğretilsin ama bilim konusu olarak değil eski devirlerin batıl inancı olarak öğretilebilir.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Darwinizm bir hurafedir, pagan inancıdır. Darwinizm gençlere tarih dersinde ‘eski dönemlerin batıl dinleri’ başlığında anlatılabilir.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • İslam aleminin Kadir gecesi mübarek olsun, Allah tekrarlarına kavuştursun inşaAllah.

  (A9 TV; 21 Haziran 2017)

 • Kimse kimsenin yemeğine, kıyafetine karışma hakkına sahip değildir. İnsanlar bir çok sebeple oruç tutmuyor olabilir, buna kimse karışamaz.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Tüm insanlar sevgiyi, dostluğu, kaliteyi arayacak bir eğitimle yetişir, böyle bir ruh kazanırlarsa dünya cennet gibi olur.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Avrupa'da sanat, kalite ve temizliği gördükleri için akın akın Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Türkiye sanatın ve kalitenin merkezi olmalı.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Güzel ahlaklı bir kadının sevgisi ve sadakati çok güçlüdür, sevdiği için her fedakarlığı göze alır.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Kadın düşmanlığı, kadınların istediği gibi yaşayamaması çok korkunç. Tüm insanların özgür ve rahat yaşaması esas olmalı. Kadına bakan bir insan bir çiçeğe, bir sanat eserine bakar gibi koruma hissiyle, sevgiyle ve saygıyla bakmalıdır.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Eğlenceyi, güzelliği, özgürlüğü sadece erkeklere hak gören zihniyet çirkin. Bu zihniyet kadınları ikinci sınıf görüyor, biz buna müsaade etmeyeceğiz.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Araplar, Türkmenler, Kürtler bizim için hepsi bir. Hepsi bizim kardeşimiz.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Tekfir Müslümanları ezmek için şeytanın ortaya attığı bir tuzaktır. Allah birdir, Hz. Muhammed O'nun Resulüdür diyen her insan Müslümandır.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • İnsanlara hep şefkatle yaklaşmak lazım, hepsine doğruyu akılcı şekilde anlatmak gerekir. O zaman bir çok insan doğruya severek gelir.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Kuran'a göre Allah'ın inkar edilmesi büyük bir zulüm ve nankörlüktür.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Müslüman her şeyi Allah'tan ister. Allah'ın yerine haşa Allah'ın herhangi bir kulunu esas almak şirk olur. Müslüman şirkten kaçınacak.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Türki devletlerin ve İslam ülkelerinin hepsinin birleştiğini göreceğiz inşaAllah. Kardeşlik, sevgi ve dostluk için bir araya gelecekler.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Allah Kendisi'ni seveni sever. Allah Kendisi'ne yaklaşana çok daha fazla yaklaşır.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretlerinin evlatları çok değerli, kıymetli insanlar. Onlar bize Sultanımız'ın emaneti, her biri bizim için çok değerli.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Hayvanlar sevgi gösterildiğinde çok daha fazla güzelleşiyorlar, huyları da güzel oluyor.

  (A9 TV; 20 Haziran 2017)

 • Hayatın tadı imanla, Allah'ı aşkla sevdiğinde yaşanır. Allah aşkı, Allah korkusu olmadan hayatın rengi, güzelliği olmaz.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Din hayatın her yerindedir. Din olmadığı hiçbir yer olmaz.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Müslümanlar birleşsin. İngiliz derin devletinin İslam alemini çatıştırma oyununa hiç kimse gelmesin.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Hiçbir akıllı kadın gerçek sevgiye, derinliğe, tutkuya karşı direnmez. Kadın sevgide samimiyetsizlik görürse kendini sevgiye kapar.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Hayal etmek, Allah'ın verdiği bir nimet ve Allah'ın yaratma gücünün özel bir tecellisidir.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Darwinist materyalist eğitimin getirdiği boşluk ve iman zafiyeti insanların nefreti daha çabuk kabullenmesine sebep oluyor.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Yenilik hayatın süsüdür. Yenilik cennetin de özelliğidir. Bu sebeple Müslümanların her zaman yeniliğe açık olması gerekir.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Şans Allah'ın kaderde o kişiye mahsus yarattığı imkanlar veya zorluklardır. Kör tesadüf anlamında olan şans yanlıştır. Her şey kaderdedir.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Şımarma görgü eksikliğinden ve cehaletten kaynaklanır. Görgüsü, bilgisi arttıkça kişi şımarmanın küçük düşürücü olduğunu anlar.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Namus dinin tamamıdır. Dinin korunması namustur.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • İnsanlar çocukluktan itibaren üzüntüyü, kızmayı, nefreti, heyecanı öğreniyor. Mümin bu olumsuzlukları Kuran terbiyesiyle kontrol altına alıyor.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Sevgi, dostluk, kardeşlik olsa insanların, evlerin, ülkelerin arasında duvarlar kalmaz.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Yaşlılık imtihan açısından daha zordur ama değerlidir. Yaşlılıktaki sevabın nimetini iyi bilerek yaşayan kişi güzel bir ruh elde etmiş olur.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Putin dine saygılı ve müspet düşünen bir insan. Cesareti ve İngiliz derin devletine karşıtlığı da güzel. Türkiye ile Rusya sıkı dost olmalı.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Gençlere genel kültürü sevdirmek lazım. Kültürlü bir insanın güzelliği ve kalitesi gençlere iyi anlatılırsa onlar da severek kültürlerini artırırlar.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Özbekistan da tüm Türki devletler de her yönüyle Türkiye'nin öz kardeşidir.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Dünya imanla güzeldir. Hayat Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla ve imanla anlam kazanır. Allah sevgisi olmadığında dünya cehennem gibidir.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Her istediğimiz cennette olacak. Dünyada ise istediklerimizin bir kısmını ertelemek durumunda kalırız.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Taşların güzelliği çiçek güzelliği gibi özel bir nimet. Allah'ın taşlarda bu kadar ince sanat yaratması çok büyük bir güzellik.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • İnsanlara derinlik, yaşam sevinci, muhakeme ve akıl gücü veren iman ve Allah aşkıdır. Allah korkusu olmadan bunların hiçbiri olmaz.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Allah'ın ve ahiretin varlığını bilmek çocuklara huzur verir. Allah sevgisi ve ahiret inancıyla yetişen çocuk dengeli, tutarlı olur.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Çocuklar kendilerine değer verilmesinden hoşlanırlar. Onlarla büyük insanla konuşur gibi konuşup akılcı üslupla anlatım yapmak gerekir.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Allah hayvanları sevmemiz için özel olarak bu kadar sevimli ve tatlı yaratıyor.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Müslümanların Allah'ın haram kıldığı homoseksüelliğin propagandasına karşı dikkatli olmaları, demokratik tepki haklarını kulanmaları gerekir.

  (A9 TV; 19 Haziran 2017)

 • Yıkıcı şaka hiç yapılmamalı. Karşı tarafı şoka sokan mahcup eden şaka olmaz. Şaka onore edici olmalıdır.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Sevgi olmadan saygı oluşmaz, sadece suni saygı gösterisi oluşur.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Gelecek çok güzel, çok parlak. Çünkü Allah'ın vaadi var. Hz. Mehdi ve İsa Mesih'i göreceğiz inşaAllah.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Ağrıyı yaratan da ağrı kesiciyi vesile ederek ağrıyı kaldıran da Allah'tır.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Her şeyin Allah'a ait olduğunu bilen ve her şeyi Allah'ın yarattığına iman eden birisi kıskançlık duygusu yaşamaz.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Gençlerin hem Avrupai ve kaliteli olmaları hem de örflerimizi çok iyi öğrenip özümüze sahip çıkmaları gerekir.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Benim için en iyi insan Allah'ın rızasına en çok uyan kişidir.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Bir insanın en değerli zamanı Allah'ı en çok sevdiği, tüm dikkatini Allah'a verdiği zamandır.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Üzüntü içindeki insanların arabesk müzik dinlemesi derin travmalara sebep olabilir. Üzüntü olunca Allah'a sığınıp neşe, sevinç istemek gerek.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Tüm insanların sevgiye ihtiyacı vardır. Özellikle zihinsel engelli kardeşlerimize çok yoğun şefkat ve merhamet gösterilmelidir.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Bir hadisin doğru olması için Kuran'a mutabık olması veya hadiste bildirilen olayın gerçekleşmesi gerekir. O zaman bu hadise güvenebiliriz.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Hayvan sevgisi çok hayatidir. İnsanların bir kısmı hayvanları sevmenin kıymetini ve güzelliğini daha yeni anlamaya başladı.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Kıbrıs'tan toprak istemek hem Kıbrıs Türk halkına hem milletimize hakarettir. Kimse böyle bir teklifte dahi bulunmamalı.

  (A9 TV; 18 Haziran 2017)

 • Kadınlara karşı bazı yerlerde acımasız kurallar uygulanıyor. Kadınlara gereken saygı ve değerin verilmesi Mehdiyetle olacaktır.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Herkes birbirini çok sevse, kadınların üstündeki baskı, gerilim ortadan kalksa, cennet gibi bir ortam olur ve insanlar da mutlu yaşarlar.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Allah imtihan olarak kimi zaman hastalıklar verse de gerçek imana dayalı neşede insanlar çok sağlıklı olurlar.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Bel ağrıları, cilt bozuklukları, saç dökülmesi gibi hastalıkların nedeni genellikle üzüntü ve strestir. İmana dayalı neşede vücut savunması güçlenir.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Allah en yüksek sevgiyi ister. Dünyadaki zorluklar istenen bu sevgi düzeyini yükseğe çıkartmak içindir. İnsanlar Allah'a tam dikkatlerini verseler aslında zorluk da yaşamazlar.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Dünyada cenneti de andıran özellikler vardır cehennemi andıran da. Allah zorluklar meydana getirerek Kendisini hatırlatır.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Dünyadaki imtihan çok zorludur. Allah güçlü bir sevgi oluşmasını ister, bu yüzden zorluklar yaratır.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Müminlerin imanları ölümden sonra da devam eder, Allah'ın kendilerini sonsuz yaşatacağına iman ederler, şuurlu şekilde güzel tavırları devam eder.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Ölümden sonra iman edenler hiçbir sıkıntı ile karşılaşmaz, en ufak bir korku ve gerginlik yaşamazlar, inkar edenler ise büyük korku yaşarlar.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • İman edenler şeytanın olumsuzluklarından, vesveselerinden etkilenmezler.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Şeytan insana her yönden yaklaşır, her yerdedir fakat etkisi zayıftır, insanlara kötülük telkin eder ama iman edenler onu dinlemezler.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Şeyh Nazım Hazretleri dünya tatlısıydı, Allah gani gani rahmet etsin.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Hz. İsa (as) Allah'ın Hayy isminin bir tecellisidir.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Hz. İsa ve Hz. Mehdi geldi ama son ana kadar belli olmayacaktır, Allah onu bir plan dahilinde gizli tutacak, en sonunda ortaya çıkacaktır. Hz. Mehdi'nin vefatından sonra İsa Mesih tebliğ faaliyetine devam edecektir.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Tayyip Hocam bütün gençliğini zorlu bir hayat yaşayarak, Allah için çalışarak geçirdi, hala da çile çekiyor. Tayyip Hocamı kendince eleştirenlerin hakkaniyetli olması, yıkıcı değil, yapıcı ve olumlu yönde eleştirmesi gerekiyor. Tayyip Hocam Allah için bütün gücüyle gayret ediyor, dünyadan bir beklentisinin olmadığı da açıkça görülüyor.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Tayyip Hocam çok vasıflı bir lider, şevkli ve gayretli bir insan. Ekonomi alanında da çok yetenekli, bu yüzden desteklenmesi gerekiyor.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Kanuna uygun yürüyüş, konferans ve miting yapılması Türkiye'de demokrasinin işlediğini gösteren örnekler olması bakımından gayet güzel.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devleti her yere homoseksüelliği yaymak istiyor, bu konudaki oyunlarına karşı çok dikkatli olmak gerekiyor.

  (A9 TV; 17 Haziran 2017)

 • Sadece Kuran'a tabi olan insan tam anlamıyla özgürdür.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Mutlu olmak gerçek anlamda Allah'ı sevmekle olur. Derin iman eden insan dünyanın en mutlu insanıdır.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Yeni nesil bağnazlığın etkisinde değil. Aydın modern dindarlığı seviyorlar.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Türkiye'nin geleceğinde İslam aleminin birliğine vesile olmak ve Müslüman dünyasının manevi lideri olmak var Allah'ın izniyle.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Şii - Sünni karşıtlığını sanki takva alametiymiş gibi gösteriyorlar. Müslümanların kardeş olduğunu unutuyorlar, bu yüzden İslam Birliği olmuyor.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Hayvanseverliğin artması çok güzel oldu. Hayvanların korunması için de çok kararlı davranıyorlar. Hayvanların rahat etmesi güzelliktir.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Zorluk anında Allah'a aşkla sadık olmak çok yüksek bir ahlaktır. Sahabe böyle yüksek ahlaklıydı. Her Müslüman bu ahlakta olmalı.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Sünni-Şii karşıtlığı İngiliz derin devletinin oyunudur. Bölgenin iki güçlü ülkesi olan Türkiye ile İran’ı çatıştırmak istiyorlar. Kimse oyuna gelmesin. İran ve Türkiye çatışırsa Allah korusun İslam alemi mahvolur. İki ülke ittifak ederse çatışmalar ortadan kalkar, İslam Birliği oluşur.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • İmtihan ve çile insanların kendilerinin gerçek ahlakını görmelerini sağlar.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Zorluk anında Allah'ı haşa terk etmek çok büyük bir nankörlüktür. İnsan aşık olduğu Sevgilisini asla yalnız bırakmaz.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Sahabe kendisinden kat kat büyük ordulara karşı cesaretle mücadele ediyordu. Hepsi iman sevinci ve neşesi içindeydi, kimse fütur vermiyordu.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • PKK'nın barış veya çözümden anladığı Türkiye'yi baştan başa bölen Ortadoğu ile arasında set olacak komünist devlet kurmaktır.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Darwinizm bilimsel bir düşünce değildir. Eski pagan dinlerinde olan putperest bir inançtır. Gençlere bilim olarak öğretilmesi doğru değildir.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Evrim diye bir süreç yaşanmadı. Bulunan 700 milyon fosil var, hepsi bir anda yaratılışı gösteriyor, sözde evrimsel süreci gösteren tek bir fosil yok.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Allah zer aleminde tüm insanlığı yaratmıştır. Sonra insanları anne baba vesilesiyle dünyaya göndermiştir. Zer aleminde evrim yoktur.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • İran ırk üstünlüğüne göre değil ümmet anlayışına göre yönetilen bir ülkedir. İran'ın ırkçı olduğu iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Şiilerin yanlış yönleri olabilir ama Ehli Beyt'e ve Hz. Ali'ye aşıktırlar. Ehli Beyt'e yapılan hainlikten dolayı yaşadıkları bir öfke var. O tarihi öfkenin acısıyla kendilerini korumak için çok güçlü olmaları gerektiğine inanıyorlar. Ama bu Pers ırkçılığı düşüncesi değildir. Şiileri, Sünnileri, Vahabileri çok seviyor, hepsini Müslüman kardeşimiz olarak görüyoruz. Müslümanlar birbirlerini ırkçılıkla itham etmemeli.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Sevgisizlik hastalığı veba gibi bulaşıcı ve tehlikeli bir hastalık. Bu hastalığa karşı mutlaka tedbir alınması gerekir.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Hristiyanlar Kitap Ehlidir. Kuran'a göre Müslümanlar Kitap Ehli'ne şefkat ve sevgiyle yaklaşmakla yükümlüdür.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Allah şehitlerimizin şanını, namını, güzelliğini sonsuza kadar cennette devam ettirsin.

  (A9 TV; 16 Haziran 2017)

 • Her beden, dünyanın en güzel insanının vücudu da dahil, mezarda darmadağın olacak. Bedeni hırsla sahiplenmenin manası yok.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • İnsanların bir çoğunun aklı nimetlere değil de imtihanın zorluklarına takılıyor. Zorlukla karşılaşınca Allah'ı unutuyorlar. Allah sayısız nimet yaratıyor, nimetleri saymakla bitiremiyoruz ama bazı insanlar en ufak bir zorlukta Allah'ın aleyhine düşünüyorlar.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Allah'ın Sanatını sürekli düşünmek ve anlatmak lazım. Her yerde herkesin birbirine Allah'ın Sanatını hatırlatması gerekir. Beynimizin içinde gözsüz gören biri var, bu çok büyük bir sanat. Göktaşlarının içinde büyük bir hızla gidiyoruz, bu büyük bir sanat. Allah hoşumuza gidecek şekilde müzik yaratıyor. Hem müziği hem müziğin hoşumuza gitmesini yaratıyor. Bu büyük bir sanat. Halının tek bir ipliğinde yünün alındığı hayvana dair tüm bilgi var, bu çok büyük bir sanat. Dışarıda sessizlik, hissizlik, karanlık hakim ama biz beynimizde ışıl ışıl rengarenk bir dünyada yaşıyoruz. Bu Allah'ın harika Sanatı.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Mehdi gelmeyecek diye sürekli gündem yapanlar Mehdiyetin doğru olduğunun farkında oldukları için böyle panik oluyorlar. Mehdi çıkmayacak diyenler alametlerden ısrarla hiç bahsetmiyorlar. Çünkü Mehdi'nin alametlerinin hepsinin gerçekleştiğinin farkındalar.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Avrupa'da yaşayan Müslümanların bir çoğu birbirlerinin camilerine dahi gitmiyorlar. Oysa hepsinin birbirini coşkuyla sevip korumaları lazım.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Gelenekçi ortodoks sistemde kadın potansiyel suç unsuru olarak görülüyor, varlığını bile tehlike görüyorlar. O zaman kadına saygı olmuyor.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Kadının değerini bilmek onu Allah'ın tecellisi olarak görmekle olur. O zaman kadın gözünde yücelir ve koruma hissiyle bakarsın. Kadın Allah'ın en güzel Sanatlarından biridir. Kadının mutlu yaşaması için kendi çıkarlarını terk eden bir ruh olmalı.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Türkiye'de tarım ve hayvancılığa çok önem verilmeli. Ziraat Fakültelerinin sayısı artırılmalı, tarım ve hayvancılık teşvik edilmeli.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Öğrencilere herkesin destek olması gerekir. Staj yapan öğrencilere ücret vermemek doğru değil. Öğrenciye sahip çıkmak sorumluluktur. Bayram harçlığı gibi öğrenci harçlığı geleneği olmalı. Aileden, komşulardan herkesin öğrencilere imkanı oranında destek olması önemlidir.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Toplumun bazı katı kuralları insanların hayatını zehire çeviriyor, kendi kendilerini ezen bir sistem oluşturuyorlar. Gereksiz kurallar insanları boş yere eziyor, her gereksiz kural yeni bir pranga oluyor. Kuran insanların üzerindeki bu zincirleri kırar. Kuran özgürlüktür.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Araştırmak, incelemek, öğrenmek Kuran'da tavsiye edilir. Bizler Allah'ın Sanatını öğrenmekle sorumluyuz.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Benim en mutlu olduğum an Allah ile yoğun bağlantıda olduğum zamandır. Allah ile yakınlık insanı mutlu eder, diğerleri gelip geçicidir.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Kuran'a göre üzülmek tevekkülsüzlük anlamına gelir. İnsanın kendisini sonra toparlarım diye bırakması doğru olmaz.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Bir insana haksızlık yapıldığında Allah mutlaka o haksızlığı yapana karşılık verir. Bu, Allah'ın Kuran'da bildirdiği kanunudur.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devletinin umudu milletimizin tek vücut olmaması. O yüzden bir lider etrafında kenetlenmek önemlidir. Bu, siyasi mesele değil.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Kıbrıs'ta askeri varlığımızın azaltılması doğru olmaz. %80 azalmasın tam tersine %80 artsın, Türk askerinin varlığı güvenliktir, huzurdur.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Tayyip Hocam iradeli, sabırlı ve azimli bir delikanlı. İslam'a candan sahip çıkıyor. Böyle bir lidere sahip çıkmamak vicdansızlık olur.

  (A9 TV; 15 Haziran 2017)

 • Huruf-u Mukattaa, Hz. Hızır'ın yapması gereken işlerde Kuran'dan aldığı bir bilgi, bir sır sistemi olabilir Allahualem.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Zaman da mekan da izafidir. Allah sonsuz uzun zamanı sonsuz kısa zaman içinde yaratmıştır, bunun adı kaderdir.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Dünyadaki tüm detayları yaratan Allah, cennette de sevdiğimiz, beğendiğimiz güzellikleri ve detayları yaratacak, istediğimiz her şey olacak.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • İnsan, beyninin içinde elektrik sinyallerinin ulaştığı mercimek kadar yerde rengarenk ışıl ışıl müthiş detaylı bir dünya izliyor.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Allah insanların Kendisi'ne yaklaşması için çileler, dertler, hastalıklar verir. Bunların hepsi samimi kullar için birer nimettir.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının en büyük tahribatlarından biri insanları dinden uzaklaştırmak oluyor.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Gençlerin eğitiminde Darwinizmin açmazlarının öğretilmesi, Kuran mucizeleri ve iman hakikatlerinin anlatılması çok önemlidir.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Bir ülkeye ambargo uygulamak orada yaşayan kadın, çocuk, yaşlı, hasta, sivil insanları mağdur ediyor. Bu vicdani bir uygulama değil.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Gelenekçi ortodoks İslam anlayışının olduğu yerde kadına saygı duyulmaz. Çünkü kadın dövülmesi gereken potansiyel suç unsuru olarak görülür. Gelenekçi ortodoks İslam anlayışında kadın, insanın başını belaya sokan çok tehlikeli bir varlık olarak görülüyor. O zaman kadına saygı duyulmuyor.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokrasiyi, adaleti savunan, kendi kanaatine göre mağdur gördüğü kişileri savunan üslubu normal. Sağlıklı muhalefet budur. Güçlü muhalefet olması demokrasinin sağlıklı olduğunu gösterir. Muhalefetten rahatsızlık duymamak gerekir.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Türkiye'nin yalnızlaştırılmasını engellemek için en güzel çözüm bağnaz zihniyetin oluşturduğu tahribatın ortadan kaldırılması ve modern İslam anlayışının dünyaya gösterilmesidir. O zaman Batı'daki Türkiye karşıtlığı hızla sona erer.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • İslam aleminde her cemaatten her tarikattan her mezhepten insan bir araya gelip zincir oluştursunlar, biz her yerde beraberiz diye. Fotoğraf çektirip kamuoyuna duyursunlar. O zaman deccaliyetin İslam alemi üzerindeki planları boşa çıkarılmış olur. Ama sürekli birbirine nefretle konuşan, birbirini düşman gören bir anlayış devam ederse deccaliyet Müslümanları kolayca birbirine kırdırır Allah korusun.

  (A9 TV; 14 Haziran 2017)

 • Sevgisiz, bilgisiz insanlar farkında olarak veya olmayarak insanları İslam'dan uzaklaştırıyorlar.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Mümin malı, mülkü ve zenginliği Allah için ister. Allah yolunda hizmet etmek için ister.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Müminlerin gafil insanlardan etkilenmesi çok büyük bir hata olur. Allah'ı unutanların çok olması kimseyi yanıltmamalıdır.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Her görüntüyü yaratan Allah. Her beğendiğimiz, her sevdiğimiz şey Allah'a ait. İnsanların gaflet içinde Allah'ı unutması mucizedir.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Milletçe İngiliz derin devletinin esaslı atağıyla karşı karşıyayız. Katar'a yönelik operasyonun ardından da Türkiye'yi hedef almak istiyorlar.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Milletçe Tayyip Hocam'ın etrafında kenetlenirsek İngiliz derin devletinin tüm oyunlarını bozarız inşaAllah.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Rahmetli Başbuğ Türkeş çok dindar bir insandı ve tüm cemaatleri, tarikatları sevgiyle kucaklardı. Gerçek ülkücü ruhu budur.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Türkiye her zaman mazlumların yanındadır. Katar'ın yanındayız. Suudi Arabistan ile Katar da kardeş, kardeşleri barıştıracağız inşaAllah.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Tayyip Hocama sahip çıkmanın milli bir mesele olduğunu bazıları hala fark edememiş durumda. Türkiye ve bölge açısından Tayyip Hocama sahip çıkmak ve şahsının desteklenmesi çok önemli, bazıları bunun gerekliliğini tam kavrayamadılar. Kişisel çatışmalar değil ülke menfaatleri esastır, bu yüzden Tayyip Hocamı her kesimin desteklemesi gerekiyor.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Herhangi bir karşılık bekleyerek değil, içten gelerek, samimi ve Allah için yapılan dua önemlidir.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Türkiye ultra modern bir ülke olsun. Kaliteli toplum modelini her yerde görmemiz lazım.

  (A9 TV; 13 Haziran 2017)

 • Siyasi meseleyi bir kenara bırakıp güçlü bir liderin etrafında milletçe kenetlenirsek İngiliz derin devleti Türkiye'ye bir şey yapamaz.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Peygamberimiz (sav) bir an bile kendisi için yaşamamıştır. Hayatın tüm yönlerinden çekilerek her anında sadece Allah için yaşamıştır.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Allah her insana hem kötülüğü hem de o kötülükten kurtulmanın yolunu öğretmiştir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • İsa Mesih'i gördüğümüzde modern, yakışıklı bir delikanlı olarak göreceğiz. Yaşı ileri olmasına rağmen çok genç, dinç ve atletik olacaktır. İsa Mesih, Hz. Mehdi'nin vefatından kısa bir süre sonra vefat edecek. Ondan sonra toplumda çok hızlı bir bozulma başlayacak.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Allah sevgisi ve Allah korkusu Kuran'ı titizlikle hayata geçirmektir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Mümin her anında en Yüce Sevgilisi Allah'a her vesileyle sevgisini ifade etmek ister. Bu da mümine dinçlik ve şevk verir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Çocuklara bir konuyu saygı duyarak, değer vererek anlatmak gerekir. Çocuktur bu diyerek saygı duymayan bir üslup doğru olmaz.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Müminin ahiretteki sorgusu da çok kolaydır. Küfür için ise çok detaylı zorlu bir sorgulama söz konusudur.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • İnsan ölüm anından itibaren yeni bir boyuta geçer. Mümin ölüm sırasında hiçbir korku, endişe veya sarsıcı olay yaşamaz. Ölüm rüya gibi olan bu görüntünün çok keskin bir görüntüye dönüşmesidir. Küfür ölüm anından itibaren acı yaşamaya başlar, müminde acı olmaz.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Darwinizm fikren yenilince sol ideolojilerin dayanak noktası yıkılmış oldu. Bu yüzden tüm dünyada sol geriliyor.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Kendini tamamen Allah'a vermiş, dünyadan tamamen çekilmiş, egoistlikten vazgeçmiş bir insanda tutkunun kapısı açılır. Tutku, Allah'ın rızasının en çoğunu arayan insanlara verilen özel bir nimettir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Dejavu Allah'ın insanlara kaderi hatırlatmasıdır.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Rumlar çok güzel bir halk. Yunanistan ile ilişkilerimizin çok güçlü olması, Rumlara sahip çıkmamız gerekir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Bediüzzaman, kendisi için yaşamayan samimi insan konusunda en güzel örneklerden biridir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Çin'de komünist ideolojinin getirdiği insanı değersiz görme ve mekanikleşme var. Çoğunun yüzüne donuk ve ürkek bir ifade yerleşmiş.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Samimi olan kişi çıkarıyla çatıştığında mağlup olmaz. Samimi insan hayatının tamamını Allah'a adamıştır, her şeyi Allah için yapar.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Allah samimi olan tüm tevbeleri kabul eder.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Allah'ı unutmaktan Allah'a sığınmak, Allah'ı unutmaktan utanmak Müslümanın vasfı olması lazım.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • İslam alemi tek bir beyin etrafında toplandığında kurtulur. Çok beyin olduğunda hepsi birbiriyle çelişiyor, parçalanma oluyor.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • İnsan samimi olduğunda çıkarıyla çatışan durumlarla karşılaşır, hiçbir defasında çıkarını tercih etmemek samimiyettir. Samimi bir insan asla kendisi için yaşamaz. Samimiyetin temel ölçüsü budur.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Samimiyet dünyanın en kolay ibadetidir. Allah insanların sadece samimi olmasını ister.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Atatürk Allah'ın inayetine mazhar olmuş özel bir insandır. Modern bir dindardır, aydın bir Osmanlı paşasıdır.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • PKK'nın hedefinin sadece Güneydoğu olduğunu zannediyorlar, oysa komünist ideoloji tüm bölgeyi yutmayı amaçlayan bir harekettir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Allah'ın tüm kainattan tek istediği sevgidir. Allah yarattıklarını sever. Sevgiyle hayat anlamlı olur. Kainat sevgiyle güzeldir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Kadın aklının, ruh derinliğinin, nezaketinin, sanatçı ruhunun, güzelliğinin takdir edilmesini ister. Takdir edildiğinde kadın ruh kazanır. Dünyanın hemen her yerinde kadınların hayatlarını adeta cehenneme çevirmişler. Hiçbir yerde rahat huzurlu yaşatmıyorlar.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Kadınların ekonomik özgürlüğü önemlidir. İş yerlerinde kadınlara öncelik verilmeli ve kadınların her yönden çok güzel korunmaları gerekir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Din mühendisi insanların hiç iman hakikatleri anlattıklarını duymaz, Allah sevgisi, insan sevgisinden bahsettiklerini işitmezsiniz. Bu insanların sadece üst perdeden halkı eleştiren, kendilerince haşa dini eleştiren açıklamaları vardır. Yüzleri de buz gibi sevgisizdir.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Haşa Allah'ı eleştiren din mühendisi bazı kişilerin Müslümanlara akıl vermesini istiyorlar. Müslümanlar Kuran'dan, Resulullah'tan öğüt alır.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • Allah milletimizi ve ülkemizi büyük depremlerden ve felaketlerden korusun.

  (A9 TV; 12 Haziran 2017)

 • 2019-2020 yılları Mehdiyetin en güçlü ilmi faaliyette bulunacağı yıllar olacak Allah'ın izniyle.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Allah'ın, vicdanına ilham ettiklerine direnmeyen insana samimi insan denir.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Dünyadaki en güzel varlık kadındır, tutkuyla sevilebilecek bir varlıktır kadın, Allah çok büyük nimet olarak kadını yaratmıştır.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Spor, sağlık açısından çok önemli, Devletimizin gençlerimize yönelik çocukluktan itibaren mutlaka iyi bir spor politikası izlemesi gerekir.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • İnsanlar kanunlar çerçevesinde bir başkasının hürriyetini, mutluluğunu gaspetmeyecek şekilde alabildiğine özgür olmalı.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Tevekkül eden Müslümanın akli dengesi yerinde olur, işleri hep rast gider. Gelecek korkusu ise insanı psikolojik yönden çok yıpratır.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Allah'a tevekkül eden, dünya hırsı yapmayan kişiyi Allah güzellikle yaşatır. Dünyada görevini başarı ile ifa edip güzellikle ahirete gider.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Müslüman sadece Allah'ın rızası için hareket eder.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Hz. Mehdi’nin zuhur edeceği tarihten, çıkacağı yere kadar çok fazla detay bildirmiştir.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Şeytanın Darwinizm tuzağı ile insanlar bencil, saldırgan ve şiddete eğilimli hale geliyorlar.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Bütün sahte Mehdilerin yolu kapalıdır, başarısız olurlar. Mehdiyetin delili başarıdır. İslam alemini birleştiren ve Hz. İsa ile namaz kılan kişiye 'Allah-u alem Mehdi' diyebiliriz.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Şeyh Nazım Hocamızın evlatları tertemiz, nur gibi insanlardır.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Beynin dışında mutlak sessizlik ve simsiyah karanlık vardır. Işık ve ses beynin yani ruhun yorumudur. Kimileri maddenin gerçeği konusunu düşünmekten kaçınıyorlar ve bu konuda beyinlerini uyuşturuyorlar. Allah’ın ruhunu fark eden böyle yapmaz.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Teknoloji Allah tarafından yaratılır, her imkanı, her yazıyı, her konuşmayı Allah yaratır.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Çocuklarla aklı başında bir insan gibi konuşmak gerekir. Çocuklar da akıllıdır, saygı duyarak, değer vererek konuşulursa olumlu etki oluşur.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Allah yolunda samimi gayret edildiğinde Allah yollar açar. Allah’ın bir planı var ve biz o planı ne hızlandırabiliriz ne de geciktirebiliriz. Dünyanın bütün imkanları yan yana getirilse Allah’ın dilediğinin dışında hiçbir şey gerçekleşmez.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Mehdi talebeleri dünyanın her yerinde aktifler. İnterneti Allah Mehdiyete hizmet etmesi için yarattı, gazetelerle, internet siteleriyle dünya çapında tebliğ imkanı oluştu.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • İran da Türkiye de hem NATO’da olsun hem de Şangay’da olsun ama asıl olarak İslam aleminin birleşmesi gerekiyor.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • Şehide ağlanmaz, şehitlik tebrik edilir.

  (A9 TV; 11 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devletinde Türk milletine karşı nefret hakimdir. Darwin de Türklerin sözde aşağı ve yok edilmesi gereken bir ırk olduğunu söylüyordu.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Karşındaki insan samimi olmayabilir ama mümin olarak sen samimi olmakla yükümlüsün. Samimi insan çok azdır. Zaten insanların mutsuzluğunun sebeplerinden biri de budur, samimi insan bulamamalarıdır.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Mümin pis bakışı ayırt edecek gibi yaratılmıştır. Gülün kokusuyla leşin kokusu nasıl farklıysa münafık da geldiği ortama çirkinliğiyle gelir.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Affedici olmak mühim bir ibadettir. Allah o olayı affetmen için özel yaratıyor, o olay olduğunda affetme ibadetinin vakti gelmiştir. Affetmeyi bilmeyen insan cennet ahlakını almamış olur. Affedilecek olayı da affetmeyi de yaratan Allah'tır.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Müslümanların bir manevi önderi olmadığında nasıl büyük sıkıntılar yaşandığını şu anda tüm dünya görüyor.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Katar'ın vatandaşlarını ambargo uygulayan ülkelere karşı sert üslup kullanmamak, güzel sözle uyarmak konusundaki hatırlatması güzel olmuş.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi'ye yardımı, ahir zaman alametlerini tek tek anlatması ve bu anlattıklarının hepsinin bir bir gerçekleşmesidir.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Zer aleminde insanların tamamı bir anda yaratılmıştır ve tüm insanlar orada Allah'a söz vermişlerdir. Zer aleminde insanlar konuşulanı anlıyor, muhakeme edip karşılık veriyorlar. Daha kainat yaratılmadan tüm insanlar var. İlkel insan yok.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Varlığının şuurunda olan bir insan, ruhunun farkında olan bir insan Allah'a kesin olarak iman eder.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Dünya hayatının amacı oyun ve eğlence değildir. Gerçek eğlence ahirettedir.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Bir kişinin kalbinde hastalık olması demek, vicdanına, Allah'ın ilham ettiğine uymaması, vicdanının sesini kapaması demektir.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Sevgisizliğin dünya geneline yayılmış felaket olduğu görülüyor. Egoistlik dünyayı kasıp kavuruyor. Bir çok insan acımasızlığı normal görüyor.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Türkiye'nin Katar'a insani yardımı çok kıymetli ve güzel. Bu, milletimizin asil ahlakıdır.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Bir insan her çevreden, her düşünceden insanla görüşür, konuşur, fikir alır. Bunu anormal karşılamak çok yanlış.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Darwinizm'in komünizmin temeli olduğunu komünist liderlerin kendisi anlatıyor. Darwinist propaganda yapan bilerek veya bilmeyerek komünizme zemin hazırlamış olur.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Arda Turan temiz, efendi delikanlı. Her insan bir anlık sinir yaşayabilir, hata yapabilir. Bir insanı hemen silmek, üstüne gitmek doğru değil. Bazıları tarafından bir insanı harcamak kolay görülüyor. Arda gibi bir futbolcu kolay yetişmiyor. Milli Takımdan ayrılmasına gerek yok.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • Katar, Suudi Arabistan ve tüm Körfez ülkeleri tertemiz Müslümanlar. Allah onlara ne güzel zenginlik vermiş, barış içinde yaşamak güzeldir.

  (A9 TV; 10 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devleti 100 sene öncesinin mantığıyla hareket ediyor. İran'a müdahaleye yeltenirse karşılığını çok fazlasıyla alır.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Sokak hayvanları için özel lokantalar olması lazım. Kuş lokantaları, kedi lokantaları, köpek lokantaları acil ihtiyaç. Onlara her ikram olmalı.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • İran, Rusya ve Türkiye'nin birlikte hareket etmesi tüm bölgeye huzur ve barış gelmesine vesile olur.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Cimrilik haramdır. Allah'ın emanet verdiğinin hırsını yapmak, Allah'ın verdiğini dağıtmamak Kuran'a uygun değildir.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Cennet ve cehennemin tabaka tabaka olması aynı değildir. Cennetteki tabakalar kişinin takvasına göre aldığı zevkle orantılıdır. Cehennem ise kişinin yaptığı zulme göre derece derecedir. Hem ortamın dehşeti hem çekilen acı buna göre farklıdır.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Biz Allah'a ait kullarız. Beden de ruh da tamamen Allah'a ait. Bu çok mühim bir sırdır. Buna tam anlamıyla iman edenden sıkıntı kalkar.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Çile ve sıkıntı yaşamayan insanlar derinlik kazanamıyor. Kolay gaflete kapılıyor. Sıkıntılar insana derinlik katıyor.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Dünyada her şey mükemmel olsa insanların büyük bölümü çirkin, saldırgan bir ahlak gösterir. Allah dünyanın eksikliğini sürekli gösteriyor.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Suudi Arabistan tertemiz Müslüman ülke, tüm Müslümanlar onları sevip sayıyor. Kardeşliği pekiştirmek onlara yakışır.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Sıkıntılar insanı Allah'a çok yaklaştırır. Dünyada kalacağımız süre zaten az, sıkıntı olduğunda Allah aşkı daha da güçlenir.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Katar'a sahip çıkmak Türkiye'nin ve Tayyip Hocam'ın delikanlılığının güzel bir yansımasıdır.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Tayyip Hocam'a destek olmak partiler üstü bir konudur. Bölgenin ve Türkiye'nin bu zor döneminde birlik olup kendisini destekleyelim.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Müslümanlar birbirlerini ezerek bir şey elde edemez. Suudi Arabistan da Katar da Müslüman. Çözümleri sadece bir olmak. Müslümanların birbiriyle çatışması Allah korusun hepsinin ezilmesine sebep olur. Çatışmadan kaçınıp Kuran'da birlik olmaları gerekir.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Toplumun bazı kuralları insanları acımasızca eziyor. Kuran'ın güzelliğiyle yaşamıyor, şirk sisteminin birbiriyle çelişen felsefesiyle boğuşuyorlar.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Tutku ve gerçek sevgi sadece Allah için yaşandığında oluşur.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Barzani yönetiminin tek başına PKK ile mücadele edip baş edebilmesi mümkün olmaz. Barzani mutlaka komşu ülkelerin desteğini almalı.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • İnsanların çoğu birbirinden farklı görüşteki kişilerin dostluk kurmasına şaşırıyorlar. Oysa dostluk ve arkadaşlık doğal olandır, güzeldir.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • İslam inancında şehit tebrik edilir, şehitle onur duyulur. Tebrik, bir kimseyi eriştiği bir iyilikten dolayı "BârekAllâh" diye sevincini bildirmek ve mübarekliğini, Cenab-ı Hakk'ın onu muvaffak kıldığını söyleyerek ta'ziz etmektir.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Bu millet imanlı millettir, ister İngiliz derin devleti ister başkası gelsin bu milleti yenemezler. Milletimizin kaderinde galibiyet var.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Şehadet iman edenler için nimettir, güzelliktir, şereftir. Allah şehitlerin sevinç içinde olduğunu bildirmiştir.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • İslam saf sevgidir. İslam adına şiddete başvuranlar ise kendi hastalıklı zihinlerini ve hurafeleri öne sürüyorlar. Kuran'da şiddet yoktur.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Samimi olarak Allah'a iman eden birini görmek insanların kalbinde imanı güçlendirir.

  (A9 TV; 9 Haziran 2017)

 • Kibirden dolayı insanlar birbirlerini sevemiyor, birbirlerine selam dahi vermiyor, selamlarını almıyorlar.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • İnsan gibi aciz bir varlığın bu kadar kısa ömrüne rağmen büyüklük taslaması bir mucize. Normalde insanın tevazulu olması lazım.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • Allah "Dinde zorlama yoktur"hükmüyle her türlü dayatmanın haram olduğunu bildirmiştir. Müslüman doğruyu anlatıp kişiyi kendi vicdanına bırakır.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • Çocuklara kaliteli insanın güzel yönleri hissettirildiğinde, kültürün insanı güzelleştireceği açıklandığında zevkle eğitim alırlar.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • Türkiye, İslam ülkelerini birbirine düşman etme oyunlarına karşı itidalin ve vicdanın sesidir.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • Allah korusun Suudi Arabistan Katar'a saldırırsa, İran da devreye girer ve çok fazla Müslüman kanı akar. İtidal ve sükunet çok hayatidir. Şiiler, Sünniler, Vahabiler halis tertemiz Müslümanlar. Deccalin kan dökme oyununa hiçbiri gelmesin.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • İran, Suudi Arabistan ve Katar'ın arasındaki çatışmaya engel olmak gerekir. İtidal, sükunet, olaylara akılcı yaklaşmak önemli.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • Özgürlük insanların üzerindeki sıkıntıyı, kasılmayı kaldırır, beynin iyi çalışmasını sağlar ve telif gücünü geliştirir. İslam özgürdür.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • Lise ve üniversitelerde laboratuvarlarda uygulamalı eğitim verilmesi daha akılda kalıcı olur, hem gençler zevkle öğrenirler.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devleti Ortadoğu'yu 1900'lerdeki gibi oyuna getireceklerini sanıyorlar. O devirler geçmişte kaldı, tüm oyunları çökecek.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar tüm İslam alemi kardeştir. Hepsi ittifak etsin. İngiliz derin devletine ilmi tokat olsun.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • İran ve Katar hiç sarsılmasın. İngiliz derin devleti eski akılsız yöntemlerle Müslümanları birbirine düşüreceklerini sanıyorlar, o devir bitti. İran, Suudi Arabistan, Katar nur gibi Müslümanlar. İnadına, Türkiye – İran - Suudi Arabistan - Katar birleşme kararı alsın, oyunlarını bozalım.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • İran'daki terör saldırısında şehit olan Şii kardeşlerimizin ailelerine Allah sabrı cemil nasip etsin.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • Şehitlerin en hoşuna giden şeylerden biri şehadetten sonra müminlerin onları övmesidir. Onlar bizim canımız, her biriyle iftihar ediyoruz.

  (A9 TV; 7 Haziran 2017)

 • Türkiye'de tarımı çok güçlendirmek lazım. Tarım güçlenirse tarıma bağlı yan dallar da gelişir ve zenginleşme olur.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Gelenekçi ortodoks zihniyet Türkiye'nin üzerinden tam kalkarsa tüm İslam alemi kurtulur ve aydınlanır.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Ben insanlarda samimiyeti ararım. Samimi olan insan çok derin bir insandır, hem kişiliği hem tavrı mükemmeldir.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Ölüm görüntünün bir anda berraklaşmasıdır. Müminin canını almaya gelen melekler çok güzeldir. Mümin hiç tedirginlik yaşamaz.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • İslam ülkelerine saldırı yapılırken sivilleri korumak için ittifak yapmayan Müslüman ülkeler, bir Müslüman ülkeyi hedef almak için ittifak ediyorlar. Bunun nasıl bir vicdan bozulması ve ahlak bozukluğu olduğunu tüm Müslümanlar çok iyi görmeli. İslam Birliği olsa bunlar yaşanmaz.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Her ilde her ilçede çokça kütüphane olması lazım. Gençlerin kütüphane istemesi çok güzel ve haklı bir taleptir. Bu taleplerinin bir an önce karşılanması gerekir.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • İnsanların yaratılış sebebi olan güzellik yani sevgi ellerinden alındı. Sevgiyi dünyaya yaymak için muazzam bir atak yapmak lazım.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Allah dünyayı bakımla güzel olacak şekilde yaratmıştır. Kadınların bakımlı olmalarını suç gibi gösteren zihniyet Kuran'a uygun değildir.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Allah'ın varlığını inkar eden, kainatın tesadüflerin eseri olduğunu söyleyen bir felsefeyle gençleri eğitmek uğursuzluk, felaket getirir.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devleti Katar'ın zenginliğine göz koymuş görünüyor. İslam aleminin birliğinin sağlanması önemli. Müslümanlar bu oyuna gelmesin. Suudi Arabistan da Katar da temiz Müslüman. Türkiye bu iki kardeşin arasının düzelmesini sağlayabilir. Suudi Arabistan İngiliz derin devletinin oyununa gelmesin, Katar'a yönelik askeri bir eylem tüm İslam alemini olumsuz etkiler.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Türkiye'de halk aydın dindardır. Kadına saygı, oruç tutana da tutmayana da saygı esastır.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Gelenekçi ortodoks Müslümanların çoğu kendi kapalı dünyalarında kaliteden uzak yaşıyorlar, halkın bu modeli sevmediğini de anlayamıyorlar.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Hristiyanların, Musevilerin korunması Allah'ın emridir. Ateistlerin ve dinsizlerin de fikirlerine saygı göstermek İslam'ın gereğidir.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Terör, şiddet ve tüm acılar inşaAllah Hz. Mehdi ve İsa Mesih'in açık zuhuruyla ortadan kalkacak.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Sivillere yönelik her saldırı vahşettir. Masum insanları öldürmek Kuran'a göre zulümdür, cinayettir, cihad değildir.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Türkiye'nin en önemli gücünün tarım ve hayvancılık olması lazım. Tarım ve hayvancılığı mutlaka güçlendirelim.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devletinin genel Müslümanlara saldırısı var. Zayıf lider olsa Türkiye'yi de ezerlerdi. O yüzden Tayyip Hocam'a iyi sahip çıkalım. Tayyip Hocam delikanlı, cesur ve azimli. Vatan millet menfaati için şahsına milletçe sahip çıkalım, kimse konuya parti meselesi diye bakmasın.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Türkiye İslam aleminde sadece bir kesime taraf olmaz, Müslümanları ayırt etmeden destekler ve kardeşlik için uğraşır. Türkiye – Katar kardeştir ama Suudi Arabistan da Bahreyn de Birleşik Arap Emirlikleri de İran da Türkiye'nin kardeşidir.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Katar'ı havadan, karadan, denizden ablukaya almak sivil halkı çok mağdur edecek yanlış bir uygulama. Bir an önce uzlaşma sağlanmalı. Tüm Müslümanlar kardeştir. Müslümanların arasını bulup uzlaştırmak Kuran'a uygun olan ahlaktır.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Mutlaka bir bahane bulup İslam ülkelerini teker teker ezerek ilerliyorlar. Afganistan, Irak, Libya'yı paramparça ettiler. Katar'dan sonra hedef muhtemelen Suudi Arabistan olacaktır. Ondan sonra da Türkiye'yi parçalamayı planlıyorlar. Buna karşı İslam alemi birlik olmak zorunda.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Sabır tahammül değildir. Tahammül şirk olur. Sabır yaşadığın olayı güzel görerek yapılan ibadettir.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Bir ülkenin terör örgütlerine destek vermesinden şüphelenildiğinde ekonomik ambargo veya silahlı müdahale sadece halkı mağdur etmeye yarar. O ülkenin hesapları incelenebilir, bir hukuksuzluk varsa hukuki tedbir alınır ama o ülkeye askeri müdahalede bulunmak terörü bitirmez.

  (A9 TV; 6 Haziran 2017)

 • Türkiye Katar'ı da seviyor Suudi Arabistan'ı da seviyor. İkisini uzlaştırabilecek bir ülkeyiz. Müslümanları uzlaştırmak önemlidir.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Tek tek tüm Müslüman ülkeleri yalnızlaştırmak istiyorlar. Müslümanlar İslam Birliği oluştursa hepsi tüm tehlikelerden korunmuş olur.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Gençler akılcı ve gerçekçi bilimle eğitilmeli. Fosiller gençlere gösterilmeli, proteinin tesadüfen oluşmasının imkansızlığı öğretilmeli.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • İngiliz derin devleti İslam alemini tamamen ezmek için büyük bir oyun hazırlıyor. Radikal Şiiliği ve radikal Sünniliği tırmandırıp iki tarafı birbirine kırdırmak istiyorlar. Müslümanlar bu oyuna gelmeyip Kuran İslamı'na sığınsınlar ve dünyayı cennete çevirelim.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Bir kadına herkesin saygı ve hürmet göstermesi mecburidir. Kadını koruyup kollamak erkek için bir nimet ve mutluluk vesilesidir.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • İnsan bilincinin kaynağı Allah'ın ruhudur.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Katar ile diğer Müslüman ülkeleri çatıştırmaya yönelik oyunu bozalım. Suudi Arabistan da Katar da tertemiz Müslüman ülkeler, kardeşler. Birleşik Arap Emirlikleri de Suudi Arabistan da Katar da oyuna gelmesin. Hepsi Müslüman. Hepsi birbirinin kardeşi. Çatışmaya izin vermeyelim. Ne Katar'ın ezilmesine ne Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinde yaşayan tertemiz Müslümanlara zarar gelmesine seyirci kalmayalım.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Hazır yiyeceklerle beslenme gençlerin sağlığına olumsuz etki yapıyor. Gençleri daha temiz, doğal, sağlıklı gıdalara yönlendirmek daha doğru olur.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • "Allah'ım ben kendimi Sana adadım, bana güç ver, Senin için daha çok hizmet edebileyim" diyene Allah mutlaka bolluk ve ferahlık verir.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Allah sevgiyi insanların kalbine ilham eder. İnsan kendi iradesiyle değil Allah'ın yaratmasıyla sevgiyi yaşar.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Arkadaşlarım samimiyetimi gördükleri, dünyadan geçtiğimi ve Allah için insanları çok sevdiğimi bildikleri için beni çok seviyorlar.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Türkiye'yi yalnızlaştırma, Katar ile Arap ülkelerinin arasını açma, şeffaflaştırma adına Müslümanları ezmeye kalkışma planı var. Bu yüzden Ortadoğu'daki İngiliz derin devleti planının tüm yönlerini kapsamlı olarak anlatmak, toplumu bilinçlendirmek aciliyetlidir.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • İslam Birliği olsa Müslümanlar arasındaki anlaşmazlıklar hemen çözüme kavuşur. Ama Müslüman ülkeler tek tek olunca ezilmeleri kolay oluyor.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Katar ile Suudi Arabistan'ı barıştıralım. Tayyip Hocam devreye girsin. İngiliz derin devletinin Müslümanları savaştırma oyununa gelinmesin. İngiliz derin devletinin Şii ve Sünnileri birbirine kırdırıp İslam alemini tamamen ezmek planı var. İngiliz derin devletinin İslam alemini birbirine kırdırma oyununu Türkiye bozsun. Katar ile Suudi Arabistan da oyuna gelmesin. Barış esastır.

  (A9 TV; 5 Haziran 2017)

 • Yapılan binaların sanat değeri olması şart. Sadece işlevsel, sadece barınma amaçlı bina inşa edilmesi bir nevi manevi felakettir.

  (A9 TV; 4 Haziran 2017)

 • Gerçek sevginin ve ruh derinliğinin kaybolması küçük çıkarlar peşinde koşan, tutkuyu bilmeyen yüzeysel insanların yetişmesine sebep oldu.

  (A9 TV; 4 Haziran 2017)

 • Ruh erozyonu her sanat dalında görülüyor. Darwinist eğitimin alttan alta ruhta yaptığı tahribat ruh derinliğinin, sevginin kaybına neden oldu.

  (A9 TV; 4 Haziran 2017)

 • Akıl hastalarına karşı hep şefkatle yaklaşmak gerekir. Romatizma, şeker nasıl hastalıksa akıl hastalığı da bir hastalık ama doktor kontrolü, denetim önemli.

  (A9 TV; 4 Haziran 2017)

 • Rumilik İngiliz derin devleti tarafından geliştirilen İslam dışı bir İslam anlayışını yaymak için kullanılan bir felsefedir.

  (A9 TV; 4 Haziran 2017)

 • İslam'a karşı "İngiliz kültürü ve İngiliz Müslümanlığı'nın" dayatılması İslam aleminin çok dikkatli olması gereken bir konu. Çözüm Kuran'dır. İngiliz derin devleti bağnazlığa karşı İslam dışı İslam anlayışını dayatıyor. İngiliz hayranlığına dayalı İslam anlayışı çözüm değil felaket.

  (A9 TV; 4 Haziran 2017)

 • Hurafelere dayalı bağnaz İslam anlayışında dehşet, şiddet var. Kuran'da sevgi, kardeşlik ve barış var. Hurafelerin ortadan kaldırılması şart.

  (A9 TV; 4 Haziran 2017)

 • Sivillere yönelik saldırı vahşettir. Allah Müslümanların Hristiyanlara ve Musevilere dost olmalarını bildiriyor, savaşmalarını değil. Maide Suresi'nin 82. ayetinde Hristiyanların Müslümanlara yakın olduğu bildiriliyor. Kitap ehli Müslümanlara emanettir, onlara saldırılmaz.

  (A9 TV; 4 Haziran 2017)

 • Kız arkadaşlarımın dindar olması, onların bana, benim onlara Allah'ın tecellisi olarak duyduğum saygı ve sevgi bazılarını müthiş rahatsız ediyor. Bazıları benimle kız arkadaşlarım arasında dünyada örneğini görmedikleri samimi, içten, tutkulu sevgiyi hiç yaşamadıkları için şaşırıyorlar.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Erkeklere her şey serbest, kadınlara yasak mantığı yanlıştır. Haram ve gayri ahlaki bir durum varsa her ikisi için de yasaktır. Pagan geleneği olarak kadınları baskı altında tutuyor, erkeklere her şeyi hak, kadınlara yasak görüyorlar. Kadın kendi vicdanıyla doğruyu bilir.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Hastaların sağlık çalışanlarına, onların da hastalara çok şefkatli olmaları gerekir. İki tarafın da anlayışlı, halim olması şart.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Zıt fikirlere sahip insanların arkadaş olabileceğini insanlara yaşayarak göstermek gerekir. Müslüman ile ateist rahatça arkadaş olabilir.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Londra Köprüsü'ndeki saldırı sebebiyle İngiliz halkına ve devletine başsağlığı diliyor, yaralılara Allah'tan acil şifa temenni ediyoruz.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Zevk, bir kültür ve görgü meselesidir. Kalitesizlik olduğuda zevksizlik de fark edilemiyor, önemli görülmüyor.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Kainatın varlık amacı sevgidir. Sevgi de Allah'ın rızasına uymakla ve samimiyetle olur.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Oruç insanın aczini bilmesine, içindeki taşkın duyguların sakinleşmesine ve halim bir insan olarak Allah'ı derin düşünmesine vesile olur.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin, Rabbimiz'i en derin aşkla sevmemizi nasip etsin.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Türkiye'nin bir an önce Avrupa'nın en modern, en demokrat ve kaliteli ülkesi olması gerekiyor. O zaman Türkiye karşıtlığı tamamen kalkar.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Demokratik gösteri ve protesto hakkı her vatandaşın doğal hakkıdır ancak yakma, yıkma, güvenlik görevlilerine saldırma asla kabul edilemez. Tartışan, konuşan, muhalefet eden, düşüncesini açıkça savunan toplum güzeldir. Ancak şiddete dayalı bir yöntem makul görülemez.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Bir insan bir insana Kürt diye değer vermiyorsa o insan haysiyetsizdir. Böyle haysiyetsizler her toplumda olabiliyor. Irkçılık alçaklıktır. Kürtler Hz. İbrahim'in evlatları, değerli insanlardır. Kürtleri aşağı görecek kadar zayıf ahlaklı insanları kimse kaale almasın.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Kalite, sevgiyle olur. Sevgi sanatı, sanat kaliteyi getirir.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Kadınlar her konuda öncelik gösterilmesi gereken, çok yüksek saygı duyulması gereken çok mübarek varlıklardır.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Neyin doğru neyin yanlış olduğu samimiyetle değerlendirme yapıldığında hemen görülür. Allah doğruyu her insana ilham eder.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • İslam ahlakı hakim olsa açlık, fakirlik, yokluk asla olmaz. İnsanların hepsi çok büyük bir bolluk içinde yaşarlar.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Şiir de müzik ve resim gibi çok etkileyici bir sanat dalıdır. Nazım Hikmet de ruha etki eden çok candan, nefis şiirler yazan kıymetli bir sanatçıdır.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Herkesin herkesle dost olduğu, kadınların özgür yaşadığı, müziğin, resmin, heykelin en güzelinin yapıldığı sistem modern İslam'dır.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Modern İslam Peygamberimiz (sav) ve sahabenin yaşadığı İslam'dır. Hz. Süleyman'ın, Hz. İbrahim'in ve tüm Peygamberlerin yaşadığı İslam modern İslam'dır.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Cüzi irade var diyenler "Allah'ın kontrolü dışında bir alan olduğu" iddiasında oluyorlar. Cüzi irade diye bir şey yok, her şeyi yapan Allah’tır.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Allah her duayı kabul eder, insana hayırlı olanı nasip eder.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Kediler sevgiyi çok iyi anlayan ve çok güzel karşılık veren hayvanlar. Kedilerin varlığı çok güzel bir nimet.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Türkiye'yi sanata, dansa, müziğe karşıymış gibi gösterenler çok yanlış bir çizgi izliyorlar. Türkiye modern bir ülkedir.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Putin, dindar bir delikanlı, Türkiye ve bölge açısından önemli bir insan.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Demba Ba'nın Allah nurunu ve hidayetini artırsın, sağlıklı, uzun, bereketli ömür versin, İslam'a hizmetini Allah daim kılsın.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Allah tüm kardeşlerimize sağlıklı uzun ömür ve güçlü iman nasip etsin, hepimizi Hz. Mehdi’ye talebe etsin, İslam'ın hakimiyetini bize göstersin.

  (A9 TV; 3 Haziran 2017)

 • Bir genç kız tek başına rahat gezip dolaşamıyorsa, hem sevmekten hem sevilmekten korkuyorsa bu o ülkede ciddi bir medeniyet eksikliği olduğu anlamına gelir.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Samimi vicdanını kullanan insan olayların kendisini süreklemesine müsaade etmez, o olayları yönlendirir.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Allah'ı düşünmek istememek çok korkunç, çok ayıp ve çirkin. Dünya çapında çok büyük bir hata yapılıyor. Bu hatanın düzelmesi için çalışalım. Allah sonsuz sabırlı ve merhametli. İnsanların çoğunun nankörlüğüne rağmen Allah insanlara konfor ve nimet sunuyor.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Allah hakkıyla takdir edilse dünyada hiç dert kalmaz. İnsanlar Allah'ı unuttukları için çok dertli yaşıyorlar.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Allah'ın ilaç yaratması da çok büyük bir sanat. Hastalığı da şifayı da Allah yaratıyor. İnsan alerji oluyor, dua olarak bir ilaç alıyor hemen geçiyor. Allah o ilacı "bu vesile olmasaydı, nasıl olurdu" düşünelim diye yaratıyor.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edebilmek için dua etmek lazım. Allah’tan, sanatını iyi akılda tutmak için iyi bir hafıza, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir etme yeteneği, sanatını güzel görme ve hayran olma yeteneği istemek lazım.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Dünyada şu anda işlenen en büyük vicdani suç; Allah'ın sanatını gereği gibi takdir edememek, Allah'ın sanatını görmezden gelmektir. Arabada müzik açıp gidiyor, arabayı da müziği de yaratanın Allah olduğunu bir kez bile düşünmüyor. Ama Allah kulların konforunu düşünüyor. Manavın önünden geçiyorlar, müthiş güzellikte meyveler hepsinin tadı, kokusu, rengi ayrı güzel, bir kez bile Allah'ı anmadan geçip gidiyorlar. Allah milyonlarca detayla konfor sunuyor, insanların çoğu hiç Allah'ı anmadan yaşayıp gidiyor. Bu kadar nimete bu kadar ilgisizlik zulüm olur.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Allah'ın sanatını anlamazdan gelmek çok çirkin. İnsanların bu çirkinliği normal karşılamaları da çok büyük bir mucize. Tek bir halının tek bir tüyünde yünün alındığı koyunun genetiğine dair tüm bilgi var. Bir tek bu bile Allah'ın sanatını görmek için önemli.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Allah'ın sanatını gereği gibi takdir etmemek, Allah'ın yarattığı bu kadar detayı görmezden gelmek çok büyük bir vicdani suçtur.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • İnsanların birçoğu eşyayı yaratanın Allah olduğunu unuttukları için derin düşünemiyor. Fincanı, televizyon kumandasını, yol kenarındaki otları, otların içindeki kromozomları, kromozomdaki bilgiyi yaratanın Allah olduğunu düşünmedikleri için Allah'ı gereği gibi takdir edemiyorlar.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Hulusi Akar Paşamız temiz bir insan. Kendisi de 15 Temmuz Gazisidir. Milletimiz kendisinin yanında, gönlü çok müsterih olsun.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • İnsanlar Allah sevgisini, Allah'a saygının içliliğini görmek isterler. Ukala, entel, soğuk, din mühendisliği anlatımı yapanlardan rahatsız olurlar.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Anlatımlarında tek bir defa sevgiden bahsetmeyen, Allah'ın sanatını coşkuyla anlatamayanların samimiyetsizliği dikkat çekiyor. Birçok din alimi bir kez dahi "Allah'ı çok seviyorum" diyemiyor. Açıkça coşkuyla Allah'ı sevdiklerini söylemek adeta ağırlarına gidiyor. Dini anlatanların Allah'ı sevdiklerini duyalım, bir iman hakikatinden bahsetsinler, Allah'ın sanatını nasıl takdir ettiklerini görelim.

  (A9 TV; 2 Haziran 2017)

 • Sahip olduğu her şey mümine Allah'ın emanetidir. Mümin Allah'ın tüm emanetlerine saygı göstermekle yükümlüdür.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Alevi demek Hz. Ali'ye aşık yiğit demektir. Aleviler Allah'ı çok seven, özgür düşünen, sahabe İslamı'na özlem duyan derin insanlardır.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Geçmiş ve gelecek denilen kavram insanın beynindeki bir inançtır. Sonsuz uzun zaman, sonsuz kısa zaman içinde olup bitmiştir.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • En iyi öğretmen insanın kendi vicdanı ve aklıdır. Allah her insanın vicdanına doğruyu ilham eder.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Allah ahirette sadece Kuran'dan sorumlu olduğumuzu bildirmiştir. Biz hiçbir ekleme ve çıkarma olmadan sadece Kuran'a uyuyoruz.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Dini o kadar karışık bir hale getirdiler ki insanlar İslam diye bambaşka bir hurafe dini öğrendiler. Kuran yeterlidir, açıktır ve nettir.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Mutsuzluğun asıl kökeni Allah korkusunun ve Allah sevgisinin eksikliğidir. Allah'ı çok seven bir insan mutsuzluk yaşamaz.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • İnsanların bu kadar acizlik ve eksiklik içindeyken büyüklük hissine kapılmaları bir mucizedir, bu da imtihanın bir parçasıdır.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Gençlerin arasında imalı sözlerle birbirini küçük düşürmeye çalışmak yaygın. Alaycılığı zeka gösterisi sanıyorlar. Asıl alaycılık küçük düşürücüdür. Gerçek akıl ve zeka insanların birbirine saygı göstermesi, birinin diğerini yüceltmesidir.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Tüm kalpler Allah'ın kontrolündedir. Allah her an insanlara iyiyi de kötülükten sakınmayı da ilham eder.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Çocukları şevkle, neşeyle pratik bilgiyle eğitmek mümkünken sıkıcı, teorik, ezbere dayalı eğitim veriliyor. Bu mantığın tamamen değişmesi şart.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Din olan yerde eğlence, eğlence olan yerde din olmaz demek çok yanlış bir mantıktır. Din hayatın her alanında vardır, hayatın bütünüdür.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • En büyük ihtiyaç insanların imanlarını kazanmasına vesile olmaktır. Aklen ve kalben imana vesile olacak eserler dağıtılması çok hayatidir.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Kuran yeterli ve açıktır. Kuran'a hurafelere göre ekleme yapan da eksiltme yapan da ahirette çok büyük vebal üstlenecektir.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Allah müminleri zorluklarla imtihan eder. Mesela mümin bir acıyla karşılaşır, sabreder o ona üstünlük kazandırır. Sabır yoksa o insan değerli hale gelemez.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Allah'ı çok seven Allah'ın yarattığı kullara şefkatle yaklaşır, Kuran'ın ruhunu iyi anlar. Mümin oruç tutmayana karışmaması gerektiğini bilir.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Oruç tutarken açlıktan, susuzluktan bahsetmek ibadetin ruhuna yakışmaz. Müslümanın asaletine böyle bir üslup gitmez.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Bizim anlatımlarımızdan ve ortaya koyduğumuz net delillerden sonra aydınlarımızın çok büyük çoğunluğu İngiliz Derin Devletini anladı.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Allah zer aleminde tüm insanları tüm uzuvlarıyla birlikte yaratmış, tüm insanlardan söz almıştır. Bu, Kuran'da evrim olmadığının delilidir. Kuran'da evrimle yaratılış olduğunu iddia edenler zer aleminin yaratılışını açıklayamazlar. Zer alemi de dünya da evrimle yaratılmadı.

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • Şehitlerimizi Allah nuruyla sarsın. Onları yüksek mertebelerinden dolayı tebrik, taziz, takdir, tahsin ediyoruz. Allah da takdir, tebrik etsin. Allah Kuran'da şehitlerin sevinç içinde olduklarını bildirmiştir. Müminler için şehitlik sevinç duyulacak mübarek bir makamdır. (Ali İmran Suresi, 169-170-171: Allah yolunda öldürülenleri sakın 'ölüler' saymayın. Hayır, onlar, Rableri Katında diridirler, rızıklanmaktadırlar. Allah'ın Kendi fazlından onlara verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlara arkalarından henüz ulaşmayanlara müjdelemeyi isterler ki, onlara hiçbir korku yoktur, mahzun da olacak değillerdir. Onlar, Allah'tan bir nimeti, bir fazlı (bolluğu) ve gerçekten Allah'ın mü'minlerin ecrini boşa çıkarmadığını müjdelemektedirler.)

  (A9 TV; 1 Haziran 2017)

 • İslam'ı en iyi Kuran'dan öğreniriz. Ama Kuran'a mutlaka samimi, dürüst yaklaşılması gerekir.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • İnsanların birbirine selam vermiyor olması göz göze dahi gelmek istememesi sevgisizliğin getirdiği belalardır. Sevgiyi, selamı yaygınlaştırmalı.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Elastiki ve rahat düşünmek güzel olandır. Doğru olana doğru demek gerekir. Katı, önyargılı olunmamalı.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Kuran'ın hiçbir bilgisi yanlış çıkmamıştır. Edebi yönden benzeri yoktur. Bilimsel olarak da 1400 yıl önce bilinmeyen bilgiler verilmiştir.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • ‘Müslüman yemez, içmez, yerde oturur, kalite bilmez’ diye biliyorlar. Bu yüzden Müslümanların ihtişamının görülmesi bu yanlış imajı yıkmak için gereklidir. ‘Müslüman kaliteli mekanda bulunamaz, kaliteli araba kullanamaz, kaliteli evde oturamaz, kaliteli giyinemez’ imajını biz yerle bir ettik. Güzel olan her şey sadece küfrün elinde olmalıdır diyenlerin tüm propagandasının geçersiz olduğunu hayatımızla gösterdik.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Oruç tutmak insana tevazu getirir, oruç tutan kişi şefkate ve sevgiye daha açık olur.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Pozitif ve negatif utangaçlık vardır. Pozitif utangaçlıkta kötü bir şeyden mahcup olunur. Negatif utangaçlık ise insanın sevgisini ifade etmesine engeldir. İnsanın sevdiğini gürül gürül söyleyememesi kibirden kaynaklanır. ‘Seviyor musun?’ diye sorunca ‘sence?’ diye cevap verilmez, ‘seviyorum’ denilir.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Allah her şeyi bir amaçla bir kaderle yaratmıştır. İnsanın varlık amacı da kul olmasıdır.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Allah'a inandığını söyleyip dine inanmadığını söyleyenler haşa Allah'ın insanlardan habersiz olduğunu söylemiş oluyorlar. Ya da bardağın, gözlüğün, yastığın amacı var ama insanın var olmasının hiçbir amacı yok demiş oluyorlar. Her ikisi de çok mantıksızdır.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Kuran çok açık ve nettir. Kuran'ı okuyan her insan açık ve net ayetleri anlar. İmayla, hurafeyle Kuran'dan hüküm çıkaranlara itibar etmesinler.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Mehdiyet çağındayız, Allah'ın Hadi isminin gençleri sardığı açıkça görülüyor.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Varolan bir şey asla yok olmaz. Ses de görüntü de Allah Katı’nda sonsuza kadar durur.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Her uyku bir nevi ölümdür. İnsan her uykuda ölür ve her sabah dirilir. Ölümden uyanma da keskin bir diriliştir.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Putin zeki ve delikanlı bir insan. Her insan gibi onun da hataları olabilir ama dünya geneline baktığımızda samimi olduğunu görüyoruz.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Kadınların kıymetinin iyi bilinmemesi deccaliyetin telkinleriyle oluyor. Cennetin de dünyanın da en büyük nimeti kadınlardır.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Peygamberimiz (sav) ümmi idi, Hz. İbrahim de okul bitirmedi. Ama hepsi arifti, müthiş kaliteliydi. Allah'a samimi olarak yakın olan çok kaliteli olur.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Allah tüm komşu ülkelere olduğu gibi Gürcistan'a da bereket, bolluk ve huzur versin. İnşaAllah tüm komşularımızla vize uygulaması kalkacak.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Allah'tan korkmayan Allah'ı sevmeyen samimi olarak pişman olmaz. Mümin Allah'tan utanır. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkarak pişman olur.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Modern İslam demek sahabe İslamı demektir, Peygamberimiz döneminde yaşanan İslam demektir. Kuran Müslümanlığı en moderndir.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam modern, aydın, laik, demokrat, Kuran İslamı'nı savunan gerçek bir Osmanlı delikanlısıdır. Milletçe sonuna kadar yanındayız. Tayyip Hocam kimsenin hayat tarzına karışmaz, özgür düşünen bir insandır. Kendisini aksi gibi göstermeye çalışanlar kendilerince oyun oynuyor.

  (A9 TV; 30 Mayıs 2017)

 • İslam ahlakı tam yaşandığında kimse aç kalmaz, kimse ihtiyaç içinde kalmaz.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • En büyük israf silahlanmayla yapılıyor. Silahlanmaya ayrılan paranın onda biri bile fakirler için ayrılsa dünyada yokluk ve açlık kalmaz.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Sosyal adaleti, refahı ve huzuru sağlayacak insanın ruhunun anayasası, manevi bir anayasa gerekir. Bu manevi anayasa Kuran'dır.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Özgürlük yaratıcı gücü ve telif gücünü geliştirir. Türkiye'de sanatın gelişmemesinin sebebi toplumsal baskıdır.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Yaratan da öldüren de Allah'tır. Beden ve ruh Allah'a aittir. Mümin sevdiğinin vefatından üzüntü duymaz. Allah'a kavuştuğu için sevinir.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Sevgi en güzel samimiyetle anlatılır. Kadınlar samimiyetsiz iltifatlardan çok rahatsız olur. Bir kadını oradan burdan duyduğu kalıplaşmış cümleler kullanarak, içten bir saygı duymadan yapılan iltifat çok rahatsız eder. Kadın akılsızlığı ve samimiyetsizliği hemen anlar.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Duygusallık tehlikelidir. İnsanın aklı başında olmasına engel olur. Dengesizlik olur. Melankoli insanı şizofren ruha doğru çeker.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Kuran'ın kendisi namustur. Din namustur. Dinin bütününe inanıp yaşayan kadın namusludur.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • İnsanların çoğunun bilmediği, Allah'ın sadece samimi kullarına uyguladığı pozitif kanunu vardır. Israrla samimi olan mutlaka galip gelir.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Bazıları çok üst perdeden, kendisi sanki cennet ehliymiş de insanları kurtarıyormuş gibi bir üslup kullanıyor. Dini samimi anlatmıyorlar. İnsanların iman hakikatlerine, Kuran mucizelerine ihtiyaçları var bunları anlatmıyorlar, her gün oluk oluk Müslüman kanı akıyor hiç üzerinde durmuyorlar. Darwinizm insanları dinsizliğe sürüklüyor tek kelime cevap vermiyorlar.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • İslam kolay ve sadedir. Dini yaşamak kolaydır. Bütün mesele samimi olmaktadır.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgi ve şefkattir. Derin bir şefkat olursa çocuk her konuyu çok kolay öğrenir, aksinde çok sıkılır. Çocukların ruhlarındaki hürriyeti tamamen açmak ve sevgiyi onlara pınar gibi sunmak lazım. O zaman çok güzel bir eğitim olur.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Ben bir insanı sevince sonsuza kadar severim, cennet arkadaşım olarak tutkuyla sonsuza kadar severim.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • İnsanların bir kısmı çıkarlarıyla çatıştığında çirkinleşir, yalan söyler, oyun oynarlar. Bu çirkin ahlaka sahip olanların pis bir elektriği vardır.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Tüm güzellikler Allah'a aittir. Her güzelliği yaratan ve samimi olanları bir araya getiren Allah'tır. Tüm güç ve kuvvetin sahibi Allah'tır. Deccaliyete karşı Mehdi'ye metafizik gücü nasip eden de Allah'tır.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Darwinist materyalist eğitim insanları hayatlarının amaçsız olduğuna inandırıyor. O zaman sadece hayatta kalmak için yaşıyorlar, sanat, sevgi, güzellik, kardeşlik özlemi içinde olmuyorlar. Darwinist eğitim insanların yaşam neşelerini ve şevklerini ellerinden alıyor.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • En muhteşem gerçek sanatçı Allah'tır. Allah sanatıyla dünyayı güzelleştirir, ruhumuzu da sanatla yaratmış bize sevmeyi öğretmiştir.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Müslüman Allah rızası için çok samimi olur. Atak, candan olanın yolunu Allah mutlaka açar. Müslüman elinde ne imkan varsa onu Allah için kullanır.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Fitne yeryüzünden kalkıncaya İslam ahlakı dünyaya hakim oluncaya kadar gayret etmek tüm Müslümanlara farz. Bunun adı Mehdiyettir.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • ‘Bir lokma bir hırka’ diye bir anlayış Kuran'da yoktur. Mümin ferah, güzel, nezih yaşar. İhtiyaç içindekileri de koruyup kollar.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Ramazan'da helaller haram olmaz, haramlar helal olmaz. Haram ve helal her ay için aynıdır. Bu aya özel ayrı kurallar çıkarılmaz.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Ramazan'da orucunu da tutarsın, müzik de dinlersin. Ramazan ayı farklı haramların olduğu bir ay değildir. Hurafeye göre davranılmaz.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Müzik helal dans helal resim heykel helal. Boş yere insanların üzerinde baskı kuruyorlar. İnsanların sevinç içinde çok rahat yaşaması lazım. Kendi koydukları gereksiz kurallarla hayatı cehenneme çeviriyorlar. Sevgi, güzellik, sanat, müzik, neşe yoksa hayat cehennem olur.

  (A9 TV; 29 Mayıs 2017)

 • Allah'ın çok sevdiği bir insanı tüm dünya bir araya gelse yenemez. Tek bir kişi Allah'ı çok sevdiğinde tüm dünyaya karşı başarılı olur.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Her zaman söylüyorum Aleviler candır. Sanatçı ruhludurlar, ariftirler, tefekkürleri zengindir, bağnazlığa karşı bir kaledirler, sevgi insanlarıdır. Aleviler aleyhinde konuşanlar bilgisizliklerinden ve sevgisizliklerinden bu konuşmaları yapıyorlar.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Hadislerde anlatıldığı gibi Sırat Köprüsü kavramı Kuran'da yoktur. Ahirette sorgulama vardır. Bu sorgulama mümin için kolay, küfür için çok zordur. Müminin ahiretteki sorgulaması çok kısa ve kolayken küfür için azap verici şekilde zor ve detaylıdır. Allah tek tek her şeyin hesabını soracak.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Evlilik Allah'ın rızasını arayarak olmalıdır. İnsan eşini seçerken bu insan Allah'a kendini teslim etmiş mi, İslam için neler yapmış, İslam'ı yaymak için ne yapıyor, egoistlikten kurtulmuş mu, güzel ahlaklı mı gibi ölçülere bakıp ahiret hayatı için eşini seçer.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Mümin affederek sağlıklı sıhhatli olur Affedici olmak tutkunun, sevginin, aşkın ve dostluğun temel vasfıdır. Affedicilik yoksa sevgi oluşmaz.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Kadının ana vasfı sevme ve sevilmedir. Sevgi olmadığında kadın yıpranmaya başlar, hayat zevki tamamen elinden gider.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Allah'ı seven insan için Allah aşkı sonsuzdur. Müminin sevgisi ve aşkı hiçbir zaman acı olmaz, aşk acısı diye bir konu olmaz. Bazen insanlar sevdiklerini putlaştırıp şirke düşerler. O zaman Allah o putu belaya çevirir, o zaman sevgisinde acı başlar.
 • Kaliteli bir insan övüldüğünde şımarmaz. Ama insanların bir bölümü dengesiz oluyor, sıradan bir insanken övüldüğünde ahlakları bozuluyor. Övüldüğünde şımarıp kontrolden çıkmak bir nevi akıl hastalığıdır ve kişilik bozukluğudur. Sevgi dolu, Allah'tan korkan Allah'ı seven bir insan her zaman dengelidir, övüldüğünde asla şımarmaz.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Güzel ahlak insanı güzelleştirir. Akıllı ve derin düşünen kadın müthiş etkileyicidir ve güzeldir.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Allah hepimizi Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe etsin. İslam'ın sevgi hakimiyetini, nurlu hakimiyetini Allah bizlere göstersin.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Nefretle bir yere varılmaz. Asabi, kindar anlayışla hiçbir sorun çözülmez. Allah sevgisinden kaynaklanan bir sevgi ve merhamet olmalı. İsrail Filistin meselesinde toprak sorunu değil sevgisizlik sorunu var. Nefret kalkar, sevgi ve kardeşlik ruhu oluşursa hemen barış hakim olur.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Allah sevgisi güçlü olduğunda derin bir şefkat, merhamet ve fedakarlık olur. Filistin İsrail sorununun çözülmesi de Allah sevgisiyle olur. Filistinli gençlerin de İsrailli gençlerin de Allah'ı çok sevip samimi dindar olmaları durumunda birbirlerine saygı ve sevgi duyarlar.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • İnsanların birbirine güvenmemesi ve sevgi duymaması olağan bir şey değildir, bu özel sistemle geliştirilmiş bir manevi beladır.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Allah ahirette Kuran'a uyup uymadığımızı soracak. Müslüman sadece Kuran'dan sorumludur.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • İnsan dürüstçe samimi olarak her şeyin Allah'a ait olduğunu anlayınca üzerinden şirkin tüm belaları kalkar, tüm sıkıntıları biter.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • İnsan imtihanın sırrını tam bilse zerre sıkıntı çekmez. Her şeyin Allah'a ait olduğunu çok iyi düşünmek gerekiyor.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Allah insanların gafletten uyanmaları için sık sık uyarılar yaratıyor. Uzayda magma kaynayan bir kürenin üzerinde gidiyoruz, etrafımız gök taşlarıyla çevrili. Çoğu insan bir kez bile Allah'ı anmıyor.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Şehitlerimiz cennet ehli oluyor, ne güzel mutluluk. Hiç kimse dünyada kalmayacak. Şehitlerimiz en güzel şerefle dünyadan ayrılıyorlar. Allah şehitlerimizin ailelerine mutluluk içinde bir sabır nasip etsin. Evlatlarının şehadetine her Müslüman gibi biz de imreniyoruz.

  (A9 TV; 28 Mayıs 2017)

 • Allah ayette “insan zalim ve cahildir” diye bildiriyor. İnsanların büyük çoğunluğu nankördür. Allah'ın muazzam aklı ve koruması var ama şükretmiyorlar.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Suriye'den gelen Arap, Kürt, Türkmen her kim olursa olsun bizim başımızın tacıdır. Türkiye hepsine severek ev sahipliği yapıyor.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Müminlerin birbirlerine yardımcı olması farzdır. Mümin müminin velisidir, annesi babası gibi tüm müminleri sahiplenir, koruyup kollar.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Benim arkadaşlarımın nurları birbirine benzer. Müminler bir ümmettir, birbirlerine benzerler.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Bediüzzaman Hazretleri ayetlerin ve hadislerin işaretinden ebced hesabıyla 2120 gibi kıyametin kopacağını söylüyor. Doğrusunu Allah bilir.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Tüm iyiliklerin güzelliklerin başı Allah'ı çok sevmek ve Allah'tan çok korkmaktır.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Bir kadının gözündeki tutku yeteneği ve derinlik onun aklını ve ruh kapasitesini gösterir.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Bir insana güvenebilmemiz için akılcı değerlendirme yapmak gerekir. Kuran'ın ölçüsü insanları teşhis etmekte en mükemmel ölçüdür. Kuran'ın ölçüsüyle hem kendimizi hem insanları iyi tanırız. Kendimiz kendimize nasıl zarar vermeyiz insanları nasıl tanırız bunu öğreniriz.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Beden Allah'ın insana sağladığı güzel bir tablodur ama beden incelik, görgü, yüksek kalite ve sevgiyle bezenmedikten sonra insana itici gelir.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Azerbaycan ile Türkiye'nin birliği gönüllerde sağlanmıştır. Geriye bir tek sınırların kaldırılması kaldı.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Beğenmediği bir şeyi mimikle ifade etmek kaliteli bir insanın asla tenezzül etmeyeceği bir tavırdır.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • İnsan sabırla, vefayla, aşkla, derinlikle, akılla, kaliteyle güzel olur. Vefasız, görgüsüz, ince düşünemeyen, derinlik bilmeyen bir kadın çok güzel olsa da beğenilmez. Allah beğenilmeyi ruhun ihtişamına bağlamıştır.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Kitaplarımda güzel resimler olmasının sebeplerinden biri Allah'ın güzelliklerini hatırlatmak, Allah'ın sanatını insanların görmesini sağlamaktır.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Okullarda tüm dinler ve çok sayıda dil öğretilmeli. Bir insan içinde yaşadığı toplumun dinini bilmiyorsa o insan için büyük eksikliktir.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Bir toplumdaki kalite kadının özgürlüğüyle oluşur. Kadının suç makinası gibi görüldüğü, bakımlı olmasının yasaklandığı toplum medeni değildir.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Peygamberimiz (sav)’den ilk vahyi duyan kadındı, ilk şehit olan da kadındı. Kuran İslamı'nda kadın çok değerlidir.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Gelenekçi ortodoks sistemde kadına güven, saygı ve sevgi yoktur. Kadına potansiyel her suçu işleyecek gözüyle bakar, nefes aldırmazlar.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Pişmanlık insanın eğitimi için bir vesiledir. Ama müminin pişmanlığı yıkıcı bir pişmanlık değildir.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Gençlerin tüm ömürlerini sınavlarla geçirtiyorlar. Gençlerin huzurlu ve stresten uzak yaşamasını sağlamak Devletin politikası olmalı. Eğitim neşeli ve sevinçli olmalı. Eğitimin temel gayesi genel kültür olsa yarıştıran değil zevkle öğrenmelerini sağlayan, yeteneklerine dayalı bir eğitim sistemi olsa tüm gençler mutlulukla okula giderler.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Kaderin bir film şeridi gibi aktığını bilen ve Allah'ın izlettiği o görüntüyü saygıyla izleyen çok huzurlu yaşar.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli çok vefalı bir dost, güvenilir bir lider, muhterem bir zattır. Tüm Türk İslam alemi için kıymetli bir insandır.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Özellikle terör saldırıları olan bölgelerde tüm yollara gece görüşlü çok sayıda gözlem kamerası yerleştirilmeli, hava denetimi de sabit olmalı.

  (A9 TV; 27 Mayıs 2017)

 • Egoistlik bir insan için en çirkin haldir. Kadının da erkeğin de diğergam olması güzeldir. Kendisi için yaşayanı sevmek çok zordur.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Vicdanı temiz, derin düşünen, dengeli, kolay bağlantı kurulabilen, konuları rahat kavrayan, renkli ruha sahip olan kadın çok güzeldir.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam eleştiriye açık bir insandır. Eleştiriler hem Hükümeti hem demokrasiyi güçlendiriyor.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Ramazan'da Müslümanlar mis gibi olur. Özellikle ağız ve diş bakımı önemlidir. Oruç tutanların diş temizliğine özen göstermeleri gerekir.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Ramazan'da müzik dinlenmez diye bir konu yoktur. Allah'ın helal ettiğini haram kılarak kendilerine boş yere zulmediyorlar.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Sevgiyi yaşamayan insanlarda çevreyi koruma duygusu da olmuyor. Güzellikten, sevgiden anlayan bir insan o güzelliği bozmaya kıyamaz. Sevgisizlik insanları güzel olan her şeyi tahrip etmeye yönlendirir.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Mümin pişmanlık duyduğunda bu yıkıcı bir pişmanlık değildir. Daha iyisini yapma isteğidir.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Şuuru açık samimi bir insan cehenneme gitmez.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Dünyada sıkıntı özel olarak yaratılıyor. Cennette asla sıkıntı yoktur.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Din ağır davranmak değildir. Tam tersine kalite, sevinç, neşe, güzellik demektir.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Eleştiriden rahatsız olmak nefsin çirkin bir refleksidir. Oysa eleştiri röntgen gibi insanın kendi göremediklerini görüp düzeltmesini sağlar.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Çocukların eğitimi mutlaka eğlence ile birlikte doğal bir yapı içinde olmalı. Çocukları rahatsız eden bir eğitim sistemi olmamalı.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • İran ile Türkiye'yi çatıştırmak isteyen İngiliz derin devletidir. İki ülke tarih boyunca dost olmuştur ve dost kalacaktır.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Arapları, Kürtleri, Türkmenleri herkesi çok seviyoruz. ‘Şu ırkı seviyorum şunu sevmiyorum’ diyen sevgisizlerin fikrine kimse itibar etmesin.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Engelli kardeşlerimizin tedavilerinden hiçbir şekilde para alınmaması gerekir.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Rum kesiminin sürekli Kıbrıs'tan toprak talep etmesi adil değil. Sınırları kaldıralım, iki halk birlikte kardeşçe yaşasın ama toprak vermeyiz.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Arda Turan terbiyeli nur gibi Müslüman. Sevgisiz insanların zehirli dilleriyle kendisini rahatsız etmeye çalışmalarına hiç itibar etmesin.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Mısır'da veya diğer ülkelerde Hristiyanların ve Musevilerin ibadethanelerine saldırı olması İslam'a göre zulümdür. Tüm ibadethaneler Müslümanların koruması altındadır. Kardeşlerimiz ülkelerindeki Kitap ehli'ne sahip çıksınlar ve onların kutsal mekanlarını korusunlar.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Homoseksüellik tüm dinlerde Allah'ın haram kıldığı bir çirkinliktir. İnançlı insanlara zorla homoseksüelliği meşru göstermeye çalışıyorlar. Dünya çapında homoseksüelliği meşrulaştırmak isteyen İngiliz derin devletidir.

  (A9 TV; 26 Mayıs 2017)

 • Müzikle dini bağdaştıramamak çok yanlış. Müzik olursa din olmaz diye bir şey yoktur. Din hayatın her anında vardır.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Tevrat ve İncil'in bozulmamış yönlerini Kuran'a bakarak anlarız. Kuran'a uygun kısımları doğru ve geçerlidir.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Müslümanın en mutlu olduğu an Allah'a teksif olduğu anlardır. Allah sevgisinin üstünde daha yüksek bir zevk yoktur.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Şeytan imtihanın mühim bir unsurudur. Şeytan olmadığında imtihan ortadan kalkar. Ölüme kadar şeytanın telkini vardır.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Allah'ın bizden istediği Allah'ın rızasının en çoğunu tüm gücümüzle istemek ve samimi olmamız. O durumda Allah kusursuz bir yolda ilerletir. Müslüman tam samimi olacak, o zaman dümdüz bir yolda ilerler. Aksi halde bir oraya bir buraya savrulur.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Dünyanın sakinleşmesi, huzur bulması ve güzelleşmesi Hz. Mehdi'nin zahir olmasıyla gerçekleşecektir. Dünya o zaman sevgiyi kabul edecek.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Allah'a güvenip dayanan ve samimi olan insan tek başına da olsa hep başarılı olur. Resulullah (sav) öksüz ve yetimdi, sultanlar sultanı oldu. Allah'ı samimi seven insanı Allah yalnız bırakmaz, seveceği insanları da yanına getirir.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • İslam'ın güzel yönlerinden biri insanın kişiliğini değiştirmesidir. Cimri olan cömert, korkak olan cesur, öfkeli olan itidalli olur.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Sinirlenmek insanı küçük düşüren, görünümü komik bir durum. İnsanın kendisine öfkeyi hiç yakıştırmaması lazım. Mümin sinirleneceği durumla karşılaşır ama Allah'a sığınıp o duyguyu yener. Allah'ın gösterdiği görüntüye öfkeyle değil hayır gözüyle bakar.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Ekonominin kilitlenmesinin ve fakirliğin ana nedeni malı yığma tutkusudur. Allah sevgisi ve korkusuyla birlikte yığma tutkusu kalktığında zenginlik oluşur.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Televizyonlarda radyolarda genel kültürü artıracak bilgiler sürekli aktarılsa muazzam bir ilerleme olur ancak kültürün imanla birleşmesi şarttır.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Kıskanmak kadını yüce bilmek, ona her türlü güzelliği sunmak, kötülükten korumak, onuruna iffetine özen göstermek anlamında olur. Kadına güvenmeyip potansiyel suçlu görüp her an bir suç işleyeceğinden şüphe edip takip ediyorsan bu o kadına hakaret olur.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Hayatı dolu dolu yaşamak Allah'ın rızasının en çoğunu arayarak olur. Dünyanın hakkı en güzel böyle verilir.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Egoistlik insana azap verir, insanı kirletir, çökertir ve insanı manen hasta eder.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Mehdiyet devrine kadar gerçek bolluk oluşmayacak, ekonomik krizler devam edecektir. Hz. Mehdi devrinde ise görülmemiş zenginlik olacak.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Medyada çıkan sevgisizliği telkin eden haberlere kimse itibar etmesin. İran temiz bir Müslüman ülkesidir, Türkiye'nin dostudur.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • İstanbul çok kutlu mübarek bir şehirdir. Hz. Musa ile Hızır'ın görüşmesi İstanbul'da olmuştur, bir çok sahabe mezarı İstanbul'dadır.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Kim mazlumu korursa o ona bereket getirir. Mazlumu koruyanı Allah korur.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • İbadethanelerdeki konuşmaların çok kısık sesle, fısıltıyla olması gerekir. Dua eden, ibadet eden insanların dikkatini dağıtmamak önemlidir.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Arkadaşlarımın çoğunun 30 yıllık sadakati var. Hepsi imanın nuruyla çok güzel ve çok dinçler.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Kadınlar Peygamberimiz (sav) ve sahabe döneminde özgürdü. Hz. Mehdi döneminde yine özgürlüğe kavuşacak, istedikleri gibi hür yaşayacaklar.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Hz. Mehdi devrinde tüm dünyada çok büyük bir zenginlik ve bolluk olacaktır.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Ekonomik kriz, yokluk ve darlık Allah'ın insanları Kendisine yaklaştırması için birer denemedir.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Müminler kardeştir. Mümin birbirine anne baba gibi sahip çıkar. Birbirine velidir. Ben de arkadaşlarımın dostu, kardeşi, arkadaşı, velisiyim.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • 10 yıl sonra Türkiye çok güzel bir konumda olacak Allah'ın izniyle. Bu zor günlerin ardından her türlü güzelliğin olduğu bir ülke olacak.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Şirkten fayda sağlayacağını düşünen mutlaka bela ve uğursuzlukla karşılaşır. Allah'tan değil insanlardan umut etmek o insanı putlaştırmaktır. Allah'ın yerine haşa başka insanları veya eşyaları put edinen o putun altında ezilir. Allah mutlaka uğursuzluk verir.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Çocuğun canını yakarak terbiye olmaz. Çocuğa çocuk muamelesi yapmak yerine mantıklı, akılcı anlatım yapılırsa çocuk doğruyu kabul eder. Çocuklara Allah'ın kulu, tecellisi olarak bakmak, değer verip saygı göstermek lazım. Çocuk kendisine saygı gösterildiğini görürse eğitilir.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Allah'ın tecellisini gördüğüm dindar, temiz, candan her kadını Allah aşkıyla çok severim.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Otellerde, lokantalarda yemeklerin israf edilmemesi için her türlü tedbirin alınması şart. İsraf olmasa dünyada fakir kalmaz.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Şehitlerimizin şehadetleri makbul ve kabul olsun. Allah ailelerine uzun hayırlı ömür ve sabrı cemil nasip etsin.

  (A9 TV; 25 Mayıs 2017)

 • Spor vücudu güçlendirir. Gençlerin sporu sevmesi için uzman kişiler tarafından teşvik edilmeleri ve yetiştirilmeleri gerekiyor.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Müslüman kiliseye de gider, sinagoga da gider, camiye de gider. Müslüman sinagog ve kiliseleri korumakla yükümlüdür. Sinagog ve kiliseler de Allah’ın evidir. “Oraya giren kafir olur” şeklindeki batıl düşünce çok yanlış, Müslümanlar Allah'ın evini korurlar.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Ateistler içinde çok terbiyeli, efendi, nezaketli olanlar var. Ateistlik güçlü kuşkunun adıdır, ateistlerle konuşarak, şefkat ve saygıyla yaklaşarak Allah'ın varlığını anlatmak gerekiyor.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Hz. Mehdi müşfik bir sevgi insanı olarak zuhur edecektir. Kendi şahsına karşı işlenen suçları dahi affedecektir.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Mümin bir an önce cennete gitmek talebinde olur. Uzun ömür ise Allah'a hizmet için, İslam'ı tebliğ için istenir.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • İstanbul'un güzelleştirilmesi ancak Mehdiyet zamanında gerçekleşebilir. Gönülleri fethederek, sevgiyle, insanları ikna ederek bu yapılabilir.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Benim tek hayat felsefem her şeyde Allah'ın rızasının en çoğunu, en fazlasını istemek ve aramaktır.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • İnsanlar cennet bahçesi cennet meyvesi denilince dünyadaki gibi sanıyorlar. Tek bir cennet elmasında akıl almaz güzellik, sanat vardır. Cennette sade, sıradan hiçbir şey yoktur. Cennette tek bir kum tanesi bile bir anda kainat haline gelebilir.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Şeyh Nazım Hazretleri dünyada tanıdığımız ahlakı en güzel, en kıymetli insanlardan biriydi. Allah bizleri cennette kardeş etsin inşaAllah.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Mehdiyet devrinde sağlık, ilaç, su, elektrik gibi hizmetler ücretsiz olacaktır.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Allah'a yakın olmak keyif yapmak ve kolaylık içinde yaşamak anlamına gelmez. Allah kendisine yakın olanı çileyle, zorlukla terbiye eder.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Mümin her an samimi olacak ve samimiyet anlayışında hiç kesinti olmayacak.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Rüyalar bir eğitim vesilesidir, bir hayat boyutudur. Müminlerin rüyada da eğitilmek için dua etmeleri gerekir. Rüyalardan sorumlu değiliz ama rüyalarda eğitilebiliriz.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Samimi olunursa Allah imani derinliği de artırır, insan sürekli Allah'a yaklaşır.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Allah'ı çok sevenlere Allah'tan bir nimet olarak çok fazla zorluk ve çile isabet eder.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Hikmet, güzel anlatım, derinlik demektir.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Hz. Mehdi dünyadan tamamen geçmiş hep Allah için ve sevdikleri için yaşayan bir insan olacaktır.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Toplumun kadına sevgi ve saygıyı öğrenmesi için bu yönde eğitilmesi gerekiyor.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Öfkeye kapılmayan kişi ibadet zevkini alır, biz kötülüğe karşı her zaman affedicilikle, şefkatle karşılık veririz. (Fussilet Suresi, 34: İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir.)

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Allah kötüleri yaratarak bizi imtihan eder, kötülüğe karşı hemen güzellikle karşılık vermek gerekir.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Öfke vücuda çok zararlıdır, öfke sonucu insanın kalp ritmi bozulabilir, tansiyonu yükselebilir, beyin kanaması olabilir. Öfkelenen kişi hem kendisine hem çevresine zarar verir. Müslüman tevekküllü olur, her şeyi Allah'ın yarattığını bilir ve huzurla hareket eder.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Arif Şentürk, gerçek bir sanatçı, böyle değerli insanlar çok az kaldı, değerleri bilinmiyor.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Alaycı, züppe, saygısız bir üslupla Anadolu insanını rahatsız eden bazı kişiler o kıymetli insanların evlerine girmeyi hak etmiyorlar.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Karadeniz çok güzel bir bölge ama bu güzelliğin kıymetinin iyi bilinmesi gerekiyor. Karadeniz’in ormanları, ağaçları Anadolu’nun temiz insanlarıyla daha da güzel oluyor.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Kadın Allah’ın tecellisi, mukaddes bir varlık olarak görülürse kadın hakları korunur. Kadın ancak Allah’ın hediyesi, bir nimet olarak görülürse bu kadını yüceltir, rahat olmasını sağlar yoksa feminizm gibi mantıklarla olmaz.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Tıp fakültelerine yurtdışından bilim adamlarının, profesörlerin getirilmesi eğitimde kalitenin artırılmasında etkili olabilir.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Sosyal adalet Kuran'da vardır, velayet sisteminde herkes korunup kollanmış olur.

  (A9 TV; 24 Mayıs 2017)

 • Kehf Suresi’nde baştan sona Mehdiyet anlatılır. Her ayetin sırlı anlamları vardır.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • İmtihanın olması, böyle bir eğitimden geçmek, cennetin anlam kazanması için gereklidir. Çile çekmeyen derinlik kazanamaz. Derinliğin, tutkunun ve aşkın oluşması için sabır, sadakat vefa gerekir, bunları da en güzel imtihanla kazanırız.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Hz. Mehdi'nin özelliği insanların üzülmesini ortadan kaldırması, müjde vermesidir. Mehdiyet devrinde insanların üzüleceği bir şey olmayacak.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Peygamberimiz çok modern, neşeli, dışa dönük bir insandır. Her Peygamber kendi asrının ultra modern insanıdır.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Yeni nesil aklı başında, makul, dindar ama bağnazlığa karşılar. Bu güzel bir tutum.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Allah haramları Kuran'da net olarak bildirmiştir. Allah adına hüküm vermek zulümdür. Allah adına yalan söylemek zulümdür.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • İran ile Türkiye'nin karşı karşıya gelmesi diye bir şey olmaz. Boş yere uğraşıyorlar. Sünniler de Şiiler de nur gibi Müslümanlar.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Müzik dinleyen dans eden cehenneme gider anlayışı Kuran'da yoktur. Bu anlayış dünyayı cehenneme çeviriyor. Allah'ın helal kıldığı haram kılınmaz.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Peygamberimiz (sav) İsa Mesih'in içlerinde kadınlar da olan 1400'e yakın talebesi olacağını haber vermiştir.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Dünyanın en güzel süsü olan kadınların değerini bilmemek insanların Allah'a sevgi ve saygılarının eksikliğinden oluyor.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • ‘Nefret insanları’ nefsini kontrolde güçsüz kalmış, şeytana yenilmiş insanlardır. Bu kişilere doktor gibi yaklaşmak gerekir. Doktorun hastayı tedavi etmesi gibi ‘nefret insanlarına’ şefkatle yaklaşıp onları tedavi etmek lazım. Bu insanlar da manevi hastadır.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Darwinizm bilimsellik şemsiyesine sığınarak dünyayı aldatmaya çalışıyor. Evrim Sümerlerden bu yana gelen putperest bir inanıştır.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Türkiye hem konumu hem tarihi hem de sahip olduğu kültür ve ahlakla lider olacak bir ülkedir. Ama bu sevgi öncülüğü şeklinde bir liderliktir.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Kadın da erkek de zer aleminde aynı anda yaratılmıştır.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Cehd Müslümanın gayretini ifade eder. Cehd insanın nefsine karşı mücadelesidir. İlimle irfanla geceli gündüzlü gösterilen gayret cehddir.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Ateistlere karşı şefkatli, saygılı davranmak gerekir. Açıkça samimiyetle inanamadıklarını söylüyorlar, dürüst davranıyorlar.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Hz. İsa Müslüman olarak geldiğinde Hristiyanlar Kendisini daha çok seveceklerdir. O zaman gerçek İsa'yı sevmiş olacaklar.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Gelenekçi ortodoks kardeşlerimiz suni kurallarla adeta kendilerini öldürmüş durumdalar. Dinsizliğin kendilerini ezmelerini kolaylaştırmışlar. Sanat, bilim, kalite olmayınca baştan yenik duruma düşüyorlar ve ezilmeleri çok kolaylaşıyor. Kadının özgür olmayacağına müzik, sanat, heykel olmaması gerektiğine o kadar kendilerini inandırmışlar ki güzellik görünce tavır koyuyorlar. Gelenekçi sistem kendilerinin de uymadığı binlerce kural koymuştur ve Allah'ın cennet güzelliği olarak övdüğü tüm güzelliklere karşı çıkar.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Havaya ateş açarak kutlama yapmak büyük münasebetsizlik. Cana kasteden bir durum olduğu için buna karşı gerekli hukuki tedbirler alınmalı.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Allahualem Kıyamet büyük bir göktaşının dünyaya çarpmasıyla gerçekleşecektir. Kıyamet günü insanlar için hiçbir yere kaçış olmayacaktır.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Vesvese insana hep gelir. İman vesveseye karşı mücadelenin adıdır. Nefsin saldırır, şeytan saldırır, kafandan bin şey geçer sen ona karşı direnirsin.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • İslam'da düşünmek esastır. Allah'ı anarken, Allah'ın isimlerini söylerken de düşünerek, Allah’ı çok severek, anlamını bilerek söylemek önemlidir.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Dünyada gerçekleşen her olay Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Firavun'u da Nemrud'u da yaratan Allah'tır. Bunda bir Ledün ilmi gizlidir.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • İsa Mesih geldiğinde Kuran'a tabi olacaktır. Tevrat ve İncil'in bozulmamış, Kuran'a uygun yönlerine de tabiiyeti devam edecektir.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Daha önce denendiği gibi bir açılım veya çözüm süreci bir daha asla olmayacaktır. Adamların açılımdan kast ettikleri Güneydoğu'yu PKK'ya vermek, başına Öcalan'ı geçirmek, komünist devlet kurmaktır. Bunu akıllarından bile geçirmesinler.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti İngiliz halkını büyük bir belanın içine çekmek istiyor ve acımasızca çocuk kanı döküyor. Deccaliyetin tek isteği kandır.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Manchester'da hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İngiliz halkına başsağlığı diliyoruz.

  (A9 TV; 23 Mayıs 2017)

 • Allah sevgisi olduğunda insan her şeyin en güzelini arar ve en güzelini yapmaya çalışır, o zaman hayat çok kaliteli olur.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Gıybet haramdır. Allah korkusu ve Allah sevgisi olmadığında bazı kişiler büyük bir iştiyakla dedikodu yapıyorlar.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Kadınların sabrı, merhameti, vefası, aklı, güzelliğe olan eğilimi, inceliği Allah tarafından onlara verilmiş ciddi bir üstünlüktür.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Kızıl Elma ülküsü İttihadı İslam'ın diğer adıdır. Kuran'ın sevgi dolu ruhunun dünyaya hakim olmasıdır. İmansız Kızıl Elma olmaz.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Müslümanın öncelikli tebliğ alanı yaşadığı dönemin önde gelenleridir. Bu, Kuran'da bildirilen bir yöntemdir.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Kendi ülkesine, toprağına, ailesine ve en başta kendisine egoist insanlar tüm dünyaya eziyet ediyor. Mehdiyet egoizmi tamamen kaldıracak.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Tüm dünya deccaliyet tarafından bir kafes haline getirildi, binbir türlü gereksiz kuralla insanlar acımasızca eziliyor, gençler nefes alamıyor. Toplumun binlerce sayısız kuralı insanların mutluluğunu, yaşama sevincini ellerinden alıyor. Sadece işlevsel şeylerle yaşıyor kalite aramıyorlar.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Allah evrenin sırlarını zaman içerisinde yavaş yavaş insanlara öğretiyor. Bu sırları saklayan da çözdürüp bulduran da Allah'tır.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Bazı çevreler Bediüzzaman'ı çok yanlış tanıyorlar. Atatürk, Bediüzzaman'ın kıymetini bilir ve çok hürmet gösterirdi. O da Atatürk'ü severdi . Atatürk de Bediüzzaman da Mehdi öncüsü olan mübarek insanlardır.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Bir şehirde beton duvarlar, dikenli teller çoğunluktaysa sevgi azalmış demektir. Biz dikenli tellerin olmadığı bir dünya istiyoruz.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Amerikan halkının dindarlığı ve Allah sevgisi çok güzel. Bizim canlı yayınlarımızın da en çok seyredildiği yerlerden biri Teksas.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • İslam anlayışında malı yığıp biriktirmek, parayı tutmak yoktur. Para ve mal sürekli harcanıp dağıtılırsa ekonomi çok güçlü olur.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Said Nursi Hazretleri dünyayı yöneten manevi meclisin bir mebusudur. Çok kıymetli değerli bir insandır. Bediüzzaman kendi asrının en modern Müslümanıdır. Başarıyla modern sahabe anlayışını savunan bir insandır.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Kitap ehlinden yani Hristiyan veya Musevi bir kadınla Müslüman bir erkek evlenebilir. Kuran'a göre bu helaldir.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Irkçılık "benim, bana ait, benim mülküm" demek için geliştirilmiş bir düşünce. Benim ailem diyor ama onları mülk olarak görüyor. Bu egoizmin topluma yansıması ise ırkçılığı ortaya çıkarır. Irkçılık milli egoizmdir ve şeytanın fikren mağlup edilmesiyle kökten bitecektir.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Hafif bir imtihanla sonsuz yaşam olmaz. Sonsuzluk için çok iyi imtihandan, çok kapsamlı bir eğitimden geçmek gerekir.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • İmtihanın detayları insana akıl almaz bir zenginlik katıyor. Sonsuza kadar insan bu zenginliği kullanıyor.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Allah Katı’nda zaman yoktur. Şu an zer alemindeyiz, şu an mezardayız, şu an dirildik, şu an ahiretteyiz. Hepsi tek bir an içinde olup bitmiştir.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Malı dağıtmak insana sağlık sıhhat getirir. Malı dağıtanın malı artar, yiyeceği dağıtanın sağlığı sıhhati artar.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Bencillik küçük düşürücü ve utanç vericidir. İnsana kalender olmak diğergam olmak yakışır.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Güzelliğin en güzelini elde etmeye kalite denir. Kaliteli insan da sevmekten ve sevilmekten hoşlanan, güzelliğe aşık olan varlığa denir.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • İnsan, herşeyi Allah'ın yaptığını bilirse, şirkten Allah'ın izniyle kurtulmuş olur.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • İsa Mesih çok tevazulu, çok kaliteli, çok efendi bir insandır. Keskin bir zekaya sahiptir. Allah'ı çok derin düşünen, dünya tatlısı bir delikanlıdır.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Yerin altında magma kaynıyor, göktaşları sürekli dünyaya teğet geçiyor, insanların büyük kısmı nişan, düğün, çek senet peşinde. Hiç düşünmeden yaşıyorlar.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Ne Mehdi konusunda ne İsa Mesih konusunda aklın ihtiyarı alınmaz. Onların vefatının ardından akıl almaz bir çöküş ve dejenerasyon başlayacak.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Allah’ın izniyle İsa Mesih'i göreceğiz. O devirdeki elbisesi ve yanındaki eşyalarını da göreceğiz. İleri yaşta olmasına rağmen genç görünecek.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • 2023’lere kadar önümüzdeki yıllar büyük olaylarla geçecektir. 2023 gibi Allahualem sakinleşme başlayıp 2029 gibi kamil anlamda güzellik oluşur.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Allah'a sevgimizin ispatı Allah'ın rızasına en çok uygun olanı seçmek, Allah'ın en çok razı olacağı tavrı yaşamaktır.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Allah'a karşı insan en güzel tavrı göstermekle yükümlü. Orta veya vasat güzelliği Müslüman kendine yakıştırmaz, en güzel tavrı gösterir.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Her yeri Allah'ın aklının sarıp kuşattığını bilen bir insan tüm dikkatini en çok Allah'a verir.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Benim her çevreden arkadaşım vardır. Ateist, rockçı, deist her görüşten arkadaşım var, hepsinin görüşüne saygı duyuyorum.

  (A9 TV; 22 Mayıs 2017)

 • Karşısındaki insanı Allah'ın tecellisi olarak görmeyen, Allah sevgisini bilmeyen biri şefkati, merhameti de bilmez.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Zor, sıkıntılı gibi görünen hiçbir olaydan rahatsız olmam. Allah'ın yarattığını bilir hayır gözüyle bakarım. Ne olursa olsun sevinç duyarım.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Kader bir film şeridi gibi akar. İnsan samimi olmakla sorumludur.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Trump pratik ve zeki bir insan. Uzun uzun görüşme yapmasına gerek olmuyor. Kısa görüşmeler yapması doğal, normal.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Trump İngiliz derin devletine karşı çok dikkatli olsun. Türk İslam alemi de kendisine destek olsun, yalnız bırakmayalım.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Deccaliyetin kan dökme arzusunun önüne geçmenin yolu Müslümanların birbirini sevmesi ve birlik olmasıdır. Bu da Hz. Mehdi vesilesiyle olacak.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Tesadüf hurafenin diğer adıdır. Tesadüf diyen bilim olamaz. Evrim, tesadüfü anlatan Sümerlerden kalma bir hurafedir.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Benim için bir insanın samimi, dürüst, iyi niyetli olması yeterlidir.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • İnsan sevildiğinde saygı gördüğünde mutlu olur. Sevgiyi yaşamadıktan sonra nereye giderse gitsin nerede olursa olsun mutsuz yaşar.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Hakaret etmek özgürlüğü diye bir şey hiçbir demokratik ülkede yoktur. Herkes eleştirisini ve düşüncesini saygı içinde ifade edecek.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Bütün kalbiyle, benliğiyle Allah'ı seven bir insan herkesi Allah'ın tecellisi olarak sever. Gerçek sevgi ve dostluk için din şarttır.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • MHP bir partiden ziyade bir fikir ekolüdür, bir davadır. MHP'nin bölünmesi asla istenmez.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Dünyanın dört bir yanında özgürlük, adalet, sevgi, kardeşlik isteyen tüm insanlar Mehdiyet özlemi içindedir.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Sanat, güzellik, estetik aramadan kıyafetin, evin, mobilyanın sadece işlevsel olmasına önem vermek çok büyük bir eksikliktir, kalite yokluğudur.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Dostluk, kardeşlik, vefa gelişmiyor ama teknoloji gelişiyor. Teknolojinin gelişmesinin sevgiyle paralel olmasını Mehdiyet sağlayacaktır.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Kuran'ın çizgisi içinde ruhen ve bedenen kendimizi mükemmelleştirmekle sorumluyuz. Kuran ruhu güzelliği artırmayı gerektirir.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Sokaklarda neredeyse mutlu insan yok. İnsan beğenilmekten, sevilmekten çok zevk alır ama bazı kişiler beğenilme isteklerini kaybetmişler, sevenleri de yok. Beğenilmek istemeyi ahlaki değilmiş gibi gösteriyorlar. Temiz, bakımlı olmayı suç hale getirdikleri için bakımsız, zevksiz dolaşıyorlar.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Beden Allah'ın kanuna uygun olarak yıllara dayanamaz, ama ruh dipdiri olur. Ruh hiç yaşlanmaz.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Samimiyetin tek yolu Allah'ı çok sevmek, Allah'tan korkmaktır. Küfür anlayışında samimiyet en büyük enayilik gibi görünüyor oysa tam tersidir. Samimi olduğunda ezileceğini zannediyor, oysa sabretse ve samimi olsa her insan hem dünyada hem ahirette çok güzel yaşar.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Sevgi olmadığı için gençlerin çoğu kendisi gibi davranamıyor. Yapmacıklıktan bir türlü kurtulamıyorlar. Samimi sevgi olduğunda yapmacık olunmaz.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Samimiyetsizlik insanların canını çok yakıyor. Samimiyetsizlik hakim olduğu için yaşamları adeta tiyatro gibi, samimi sevgiyi bilmiyorlar.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Çok düşünmek, çok sorumluluk almak zihin ve kişilik gelişimi için çok faydalıdır.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Bizi izleyen gençler aydın, dinamik, çok okuyan gençler. Hepsinin görüşlerine saygı duyuyor, hepsini seviyoruz.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Ahir zamanda en büyük bela deccaliyettir. Yani İngiliz derin devletidir. Tayyip Hocam onlara boyun eğmediği için üzerine gidiyorlar.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Yazın toplu taşıma için kullanılan otobüsler tamamen açık olabilir. İnsanların sıcakta rahatsız olmadan yolculuk etmeleri sağlanabilir.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam Allah yolunu açık etsin, sana selamet versin. Bizim gönlümüzde kendisi hanlar hanıdır. Şahsını sonuna kadar destekleriz . Sayın Bahçeli'nin Tayyip Hocam'a desteği önemlidir. Ülkemizin üzerinde İngiliz derin devletinin baskısı var. Tayyip Hocam'ı yalnız bırakmayız.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Enaniyetli, ekabir insanların yüzünde sıcak, sevgi dolu bir ifade oluşmaz.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam bu milletin hamiyetini maneviyatını sonuna kadar koruyan dürüst bir insan. Ona haksızlık yapanlar vicdanlı davranmıyorlar.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam dürüst ve samimi. Sonuna kadar şahsının yanındayız. Ak Parti genel başkanlığı da hayırlı mübarek olsun. Tayyip Hocam'ın saçının teline zarar gelmesine izin vermeyiz. Kanunla hukukla sonuna kadar mücadele eder, yanında yer alırız.

  (A9 TV; 21 Mayıs 2017)

 • Türkiye çok kaliteli hale getirilirse her yerde sanat, bağlar, bahçeler, tertemiz sokaklar olursa beyin göçü diye bir şey de olmaz.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Hayvanlarla çocuklar arasındaki dostluk ruha çok zevk veriyor. Hayvanla çocuk arasındaki sıcak, masum dostluk çok güzel.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Kuran'da "açık kadın cehenneme gider" diye bir hüküm yoktur. Bu, yıllarca süregelen yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan batıl bir inançtır.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Ruhlarında iman gücü olmayan insanların Allah sevgisini, iman hakikatlerini, cennet güzelliklerini anlatan cümleleri olmuyor. Ama tartışma, laf sokma, dedikodu söz konusu olduğunda çok yetenekli oluyorlar.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Hayret verici şekilde kadın sevgisinde, çocuk sevgisinde, insan sevgisinde eksiklik görülüyor. Bu sevgisizlik ruhu Mehdiyetle kalkacaktır.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Müslümanların parçalara ayrılıp bölünmesi şu anda İslam aleminin en büyük sorunudur. Kuran'a uyup bölünmeye son vermek gerekir. (Rum Suresi, 32: (O müşrikler ki,) Kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır; ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır.)
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Mezhep taassubu Müslümanlar arasında ciddi gerginliklere ve çatışmalara sebep oluyor. Peygamberimiz dönemindeki gibi tek Kuran'a uyulmalı.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Atatürk ince düşünmüş, çocuklar için ayrı, gençler için ayrı bayram ilan etmiş. Bu ince düşünce Atatürk'ün gençlere verdiği değeri gösteriyor.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Hz. Mehdi'nin gelişi İslam'a, Hristiyanlığa ve Museviliğe göre bu yüzyılda olacak. Bu yüzyıldan başka bir vakit yok.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Zor günler ve büyük olaylarla karşılaşacağız ve neticesi hayırlı ve güzel olacak. Türkiye bereketli, uğurlu bir ülkedir.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Müminin her hareketi Allah'ın hoşnutluğu içindir. Allah müminin tek Aşkıdır. Allah rızası için yapılan her çaba Aşkımıza gösterdiğimiz sevgidir.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • İslam'a göre dönülmeyecek hiçbir hata, günah yoktur. Tevbe edersin dönersin.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Hiçbir muhalif sesin susmasını istemeyiz. Muhalif seslerin çok olması demokrasinin güzelliğidir.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Çocuğun gönlünü alarak, merhamet ederek terbiye etmek güzel olandır. Aksi çocuğun bilinç altında çok olumsuz etki yapar.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Acı, çileler ve sabır insanları güzelleştirir. Çile çeken insanlarda keskin bir güzellik olur. Çile çekmeyenlerde ise kütlük oluşur.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Sabır ilk başta yorucu gibi görünür. Ama aslında Müslüman sabırla ruhen ve bedenen daha sağlıklı ve dinç olur, bereket bulur.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Hiç bir mucize aklın ihtiyarını kaldıracak şekilde olmaz. Hz. İsa devrinde gökten sofra indirilmesi de oradakilerin makul göreceği şekilde oluyor.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Ben İslam'a hizmet etmezsem yorulurum. İslam'a hizmetle şevkim, heyecanım, mutluluğum daha da artıyor. Sevdiğine hizmet en derin hazdır.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Osmanlı mimarisi özellikle evler ve camiler açısından mükemmeldir. Sanat yönü gerçekten güzel olduğu için Anadolu'da yaygınlaştırılmalı.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Dikkat dağınıklığını ortadan kaldırmak için sürekli dikkat egzersizi yapmak lazım. Dikkat sürekli çalıştırdıkça Allah'ın dilemesiyle gelişir.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Mümin peşin affedicidir, kin tutmaz, öfkelenmez. Müminler arasında uzayan bir konu olmaz.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Kürt kardeşlerimiz sevgi dolu, kalender, sevecen insanlardır. Onları deccaliyetin eline terk etmeyeceğiz inşaAllah.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Şiddeti şiddetle ortadan kaldırmak deccaliyet yöntemidir. İslam'a göre kötü iyiyle, sevgisizlik sevgiyle, akılsızlık akılla yok edilir.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Müslümanın zengin olmasında bir sakınca yoktur. Allah'ın razı olmadığı, parayı yığıp biriktirmektir. Müslüman malını Allah yolunda harcar. Canını ve malını Allah'a adayana Allah yağmur gibi bereket verir. Benim hiçbir bankada param üstüme malım yok, hepsini Allah yolunda harcarım.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Tek bir böceğin ayak yapısında dahi muazzam sanat ve detay var. Böyle kompleks bir yapının tesadüfen oluşması mümkün değil.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • İngiliz derin devleti Ortadoğu'da kendince Müslümanları ezmek için YPG/PKK'yı kullanmak istiyor. Kullandıktan sonra onları da ezecektir.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Başı açık, kapalı genç kızlar, delikanlılar bir çok yerde hep birlikte eğleniyor, halay çekiyorlar. Gençlerin neşesi güzel ve doğrudur.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • İngiliz derin devletinin eylemlerinde nezaket diye bir şey olmaz. Yaptıkları her olayda hainlik ve alçaklık vardır.
  (A9 TV; 19 Mayıs 2017)
 • Hz. Mehdi'ye zer aleminde Allah'a söz vermiş kişiler talebe olacaktır. Bir kişi zer aleminde Allah'a söz vermişse ne olursa olsun o söz yerine gelir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Hayatın tek sırrı Allah'ı sevmektir. Kainatın amacı sevgidir. Din de sevgi içindir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Güzellik sevginin istediği bedendir. Yapraklar, çiçekler, kediler, tavşanlar, insanlar Allah'ın bize sevdirdiği güzelliklerdir. Güzellik ve sevgi birliktedir. Allah hem güzel yaratır hem sevdirir. Allah sevgiyi vermese güzelliğin anlamı olmazdı.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Trump'ı hem İslam ülkeleri hem Çin, Rusya gibi ülkeler tam desteklesin. İngiliz derin devletinin oyunlarını bozalım.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Amerika ve Rusya'nın ittifak etmesi son derece doğaldır. Trump'ı bu dostluğu istiyor diye eleştirmek çok mantıksız.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Bir kadını korumak, bir kadına saygı duyup sevmek, kadına asil varlık olduğunu hissettirmek hem nimet hem zevktir. Kadınları sözle veya gözle rahatsız etmemek önemlidir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Kadınlar kendini özgür hissediyorsa, bakımlı ve güzel olması suç haline getirilmiyorsa o zaman hayat güzel, kaliteli ve aydınlık olur.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Gece kulüplerinde gerçek eğlence olması için kadınların özgürce huzur içinde eğlenebilecekleri ortam olması lazım. Kadınların onuruna zarar gelmesinin tamamen engellenmesi önemli olandır. O zaman gerçek eğlence olur.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Peygamberimiz (sav) Ukaz Panayırında her görüşten insana, tüm kadınlara tebliğ yapıyordu. Kıyafetine göre kimseyi ayırmıyordu.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Gençlerin hepsinin canının yandığı konu sevgisizlik. Güzelliği görememeleri, aradıkları kaliteyi bulamamaları çok canlarını yakıyor.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Kalite için bol paraya ihtiyaç yoktur. Kalite gönül meselesidir. İnsan köyde yaşar ama evin önüne gül eker, temizler, ortam mis gibi kaliteli olur.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Müminin zamanı çok iyi değerlendirmesi, zaman mühendisi gibi davranması gerekir. İyi plan yapmak gerek. Plan yapılmadığında zaman insanı yutar.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Allah insanlardan samimiyet istiyor. Duada da samimiyet önemlidir. Allah samimi duayı kabul eder.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • İman olmadan sevginin, kalitenin ve güzelliğin bir anlamı olmaz. İman da iman hakikatlerinin anlatılması, Darwinizmin yıkılmasıyla oluşur.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Kader sonsuz uzun zamanın sonsuz kısa zaman içinde yaşanıp bitmesidir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • PKK'ya karşı en etkili mücadele dinini yok etmektir. PKK'nın dini materyalizm, Darwinizm'dir. Darwinizmi ortadan kaldırmak en güçlü darbe olur.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Kader elips bir ekranda önümüzde sürekli akar. Önce dünyadaki kaderimizi izleriz sonra sonsuz hayatımızı izleriz.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • İnsanlara önce güzelliğe karşı eğilimi öğretmek, güzelliğin sevginin bir gereği olduğunu anlatmak gerekir. Güzellik sevginin elbisesidir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Mutluluk parayla olmaz. İnsan sarayda yaşar ama mutlu olamaz. Mutluluk imanla, Allah aşkıyla ve Allah korkusuyladır.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • İçki içeni dinsiz olarak görmek olmaz. Uyarırız, anlatırız, Müslüman olarak yanlışını anlatırız ama o kişiye kardeşce yaklaşırız.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Şeytan dikkat dağıtabilir, unutkanlığa sebep olabilir, bilinçaltına kötülük fısıldar. Aklı ve imanı güçlü olan bunlara karşı net tavır koyar.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • İman, şüpheye mağlup olmamaktır.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Sevginin ve neşenin kökeni imandır. Allah sevgisidir, Allah korkusudur. İmanlı insan cennet bahçesinde gibi olur.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Bir sevgi seferberliği başlatılması lazım. Bitkilere, hayvanlara, insanlara, çocuklara, kadınlara sevgiyi insanlara öğretmek lazım. Bitkiyi sevmeyi bilen çimlerin üzerine çöplerini atmaz. Sevmeyi bilen dünyayı güzelleştirir. Derin sevgi olmadığında dünya cehenneme döner.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Türkiye çok modern olmalı. İsrail'de olduğu gibi hem koyu ortodoks dindarları hem ultramodern dekolte insanları koruyacak model olmalı.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Kadınların toplum içinde rahat etmesi için kadına saygının öğretilmesi gerekir. Toplu taşıma araçlarında kadınlara saygı çok önemlidir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Türkiye'nin PKK'ya karşı yapacağı en etkili çalışma Darwinist materyalist sistemi çökertecek bir eğitim sistemidir. Bunun darbesi büyük olur.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Mülteci kardeşlerimiz bu vatanda kendi evinde gibi olmalı. Bir misafir kardeşimize saldırı olduğunda tüm vatandaşlar birlik olup onu korusun. Suriyeli misafirlerimizi sevmeyenlere sorsak sevdikleri bir kişi bile olmuyor. Tüm dünyaya nefretle ve öfkeyle bakıyorlar.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam'ı desteklemek siyasi parti meselesi değildir. Tayyip Hocam'ın şevki, gayreti, samimiyeti açık, milletçe destekleyelim. Sevgisiz insanların çirkin sözleri her zaman kendilerine döner. Tayyip Hocam hakkında çirkin konuşanlar sadece kendilerini kirletiyorlar.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Allah İstanbul'u Mehdiyet için özel hazırlamıştır. İstanbul tarihi ve çok özel bir şehirdir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam modern delikanlıdır. Kendisine iyi destek verilirse Türkiye'yi güzel modern bir çizgide geliştirecektir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Bazı kişiler kadının bakımlı olmasını kendine özen göstermesini güzel olmasını suç olarak görüyorlar. Oysa bu kadının en doğal hakkı. Avrupa'da kadının bakımlı olmasıyla iftihar ediyorlar. Burada ise bakımlı olan kadın eziliyor.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Kaliteyi bilmeyen bir insana içinde bulunduğu durumun vahimliğini ve ne kadar itici olduğunu anlatmak çok zor oluyor. Kalitesizlik felakettir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Her yer resimlerle, heykellerle süslense bina çirkinliği ortadan kalksa sokaklar tertemiz olsa Avrupa Türkiye'ye niye karşı çıksın? Çıkmaz.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Resme, heykele nefretle bakan, kadının gülmesine dahi tahammül edemeyen bir zihniyeti Avrupa kendi içine almak istememekte haksız değil.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Bazı insanlar hayatın neredeyse hiçbir alanında kalite aramıyor, sadece yaşamaya çalışıyorlar. Bu çok vahim bir durumdur. Hayatın çökmesi demektir.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Avrupa'yı asıl rahatsız eden kalitesizliktir. Heykele, resme, müziğe düşman insanları kendi hayatlarının içinde görmek istemiyorlar. Bazı gerçekleri anlamazdan gelme vakit kaybına sebep oluyor. Türkiye'de aciliyetle Kalite Bakanlığı kurulmalı. Devlet kaliteyi teşvik etmeli.

   (A9 TV; 18 Mayıs 2017)

 • Aynı ses aynı konuşma aynı yüzün milyonlarca insanın evinde aynı anda yaratılması mucizevidir, uydu, televizyon gibi sebepler insanı aldatıyor.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Müslüman tebliğ yapmakla yükümlüdür. Karşı taraf dinlese de dinlemese de Müslüman tebliğ yapmış olmanın sevabını alır.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Allah'ı samimi sevmek önemlidir. Hep Allah'tan yana düşünmek lazım.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti PKK'yı İslam celladı olarak görüyor ve katil olarak kullanmak istiyor. Yakında Barzani'ye karşı da saldırabilirler. Barzani PKK'yı hafife almamalı. Hem kültürel olarak gençleri PKK'ya karşı iyi bilinçlendirmeli hem de çok güçlü askeri tedbir alınmalı.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Müslümanların birbirine sevgisini Allah yaratır. Allah'ın yarattığı sevgiye kimse engel olamaz.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Nur Suresi'nde başörtüsü yoktur. Ahzab Suresi’nde ise çarşaf vardır. Kadın gerekli gördüğü durumda kendini korumak için çarşaf giyer.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Peygamberler, devrinin en modern insanıdır. Bir insanın hayalinde canlandırdığı en iyi en vicdanlı en kaliteli en güzel insanlardır.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Engellilere saygı ve sevgi gösterebilmesi için kişinin Allah'ı sevmeyi bilmesi gerekir. Allah'ı sevmeyen Allah'tan korkmayan kimseyi sevemez.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Mehdiyet tüm dünyanın gıdasıdır. Mehdiyetin sevgi, iman, kalite ruhu olmadan dünya ayakta kalamaz.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Kültür ve sanat hayatın güzelliğidir. İnsanın ruhundaki cennet özlemidir. Sanat, kalite ve sevgi yoksa hayatın anlamı kalmaz.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Türkiye'nin neşesi sevinci imanla gelir. İnsanlara bir yandan Darwinist materyalist bir yandan bağnaz sistem dayatılırsa mutsuzluk gelişir.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Sanat, kültür ve kalite eksikliği Türkiye'nin en önemli sorunlarından biridir. Kültürün ve sanatın gelişmesi ancak kaliteyle olur. Kalite müminin cennet özleminden kaynaklanır. Sanat ve kalite iman aşkıyla gelişir.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Karşısındakini tesadüf sonucu oluşmuş bir nevi hayvan gibi gören insanlar yetişince sevginin ve dostluğun yaşanması mümkün olmuyor.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Kişilik değişebilen bir şeydir. Asabi bir insan imanla çok sevecen, anlayışlı bir insan haline gelir. Samimiyet ve güçlü kişilik imanla gelişir.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • İnsan zayıf yaratılmıştır. İmansızlık yaygın olduğu için insanların çoğu kendilerini güvende görmüyor ve şiddetli stres içinde yaşıyorlar. Sokağa çıkıyor sevgi yok, eve geliyor sevgi yok, güvenilir ve samimi insan bulamıyor ve şiddetli gerilim yaşıyorlar. Bu durum imanla çözülür.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Batı kendince bölgede bağnazlığa karşı, kadın haklarını savunan, modern yapının PKK olduğu kanaatinde ve bu yüzden PKK'yı destekliyor. Bu kanaat doğru olmadığı halde PKK Batı için Müslümanlara karşı etkili bir silah. Türkiye kadın haklarının, kalitenin, sanatın merkezi olursa adamların PKK'yı desteklemek için ellerindeki bu bahane ortadan kaldırılmış olur.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Deccalin dini ortadan kaldırılmadan deccalin fitnesi bitmez. Deccalin dini Darwinizm'dir. Darwinizm'in geçersizliği bilimle anlatılmalıdır.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti Darwinizmi ve bağnaz İslam anlayışını iki güçlü silah olarak kullanıyor. Bu iki silahı da ellerinden ilimle almak şart.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • PKK ile yapılacak en etkili mücadele dinlerini, inançlarını ortadan kaldırmaktır. PKK’nın dini Darwinizm'dir.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • En hayati put Darwinizm'dir. Komünizm, faşizm, terör ve şiddet Darwinizm üzerine inşa edilmiştir. Darwinizm bitince bunlar da biter.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devletini temelden yıkacak şey beynini yani Darwinizmi fikren ortadan kaldırmaktır. Darwinizm yıkıldığında tüm planları yıkılır.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Darwinist eğitim akın akın komünist yetişmesine sebep oluyor. Okullarda tesadüf anlatılıyor. Komünizmin felsefi temeli gençlere öğretiliyor. Önemli olan bataklığı kurutmaktır, sivrisineklerle mücadele etmek değil. Darwinist eğitim terörist komünist üreten bir bataklıktır.

   (A9 TV; 17 Mayıs 2017)

 • Kadın detayı görebilen akıllı bir erkeği beğenir. Akılla sevgi içiçedir. Aklı olmayanın tutkuyu ve sevgiyi yaşaması mümkün değildir.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Öfkeyi komik ve küçük düşürücü görmek gerekir. İnsan öfkelenerek kendini küçük düşürmemeli. Öfkeyi yenmek şeytanı yenmektir. Öfkelenmemek ibadettir. Mümin tevekkülle, sabırla hareket ederek öfkeye kapılmaz.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Sevgi güzelliğin ruhudur. Allah sonsuz güzeldir. Tecellileri de sonsuz güzeldir. Müslüman her şeyi güzelleştirmekle yükümlüdür.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Dünyanın bir çok yerinde adalette çökme kendini hissettiriyor. Adaletin mükemmelliği Mehdiyet zamanında olacaktır.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Dindarlığın modern hayatla çeliştiğini söyleyenler insanları bilerek veya bilmeyerek dinden uzaklaştırıyorlar. Din her yerde yaşanır.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • İnsanlara namazı çok zor gösterdikleri için bir çok insan namaz kılmaktan uzak duruyor. Namaz çok zevkli ve kolay bir ibadettir. Namazı ve abdesti zorlaştırmak şeytanın insanlara oyunudur. Allah Kuran'da abdesti bir ayette anlatıyor, üzerine 300 sayfa kitap yazıyorlar.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Türkiye aydın, kaliteli, ultramodern bir yapı oluşturursa Batı'nın PKK'ya desteği tamamen ortadan kalkar.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Türkiye'nin yapacağı en güzel şey kadın özgürlüğüne, sanata, kaliteye öncelik verdiğini, demokrasiyi sonuna kadar savunduğunu göstermesidir.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Çocuklar dünyanın neşesidir. Çocukların nimet olduğunu çoğu insan fark edemiyor, çocuk gördüklerinde bakıp sevmeyi dahi düşünmüyorlar.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Deccaliyet görülmeden Mehdiyetin görülmesi mümkün olmuyor. Deccaliyetin acımasızlığı ve sevgisizliği şu anda tüm dünyayı yakıyor.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Kadın nefreti bir tür akıl hastalığıdır ve ahlaksızlıktır. Kadını haşa aşağılayan üslup kullananlar içlerindeki karanlığı gösteriyorlar.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Hiçbir insan maddenin aslını görmemiştir. Hiçbir insan beyninden dışarı çıkıp maddenin gerçeğiyle muhatap olmamıştır.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam'ın İttihad-ı İslam sevdası vardır ve bu yolda azimli ve kararlıdır.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Sevgisizlik adeta bir taun gibi dünyayı kaplamış durumda. Dünyayı bu hastalıktan kurtarıp sevgiyi dünyaya hakim edeceğiz inşaAllah.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Bir sanatçının unutulması çok acı bir durumdur. Sanatçının hayattayken de vefatından sonra da hep hürmetle anılması, değerinin bilinmesi şart.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Ahlak sisteminin yapısında, bir insanın sosyal yönlerinin tamamında din vardır. Din kültürü dersi olmasın diyenler hayat öğrenilmesin demiş oluyorlar. Gençler tüm dinleri, inançları, mezhepleri, ideolojileri mutlaka öğrenmeli. Öbür türlü cahil yetişmiş olurlar.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Gençlerin büyük çoğunluğunda Kuran Müslümanlığı ruhu var. Bağnaz, sevgisiz, samimiyetsiz zihniyete ise haklı olarak tepki duyuyorlar.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Darwinist eğitim insanların ruhundan sevgi, merhamet ve anlayışı aldı. Darwinist eğitimin insani duyguları törpülemesi çok büyük felakettir.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Atatürk'ün samimi bir dindar olduğunu anlatan ve gerçek Atatürk'ü sevdiren benim eserlerimdir.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • İslam'ı tebliğ etmek için, dini anlatmak karşılığında ücret istenmesi korkunç bir durumdur. Din menfaat beklemeden anlatılır.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Türkiye'nin İslam alemine öncü olması için Kuran Müslümanlığıyla hareket etmesi ve Mehdiyeti istinad noktası olarak alması gerekir.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Eskiden Kürtlere çoğu insan saygı duymazdı. Bu çok ahlaksızca bir tutumdu. Kürtlerin asaletini, mertliğini, sevecenliğini anlamıyorlardı. Kürt denildiğinde birinci sınıf kaliteli insan akla gelir. Sevgisiz merhametsiz olanlarda hala Kürt nefreti var ama bunlar tüm dünyaya karşı nefret dolular.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Din insanı açmazlar içine sürüklemez. Allah samimiyeti esas alır. Din sade ve kolaydır.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Eğitim sisteminde değişiklik olması gerekir. Ezberci, sınava dayalı eğitim sistemi değil, filmlerle, sergilerle eğlenceli eğitim olması şart. Eğitimin temel amacı insanların genel kültür kazanmasıdır ve bu kültürü günlük hayatında kullanabilmesidir. Sistem buna göre olmalı.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam'la Trump'ın görüşmesi inşaAllah hayırlarla neticelenir. İkisi de kıymetli liderler, Allah başarılar nasip etsin.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • Ölümden kaçan, canını kurtarmak için uğraşan insanları ülkemizde istemiyoruz demek çok çirkin bir ahlaktır. Biz Suriyelileri seviyoruz.

   (A9 TV; 16 Mayıs 2017)

 • İnsan öldüğü anda başka bir boyuta geçer. Ölümle birlikte insanın görüşü keskinleşir ve anında boyut değiştirir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Müslümanların kardeşliğini bloke eden, dostluğu, velayet sistemini ortadan kaldıran bir anlayışa Müslümanların boyun eğmemesi gerekir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Sevgi Allah'tan bir nurdur. Kainatın ve imtihanın yaratılmasının amacı sevgidir. Deccaliyet ise sevgiyi yok edeceğim diye ortaya çıktı.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Kuran'a dayalı gerçek İslam yaşanmış olsa İslam ahlakı dünyaya hızla yayılır ve hakim olur. Bağnaz İslam anlayışına karşı gerçek İslam'ı anlatırsak İslamofobi ortadan kalkar ve dünya zevkle İslam'a yönelir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Darwinist, materyalist, bencil ve kıskanç yetiştirilen bir insanın karşısındakine güven duyması ve kendisinin güvenilir olması pek mümkün değildir. İnsanların çevresinde güvenebilecekleri kimsenin olmaması bu dünyada yaşanabilecek en büyük felaketlerden biridir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • İnsanların büyük kısmının hayatı sadece işlevsel oluyor. Güzellik, kalite, estetik arayışları olmuyor. Bu, korkunç bir mutsuzluk getiriyor. Hiçbir şeyden zevk almayan insanlar çoğunlukta, ne bir çiçeğe ne manzaraya bakan olmuyor. Mutluluk arayan ruhla karşılaşmak nadir oluyor.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Kurtuluş, güzellik, esenlik tüm dünyayı kaplayacak. Mehdiyet öncülüğünde Kuran'ın güzel ruhu bütün dünyaya hakim olacak inşaAllah.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Çocukların hiçbir gergin ortamla muhatap olmaması lazım. Onlara sadece sevgi, şefkat ve merhamet göstermek gerekir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Risale-i Nur okuyan kişi samimiyetin ruhunu hisseder. 3-5 sayfa dahi okusa bambaşka bir ruh hali kazanmış olur.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Ortadoğu'daki durumdan asıl menfaat sağlayan İngiliz derin devletidir. Ama sonunda Mehdiyet vesilesiyle İslam alemi başarı kazanacaktır.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Kadının ruhunu en çok etkileyen tutku, derinlik, akıl ve aşktır. Karşısındakinde akıl ve derinlik görmeyen kadın manen ölmüş demektir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Nitelikli münafık, ahmakça yalan söylemekte, dengesizlikte, haysiyetsizlikte, hainlikte en yüksek noktaya gelmiş varlık demektir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Darwinizm tüm felaketlerin, şu sevgisiz ölü dünyanın ana dini ve felsefi zeminidir. Bu karanlık bataklık kurutulmadan insanlar kurtulamaz.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Mehdi cemaatinden çıkan nitelikli münafıktır ve bu münafıklar deccal numunesidir. Hadiste 30 kadar deccal çıkacağı bildirilmiştir. Şeytan şeytanla kolay bağlantıya geçer. Nitelikli münafıklar da derin devletinin izini bulmakta adeta bir köpek gibi iz gösterir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Allah ahirette sadece Kuran'dan sorumlu olduğumuzu ve Kuran'ın yeterli olduğunu bildirmiştir. Dinin kolay olduğunu bildiren Allah'tır. Allah "Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin.” diye buyuruyor.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Öğrencilerin sınav stresine sokulması çok yanlış. Eğitimin çocuk için eğlence olması lazım. Sevinçle, neşeyle her şeyi öğrenmeleri doğru olur. Çocukları kullanmayacakları bilgilerle doldurmak değil onlara kullanacakları bilgileri öğretmek gerekir. Çocuk eğitimin faydasını görerek öğrenmeli. Okullarda eğitimin genel kültür ağırlıklı olması lazım. En baştan itibaren yeteneklerine göre sınıflandırılmaları faydalı olur.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Bir insanın dürüstlüğü görür görmez anlaşılır. Samimiyetsiz insanın üslubu nasıl hemen görülüyorsa dürüst insanın kalitesi de hemen görülür.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Gönül alıcı, kabil-i hitap olduğunu gösteren olmak önemlidir. İnsanlara tepeden bakan, asabi kişilerin tebliğ yapması etkili olmaz.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Münafıklar ve küfür dünyanın her yerinde fitne çıkarırken, İslam aleminin her yerinde kan akarken Müslümanların birbiriyle uğraşması olmaz.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Hadiste, Hz. Mehdi vesilesiyle sevgisizlik ve samimiyetsizlik fitnesinin son bulacağı bildirilmiştir. Mehdi sevgi ve samimiyet öğretmenidir.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Müslümanlar birbirlerine karşı sevgi dolu olmalı ve birbirleriyle uğraşmamalıdır. Mümin enerjisini küfürle ilmi mücadeleye harcar.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • Mümin her zaman affedici olmalıdır. Allah affedendir. Mümin de kardeşinin tevbe edip düzelmesinden sevinç duyar.

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • İnsanları kazanmaya çalışmak önemlidir. Her insan hata yapabilir, insanlara hatadan dönme imkanı tanımak gerekir .

   (A9 TV; 15 Mayıs 2017)

 • CHP halkı sevgiyle kucaklar, solun en sağına gelir, radikal solun jargonunu tamamen terk ederse çok başarılı bir parti olur.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • İmam Rabbani, Hz. Mehdi çıktığı zaman fıkıh alimlerinin kendisine düşman olacağını anlatmıştır. “Bu zat bizim dinimizi değiştiriyor” diyecekler.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Allah hayvanları şefkatimizi çok tahrik edecek şekilde yaratıyor. Hepsi çok güzel, hepsi çok sevimli. Bu, Allah'ın çok güzel bir nimeti.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Kuran'a sıkı sarılmak, Allah'ın hükümlerine Allah aşkıyla güçlü bir bağla sarılmak insanın ruhen ve bedenen güçlü olmasını sağlar.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Mümin ısrarla kendini basitlikten, adilikten korur. Basit insanların güldükleri şeyler çok kalitesizdir. Asil bir insan basitlikten uzak durur. Basitliğe basitlikle karşılık vermek Müslümana yakışmaz. Müslümanın her tavrının asil olması lazım.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • İnsanın sürekli kendini geliştirmesi önemlidir. Mümin Kuran'la İslam'la kendini tezkiye edecek, basitliklerden, sıradanlıktan kurtulacak.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Arkadaşlarım Allah'ı çok seven Allah'tan korkan, sevgiyi merhameti bilen, görgülü, kaliteli insanlar. Bir çok insan arkadaşlığımızı kıskanıyor. Bizim arkadaşlığımızı kıskananlar kendi cehennem gibi dünyalarından öfkeyle bizi izliyorlar, biz kendi cennet gibi dünyamızda yaşıyoruz.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Deccaliyet her gün dünya çapında sevgisizlik telkini yapıyor. Biz de bunu her gün rahmani pozitif elektrikle ilmen yok ediyoruz. Deccaliyetin sevgisizlikle insanları felakete çeken çalışmasına karşı biz her gün sevgiden bahsederek felaketi durdurmaya çalışıyoruz.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Kainatın varlık amacı sevgidir. Sevgi olmadığında yaşam amacı ortadan kalkar, sevgi olmadığında felaket gelir.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • İnsan başıboş bırakılmamıştır. Allah her an her insanın kalbine, vicdanına doğruyu vahyeder. Bu, insanlar için çok büyük nimettir. Samimiyet insanın Allah'ın vicdanına vahyettiğine uyması, o ilhamı duymazlıktan gelmemesidir.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • İnsanın kendisini ilacın kurtaracağını sanması yanlıştır. İyileştiren Allah'tır, ilaç vesiledir.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Kalbim temiz diyen ama Allah'ın varlığını gördüğü halde Allah'a şükredip sevgi göstermeyen bir insan samimi davranmış olmaz.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Samimi olan tüm kullar kurtulur. Samimi olan Allah'ın varlığını tüm ihtişamıyla görür ve Allah'ın yaratma amacına göre yaşar.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Kuran'a tam uymak Kuran'ın ifadesiyle şifadır. Kuran'ı tam yaşayan ruhen de çok sağlıklı olur.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Darwinizmi, materyalizmi fikren yok etmek demek dünyadaki en büyük zaferi elde etmektir. O zaman tüm Türkiye karşıtları etkisiz hale gelir.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Lise yıllarına kadar dindar olan bir çok genç Darwinizm'i öğrendikten sonra dinden uzaklaşıp komünist ideolojiyi benimsiyor ve şiddeti, çatışmayı, terörü sözde meşru görmeye başlıyor. Buna karşı çözüm ancak gençlerin doğru eğitimiyle olur.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • PKK/YPG'ye karşı en güzel en etkili mücadele beynini ilimle vurmak yani anti Darwinist anti materyalist eğitim yapmaktır. Terörün bitmesi için terörist yetişmesinin engellenmesi gerekir. Bataklığı kurutmak esas olandır. Terörist Darwinist, materyalist eğitimle yetişiyor. Eğer bu bataklığı kurutursak meseleyi temelden çözmüş oluruz.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Sevgisizliği milli bir sorun olarak ele alınıp, aciliyetle çözüm oluşturmak için gayret etmek lazım. Sevgi seferberliği ilan edelim.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Her evin önü çiçekli, bakımlı olmalı. Evler, kıyafetler ve hatta insanların hayatlarının tamamı sadece işlevsel oluyor. Tek amaç hayatta kalmak oluyor. Sanat, güzellik, estetik, kalite isteyen ve özleyen bir hayat olmadığında hayatın neşesi ve zevki de olmuyor.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Bir çok yerde güzellik taltif edilmiyor, hatta tam tersi ithamda bulunuyorlar. Bu da genç kızları bakımsızlığa ve özensizliğe yöneltiyor.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Çocuklara mutlaka pratik tıp bilgisi de verilmesi şart. Sadece tıp fakültesine giden değil eğitim alan herkes temel bilgileri öğrenmeli. Çocuklara mutlaka sanat eğitimi de verilmeli. Güzel insan, güzel mekan, güzel ortam nasıl oluşturulur bunlar okullarda öğretilmeli.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Eğitimin temeli görgülü insan olmaya teşvik olmalı. İmtihanlarla çocukları cendereye almak değil, zevkle öğrenmelerini sağlamak lazım. Çocuklara görgülü, kültürlü olmanın zevkini hissettirmek önemlidir. Kültürlü olduğunda hayatın her alanında başarılı olacağını göstermek gerek.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Çocukları sergilere, müzelere götürmek, her konuyu görsel yöntemler kullanarak anlatmak önemlidir. Tarih, coğrafya, her konu müzelerde anlatılabilir.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Tahta sıralar üzerinde, havasız sınıflarda değil filmler kullanarak, bahçede neşe içinde sohbet ederek düzenlenmiş bir eğitim sistemi olmalı. Çocuk okula gitmeyi eziyet olarak değil genel kültürünün, kalitesinin artacağını bildiği eğlence olarak görmeli. O zaman öğrendiğini unutmaz. Manayı unutturan bir eğitim sistemi olduğunda çocuklar derinlik alamıyor, sevgisizlik yayılıyor, felaket adım adım gelişiyor.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Allah'ı inkar eden Darwinist felsefenin devlet eliyle gençlere öğretilmesine son verilmesi gerek. Her yerde Allah'ın sanatı anlatılmalı.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Müminler Allah'ın sevgisini kaybetmekten, Allah'ı gücendirmekten korkarlar. Böylece Allah'a sevgilerini pekiştirir, daha yakın olurlar.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Allah korkusu, sevdiğini gücendirmekten korkmaktır. Allah bizim en sevdiğimiz. Allah korusun O'nu gücendirdiğimizde dehşetli acı yaşarız.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Olayları her zaman akılcı değerlendirmek gerekir. Bazen insanlar kalabalıkların etkisinde kalarak hareket ediyor. Tek başına asil olmak gerek.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Allah sevgisi ve Allah korkusuyla sevgisizlik ortadan kaldırılır. Allah'ı sevmeden insanların birbirlerini gerçekten sevmeleri mümkün değil.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Sevgisizlik milli bir felakettir. Devletin sevgisizliğin nasıl bir bela olduğunu görüp buna göre kültürel tedbir alması gerekiyor. Devletimiz sevgi seferberliği başlatsın. Herkesin birbirine sevgi, merhamet göstermesi gerekir. İnsanları, bitkileri, hayvanları sevmek önemli.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Elektronlar çekirdeğin etrafında binlerce km hızla dönüyorlar ve hiçbiri bir diğerine çarpmıyor. Atomda Allah'ın muhteşem sanatı var.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Atomlar yaklaşık 15 milyar yıldır var ve müthiş hızla hareket ediyorlar ama ne atomlar ne de alt parçacıklar birbirlerine hiç çarpmıyorlar.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Anneler Allah'ın en güzel tecellilerinden biridir. Anneyi sevmek Allah'ın tecellisini sevmektir. Anne her gün candan sevilir.

   (A9 TV; 14 Mayıs 2017)

 • Tüm dünyayı uyutan, bencillikle sevgisizlikle mahveden karanlık yorgan Darwinizm'dir. Biz bu Darwinizmi kaldırıp dünyayı aydınlatacağız.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • İnsanlara peşin şefkat ve sevgiyle yaklaşmak, peşin arkadaş olmak gerekir. İman tebliği sevgi ve merhametle yapılır.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Gerçek sağlıklı yaşamak Kuran'a uymakladır. Kuran şifadır. Kuran'a uyulduğunda üzülme, ümitsizlik tamamen ortadan kalkar, insan sağlık bulur.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Kadınlar dünyadaki en güzel varlıklardır. Allah'ın Cemal isminin en mükemmel tecellisidir kadınlar. Merhamet, sanat, incelik yönleri üstündür.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Kalite tüm dünyada insanların ruhuna hitap eden duygudur. Her insanın bilinçaltında kalite özlemi vardır.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Hastalık özel yaratılır. Sağlık sıhhat de hastalık da Allah'ın sanatıdır. Hastalık karşısında mümin tevekküllüdür. Hastalık insanın büyüklenme hırsını, şımarıklığını ve dünyaya kapılıp Allah'ı unutma tehlikesini ortadan kaldırır. Hastalık Allah'ın ledün sanatı içinde bir güzelliktir, cennete vesile olur.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Şeytan Darwinizm kanalıyla insanlarla adeta alay ediyor. Herşeyi tesadüfle açıklamak bilim değil, mantık çöküntüsüdür.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Bağnazlık İslam'ı içten çökertmek için şeytanın planladığı bir sistem. Derin düşünmeyi, yaratıcı gücü yok ediyor ve insanları uyuşturuyor. Bağnaz sistemin insanları boğmasına izin vermeyelim. Kuran'ın neşeli, özgür, sıcak, sevecen, güzel ruhuyla dünyayı cennete çevirelim.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Zevksizlik ürkütücü bir şeydir. Sanat ve Kalite Bakanlığı kurulup çok sıkı denetim getirilmeli ki zevksizliğe hiç müsaade edilmesin. Sanatı, güzelliği ortadan kaldırıp sadece temel ihtiyaçları karşılayıp yaşamak kültürü yerleşince dünya adeta cehenneme dönüyor.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Beğenilmeyi, güzel olmayı suç haline getirince insanların bir çoğu özenli olmaktan vazgeçiyor. O zaman da güzellikler ortadan kalkıyor.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Türkiye dünya sanatının merkezi olsun. Büyük sergiler açılsın, sanat yarışmaları olsun, resitaller düzenlensin. Sanatın kaybolması felakettir.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • İstanbul'daki yapılaşma şehrin estetiğini tamamen ortadan kaldırıyor. Şehri dışarı doğru geliştirip merkezi ve boğazı yemyeşil yapmak gerekir.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Türkiye'nin yapması gereken şeylerden biri Darwinizm'i bilimsel olarak ortadan kaldırmak, ikincisi de ultramodern kaliteli bir ülke olmaktır.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Amerika ve Rusya'nın PKK'yı desteklemesine karşı en etkili cevap PKK'nın beyninin yani Darwinizm'in ortadan kaldırılması olacaktır.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Adil düzen Mehdiyet, İslam Birliği ve Kuran'a tam uyulmasıyla mümkün olur. Hurafeler olmadan Kuran'a uymak dünyayı cennete çevirir.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • PKK'nın beyninin dağıtılması Darwinizmin çökertilmesiyle olur. Darwinizmin çökertilmesi dünyadaki tüm ateist sisteme ilmi tokat olur.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Kuran'da evrim var diyenlere kardeşlerimiz cinler, melekler, cennet köşkleri, cennet gılmanlarının nasıl yaratıldığını sorsunlar. Melekler, cinler, cennet nasıl evrimle yaratılmadıysa insanlar da evrimle yaratılmamıştır. Hz. İsa nasıl çamurdan kuş biçimde bir şey yapıyor bir anda canlı kuşa dönüşüyorsa, insan da Allah'ın ruh vermesiyle insan olmuştur. Evrim yoktur. Hz. Musa elindeki asayı attığında asa tam canlı yılana nasıl dönüşüyorsa insan da bir anda insan olarak yaratılıyor, aşama aşama değil.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Darwinizmi bilimsel delillerle yıkmış olmamız evrimcilerin ağırına gitti. Şimdi beyhude şekilde Kuran'la evrimi bağdaştırmaya çalışıyorlar.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Kuran ile evrimi bağdaştırmaya çalışanlar çok zorlama çok mantık dışı açıklamalar yapıyorlar. Kuran'da evrime dair hiçbir ayet yoktur. Zer aleminde tüm insanlar tüm uzuvlarıyla tam olarak yaratılmışlardır. Sonra dünyaya gönderiliyorlar. Evrimle aşama aşama yaratılış yoktur.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Papatyada Allah'ın ruhu var dediğimizde hepsinin Allah'ın emrinde olduğunu ifade ediyoruz. Allah'ın ruhu her yerdedir, tüm evreni kaplamıştır.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Menzil camiası temiz, sevgi dolu güzel insanlardan oluşur.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Sayın Kemal Kılıçdaroğlu değerli bir insan. Muhalefet lideri olarak vatan, bayrak, devlet için samimiyetle gayret ediyor. Lider olmak zor bir görevdir.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Kadın kıyafetini örfe ve duruma göre kendi vicdanıyla ayarlar. Allah kendilerini korumaları gerektiğinde kadınların çarşaf giymesini söylemiştir.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • İslam'ın şartı 5 demek doğru değildir. İslam'ın şartı Kuran'ın tüm ayetlerine tam olarak uymaktır.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Gereksiz şüphelerle Müslümanlar hakkında su-i zan etmek Allah korusun fitneye sebep olur. Müslüman hayır gözüyle sade düşünecek.

   (A9 TV; 13 Mayıs 2017)

 • Çocuklara 2-3 yaşlarından itibaren Allah sevgisini, cennetin varlığını anlatmak, imanın sevincini yaşamasını sağlamak gerekir.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Tabular, Allah'tan korkulduğunda Allah samimi sevildiğinde yıkılır. Kuran insanları sıkan tüm tabuları, putları yıkıp insanı özgürleştirir.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Nefsi için yaşayan samimi olamaz. Başkasının iyiliği için yaşayan samimidir.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Beğenmek beğenilmek insanları ilgilendirmiyor hale gelmişse insanların yaşama sevinci kalmamış demektir. Sanatın, güzelliğin teşviki önemlidir.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Özgürlük, sanat, kadın hakları yerleştiğinde dünya İslam'a ve Türkiye'ye yöneleceği için İngiliz derin devleti bu açılımı engellemek istiyor.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Sanat kalktığında sevgi de kalkıyor. Sevgi kalkınca güzellik ve merhamet de kalkıyor, yerine acımasız, bencil, kalitesiz bir hayat yayılıyor.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • İmanı tebliğde güzellik, sanat ve kalite çok önemlidir. Hz. Süleyman'ın sarayının ihtişamı tebliğde çok olumlu etki yapıyordu.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Süs ve güzelliğin hepsi Allah'ın sanatıdır. Tüm çiçekler süslüdür ve göz alıcıdır. Kelebekler, kuşlar hepsi cazibelidir, göz alıcıdır.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Kadın haklarını Avrupa'dan daha ileriye taşıyan, sanatı, bilimi destekleyen bir Türkiye'yi kimse karşısına almaz.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Modernliğin, kalitenin, kadın özgürlüğünün sahibi Türkiye olmalı. Türkiye bu konuda örnek olursa herkes Türkiye ile dost olur. Türkiye'nin çektiği ana sıkıntının nedeni modernliğe, kadın özgürlüğüne değer verdiğini vurgulayamaması. Bu yapılırsa Türkiye karşıtlığı biter.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Kimse Türkiye'ye YPG/PKK ile ittifak etme aklı vermesin. Bu, İngiliz derin devletinin aklıdır. Türkiye böyle bir oyuna gelmez.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Kuran'da evrimle yaratılış yoktur. Kuran'da evrim var diyenler zer aleminden, Musa'nın asasının bir anda yılana dönüşmesinden hiç bahsetmiyorlar. Zer aleminde insanlar tüm uzuvlarıyla var, zer aleminde evrimle yaratılış yok. Cennet bahçeleri, gılmanlar, huriler evrimle yaratılmıyor.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Münafıklar hep aşağılanarak ve horlanarak yaşayan şeytani mahluklardır. Müminler ise daima güçlüdür.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Münafığın münafığı bulma yeteneği güçlüdür. Müslüman da münafığın bu yeteneğini İslam için kullanır.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Müslüman için münafığın varlığı gereklidir. Müslümanın güçlenmesine, doğru ve yanlış olanları ayırt etmesine vesile olur.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Türkiye de dahil bir çok ülkenin altın rezervi İngiltere'de duruyor. Savaş durumunda bu altınlara el konulması riskine karşı tedbir alınmalı.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devletinin yaptığı en güçlü taktiklerden biri önce ekonomiye sızmak sonra da ekonomiyi içten çökertmektir. Osmanlı döneminde İngiliz derin devleti dost görünerek, Osmanlı'ya ticari ve askeri yardımda bulunacağını vaad ederek Osmanlı'yı çökertti.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devletinin nasıl bir yapılanma olduğunu tüm aydınlarımız ve ilgili kurumlar biliyor. Bu bela yokmuş gibi davranmak akılcı değil.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • PKK'nın Türkiye'nin güneyinde komünist devlet kurup İslam alemiyle bağımızı kesmek istediğini yıllardır anlatıp gerekli uyarıları yapıyoruz.

   (A9 TV; 12 Mayıs 2017)

 • Sevgi için Allah'ı çok sevmek Allah'tan korkmak lazım. Ondan sonra sevginin kapısı açılır ve tutku derecesi gelişir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Kuran tam yaşandığında din ve hayat çok güzel olur. Kuran insanların üzerindeki tüm zincirleri, baskıları kaldırır. Alabildiğine özgürlük olur.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Tayyip hocam cesur, sebatlı ve inatçıdır. Hamiyet-i İslamiyesi de güçlüdür. Hayatı çileyle geçmiş bir dava adamıdır. Bu yüzden kendisini seviyoruz. Tayyip Hocam vazifesini yapıncaya kadar kimse ona engel olamaz. İngiliz derin devletine karşı sürekli kendisini koruyup destekleyeceğiz.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Atatürk komünizmin her görüldüğü yerde fikren ezilmesi gerektiğini söylüyor. Bu yerine getirilmesi gereken çok önemli bir tespittir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Kadınlar dünyanın ve cennetin en güzel süsüdür. Mümin kadın nasıl güzel, haysiyetli, nurlu, cazibeli olur tüm insanların görmesi önemlidir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • 2023'lerde inşaAllah Türkiye İslam aleminin lideri konumuna gelecektir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Türkiye ultramodern olsa, kaliteye, sanata, kadın haklarına en üst değeri verse Avrupa'daki Türkiye karşıtlığı ve PKK desteği sona erer.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Nisa Suresi'nin 75. ayetinde belirtildiği gibi Müslümanlar büyük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında Allah'tan bir kurtarıcı, Mehdi istiyorlar.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Sevgisiz çok fazla insan var. Sevgisiz insanların peşin aldığı karşılık ruhlarının çirkinliğinin yüzlerine yansıması oluyor. Sevgisiz insanların öfke dolu sözleri sadece kendi canlarını yakıyor. Bu tiplerin uğraştığı Müslümanlar daha da dinçleşiyor ve güzelleşiyor.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Deccaliyetin oluşturduğu kadın düşmanlığı ve nefretini Mehdiyet ortadan kaldıracaktır. Mehdi devrinde kadınlar alabildiğine özgür olacak.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Deccaliyet kadınlar konusunda büyük bir oyun oynamış. Dünyanın en güzel nimeti olan kadınları nefret edilmesi gereken varlık olarak göstermiş.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Müslümanların çoğu Kuran'a tam uymadıkları için İslam alemi paramparça. Mezhep taassubu yüzünden akıl almaz çatışmalar yaşanıyor. Kuran'a tam uyulduğunda kavga sebebi olarak görülen her şey ortadan kalkar. Dünyaya büyük bir ferahlık ve huzur gelir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Dünyanın güzel olmaması için sebep yok. İnsanlara mayın tarlaları, tel örgüler, sınırlar olması çok normal geliyor. Boş yere kavgalar var. Her dinin mensubu, her ırk çok güzel, herkes dostça birlikte yaşayabilecekken suni sebepler yüzünden birbirleriyle kavga ediyorlar.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Şu anda dünya genelinde ateist masonlarla Allah'a iman eden masonlar arasında çok güçlü bir ilmi mücadele devam ediyor.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Deccaliyet filmlerle, kitaplarla, fiili savaşlarla sürekli öfke, nefret eğitimi veriyor. Bu negatif elektriğe karşı pozitif elektrik gerekiyor. O yüzden ısrarla sevgiyi anlatmak önemlidir. Bir avuç insanın samimi anlatımı, samimi pozitif elektriği tüm dünyayı değiştirmeye yeter.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Bazı insanlar Kürt denildiğinde sanki bir hakaretmiş gibi algılıyor. Oysa Kürt demek delikanlı, fedakar, asil, yiğit, onurlu demektir. Çingene olmayı da bir tür aşağılama gibi görüyorlar. Bu da çok ahlaksızca. Çingene demek samimi, candan, tevazulu, neşeli demektir. Irkçılığın hastalıklı telkinleri yüzünden insanların kıymetini bilmiyorlar. Rus, Ermeni, Rum, Arap, Çingene, Kürt hepsi çok değerlidir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Samimiyet ruhun ve aklın gıdasıdır. Allah samimi kullarının kurtulacağını bildirmiştir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Samimiyet çok önemli bir konudur. Samimiyet bazen insana pahalıya mal olur, nefsine zor gelir ama samimiyette direnmek gerekir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Hz. Hızır'ın olayları yönlendirmesi aklın ihtiyarı kalkacak şekilde olmaz. Sezdirmeden olaylarda görev alır.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Mehdi ve İsa Mesih'in hemen ardından çok hızlı bir bozulma başlayacak. Şu an doğan çocuklar hem Mehdi'yi hem bozulma dönemini göreceklerdir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • İmtihanın kusursuz ve nefis bir sistemi vardır. Ne olursa olsun aklın ihtiyarı alınmaz.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Mehdiyet dalgalı bir denizde yol alan muhkem bir gemi gibi ilerliyor ve durdurulamıyor. Mehdiyet dünyanın kaderinde var.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Tarihin evrimi diye bir şey yoktur. Hepimiz belirlenmiş bir kaderi izliyoruz. Tüm olaylar kader içerisinde yaratılmıştır.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • "Yetiş ya Mehdi, yetiş ya İsa Mesih" diyoruz. İmam Mehdi ve Hz. İsa zuhur etmeden bölgedeki kan bitmez. Mehdi'nin zuhuru kıyametin alametidir, kıyamet çok yakın.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Birilerinin hoşuna gitsin diye hayvanları sevimli göstermeye çalışırken, eziyet verici işlemler yapanlara engel olunması gerekir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Siyasete fiilen katılmayı hiçbir zaman düşünmüyorum. Üstadım Bediüzzaman da "siyasetten Allah'a sığınırım" demistir.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Partilerin içinde muhalif sesler olması demokrasinin sıhhatli olduğunu gösterir. Ama partilerin parçalanmasına milletimiz razı olmaz.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Atatürk her akşam Kuran okuyan, okutan bir insandı. İlahiyat Fakültelerini ve İmam Hatip Liselerini kuran da Atatürk'tür. Atatürk dindarlığa değil bağnazlığa karşıydı. Kuran Müslümanlığını savunuyordu ve mezhep taasubu yapmamıştı, bu tavrı çok güzeldi. Atatürk Mehdiyet mukaddimesidir. Mehdiyete çok güçlü bir zemin hazırlamıştır. Tüm Anadolu'ya Kuran dağıttı. Elmalılı tefsirini yaptırdı. Aklı başında Müslümanlığı yaydı.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Ahmet Sungur'a Allah gani gani rahmet etsin. Çok kıymetli, güzel ahlaklı, nezih bir insandı.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Tendürek Dağı'nda şehit olan delikanlılarımızı tebrik ediyoruz. Ne güzel cennet ehli oldular, aileleri için de çok büyük şeref. Onların makamlarına gıpta ediyoruz. Allah bizlere de bu güzel makamı nasip etsin. Allah şehitlerimizin ailelerine bereket, sağlık, hayırlı uzun ömür versin. Allah onları nuruyla sarsın.

   (A9 TV; 11 Mayıs 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli'nin en güzel özelliklerinden biri tıpkı Başbuğ gibi gerçek bir devlet adamı olması ve çok güçlü devleti koruma refleksine sahip olmasıdır.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Allah Kuran'ın yeterli olduğunu söylüyor. Kuran'a tam uyduğumuzda hayat çok kolay, zevkli ve güzel olur. Dünya bayram yeri gibi olur.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • İmam Mehdi çağlar üstü son derece moderndir. Tüm modern dünyanın özetidir. Tüm dünya sevgiyle kendisini kabul edecektir. Mehdi dünyayı cennete çevirme azminde olan, sevecen, sevgi dolu, Kuran'a çok sadık, Kuran'dan hiç taviz vermeyen bir insandır.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • İnsanlar Mehdi'yi gördüklerinde muhtemelen normal karşılayacaklardır. Hz. İsa ise çok şaşırtıcıdır, annesi babası olmayacak, göğe alındığı kıyafetiyle gelecek. O kıyafeti sonra göreceğiz. Neşeli, çok mütevazı, sevecen, modern, dinç bir delikanlı olarak kendisini göreceğiz. İsa Mesih yeşile bakan gri gözlüdür, bakışları çok keskin ve derindir. Bir kere okuduğu kitabı ezbere bilir. İncil, Tevrat ve Kuran'ı bilecek.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Firavun da masondu. Hazreti Musa ona tebliğ yaptı. Nemrud da masondu. Hz. İbrahim ona İslam'ı anlattı. Mümin herkese tebliğ yapar.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Herkese şefkat gözüyle bakmak, kimseyi dışlamamak gerekir. Masonları da düşmanlaştırmak değil konuşup İslam'a yaklaştırmak önemlidir.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Kuran'da başörtüsü yoktur. Gerekli durumlarda, kadının kendisini koruması için çarşafla örtünmek vardır. Bunu vicdanıyla kadın ayarlar.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Kıyametin yakın olduğu doğru. Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği 2120 tarihi de hadislere göre doğru ve diğer inançlarla da uyumlu.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Ramazan çok zevklidir. Müslümanlara neşe, heyecan veren bir güzelliktir. Ramazan ferahlık ve bereket ayıdır. Ruhların huzur bulduğu aydır. Allah Ramazan ayını müminlere nimet olarak yaratıyor.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Türkiye Irak'a tam sahip çıksa, kimsenin toprağında gözümüz olmadığını çok iyi vurgularsa, Irak tam bir dost ülke olur.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam eleştiriye açık bir insandır. Bir yanlış ya da hata olduğunda hemen düzeltir. Dürüst bir liderdir.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devletinin Türkiye üzerinde muhasarası var. Gladio ve P2 Mason locası da eylemlerine devam ediyor. Çok bilinçli olmak gerekir. İngiliz derin devleti böyle bir baskı yapıyorken Tayyip Hocam'a çok iyi sahip çıkalım. Ondan başkası böyle bir baskıya dayanamaz. Tayyip Hocam'a desteği Ak Parti'ye destek olarak düşünmesinler. Partiler üstü bir mesele söz konusu.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Acımasız çok fazla insan var. İnsanların bir çoğu da neme lazımcı. Zulüm veya haksızlık gördükleri zaman seyirci kalıyorlar.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Küresel güç, üst akıl gibi müphem ifadeler değil de İngiliz derin devleti diyerek adını net ifade ederek konuları anlatmak gerekir.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Akdeniz'de mültecilerin ölüme terk edilmesi çok büyük bir zulümdür.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • İslam'ı kendi içinde çökertip yok edebilmek için Müslümanların elinden sanatı, neşeyi, güzelliği almak istiyorlar. İslam'ın sunduğu özgürlüğü anlatınca insanların akın akın İslam'a gireceklerini bildikleri için Müslümanları zevksiz, bakımsız, sanatsız göstermeye çalışıyorlar.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devletinin atakları devam ediyor. Bu yüzden milletçe Tayyip Hocam'ı ısrarla ve kararlılıkla korumamız önemlidir.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • Tüm İslam aleminin Berat Kandili mübarek olsun, Allah tekrarlarını nasip etsin.

   (A9 TV; 10 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti Ak Parti, CHP ve MHP'yi bölmeye aklını takmış durumda. Buna karşı milletçe tek yumruk olmamız önemlidir.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Bediüzzaman çok dürüst bir insandır. Risale-i Nur'a da o dürüstlük ve candanlık ruhu içinde bakmak gerekir.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Kuvvet ve onur Allah'ındır. Onuru Allah verir, Allah alır.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Ben hiçbir zaman Mehdilik iddasında bulunmadım ve ömrümün sonuna kadar da bulunmayacağım. Hoca, alim de değilim.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Türkiye ultramodern olursa, kadınlara özgürlük sağlanırsa, sanata, bilime gereken önemi verirse PKK'ya olan destek de tamamen ortadan kalkar.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Suriye'de zulme karışmamış kişilerle bir teknokrat hükümeti kurulsun ve Suriye bölünmeden artık bir çözüm oluşturulsun.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Bediüzzaman ile Atatürk iyi arkadaştılar. Aralarındaki konuyu ledün ilmiyle değerlendirmek gerekir. Atatürk, Bediüzzaman'ın değerini bilirdi. Atatürk sahabe dönemi İslamı'nı ve Kuran'ın yeterliliğini savunan, Osmanlı terbiyesiyle yetişmiş kaliteli bir delikanlıdır. İmam Hatip Liselerini, İlahiyat Fakültelerini kuran, on binlerce Kuran'ı Anadolu'ya dağıttıran, Elmalılı Tefsirini yayınlatan Atatürk'tür.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Başörtüsüne de dekolteye de saygının eşit olması gerekiyor. Her düşünceden insanı kucaklamak önemlidir.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Sayın Devlet Bahçeli’nin hitabeti çok güçlüdür, konuşmaları vatanseverlerin gönlünde ferahlığa vesile olur.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Bizim kapıyı açmamızla birlikte İngiliz derin devletine karşı ciddi bir bilinçlenme ve kültürel atak başladı.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • MHP bir dava partisidir ve fikri her dönemde iktidarda olmuştur. MHP camiası makam derdinde değildir, dava derdindedir.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Hulusi Akar Paşa delikanlı yiğit bir insan. 15 Temmuz’da o da zor badirelerden geçti. Vicdansızca üzerine gitmek doğru olmaz.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • Allah meyvenin içine insanın ihtiyacı olacak kadar mineral, vitamin, protein, yağ, şeker koymuş, bir tek bu bile iman etmek için yeterli.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti Kuran Müslümanlığını en büyük tehlike olarak görüyor. Çünkü Kuran Müslümanlığı anlatıldığında tüm dünyanın kabul edeceğini biliyorlar.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • İslam aleminin birleşmesi farz. İttihadı İslam Allah'ın emri. Namaz gibi oruç gibi farz. Biz de İttihadı İslam için gayret etmekle sorumluyuz.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • CHP dindarlara sahip çıkma konusunda daha da cesur olsun. Bediüzzaman'a sahip çıkma konusunda güzel bir atak yapıp başlasınlar. CHP'nin önceliği temel ideolojisini değiştirip solun tam sağına geçmek, halkın her kesimini kucaklamak, sahabe dindarlığına sahip çıkmak olmalı.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • CHP milletimizin tüm fertleri gibi kaliteli bir parti. Üst akıl yani İngiliz derin devletinin partiye kafayı taktığı görülüyor. Sayın Kılıçdaroğlu nezih ve aklı başında bir lider. Bazılarını kullanarak CHP’yi parçalamak istiyorlar. Parti Kılıçdaroğlu çevresinde birleşmeli.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti CHP, Ak Parti, MHP tüm partileri bölmek için harekete geçmiş durumda. Milletçe bir ve bütün olmamız çok önemli.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devletinin oyunlarını deşifre ettiğimiz için ve daha da belgelerle deşifre edeceğimizi bildikleri için müthiş panik oldular.

   (A9 TV; 9 Mayıs 2017)

 • İnsanın üzerinden sürekli teğet geçen dev göktaşları, ayağının altında kaynar magma var, çoğu insan bir kez dahi düşünmeden yaşıyor. Bir çok insan dünyaya neden geldiğinden habersiz, boş gözlerle etrafına bakarak yaşıyor. Bu insanları sadece o an yiyecekleri yemek ilgilendiriyor.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Dünyaya dikkatlice bakan bir rüya içinde yaşadığını anlar.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Müminin cazibesi imanından kaynaklanır. Bakımsız, özensiz kadınlara alıştıkları için güzel, iffetli, klas, bakımlı kadın görünce şaşırıyorlar.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Hurafelere dayalı İslam anlayışı kendi içinde bir çok çelişki içeriyor, ama bunu anlamazlıktan geliyorlar. Allah'ın emri olmayan hükümlerle İslam'ı neredeyse yok olma aşamasına getirdiler, insanları dinden uzaklaştırdılar. Bu oyunlarını biz bozduk.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Sözde alimlerin bir çoğu insanların imanına vesile olacak tek satır ilmi çalışma yapmıyor, deodorant helal mi gibi konularla uğraşıyorlar. İslam alemi bu kadar acı içindeyken hızma günah mı, saç ektirmek caiz mi, kertenkele öldürmek sevap mı gibi konularla uğraşmak vicdansızlıktır. İnsanların imanının güçlenmesi için iman hakikatlerinin ve Kuran mucizelerinin anlatılması gerekir, bunun yerine sürekli hurafe anlatıyorlar. İslam Birliği'nden, kardeşlikten, cennetin güzelliklerinden hiç bahsetmedikleri gibi Darwinizm'in geçersizliğini de anlatmıyorlar.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • İnsanlar nasıl eğitimle dinden uzaklaşıyor ya da materyalist oluyorsa, karşı eğitimle de Kuran ahlakına yaklaşır, dindar olurlar.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Hasut, kin dolu tiplerin eylemleri Müslümanların cennetteki yerlerini ve makamlarını güçlendirir. Bu, müminler için muazzam bir nimettir.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam modern gençlerin de ortodoks dindar insanların da sevebileceği candan bir insan. Milletçe şahsını desteklemeye devam edeceğiz.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam modern delikanlıdır. Partiler üstü bir konu olarak düşünüp tüm milletimizin kendisini desteklemesi önemlidir.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Levon Panos Dabağyan çok muhterem, kıymetli bir insandı. Allah gani gani rahmet etsin. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz.

   (A9 TV; 8 Mayıs 2017)

 • Modern anlamda İslam'ın yaşanabileceğini göstermek, İslam ahlakının dünyaya hakimiyetinin net delilidir. Bu yüzden bazıları panik oluyor. Mezhepler oluşturup birbirine düşman ederek zaten Müslümanları kendi içine çökertmiş durumdalar. Bir de bunun üzerine modernlikten uzak, içe kapalı, sanatı, bilimi, güzelliği olmayan bir İslam anlayışı geliştirerek Müslümanların elini ayağını tam bağlamak istiyorlar.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • İslamiyetin kolay bir din olduğunun görülmesini istemiyorlar çünkü o zaman İslam'ın hızla dünyaya hakim olacağını biliyorlar.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • İçki haramdır. İçki alenen zehirdir. Zehirlenmenin eğlendirici hiçbir yönü yoktur. Helal olsa dahi içilecek bir şey değildir.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Obama'nın Amerika'da yaptığı tahribat çok büyük. Bunun 100 gün içinde tamamen düzelmesi mümkün değil. Trump zaman içinde sonuç alacaktır.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Allah'ın Kuran'daki emri başörtüsü değil, çarşaftır. Gerekli durumlarda kadın çarşaf giyerek kendini korur. Kadın vicdanıyla bunu bilir.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Her yerde Allah'ın adının anılması, Allah'ı hatırlatmak önemlidir. Bir lokantaya gidersen menüye bakar “Allah ne çok nimet yaratıyor” dersin. İnsanların bir çoğu Allah'ın ismini nadir duyuyorlar. Bir cümle ile Allah'ı hatırlatmak insanlara hem ferahlık hem de cesaret verir.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Şii, Sünni, Vahabi hepsi Müslümandır. Hepsi aynı Allah'a iman ediyor aynı Kitaba uyuyor aynı Peygambere aşık. Şeytan nefret, kavga olsun istiyor.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Allah ahlaksız münafık erkekleri ve kadınları birbirlerine manevi bela olarak yaratıyor. Birbirlerinin adeta odunu olup canlarını yakıyorlar.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Allah münafıklara alaycılık, ağız bozukluğu, çirkinlik vermiştir. Bu alaycılık sadece münafığın kendi canını yakar, mümine ise şifaya vesile olur. Alaycı olanlar haset içinde oldukları için karanlık dünyada yaşarlar. Alay edilen ise hep daha güzelleşir. Bu Allah'ın gizli bir sanatıdır.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Gerçek masonluk aydın, fikre ve inanca saygılı, kadına ve sanata değer veren, Allah'a iman eden binlerce yıllık kökeni olan kadim bir yapıdır. Gerçek masonluk, küçük, masonluktan bağımsız kendi kendine örgütlenmiş, ateist, dinsiz, mason olduğunu iddia eden yapıları hiç kaale almaz.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Bir çok ülkede masonluğun dışında küçük küçük mason diye ortaya çıkan illegal yapılar da vardır. Bunların masonlukla doğrudan bağı yoktur. Ateist, menfaat için masonluğun içine sızmış insanları veya kendilerini mason gibi gösteren küçük yapıları önemli görmemek gerekir.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Masonluğun kökeni şaşırtıcı şekilde geçmişe dayanır. 12 bin yıl önceki kabartmalarda dahi masonluk sembolleri var. Bu çok ilginç bir durum.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Kuran'da başörtüsü değil, kadının gerekli gördüğü durumda kendisini korumak için geçici olarak çarşaf giymesi bildirilir. Başörtüsünü savunanların çoğu Kuran'da çarşaf geçtiğini görmezden gelip, çarşafı hiç gündeme getirmiyorlar. Bu samimi bir tutum değildir. Kuran'da olmayan hükümle insanları dinden uzaklaştırıyorlar. Kuran'da başörtüsü yoktur. Kadın gerekli durumda geçici olarak çarşaf giyer.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Masonluğun asıl konusu düşünce hürriyeti, herkesin fikrine saygı duymak, barış, kardeşlik, dostluktur. Ama tabi her mason bu kalitede değildir. İnsanlara hürmeti olmayan, kadınlara saygısı olmayan, sanata, kaliteye önem vermeyen cahil insanlar da masonlar içinde olabiliyor.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Türkiye, Rusya, İran kenetlenmiş güçlü bir blok olmalı. Ermenistan'a da sahip çıkalım, boş yere orada yalnız yaşamalarına seyirci kalmayalım. Azerbaycan da bizim canımız, Ermenistan ile arasındaki anlaşmazlığı kaldıralım. Bölgede güçlü bir dostluk birliği kuralım.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Ruslar da İranlılar gibi kanaatkar, güzel ahlaklı insanlardır. İngiliz derin devleti Rusya'yı da dışlıyor, biz sahiplenip dostça yaşayalım.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • İran halkı nezihtir, efendidir ve delikanlıdır. İran temiz Müslüman bir ülkedir. Türkiye ile İran'ın arasını bozmak isteyenlere aldanılmamalı. Türkiye'de de İran'da da düşmanlığı körükleyen çevreler var. Bunlar İngiliz derin devletinin yönlendirmesinde olan kişiler. İngiliz derin devletinin körüklediği İran karşıtlığına verilecek en güzel cevap uç fikirlerden arınıp iki tarafın dostluğunu pekiştirmektir.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti şu anda dünyanın başındaki en büyük bela. Konuyu geçiştirmeye çalışmak değil gerekli karşı ilmi mücadeleyi yapmak gerekli.

   (A9 TV; 7 Mayıs 2017)

 • Masonluk içindeki ateist masonların ve maddi çıkar için bu yapı içine girmeye çalışanların aslında masonlukla bir ilgisi yoktur. Şu an masonluğun içinde ateistliğin zayıfladığı ve etkisinin azalmaya başladığı dönemdeyiz.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Yeni dünya düzeni tamamen İslam ahlakının hakim olduğu düzen olacaktır. Bunun dışında bir sistemin hakim olması mümkün değil.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • İntiharın karşılığı sonsuz cehennemdir. Kişi cinayet işlemiş konumunda olur. Allah insana asla dayanamayacağı imtihan vermez.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Kemal Kılıçdaroğlu dengeli, itidalli, değerli bir insan. CHP için de kıymetli biri, değerini iyi bilmeleri gerekir. Lidere sadakat önemlidir.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Göz görmez. Tüm gözler kördür. Göz sadece beyne elektriği iletir, beyinde gözü olmayan biri bu elektriği rengarenk görüntü olarak görüyor.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Kahtani hadislerde haber verilen anti Mehdiyet hareketidir. Kaht bela anlamındadır, insanlara bela getirir anlamı taşır. Kahtani kendi zıttını bilen bir harekettir. Mehdiyet karşıtı olduğu için Mehdiyet için çaba gösterenleri görür ve tanır.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • CHP halkla iç içe olursa, solun en sağında yer alırsa, modern dindarlığı, Kuran Müslümanlığını savunursa başarılı bir parti olur.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Dindarlıkla modern hayat iç içedir. İnsanlara “modern hayat varsa din olmaz, din varsa modern hayat olmaz” diyorlardı. Biz bu yanlışı kaldırdık.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'nin bütünlüğünü esas alan bir politikada birleşmesi çok güzel oldu.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Allah yolundaki ilmi mücadelemizde yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. İngiliz derin devletini fikren yerle bir edeceğiz.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam Allah'ın izniyle doğru yolda olduğu için yolu hep açık oluyor ve Allah güzel hizmetlere vesile ediyor.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Ben her fikre açığım, içinde şiddet olmadıktan sonra, her düşünceden insanın inancına, düşüncesine saygı duyar, şefkatle yaklaşırım.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Trafiği mümkün olduğunca yerin altına almak gerekir. Yer altına geniş yollar yapılması güzel olur.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Kova sembolü on binlerce yıllık yazıtlarda, İncil'de ve Kuran'da Yusuf Suresinde geçer. Masonlukta da yer almaktadır. İçinde bulunduğumuz Kova çağında İslam ahlakının hakim olacağı bir çok kaynakta anlatılmaktadır.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • İlham Aliyev dindar, aklı başında, Kuran Müslümanlığını savunan, şirke karşı olan değerli, müberra bir insandır.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Allah Kuran'da "cennette istediğiniz her şey var" diyor. Allah sınır koymamış, insan neyi isterse o cennette var olacak inşaAllah.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Hadislerde anlatılan cennet tasvirleri Peygamberimiz (sav)'e Cebrail vesilesiyle bildirilmiştir.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Türkiye ultra modern olduğunda Avrupa da Türkiye'yi severek kabullenecektir. Türkiye sahabe dönemi dindarlığı içinde çok modern olacak.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Ortodoks sistemin boğucu felsefesinin fikren ortadan kalkacağı, Türkiye'nin gittikçe modernleşeceği Kuran İslamı'nı yaşayacağı görülüyor.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Allah dünyayı özellikle eksik yaratmış, insanlar hep acz içinde, hastalıklar var. Ama Allah hepsinin ilacını da şifasını da yaratmış.

   (A9 TV; 6 Mayıs 2017)

 • Tebliğ yapmak, iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak tüm müminlere Allah'ın emridir.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Münafıklar korkaktır. Menfaat bulduklarında hemen o yöne döner, çıkar buldukları yere giderler.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Mehdiyet'in sevgi ruhu hakim olmadan Suriye'ye, Ortadoğu'ya ve dünyaya barışın gelmesi mümkün değildir.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Kova masonlukta da geçen, binlerce yıl önceki yazıtlarda ve duvar resimlerinde de yer alan önemli bir semboldür. Kova çağına işaret vardır. Kova çağında insanlığın kurtuluşunun olacağı geçmiş kavimlerden beri bilinen bir bilgi. Şu anda kova çağındayız.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Bozulmuş tüm eski dinlerde de Mehdi'den bahsedilir. Hindular da Budistler de Mehdi'nin bu yüzyılda geleceğine inanırlar.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Tevrat'ta anlatılan Moşiyah, Müslümanların beklediği Mehdi ile aynı kişidir. Tüm dinler Mehdi'nin gelişini müjdelemiştir.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti züppe, çakal, münafık tipleri kullanarak kendisine geniş yancı çevresi oluşturuyor. Biz bunların hepsini deşifre ettik.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı meydan okuyan yiğit bir liderdir.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Bizim İngiliz derin devletini deşifre etmemizden sonra bunların desteklediği münafıkane sistemi de halkımız ve aydınlarımı çok iyi anladı.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Koskoca bir kürenin üzerinde müthiş bir hızla yol alıyoruz, ayağımızın altı magma ama üstünde güven içinde yaşıyoruz. Allah'ın rahmeti büyük. Altta magma fokur fokur kaynıyor, üzerimizden dev göktaşları geçiyor, burada insanlar düğün hazırlığı, ticaret, okul ile uğraşıyor. Böyle mükemmel bir düzeni Allah amaçsız olarak yarattı demek çok büyük vicdansızlık olur.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • CHP'nin solun en sağında olması gerekir. CHP modern İslam anlayışını savunursa başarılı olabilir. Bir lider için partiyi derli toplu sağlıklı tutması en hayati konudur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu yöndeki gayretleri kıymetli ve önemlidir.

   (A9 TV; 5 Mayıs 2017)

 • Peygamberimiz çok çarpıcı güzellikteydi ve çok heybetliydi. Aynı zamanda çok şakacıydı, çok neşeliydi.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Mağazalardaki satış personellerine saygısızlık yapmak çok çirkin bir ahlaktır. Verdikleri emeği takdir eden bir üslup kullanılması lazım.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Anadolu'nun çok sıcak bir felsefesi var, o felsefeyi o ruhu bilmeyen Anadolu'nun müziğinden, güzelliğinden zevk alamaz.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Gelenekçi ortodoks kardeşlerimizin çoğu Kuran'ın yeterli olduğunu duyduklarında çok şaşırıyorlar. Vesveseye kapılmadan Kuran'a sarılsınlar. Kuran'ın yeterliliğini özlü anlatmak lazım. Allah'ın Kitabı eksiksizdir. Allah'ın Kitabının eksik olduğunu söylemek günahtır diye anlatılmalı.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Bağnaz zihniyete sahip olanların bir çoğu samimi olarak inançlarının doğru olduğuna inanıyorlar. Kızmadan, sabırla doğruyu anlatmak lazım.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Gazilerimize de şehitlerimize de gece gündüz imreniyoruz. Annelerini babalarını tebrik ediyoruz. Hepsini alnından öpüyoruz. Şehit ailesi olmak çok büyük sevaptır. Onları çok iyi korumak gerekir. "Anne bir oğlun vardı şu an tüm mahalle senin oğlun" diyeceksin, her işlerine koşacaksın. O anneye ömür boyu hizmet etsen vatanı, bayrağı, devleti için canını veren o güzel insanın hakkını ödeyemezsin.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Mehdi çok sıkıntı ve zorluklardan geçecektir. İnsanların çoğu bu zorlukları bilmez, anlamaz.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Dünyadaki her şey gelip geçecek. Asıl olan ahiretteki bedenimizdir, ahiretteki güzelliğimizdir.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam'ı İslam Birliği ülküsüne gösterdiği sadakat sebebiyle milletçe hep destekleyeceğiz inşaAllah.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Devlet Bahçeli tıpkı Sayın Başbuğ gibi çok değerli bir şahsiyettir.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam'ın şahsına tüm milletimizin destek olması lazım. Bu Ak Parti'yi destekleme konusu değildir, vatan evladını koruma meselesidir.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • Genç kızların hayat dolu olması, güzelliklerine özen göstermesi bir güzelliktir. Her yerde özgürlük olması gerektiğine inanıyorum.

   (A9 TV; 4 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devletinin uyuyan hücreleri ve ikinci planda hazır tuttuğu yüksek nitelikli münafıkları var. Ama boşuna uğraşıyorlar.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti İslam dini yerine Rumiliğin hakim olmasını istiyor. Bu Rumilik anlayışında İslam ve Kuran yok.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devleti gelenekçi bağnaz sistemi tüm gücüyle destekliyor, çünkü bu sistemin İslam'ı içten çökerteceğini biliyorlar. Hurafe dolu bir İslam anlayışı oluşturduklarında herkes İslam'dan uzak duruyor, amaçlarına çok kolay ulaşıyorlar. Bu oyunu biz bozuyoruz.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Bizim Rumilik eleştirimiz Anadolu Mevleviliğine değil İngiliz derin devletinin özel organize ettiği dinsizlik için kullandığı felsefeyedir.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Kime kalleşlik yapılıyor, ihanet ediliyorsa Allah o ihanet edilen insanı daha güçlü hale getirir. İhaneti yapan ise çöker.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Rusya ve Türkiye ittifakı İngiliz derin devletine karşı güçlü bir set olacaktır. Amerika, İran ve Çin'i de yanlarına alsınlar.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Rusya ile Türkiye'nin arasını açmak için müthiş uğraştılar. Pravda ve diğer yerlerdeki yazılarla bu oyunlarını bozduk, dostluğu tesis ettik. Putin, uçak vurulması meselesindeki oyunu gördü. Tayyip Hocam'ın dürüstlüğüne de şahit oldu. Şimdi bu iki lider ittifak edecek inşaAllah.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam modern delikanlıdır. Çarşaflı olana da dekolte olana da söz söyletmez, herkesin hakkını korur.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Sadece Allah için yaşayan, her şeyi Allah için yapan insan şirke düşmez inşaAllah.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Tüm Peygamberler çağının en modern insanıydı. Modernliği çirkin karşılamak mantık dışıdır.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Muhafazakar kesimin büyük kısmı gerçekten Kuran'ın yeterli olduğunu bilmiyor. Onlara şefkatle doğruyu anlatmaya devam edeceğiz.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam'a olan sevgimizin temeli İslam'a olan güzel hizmetleri, Müslümanlara sahip çıkması ve İslam Birliği için gayret etmesidir.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Allah gözü sadece bir sebep olarak yaratmış. Gözden beyne ulaşan elektrik de çok zayıf. Görüntüyü doğrudan ruh görüyor.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • İngiliz derin devletinin yönlendirdiği kişilerin etkin olması tüm Türkiye'nin ve İslam aleminin hedef olması demektir. Milletçe buna izin vermeyiz.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam sahabe dönemi modern İslamı savunan, Kuran talebesi olan samimi bir delikanlı. Kimse Tayyip Hocam'ı yalnız sanmasın.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam güzel bir davanın gönül eridir. Bu dava için çok büyük emek verdi, bu emeğin üzerine yerleşmek isteyeni millet kabul etmez.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Müzik ve sanat aşkla, sevgiyle yapıldığında çok güzel oluyor. Resmi, soğuk, kuralcı bir tavır olduğunda ruhta etki oluşturmuyor.

   (A9 TV; 3 Mayıs 2017)

 • Küfürde kadın da erkek de hem ahlaken hem fiziksel olarak pistir. Adeta birbirlerine bela olarak yaratılmışlardır ve pisliğe mahkum yaşarlar.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Allah tüm evrende muhteşem bir sanatla mükemmel detaylar yaratmış. Bu sanatı takdir etmemek çok ağır bir vicdansızlıktır.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Küfür ayrı bir boyutta yaşayan özel yaratılmış varlıklar. Onların sözünden, tavrından etkilenmek olmaz. Akılcı yaklaşıp hiç etkilenmemek gerek.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Dünyada nimetlerin ölümlü olduğunu bilmek insanları rahatsız ediyor çünkü insanın fıtratında ahireti, sonsuzluğu istemek var. Ölümün olması insanların dikkatini Allah'a ve ahirete yöneltmelerine vesile oluyor. Bu yüzden özel olarak yaratılıyor.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Küfür ayrı boyutta ayrı frekansta yaratılıyor. Müminin onların halinden etkilenip bir an şüpheye kapılması çok çok vicdansızlık olur.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Sevginin hazzını veren Allah'tır. Allah sevgiyi vermese en güzel en sevimli varlık bile insanlara çok ürkütücü gelir.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Sevdiğin kişiyi de sevme duygusunu da yaratan Allah’tır. Allah sevgi duygusunu alsa insan hiçbir şey yapamaz. O yüzden gerçek sevgi Allah'a olmalı.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Allah tüm dikkatin Kendisi'nde olmasını istiyor. Evleri, televizyonları, bilgisayarları, tüm dostlarımızı yaratan Allah. Asıl sevgi Allah'a dır.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Bediüzzaman da Mehdi'nin siyasetten feragat edeceğini anlatmıştır. Mehdi siyasetin felsefesini besleyecektir ama fiili siyasette olmayacaktır.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Mehdi de Mehdi'nin talebeleri de mana erleridir. Mehdi dünyayı manen besleyen damardır, dünyanın manevi kalbidir.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Mehdiyet siyasete karışmaz. Mehdiyet akıl, mana, dostluk, kardeşlik ruhudur. Mehdi'nin siyasi iktidar konusu yoktur.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Felsefi zemini olmayan bir iktidar güçlü kalamaz. Türkiye'de solun felsefi zeminini fikren çökerttiğimiz için sağ hep başarılı oluyor.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Türkiye ve İran tertemiz ülkelerdir. Dost ve kardeş olmamaları için hiçbir geçerli sebep yoktur. Zorlamalarla Türkiye ve İran'ın arasını bozmaya çalışıyorlar ama Hükümet bu oyunu bozuyor biz de destek oluyoruz.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • İran ve Türkiye'nin arasını bozmaya çalışanlara Tehran Times'daki makalelerimizle gereken cevabı verip, oyunlarını bozuyoruz.

   (A9 TV; 2 Mayıs 2017)

 • Küfür ahlakındaki vicdansızlık onlara o kadar büyük acı çektiriyor ki adeta cehennem ateşine düşmüş gibi yaşıyorlar. Bu yüzden böyle öfkeliler. Kendileri sevgiyi, güzelliği, dostluğu, samimiyeti yaşayamadıkları için iman edenlerin temiz, nurlu, kaliteli yaşamı onların içine dert oluyor.

   (A9 TV; 1 Mayıs 2017)

 • Bazı kadınların çirkin ahlakı bir çok insanın sürünerek yaşamasına neden oluyor. Çirkin ahlaklı kadınların kavgacı, fitneci tutumu insanları çok bezdiriyor, ya kadınlardan tamamen nefret ediyorlar ya da o kötü hayata razı oluyorlar. Birbirine hakaret, kavga, pislik içinde ömürleri geçiyor. Allah'tan uzak olunca Allah beladan belaya sürüklüyor.

   (A9 TV; 1 Mayıs 2017)

 • Tayyip Hocam aklı başında, modern, delikanlı bir insandır. Gereksiz yere üzerine bu kadar geliyor ve yanlış tanıtmaya çalışıyorlar.

   (A9 TV; 1 Mayıs 2017)

 • Biz komünizmin sosyal adalet düşüncesine karşı değiliz; dinsiz, acımasız, kan döken karanlık ruhuna karşıyız.

   (A9 TV; 1 Mayıs 2017)

 • Komünist arkadaşların barış ve sosyal adalet idealleri güzel ancak bu adalet gönüllü kardeşlik bağı içinde olur, dayatmayla olmaz.

   (A9 TV; 1 Mayıs 2017)

 • Neden Suriye'de çocuklar ölsün, neden insanlar birbirini kırıp geçirsin? Dünyanın her yeri bomboş, geniş geniş birlikte rahat yaşayalım. Her yere parklar, bahçeler, hastaneler, okullar, güzellikler inşa edelim. Bunu söylediğimizde "Olur mu ki?" diyorlar. Barış çok kolay, olur.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Bediüzzaman da Kuran ayetlerine dayanarak İsa Mesih'in bedeniyle ve ruhuyla bir zat olarak geleceğini anlatmıştır. Hadislerin ve büyük İslam alimlerinin izahlarına göre şu an Mehdi ve İsa Mesih'in gelmesi için son yüzyıl. Bu yüzyılda hepsini göreceğiz.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • İsa Mesih'in en önemli özelliği çok derin imanlı olmasıdır. Aklıyla düşünerek tahkiki imanı kazanmıştır.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Allah Kuran'da İsa Mesih'in ölmediğini ve öldürülmediğini açıkça bildirmiştir. İsa Mesih'i ahir zamanda yeniden göreceğiz inşaAllah.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • İslam dünyasında zulüm her yeri sarmış durumda, her yerde oluk oluk kan akıyor. Bazı hocalar akıl almaz lüzumsuz konulardan bahsediyorlar. Sakin sakin “mezardaki otları yolmak caiz mi, nişan bozulursa takılar ne olacak” gibi konulardan bahsediyorlar. Bir tanesi “İslam Birliği acildir” demiyor.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Kuran'da hiçbir peygamber için "O kıyamet alametidir" denmiyor. Sadece İsa Mesih için bu ifade kullanılıyor. Hz.. İsa yeniden dünyaya gelecek.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Önde gelen ülkelerin liderleri bir araya gelse “gelin savaşa para harcayacağımıza iyiliğe, güzelliğe harcayalım” deseler hemen kabul edilir. Uçaklar, savaş gemileri, bombalar, füzeler imal ediliyor. Savaşa müthiş emek veriyorlar. Bu büyük çılgınlık. Dostça yaşamak, barışı sağlamak çok kolaydır.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Tek buğday başağı olgunlaşana kadar müthiş emek veriyor, tek tek topraktan suyu, vitamini, minerali alıyor. Zerresinin israf edilmemesi gerek. Sırf mevcut israf durdurulsa tüm dünya doyar, açlık diye bir konu kalmaz.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Hayvanların haklarının çok iyi korunması gerekir. Kendisini koruma imkanı olmayan hayvana zulmedene caydırıcı ceza verilmesi önemli.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Türkiye'nin canlı, dinamik, atak bir ruha ihtiyacı var. Bunun için azim sahibi liderler kıymetlidir. Durgun, içine kapalı yapı Türkiye'ye olmaz.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Biz bir kişiyi eleştirdiğimiz zaman o kişinin hatalarının düzelmesi için eleştiririz, kimsenin ezilmesini istemeyiz.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Sebze meyvelerin nakliyesi sırasında israf olmaması için gereken tedbirlerin alınması önemlidir. İsrafa karşı çok titiz olunmalı.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Savaş için akıl almaz emek veriyorlar. Oysa bir araya gelip “niçin savaşıyoruz, gelin birlikte kardeşçe yaşayalım” demek çok kolay. En doğal şey barıştır. Barış bazı insanlara lüks gibi geliyor. Kavga olmasın, insan öldürmeyin diyoruz, buna bazıları şaşırıyorlar.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Bilim adamları örümceğin yaptığı ipi yapamıyor. Fosil kayıtlarında 380 milyon yıllık örümcek fosili var. Örümcek 380 milyon yıldır bu ilme sahip.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Müslüman zaman mühendisi olacak. Zamanı çok iyi kullanacak. Allah'tan hemen şu an dünyanın barışa dönmesini istememiz lazım.

   (A9 TV; 30 Nisan 2017)

 • Müslümana saldırı olduğunda daha güçlenir, ömrü artar, dinçleşir. Hz. Musa da münafıkların saldırısıyla daha da güçlenmiş ve uzun yaşamıştır.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Hadislere göre Hz. Mehdi (as) kömür gibi olmuş kalpleri sevgiyle elmaslaştıracaktır.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Allah müminleri doğrudan küfürle muhatap etmez, küfür aynı mekanda da olsa müminlerden ayrı bir boyutta adeta kendi cehenneminde yaşar. Münafıklar da müminlerin içinde yaşarlar ama mutlaka küfür boyutuna kayarlar, fakat iman edenlere zarar veremezler.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • İman edenlerin hayatında derinlik, kültür, görgü, yüksek vicdan, bereket, bolluk, temizlik kısacası her türlü nimet üstünlüğü vardır.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Küfrün hayatında sürekli sıkıntı, bela, acı, kalp sıkıntısı, akıl noksanlığı, muhakeme bozukluğu, kir, kokuşmuşluk ve dengesizlik hakimdir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Müminler, Allah'ın korumasındadırlar çünkü üstlerine Allah'ın ruhu iner, onlar başka bir boyuttadır, inkarcılar da ayrı bir boyuttadırlar. Müminlere Allah özel bereket verir, sağlık, güzellik, sıhhat verir, işleri rast gider, zenginlik verilir, yolları açılır. Allah inananların hayatlarını özel idame eder, her türlü güzellikle doldurur.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Bitkilerde muhteşem bir akıl var, tüm özelliklerini kendilerinden sonraki nesillerine de aktarıyorlar, bu muazzam bir ilim gerektirir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Bütün dünyanın bilim adamları bir araya gelip bir bitkinin yaptığını gerçekleştiremiyorlar. Canlılar Allah'ın muhteşem yaratmasının delili. Portakalın, kirazın, elmanın tesadüfen oluştuğunu iddia edenler, bunun hesabını ahirette veremeyecekler.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Kutsal sandık yakında bulunacak ve Kuran'da bahsedilen Hz. Musa'nın asası, tabletler, Hz. Süleyman'ın yüzüğü gibi emanetler görülecek.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Müslümanların başsız kalması büyük bir tehlikedir, Müslümanların şu anda bir lideri olsa böylesine kıyımlar yaşanmazdı.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Hz. Musa (as) çok heybetliydi, çok fazla kuvvetliydi. Bu yüzden de münafıklar ondan çekiniyorlar, yanında ahlaksızlık yapamıyorlardı. Hz. Musa (as) çok yamandı, güçlü bir liderdi.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Kuran'da muhteşem bir anlatım var, hiçbir edebi eserde böyle bir üslup yok, benzerinin yapılması mümkün değil.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Peygamberimiz (sav) çok güçlüydü, muhteşem yakışıklıydı, burnu çok güzeldi, biçimli bir ağzı ve güzel dişleri vardı. Peygamber Efendimiz (sav) çok temizdi, dişleri pırıl pırıldı.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Okullarda çocuklara fosiller gösterilse, sergiler yapılsa çocuklar Darwinizmin geçersizliğini anlamış olurlar. Darwinistler paleontolojik bulguların gösterilmesini istemiyorlar, Darwinizmi geçersiz kılacağı için fosilleri depolarda gizliyorlar.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Bağnazlık deccalin bir koludur, diğer kolu ise Darwinist-materyalist sistemdir. Biz anlatımlarımızla bu iki belanın önüne set çektik. Bizim anlatımlarımızdan sonra Darwinistlerin tesadüf inancı güç kaybetti.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Şeytan Darwinizm kanalıyla insanlıkla adeta alay ediyor. Darwinizm şeytanın dini gibidir, insanları adeta esir etmiştir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Paleontoloji bir bilimdir, Darwinizm ise pagan bir safsatadır. Fizik, kimya, jeoloji bilimdir, Darwinizm ise hurafedir, putperest bir dindir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Terör kınamakla bitmez, teröre çözüm insanı kendince hayvan olarak gören Darwinizmi ilimle irfanla bitirmekle olur.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Tesadüf bilim değildir. Böcekler, meyveler, insan, mitokondri, hücre zarı tesadüfen oldu demek insan aklıyla alay etmektir, en kötü hurafedir. Bilgisizlik Darwinizmin silahıdır. Darwinizm bilgiye dayanamaz, yenik düşer.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Bazıları Darwinizmin Allah'ı inkar eden bir felsefe olduğunu fark edemiyorlar. İlimle irfanla, tüm anlatımlarımızla Darwinizmi yerle bir ediyoruz, bazılarının bundan haberi yok, hayata kapalılar, gerçekleri görmüyorlar. Darwinizmi tehlike olarak görmeyenlerin üslupları da ortak, ilkel ve yanlış mantıklarla konuya yaklaşıp, bir bela olduğunu anlamıyorlar.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Allah cennette görünüm olarak güzel bir insan suretinde müminlere tecelli edecektir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cehennem bizim tahayyül edebileceğimiz bir yer değildir, gerçek yüzü içine girildiğinde anlaşılır. Cehennemdeki bütün dehşete rağmen, bazıları cehennemde bile kötü ahlaklarını devam ettirip, tartışıyor, kavga ediyorlar, bu çok hayret verici.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Dünyadaki en güzel beste cennette bir hiç hükmündedir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennette hiç bilmediğimiz güzellikte renkler, hiç bilmediğimiz muhteşemlikte sesler vardır.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Peygamberimiz (sav) cennette “akla hayale gelmeyen nimetler olduğunu” bildirmiştir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennette her şey istediği zaman dans eder. Dünyadaki dans ile bu dansın benzerliği yoktur, cennetteki danslar en mükemmeldir, büyüleyicidir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennette müziğin en gelişmişi, en muhteşemi vardır. Cennet müziğini dünyada dinleme imkanı olsa kimse dünyadaki müziği dinlemek istemez.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennette her şey sevgi içindir, Allah'a şükretmemiz içindir, cennettekileri de Allah’ı sevdiğimiz için severiz.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennette bilinç keskinliği vardır, görüş keskindir, dünya ise bir rüya alemi gibidir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennet dünyaya çok benzer fakat her şey daha düzgündür, dünyadaki negatif unsurlar cennette yoktur.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Bütün mahlukat cennette en güzel ve en akıllı şekliyle vardır. Cennetin kelebekleri, karıncaları her şeyi akıllıdır.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennet tamamen canlıdır, her şey şuurludur. Allah’ın aklıyla donanmıştır. Cennet her yönüyle gelenlere mutluluk verir.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennette hep güzel sözler vardır, sıkılma olmaz cennette.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Akla gelen her türlü hayvan cennette vardır, cennette hepsi insanın istediği gibi seveceği şekilde yaratılırlar.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Çocuklar dünyanın neşesidir, her yerde karşımıza çıkarlar, cennette de her yerde çocuklar olacaktır, cennetin de neşesi olacaklardır.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Cennetteki huriler kusursuz güzellikte daima temiz, güzel, hoş hanımlardır.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Allah insanı "en güzel surette yarattığını" bildirmiştir ama insan dünyada kusurludur, insan cennette her yönden kusursuz olacaktır.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Hastalıklar Allah'a yakınlaşmaya vesile oldukları için nimettirler.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Müslüman hastalıkları Allah'a yaklaşmaya, dünyadan geçmeye, sonsuz hayatını kazanmaya vesile olarak görür.

   (A9 TV; 29 Nisan 2017)

 • Türkiye'nin menfaati Suriye'nin devlet ve toprak bütünlüğünün korunması yönündedir.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Suriye'de devlet yıkılmadan hükümet değişikliği yapılarak yeni bir sisteme geçilmeli ve Suriye'nin birliği mutlaka korunmalı.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Atomlar çok keskin bir dikkate ve akla sahip. Atom altı parçacıklar milyarlarca yıldır hareket halinde ama birbirlerine hiç çarpmıyorlar.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Mezhep çatışması İslam alemini mahvetti. Sahabe Müslümanlığı yani Peygamberimiz dönemi İslam anlayışı yaşansa dünya çok güzel olur.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Eski yazıtlara ve arkeolojik bulgulara baktığımızda masonluğun yaklaşık 12 bin yıl öncesine kadar gittiğini görüyoruz.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Kadınlar cennetin de dünyanın da süsüdür. Kadınlara sevgi ve saygı duymayı bilmeyenler önce içlerindeki sevgisizliği ortadan kaldırmalı.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Allah insanların düşünmesi için her baktıkları yerde sayısız iman hakikati yaratmış. Buna rağmen insanların hiç düşünmemesi büyük zalimlik.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Özel harekatçıların sayısını mutlaka hızla arttıralım. Eğitim için yeni okullar da açılsa çok iyi olur.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devleti Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren pençesini Türkiye'ye attı. Bu pençeyi ilimle bilimle kıracak olan Mehdiyettir.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Ağaçların çok iyi korunması gerekir. Ağaçlara tabela çakmanın, ağacın dibine deterjanlı su dökmenin yönetmeliklerle yasaklanması lazım.

   (A9 TV; 28 Nisan 2017)

 • Eğer Türkiye kadın haklarını, sanatı, bilimi, kaliteyi ön plana alır Avrupa'dan daha ileri medeniyeti savunursa PKK'yı da kimse desteklemez.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • Darwinizm'in kaldırılması terörün ve fitnenin beyninden ilmen vurulması, darmadağın edilmesi demektir. Bu hizmeti Türkiye yapmalı.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • Eğer Türkiye Darwinizm'i fikren kaldırırsa bu Türkiye karşıtlarının hepsine birden indirilmiş en etkili ilmi tokat olur. İngiliz derin devletinin züppeliği sırtını Darwinizm'e dayamasından kaynaklanıyor. Türkiye Darwinizmi kaldırırsa ilmi tokadı indirmiş olur. Türkiye'nin Darwinizmi kaldırması İslam alemine de örnek olur. Onlar da güç alırlar. Allah yoktur denilen bu fitneyi bitirmiş oluruz.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • Evanjelikler de muhafazakarlar da Darwinizm'e nasıl bilimsel cevap vereceklerini bilmiyorlar. Bir tek bizim çalışmalarımız bilimsel cevap niteliğinde.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • PKK'nın felsefesi Marksist Leninist düşüncedir. Darwinizm olmadan Marksizm Leninizm olmaz. Terörün temelindeki felsefe Darwinizmdir.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • Darwinizm İngiliz derin devleti tarafından desteklenen ve korunan inkar felsefesidir.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • Darwinizm tüm dünyada dayatmayla kabul ettirilmeye çalışılıyor. Darwinizmi kabul etmeyen akademisyenler görev yapamıyor.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • Eğer Türkiye modern, sanata, kaliteye önem veren bir çizgide olursa Avrupa da Türkiye'yi savunur ve destekler.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • Sevgiden, görgüden, kaliteden haberi olmayan kitleler oluşması ihtimali ciddi bir tehlikedir. Buna karşı eğitim seferberliği olmalı.

   (A9 TV; 27 Nisan 2017)

 • Darwinizm olmadığında Marksist Leninist düşünce de kalmaz. Darwinizm bittiğinde terör de biter. İmani çalışmadan başka bu belaya set yok.

   (A9 TV; 26 Nisan 2017)

 • Komünizm iman zaafiyetinden kaynaklanıyor. Dağa çıkmayı engellemenin kesin yolu komünizmin dayanak noktası olan Darwinizmin kaldırılmasıdır.

   (A9 TV; 26 Nisan 2017)

 • Muhafazakar basının büyük bir bölümü de açıkça Adem ve Havva'dan yaratıldığımızı anlatmıyor, bilerek ya da bilmeyerek evrim propagandası yapıyor. Muhafazakar kesimin bir kısmı Darwinizmi bilimsel sandığı için daha en baştan yenilgiyi kabul ediyor, bilimle ilimle karşı açıklama yapamıyor.

   (A9 TV; 26 Nisan 2017)

 • Allah'ın açıkça inkar edildiği, insanlara "Allah yaratmadı" diye eğitim verildiği müddetçe belalar, acılar eksik olmaz. "Atalarımız mikrop" diyen bir zihniyetle gençler yetiştirilirse bu gençlerin şiddete, komünizme, teröre sürüklenmesi çok kolaylaşır.

   (A9 TV; 26 Nisan 2017)

 • Teröre çözüm tek başına askerle polisle halledilemez. Adamların bir felsefesi var, bu felsefeyi yenmeden terörün silinmesi mümkün değil. Adamlar elemanlarını sen tesadüf ürünüsün, karşındaki de tesadüf ürünü, öldürerek çatışarak ilerleyeceksin diye yetiştiriyor. Bu fikri yok etmedikçe, fikren geçersizliğini bilimsel delilleriyle ortaya koymadıkça örgüt şiddetten vazgeçmeyecektir.

   (A9 TV; 26 Nisan 2017)

 • Türkiye sanatın ve kalitenin kalesi olsun. Gerçek Avrupa Türkiye olsun. Herkes koşarak Türkiye'ye gelmek istesin. Her yerde meyve bahçeleri, salkım çiçekler, heykeller, havuzlar ve kalite olsun. Türkiye'yi gerçek Avrupa yapalım. Bunu elde etmek gayet kolay.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Cennette kadehler, en şık sofralar, en güzel müzik, en nefis sanat var. Bu güzelliklerin hepsi dünyada da Müslümanlar için nimettir. Resmi, heykeli, müziği, bilimi, zenginliği, ihtişamı, neşeyi Müslümanlar sahiplenmeli. Bu nimetleri terk etmelerine dinen hiçbir gerek yok.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Her yerde Allah'ın ruhu var. Bir papatyanın, yoldaki tek bir otun içinde Allah'ın ruhu var. O tek papatyadan Allah istese yeni bir evren olur. Allah istediğinde Hz. Musa'nın asasını bir anda canlı yılana çeviriyor, istese saraya da çevirir.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Tek bir elma ağacındaki akıl insanlarda yok. Her bir elmanın içindeki vitamin, mineral, protein tam dengeli, kokusu, tadı, kıvamı tam ayarlı. Tek bir elma çekirdeğinin içinde ağacın tüm bilgileri ve gelecek nesillerdeki tüm elma ağaçlarının bilgisi kodlu. İçi adeta dünyalarla dolu.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Kadını en olumsuz etkileyen şey akıl zaafiyetidir. Kadının aradığı akıl, iman, derinlik ve tutkudur. Derin düşünemeyen, lafını sözünü bilmeyen, aklı zayıf birini gördüğünde kadın sevip bağlanamaz. Beyni kilitlenir, kendini zorlasa da sevemez.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışan Darwinizm bilim değildir. Tesadüfün bilimde yeri yoktur. Darwinizm batıl bir Sümer efsanesidir.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • İmansız gençlik hasta olur. Allah insanları imanla normal yaşayacak gibi yaratmış. İman olmadığında hem akıl hem beden sağlığı sorunlu olur.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • İnsanın öfkelenmeyi kendine yakıştırmaması ve komik bulması lazım. Öfkeyi ciddi görmek garip olur. İnsanın kendisini o kadar kaybedeceği bir konu olamaz. Öfke muhakemenin bozulmasına sebep olur. Bu, öfkenin peşin belasıdır. İnsanın cildini, aklını, saçını, tüm yeteneklerini öldürür. Öfkenin şeytani bir şehveti vardır. Bu tahrip edici şehvete kapılmamak gerekir. Allah Müslümanları öfkeden sakındırır.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Bir yandan Darwinist eğitim bir yandan gelenekçi ortodoks baskı gençlerin neşesinin kaçmasına sebep oldu. İkisine karşı da ilmi tedbir almak gerek.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Şeytan insanları yorgun ve bitkin hale getirmek ister. Bu bitkinliğe karşı mücadelenin adı imandır. Bitkinliğe teslim olursan seni esir alır.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Davası olmayan insan sürüklenen bomboş kütük gibidir. Hak davası olan insan ise engin suda şerefle ilerleyen görkemli bir gemi gibidir.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • PKK'yı etkisiz hale getirmenin yolu silah, bomba değil kültürel mücadeledir. Terör ve şiddetin zemini Darwinist eğitimdir.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Dünya imtihan için geldiğimiz kısa bir kurs. Burada herkesin hataları, eksikleri olabilir. Şefkat önemlidir, şefkat yatıştırıcıdır. Şefkatle bakmayı bilmeyen insan öfkeye çok açık olur. O öfke de Allah esirgesin kalbi paramparça eder. Israrla şefkatten yana olunmalı.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Mümin insanları korkalığa değil cesarete çeker. Allah için her türlü fedakarlığa coşkuyla hazır bir ruha çeker.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Küfrün cehennemde yaşadığı acı bizim bildiğimiz anlamda bir acı değil Allahualem. Ama Allah sözünü mutlaka tutar.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Mümin her zaman her şeyin en güzelini, en hayırlısını, en fazlasını Allah'tan ister.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Mümin simsiyah ortamda elmas gibi pırıl pırıl parlar. Allah her veli ahlaklı mümini karanlıklar içinde nur veren elmas gibi yaratmıştır.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Firavun Hz. Musa'ya, Nemrud Hz. İbrahim'e nasıl karşı oluyorsa samimi müminin de her zaman karşıtları olacaktır. Bu karşıtlar mümini kıymetlendirir.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Tutkunun oluşması için dünyadan geçmek, sevdikleri için yaşamayı bilmek gerekir. Sevdiği için yaşamayı bilmeyen tutkuyu asla elde edemez.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Hep Allah'ın lehine düşünülür. Asla Allah'ın aleyhine düşünülmez. İnsan mutlaka Sevgilisi’nden yana, Sevgilisi’nin lehine düşünür. İnsan bir olayla karşılaştığında ilk başta hayrını, hikmetini anlamayabilir, ama hep güzel zanla, hep Allah'ın lehinde düşünecek.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Türkiye çok modern olmak zorunda. Hem dindarları çok iyi koruyan hem de ultra modern, alabildiğine özgürlük sağlayan ülke olacağız. Tayyip Hocam modern sağın lideridir. Hem dindarları koruyup kolluyor, hem de modern bir anlayışa sahip. Türkiye'yi daha da modernleştireceğiz. Milletimiz sanata, güzelliğe, kaliteye, modernliğe, dekolteye karşı olan bir avuç insanın zihniyetiyle değil aydın bir anlayışla yaşamak istiyor.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam'ın saçının teline zarar gelmesine hukukla müsaade etmeyiz. Allah dilemedikçe kimse ona zarar veremez, o vazifesini yapacak.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • Kıskanan insanın kıskançlığı devam ettikçe çirkinleşir, çöker, vücudu tahrip olur, bedeni kanserleşir, kıskanılan da sıhhat bulur, dinçleşir. Kıskananın çökmesi, kıskanılanın da tam tersine gençleşmesi Allah'ın bir ilmidir, bunu bazıları bilmediği için hep sıkıntı içinde yaşıyorlar.

   (A9 TV; 24 Nisan 2017)

 • İnsanlar papatya deyip geçiyorlar ama tek bir papatyadaki akıl dünyadaki tüm insanların aklından daha çok.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • 1940'larda kalmış sol zihniyet CHP'ye başarı getirmez. CHP Atatürk'ün modern dindar anlayışını benimseyip halkı kucakladığında başarılı olur. Özgürlükçü, atılımcı, her kesimi kucaklayan, cemaatlere, tarikatlara şefkatle yaklaşan, Bediüzzaman'a sahip çıkan bir CHP müthiş başarılı olur.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Her şeyin güzel yönünü görmek, güzel konuşmak lazım. Hep kusur bulan, hata arayan mantık en çok insanın kendisini rahatsız eder.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Silaha verilen parayla tüm dünya binlerce kez doyar. Açlık, fakirlik diye bir şey kalmaz. Sevgisizlik dünyaya çok büyük acı getiriyor.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Belediyeler kedi evlerinin sayılarını çok artırsın ve ısıtma da sağlasınlar. Kedilerin mutlaka sıcak güzel odaları olmalı.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Allah askerimize, polisimize güç kuvvet versin, hıfzı emanına alsın, her konuda başarılı kılsın. Deccal ordularını kahru perişan etsin.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Şehitlik hem şehit olana hem de ailesine çok büyük şereftir. Ne güzel makam, cennet ehli oluyorlar.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • İslam ahlakının dünyaya hakim olması demek barışın, sevginin, demokrasinin, özgürlüğün, kalitenin hakim olması demektir. Bunu herkes ister.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Müslüman her gün bir güzellik oluşması için emek verir. Her gün dünyanın iyileşmesi için çaba gösterir. Manava giden bir Müslüman "ne güzel Allah çeşit çeşit nimetler yaratmış" dese İslam'a muazzam hizmet etmiş olur. Yoldan bir çöp kaldırmak, bir insana güzel söz söylemek, hastalığıyla ilgilenmek Müslümanın her olduğu yerde İslam'ın lehine bir harekettir.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Parfüm şirketleri bir parfümün hep aynı güzellikte aynı kalitede olması için büyük emek veriyor, bir gül ise dünyanın her yerinde aynı güzellikte.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Biz özgürlükler, kalite ve demokrasiyle kendi ülkemizi Avrupa'ya benzetelim hatta daha üstün hale getirelim ki tüm dünya Türkiye’ye hayran olsun.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Haçlı denildiğinde Hristiyanlığı hedef gösteriyor gibi anlaşılacağı için Hristiyan Müslüman mücadelesi varmış gibi görülür, çok yanlış olur.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Marksist Leninist Stalinist felsefenin temeli Darwinizm'dir. Darwinizm fikren çökertildiğinde terör de bitirilmiş olur.

   (A9 TV; 23 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam Kuran Müslümanlığını savunuyor. Gönlü çok rahat olsun, tüm azmiyle yoluna devam etsin.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Türkiye'yi modern çizgiye çekmek için izlenecek siyaseti tüm milletimiz destekler.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Gelenekçi ortodoks sistem bir nevi bataklık gibi. Herkesi, her şeyi içine çekip boğmak istiyor. Bu dehşet verici sisteme biz asla uymayacağız.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Göbekli Tepe'de de Nemrud harabelerinde de çok sayıda masonik sembol vardır. Göbekli Tepe bir mason mabedi idi.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Bağnaz, sevgisiz, kalitesiz, her şeye düşman, insanların neşesini elinden alacak bir zihniyetin Türkiye'yi karartmasına asla müsaade etmeyiz. Türkiye'yi pırıl pırıl aydın bir gelecek bekliyor. Sanat, güzellik, bilim, kalite düşmanları boş yere heveslenmesinler.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam'ın modern Türkiye'yi hedeflemesi, kaliteyi, sanatı, güzelliği ön plana alması çok güzel olur. Bazı tepkiler onu hiç yıldırmasın.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Dekolte kadınları ikinci sınıf insan gibi görüp onları dışlayan bir üslup çok çirkindir. Müslüman her kesime saygılı ve nezaketli olur.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam'ın her kesimden insanı kucaklaması son derece doğrudur. Bu yaklaşımını eleştirenler akılcı ve vicdani bir tutum izlemiyorlar.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Musevi kaynaklarında da Moşiyah yani Mehdi'nin bu yüzyılda geleceği çok net ifade edilmiştir.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Her koşulda Allah'a aşık olan için cennet anlamlıdır. Zorluk anında Allah'ı haşa terk eden insan için cennetin de hiçbir anlamı olmaz.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Tevekkül ve sabır Allah'a olan aşkın en net delilidir. İyi gününde Allah'ı sevip zorluk olduğunda terk etmek çok büyük ahlaksızlıktır.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Nereye baksak Allah'ın üstün aklını ve sanatını görüyoruz.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Müslümanın tek gerçek dostu Allah'tır. Mümin yalnızca Allah'a güvenir ve tam teslim olur.

   (A9 TV; 22 Nisan 2017)

 • Risale-i Nur külliyatında samimi Müslüman ruhu vardır. O kitapları okuyan o güzel ruhu alır.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • Hemen her gün Müslümanların başına binlerce ton bomba yağıyor, bunu yönlendiren güç nedir diye merak etmeleri lazım. Bu, deccaliyettir.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devleti Trump'a kafayı takmış durumda. Trump iyi niyetli bir Hristiyan, Müslümanlara karşı önyargısı yok. Trump deccaliyete karşı olduğu için, dindar olduğu için malum kesimlerden tepki görüyor.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • Kıymetli sporcular ve sanatçıların hiç unutulmaması gerekir. Özellikle tarihte mühim başarılar elde etmiş güreşçilerimize sahip çıkılmalı.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • Dünyalar tatlısı Şeyh Nazım Kıbrısi Sultanımızı sevgiyle, hürmetle ve rahmetle anıyoruz.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • Her şeyi yapan Allah'tır. Allah mümine Kendi yolunda hizmet yaptığını göstererek onu şereflendirmiş oluyor.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • Göbekli Tepe tipik bir mason mabedidir. Taşların T biçiminde olması, kabartmalar üzerindeki sembollerin hemen hepsi masoniktir.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • PKK ile süreç diye bir şey olmaz. Çözüm süreci diye başlanan olayın nasıl neticelendiği bir kere tecrübe edildi, aynı hataya bir daha düşülmez. PKK'nın çözümden beklediği şey Öcalan'ın serbest bırakılıp komünist bir devletin başına geçirilmesi. Bunu tamamen unutsunlar.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • Barzani ve Barzani Peşmergeleri ile Stalinist, dinsiz PKK bir değildir. Barzani dindar muttaki bir insandır.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam bu samimiyetle devam ettiği müddetçe Allah yolunu hep açık tutar. Aksini umanlar heyecanlanmasınlar.

   (A9 TV; 21 Nisan 2017)

 • İnsanlar kalite ve özgürlük istiyorlar. Kadınların, sanatın, hayatın özgür olduğunu halka göstermek çok önemlidir. Sahil kesimleri, büyükşehirler "bizim özgürlüğümüzü bize hissettirin" diyorlar. Hükümetimiz bunun gereğini yapacak, özgürlüğü güçlendirecektir.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Benim kız arkadaşlarım hem fiziken güzel hem ruhen güzel. İmanlı, temiz, aşkı çok iyi bilen, sevecen insanlar. Bu yüzden hepsi çok etkileyici.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam gibi delikanlıyı kolay kolay bulamazlar. Şevki ve gayreti çok güzel. Rahat bıraksınlar güzel hizmetlerine devam etsin.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Sevgisizliğin, gaddarlığın deniz gibi olduğu dünyada sevgiyi, merhameti, affedici olmayı anlatan biziz. Gelenekçi ortodoks İslam'ın Müslümanlara verdiği zararı görüp akılcı ve şefkatli karşı anlatım yapan tek topluluk biziz.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Biz Kuran'ı samimi anlatıyoruz, hiçbir çıkar olmadan Kuran'ı anlatıyoruz. Biz din mühendisliği yapmıyoruz. Allah'a aşkımızı anlatıyoruz.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Oksijen çok büyük nimet. Kimse üzerinde durmuyor. Ekmek, meyve nimet diyorlar ama oksijenin ne kadar hayati bir nimet olduğunu anlatmıyorlar.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Sanayinin olması, inşaatların artması kalite ölçüsü değildir. Çin de üretim yapıyor ama kalitesi tam olmuyor. Kalite esas ölçü olmalı.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Ortadoğu ve Doğu'nun genel özelliği kalite eksikliği. Milletçe bunu değiştirelim. Türkiye kalitenin, sanatın kalesi olsun. Türkiye kalitenin kalesi olabilir mi diyorlar, olur. Ya Allah bismillah deyip başlamak gerekir. Sonrası akın akın gelir inşaAllah.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Çalkantılı denizde gidiyor gibi zorlu günlerden geçeceğiz ama sonucu hep güzellik olacak. Kimse ümitsizliğe kapılmasın, Türkiye aydınlığa gidiyor. Çok zorlu günlerden geçeceğiz, pek çok insan "gittik, bittik" diyecek ama 2023'lere ulaştığımızda herkesin yüzü gülecek inşaAllah.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Kuran'da Hz. İsa'nın yeniden dünyaya geleceği çok açık bir şekilde anlatılır.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Çok harika bir dönemde yaşıyoruz. Türkiye'nin sonu güzel olacak, zorlu dönemlerden geçmemiz kardeşlerimizi şaşırtmasın.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Hayır diyen de Evet diyen de tertemiz insanlar. Türkiye modern bir ülke. Daha çok referandum yapacağız, sonuçları kabul etmeye alışmak önemli.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Allah şehitlerimizin o güzel kervanına bizi de dahil etsin. Allah yatakta ölüm vermesin, şehadet nasip etsin inşaAllah.

   (A9 TV; 20 Nisan 2017)

 • Türkiye dünyanın sevgi merkezi olsun. Gerilimden uzaklaşalım, sevgiyi dünyaya öğreten olalım.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devletinin yönlendirdiği tarih, sanat ve siyaset anlayışını ortadan kaldıralım. İngiliz derin devleti Türk siyasetinden elini çeksin. O eli ilimle irfanla etkisiz hale getirelim.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • Sanatın en güzelini Türkiye'nin elde etmesi gerekir. Resimde, heykelde, müzikte dünyaya öncü olalım. Resitaller verilsin, operalar olsun.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • Sert ve gerilim üslubundan kaçınılacak, sanata, kaliteye önem verilecek, dekolte giyen de başörtülü olan da korunacak o zaman çok iyi olur.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • Putin'in modernlik anlayışı güzel, Kiliseye gidiyor sonra gençlerle dans ediyor, spor etkinliğine katılıyor. Benzeri model çok güzel olur.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • Kuran Müslümanlığı sanatın, kalitenin, bilimin, güzelliğin, neşenin, özgürlüğün, demokrasinin, vicdanın en üst seviyede yaşanması demektir.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • Başörtülünün de dekoltenin de eşit saygı gördüğünün çok iyi vurgulanması gerekir. Dekolteye karşı olan denize girene de karşı olur, bu bir süre sonra insanların hayatımıza karışılacak diye endişe duymasına sebep olur. O yüzden başörtülü ve dekolteyi eşit ön plana çıkarmak önemli. İnsanlar ellerinden yaşama sevinçlerinin alınmayacağını görmeli. Bunun için özgürlükler çok iyi korunmalı. Neşeli, sanat dolu hayat olmalı.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • Dekolteye saygı, sanata teşvik, güzelliği ön plana almak ve kaliteyi yükseltmek Hükümetin önceliği olmalı. Büyükşehirlere ulaşmanın yolu bu.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • Türkiye balistik çelik gibi bütün. Bölünme istemiyoruz. Türkiye İslam aleminin son bağımsız kalesi. İslam Birliği'nin umudu. Bu kalenin parçalanmasına ilimle irfanla izin vermeyiz.

   (A9 TV; 19 Nisan 2017)

 • Sevgisizlik oldukça yaygın. Farklı düşünceden farklı partiden olunca birbirlerine nefret duyup bunu normal karşılıyorlar. Bu sevgisizlik düzelecek. Sevgisizlere sevginin önemini öğreteceğiz. Böyle tipler kendilerini de sevmiyorlar. Sevgisizlere kardeşlerimiz itibar etmesinler.

   (A9 TV; 18 Nisan 2017)

 • En büyük amacım sevgi; Allah'ı sevmek, Allah'ın tecellilerini sevmek.

   (A9 TV; 18 Nisan 2017)

 • Allah 40 yıldır verdiğimiz ilmi mücadelenin karşılığında çok güzel neticeler yarattı, dindarlık her gün daha çok yayılıyor.

   (A9 TV; 18 Nisan 2017)

 • Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye talebe yapsın inşaAllah.

   (A9 TV; 18 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam yiğittir, moderndir. Hükümetimiz de aydın. Hükümetimiz sanata ve kaliteye öncelik verir, kadınlara öncelik tanınırsa sahil kesimlerden rahat oy alınır.

   (A9 TV; 18 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam'ın tüm ömrü çileyle geçti, tüm hayatı gözümüzün önünde. Kendisini eleştirenlerin çoğu onun çilesinin binde birini çekemez.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Her şeyi yaratan Allah'tır. Bizim kendimiz yapıyor gibi sanmamız da Allah'ın bir sanatıdır.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Kaderde Türkiye'nin sonu iyi ve güçlü olacak, zorlu günlerden geçsek bile sonuç mükemmel olacak inşaAllah.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Allah Türkiye'nin büyümesini, İslam Birliği'nin önderi olmayı nasip etsin. Ülkemizi bereketle sarsın, kardeşlik ruhunu pekiştirsin.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Hayat kaliteli ve modern olursa gelenekçi kardeşlerimiz de daha rahat yaşarlar, daha huzurlu olurlar. Sanatsız hayat, ruhu ve heyecanı öldürür. Gelenekçi kardeşlerimiz modernlikle dinin uyuşmadığını sandıkları için boş yere acı çekiyorlar. Modernlik ve din içiçedir.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Sanat kaybolursa kalite yok olur. O zaman insanların heyacanı, yaşama coşkusu ortadan kalkar. Bu ortamdan kimse mutlu olmaz.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Müslüman ülkeleri adeta yeni üretilen silahların deneme sahası olarak kullanıyorlar. İslam Birliği olmadığı için oluk oluk kan akıtıyorlar.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • “Eğlendiğiniz zaman Allah'ı anmaktan uzak durun” mantığı çok yanlıştır. Mümin her ortamda her güzellikte Allah'ı anar.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Peygamberimiz kendi devrinin en modern insanıydı. Modernlik, sanat ve kalite hayatın çok önemli unsurlarıdır.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Özellikle sanat ve kalite çok önemlidir. Sanat, güzellik karşıtlığı ve dekolte karşıtlığı oluştuğunda bu insanları rahatsız eder.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Modernliği ön plana almak, her düşünceden insana saygı duymak, dekoltenin de başörtülünün de özgür olduğunu göstermek çok önemlidir.

   (A9 TV; 16 Nisan 2017)

 • Tebliğ yaparken çocukla çocuk, yaşlıyla yaşlı olursun, karşındaki kişiyle uyum sağlayacak şekilde olur ve öyle İslam'ı anlatırsın. Tebliğ yapacak insanın akılcı olması gerekir. Bu inceliği anlamayan insanlar tebliğ yöntemlerimizdeki hikmetleri de anlamıyorlar.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • Polisimiz vatan, millet, bayrak için canını ortaya koyuyor, çoğu insan onların bu üstün yönünü kavrayamıyor.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • Kitap dağıtımı, kitapla yapılan tebliğ çok değerli, kıymetli bir çalışmadır. Kuran'ı, İslam'ı anlatan kitap alim hükmündedir.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • Küfrün içi hep nefret dolu olduğu için saygı hürmet bilmez. İğrenç ve itici konuları espri konusu yapar. Müslüman ise kaliteden zevk alır.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • İran kardeş ülkedir, dosttur. Şiiler bizim can kardeşimizdir. Müslümanların kardeş olması Allah'ın hükmüdür.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devletinin Türkiye'yi parçalamayı düşünen haritasını ilimle irfanla katlayıp ceplerine geri koyarız. Bunu tahayyül etmesinler.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • Mehdiyet karşıtları boş yere çırpınıyorlar. Kaderi değiştiremezler. Mehdiyet kaderde var, muhakkak gerçekleşecek.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • Şeyh Nazım Hazretleri Mehdiyeti sürekli anlatır ve savunurdu. Sultanımız'ın samimi talebeleri de şevkle heyecanla Mehdi'yi bekliyorlar.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • Mehdiyetin örtbas edilmesi en çok deccaliyetin işine yarar. Bu yüzden İngiliz derin devleti Mehdiyete karşıdır.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • Peygamberimiz (sav)'in vefatından bu yana Müslümanlar Mehdi'yi beklemiştir. Bu bekleyiş Müslümanlara her zaman şevk ve heyecan vermiştir.

   (A9 TV; 15 Nisan 2017)

 • Bizim her düşünceden arkadaşımız ve sevenimiz var. Tesettürlü kardeşlerimiz de var dekolte arkadaşlarımız da var.

   (A9 TV; 13 Nisan 2017)

 • Şeyh Nazım Sultanımız bundan 6 yıl önce Recep ayında Başkanlık sistemiyle ilgili seçim olacağını anlatıyor. Sultanımız çok mübarek insandı.

   (A9 TV; 13 Nisan 2017)

 • Allah hem güzellik yaratıyor hem de güzelliği sevdiriyor. Allah'ın kalbimize sevgi koyması çok büyük bir nimet.

   (A9 TV; 13 Nisan 2017)

 • PKK'nın silah bırakacağını düşünmek gerçekçi değil. Yapılması gereken akılcı, ilmi, fikri mücadeledir. PKK’yı ilimle yenilgiye uğratmaktır.

   (A9 TV; 13 Nisan 2017)

 • PKK'nın silah bırakması, silah gömmesi diye bir şey olmaz. PKK'nın hedefi açık, İslam alemiyle aramıza komünist set kurmak. PKK Türkiye'nin isteğiyle değil İngiliz derin devletinin isteğiyle hareket ediyor ve bölgede komünist set oluşturmak için kullanılıyor.

   (A9 TV; 13 Nisan 2017)

 • 15 Temmuz gecesi darbeye karşı en erken saatte en esaslı açıklamayı yapan kanal biziz. RTÜK de bu gerçeği raporunda ifade ediyor.

   (A9 TV; 12 Nisan 2017)

 • Güzel olan dışa dönük, neşeli, doğal olmaktır. Bazıları ise ağır olacağım diye kendilerini mutsuz bir hayatın içine çekiyorlar.

   (A9 TV; 12 Nisan 2017)

 • Bazı gençlerin hayatı sevgisizlikten mahvolmuş durumda. Bu kişileri akılcılıkla, sabırla eğitmek lazım, yavaş yavaş bu üsluptan kurtulurlar.

   (A9 TV; 12 Nisan 2017)

 • Müslümanlar Peygamberlere benzemekle mükelleftir. Müminin yaşadığı bir olayın Peygamberlere benzemesi Peygamberlik iddiası değildir.

   (A9 TV; 12 Nisan 2017)

 • Gençlerimizi sevgisiz, nefret dolu gibi göstermeye çalışan özel bir ekip var. Türkiye'yi ezdirmek için bunu yapıyorlar. Arka planı görmek lazım.

   (A9 TV; 12 Nisan 2017)

 • Bizim vesile olduğumuz bir iman seli var, Allah'ın izniyle bu iman selini kimse durduramaz.

   (A9 TV; 12 Nisan 2017)

 • Ben hoca değilim, alim değilim, böyle bir iddiam da yok. Defalarca bu konuyu anlattım. Bana ısrarla sen hocasın demesinler.

   (A9 TV; 12 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam bir insanın takatinin çok üstünde çaba gösteriyor ve bunun karşılığında hiçbir ücret beklemiyor. Allah rızası için gayret ediyor.

   (A9 TV; 12 Nisan 2017)

 • Aydın, modern, çağdaş Türkiye'yi bambaşka bir çizgiye çekmeye çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Kuran İslamı dünyaya hakim olacak, bağnazlık değil.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • Sanata, güzelliğe karşı olanların nasıl bir toplum istediklerini anlatmaları lazım. Açıktır ki bakımsız, özensiz, neşesiz bir hayat istiyorlar.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • Bitkinin kökü saç telinden daha ince oluyor, toprağın, çamurun içinde kirli ve zararlı hiçbir şeyi almayıp faydalı olanı meyveye taşıyor.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • Bağnazlık İslam'ı içten çökertmek için özel olarak kullandıkları bir model. Bağnazlık karşıtı Müslümanları gördüklerinde oyunları bozuluyor. Hayat dolu, neşeli, bakımlı, cazibeli, akıllı, görgülü, kaliteli Müslümanlar olduğunu gördüğünde tüm dünya İslam'a koşarak gelir. Bu yüzden bizim anlattığımız Kuran İslamı, İslamiyete karşı olanların çok ağırına gidiyor Tüm sistemlerini temelden ilimle yıkmış oluyoruz.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • Müziğin, dansın, güzelliğin Müslümanların elinde olması bazılarını çok kızdırıyor. Müslüman denildiğinde bakımsız olması gerekir diye inanmışlar. Sanat, güzellik kalite, cazibe Müslümanların elinde olduğunda İslam'ın çok rahat dünyaya hakim olacağını bildiklerinden engellemeye çalışıyorlar.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • Sadece kimyasal silaha karşı çıkmak vicdansızlıktır. Öldürmenin hepsi aynıdır. Kimyasala karşı çıkıp varil bombalarını görmezden geliyorlar. Bomba çeşidine göre sivilleri koruma kararı alıyorlar. Bu çok büyük acımasızlıktır. Tüm silahlara, tüm bombalara karşı olunmalı.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • Osmanlı'yı yıkanın İngiliz derin devleti olduğunu belgeleriyle ortaya koyduk. Türkiye'yi de şu an hedef yapan İngiliz derin devletidir.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • Kıbrıs bizim gönlümüzde, bizim parçamız. Kıbrıs'ta ilmi çalışmalarımız, kitap faaliyetlerimiz hep devam edecek inşaAllah.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devletinin nasıl büyük bir tehlike olduğunun herkes tarafından iyi bilinmesi önemli.

   (A9 TV; 11 Nisan 2017)

 • Tek elma ağacındaki akıl milyonlarca insanda yok. Ağaç her türlü minerali, vitamini tanıyor, yeterli oranda alıyor ve gereği gibi kullanıyor. Meyvenin içine topraktaki zararlı hiçbir şey geçmiyor, ağaç mükemmel bir arıtma sistemi kullanıyor.

   (A9 TV; 10 Nisan 2017)

 • Kaderde Türkiye'nin sonu iyi ve güçlü olacak. Arada yaşanan zorluklar bu gerçeği değiştirmez.

   (A9 TV; 10 Nisan 2017)

 • Eyalet sistemini asla kabul etmeyiz. Eyalet sistemi oluşması demek Allah esirgesin İslam Birliği'nin yolunun kapanması anlamına gelir.

   (A9 TV; 10 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devletinin etkisi altında olan kişilerin zihniyetinin Türkiye'de etki sahibi olmasına ilimle irfanla müsaade etmeyiz.

   (A9 TV; 10 Nisan 2017)

 • Biz İran ile kardeşiz. İran ile Türkiye birleşse Ortadoğu'da bir çok konu çözüme kavuşur. İki ülkenin dostluğunu daha da pekiştireceğiz.

   (A9 TV; 10 Nisan 2017)

 • Biz milletçe sonuna kadar Tayyip Hocam'ın şahsını koruyacağız. Onu ezmelerine asla fırsat vermeyeceğiz. Bu parti meselesi değil.

   (A9 TV; 10 Nisan 2017)

 • Daha özgürlükçü, sanata yoğun destek veren daha demokrat bir yapı Tayyip Hocam'ın da elini çok güçlendirir. Türkiye çok modern olmalı.

   (A9 TV; 10 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devleti sürekli faaliyet halinde. İdlib'deki saldırının ardında da onlar var.

   (A9 TV; 10 Nisan 2017)

 • Akıl an an yaratılır. Konuşma an an yaratılır. Aklı veren de konuşturan da Allah'tır.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Hz. Mehdi şefkat, merhamet insanıdır. Hz. Mehdi devrinde tüm silahlar kalkacak, kin, nefret, kavga tamamen bitecektir.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • “Ben Mehdi değilim, böyle bir iddiam ömür boyu olmayacak” diye defalarca söyledim. Buna rağmen bazıları garip bir panik yaşıyor.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Peygamberimiz “Mehdi'nin adı adıma uygun olacak” diyor, aynı olacak demiyor.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Kavgaya zemin hazırlayan ihtilafı teşvik etmek İslam'a uygun değildir. Kuran'a göre Müslümanlar arasında ihtilaf değil kardeşlik, birlik var.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • İhtilafta rahmet var diyenler bu mantık yüzünden Müslümanların birbirini kırıp geçirdiğini görmüyorlar. Kuran'a göre ihtilaf felakettir. İhtilaf Müslümanlara kan, savaş, çatışma getiriyor. Bu yüzden İngiliz derin devleti de ihtilafı silah olarak kullanıyor. Müslümanlar bir olmalı.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Hilal ile Haç mücadelesi diye bir şey yok. Deccaliyetle iman edenlerin ilmi mücadelesi var.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Mısır'daki Kıpti Hristiyanlara ibadet ederken saldırmak çok büyük bir vahşettir. Tüm ibadethaneler Müslümanların koruması altındadır.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Hepimiz bu ülkenin evladıyız ve kardeşiz. Gerilime sebep olabilecek her türlü üsluptan kaçınmak ve hep yatıştırıcı olmak önemlidir.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Deccal Hristiyanlarla Müslümanları birbirine düşürüp dine inananları ortadan kaldırmak istiyor. Bu oyuna gelmemek lazım. Bir Hilal ve Haçlı mücadelesi asla olmamalı. Bilakis dindar Hristiyan ve Musevilerle ittifak ederek dinsizliğe karşı ilmi mücadele verilmeli.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Hilal ile Haç mücadelesi var demek doğru değil. Dindar İseviler Müslümanların müttefiğidir.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Kuran'da Mehdiyet kapsamlı olarak anlatılır. Bir çok ayette Mehdiyet haber verilir.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Allah ilmi çalışmalarımızın etkisini kat kat artırsın. Dünyanın dört yanında yazılarımın yayınlanması Allah'ın nimeti.

   (A9 TV; 9 Nisan 2017)

 • Bağnazların kadınlara bakış açısının bozukluğu yüzünden İslam alemi mahvoluyor. Biz bağnazların oluşturduğu tahribatı kaldırmaya çalışıyoruz.

   (A9 TV; 8 Nisan 2017)

 • Çarşaflı da olsa dekolte de olsa tüm kadınların saygı gördüğü bir dünya istiyoruz.

   (A9 TV; 8 Nisan 2017)

 • Bu millet kendisi gibi insanların iktidarda olmasını istiyor, İngiliz derin devletinin adamlarını istemiyor.

   (A9 TV; 8 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam bu milletin özünü, milletin umut felsefesini ve ruhunu temsil eden bir insandır. O yüzden bu kadar seviliyor.

   (A9 TV; 8 Nisan 2017)

 • Biz İngiliz derin devletine dikkat çektikten sonra hem Türkiye'de hem de Rusya ve Amerika'da bir uyanış oldu, bu çok güzel.

   (A9 TV; 8 Nisan 2017)

 • Hadislerde böyle denmediği halde Mehdi 300-400 yıl sonra gelecek diyenler Müslümanları atalete sürükleyip şevklerini kırıyorlar.

   (A9 TV; 8 Nisan 2017)

 • Bazılarının Mehdiyet konusundan bu kadar panik yaşamalarının sebebi Mehdiyetin gerçek olduğunun farkına varmalarıdır.

   (A9 TV; 8 Nisan 2017)

 • Gerçek iman oluşması için tüm dikkati Allah'a vererek, hep Allah'tan yana olarak derin düşünmek gerekir. Dikkat dünyaya verilirse olmaz.

   (A9 TV; 8 Nisan 2017)

 • Sevgisiz, kıskanç insanların gözlerindeki ve yüzlerindeki anlamsızlık ve boşluk bu insanların nasıl kötü bir hayat yaşadığının ispatı oluyor.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • Kız arkadaşlarımın güzelliği, nezaketi, tutkusu, nurları, temizlikleri, görgüleri ve imanları kıskanç insanları çok öfkelendiriyor. Müminlerin güzelliği kötü ahlaklı insanlar için bir nevi azaptır. Onlar kıskandıkça müminler üzerindeki nimet daha da artar.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devletinin bir çok İslam ülkesinde alim görünüşlü yancı adamları var. Bunlar Müslümanların aleyhine faaliyet gösteriyor.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • Erbakan Hocamız çok mübarek bir insandı. Allah bizi kendisiyle cennette kardeş yapsın inşaAllah.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • Suriye'deki son olaylarda yine İngiliz derin devleti var. Kendilerince Müslümanlar aleyhine plan kurdular. Detaylarını sonra açıklayacağız.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • Tayyip Hocam “ne Şiiyim ne Sünni, ben Müslümanım” diyerek Kuran'a göre doğru olanı yapıyor. Tam bir Kuran Müslümanlığı örneği gösteriyor.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • Mehdiyet tüm dünyanın bayramıdır.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • Deccal zulüm ve kan getirir. Hz. Mehdi ve Hz. İsa (as) zahir olduğunda zulüm de bitecek, aydınlık, sevinç dolu yepyeni bir hayat başlayacaktır.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • Zulüm ve yoksulluk Mehdiyet devrinde Allah'ın izniyle yok olacaktır.

   (A9 TV; 7 Nisan 2017)

 • Bazı sözde alimlerin görevi Mehdiyeti engellemek. Kendilerince Mehdiyeti durduracaklarını sanıyorlar, durduramayacaklarını görecekler

   (A9 TV; 6 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devletini biz deşifre ettikçe tüm dünyada uyanma başladı. Amerika da felaketin farkına vardı.

   (A9 TV; 6 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devletine karşı tüm İslam aleminin birleşip fikren karşı mücadele yapması lazım. Aksinde deccaliyet tüm dünyayı mahvedecek.

   (A9 TV; 6 Nisan 2017)

 • Üst akıl yok diyenler İngiliz derin devletiyle ilgili ortaya koyduğumuz yüzlerce belgeyi görmezden geliyor. Milletçe uyanık olmamız gerekir.

   (A9 TV; 6 Nisan 2017)

 • Varil bombasına, kurşun yağdırmaya neredeyse hiç tepki göstermiyorlar. İnsan öldürmenin tamamına, tüm yöntemlerine karşı olmak gerekir.

   (A9 TV; 6 Nisan 2017)

 • Bombayla, tüfekle öldürmeyi adeta normal görüyorlar. Kimyasal silah olunca sadece tepki gösteriyorlar. Silahların tamamı dünyadan kalkmalı.

   (A9 TV; 6 Nisan 2017)

 • Kimyasal silah büyük zulüm. Ancak öldürmenin türü yoktur. Kimyasal silahı suç görüp varil bombalarını, diğer silahları suç görmemek anormallik. Masum insanları hedef alan her saldırı zulümdür.

   (A9 TV; 5 Nisan 2017)

 • Deccaliyetin aleni eylemlerine rağmen bazı hocalar Müslümanları uyutmak, atalete düşürmek istiyor. Tüm bunlara karşı dikkatli olunmalı.

   (A9 TV; 5 Nisan 2017)

 • Bitkilerdeki akıl nefes kesici. Bitkinin tek bir hücresindeki akıl, insan aklından milyonlarca kat üstün.

   (A9 TV; 5 Nisan 2017)

 • Mehdiyetin olduğu bir ülkede hiçbir zarar verici olay olmaz. Sarsıntılı dönemlerden geçilir ama netice hep güzellik ve hep hayırlı olur.

   (A9 TV; 5 Nisan 2017)

 • Türkiye demokratik bir ülke. Referandum bizim dostluğumuzu, kardeşliğimizi pekiştirir. Evet diyen de hayır diyen de bu vatanın evladı. Ben herkesin fikrine, vicdanına saygı duyarım, isteyen evet isteyen hayır der.

   (A9 TV; 5 Nisan 2017)

 • İslam ahlakının hakim olması demek tüm çatışmaların, savaşların bitmesi, sevginin, kardeşliğin, barışın, güzelliğin dünyaya yerleşmesi demektir.

   (A9 TV; 5 Nisan 2017)

 • Allah dilese herkes iman eder. Biz ibadet olarak gayret ediyoruz. Allah bizim gayretimizi ibadet olarak istiyor.

   (A9 TV; 5 Nisan 2017)

 • Dünya geçici, imtihanı zor. Şehitlerimiz ise ne güzel bir makama kavuşuyorlar, onların makamına imreniyoruz.

   (A9 TV; 5 Nisan 2017)

 • Kadın Allah'a kul olarak yaratılmış güzel bir varlıktır. Kadının eşya gibi kullanılmak üzere var olduğunu sananların mantığı çok çirkin. Kadın cennet arkadaşı olmak, Allah'ın rızasıyla aşkı yaşamak için evlenir. İlkel bir mantıkla hareket edenler kadını eşya gibi görüyor.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Üst Akıl İngiliz Derin Devletinin İçyüzü kitabını okuyan 300 yıllık planı tüm açıklığıyla görür .Bu kitap deccaliyete inen ilmi bir yumruktur.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Bitki toprağın içinden gereken malzemeyi seçip fabrikadan daha üst teknolojiyle meyvenin sebzenin içine tek tek eşit miktarda yerleştiriyor. Bitkinin aklı insan aklından milyonlarca kat üstün. Her bir minerali, vitamin, proteini tanıyor, seçiyor, alıyor, ürünlerine eşit dağıtıyor.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Allah'ın aklını kabul etmeyenler cehennemde kendilerinin savunduğu tesadüf mantığının nasıl bir ortam oluşturduğunu görecekler.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Mehdiyet canlılık getirir. İslam Birliği’ni istemek canlılık getirir. Aksinde İslam aleminin üzerini halsizlik, cansızlık ve uyku bürüyor.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • İnsanların çoğunluğu Darwinizm yüzünden imanlarını kaybediyor. Alimlerin asıl üzerinde durması gereken konu bu, hakiki imanı anlatsınlar.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsı manevisi değil bizzat şahsının geleceğini anlatıyor.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • İslam alemi kan içinde, bazıları "pilav yemek sünnet mi, deodorant helal mi" gibi konularla ilgileniyor. Mümkün olduğunca hiçbir konuya girmeden kendi rahatlarını koruyacak şekilde yaşamak istiyorlar. Tüm bunlara karşı biz hiçbir menfaat ummadan burada her zaman münafıklara, İngiliz derin devletine, Darwinizme, dinsizliğe karşı var gücümüzle fikren mücadele etmeye devam edeceğiz.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Medeniyetler çatışması İngiliz derin devletinin ortaya attığı düşüncedir. Hilal ile Haç birbirine düşmanmış gibi göstermek oyuna gelmek olur.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Müslüman, Hristiyanlara toptan tavır almaz tam tersine dindar Hristiyanlarla kötülüklere karşı ittifak eder. Hristiyan düşmanlığı yanlıştır. Bediüzzaman da dindar İsevilerle Müslümanların ittifak etmesi gerektiğini söylüyor. Hristiyan-Müslüman çatışmasından kesinlikle kaçınmak lazım.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Yeni bahar İttihad-ı İslam olacaktır. Hz. Mehdi'nin çıkışı, İsa Mesih'in nüzulu Müslümanlar için gerçek bahardır.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Başbuğ Türkeş'in varlığı tüm Türkiye için çok büyük bir manevi güç ve nimet olmuştu. Allah tüm ülkücü şehitlerden gani gani razı olsun.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Bazı çevreler Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında çatışma istiyor. Bu çatışmaya zemin oluşturabilecek her türlü üsluptan kaçınmak gerekir.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Bugün İdlib'de genel Suriye'de yaşayan felakette Obama yönetiminin İngiliz derin devletinin etkisiyle izlediği siyasetin büyük etkisi var.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Eğer Kuran'a dayalı İslam yaşanırsa Müslümanların başındaki felaketlerin hepsi son bulur.

   (A9 TV; 4 Nisan 2017)

 • Hiçbir Müslüman "Ben ne yapabilirim ki" dememeli. Toplu duada büyük sırlar vardır. Allah'tan İslam aleminin birliğini isteyelim.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • “Deccal nerde ki İslam Birliği olmaz ki Mehdiyete ne gerek var ki” diyenler mazlumların çektiklerini umursamıyorlar. Müslümanlar bir manevi önder etrafında birleşmedikçe sadece Kuran'a bağlanmadıkça bu acılar bitmeyecektir. İdlib’deki her bir çocuktan, Rohingyalı her bir kadından, Akdeniz’de boğulan her bir mazlumdan tüm Müslümanlar sorumlu.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Allah Müslümanlara çözümü göstermiş, “birlik olun” diye buyuruyor. İslam alemi Allah'ın gösterdiği yola uymadıkça çözüm oluşmaz.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • El kadar çocukların şehit edildiği, mazlumların acımasızca ezildiği bir dünyada Müslüman kendini öncelikli göremez.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • İngiliz derin devletinin baskısı, münafıklar, Darwinizm bazı Müslümanları hiç ilgilendirmiyor, tek dertleri kendi gelecekleri oluyor. Darwinizm, materyalizm gibi Müslümanların üzerindeki baskının sebebi olan konuları hiç anlatmadıkları için bir çok imkana sahip oluyorlar. Ana hayati konuları anlatsalar menfaatleri zarar göreceği için Mehdiyet, İslam Birliği, İngiliz derin devleti gibi konulara hiç girmiyorlar.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Seveni olmayan insanlar sadece nefret ve kıskançlık içinde kavruluyor, ızdırap içinde yaşam sürüyorlar. İslam terbiyesi almayanlar Allah'ın müminlere verdiği nimetleri kıskanırlar. Onlar kıskançlıkla acı çektikçe müminlerin bereketi artar.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Biz dünyanın hiçbir yerinde tek damla kan akmasını istemiyoruz. Zulmün her türlüsüne karşıyız.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Dinden para kazanılmaz. İslam'ı anlatmak karşılığında ücret alınmaz.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • İslam Birliği oluşacak, İslam ahlakı dünyaya hakim olacak, her yer barış ve kardeşlikle dolacak.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Amerika üzerinde İngiliz derin devletinin bir nevi gizli işgali vardır. Bir çok Amerikan kurumu üzerinde İngiliz derin devleti hakimdir.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • İsa Mesih'in ve Mehdi (as)'ın bir an önce zahir olmasını Allah'tan istiyoruz inşaAllah.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Gerçek devrim deccaliyetin fikren bitmesi, Mehdi vesilesiyle İslam ahlakının güzelliğinin dünyaya hakim olmasıyla yaşanacak.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Barışçıl, demokrat olan komünistlere saygımız var, ancak şiddeti savunan ve uygulayanları milletçe kabul etmeyiz.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Nereye baksak altın oran, mükemmel bir renk uyumu ve düzen görüyoruz. Allah'ın sanatı muhteşem. MaşaAllah.

   (A9 TV; 3 Nisan 2017)

 • Allah beni de kardeşlerimizi de Hz. Mehdi'ye ve İsa Mesih'e talebe yapsın, İslam ahlakının hakimiyetini bizlere göstersin.

   (A9 TV; 2 Nisan 2017)

 • Darwinizmin geçersizliğini bilimsel olarak anlatan tek eserler benim kitaplarım. Bu kitapların olduğu yere deccaliyet giremez.

   (A9 TV; 2 Nisan 2017)

 • Gücün sahibi Allah'tır. İslam ahlakının hakim olması için Mehdi'yi vesile edecek olan Allah'tır.

   (A9 TV; 2 Nisan 2017)

 • Atatürk İngiliz derin devletinin oyunlarının farkında olduğu için komşu ve bölge ülkeleriyle ittifak etti. Bu çok doğru bir stratejiydi.

   (A9 TV; 2 Nisan 2017)

 • Biz başta başkanlık sistemine bölünme getireceği için karşı durduk. Bölünmeye kapalı olan Partili Cumhurbaşkanlığı'nı destekleriz dedik.

   (A9 TV; 2 Nisan 2017)

 • Devlet Bahçeli akılcı düşünen, makam mevki peşinde olmayan, hiçbir çıkar beklemeden vatanı, milleti seven bir insandır.

   (A9 TV; 2 Nisan 2017)

 • Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz ve deccali hep birlikte, ilimle yeneceğiz.

   (A9 TV; 1 Nisan 2017)

 • Sayın Bahçeli, Başbuğ'un yetiştirdiği çok değerli bir insan, konuşmaları da çok doğru ve hikmetli oluyor.

   (A9 TV; 1 Nisan 2017)

 • İslam alemini mahvedenler münafıklardır. İngiliz derin devleti de münafıkları kullanır, yancı, aşağılık adamları kandırır ve hizmet ettirir.

   (A9 TV; 1 Nisan 2017)

 • Avrupa'da dinsizlik yaygın oysa gençler gerçek İslam'ı bilseler etkilenirler ama gelenekçi İslam anlatımları yüzünden dinden uzak duruyorlar.

   (A9 TV; 1 Nisan 2017)

 • Biz bir aileyiz, bu millet, bu vatan, bu Devlet bizim, Tayyip Hocam'a da laf söyletmeyiz, İngiliz derin devleti bunu iyi bilecek. Tayyip Hocam kabadayıdır, cesurdur, onu kendilerince korkutmaya çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Tayyip Hocamı asla yalnız bırakmayız.

   (A9 TV; 1 Nisan 2017)

 • Allah'ın varlığı cennet demektir, bizi neşelendirir, sonsuz yaşam demektir, bu bir insanın en hoşuna gidecek nimetlerden biridir.

   (A9 TV; 1 Nisan 2017)

 • Darwinizm, Allah'a kul olmak istemeyen, ağırına giden kişilerin sarıldığı, herşeyi tesadüfle açıklamaya çalışan içi boş bir iddia.

   (A9 TV; 1 Nisan 2017)

 • Türkiye'yi Irak ve Suriye'den beter edecek felsefi bir tehlike bağnazlığın içinde yatıyor. O yüzden bu konunun üzerinde çok duruyoruz.

   (A9 TV; 31 Mart 2017)

 • Her toplumun içinden kötü insanlar çıkabilir ama iyi olanlar hep dosttur, kardeştir. Musevi, Hristiyan toptan kötü demek Kuran'a uygun değil.

   (A9 TV; 31 Mart 2017)

 • YPG Avrupa'ya verdiği mesajda kendisini sözde kadın özgürlüğünü savunan ve bağnazlığa karşı olan bir yapı olarak tanıtıyor. Bu şekilde Avrupa ve Amerika'dan destek alıyorlar. Türkiye çok modern ve özgür olursa bunların bu yalanını da açığa çıkarmış olur.

   (A9 TV; 31 Mart 2017)

 • Dünyanın her yerinde bir çok insanın tebliğ yapamadığı ortamda İslam'ı anlatıyoruz. Darwinist felsefenin dünyayı boğmasına engel oluyoruz. Anti Darwinist ilmi çalışmamız imanlı nesil yetişmesine vesile oluyor. Bağnaz bazı çevreler onları nasıl bir beladan koruduğumuzu anlamıyor.

   (A9 TV; 31 Mart 2017)

 • Mehdiyet heyecanı olmadığında İslam aleminde derin bir uyku oluşuyor.

   (A9 TV; 31 Mart 2017)

 • Tayyip Hocam üslubu ve yaşantısıyla modern, aydın bir insan. “Ne Şii'yim ne Sünni” demesi de çok büyük güzellik.

   (A9 TV; 31 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin hareketlendiği bir çok olayla görülüyor. Allah müminlere ve ülkemize yönelik kurdukları tüm tuzakları etkisiz hale getirir.

   (A9 TV; 31 Mart 2017)

 • Özgürce yaşamanın olamayacağını vurgulamaya çalışanlar boşuna uğraşıyorlar. Türkiye özgür, modern bir ülke, daha da özgür olacak.

   (A9 TV; 30 Mart 2017)

 • "Eğlendiğiniz zaman Allah'tan bahsetmeyin" demek çok yanlış bir zihniyettir. Biz dindarız, nerede ne yaparsak yapalım Allah'ı anarız.

   (A9 TV; 30 Mart 2017)

 • Bu program dini program değil. Sohbet, eğlence programı. Ben dindar bir insan olduğum için her yerde Allah'ı anarım.

   (A9 TV; 30 Mart 2017)

 • Hükümeti sanata, müziğe, dansa, insanların neşesine karışıyormuş gibi göstermeye çalışanlar boşa uğraşıyorlar.

   (A9 TV; 30 Mart 2017)

 • Dünyanın bir çok yerinde nefret hakim oldu. Buna karşı biz sevgiyi yerleştireceğiz inşaAllah.

   (A9 TV; 30 Mart 2017)

 • Kadınlar bakımla güzel oluyor. Bakımlı kadına düşmanlık duymak ya da tehlike olarak görmek çok ilkel ve yanlış bir bakış açısı.

   (A9 TV; 29 Mart 2017)

 • Bu millet mübarek bir millettir, bereketli bir millettir. Allah bu milleti hep korur inşaAllah.

   (A9 TV; 29 Mart 2017)

 • Süleyman Hilmi Tunahan çok mübarek, nurlu bir insandır, hem büyük alimdir hem ilim adamıdır. Hayatı büyük hizmetle geçmiştir.

   (A9 TV; 29 Mart 2017)

 • Tayyip Hocam'ın güzellik uzmanlarıyla bir araya gelmesi modernliğini göstermesi açısından çok güzel olmuş.

   (A9 TV; 29 Mart 2017)

 • Boğaz köprülerinde intiharı engelleyecek nitelikte yüksek tel veya cam koruma yapılması gerekir. Kesin engelleyici tedbir alınmalı.

   (A9 TV; 29 Mart 2017)

 • Biz aklı başında bir milletiz. Referandum sonucu ne olursa olsun bir kargaşa çıkmaz. Korku yayan üslupları kimse kullanmasın. Biz demokratik bir ülkeyiz, ilk defa referanduma gitmiyoruz. Sonuç her durumda vatan millet için güzel olur. Tedirginliğe gerek yok.

   (A9 TV; 29 Mart 2017)

 • Münafıklık konusu İslam alemi için çok önemli. Bu konu üzerinde hep duracağız.

   (A9 TV; 29 Mart 2017)

 • İran dost ülkedir. Yüzlerce yıldır dost olduğumuz bir ülkeyi karşımıza alacak bir üsluptan kaçınıp hep şefkatle yaklaşmak gerekir.

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • İran ile Türkiye'nin arasını bozmak isteyenlerin oyununa gelmemek gerekir. İran tertemiz bir Müslüman ülkesidir, ırkçılık ithamı doğru olmaz.

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • Atalarından batıl bir din getirmişler o batıl dini Kuran'da arıyorlar. Kuran'da bulamadıklarında da bunu kabullenemiyorlar.

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • Allah Kuran'da her şeyin açıklandığını bildirmiştir. Kuran yeterli değil diyenler Allah'ın bu hükmüne karşı geliyorlar. (Nahl Suresi, 89: Her ümmet içinde kendi nefislerinden onların üzerine bir şahid getirdiğimiz gün, seni de onlar üzerinde bir şahid olarak getireceğiz. Biz Kitab'ı sana, herşeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.)

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • İngiliz derin devleti Abdülhamit döneminden beri Türkiye'nin yakasını bırakmamıştır. Abdülhamit de İngiliz derin devletinin mağdurlarındandı.

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • Müslüm Gürses çok değerli, kıymetli bir sanatçı ve insandı. Allah gani gani rahmet etsin.

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • Türkiye'yi bölmeye yeltenmek İslam Birliği'ne engel olmak demektir. Buna yeltenen olursa dünyada taş taş üstünde kalmaz.

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • Tayyip Hocam'ın cübbeli Lawrence'lar var diyerek İngiliz derin devletine dikkat çekmesi çok güzel olmuş. Bu samimi üslubunu tebrik ediyoruz. Tayyip Hocam ne Sünniyim ne Şiiyim diyerek İngiliz derin devletinin islam alemini parçalama oyununa en etkili darbeyi indirdi maşaAllah.

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • Kürtler çok güzel insanlardır. Kürtlerle biz Hz. Adem'den bu yana kardeşiz. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz.

   (A9 TV; 27 Mart 2017)

 • Gelenekçi ortodoks sistemi savunanlar anlattıkları hayatı kendileri de yaşamıyorlar. Yaşanması mümkün olmayan bir hayat anlatıyorlar.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Kuran'a göre dinde baskı yoktur. Kimseyi Müslüman olmak için zorlayamazsın, baskı ve zor insanları münafık yapar.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • İran ile Türkiye dosttur. İran'dan misafirlerimiz sık sık Türkiye'ye gelsinler, hepsini en güzel şekilde ağırlayalım.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin tüm tuzaklarına karşı milletçe Tayyip Hocam'ın yanındayız. Gönlü çok rahat olsun.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Müziğe, heykele, resme, dekolteye, güzelliğe karşı o kadar şartlanmışlar ki bir türlü nimetleri kabullenemiyorlar. Mekkeli müşrikler de böyleydi. Eğlenceyi, bakımlı olmayı, özgürlüğü kendilerine hak görüyor ama kadınların da hakkı olduğunu bir türlü kabullenemiyorlar.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • 15 Temmuz darbesinin ardında İngiliz derin devleti vardır. Bir yandan Türkiye'ye şirin görünmeye çalışırken bir yandan darbe planlıyorlar.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Bağnazlık yüzünden insanlar İslam'ı yaşayınca hayatın tüm neşesini ve güzelliklerini kaybedeceklerini sanıyorlar. Oysa Kuran İslamı yaşandığında dünyanın tüm güzellikleri insanın hayatında olur. İnsanlar gerçek sevinç ve mutluluğu bulur.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Kaliteli, modern, aydın bir Müslüman modeli hakimiyeti olsa Türkiye tüm dünya tarafından çok sevilir.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Amansız bir Musevi düşmanlığı Kuran'a uygun değil. Allah bir kavmi toptan lanetlemez.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Kuran yeterli değil demek en büyük fitnelerden biridir. Kuran'da Allah her şeyi açıkladığını ve Kuran'ın yeterli olduğunu bildirmiştir.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Peygamberimiz (sav) ve sahabenin Kuran'dan başka bir dini yoktu. Sonraki nesiller Kuran'dan uzaklaşmaya vesile oldu.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Eğer İslam Kuran'da anlatıldığı gibi yaşansa dünya cennete döner. Bağnazların anlattığı hiçbir şey Kuran'da yok. Bağnazlığın mantığı devam ederse Allah korusun insanlar tamamen İslam'dan uzaklaşır. Bu tehlikenin tek çözümü Kuran İslamı'dır.

   (A9 TV; 26 Mart 2017)

 • Suriye'de çıkacak fitneler detaylı bir şekilde hadislerde de anlatılmıştır. Bu fitneler Mehdi zahir olana kadar devam edecektir.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Tevrat'ta Şam, Mısır, Irak gibi bölgelerde yaşanacak olaylar kapsamlı anlatılmıştır. Derin güçler bu anlatımlara göre hareket ederler.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Allah, zalimleri lanetler. Bir toplumu toptan mazlumu, zalimi ayırmadan lanetlemez. Böyle bir lanet inancı putperest düşüncede vardır.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Atatürk de çok şıktı, çok bakımlıydı. Tayyip Hocam'a da şıklık çok yakışır. O Cumhurun reisi, milleti temsil ediyor, dilediği gibi şık olacak.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Dabbetü’l Arz, dünyada imanın çöktüğü dönemde Allah'ın verdiği söz yani Mehdi çıktığında Mehdi'ye yardımcı olacak internet teknolojisidir.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Masum Hristiyan ve Musevileri seviyoruz. Kuran'a göre onlar Kitap Ehli ve Müslümanların koruması altında olan güzel insanlar.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Dabbetü’l Arz ile ilgili hadisleri incelediğimizde bugünkü internet ve televizyon teknolojisini haber verdiğini görürüz.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Yecüc ve Mecüc İsa Mesih ve Mehdi'den sonra ortaya çıkacak iki büyük terrorist, anarşist güçtür.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Osmanlı'yı parçalara ayıran, Ortadoğu'nun haritasını çizen Churchill milletimiz açısından övülecek bir insan değildir.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin siyaseti ırkçılık üzerine kuruludur. Hitler'i besleyip büyüten de İngiliz derin devletinin finansörleri olmuştur.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Churchill ırkçı ve faşistti. Türkleri, Kürtleri, Zencileri, Arapları, Hintleri aşağı ırk olarak görüyor ve yok edilmeleri gerektiğini savunuyordu.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Churchill Anglo-Sakson ırkını üstün gören, diğer ırkları ise adeta hayvandan aşağı gören, suni kıtlıklarla onbinlerin ölümüne sebep olan biridir.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • Faşizmin de komünizmin de kurucusu İngiliz derin devletidir. Dolayısıyla Nazizm'i kurup besleyen de İngiliz derin devletidir.

   (A9 TV; 25 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin saldırı ve baskısı çok güçlü, buna rağmen Hükümetin başarıyla ayakta kalıp hizmetine devam etmesi büyük bir başarı.

   (A9 TV; 24 Mart 2017)

 • Yahudi karşıtlığı samimiyetsiz bir tavırdır ve şeytani bir yaklaşımdır. Gerek Yahudiler, gerek Ermeniler gerekse başka herhangi mazlum bir toplulukla uğraşmak Allah'ın hoşnut olmayacağı bir tavırdır ve günahtır.

   (A9 TV; 24 Mart 2017)

 • Hadis'e göre galibiyet ve üstünlük Hz. Mehdi (as) zuhur edince gerçekleşecektir. (İmam Bakır aleyhisselam'dan nakledilen başka bir hadiste şöyle geçer: BU GALEBE (GALİBİYET) VE ÜSTÜNLÜK AL-İ MUHAMMED'DEN OLAN HZ. MEHDİ (A.S.) KIYAM EDİNCE GERÇEKLEŞECEKTİR. ÖYLE Kİ, YERYÜZÜNDE HZ. MUHAMMED MUSTAFA'YI (ONUN PEYGAMBERLİĞİNİ) İKRAR ETMEYEN BİR KİMSE KALMAZ." (Tefsir-i Burhan, c. 2, s. 121.))

   (A9 TV; 24 Mart 2017)

 • Deccal, İngiliz derin devletinin başıdır.

   (A9 TV; 24 Mart 2017)

 • Mehdiyet inancı insanların bilinçaltında mutlaka vardır.

   (A9 TV; 24 Mart 2017)

 • Cennette çiçek kopartıldığı an, aynı anda yine dalında yaratılır, cennette çiçekler konuşabilir.

   (A9 TV; 24 Mart 2017)

 • Kuran’da recm cezası yok, özellikle Kuran’da var gibi göstertip Avrupa’da İslamofobi’yi yaygınlaştırmayı planlıyorlar.

   (A9 TV; 24 Mart 2017)

 • Tayyip Hocam namazında niyazında, nur gibi insan. Bu vatanın evladı, bizim kardeşimiz. Bu konuda vicdanlı olunmalı.

   (A9 TV; 24 Mart 2017)

 • Çocuklarla hayvanların birbirine sevgisi, birbirini bütünleyen, ruha çok güzel etki yapan bir sevgidir.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Türkiye'nin modern olduğu, dekolte veya çarşaflı kadınların özgür olduğu, sanata değer verildiği görülürse tüm dünyanın üslubu değişir.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Gençlerin geleceğini karartan sistem Sümer ve eski Mısır devrinden gelen Darwinist hurafedir.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Peygamberimiz (sav)'in kılıncı ve hırkası Mehdi'ye hediye olarak bıraktığı güzel emanetlerdir. Mehdi'nin bu emanetleri giydiğini göreceğiz.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin bazı yancılarının son dönemde Türkiye yanlısı gibi görünmeye çalışmalarının sebebi bizim oyunlarını deşifre etmemiz.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Tayyip Hocam büyük bir fedakarlıkla sabahtan akşama kadar vatan millet için uğraşıyor. Aleyhine tuzak kuranlar boşa gayret ediyor.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Müminin imtihanın en önemli kısmı küfre, deccaliyete, tuğyana karşı ilimle, sabırla, şefkatle yaptığı mücadeleden oluşur.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Müminlerin aleyhinde faaliyet olması normal bir durumdur. Müminin karşısında münafıklar ve deccaliyet yoksa asıl o zaman anormallik vardır.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Dekolteye, kadına değer vermeye karşı olanların sunduğu hayat cehennem gibi. Kuran'a uyulduğunda ise cennet gibi bir dünya oluyor.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Vefatının 57. seneyi devriyesinde, Bediüzzaman Üstadımıza Allah gani gani rahmet etsin.

   (A9 TV; 23 Mart 2017)

 • Süleyman Hilmi Tunahan tertemiz, hayatını Allah'a adamış, ihlaslı, mübarek bir insandı.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Hz. Mehdi sevgiyi, şefkati, merhameti anlatmaya gelir. Hz. Mehdi kendini Allah'a adayan ve Allah için hizmet eden bir kişidir.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Nisa Suresi'nin 75. ayetinde Müslümanların çok zor dönemlerden geçeceği, bu dönemler geldiğinde Mehdi'yi istemek gerektiği anlatılır.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Mehdiyetin Tevrat'ta olduğunu haber veren Kuran'dır. Kuran'da bildirildiği gibi Tevrat'a baktığımızda Mehdiyeti görüyoruz.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Mehdi inancının Tevrat ve Zebur'da olması, Mehdiyetin tüm dinlerde olduğunu ve hak olduğunu ispatlayan bir delildir.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Bediüzzaman İsa Mesih'in şahsının yeniden yeryüzüne gelişinin kesin olduğunu anlatmıştır.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Türkiye'nin kaderi güzel. Müslümanların kaderi güzel. Her müminin kaderi güzeldir. Kader, Allah'ın en büyük sanatlarından biridir.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Binali Yıldırım çok güzel ahlaklı ve sevgi dolu bir insan. Alevi kardeşlerimize gösterdiği sevecenlik de çok güzel. Hep güzel makamlarda olsun.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Soğuk, dinden para kazanan din teknikeri olan insanları halk sevmiyor ve itibar etmiyor. Bu da söz konusu kişilerin hasetine sebep oluyor. Din teknikerleri kendi yalnızlıklarını öfkeyle karşılayıp diğer Müslümanların da yalnız kalmasını istiyorlar. Allah bunlara başarı vermez.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Hiç seveni olmayan, kendisini Müslümanlardan üstün gören, sürekli Müslümanları tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan din teknikeri tiplerin ezik ve özenti bir karakteri oluyor. Hedefleri Darwinizm, materyalizm, dinsizlik değil Müslümanlar oluyor. Bunlar genellikle imana vesile olan çalışma yapmak yerine dinle para kazanan, Müslümanları rahatsız eden, ellerindeki imkanı Müslümanlar aleyhine kullanan insanlar oluyor.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Bazı insanlar sunulan bir imkan olduğunda onu sonuna kadar kullanmak istiyorlar, bu görgüsüz bir tavırdır ve israftır. İsraf haram olur.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Londra’da yaşanan terör eylemini kınıyor, İngiliz halkına geçmiş olsun diyoruz. Terör ve şiddet Darwinist, materyalist ideolojinin ürünüdür. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz.

   (A9 TV; 22 Mart 2017)

 • Bağnaz sistemin anlattığı dünya dehşet verici, bu anlatılanların Kuran'a dayalı İslam anlayışıyla hiçbir bağlantısı yok.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Avrupa'nın İslam karşıtlığının temelinde bağnazlığın sevgisiz, sanatsız, tahammülsüz, görgüsü zayıf zihniyeti var. Elbette Avrupa'nın ırkçı ve Müslüman karşıtı tutumu çok yanlış. Ancak bağnazların da müzikten, heykelden, sanattan nefret eden tutumu Avrupa'daki bu mantığın zemin bulmasını sağlıyor. Kadının dövülmesi gerektiğini söyleyen, annesinin diz kapağını tahrik edici bulan, dekolte kadın gördüğünde hayvani tepkiler veren zihniyetten Batı'nın rahatsız olması haksız değil. Bu kültür bozukluğunun düzelmesi şart.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Ülkücü camianın dünya, makam, mevki beklentisi yoktur. Hepsi has dava adamıdır. Vatan, millet için canlarını ortaya koyarlar.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • İncil'de Allah'ın güzel hükümleri vardır ve Kuran'da İncil'den "nur ve hidayet kaynağı" olarak bahsedilir. Tevrat için de aynı şey geçerlidir. (Petrus'un Birinci Mektubu, Bap 2, 15-17: Allah'ın kulları gibi iyilik işleyerek, akılsız adamların cehaletini susturun. Bütün insanlara hürmet edin. Kardeşliği sevin. Allah'tan korkun...)

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Allah Anti-Christ'e karşı Hristiyan kardeşlerimizle birlikte fikren mücadele etmeyi nasip etsin. Bediüzzaman da Hristiyan ve Müslüman ittifakının önemli olduğunu söylüyor, bunu en kısa zamanda gerçekleştirmek dileğimizdir.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Hristiyan - Müslüman kardeşliğini meydana getirecek olan İsa Mesih ve Hz. Mehdi (as)'dır. Her ikisinin de şu anda dünyada olduklarına inanıyoruz.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Allah Hristiyanları, Musevileri kardeşler haline getirsin, hepsine Kendisi'ni çok sevdirsin, samimi dindarlar olmalarını nasip etsin.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Kitaplarımda samimi, akılcı, bilimsel anlatımlar olduğu için insanlarda çok olumlu etki yapıyor, bu da Allah'ın gücü ile oluyor.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Her şey zamanla daha güzel olacak, biz İsa Mesih'in dünyada olduğuna ve çok yakında onu göreceğimize inanıyoruz.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Hristiyanların Allah'a inanması ve Allah'ı sevmesi çok önemli bir konu ve bir güzelik.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Bazı bağnaz mantıktaki kişiler Hristiyan ya da Musevi olmayı suç gibi görüyorlar ama bu hatayı biz ilimle, doğrusunu anlatarak düzelteceğiz.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Dindar Hristiyanların varlığı bizleri sevindirir.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • İtalyan gençliğinin, Fransız gençliğinin, tüm dünya gençliğinin kurtuluşu ve gerçek Hristiyanlar olmaları bizim için mutluluk vesilesi olur.

   (A9 TV; 21 Mart 2017)

 • Allah Bediüzzaman'a çok fazla harika nasip etmiştir. Bediüzzaman Hazretleri çok mübarek, dürüst, samimi bir insandır.

   (A9 TV; 20 Mart 2017)

 • İslam alemi, Museviler ve Hristiyanlar Hz. Mehdi'nin ve İsa Mesih'in gelişinin bu yüzyıl olduğunu ittifakla kabul ediyorlar.

   (A9 TV; 20 Mart 2017)

 • Suriyeli misafirlerimizin Türkiye vatandaşlığına alınması çok güzel olur. Ölümden kaçan 3 milyon insana sevgisizlikle yaklaşmak vicdansızlık.

   (A9 TV; 20 Mart 2017)

 • Hz. Mehdi, savaşları ve akan kanı durduracak insandır. Hz. Mehdi zamanında silahların hepsi kalkacak, bir damla kan dahi dökülmeyecektir.

   (A9 TV; 20 Mart 2017)

 • İnsancıl, merhametli olanların dünyaya hakim olacakları yani İslam ahlakının hakim olacağı İncil'de de bildirilmiştir.

   (A9 TV; 20 Mart 2017)

 • Erbakan Hocam, Tayyip Hocam'ı çok sabırlı, azimli ve kararlı bir insan olarak yetiştirdi. Rahmetli Erbakan Hocam da çok azimliydi.

   (A9 TV; 20 Mart 2017)

 • Bazı Müslümanlar deccaliyetin yaptığı zulümden tek kelime dahi bahsetmiyorlar. Mehdi’yi anmamak için zulmü görmezden geliyorlar.

   (A9 TV; 20 Mart 2017)

 • Mehdiyet sevgidir, dostluk kardeşliktir, kalitedir, sanattır, Allah'ın tüm güzelliklerinin tecellisidir. Durdurmaya kimsenin gücü yetmez.

   (A9 TV; 20 Mart 2017)

 • İslam alemi dünyayı yöneten bir avuç kişiye mağlup oluyorsa bunun üzerinde çok iyi düşünmek gerekir. Müslümanların bu konuyu çok iyi düşünüp tuğyana karşı birlik olup ilimle, irfanla çok iyi karşılık vermeleri gerekiyor.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Kuran'a uygun olmayan hadisler ne o döneme, ne bu döneme hiçbir döneme hitap etmiyor. Tamamen uydurma, hurafe izahlardır bunlar.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Allah İsa Mesih dışında hiçbir Peygamber için kıyamet alameti demiyor. Bu İsa Mesih'in gelişinin delillerinden biridir.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Cennetin en güzel nimeti müminlerin Allah'ın Zatı'nın tecellisini görecek olmasıdır.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Bağnaz anlayış hayatı zehir ediyor. Anlattıkları hayatın İslam ile ilgisi yok ama çoğu insanın İslam'a karşı olmalarına sebep oluyor.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Kadının dövülmesini savunan, sanatın yasak olmasını, gülmenin, neşenin haram olduğunu söyleyen din Kuran'daki İslam değildir.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Türkiye çok modern olursa kadın özgürlüğü, resim, heykel, müzik, kültür, kalite, görgü, klaslık Türkiye'nin ana duruşu olursa kimse bir şey yapamaz.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Asıl imanın üzerinde durmak lazım. İmanın olduğu bir ülke yıkılmaz. Samimi imanın olması o ülkenin ayakta kalmasını sağlar.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Allah'ın nimeti ve sanatı çok kapsamlı. Her birini teker teker incelemek, üzerinde teker teker düşünmek gerekiyor.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Gözü, eli, ayağı olmayan köklerin toprağın içinden ne alacağını bilmesi, çiçeğin içinde renk uyumu var etmesi, simetri yapması müthiş bir sanat. Sentetik olarak elde edilemeyen bir çok vitamini ağaç yapabiliyor, üstelik insana zarar vermeyecek şekilde. Allah'ın sanatı muhteşem.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Her bir çiçek çamurlu toprağın içinden demiri, çinkoyu ne kadar alacağını ve ne kadar kullanacağını biliyor. Hangi renk için ne lazım biliyor.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Allah'ın varlığının delillerini ince ince, tek tek, detay detay düşünmek önemlidir. Yüzlerce konunun içinde boğulmak değil bir konuyu düşünmek gerekir.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Kuran'da nimetler ve iman hakikatlerinin geniş olarak anlatılması asıl olarak üzerinde durulması gereken konunun düşünmek olduğunu gösterir.

   (A9 TV; 19 Mart 2017)

 • Süleymanlı kardeşlerimiz kendi halinde mazlum insanlardır. Hayatlarını Kuran öğretmeye, hayır yapmaya adamış insanlardır. Süleyman Hilmi Tunahan ve Bediüzzaman birbirlerini çok sever, çok kıymet verirlerdi. İki camia da tertemiz Müslümanlardır.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Tevrat'ta Mehdi çok kapsamlı anlatılmıştır. Allah Hz. Yakup'un soyuna yani Mehdi'ye İslam'ın dünya hakimiyetini vaat etmiştir.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Hz. Mehdi'yi de İsa Mesih'i de göreceğiz inşaAllah. Tüm dünya tüm toplumlar bu iki mübarek zatı bekliyor.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Sevgiyi ve tutkuyu yaratan Allah'tır. Müminlerin birbirine sevgisi zer aleminde Allah'a verdikleri sözün bir tecellisidir.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Şans diye bir şey yoktur. Her olayı Allah yaratır. Kaderde olan gerçekleşir.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Sevgi olmazsa hiçbir şeyin anlamı olmaz. Et ve kemik ruhta etki yaratmaz. Güzellik sevgiyle anlam kazanır.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Benim çizgim hep aynıdır. Yanlış bir şey olursa açıkça eleştiririm, samimi inandığımı söylerim. Doğru olan tavrı da desteklerim.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Her şeyin kararı Allah'a aittir. Allah dilemedikçe kimse kimseye bir şey yapamaz. Bir şeyi yapan insanlar değil Allah'tır. Allah dilemedikçe kimse kimseye zarar da fayda da sağlayamaz. Tüm güç kuvvet Allah'ın elindedir.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • İngiliz derin devleti Çanakkale Savaşı’nda özel üretilmiş zehirli çivi kullandı. Bunlar yüzünden şehit ve gazi olan çok fazla aslanımız oldu. Çanakkale'de sırf 12 bin yiğidimiz İngiliz derin devletinin kullandığı zehirli çiviler yüzünden bacağını kaybedip gazi oldu.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Çanakkale'de İngiliz derin devleti çok büyük bir soykırım gerçekleştirdi ve halen yaptıklarının sorumluluğunu almıyorlar.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • İnsanı en çok etkileyen kadın güzelliğidir. Buna rağmen şu an dünyada en az kıymet gören varlıklar olmuşlar. Kadın çok güzel bir nimettir.

   (A9 TV; 18 Mart 2017)

 • Allah'ın dinine değil atalarından öğrendikleri batıl sisteme uymak istiyorlar. Bu müşrik ahlakıdır, bu ahlak İslam alemine felaket getiriyor. (Bakara Suresi, 170: Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler?)

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Bağnaz sistemin özelliği haşa Allah'ın dinini beğenmemek ve haşa Allah'a din öğretmektir. İslam, Kuran'da bildirilen dindir. (Hucurat Suresi, 16: De ki: "Siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Oysa Allah, göklerde ve yerde olanları bilir. Allah, herşeyi bilendir.")

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Allah Kuran'da hiçbir şeyi noksan bırakmamıştır. Kuran açık ve yeterlidir. (Enam Suresi, 38: Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. )

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Allah "Sadece Kuran'dan sorulacaksınız" buyuruyor. Buna rağmen Kuran'a göre değil insanların hükmüne göre hareket ediyorlar. (Zuhruf Suresi, 44: Ve şüphesiz o (Kur'an), senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz (ondan) sorulacaksınız.)

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • İslam alemindeki felaketin kaynağı bazı Müslümanların Kuran'ın yeterli olduğunu kabul etmemeleridir. İslam alemine yağmur gibi bela yağmasının sebebi Allah'ın dinini değiştirmeye yeltenmeleri ve haşa Allah'ın dinini beğenmemeleridir.

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Bağnaz sistemde her biri ayrı bir hüküm çıkarıyor. Biz bu şahısların kafasına değil Allah'ın sözüne güveniyoruz. Kuran'da olmayan hükümlerle ortaya çıktıkları için milyonlarca insanın İslam'ı yaşamasına engel oluyorlar. Bu çok büyük vebaldir.

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Birbirlerine güvenmeyen, saygısı olmayan insanların birbirlerini candan sevmesi mümkün değildir. Allah korkusu ve sevgisi olmayınca sık sık birbirlerini telefonla kontrol ediyor, “şu an nerdesin kimlesin” diyorlar, karşısındakinin söylediklerine inanmıyorlar. İman olmayınca güven ve sevgi olmuyor. Sevgiden anladıkları kavga etmek, birbirini itham etmek. Gün boyunca birbirleriyle didişiyorlar. Sevgi ve tutku müminlere has nimetlerdir.

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Kuran'da kadına geniş özgürlük veriliyor. Kadın eza görmekten çekindiğinde çarşaf giyer, güvenilir ortamda dekolte olmasında mahsur yoktur. Haram olan gayri meşru ilişkidir. Kadınla aynı ortamda bulunmak değildir. Kadınla aynı ortamda olursun, müthiş saygı gösterirsin.

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • İnsanların bir kısmı sevgiyi, tutkuyu, iman derinliğini bilmedikleri için insana benzeyen ama insanlığı bilmeyen şeytani varlıklar oluyorlar. Bazı insanlar da sevgiyi bilmeyenlerin ahlaksızlığına şaşırıyorlar. Şaşırılacak bir şey yok, nefret dolu insandan nefret akar, güzellik değil.

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Avrupa'da Türkiye ve İslam karşıtlığının gelişmesinin sebebi bağnazlıkla Müslümanların kuşatılmış olması. Buna karşı Kuran İslamı tam çözüm olacaktır.

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Medeniyetlerin çatışması İngiliz derin devletinin planıdır. Bu plana fayda sağlayacak hiçbir oyuna düşmemek gerekir. Çünkü bu planın amacı Müslümanları toplu yok edebilmek için Hristiyanlarla Müslümanları savaştırabilmektir. Bunları Hristiyanlar da ilgilendirmiyor, kendileri dindar değiller. Hilal-Haçlı savaşı üslubunu Müslümanlar olarak biz hiçbir zaman kabul etmeyelim. Müslümanlar ile İseviler kardeştir diyelim, barış isteyelim. Müslümanları bağnazlığın içine mahkum edip bağnazlığı gerekçe göstererek dev savaşın içinde İsevileri ve Müslümanları yok etmek istiyorlar. Bu oyunu bozmanın yolu müziğe, sanata, heykele kaliteye önem veren bir Müslümanlık anlayışıyla Hristiyanlarla dost olup fitneyi kaldırmaktır.

   (A9 TV; 17 Mart 2017)

 • Bazı insanların bilgisi eksik olduğu için Abdülhamit dönemi için "bir karış toprak verilmedi" diyorlar. Oysa en büyük toprak kaybı bu dönemde oldu.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • Dekolteye, müziğe, sanata karşı olanların nasıl korkunç hayat sunduklarını görüyorlar. Bizim anlattığımız sahabe Müslümanlığı gerçek Kuran'dır.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • Her varlığın nasıl bir vazifesi varsa insi şeytanların da vazifesi hasetlik, kıskançlık, kavrukluktur. Bunların hayatı sürünmekle geçer.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • Bir insan sevgiyi kaybetmiş, nefret ile dolmuşsa insanlığını kaybetmiş, bir nevi şeytan olmuştur. Böylelerinin sözleri mümini daha da şevklendirir.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • İmanımızı, neşemizi, sevgimizi, sanat anlayışımızı kıskananlara baktığımızda bu kişilerin yalnız ve herkesten nefret eden insanlar olduklarını görüyoruz.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • Peygamberimiz Mehdi'yle ilgili ne kadar alamet saydıysa hepsi son 30-35 yıl içinde tek tek gerçekleşti, gerçekleşmeye devam ediyor.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • İslam aleminde bazılarını Mehdiyet paniği sarmış ama deccaliyetin fitnesinin hiç üzerinde durmuyorlar. Deccaliyet tarihin en büyük fitnesidir.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • İslam alemi paramparça olmuş, mazlumlar denizlerde boğuluyor, zulüm almış başını gidiyor. Müslümanların çoğu bunun hiç üzerinde durmuyor.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • Münafıklar İngiliz derin devletiyle işbirliği yapıp İslam alemini hercü merc edecekti ama Mehdiyet bu fitnenin karşısında set oldu.
 • Ahir zaman münafıkları çok azgın karakterlidir. Küfür de münafıkları çok kullanışlı bulduğu için besler ve yönlendirir.

   (A9 TV; 16 Mart 2017)

 • Deccal -haşa- Mesihlik ve İlahlık iddiasıyla ortaya çıkacaktır. Türkiye Mehdiyetin merkezi olduğu için deccalin hedefinde bir ülkedir.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Ben kadınlara daima öncelik tanırım. Kadınlar benim için çok değerlidir.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Hz. Süleyman'ın tebliğ yöntemi güzellik, sanat, zenginlik, estetik, kalite ve ihtişamdı. Mimaride, sanatta hep mükemmellik kullandı.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • İslam özgürlük, neşe, sevinç, kalite, sanatta en yüksek nokta, her gün bayram olması, her yerde adalet, zenginlik, güvenlik olması demektir.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Kuran'da recm cezası yoktur. Bu, müşrik adetidir. İslam'da yoktur.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Allah abdesti bir ayette anlatıyor ve çok kolay. Bağnazlar ise abdest için 600 sayfa kitap yazıyorlar, üstelik her mezhebe göre de farklı. İnsanlar da buna bakıp ben abdest alıp namaz kılamam diyorlar. Kuran'ın dışındaki din anlayışı insanları İslam'dan soğutuyor.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Kuran dışı din anlayışının her yönü felaket: gülmek, dans, resim, heykel, müzik, kadınların dışarı çıkması, çocukların şort giymesi yasak. Sakal kesmenin, namaz kılmamanın cezası ölüm. Bunların hiçbiri Kuran'da yok. Kuran'da olmayan din dünyayı cehenneme çeviriyor.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • "Aleviler din dışıdır" demek büyük bir iftiradır. Aleviler tertemiz Müslümandır, Allah'a Resulullah'a Hz. Ali'ye aşık, nur gibi insanlardır.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Kadın dünyanın en güzel süsüdür. Kadına korkunç bir hayatı layık görmek putperestlerin adetidir. Pagan inancını İslam'a dahil etmesinler.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Kendilerince kadınları ablukaya almışlar ve haşa insan yerine koymuyorlar. Kadını kendilerince öyle değersiz görüyorlar ki nasıl dövülmesi gerektiğini öğretiyorlar. Kuran'da kadının dövülmesi diye bir hüküm yoktur. Kadın değerlidir.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Dekolte karşıtı olanların Kuran dışı, din anlayışlarına göre sadece kadınlar değil küçük/genç erkek çocuklar da taciz konusu olarak görülüyor. Bunların sapkın anlayışında deşarj olmak için kadının dövülmesi, kadınların sürekli aşağılanması, erkek çocukların da kapatılması gerekiyor.

   (A9 TV; 15 Mart 2017)

 • Andolsun, Biz Zikirden (Tevrat'dan) sonra Zebur'da da: "Şüphesiz Arz'a salih kullarım varisçi olacaktır" diye yazdık. (Enbiya Suresi, 105) Allah bu ayette İslam'ın dünya hakimiyetini ve Mehdiyeti Tevrat ve Zebur'da bildirdik diyor. Dolayısıyla "Mehdiyet Tevrat'ta geldi, İsrailiyattır" diyenler bu gerçeğin zaten Kuran'da haber verildiğinden bilgisiz davranıyorlar.

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • Kuran'da Kitap Ehli'nden yani Musevi ve Hristiyanlar içinde samimi olarak iman eden insanlar olduğu bildirilmiştir. (Ali İmran Suresi, 113-115: Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir.)

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • Allah Kuran'da Hz. Musa'ya tabi olan Musevilerden Hakka yardım eden, Mehdiyete destek olan bir grup olduğunu bildirmiştir. (Araf Suresi, 159: Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır.)

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • Kader sonsuz uzun zamanın, sonsuz kısa zaman içinde yaratılıp bitmiş olmasıdır.

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • İnsan Allah'ın yarattığı fıtrata direnirse bozulur. Allah sevgisi, Allah korkusu, samimiyet olmadığında beden hemen dengesizleşir.

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • Mehdiyet Hz. Adem'e, Hz. İbrahim'e, Hz. İdris'e verilen sahifelerde Hz. Musa'ya, Hz. Davut'a, Hz. İsa'ya indirilen kitaplarda var. Bu Mehdiyetin hak olduğunun ispatıdır.

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • Mehdiyetin İsraili kaynaklarda olması Mehdiyetin Allah'ın bildirdiği hak konu olduğunun ispatıdır. Mehdiyet Hz. Adem'den bu yana tüm dinlerde vardır.

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • Mehdi inancı tüm eski inançlarda ve hak dinlerde vardır. Allah'ın indirdiği tüm Kitaplarda Mehdiyet vardır.

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin acılara sebep olan icraatlarının binlerce delili var. Mecliste gerekirse kapalı toplantıyla bu deliller konuşulsun.

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • Ehli Kitap ile Müslümanlar arasında benzerlikler olması, hak dinler silsile olarak geldiği için, normaldir. Mehdilik tüm hak dinlerde vardır.

   (A9 TV; 14 Mart 2017)

 • Bazıları için Müslüman kadın denildiğinde güzellik bilmez, bakımlı olmaz sanılıyordu. Bakımlı, tutku dolu, yaman Müslüman kadın modelini gösterdik.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • Dindarlığın modern hayatla çeliştiği iddiasıyla milyonlarca insanı İslam'dan uzaklaştırdılar. Biz bu oyunu temelden yıktık.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • Dekolte, heykel, resim, kalite, neşe, klaslık sadece küfrün elinde olan imkanlar sanılıyordu, En güzellerine Müslümanların layık olduğunu gösterdik.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • Kadın saygı duyduğu, değer gördüğü yerde dekolte giyer, bu nimet olan bir güzelliktir. Biz İslam'ın bu saygılı ve aydın yüzünü temsil ediyoruz.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • 150 yıldır ilk defa dünya çapında İngiliz derin devletine karşı kültürel bir mücadele başladı, bu yolda kapıyı açmayı Allah bize nasip etti.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • Peygamberimiz (sav)'in ahir zaman mucizelerini gizleyen bazı şahıslar için bu ileride çok büyük bir utanç olacaktır. Garip bir mantıkla ahir zaman hadislerini gizliyorlar. Onların bu alametleri tüm gizleme çabalarına rağmen tüm Türkiye alametleri öğrendi.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • İran dost ve kardeş ülkedir. İngiliz derin devletinin tahriklerine gelip İran karşıtlığı yapmak hiç akılcı olmaz. Bu oyuna kimse gelmesin.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • Biz kapıyı açtıktan sonra tüm dünyada İngiliz derin devletine karşı bilinçlenme oldu. Eskiden derin devlet kavramı bile bilinmezdi.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • Türkiye'ye karşı yapılan oyunlara verilecek en güzel cevap İslam Birliği'dir. Rusya, İran, İsrail ve tüm İslam alemi dostlukta birleşelim.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • İngiliz derin devleti dünya çapında bir casusluk ağıyla, münafıkları organize edip, müslümanları birbirine kırdırma politikası güdüyor.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • Bazı müslümanlar arasında demagoji çok yaygın, gereksiz konularla ilgilenip İslam birliği gibi asıl konuları gözardı ediyorlar.

   (A9 TV; 13 Mart 2017)

 • Allah İslam'a hizmet eden tüm kardeşlerimizin çalışmalarını bereketli kılsın, her dağıttıkları kitabın binlercesi kat nurla sarsın.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • İnsan başka partileri destekleyebilir ama Tayyip Hocam bu vatanın evladı, onu İngiliz derin devletine karşı korumak partiler üstü bir konu.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Defalarca anlattım benim Mehdilik iddiam yok. Arapça bilmem. Hayatımın sonuna kadar da Mehdilik iddiam olmayacak.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Hz. Ali ve diğer halifelerin şehit edilmesinin asıl sebeplerinden biri dönemin münafıklarının Kuran'ın yeterli olmasını kabul etmemeleridir.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Hurafelerin karanlığında kalmak isteyenler haşa Kuran'ı beğenmiyorlar. Peygamberimiz (sav) de Kuran'a uymakla yükümlüdür. (Yunus Suresi, 15: Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım.")

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Allah, Kuran'da Kuran'ın açıklanmış ve yeterli olduğunu bildirmiştir. Hurafe sistemine uymak isteyenler haşa Allah'ın sözüne güvenmiyorlar.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Bir çok İslam ülkesinde hurafe saltanatı devam etsin istiyorlar, bu yüzden haşa Kuran yetersiz diyorlar. O zaman felaketler son bulmuyor.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • İslam alemindeki felaketlerin sebebi büyük bir kesimin Kuran'ın yeterliliğini kabul etmemeleridir. Allah "Kuran yeterlidir" buyurmuştur.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Kuran'a göre Peygamberimiz (sav)'in ahirette İslam ümmetinden tek şikayeti, Kuran'ı terk etmiş olmalarıdır. (Furkan Suresi, 30: Ve elçi dedi ki: "Rabbim gerçekten benim kavmim, bu Kur'an'ı terk edilmiş (bir Kitap) olarak bıraktılar.")

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Allah Müslümanlara manevi önder olarak Mehdi'yi seçeceğini bildirmiştir. Allah'ın seçtiğine tabi olmayınca İslam alemi fitneden kurtulmuyor. Haşa Allah'ın seçtiği Mehdi'yi beğenmeyip her grup kendi suni mehdisini hakim kılmak istiyor. O zaman da Allah bereketsizlik veriyor.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Konu sadece Hollanda değil, İngiliz derin devleti kendini saklayıp başka ülkeleri ileri sürüyor. Türkiye çok akılcı ve itidalli hareket etmeli.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Türkiye Mehdiyeti temsil eden bir ülke olduğu için Türkiye'ye yönelik çok geniş çaplı bir deccaliyet ittifakı ve saldırısı var.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Müslümanların bir kısmı deccaliyetle karşı karşıya olduğumuzu yeni yeni fark ediyor. Bu kuşatmaya karşı tek çözüm İslam Birliği’dir.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin İslamiyet'i kendince yok etmek için uyguladığı en emin yol hurafelere uyup Kuran'ın terk edilmesini sağlamak. İngiliz derin devleti Müslümanları dört taraftan kuşatıp büyük bir tuzağa düşürdü. Kuran'a sarıldığımızda bu tuzaktan kurtulacağız.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Allah daha kainat yaratılmadan tüm peygamberlerden ve tüm insanlardan söz aldığını bildirmiştir. Bu, zer alemidir.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Kuran'a dayalı Müslümanlıkta Müslümanlar bir ve güçlü olacağı için İngiliz derin devleti Kuran İslamı'na kesinlikle karşı.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Kuran'da kadının dövülmesi diye bir hüküm yoktur. Peygamberimiz (sav) hiç kadın dövmedi. Bunu söyleyenler Resulullah'a iftira ediyorlar.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Kuran'ın dışında bir Müslümanlık kabul edildiğinde ortaya İngiliz derin devletinin desteklediği batıl radikal sapkın akımlar ortaya çıkıyor.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Şu anda Avrupa'ya hakim güç İngiliz derin devletidir. Bir çok olay İngiliz derin devletinin yönlendirmesiyle gerçekleşir.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Türkiye'nin karşı karşı olduğu güç deccaliyetin geniş bir cephesidir. Akılcı bir değerlendirme ile olayın boyutunu görmek önemlidir. Önce geri çekilip, geleneğimizde olduğu gibi ricat edip, durumu tam değerlendirip sonra İslam Birliği’ni oluşturarak ilmi karşılık verilmesi gerekir.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Avrupa ülkelerinin Türkiye karşıtı tutumu İngiliz derin devletinin etkisiyle oluyor. Buna karşı İslam ülkelerinin desteğini almak gerek. Akılcı bir şekilde, Kuran'ın ışığıyla İttihadı İslam'ı oluşturarak gerekli ilmi karşılığın verilmesi önemlidir.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Allah ahirette Kuran'dan sorulacağımızı bildirmiştir. Kuran dışındaki kaynaklara uyulduğunda sapkın ve batıl bir anlayış ortaya çıkıyor.

   (A9 TV; 12 Mart 2017)

 • Deccaliyetin azgınlığına karşı Türkiye mutlaka İslam aleminin desteğini yanına almalı.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Önümüzdeki günlerde çok büyük olaylar göreceğiz ama ne yaparlarsa yapsınlar İslam ahlakının dünya hakimiyetini durduramayacaklar.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Türkiye kadınların alabildiğine özgür olduğu, dekoltenin de çarşafın da hür olduğu, sanatın, bilimin, güzelliğin yerleştiği bir ülke olsun.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Türkiye Rusya kardeştir ve hep kardeş kalacaktır. Ruslar Osmanlı terbiyesine sahip nezih insanlardır.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Peygamberimiz (sav), Deccal'in kızdırıldığında yani deşifre edildiğinde ortaya çıkacağını bildirmiştir.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Kut’ül Amare zaferi İngiliz derin devletine atılmış tarihi bir tokattır. İngiliz derin devleti bu yüzyılda da aynı yenilgiyi alacak.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Türkiye'nin önce bastığı yeri çok güçlü hale getirmesi önemli. Bu da önce İslam Birliği’ni sağlamakla mümkün olur. Asıl netice öyle alınır.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • İngiliz derin devleti çok züppedir ve çakaldır. Irk üstünlüğüne inanır. Her türlü çirkinliği yapabilirler, Türkiye çok dikkatli hareket etmeli.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Türkiye bir deccaliyet atağıyla karşı karşıya. Türkiye bu durumda tek başına değil tüm İslam alemiyle birlikte hareket etmelidir.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Türkiye'ye karşı atak yapan ne Almanya, ne Hollanda. Asıl güç İngiliz derin devleti. Gücün boyutunu görüp ona göre akılcı tedbir almalıyız. Öncelikli olarak yatıştırıcı olalım, mevcut sorunu yatıştıralım. Sonra gereken tüm diplomatik, ticari, siyasi tedbirleri alırız.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • İngiliz derin devleti gizli 300 yıllık bir yapılanmadır ve dünyayı perde arkasından idare eden güçtür.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Mekke döneminde Peygamberimiz nasıl itidalli, akılcı ve sabırlı bir politika izlediyse Türkiye de şu anda bu itidalli politikayı izlemeli.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Türkiye'nin deccaliyetle ilmi mücadelesi İslam ülkelerinin birliğiyle etkili olur. Mevcut konumunda Türkiye akılcı, itidalli olmak durumunda.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Şu an Türkiye'ye yönelik atak çok sert görülüyor. Önce ne yapmayı planladıklarını tam tespit edelim, ona göre akılcı, etkili karşılık verelim.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • İngiliz derin devleti Türkiye'yi yalnızlaştırmaya çalışıyor. Bu oyunu bozmak için yapılması gereken öncelikle yatıştırıcı olmaktır. Türkiye sakin, yatıştırıcı, sevecen bir üslupla kurulan tüm oyunları bozabilir. Ülkeler arası gerginlik değil dostluk güzel olandır. Sert sözlerle netice alınmayacağı için diplomatik yaptırımlar uygulamak bir yol olabilir. Ticari bağ kesilebilir, elçiler çağrılabilir ama tüm bunların yerine mümkün olduğunca dostluğu pekiştirecek adımlar atmak daha doğru olur.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Türkiye her zaman yatıştırıcı, itidalli, kaliteli bir çizgide olmak zorunda. Türkiye'nin örfüne ve ahlakına yakışan budur. Yatıştırıcı olalım.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Avrupa çapında Türkiye'yi yalnızlaştırmaya yönelik siyaset var. Bu siyaseti engellemek için Türkiye her zaman olgun ve itidalli davranmalı.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Son dönemlerde Peygamberimiz'i örnek göstereceklerine Che Guevara'yı örnek gösteriyorlar. Devleti yıkmaya azmetmiş olan kişi örnek olamaz.

   (A9 TV; 11 Mart 2017)

 • Önce ve sonra kavramı yani zaman insan için geçerlidir. Zaman insanın bir algısıdır. Allah zamandan münezzehtir.

   (A9 TV; 10 Mart 2017)

 • Müslümanların bu derece ezilmesinin ana nedeni hurafeye dayalı bağnaz sistemdir. Kurtuluş çaresi ise Kuran İslamı'dır.

   (A9 TV; 10 Mart 2017)

 • Hurafelere dayalı bağnaz sistemin dehşet verici bir hayat anlayışı var. Ya Kuran İslamı'nı kabul edecekler ya bu korkunç dünyayı. Mayosuyla gezen kız kardeşine, annesine gayri ahlaki gözle bakacağını, 3 yaşında çocuğun şortla gezemeyeceğini söyleyen zihniyet hurafe dinidir. İslamofobinin gelişmesine sebep olan annesini, babasını, çocuğu potansiyel cinsel tehlike olarak gören, kadın ve dekolte karşıtı bağnazlıktır.

   (A9 TV; 10 Mart 2017)

 • Bazıları fasık Müslüman anlayışını savunuyor, “ben hiçbir hükme uymuyorum ama size akıl veririm” diyor. Kuran'a göre fasığın sözüne itibar edilmez.

   (A9 TV; 10 Mart 2017)

 • Türkiye'nin Rusya ile dostluk atakları çok doğru ve güzel. Rus milleti temiz ve güzel bir halktır.

   (A9 TV; 10 Mart 2017)

 • Che Guevara "insanı soğuk bir ölüm makinasına dönüştürelim" diyen biridir. Gençlere örnek gösterilecek biri değildir. Terörle devleti yıkmaya azmetmiş Che Guevara gibileri gençliğe örnek göstermek suç. Che'yi savunmakla Öcalan'ı savunmak arasında fark yoktur. “Benim Marksistliğim kök saldı saf hale geldi. BEN SİLAHLI MÜCADELEYE KESİN İNANIYORUM" diyen Che'yi savunmanın Öcalan'ı savunmaktan farkı yok. Che cinayet işlemekten zevk alan, insanların kafatasının parçalanmasını izlemekten zevk alan biridir. Propagandası yapılacak kişi değildir.

   (A9 TV; 10 Mart 2017)

 • Bizim için önemli olan İttihad-ı İslam. Barzani İttihad-ı İslam'ı savunan bir insan. PKK ise İttihad-ı İslam'a kendince engel olacağını sanıyor.

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Yüzlerce defa söyledim, Mehdilik iddiasında bulunursam Allah'ın, meleklerin, insanların laneti üzerime olsun dedim. Ben hoca da değilim. Bu program da din programı değil. Ben Allah'ı çok seviyorum, her yerde, her ortamda Allah'ı anarım.

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Ateistlere, agnostiklere hepsine saygı duyarım, dürüst açıkça inanamadıklarını söylüyor, samimiyetsizlik yapmıyorlar, gelsinler sohbet edelim.

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Biz sınırımızda İngiliz derin devletine uşaklık yapan, İslam Birliği’ne set olacak bir komünist devlet istemiyoruz. Kürtler bizim canımız. Barzani'nin Irak ve Suriye'de uluslararası kanunlara uygunsa modern, aydın bir devlet kurması milletimizi rahatsız etmez. Bölge devletleri anlaşır, Birleşmiş Milletler kabul eder, uluslararası kanunlara da uygun olursa Barzani ve Kürtlerin Suriye ve Irak'ta devleti olması güzel olur.

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Şeyh Mehmet Efendi, Şeyh Nazım Kıbrısi Hazretleri’nin bize emanetidir. Çok kıymetli, muhterem, müberra bir insandır, kendisini çok seviyoruz.

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Bir çok konu anlatıyorlar ama Darwinizmin geçersizliğini, iman hakikatlerini, insanların imanlarına vesile olacak konuları hiç anlatmıyorlar.

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Kuran'da kadının dövülmesi diye bir hüküm yoktur. Peygamberimiz (sav) kadınlara müthiş değer vermiştir.

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Kafalarına göre kadehi, meyve suyu şişesini, parfümü her şeyi haram kılıyorlar. Oysa Allah yalan söyleyip helali haram kılmayın diye buyuruyor. (Nahl Suresi, 116: Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal, buna haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler.)

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Bağnazlar babasının kızına sevgi gösteremeyeceği, annenin oğlunun yanına çıkamayacağı dünyayı din gibi gösteriyorlar. Bu çok korkunç. Bu şirk dini. “Fotoğraf çektirmek, tablo asmak, müzik dinlemek, dans etmek, gülmek ben hepsini yaparım ama haram olduğunu biliyorum" diyorlar. Oysa bunlar haram değil, helal. Müslüman Allah'tan korkar ve haram konusunda titizdir. Haram olanı yapmaz. Bu mantıkta olanlar kendilerince Müslümanların elinden helal olan tüm nimetleri almak istiyorlar. Müzik, dans, sanat, kalite, bilim, güzellik, eğlence haram değildir. Ayrıca haram olduğunu düşünüp buna rağmen tüm bu eylemleri yapıp sonra da Müslümanlara akıl vermek çok büyük bir samimiyetsizliktir.

   (A9 TV; 9 Mart 2017)

 • Mehdi, Deccaliyetin oluşturduğu enkazı kaldırmak için geliyor. Deccaliyet dünyayı mahvettikten sonra Hz. Mehdi imar edecek.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • Meyvenin topraktan vitamin, mineral ve protein elde etmesi başlı başına çok büyük bir mucize.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • Dekolte karşıtı bağnaz sistem kadın nasıl dövülür, erkek çocuk annesinin dizine bakamaz, babası kızına sarılamaz sapkınlığı üzerine kurulu. Bağnazların anlattığı hurafelere dayalı sistemde fotoğraf çektirmek, müzik dinlemek, dans etmek haram, sakal kesen, içki içen öldürülüyor.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • İslam sevgi, neşe ve huzur dinidir, insan fıtratına uygundur. İslam'ı neşeyi kaçıran, sanatı öldüren bir mantığa çevirenler bağnazlardır.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • Kuran'da Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği çok açık anlatılmıştır. İsa Mesih için "O bir kıyamet alametidir" diye bildirilmiştir.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • PKK'nın Marksist Leninist dinsiz ideolojisinin Kürtler tarafından asla kabullenilmeyeceğini yıllardır anlatıyoruz.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • Rusya, Amerika ve Türkiye genelkurmay başkanlarının ortak toplantısı İngiliz derin devletine karşı yeni bir dünya düzeni oluşturacak.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • Deccaliyetin yolu buraya kadardı, bundan sonra ilimle irfanla İngiliz derin devletine nefes aldırmayacağız inşaAllah.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • İçinde Hz. Musa ve Hz. Harun'un emanetlerinin olduğu Tabut-u Sekine'yi de inşaAllah göreceğiz. Tabut-u Sekine'yi Hz. Mehdi bulup açacak ve sandık açıldığında metafizik bir şekilde o ortamda ferahlama olacak.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • İmanı güçlü, aklı derin insan, insanların üzerinde çok olumlu etki yapar. Güçlü imanlı insanların bereketi olur.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • Kadın Allah'tan korkan, dengeli, makul, derin düşünebilen erkeği sever. Kadınlar dünyanın en güzel varlıkları, kıymetlerinin bilinmemesine hayret ediyorum.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • Bazıları İslam elden gidiyor diye feveran ediyorlar, ama elden giden İslam değil şirk dini. Yerine gerçek İslam, Kuran'ın nuru hakim olacak.

   (A9 TV; 8 Mart 2017)

 • Bağnazlıkta hemen hemen her konuda devreye şiddet, dehşet giriyor. Dünyanın kurtuluşu bizim anlattığımız akla, sevgiye dayalı Kuran İslam’ıdır.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Bağnaz zihniyetin kadına bakış açısı çok hastalıklı bir dünya anlayışının gelişmesine sebep oluyor. Bu, insanları İslam'dan uzaklaştırıyor. Bağnazlığın ortaya koyduğu dehşet dünyasından kurtulmak için Kuran'ın anlattığı gerçek İslam'a sarılmak dışında bir yol yok.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Sevgiyi devlet politikası haline getirmek gerekir. Kavga ve gerilim kültürü değil sevgi ve merhamet hakim olmalı. Her yerde ısrarla sevgiden bahsedilsin. Sevgi fitneyi yatıştıran, kavgayı bitiren mühim bir ibadettir. Yaratılışın ana gayesi sevgidir.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Silah tüccarları Ortadoğu halklarını kendilerince ilkel gördükleri için sürekli savaş çıkartıp insanları birbirine kırdırıp silah satıyorlar.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Darwin de kadınları aşağı gören bir düşünceye sahipti. Haşa kadınların köpekler gibi olduğunu söylüyordu.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kapatılması Ortadoğu için ferahlık olur.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Kuran'da kadının dövülmesine dair hüküm yoktur. Kadını haşa aşağı kendilerini üstün görenlerin zihniyeti Kuran'a uygun değildir.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Bağnazların sisteminde sağlıklı hayat olması mümkün değil. Kadına gülmek yasak. Çocukların sevinmesi yasak. Korkunç bir dünya istiyorlar. Kuran'ın akılcı, sevgi dolu, merhametli, kaliteli, aydın, özgür dünyasından uzak tamamen hastalıklı bir dünya oluşturuyorlar.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Kadınların özgür olması o ülkenin modernliğini göstermek açısından en önemli ölçülerden biridir.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Dekoltenin de başörtünün de alabildiğine özgür olduğunu çok iyi vurgulamak gerekir. Kadınların kıyafetine, hayatına karışmak olmaz.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Abdülhamit döneminde Girit'te önce yerel yönetim güçlendirilmiş sonra özerklik verilmişti sonra da İngiltere'nin desteğiyle Osmanlı'dan koptular.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Kötü söz kimden çıktıysa ona aittir, hakaret sözleri her zaman kişinin kendisine döner.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Başbakanımız Binali Yıldırım çok kıymetli, dürüst bir insan.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Türkiye'nin modern olması, kadınların hür ve rahat olması, sanat ve estetiğe önem verilmesi çok önemli. Modern bir toplumda darbe olmaz.

   (A9 TV; 7 Mart 2017)

 • Büyük Ortadoğu Projesi, İngiliz derin devletinin İslam alemini kolay yönlendirebilmek için küçük parçalara ayırmak projesiydi. Geçersiz oldu.

   (A9 TV; 6 Mart 2017)

 • Cehennem ehli, cehenneme layık bir ahlaksızlıkla yaratılmıştır. Bizim bildiğimizin ötesinde garip birer mahlukturlar.

   (A9 TV; 6 Mart 2017)

 • Tayyip Hocam Allah rızası için tüm gücüyle hizmet ediyor. Böyle şevkli bir insana engel olmaya yeltenmek vicdanlı bir tavır değil. Devlet Bahçeli partiler üstü bir mesele olduğunun bilinciyle Tayyip Hocam'a sahip çıkıyor. Çok doğru yapıyor. Allah ondan razı olsun.

   (A9 TV; 6 Mart 2017)

 • İslam öncesi kayıtlarda Mehdiyetin anlatılması, Mehdiyetin hak olduğunun önemli delillerinden biridir.

   (A9 TV; 6 Mart 2017)

 • Mehdiyet demokrasinin en gelişmiş şeklidir. Dünya henüz gerçek demokrasiyi hiç görmedi. Dünyaya gerçek demokrasiyi öğretecek olan Mehdiyet'tir.

   (A9 TV; 6 Mart 2017)

 • Sürekli telkin ve ısrarlı anlatım önemli. Dinsiz olanlar Rahmani ablukaya alındığında bir bakarsın ki dindar olur.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Bediüzzaman en büyük hizmetin taklid-i imanı, tahkiki yani samimi imana çevirmek olduğunu söylemiştir. Esas mesele imanlı gençlik yetişmesidir.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Bediüzzaman Mehdi'nin 3 büyük vazifesi olacağını anlatmıştır. Bunlardan birincisi Darwinizm ve materyalizmi ilmen yok etmektir. Bediüzzaman Mehdi'nin ikinci vazifesinin ise İslam alemini Kuran'a döndürmek ve İttihad-ı İslam'ı sağlamak olduğunu anlatmıştır.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Bediüzzaman hayatı boyunca çok fazla çile çekti, ama hiçbir zaman şikayetçi olmadı.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Abdülhamit dönemi Osmanlı'nın hem madden hem manen çöktüğü bir dönemdir, Abdülhamit İngiliz derin devleti tarafından kuşatılmıştır.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Bediüzzaman ahir zaman hadislerinin yüzeysel düşünceyle anlaşılamayacağını, derin düşünmek ve samimi olmak gerektiğini söylüyor.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Deccaliyet İslam'ı tebliğ eden her bir kitaptan ayrı bir yara alır. Kitaplar müminlere bereket ve şifa olur, deccaliyete ise darbe olur. Kitap ile tebliğ çok güzel bir nimettir. İslam'ı hurafesiz, samimi candan bir dille anlatan bir kitap insanların samimi imanına vesile oluyor.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Önümüzdeki aylarda, yıllarda çok büyük olaylar göreceğiz ama kimse endişeye kapılmasın, sonuç önemlidir. Sonuç mutlaka hayırlı olacak.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Kadınla erkek akraba dahi olsa bir arada yemek yiyemez diyenlerin çok sapkın bir zihniyeti var. Hacda kadın erkek birlikte ibadet ediyor.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • CHP modern dindarlığı savunan, solun en sağında olan bir parti haline gelsin. Milletimiz o zaman CHP'yi baştacı yapar. CHP geçmiş zihniyeti tamamen reddedip Atatürk'ün modern dindarlığını esas alan, halka yakın, solun en sağında bir çizgide yer almalı.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Müminin kimliği yüzündedir. Nurundan, temizliğinden hemen ahlakının güzelliği anlaşılır.

   (A9 TV; 5 Mart 2017)

 • Peygamberimiz dönemindeki münafıklar da o zamanki derin devletlere yakın züppe karakterli tiplerdi.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Münafık İslam'a, Kuran'a uygun olmayan işler yapar ama sözleriyle insanları aldatmaya çalışır. Derin düşünmeyenler de buna aldanır.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Kehf Suresi baştan sona Mehdiyeti anlatır. Küçük bir genç topluluğu, mağaraya sığınmaları hep Mehdiyetin anlatımıdır.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Ledün ilmi fevkalade olaylara karşı müminleri korumanın stratejisidir. Mehdi de ledün ilminin üstadıdır.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Mümin hiçbir zaman çıkar peşinde olmaz, elindekini Allah rızası için dağıtır.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Müslüman mal, mülk ya da gelecekte bir makam elde edebilmek için değil, Allah'ın rızasını kazanmak için yaşar ve hizmet eder.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Genellikle kaliteden uzak, hayatlarına sevgisizliğin hakim olduğu tipler dindar insanların hayatı en güzel şekilde yaşamasını kıskanıyorlar. Bu tipler Avrupa’ya gittiklerinde de hem Avrupa’ya hayran oluyorlar hem de bir şekilde o topluma zarar vermeye çalışıyorlar. Bu, kıskançlıktır.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Dindar olanların hayata kapalı olduğu kanaati var. Bu felsefeye göre halk eğlenir, plaja gider, dini destekler ama dindarlar hayatı yaşayamaz.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Peybamberimiz'in dönemini bazı bağnazların anlatımına veya hurafelere göre kafalarında canlandırıyorlar. Kuran'da anlatılan doğru olandır.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Bağnazlık İslam'a en büyük zararı veriyor. Bağnazlar İslam'la adeta bir mücadeleye girişmiş durumdalar.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Obama döneminde Trump'ın telefonlarının dinlendiği iddiası muhtemelen doğrudur. Trump çok kapsamlı araştırma yaptırsın.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Kürt ayrı PKK ayrı. Kürtler bizim can kardeşimiz.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Osmanlı ekonomisi Abdülhamit döneminde İngiliz derin devletinin hakimiyeti altına girdi. Bugün hala bu hakimiyetin etkisi görülüyor.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Kuran'da kadının tesettürüyle ilgili hüküm Ahzab Suresi'nin 59. ayetidir ve ayetin hükmüne göre gereken durumda kadın çarşaf giymelidir.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Abdülhamit döneminde devletin hemen her noktasına hakim olan yapı İngiliz derin devletiydi. Bunun ardından parçalanma geldi.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Biz silahların hepsinin kaldırıldığı, eritilip sanayide kullanıldığı bir dünya istiyoruz.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Biz ehl-i tevekkül olarak Allah'ın yarattığı kadere teslim olmuş kullarız. Allah ne isterse o olur ve o hayır olur.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Tayyip Hocam İngiliz derin devletinin isteklerine boyun eğmediği için hedef oluyor. Putin ve Trump da bu yüzden hedefteler. İttifak önemli.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • İnsan güzelliği iman hakikatidir. Güzel insan Allah'a hayranlık uyandırır, cennet özlemini arttırır. İnsanın güzel ve bakımlı olması nimettir.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • Kadınlar istedikleri gibi yaşar, istedikleri gibi giyinir, istedikleri gibi neşeli yaşarlar. Bu, her insanın hakkıdır.

   (A9 TV; 4 Mart 2017)

 • İslam'ın ne kadar güzel bir dünya sunduğunu hiç görmedikleri için şaşırıyorlar. İnşaAllah ileride daha da fazla güzelliklerini görecekler.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Rumilik İngiliz derin devleti tarafından destekleniyor. "Bizim yolumuzda Müslümanlık yok" diyen bir felsefeyi Müslüman benimseyemez.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Trump ve ailesi Amerikan halkı için kalite, nezaket, klaslık konusunda güzel bir model. Bazı ezik homoseksüel destekçileri onlara haset ediyor.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Normal bir akılda insan Allah'ı bir an bir saniye dahi unutmaz.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Bazı sözde alimler kendilerince Müslümanları pasifize etmek istiyorlar. Israrla Mehdi'nin çıkış alametlerini anlatmıyorlar.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin Rusya aleyhine kurduğu tuzakları deşifre edelim ve Rusya'yı yalnız bırakmayalım.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Kadınlar Mehdi devrinde çok özgür olacak, kimse onlara karışamayacak ve rahatsızlık veremeyecek.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Bediüzzaman'ın kitaplarını gençlerin mutlaka okuması lazım. O kitaplardaki ruh ve samimiyet nefistir, o coşkunun ruha etkisi muazzamdır.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Ivanka Trump çok şık, kaliteli ve nezih bir hanım. Haset edenlerin çirkin sözleriyle hiç muhatap olmasın.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Türkiye Barzani'yi sürekli desteklemeli. Barzani dindar, efendi bir insandır. Uluslararası kanunlara uygunsa devlet kurmasından mutlu oluruz.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Kadın karşısındaki kişinin aklına, derinliğine, kişiliğine ve güvenilir olup olmadığına bakar. Kadın Allah aşkı arar, dostluk ve şefkat ister.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Peygamberlerin gösterdikleri mucizelerin hiçbiri aklın ihtiyarını ortadan kaldıracak şekilde olmaz. O zaman imtihan olmaz.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Müslüm Gürses'i rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Allah kendisine gani gani rahmet etsin, Muhterem Nur hanıma Allah hayırlı ömür nasip etsin.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Ben Mehdi'nin talebesi olmak istiyorum. Allah bana da kardeşlerime de Mehdi'ye talebe olma şerefi nasip etsin.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Pakistan, Türkiye ve İran'ın bir araya gelmesi çok güzel olmuş. Tayyip Hocam'ın İran'a gösterdiği dostluk çok güzel maşaAllah.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Zaman geçtikçe karşındaki insanın vefasını, sadakatini, kişiliğini, fedakarlığını gördükçe insan daha çok sever. Yaşla zamanla sevgi azalmaz.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Sevgi zamanla azalmaz, tam tersine geçen zamanla birlikte sadakat ve vefa sevgiyi daha da güçlendirir.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Kendisine sığınan mazlumları korumak, sahip çıkmak, misafir etmek Türk Milletinin örfüdür. Misafir milletimizin başının tacıdır.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Suriyeli misafirlerimiz bizim baş tacımız, hepsini birden itham eden çirkin sözler söylemek büyük vicdansızlık olur. Sel gibi kan akan topraklardan gelip bizim merhametimize sığınmış insanlara çirkin sözler söylemek akıl almaz bir merhametsizliktir. Bizim vicdanımıza, merhametimize sığınmış mazlum Suriyelileri dışlayan, itham eden, hedef gösteren açıklamaları milletçe kabul etmiyoruz.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Kadın aklı ve vicdanıyla kendini nerede güvende hissedeceğini, nerede nasıl giyinip davranacağını bilir. Kadınlara akıl vermelerine gerek yok.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Gerçek bilginin, sanat ve kalitenin ortaya çıkması önemli, bunlar olursa milli kültür de güçlenir. Gerçek sanat, bilim ve kalitenin ortaya çıkması için eğitimin Darwinizmin dayatmasından kurtulması gerekir. Bu sağlanırsa kültürde çökme olmaz.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Darwinizm putperest bir dindir ve bilimsel değildir, her şeyi tesadüfle açıklamaya çalışır.

   (A9 TV; 3 Mart 2017)

 • Kadının güzelliği kadının süksesidir. Kadının güzelliğini yok etmek kadını bir nevi öldürmektir. Kadının güzelliğini takdir etmek nimettir. Kadının onuruna, iffetine saygı duyarak güzelliğini takdir etmek gerekir.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Kadının asaletine özen göstererek, saygı duyarak iltifat etmek önemlidir. Kadın kendisiyle muhatap olanın kaliteli ve akıllı olmasını ister.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Bazı ahlaksızlıklar kadın gördüklerinde onu nasıl üzeceklerini nasıl faydalanacaklarını düşünüyorlar. Kadın müthiş saygı hak eden bir varlıktır. Kadınların güzelliğine ulaşamamanın verdiği eziklik ve kıskançlıkla saldırganlık yapıyorlar. Doğru eğitim olsa kadına hürmet tam olur.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Görgü, kültür, bilgi, kalite artırılırsa kadınlar her yerde istedikleri gibi giyinir ve hür gezerler. Önce hak ettikleri saygıyı görmeleri gerek.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Azeriler candır. Allah Devletlerini, Hükümetlerini başarılı kılsın. Huzurları, sevinçleri daim olsun.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Evlilik Allah'ın rızasının en çoğuna göre yapılır. Mesleğine, gelirine göre değil takvasına, ahlakına göre seçim yapılır.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Mehdi'nin döneminde din Peygamberimiz (sav) dönemindeki gibi yaşanacak. Bazı alimler kendi sistemlerini bozduğu için Mehdi'den uzak duracak.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Mehdi zahir olduğunda Mehdi'ye ilk karşı çıkacak olanlar bazı sözde alimler olacaktır. Mehdi'yi dini değiştirmekle itham edeceklerdir.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Allah zorlukları, hastalıkları ve acizlikleri insanların düşünmesi, Kendisi'ni sevmeleri için yaratır.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Sevgisiz insanları asıl rahatsız eden ve haset etmelerine sebep olan dekolte değil arkadaşlarımın bana olan derin sevgisi ve sadakati. Bir çok kanalda eğlence, sohbet programı var, kadınlar hep dekolte, kimse onlarla ilgilenmiyor. Arkadaşlarımın sevgisine haset ediyorlar.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Düşünen bir insan için tam Peygamberimiz'in haber verdiği şekilde 1980'lerden itibaren depremlerde artış olması hayret verici bir olaydır.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • 1980'lerden itibaren depremlerde düzenli artış var. Peygamberimiz (sav), depremlerin artışının Mehdi'nin çıkış alameti olduğunu bildirmiştir.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Depremde evleri yıkılanlar sadaka hükmünde, yara alanlar gazi hükmünde sevap kazanıyorlar. Hepsine Allah uzun ömür versin.

   (A9 TV; 2 Mart 2017)

 • Benim arkadaşlarımın hepsi 5 vakit namazlarını kılarlar ve namaz konusunda çok titizdirler.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Kadınlar çok nefis varlıklar. İnsan bakmaya ve sevmeye doyamıyor. İnsanların kadınların kıymetini bilmemesine şaşırıyorum.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Sonsuzluk, Allah'ın kudretinin ve gücünün en büyük delillerinden biridir.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Her gün deccaliyet kinden, nefretten bahsediyor, biz de her gün sevgiden bahsederek o şeytani elektriği Rahmani elektriğe çeviriyoruz.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Türkiye sınırında Allah'sız, dinsiz, komünist bir yapılanma istemiyoruz. Dindar, muttaki Kürt kardeşlerimizle ise iftihar ediyoruz.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • İttihad-ı İslam, Kuran ahlakının dünyaya hakimiyeti İslam'ın esaslarıdır. Samimi Müslümanların bu konuları hep gündemde tutmaları gerekir.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Tek bir çiçeğin varlığı dahi Allah'a iman etmek için yeterli.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Komünist Stalinist bir örgüt olan PYD'yi desteklemek Amerika'ya yakışmayan bir siyaset. Amerika'nın bu tutumdan vazgeçmesi gerekir.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Müslümana eleştiri yaparken Kuran ayetiyle konuşmak önemlidir. "Benim mantığıma göre" değil "Kuran'a göre böyle olmalı" denmesi gerekir.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Trump, İran'a karşı Mehdiyetin şefkat, merhamet yönünü anlatarak netice alabilir. Silahlanma ile çözüm oluşması mümkün olmaz. Amerika Rusya ile ortak hareket ettiğinde İran’la arasındaki anlaşmazlıkları da çözebilir. İngiliz derin devletinin çatışma oyununa gelmesinler.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Paleontoloji bilimdir, Darwinizm ise hurafedir. Fosiller derslerde anlatılırsa Darwinizm biter. Darwinizmi ispatlayacak tek bir delil yoktur. Darwinizm bilim değildir, demagoji ile Darwinizmi kabul ettiremezler. Darwinizm komünizmin temeli olan bir hurafedir, batıl bir inançtır.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Darwinizm pagan bir inançtır, Allah'ı inkar için (haşa) vardır. Jeoloji, fizik, kimya bilimdir ama Darwinizm bilim değildir, pagan bir dindir.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • İngiliz derin devletinin dayatmasıyla hareket eden bazı Müslüman ülkelerde müfredatta yüzlerce saat Darwinizm propagandası yapılıyor.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • İngiliz derin devleti Allah'ın, dinin inkar edildiği yerlerde bulunan ve onlara tabi bazı Müslümanları kontrolü altına almış gibi görünüyor.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • İslam aleminde dini siyasallaştırmaya çalışan bazı kişileri İngiliz derin devleti istediği çizgiye getiriyor gibi görünüyor.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Allah sırf sevelim diye hayvanlarda müthiş güzellikler ve sevimlilikler yaratıyor.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Annesi babası olan bir kişi Hz. İsa olamaz. İsa Mesih'in dünyada hiçbir akrabası olmayacaktır, Aramice bilecektir, o devirden eşyaları olacaktır. İsa Mesih Kuran, Tevrat ve İncil'i ezberden bilecektir. Bir kere okuduğu bir şeyi unutmaz. Yüzünde çok keskin ve akıllı bir ifade vardır. İsa Mesih'in altın rengine bakan kestane rengi saçları, yeşile bakan gri rengi gözleri, atletik bir vücut yapısı olacaktır.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Vesveseye en güzel cevap hiç cevap vermemektir. Vesvese ile hiç muhatap olmamak gerekir. Vesvese geldiğinde telaşa hiç gerek yoktur. Vesveseyle hiç muhatap olmamak şeytana uymamaktır, muhatap olmayınca insan ibadet sevabı almış olur.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Atatürk'ün yaptığı hizmetin binde birini yapamayanların Atatürk'ü eleştirme hakkı yoktur. Atatürk'ün oluşturduğu modernlik çok kıymetli.

   (A9 TV; 1 Mart 2017)

 • Trump sokak gösterilerinin ardında Obama var derken doğru söylüyordur. Obama'nın ardında da İngiliz derin devleti var.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • İnsanlar Allah'ı sevmek yerine kendilerini sevmeye başladıklarında Mehdi gelecek ve insanlara Allah'ı sevmeyi ve Kuran'a uymayı öğretecek.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Dindar Amerika'nın müttefiği komünist YPG/PKK olamaz. Türkiye de sınırında bir komünist devlete müsaade etmeyecektir.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Canlılardaki renklerin uyumu, simetri evrimi geçersiz kılıyor. Hayvan neden böyle sanat eseri gibi süslü olsun? Tesadüf simetri yapamaz.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Kadın haklarının korunması ve kadınların özgürce yaşaması önemlidir. Allah'ın kullarının yarısı azap çekiyorsa Allah bereketsizlik verir.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Darbe tehlikesini ortadan kaldırmanın kesin yolu modernlik ve kadın özgürlüğünün tam yaşanmasıdır.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Peygamberimiz (sav) ahir zamanın imtihanlarının çok şiddetli olduğunu bildirmiştir. Her olay insanları düşündürmek için yaratılır.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Amerika'nın savunması önemli, ama Rusya ile dost olup saldırmazlık paktı imzalanırsa iki ülke silah yerine halkın refahına harcama yapabilir.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletinin belasını bir daha yaşamamak için Abdülhamit dönemini iyi inceleyip ona göre bugün tedbirler almak gerekiyor.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Abdülhamit dönemi tüm Osmanlı'nın Darwinist propagandaya maruz kaldığı, şarap satışının en yüksek seviyede olduğu en zor dönemlerden biridir.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Mehmet Şevket Eygi Hocamız dürüsttür, vicdanlıdır, samimi Müslümandır. İnandığı doğruyu mutlaka anlatır.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Sevgi, kalite, temizlik yoksa hayatın ne anlamı var? Allah'ın Kitabını bir kez dahi okumadan yaşıyorlar. Bunu normal kabul etmemeleri gerek.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Şeytan insanların birbirine düşmesi için dünyaya sevgisizlik büyüsü yaptı. Bu büyüyü ısrarla Allah'tan ve sevgiden bahsederek kıracağız.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Çok sayıda gazete, televizyon kanalı ve internetin yaratılması tebliğ için çok büyük nimet. Bu imkanlar Mehdiyet için özel yaratılmıştır.

   (A9 TV; 28 Şubat 2017)

 • Kıyamete yakın dönemde hiçbir kutsal mekan kalmayacak, Kabe de yıkılacak ve Kuran ref edilecek. O zaman Müslümanlar tamamen gizli olacak.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Gerçek samimi imanı anlatan bir kitap girdiği yeri cennet bahçesi gibi yapar. Bir çok insanın kasvetli dünyasını aydınlatan nur gibidir.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Mehdi yeryüzünde olduğu devirde tüm feyz, hidayet ve sevginin kaynağı olacaktır.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • İsa Mesih talebelerine çekecekleri sıkıntılar karşısında tevekküllü olmalarını "ne yapacağız" diye endişe etmemelerini öğretmiştir.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Mehdi ilmi mücadelesine ilk başladığında karşıtları çok fazla olacak. Yavaş yavaş sevenleri artacak.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Peygamberimiz (sav), Mehdi'nin yanına gelenlerin seçileceklerini ve arınacaklarını bildirmiştir. Sadık, vefalı, güzel ahlaklı olanlar Hz. Mehdi’nin yanında kalacaklardır.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Herkesten nefret mantığında olanların sevdiği bir kimse ya da bir ülke olmuyor. Herkesi sevip herkesi kazanmak Kuran'a uygun olandır.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Kadına şiddeti teşvik etmek büyük suç ve şiddetli bir vicdansızlıktır. Bağnaz sistemde korkunç bir kadın karşıtlığı ve düşmanlığı hakim. Haşa kadınlara aklı ve dini yarım demek bağnaz sistemin en korkunç yönlerinden biridir. Kadının varlığına dahi tahammül edemiyorlar.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Sahabe Mehdi'yi çok merak ediyor, sürekli Peygamberimiz (sav)'e sorular soruyorlardı. Peygamberimiz (sav) de Mehdi’yi çok detaylı anlatmıştı.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Abdülhamit döneminde Osmanlı topraklarının çok büyük kısmı kaybedildi. Abdülhamit'in yakın çevresi İngiliz derin devletinin etkisindeydi.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Barzani'nin Türkiye'de iyi ağırlanması bir güzelliktir. Türkiye dindar, muttaki Kürt kardeşlerimizin her zaman destekçisi olur.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Sayın Binali Yıldırım samimi, candan, babacan, hoşsohbet ve nüktedan bir insan. Milletimiz de kendisini çok seviyor.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Suriye'nin ve Irak'ın bölünmesini, Ortadoğu'nun paramparça edilmesini öngören Büyük Ortadoğu Projesi İngiliz derin devletinin planıydı, bu plan tamamen çöktü.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Rusya İngiliz derin devletine tavır aldıktan sonra seri cinayetler başladı. Bu cinayetlerin hepsi detaylı incelenmeli. Putin çok iyi korunmalı.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Dua ile şifa aynı anda yaratılır. Dua Allah'ı daha çok sevmemiz içindir.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Mehdi'nin liderliği siyasi anlamda olmayacaktır. Mehdi sevgiyi öğreten, adaleti sağlayan bir manevi önder olacaktır.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Sayısız hurafeyle dini yaşanamayacak hale getirmişler. Eğlence, müzik olan her yerde din olur, her yerde Allah anılır.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Mehdi'nin talebeleri de zer aleminde Mehdi'ye tabi olacağına söz vermiş kişilerdir. Müminlerin birbirlerine bağlılığı ve dostluğu zer aleminden geliyor. Zer aleminde birbirlerini tanıyorlar ve seviyorlar.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Zer aleminde Peygamberler, Mehdi'ye yardım edeceklerine söz vermişlerdir. Peygamberimiz'in yardımı Mehdi'yi anlatan hadislerle olmuştur.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Putin hem Peygamberimiz (sav)'e hayrandır hem de İsa Mesih'e sadıktır. Dindar bir insandır. Yanlışları olsa bile eleştiriye açıktır.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • İran ile Türkiye'nin arasını bozmayı amaçlayanların oyununa gelmeyelim. İran ve Türkiye dostluğu bölgeye huzur, güzellik getirir.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Barzani çok efendi delikanlıdır, dürüst ve dindar bir insandır. Yakın çevresi de öyle efendidir. Kimse aleyhinde çirkin konuşma yapmasın.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Deccaliyetin bilgisiz, imanı zayıf, enaniyetli, kibirli bazı hocalarla Müslümanları uyutmasına ilimle, fikirle izin vermeyeceğiz. Aksine uyanma olacak.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Türkiye zorluklardan ve büyük olaylardan geçecek, deccaliyetin zulmü ve verdiği meskenet bitecek, insanlık uyanacak inşaAllah.

   (A9 TV; 27 Şubat 2017)

 • Bağnazlık kadına dünyayı cehenneme çevirmek üzere kurulmuş bir sistem, kadını haşa yarım olarak görüyorlar.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Kadının güzelliği hayranlık oluşturur. Güzel kadın görünce hayvani bir duyguyla hareket edilmez, saygı ve hürmetle davranılır.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Hurafelerle Müslümanlığı olabilecek en ürkütücü hale getirmişler. Gülmeyi, şakalaşmayı dahi yasak ilan etmişler. Şeytan acı bir oyun oynamış.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Kaliteyi ön plana alan bir siyaset teşvik edilsin. Kalite ve Sanat Bakanlığı'nın mutlaka kurulması gerekir.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Kadın karşıtı felsefe, kendisi ruhen ve bedenen sorunlu olan, kadına karşı ezik tipler tarafından dinin içine yerleştirilmiş. Kadını ezerek kendilerini yüceltmeye çalışıyorlar. ‘Kadın cehennemliktir, potansiyel suç unsurudur’ gibi hurafeler hep bu sorunlu zihniyetin ürünleridir.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Her insan önce zer aleminde yaratılmış, oradan dünyaya gelmiştir. Anne baba sadece vesiledir. Zer alemi daha kainat yaratılmadan insanların hepsinin yaratılmış olduğunun ve evrimsel aşama aşama yaratılış olmadığının delilidir.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Hz. Adem tüm insanlarla birlikte kainatın yaratılmasından önce zer aleminde yaratılmış sonra cennette var edilmiş sonra dünyaya gönderilmiştir.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Türkiye'nin %99'unda modern, aydın Müslüman görüşünün hakim olmasına biz vesile olduk. Bağnaz sistemin yaşanılmaz olduğunu herkes gördü.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Atatürkçülük milletimizin aydın ruhunun adıdır. Atatürk bu milletin özünde bulunan değerleri ortaya koymuştur.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Kadınların bakımlı, güzel, özgür olmadığı her yere felaket gelir. Allah kullarının özgür bırakılmadığı ülkelere bereket vermez.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Tutkuyu, sevgiyi, sadakati Allah yaratır. Sen Allah'ı haşa sevmezsen Allah sana seni sevenleri yaratmaz. Sen Allah'ı unutursan Allah seni unutur.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Kuran'a uyulduğunda sevginin önünde hiçbir engel kalmaz. Kuran insanlara Allah aşkını ve Allah için tüm varlıkları sevmeyi öğretir.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Barzani'ye ‘hoşgeldin, sefa geldin’ diyoruz. Kendisi efendi, dindar bir insan. Hakkında kullanılan çirkin üslubu kınıyoruz.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Türkiye'de toplumu Suriye, Irak gibi kaliteden, eğlenceden, sanattan uzak bir yapıya çekmek isteyenler var. Bunlar sadece canlı kalmayı esas alıyor, bir tür organizma gibi yaşamak istiyorlar. Allah'ın bizden istediği hayat bu değil. Sevgi, coşku, güzellik, kalite, neşe şarttır.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Ben güzelliğe Allah aşkıyla aşık bir insanım. Güzellik ruhu açar, kalbi açar. Benim ruhumun gıdası güzelliktir. Cennetin temel vasfı güzelliktir.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Türkiye'yi Suriye veya Irak'a çevirmelerine izin vermeyiz. Gençler, kadınlar istediği gibi modern ve özgür olacak, sanat ve kalite hakim olacak.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Binlerce defa söyledim bir kez daha söylüyorum benim Mehdilik iddiam olmadı ve olmayacak. Hocalık iddiam da yok.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • İnsanları namazdan uzaklaştırmak için Kuran'da olmayan sayısız hüküm ekliyorlar. Bu hükümleri dine ulaşmaya karşı set gibi kullanıyorlar. Kuran'da olmayan hükümler ekleyerek milyonlarca insanın abdest almasını, namaz kılmasını, dini yaşamasını engelliyorlar.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Dövme haram değildir. Cilt altına yapılan bir işlem olduğu için gusül abdestine engel olmaz.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletinin oyunlarını deşifre ederek açtığımız kapı bir çok aydın ve yazarımızın gerekli ilmi mücadeleyi yapmasını sağladı.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Tayyip Hocam ehli vicdandır, samimi delikanlıdır, iradesi güçlüdür. İslam'ı sevda olarak kabul etmiştir. Allah hayırlı uzun ömür nasip etsin.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Allah Kuran'da zer aleminde tüm insanları yarattığını sonra kainatı var ettiğini anlatıyor. Kuran'da evrimle aşama aşama yaratılış yoktur.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Her şeyin çamurlu sudan tesadüfen oluştuğunu iddia eden evrimle bir Müslümanın ortak düşünceye sahip olması mümkün değildir.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Münafıkları tek tip olarak görmemek gerekir. Sınıfları ve stilleri farklıdır, bunları görmek teşhiste çok büyük fayda sağlar.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • Müslümanların en büyük hatalarından biri münafıkları flu bir konu olarak görmeleriydi. Bu yüzden münafıklar İslam alemini kırdı geçirdi.

   (A9 TV; 26 Şubat 2017)

 • İnsanların bir çoğu dünya geçimi peşinde. Benim arkadaşlarımın gecesi de gündüzü de Allah rızası için gayret etmektir.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Bir çok insan üzerine gelen baskıya ve İslamofobiye karşı bizim yaptığımız ilmi çalışmaların ve modern İslam anlayışımızın set olduğunu anlamıyor. İnsanlara cemaatine, kendisine bile düşman, bakımsız, zevksiz Müslüman modelini ortadan kaldırıp Kuran'ın nur gibi İslam anlayışını gösterdik.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Peygamberimiz zamanında mezhepler yoktu. Şimdi 4 mezhebin farzları, helalleri haramları ayrı, 4 ayrı din oluşturmuş durumdalar.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Sevgi Allah'tan bir nurdur, müminler için özel yaratılan bir nimettir.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • İslam'ı dini en hikmetli, özlü şekilde anlatan, dinin önündeki engellerin hepsini ilimle, bilimle ortadan kaldıran bizim çalışmalarımız oldu.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Darwinizmin geçersizliğinin gösterilmesi ve bağnaz din anlayışının ortadan kaldırılması deccaliyetin Türkiye üzerindeki pençesini kırdı.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Gençlere din diye içine kapalı, sevgisiz model sunmuşlardı. Biz hem gençliklerini hem hayatın güzelliklerini yaşayacakları Kuran dinini gösterdik. Sevgisiz, sanatsız, neşesiz halleriyle İslam'ı mahvetmek üzereydiler. Kalitenin, neşenin, modernliğin dinle içiçe olduğunu gösterip bu oyunu bozduk.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Her bir mezhebin helalleri haramları ayrı. Ortaya 4 ayrı din çıkmış. Bu, ahir zamanın felaketlerinden biridir. Bunun düzelmesi Mehdiyetle olacak.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Kadın cennet nimetidir. Kadının sevgisini Allah kaderde özel yaratır. Sokağa çıkayım sevgiyi bulayım diye bir şey yoktur.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Kadınları potansiyel suçlu, ne yapsa tehlike olan, bakımsız, özensiz dolaşması gereken varlıklar haline getirmeye çalışıyorlar. Kadınları bu kadar baskı altına almak, kadın güzelliğini ortadan kaldırmaya uğraşmak bir süre sonra homoseksüelliğin yayılmasına sebep oluyor. Kadını beğenmek, kadın güzelliğinden hoşlanmak anormal değildir. Bu, fıtrata uygun olandır. Fıtratı bozunca sapkınlık yayılıyor. Allah'ın haram kıldığı gayri meşru ilişkidir. Kadının güzel, bakımlı ve cazibeli olması değil.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Müslümana kulaktan dolma bilgiyle eleştiri yapılmaz. Ayetle, Kuran'la konuşup ‘bu ayete göre yanlış’ diye eleştiri yapmak gerekir.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Münafık çok küstah ama aynı zamanda çok cahildir. Cahilliğini yaygara yaparak kapatmaya çalışır.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Münafıkların çirkef ve azgın olanları olduğu gibi sessiz ve sakin, derinden faaliyet gösterenleri de vardır. Münafıklara karşı titiz ve dikkatli olmak gerekir.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Münafık iftiraya da başvurur. Kendisi ahlaksızca yaşar ama mümin kadınların ahlakı, hayatı hakkında iftiralarda bulunur.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Münafığın çirkin yöntemlerinden biri de kendisi İslam'ı yaşamaz ama Müslümanlara sürekli akıl verir, kendini çok üstün görür.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Küfre karşı sessiz ve sakin olan münafık Müslümanlara karşı çok saldırgan ve kindardır. Sözleri çok çirkindir, azgındır. Münafık küfre karşı saygılı ve itinalıdır. Küfrü kızdırmamaya özen gösterir. Müslümanlara karşı ise saldırgan ve çirkeftir.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Münafık bir nevi denizaltı gibidir. Müslümanların içinde suyun altından gider, görülmez. Münafıklar Müslümanlara karşı kin doludurlar.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Nitelikli münafık derin devletle bağlantılıdır ve bu sebeple küfrün Müslümanlara karşı en önemli silahlarından biridir.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Hacı Mestan Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz, inşaAllah makamı cennet olmuştur, Şeyh Nazım Sultanımız'a kavuşmuştur.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Münafık ukala, züppe ve kendini beğenmiştir. Sadece kendi aklını beğenir, Müslümanlara karşı ise züppedir.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Münafık sorulduğunda koyu dindar olduğunu söyler hatta Müslümanlardan daha titiz olduğunu iddia eder ama aslında Müslümanlardan nefret eder.

   (A9 TV; 25 Şubat 2017)

 • Türkiye ile İran'ı çatıştırmak tiyatrosunun asıl mimarı İngiliz derin devletidir, sakın kimse bu oyuna gelmesin.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • Müslüman İran'ın bizim komşumuz olması güzel bir nimettir. İngiliz derin devletinin oyununa gelip iki ülkenin dostluğunu bozmayız.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • Şii ve Sünni kardeştir. İran ve Türkiye fitne çıkarmak isteyenlere karşı hemen bir araya gelip kardeşce kucaklaşmalı.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • İngiliz Şiiliği denilen akım mezhep çatışması oluşturmak istiyor. İran'ın içindeki bir avuç insanın yanlışı İran ile dostluğumuzu zedelemez.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • İran ile Türkiye iki dost ülke. Bu dostluğa zarar gelmesini İngiliz derin devleti heyecanla bekliyor, onları sevindirecek bir şey yapmayalım.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • Gelenekçi ve bağnaz İslam'ın kökeninde müteşabih ayetlere olmadık yorumlar yapmak vardır. Hüküm, muhkem ayetlerde yer alır.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • Bağnazlar imaya dayanarak İslam'dan ayrı, apayrı bir din oluşturdular. Müslümanların elinden sanatı, bilimi, güzelliği aldılar. (Ali İmran Suresi, 7: Sana Kitab'ı indiren O'dur. Ondan, Kitab'ın anası (temeli) olan bir kısım ayetler muhkem'dir; diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde bir kayma olanlar, fitne çıkarmak ve olmadık yorumlarını yapmak için ondan müteşabih olanına uyarlar. Oysa onun tevilini Allah'tan başkası bilmez. İlimde derinleşenler ise: "Biz ona inandık, tümü Rabbimiz'in Katındandır" derler. Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez.)

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • İma ile dinden hüküm çıkarılmaz. O zaman o din İslam olmaz. Allah muhkem ayetlerle haram ve helalleri bildirmiştir.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • Müziğin haram olduğuna dair Kuran ayeti yoktur. Bağnazlar ima ile hüküm çıkarmak isterler, oysa Kuran çok açıktır. Muhkem ayetler nettir.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • İnsanın öfkeyi komik bulması lazım. Akılcılıkla halledilecek bir şeyi öfkeyle halletmek insanı komik duruma düşüren bir durumdur.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletini biz ifşa ettikten sonra tüm dünyada derin devletin etkin olduğu, halkları ezdiği daha iyi anlaşılmaya başladı.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • Üst perdeden meydan okur gibi üslup yakışık almıyor. Doğru olmayan bir tavır olduğunda bunun yanlışlığını güzel sözle anlatmak lazım. Yanlış yapılan işleri somut örnekler vererek anlatmak gerekir. Anlatırken de meydan okur gibi bir üslup kullanmak yarar değil zarar verir.

   (A9 TV; 24 Şubat 2017)

 • Tutku iman ehline mahsus çok güzel bir duygudur. İman edenlerin gözlerinden birbirlerine tutku akar.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Hayatları boyunca kaliteli ortam içine girememiş, sevgiyi yaşamamış bazı insanların kaliteli insanlara amansız bir öfkesi ve haseti oluyor.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Kadınların ezildiği, baskı altına alındığı toplumlara Allah bereket vermez. Allah zulme razı olmaz.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Israrla kadınların bakımsız, özensiz olmasını istiyorlar. Bu kadın karşıtlığının mantığını anlamak mümkün değil. Kadın da erkek de güzel olsun. İnsanların bakımsız olduğu sevginin, güzelliğin, kalitenin kalmadığı ülkelerde dehşet ve gerginlik oluşuyor. Allah böyle mutsuzluk istemiyor.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • İmam Rabbani, Hz. Mehdi vesilesiyle hidayetin tüm dünyaya yayılacağını anlatmıştır: Onun (Mehdi’nin) irşadının ve hidayetinin nurları bütün dünyaya yayılır. Yer küresinin ortasından tâ arşa kadar herkese rüşd, hidayet, iman ve marifet Onun (Mehdi) yoluyla gelir. Herkes ondan feyz alır. Arada o olmadan, kimse bu nimete kavuşamaz. (İmam Rabbani – Mektubat, 260. mektup)

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • İmam Rabbani Mehdi için "Asırlardan çok uzun zaman sonra böyle bir cevher dünyaya gelir, kararmıs olan alem onun gelmesiyle aydınlanır" diyor.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Ayette hem insanların zer alemi, dünya ve ahiret tabakalarından geçmeleri hem de manevi tabakalara işaret vardır. (İnşikak Suresi, 19: Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.)

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Hz. Mehdi'de tüm Peygamberlerin özelliklerinden vardır. Hz. Mehdi karşılaştığı baskılar yönünden Hz. Musa'ya, çektiği çile yönünden Hz. Yusuf'a benzeyecektir.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Allah samimi sevgiyi ve tutkuyu müminlere nasip ediyor. Allah Kendisinden uzak olana güzellik, sevgi ve tutku nasip etmez.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Kendileri Kuran'dan uzak din kurdukları için biz Kuran'ı anlatınca kendi dinleriyle çeliştiğini görüp şaşkınlığa düşüyorlar. Asıl din Kuran'dır.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Museviler 3500 yıldır Hz. Musa'ya, Allah'a sadık olan dindar insanlar. Ne mutlu, ne güzel onlara. Onlar da biz de Hz İbrahim'in evlatlarıyız.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Darwinist düşünceyi ilmen yıkmamız solun tam anlamıyla fikri yenilgisine ve sağın güçlü bir şekilde iktidar olmasına vesile oldu.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Selin Sayek Böke'ye korkakca tehditte bulunanlar kendisinin güçlü bir hanımefendi olduğunu hesap edememiş. Korkakların tehdidi kimseyi yıldırmaz.

   (A9 TV; 23 Şubat 2017)

 • Hiçbir mason locasına gitmeden 33. derece masonluk diploması aldım.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Herkesten nefret eden, Allah sevgisi ve Allah korkusu olmayan, sevgisizlik içinde boğulmuş insanları sabırla eğiteceğiz. Eğitim şart.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Binali Yıldırım'ın şakacı, kendine has neşeli üslubu çok güzel. Hem çok zeki ve nüktedan hem de çok kıymetli bir insan.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Nisa Suresi 75. ayette bildirilen "Rabbimiz Katından bize bir koruyucu, sahip yolla" duasının icabeti bu yüzyılda Mehdi'nin zuhuru olacak.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Allah iyileri korur. İyilerin elinden nimetleri almaya çalıştıklarında, o nimetler daha da artar.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • İlham Aliyev'in eşi dürüst, dindar, modern, nezih bir hanımefendi. Yeni görevinde başarılar diliyorum, Allah güzellikler nasip etsin. Allah Azerbaycan'ı daha da güçlendirsin, düşmanlarından korusun, bereket versin, Türkiye ile birleşmeyi nasip etsin.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Haset edenler ve kıskananların nefret dolu dünyaları sadece kendilerine zarar verir. Müslümanları ise daha neşelendirir, güzelleştirir.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Kendileri dekolte hanımlarla eğlenen, dans eden kişilerin diğer insanları ‘niye eğleniyorsunuz, niye dekolte var’ diye eleştirmeleri samimiyetsiz. Samimi olarak dekolteye, dansa, eğlenceye karşıysalar kendilerinin de bundan uzak olması gerekir. Kendileri yaşayıp başkasını eleştirmeleri garip.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Yaşama sevinçlerini yitirmiş, sevgi ruhlarını kaybetmiş insanların haset dolu açıklamaları sadece kendilerine zarar verir.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Kendi aralarında İslam ahlakına hiç uygun olmayan hayat yaşayıp haset ettikleri için Müslümanlara söz söyleyenler samimiyetsizlik yapıyorlar.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Benim ve arkadaşlarımın neşesi, sevgisi, Allah'ın nimetlerini güzel değerlendiriyor olmamız bazılarının müthiş hasetine sebep oluyor.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Halim olmak, tevazulu olmak, sevecenlik ve anlayışlı olmak Peygamber üslubudur. Tüm Müslümanlara halim olmak yakışır.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Libya'nın başına Kaddafi'yi getiren, işi bitince ortadan kaldıran ve Libya'yı karıştıran ve parçalayan İngiliz derin devletidir.

   (A9 TV; 22 Şubat 2017)

 • Gece gündüz sürekli Allah ile bağlantıda olan insanın ahlakı, kavrayışı ve kişiliği çok güçlü olur.

   (A9 TV; 21 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devleti bana karşı atakta çok geç kaldı. Tüm karanlık oyunlarını deşifre ettik, Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koyduk. Ne iftiraları ne sahte ihbarları hiçbir işe yaramaz. Ellerinden geleni ardlarına koymasınlar, beni ilmi mücadelemden alıkoyamazlar.

   (A9 TV; 21 Şubat 2017)

 • Peygamberimizi en değerli kılan özelliklerden biri zorluklar içinde mücadele etmesidir. Sahabeler de gazi oluyorlar aşkla mücadeleye devam ediyorlardı.

   (A9 TV; 21 Şubat 2017)

 • Mehdi maneviyat eridir. Mehdi'nin mesleği sevgi, şefkat, sosyal adaleti sağlamaktır. Mehdi siyasete karışmaz.

   (A9 TV; 21 Şubat 2017)

 • Allah yolunda ilmen mücadele ederken yoluma engeller çıkması, iftiraya maruz kalmak beni daha da şevklendirir.

   (A9 TV; 21 Şubat 2017)

 • Rus diplomatlarının ardı ardına kalpten ölmeleri normal bir durum değil. Suikast şüphesiyle mutlaka araştırma yapılmalı.

   (A9 TV; 21 Şubat 2017)

 • İnsan sevgi gösterecek ve sevgi alacak şekilde yaratılmış. Ancak o zaman normal insan olabiliyor. Sevgiye mesafeli durulduğunda fıtrat kilitleniyor. Sevgiye soğuk karşılık verildiğinde ruhta bozulma oluyor ve sevgisizlik yayılıyor.

   (A9 TV; 21 Şubat 2017)

 • Darwinist düşüncenin Osmanlı'da Abdülhamit döneminde hakim olduğu, en büyük toprak kaybının bu dönemde yaşandığı tarihi bir gerçek. Abdülhamit İngiliz derin devleti tarafından kuşatılmış bir insandır. Hakarete uğramasını kabul etmeyiz ama evliya demek de doğru değil.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Sevgisiz, merhametsiz, vefasız, ağzından kin ve nefret akan insanları güzel sözle sabırla eğiteceğiz inşaAllah.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Kıbrıs'ta Rumlarla kardeşce yaşayacağız. Ama toprak vermemiz diye bir şey asla söz konusu olamaz.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Şeytanın en çok karşı olduğu konu sevgidir. Sevgiyi ve güzelliği yok etmek hedefindedir. Nefret ve şiddet filmleri bilmeden buna hizmet eder.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Allah zalimler tarafından ezilen mazlumları Mehdisi'yle İsa Mesih'le kurtarsın. İsa Mesih ve Mehdi'yi bir an önce zahir etsin.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • İsa Mesih'i, Hz. Mehdi'yi, Tabut-u Sekine'yi ve içinde saklanan tüm kutsal emanetleri göreceğiz inşaAllah. Hepsi birer harikadır.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Tesadüf tamamen hurafedir, olabilecek en kötü açıklamadır. Evrim her şeyin tesadüflerle olduğunu iddia eden putperest düşüncedir, bilim değildir.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Mehdi devrinde Tabut-u Sekine bulunacaktır. Tabut-u Sekine insanlara huzur ve sakinlik verecek, metafizik bir yönü olacaktır.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Hadislere göre Mehdi zahir olmadan önce de Mehdi'nin olumlu etkisi tüm dünyada görülecek ve hissedilecek.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Şeytanın varlığı, aksilikler gibi görünen tüm olaylar müminin aklının, kişiliğinin oturması ve gelişmesi için mutlaka gereklidir.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Sevmek ve sevgiyi samimi yaşamak için Allah korkusu gerekir. Allah korkusu olmadan candan sevgi olmaz.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Hadislerde Mehdi'nin fiziksel özellikleri detaylı anlatılır; açık alınlı, geniş karınlı, tebessümü tatlı bir insan olduğu bildirilmiştir.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • PKK'nın felsefesine ilmi cevap vermeden sadece şikayet eden konuşmalar yapmak olmaz. Darwinist materyalist felsefe kalktığında terör biter.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Suriyeli misafirlerimize ahlaksızlık yapanların olması vahim bir durumdur. Suriyeli canlarımız hepimizin baştacıdır. Suriyeli kardeşlerimizi sevmeyenler şefkati, merhameti bilmeyen insanlar. Onlar Allah'ın bize lütfu, kendi vatanlarında gibi rahat edecekler.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Hadislerde şeytanın Mehdi'nin ayaklarının altında manen öleceği bildirilmiştir. Şeytanın fitnelerini Mehdi ortadan kaldıracaktır.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Tevrat'ta Mehdi'nin karşılaştığı bela ve çilelerin çokluğundan ve belalar karşısında hiç sarsılmamasından kendisini anlayacağı bildirilir. Tevrat'ta ahir zamanda Mehdi'ye karşı kötülüğü örgütleyen deccaliyet de kapsamlı olarak anlatılır.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Tevrat'ta ve Musevi kaynaklarda Hz Mehdi'nin ruhunun kainat yaratılmadan önce yaratıldığı bildirilir.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Karmaşık günler, çalkantılı olaylar yaşanacak. Güzel bir imtihanla imtihan olup eğitileceğiz. Sonunda İsa Mesih ve Mehdi'yi göreceğiz inşaAllah.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Hz. Süleyman'ın mescidini inşaAllah yeniden inşa edeceğiz. Müslümanlar, Museviler, Hristiyanlar hep birlikte Mescid'de dua edeceğiz.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Allah virüs içerisinde farklı durumlara karşı direnç gösterecek her yapıyı yaratmış. Bu virüsü başka varlığa dönüştürmez, bu evrim değildir.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Hz. Musa'nın asasının yılana dönüşmesi, Hz. İsa'nın çamurdan yaptığı kuşun bir anda canlanması evrimle yaratılış olmadığının ispatlarındandır.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Milletimiz güzel bir hedefe doğru ilerliyor. Milletimizin Mehdiyet yolundaki bu güzel mücadelesi Deccaliyeti adeta delirtiyor.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Melania Trump'ın dua ederek konuşmasına başlaması çok güzel. Dinsizlerin Allahsızların alaylarına hiç itibar etmesin.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Milletimiz vicdan ve irfan sahibidir. En güzel kararı verecektir. Referandumun sonucu ne çıkarsa çıksın hayırdır.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Kuran'da evrim olduğunu iddia edenler zer aleminde daha kainat yaratılmadan tüm insanların tüm uzuvlarıyla var olduğunu göz ardı ediyorlar.

   (A9 TV; 20 Şubat 2017)

 • Hadislerde Mehdi'nin Türk milleti içinden çıkacağı bildirilmiştir. Türkiye, Mehdiyetin yurdudur.

   (A9 TV; 19 Şubat 2017)

 • Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in soyundandır. Mehdi'nin zaferi Peygamberimiz (sav)'in zaferidir.

   (A9 TV; 19 Şubat 2017)

 • Depremlerin artması Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir.

   (A9 TV; 19 Şubat 2017)

 • Kürtler asil ve soylu insanlardır. Kürt analarımızı, bacılarımızı dinsiz, Allah'sız komünistlerin eline terk etmeyiz. Bunu unutsunlar.

   (A9 TV; 19 Şubat 2017)

 • Bediüzzaman'la kimse boş yere uğraşmasın. Kendisi dünyaca çok sevilen bir alim, bizler de kendisini çok seviyoruz.

   (A9 TV; 19 Şubat 2017)

 • Bediüzzaman'ın insanların hidayetine vesile olan sıcak bir üslubu var. Din teknikeri olanlar ise sadece kalplerin katılaşmasına sebep oluyor.

   (A9 TV; 19 Şubat 2017)

 • İran halkı da Anadolu insanı gibidir, sevgi şefkat doludur. İran ile Amerika'nın dost olmasını sağlamak için uğraşacağız inşaAllah.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • Sabırlı, affedici, merhametli, dürüst, güzel sözlü, tevazulu ve fedakar olan sevgiyi bulur.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • Saygı ve sevgi birbirine bağlı iki muhteşem güçtür. Saygı olmadan sevgi, sevgi olmadan saygı olmaz.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • İnsanın amacı sevgi olacak. Allah'ı sevecek, Allah'ın yarattıklarını sevecek. Candan sevgi olunca kin, nefret, haset olmaz. Sevgi tüm sorunları ortadan kaldırır.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • İncil'de Hz. İsa'nın haşa Allah'ın oğlu olmadığını ifade eden, uyuduğunu, yemek yediğini, insan olduğunu vurgulayan bir çok açıklama vardır.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • Türkiye'yi sanatla, estetikle, kaliteyle güzelleştirelim. Kimsenin korku ve gerilim içinde olmadığı bir Türkiye inşa edelim. Fikri, partisi ne olursa olsun herkes tanışıp görüşüp biraraya gelsin. Birlik olalım. Korkuları, endişeleri tamamen kaldıralım.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • Müslüman Kardeşler sanatı, sevgiyi, kaliteyi, dostluğu esas alan yeni bir çizgiye, Mehdiyet çizgisine girsin. O zaman çok rahat ederler.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • Ahir zamanda depremlerin artması önemli bir dönemde olduklarını anlamaları için insanlara bir nevi uyarıdır.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • Hadiste Mehdi'nin yerde ve gökte gerçekleşecek bazı alametleri olduğu bildirilir. Bunlardan biri de depremlerin artmasıdır.

   (A9 TV; 18 Şubat 2017)

 • Çok daha büyük olaylar göreceğiz. Kardeşlerimiz hiç tedirgin olmasınlar. Herkes ayağını yere sağlam basacak, kaderde olan gerçekleşiyor.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • İslam dünyaya son kez hakim olacağı, İsa Mesih ve Mehdi zahir olacağı için dünya çok büyük olaylarla bu buluşmaya hazırlanıyor.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • Dünyanın en merhametli ordusu Türk ordusudur. En itinalı, en özenli ordusudur. El Bab'da siviller zarar görmesin diye çok özen gösteriliyor.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • Tevrat ve İncil'in bozulmamış hükümleri geçerlidir. Ve bir çok Kuran ayetinde Tevrat ve İncil'e gönderme vardır.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • Mehdi devrinde bulunacak olan Ahit sandığının içinde Harun'un asası da olacak. Harun’un asası filiz vermiş, çiçek açmış bir asadır.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • Pakistan, İngiliz derin devletinin en etkili olduğu yerlerden biridir. Terör eylemleri de Müslüman kıyımı için uyguladıkları bir taktik.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • Irak'ta düzenlenen terör saldırılarının ardında İngiliz derin devleti vardır. Şii-Sünni çatışması çıkarmak ana amaçlarıdır.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • Biz milletçe Tayyip Hocam'ı korumakta kararlıyız. Vatanımızın evladını İngiliz derin devletinin eline asla bırakmayız.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • Muasır medeniyet denildiğinde kast edilen Türkiye'yi bilimin, sanatın, kalitenin, güzelliğin hakim olduğu ülkelerin daha üzerine çıkarmaktır.

   (A9 TV; 17 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletine karşı tam netice alabilmek için İslam aleminin mutlaka birleşmesi gerekiyor.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Trump'ın "İsrail ve Filistin mutlu olacaksa ben de aldıkları karara uyarım" sözü çok güzel olmuş. Bu sevecen üslup çok önemlidir.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Trump'a yönelik İngiliz derin devleti kuşatmasının çetin olduğu görülüyor. Kendisine tam destek verilirse gerekli kararlılığı gösterecektir.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Komünizmde sosyal adalet zorla oluşturulmaya çalışılır. İslam'da ise insanların zevkle, sevinçle malı dağıtması vardır. Sosyal adalet tamdır.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Allah dünya sistemini güçlü olanın zayıf olana, zengin olanın fakir olana yardım etmesi üzerine yaratmıştır. Velayet sistemi esas olmalıdır. Velayet sistemiyle insanların birbirine sahip çıkması Kuran'a göre farzdır. Bu farz uygulandığında fakirlik, yoksulluk, yokluk kalmaz.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Allah insanları şefkatle, yardımseverlikle, dostlukla yaşayacak şekilde yaratmış. Nefret ve kin insanların yaşam sevincini yok eder.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Dünya sadece sevgiyle güzel olur. İnsanları sevgiden çok alaycılık, rekabet, laf sokmayı tercih edecek hale getirmişler. İnsanların bir çoğu sevgisizlikle dünyalarını cehennem hayatına çevirmiş. Mehdiyet bu cehennem ateşini söndürecek nurdur. Mehdiyet deccaliyetin dünyayı saran negatif aurasını tertemiz sevgi dolu pozitif bir auraya çevirecek. Dünya cennet gibi olacak.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Tevrat'a göre Mehdi (Moşiyah) doğru olanı yapmakta süratli davranacaktır.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Allah Mehdi'ye İslam ahlakının dünya hakimiyetini, sanat, zenginlik ve güzellikte müthiş bir ilerlemeyi nasip edecek inşaAllah.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Müslümanın Kuran'ın dışında bir dini olmaz. Müslümanın kendi kafasına göre ölçüleri olmaz, Kuran'a göre ahlakı ve ölçüleri olur.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • İsrail ile İran, İran ile Amerika arasındaki gerilim de suni. Türkiye ile İran, İsrail ile İran, İran ile Amerika ilişkilerini düzelteceğiz.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Münafıklar konusunu gündeme getirmemizin ardından siyasiler de münafık karakterinin ahlaksızlığını vurgulamaya başladılar. Bu, çok güzel.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı yiğitçe karşı koyan bir Anadolu insanı. Bu tavrı koyduğu için millet kendisini seviyor. Bir kardeşimiz saldırıyla karşı karşıya kaldığında onu korumak Kuran ahlakının gereğidir. Tayyip Hocam'ı milletçe elbirlik koruyacağız.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • İran'ın Türkiye'ye karşı çok dostane açıklamaları olması gerekir. İran ile Türkiye'nin dost olması bölge için ferahlık olur. Türkiye ile İran'ın dost olmasını isteyen insanlardan biri Tayyip Hocam'dır. İran'ın da bu dostluk talebine coşkuyla karşılık vermesi gerekir.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Hem Şiilerin hem Sünnilerin kabul edeceği manevi önder Mehdi (as)'dır. İslam alemi ancak Mehdi (as) etrafında birleşecektir.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Mezhep ve etnik çatışmaların tam anlamıyla ortadan kalkması ancak Mehdiyetle mümkün olur. Bölünme fitnesi Mehdiyetle izale olacaktır.

   (A9 TV; 16 Şubat 2017)

 • Putin, Trump ve Tayyip Hocam İngiliz derin devletine karşı ittifak yapsınlar. Rusya ve Amerika arasında bir an önce saldırmazlık paktı olsun. Putin ve Trump silahları kaldırmak konusunda hiç tereddüt etmesinler. Silaha harcanacak parayı halklarının rahatına harcasınlar.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Putin'in Batı'ya yaptığı Hristiyanlıktan, dindarlıktan uzaklaşmama çağrısı çok önemli ve güzel.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Allah Hz. Süleyman'ı çok zengin kılmıştı. Sarayında her gün çok sayıda misafir ağırlıyor, en güzel ikramlarda bulunuyordu. Hz. Süleyman'ın aklı, bilgeliği, Saray'ın mimari güzelliği, Saray'da yaşayanların şıklığı ve kalitesi Sebe Melikesi’nin imanına vesile oldu.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Bediüzzaman deccal taraftarlarının en önemli özelliğinin merhamet ve şefkati bilmemeleri olduğunu söylemiştir.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Hadislerde Mehdi zamanında Asr-ı Saadet döneminde olduğu gibi küllenmiş duyguların bir bir tomurcuklanıp çiçek açacağı bildirilmiştir.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Ülkeler arasındaki tüm duvarlar Mehdi döneminde kaldırılacak inşaAllah.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletinin Suriye politikası tamamen çöktü. Suriye’yi ardından Türkiye'yi parçalamayı planlıyorlardı. Planları ayaklarına dolandı.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Türkiye ile dost, mümin muttaki Kürt kardeşlerimizin uluslararası kanunlara uygunsa Suriye'de özerklik oluşturması milletimizi rahatsız etmez. Biz sınırımızda komünist PKK devleti/bölgesi istemiyoruz. Kürt kardeşlerimizin Suriye'de kanunlara uygun bölgesinin olması sorun olmaz.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Amerika ile Rusya arasında gerginlik oluşmasının hiçbir gerekliliği yok. İki ülke arasında saldırmazlık paktı yapılsın, rahat yaşasınlar. Rusya ile Amerika silah giderlerini yarı yarıya düşürüp halklarının refahı için harcama yapsınlar.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Allah muazzam güzellikler yaratıyor. Bu güzellikleri, bu nimetleri sürekli anmak, anlatmak önemlidir.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Budizm hak dinin bozulmuş halidir. Budizmin içinde de namaz, oruç, zekat gibi ibadetler değişmiş halde vardır.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Namaz çok eski, kadim bir ibadettir. Tarih boyunca tüm kavimlerde namaz ibadeti vardır. Kaya resimlerinde de bu gerçek görülmektedir.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • İnsanların zalim, nankör olması Allah'ın sevmediği bir durum. Nankörlük çok korkunç bir ahlaktır. Allah'ın verdiği nimetleri hep saymak gerek. Müslümanın nimetleri sürekli aklında tutması ve Allah’ı aşkla çok sevmesi gerekir.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Gezegenlerin yörüngeleri üzerinde dönüşleri sonucu ortaya çıkan desenler Allah'ın muhteşem geometri sanatının tecellisidir.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Genç kızların bir kısmı evlilik konusunda maddiyata göre düşünüp adeta çılgına dönüyorlar. Evliliğe verdikleri önemi haşa Allah'a vermiyorlar.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Çiçeğin toprağın içinde incecik kökleri oluyor, o kökle toprağın içinden potasyum, magnezyum, faydalı her şeyi alıyor zararlı olanı almıyor. Kökle topraktan alınan metalleri suyla taşıyor, ince ince hangi renk için hangi maddeyi kullanacağını biliyor, tam ölçüde kullanıyor. Gözü olmadığı halde tek tek yağlı boya tablosu gibi boyama yapıyor, her rengin sınırları belli oluyor ve çiçeğin muhteşem renkleri oluşuyor.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Allah sonsuz güzel bir varlık. En değeri bilinmesi en çok sevilmesi gereken varlık O'dur. İnsanların büyük kısmı çok nankör, bu nankörlüğü nasıl elde ettikleri çok şaşırtıcı bir durum. İnsanların Allah'ın değerini bilmemeleri çok ibret verici.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Bir insanın görme, duyma, dokunmadaki sistemi bildiği halde Allah'ı hiç anmaması asla anlaşılır bir şey değil. Çok büyük bir gaflet.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Kulağa gelen atomları ve elektriği beyinde konuşma, müzik, tiz ve bas ayarı yapılmış şekilde duymak hayranlık uyandırıcı bir mucize. Kulaktan gelen elektrik kalitesini insan sadece uğultu olarak algılayabilir. Ama müzik olarak duyuyor, yönü biliyor, bas tiz ayrımı yapıyor.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Görmenin gözle bir alakası yok. Göz sadece elektriği nakleden konumunda. Görüntüyü beynin içinde ışıl ışıl gören biri var. Görüntünün oluşması için beyne gelen elektrik çok zayıf bir elektrik. Bu zayıf elektriği 3 boyutlu net görüntü olarak görmek büyük mucize.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Allah bu kadar detay yaratmışken bir insanın haşa Allah'ı hiç düşünmemesi olabilecek en büyük nankörlük, vefasızlık ve ahlaksızlıktır.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Arıda, kuşlarda, baktığımız her yerde muazzamn bir sanat var. İnsanların bir kısmı ise hiç düşünmeden birbiriyle kavganın peşinde oluyor.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Allah çok büyük. İnsanların bir kısmının Allah'ı hiç düşünmeden yaşıyor olması çok çok şaşırtıcı bir durum. Bunu anlamak mümkün değil.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Atomların yapısı tek başına muhteşem, atomlar 15 milyar yıldır enerjisi bitmeden, hiç çarpışmadan sürekli hareket ediyorlar.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Bazılarının Allah'ı bir kere bile düşünmeden yaşıyor olması şaşırtıcı. Özellikle gençlerin hiç ölmeyeceklerini sanmaları gaflete sebep oluyor.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Allah çok detaylı bir sanatla dünyayı yaratıyor. İnsanların büyük bölümü ise nankörler. Allah bu nankörlüğe karşı sonsuz merhamet sahibi.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Işık ve renk çok büyük olay. Kapkaranlık beynin içinde çok detaylı renkli görenin kim olduğu üzerinde Darwinistler hiç düşünmek istemiyorlar. Sesin duyulması, sesi idrak eden bir şuurun olması çok harika bir olay. Hisseden, duyan, kokuyu alan kim? Bunlar çok büyük mucizedir.

   (A9 TV; 15 Şubat 2017)

 • Türkiye'nin çok kaliteli olması lazım. Hitabetin, kıyafetlerin, evlerin, sokakların, her şeyin çok kaliteli olması hayatidir. Avrupa sanata, kaliteye önem verdiği için darbe diye bir risk dahi olmuyor. Her insan oraya gitmeye çalışıyor, çünkü sanat ve kaliteyi özlüyor.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Mülteciler konusunda Trump'ın çok üstüne gidenler, Obama döneminde 2 milyon mültecinin Amerika'dan sınır dışı edildiğini hiç anlatmıyorlar.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Suriyelilerin bu vatanda huzur, zevk içinde gezmesinden biz mutluluk duyarız. Onların mutluluğundan rahatsız olan üslup kullanmak çirkindir. Türkiye'nin çoğu zaten muhacirdir. Suriyeli misafirlerimizi vatandaşlığa alalım. Sevgisizlerin tepkisinden kimse çekinmesin.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Kadın özgürlüğü, fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü konusunda Türkiye'de güzel bir modeliz, dayanak noktasıyız. Coşkulu, imanlı gençlik yetişmesine, Darwinizmin çökmesine, solun felsefi zemininin ortadan kalkmasına bizim çalışmalarımız vesile oldu.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Benim zenginliğim tevekkülümdür. Ne bankada param ne üstüme tapulu bir malım var. Benim zenginliğim Allah'tan. 40 yıldan beri bir gün dahi tatile gitmedim, soğuk da olsa sıcak da olsa burdayım. Her imkanımı tebliğ için harcıyorum.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Hitleri'i iktidara getiren de İngiliz derin devletidir. Hitler'in en önemli finansörlerinden biri Rockefeller ailesidir.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Münafıklarla Müslümanlara zarar vereceklerini sananlar boşa uğraşıyor. Tüm münafıklar Allah'ın kontrolündedir. Müslümana zarar veremezler.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletinin yancıları sürekli pislik peşinde olan insanlar arasına serpiştirilmiş iblislerdir, münafıklardır.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletinin ilk yapacağı şey 300 yıllık Türkiye ve İslam alemi aleyhindeki faaliyetini durdurmak olacak, bunu göreceğiz.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devleti sona geldiğinin farkına olmasının şokunu yaşıyor. İlimle, irfanla, kanunla, hukukla tamamen sona gelecekler inşaAllah.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Ahir zamanda İslam Birliği’nden bahsetmek çok büyük sevaptır. Tayyip Hocam ısrarla bu ibadeti yerine getirsin, her fırsatta birliğe çağırsın.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • İslam ülkelerinin liderlerinin neredeyse hiçbiri İslam aleminin birliğinden bahsetmezken Tayyip Hocam'ın hep bahsetmesi onun için büyük şeref. İslam ülkelerinin bir çoğunun derdi sadece petrol satmak, uçağı altınla kaplatmak oluyor. İslam aleminin birliği için uğraşmıyorlar.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Peşpeşe çok büyük olaylar göreceğiz, ama kimse telaş etmesin. Türkiye'ye hiçbir şey olmayacak. Sonu hep güzel olacak inşaAllah.

   (A9 TV; 13 Şubat 2017)

 • Mehdi insanlardaki taşlaşmış yürekleri yumuşatacak, insanlara Allah aşkı ve Allah sevgisini öğretecektir.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Musevi kaynaklarına göre Mehdi'nin çıktığı yıllar insanların büyük acılar çektiği, zulümlerin yaygın olacağı dönemdir. (Haham Yitzchak dedi ki: Kral Moşiyah'ın ortaya çıkacağı yıl dünyanın tüm kralları birbirleriyle çekişecekler. Ve dünyanın tüm milletleri titreyecek ve korkacaklar ve yüzlerinin üzerine düşecekler ve doğum sancıları gibi sancılara tutulacaklar. İsrail de titreyecek ve korkacak ve şöyle diyecek, "Nereye gelmeli, nereye gitmeliyiz?", Yalkut Shimoni, Yesheyah 499)

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Böl parçala sistemi deccallerin yöntemidir. Firavun da büyüklenmiş, ırk üstünlüğü iddiasında bulunmış ve halkını parçalara bölmüştü.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Hadislerde Mehdi talebelerinin gece tebliğ ve ilim faaliyetinde olduklarına özellikle dikkat çekilmiştir.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Allah Kuran'da, İncil ve Tevrat tamamen geçersiz demiyor. Kuran, İncil ve Tevrat konusunda hakemlik yapıyor. İncil ve Tevrat’ın Kuran'a uygun bölümleri geçerlidir.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Tevrat Mehdi'yi binlerce yıl önce çok detaylı anlatmıştır.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • İman edenlere tarih boyunca hep baskı ve iftira olmuştur. Her dönemde iftirayla, düşmanlıkla, nefretle karşılaşmışlardır.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Müslümanların İncil ve Tevrat'ı da okuması, hakkında bilgi sahibi olması gerekir. İncil ve Tevrat'ın Kuran'a uygun bölümleri geçerlidir.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Bazı alimler Mehdi'nin çıkış alametlerine dair hadisleri özenle gizliyor, bilinmesini istemiyorlar. Bunun vebali büyük olur.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Okullarda milli şuur dersi olmalı, gençlerin şuurlu yetiştirilmesi çok önemli. Milletçe birbirimize kilitlenmemiz en etkili kuvvetimiz olur.

   (A9 TV; 12 Şubat 2017)

 • Allah'a teslim olmadıktan, Allah'ı anmadıktan sonra kalpler felah bulmaz.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Tutku çok güzel bir nimettir. Tutku için çok candan bir Allah sevgisi çok samimi bir Allah korkusu ve derin bir iman gerekir.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Bazı insanların imkanı, parası, mesleği her şeyi var ama samimi sevgiyi hayatı boyunca bir kere bile yaşamamış. Bu yüzden bizim sevgiyi yaşadığımızı görünce delicesine haset ediyorlar. Hasetleri büyük acı çekmelerine sebep oluyor.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Ağaç topraktan suyu çekiyor, en üst dala kadar götürüyor, renkleri oluşturacak mineralleri seçiyor, tablo yapan usta gibi renklendiriyor. Bitkinin hücresi meyveye gereken oranda minerali, vitamini, yağı topraktan alıp seçecek akla sahip.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Kalite maddi imkanla doğru orantılı değildir. Maddi imkan olmasa da kaliteli, güzel bir hayat yaşanır, sanattan zevk alınır. Örneğin betondan kule yapacağına, her yeri garip yeşile boyayacağına elindeki imkanla çok sanatlı ve kaliteli işler yapabilirsin. Kıyafette, binada, sokakta sanat, kalite olmadığında insanların yaşama gücü kırılıyor, içten içe bir kızgınlık oluşuyor, toplum bir nevi çürüyor.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Kadınların ezildiği bir ülke bereketli olmaz. Kadınlar her yerde özgür olsun, ister çarşafla ister dekolte gezsin, her yerde hürmet görsün. Mecliste, her yerde kadınlar önde olsun. Kadınların özgürlüğü kalitenin yüksekliğinin delilidir. Kadın güzelliği tüm dünyaya hayat verir. Kadınlar baskı altına alındığında dünyanın neşesi biter. Kadın güzelliği yoksa mezar hayatı vardır.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Kalite çok önemli bir konudur. Kalite eksikliği bir ülke için çok ciddi bir tahribattır. Kalite bozulduğunda o ülkede çökme olur.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • "İnsanlık" adı altında sunulan felsefe de İngiliz derin devletinin Firavun döneminden öğrendiği bir dindir. Müslüman "insanlık" dini için değil, Allah'ın rızası için yaşar. Hayatının her anı Allah içindir, insanlık dini için değildir.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletinin felsefesi Firavun'un felsefesiyle aynıdır. ‘Böl, parçala, yut’ İngiliz derin devletinin Firavun'dan öğrendiği felsefedir.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Dindarlık Allah içindir. Müslümanın her şeyi, yemesi, içmesi, hayatı Allah içindir.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Osmanlı'nın en çok toprak kaybettiği, Darwinizm'in eğitim sistemine yerleştiği, Kıbrıs'a İngilizlerin yerleştiği dönem Abdülhamit dönemidir.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Rusya'nın içinde de Putin'e muhalif olan gizli bir derin devlet yapılanması var ve İngiliz derin devleti kontrolünde hareket ediyorlar.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • İran ve Amerika'nın arasını düzeltmek mümkün. Gereksiz, suni bir gurur oluşmuş. Bunu kırmak, barışı sağlamak mümkün.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devleti ve uzantılarının Tayyip Hocam'ı kafaya taktığı görülüyor. Milletimiz için öncelikli konulardan biri kendisini korumak.

   (A9 TV; 11 Şubat 2017)

 • Hz. İsa çamurdan kuş benzeri bir şey yapıyor, üflediğinde canlı uçan bir kuş oluyor. Evrimle yaratılış olmadığının açık bir delilidir bu.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • Müslümanlar kardeştir, yardım etmek farzdır. Milletimizin Suriyeli kardeşlerimize yardım etmesi farzdır. Allah bize Ensar olmayı lutfetti.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • Ebu Cehil de en güzel surette mi yaratıldı diyorlar. Evet annesinden ilk doğduğunda en güzel surettedir, daha sonra aşağıların aşağısına indi. Kuran'da evrim var diyenler zer aleminde tüm insanların yaratılmış olduğu gerçeğini gizlemesinler. Kuran'da evrimle yaratılış yoktur.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • İnsanla şempanzenin ortak atası diye bir şey yok. Şempanzeden insana dönüşümü gösteren milyonlarca fosil olması şart. Bir tane ara fosil yok.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • Evrim teorisi Sümerlerden, Antik Mısırdan gelme putperest bir hurafedir. Bilim değildir. Darwinistler bu gerçeği görmenin paniğini yaşıyor. Proteinin yapısı adeta bir dantel gibi kompleks ve bir proteinin oluşması için başka proteine ihtiyaç var. Tesadüf olması imkansız.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • Tevrat'a göre dünya yaratılmadan önce yedi şey yaratılmıştır. Bunlardan biri de Moşiyah yani Mehdi'nin adıdır.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • Zeki ve bilgili olmak illa akıllı olmak değildir. Akıl imanla gelen bir nimettir.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • Zer aleminde tüm insanlar Hz Adem ve tüm Peygamberler kusursuz tam insanlar olarak var ve Allah'a söz veriyorlar. Kainat sonra yaratılıyor. Hz Adem ve Havva zer aleminde var, cennette oluyorlar ve daha sonra dünyaya gönderiliyorlar. Dünyada evrimle aşama aşama gelişme yok. Kuran'da evrim olduğunu iddia edenler zer aleminde insanların hepsinin var olduğunu göz ardı ediyorlar. Samimiyetsizlik yapmamaları gerekir.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • Evrim teorisi bilimsel olarak bitti. Darwinizm öldü. Boş yere çırpınmasınlar, ölüyü diriltemezler.

   (A9 TV; 10 Şubat 2017)

 • Şeytan hep insanların ayağını kaydırmak ister. Münafık da müminlerin birliğinin bozulmasını, işlerinin başarısız olmasını ister.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Münafık karakterini gündemde tutmak çok önemlidir. Münafıklar asıl karanlık yönlerini ve nefretlerini sahte hesaplarında ortaya koyarlar. Müslümanların arasında kendisini küfürle hiç ilgisi yok gibi gösteren münafık, sahte hesaplarında haramları savunur, din aleyhine yazar.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Çabuk öfkelenmek de küfürden gelen bir alışkanlıktır. Allah İslam'ı tanıdıktan sonra tüm bu çirkinliklerin bırakılmasını istiyor.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Biz "Allah'ım ilmimi arttır" diye dua etmekle yükümlüyüz. İlmin sahibi Allah'tır. Müstağniyet müminde asla olmaz.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • İnsanların bir kısmı İslam'a girdiğinde küfrü tam bırakmıyor. Küfürden gelen çirkin yükleri tamamen bırakmak lazımdır. Çirkeflik, laf sokma, yapmacıklık, çabuk moral bozulması, üzüntü, tevekkülsüzlük küfürden gelen çirkin yüklerdir. Bunlar İslam'a girildiğinde terk edilmelidir.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Allah münafıklara ilk başta geniş imkan verir ama en sonunda helak eder. Sahip oldukları imkanlar daha da azgınlaşmalarına sebep olur.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Kadınların özgür olamadığı, gülemediği, sokağa çıkamadığı, neşeli olamadığı toplumlar çöker. Allah kullarına zulme izin vermez. Kadın istediği gibi gülecek, eğlenecek. Erkeklere eğlenceyi, neşeyi hak görüp kadınlara görmemek olmaz. Kadınlar vicdanıyla doğruyu bilir.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Allah'ın küfre ve münafıklara süre vermesi, son ana kadar ertelemesi Müslümanları yanıltmamalı. Son ana bırakma Allah'ın sünnetlerindendir.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Cennetteki en güzel varlık, en güzel nimet Allah'ın Zatı’nın tecellisidir.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • İnsanların arasında çok sayıda ruhu olmayan tıpkı insana benzeyen bir nevi zombi varlıklar vardır. Allah Kuran'da bunlara dikkat çekmiştir. Sadece nefrete göre kodlanmış, sevgi, güzellik bilmeyen, sözden anlamayan adeta hayvan gibi yaşayan bu manevi ölüler özel olarak yaratılmıştır. Bu zombilerin varlığı müminlerin korkularının artmasına vesile oluyor. Mümin bunların konumuna düşmekten sakınıyor. Bu dünyanın güzel yönlerinden biri bu mahluklarla müminlerin verdiği ilmi mücadeledir.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Bazı Katolik kiliselerde homoseksüelliğin sözde meşru hale getirilmesi ve Darwinizm'in yayılması İngiliz derin devletinin yönlendirmesidir.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Münafık akıl hastalığı şeklinde Müslümanların başarısız olmasına uğraşır. Küfürle uğraşmaz ama müminlerin faaliyetlerini engellemeye çalışır.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Allah Kuran'da münafıkların ahlaksızlığını, oyunlarını çok kapsamlı anlatmıştır. Münafık şeytani, marjinal, garip bir mahluktur. Münafığın mantıklarıyla şeytanınki tamamen aynıdır.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Tayyip Hocam'ın kültür ve sanatın üstünde durması da çok güzel. Allah kendisini, devletimizi, milletimizi ve dünyayı hayırla sarsın inşaAllah. Kültüre, sanata hakim olan dünyaya hakim olur. Sanat ve kültür olmadığına yenilgi olur. Tayyip Hocam önemli bir konu üstünde durmuş.

   (A9 TV; 9 Şubat 2017)

 • Bütün güç ve kudret Allah'ındır. Allah dilemedikçe kimse bir şey yapamaz.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Şeytan insanları marjinal olmaya çekiyor. Mesela Karun çok marjinaldi, Samiri de münafıklarda da bu ortak bir özelliktir, mantıkları anormaldir.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • İsa Mesih'in de vefatından sonra hızlı bir geri gidiş oluyor ve küfrün en azgınlaştığı dehşet verici günler yaşanıyor ve kıyametle bitiyor.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • İnsan hatırasıyla birlikte her an yeniden yaratılıyor. Bir anlamda her an yeniden doğmuş oluyor.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Yemen'de çocuklar açlıktan şehit oluyorlar. Müslümanların üzerlerindeki sorumluluğu çok iyi düşünmeleri gerekir. Rohingyalı Müslümanları çok vicdansızca eziyorlar. Her yerde açmaza sokulmuş durumdalar. Tüm Müslümanların onlara sahip çıkması gerekir.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Bazıları kendi mantıklarına göre erkeklere her şeyi hak, kadınlara her şeyi yasak görüyorlar. Kadınların illa bakımsız, çirkin olmasını istiyorlar. Kadına şiddet uyguluyor, hatta şehit ediyor ‘sevdiğim için yaptım’ diyorlar. Kadını istemediği bir hayata zorlamak çok büyük zulümdür.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Sözünü bilmeyen, her şeye düşman olan, güzellikten zevk alamayan, sevgisiz, acımasız, kendi pis, hayatı pis olanları sabırla eğiteceğiz.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Mehdi'nin vefatından sonra Müslümanların lideri İsa Mesih olacaktır. Mehdi hayattayken İsa Mesih O'nun veziri olacaktır.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Kürtlerin kendilerine has çok güzel bir efendilikleri ve ahlakları var. Çoğu insan kıymetlerini bilmiyor.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Evrim biyoloji veya bilim dersinde değil, eski kültürlerde batıl din nasıldı diye anlatılacak konudur. Sümerlerden gelen putperest inançtır.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Hz. Adem cennetten dünyaya tam insan olarak gönderiliyor, evrimle aşama aşama oluşma diye bir şey Kuran'da yok.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Zer aleminde insanların kainat yaratılmadan önce var olması, Kuran'da evrim olduğunu söyleyenlerin iddiasını tamamen geçersiz kılıyor.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Kuran'ın hayata nasıl geçirileceğini bilmek önemlidir. Örneğin üzüntü duymak, tedirginlik yaşamak, küsmek Kuran'a uygun olmayan tavırlardır.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Allah'ın sanatının kesintisiz anlatılması gerekir. Biz de ömrümüzün sonuna kadar Allah'ın sanatını anlatacağız.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Allah'ın sanatı anlatıldığında kişinin hayret edebilmesi önemlidir. Hayret gücünün yüksek olması kıymetlidir.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • Allah'ın sanatını iyi anlaşılır şekilde anlatabilmek önemlidir. Hafızada kalması için özel hatırlatma teknikleri kullanmak gerekir.

   (A9 TV; 8 Şubat 2017)

 • İsa Mesih'e ve Mehdiyete karşı olmak daima bereketsizlik getirir.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • İngiliz halkını da Amerikan halkını da seviyoruz. Bizim ilmi mücadelemiz İngiliz derin devletine karşıdır.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Tevrat'ta Mehdi'nin Allah'tan çok korktuğu ve cendere gibi çok zor imtihanlarla karşı karşıya kalacağı anlatılmıştır.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Bazı televizyon programlarında saldırgan, maddiyatçı, kavgacı kadın modeli öne çıkarılıyor. Oysa böyle sevgisiz olmak bir nevi beladır, felakettir.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Maddiyata dayalı sevgi, sevgi değildir. İnandırıcı değildir. Bir kadın ev, araba için sevgisini veriyorsa bu çok küçük düşürücüdür.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Bazı gençlerde yüz yıl yaşayacakmış gibi bir hal oluyor. Oysa gençlik çok çabuk geçiyor. 20 yaşında bir insan 2 on senede yaşlanmış olacak.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Rohingya Müslümanları çok acımasızca eziliyor. Sırf onların çektikleri dahi İslam aleminin gafletten uyanması için yeterli olmalı.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Her ülkede meclislerin çoğunluğunu kadınların oluşturması lazım. Kadınların değer gördüğü yerleri Allah bereketli kılıyor.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Rusya ve Amerika saldırmazlık paktı yapıp askeri harcamaları yarı yarıya azaltsınlar. Buradan gelen gelirleri halkın refahına harcasınlar.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Trump aleyhindeki kampanyaları hiç ciddiye almasın. Karalama yapanlara kimse itibar etmez, bizler de etmiyoruz. İçi rahat olsun.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Trump vize konusunda mahkemenin verdiği kararla konuyu kapatsın. Asıl olarak dindarları bir araya getiren toplantılar üzerinde dursun.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • 1400 yıllık İslam tarihinde hiç bu kadar çok "Mehdi gelmeyecek" denilmemiştir. Bu, Mehdi'nin geldiğinin alametlerinden biridir.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Hz. Süleyman devrinin bağnazları Hz. Süleyman'ın eşlerinin güzelliğine, temiz ve bakımlı olmalarına akıl almaz haset ediyorlardı.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Hz. Süleyman'ın sarayı çok ihtişamlı, eşleri çok güzeldi. Bağnazlar Hz. Süleyman'ın güzelliğe olan sevgisini takdir edemiyorlar.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Bediüzzmanan Mehdi'nin birinci vazifesinin Darwinizmi ve materyalizmi yıkmak, ikinci görevinin İslam Birliği’ni oluşturmak olduğunu söylüyor.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Depremlerde ölenler şehit, yaralananlar gazi, kaybolan mallar da sadaka hükmündedir inşaAllah.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Hicri 1506'ya kadar Allah'ın izniyle İstanbul'da çok büyük deprem olmayacaktır.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Hayvanları doya doya seveceğimiz yer cennet olacak inşaAllah. Dünyada hep acizlik ve eksiklik var, cennette ise mükemmelik var.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Samimi bir Müslümanın namazı unutması söz konusu olmaz. Namaz Allah'a sevgimizi gösterdiğimiz nefis bir ibadettir, bir nimettir.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Hem sanat, güzellik olmasın diyorlar hem de karşı oldukları bu değerlerin hakim olduğu Avrupa'ya sığınmaya çalışıyorlar. Bu da samimiyetsizlik.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • İslam güzel olan her şeydir. Sanat, kalite, nezaket, görgü, neşe, sevinç İslam'ın içindedir. İslam'ı güzellikle ayrı göstermek samimiyetsizlik.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletini deşifre etmemiz tarihte aldıkları en büyük yenilgiye sebep oldu. Fikren tamamen yok olduklarını göreceğiz.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Putperest bir inanç olan evrimi bilimmiş gibi göstermek tarihin en büyük mantık çöküntüsüdür. Evrim bilim değildir. Bilim yaratılışı ispatlar.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Kalu Bela'da tüm insanlar var. Fiziksel tüm özellikleri tam ve eksiksiz. Bu gerçek, evrimle yaratılış iddiasını geçersiz kılıyor.

   (A9 TV; 7 Şubat 2017)

 • Allah kainat yaratılmadan önce tüm insanlardan zer aleminde söz alıyor. Yani kainattan önce insanların tamamı var, evrimle yaratılış yok.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Allah'ın aklı muhteşem üstün, ama insanlar çok az kısmını düşünüp görüyorlar.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Mümin "şu olursa ne yaparız" diye bir endişeye kapılmaz. Her bir elektron, her bir nötron, her bir atom Allah'ın kontrolü ve bilgisi dahilindedir.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Müslümanlar kardeştir ve birbirinin velisidir. Müslüman Müslümana kusur aramak gözüyle bakmaz.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Süleyman Mescidi'nin inşaatında çok fazla sayıda dindar mason çalışmıştır. Bu masonlar çok titiz bir çalışma yapmışlardır.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Trump, "Ülkemize, değerlerimize saygı duyanları, bizi sevenleri kabul edeceğiz" diyor. Bu, haklı bir talep. Trump İslam'a değil radikalizme karşı.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Trump'ı savaş isteyen saldırgan bir insan gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu yanlış bir imaj. Trump Müslümanlara değil radikalizme karşı.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletinin Osmanlı'nın dağılma sürecindeki oyunlarını çok detaylı anlattık. Tüm halkımız bu konuda tam bilinçlendi.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Dünyanın etrafını bulut gibi göktaşları sarmış ama bir çok insan bunu önemsiz görüyor. Bu umursuzlık normal bir durum değil.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devleti bir çok yapıyı kullanabilir. Ama bunu etkisiz hale getirmek, asıl gücün yani derin devletin adını açıklayarak olur.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Malum çevreler Trump'a darbe tehditlerini bıraksınlar. Darbe falan yapamazlar. Amerika dindar olacak, onlar da asla engelleyemeyecekler.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Rusya ve Amerika’ nın arasının düzelmesi karışık bir şey değil. Sevgiyi, dostluğu karmaşık göstermemek gerekir. Dostluk, kardeşlik kolaydır.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Trump dindarlarla toplantılara devam etsin. Toplantılarda 7 müezzin ezan okusun, 7 şofar, 7 çan çalınsın. Bir de askeri masrafları azaltsın.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Amerika tarihinde ilk defa bir Başkan'a bu kadar anormal tepki gösteriliyor. Trump’ın aldığı tedbirler gelip geçici, İslam alemi desteğe devam etsin.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • 1980'lerden itibaren göktaşlarının dünyanın etrafını bir bulut gibi sarması ve kaplaması da çok mucizevi bir olaydır.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Bütün bilimsel veriler 1980'den itibaren depremlerde görülmemiş tarzda artış olduğunu gösteriyor. Bu, Mehdi'nin geliş alametlerinden biridir.

   (A9 TV; 6 Şubat 2017)

 • Cehennem ehli, cehennemde büyülendiklerini ve zaman algısının bozulduğunu zannediyorlar, o yüzden azabın sonsuzluğunu anlayamıyorlar.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Hadislerde Hz. Musa ile Mehdi'nin bir çok benzerliği olduğu bildirilmiştir.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Tayyip Hocam, Putin ve Trump'la ittifak halinde olsun. Trump'ın son uygulamalarını kalıcı görmesin, geçici bir politikadır, düzelecektir.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Şeyh Şamil tarihe geçmiş bir yiğitliğe ve delikanlılığa sahipti. Ruslar da onun cesaretine ve azmine hayrandı.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Putin dürüst delikanlı. Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri daha da güçlü olsun. Yunanistan ile de gereksiz gerilimlere girmeyelim.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Kırım'da Türkiye ve Rusya garantör olsun. Kırım bir barış merkezi haline gelsin. Kırım mübarek bir belde. Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğüyle Kırım'ı hep birlikte ihya edelim. Ukrayna ile de dostluğumuzu güçlendirelim.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Cehennemde acının algısı da değişik oluyor. Bizim dünyada bildiğimiz anlamda bir yanma acısı değil, daha farklı bir acı oluyor Allahualem.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Cehennem ehli çok anormal mantığa sahip oluyor. Kendilerinin büyülendikleri için azap çektilerini sanıyorlar, sonsuz azap olduğunu anlamıyorlar. Cehennemde olduklarına ve sonsuza kadar kalacaklarına inanmadıkları için bir çıkış olacağını sanıyorlar. O yüzden sürekli çıkış arıyorlar.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Musevi kaynaklarda Mehdi'nin çok çileler çekeceği ve tüm çilelere Allah aşkıyla zevkle sabredeceği bildirilmiştir.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Trump her 3 dinin temsilcilerinden üç bin kişiyle düzenli yemekli toplantılar yapsın. Toplantılarda çan, şofar ve ezan mutlaka olsun.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Bizim İngiliz derin devletini deşifre etmemizin ardından bir anda Türkiye'ye sempatiklik yapma yarışına girdiler, dost görünmeye çalışıyorlar.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Trump yapabiliyorsa askeri harcamaları iyice azaltsın, oradan gelecek geliri Amerikan halkının refahına harcasın.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Anayasayı bölünmenin bütün kapılarına kapalı hale getirelim. En küçük bir yerde dahi açık kalmasın.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Trump dindarlarla yaptığı toplantıları mutad hale getirsin. Yapabiliyorsa her ay Museviler, Hristiyanlar, Müslümanlarla bir araya gelsin.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • İslam ülkeleri Trump'ı desteklemeye devam etsin. İlk yaptığı icraatta hatalar olmakla birlikte desteğe devam etmek gerekir.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Anayasanın hayati hedefi federasyonu yani bölünmeyi imkansız hale getirmek olmalıdır. Bu yüzden bu konuda tam güvence oluşturmak önemlidir.

   (A9 TV; 4 Şubat 2017)

 • Mehdiyetin sevgi, merhamet, güzellik, iyilik anlayışını dünyaya hakim etmek önemli. Tartışmayla, kavgayla hiçbir mesele çözülmez.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Klasik siyaset üslubu, soğuk savaş dönemi kavgacı üslup artık tüm dünyadan kalkmalı. İran ve Amerika'nın arasını da mutlaka düzeltelim.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Trump'ın Amerika'yı dindarlaştırmak için yapacağı her çalışma bereket getirir.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Allah'ın varlığını, Kuran'ın hakikatini anlatan kitap şeytanı kızdıran, müminin ruhuna güzellik veren bir nimettir.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Amerika'nın İran'la savaştan bahsetmesi büyük bir hata olur. İran'la karşıtlaşmak Rusya'yla da karşıtlaşmak olur. Hep barıştan yana olunmalı. Tüm ülkelerin dostluk, kardeşliği esas alması gerekir. Amerika da İran da gerginlikten uzak, dostane bir üslubu tercih etmeli.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Türkiye'nin modern olması Türkiye'nin üzerindeki baskıları büyük oranda kaldırır. Kadınların özgür olduğu, insanların modern, kaliteli olduğu, demokrasinin hakim olduğu bir Türkiye'yi hiç kimse ezemez.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Yunanistan'la dost olalım. Vizeyi kaldıralım. Krizler, sevgisiz üsluplar yakışmıyor. Kardeş olalım, birlikte güzel yaşayalım.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Evrim okullarda "her şeyi tesadüfle açıklayan bir putperest inanç" olarak okutulabilir. Ama bilim olarak okutulamaz. Bilim evrimi reddediyor.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Nur talebelerinin en güzel yönlerinden biri Devlet'e sadık ve vatansever olmalarıdır. Bediüzzaman onları sadık olarak yetiştirdi.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Bediüzzaman'ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri Mehdiyet. Üstadımız'ın üzerinde durduğu konuyu arka plana atmak bereketsizlik getirir. Bediüzzaman "Ben Mehdi'nin pişdar bir neferiyim, öncüsüyüm" diyor. Nur talebelerinin de açıkça bunu dile getirmeleri önemli, bereket getirir.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Trump'ın Ulusal Dua Gününde tüm dinlerin temsilcilerini davet etmesi çok güzel bir uygulama.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Batı'nın YPG/PKK'yı desteklemesinin sebeplerinden biri de bölgede bağnazlığa karşı denge unsuru olacak modern bir yapı olduğunu sanmaları. Türkiye eğer çok modern olur, kadın haklarını, sanatı, bilimi güçlendirirse bu iddiayı öne sürenlerin tüm kozları ellerinden alınmış olur.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Türkiye eğer ultramodern bir ülke haline gelirse Türkiye'yi parçalamak isteyenlerin elindeki en büyük silah alınmış olur. Eğer Türkiye sanatın, bilimin, estetiğin hakim olduğu, kadın haklarının en üst düzeyde temsil edildiği ülke olursa ellerindeki kozu yok ederiz.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Türkiye'yi parçalamak İngiliz derin devletinin 200 yıllık planı. 200 yıl önce çizdikleri haritayı uygulamaya çalışıyorlar.

   (A9 TV; 3 Şubat 2017)

 • Önümüzdeki günlerde daha büyük olaylar olacaktır, ama neticesinde insanlık ve dünya düze çıkacak. Barış ve güzellik dünyaya hakim olacak.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • Amerika'nın ihtiyacı olan maneviyat ve dindarlıktır. Trump, Musevi, Müslüman, Hristiyan dindarlarla sık sık bir araya gelsin.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • Aleviler baştacıdır, sultandır. Sevgi, aşk, dostluk, muhabbet Aleviliğin temelidir. Bu değerleri anlamayanlarla hiç muhatap olmasınlar.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • Hadislerde Mehdi'nin ileri yaşlarda dahi genç görünümlü olacağı bildirilmiştir. 70-80 yaşlarında bile 40 yaş görünümünde olacaktır.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • Mehdilik kişinin çalışarak, gayret ederek, isteyerek kazanacağı bir makam değildir. Allah'ın seçtiği kişiye nasip ettiği bir makamdır.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • Gergin bir Türkiye faydalı olmaz. Ilımlı üslup güzel olur. Ilımlı üslup kendimizden emin olduğumuzu, kendimize güvenimizi gösterir.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • Sadece eleştirel üslup kullanarak insanları ve yanlışları düzeltmek mümkün olmaz. Olumlu, akılcı, ılımlı üslupla çözüm elde etmek kolaydır.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • Türkiye olarak sürekli doğruya teşvik eden sevecen üslup kullanmamız gerekir. Sürekli karşıt, eleştiren üslupla netice alınması mümkün olmaz.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • Tevrat'ta Mehdi'nin tüm milletlere barışı ve sevgiyi öğreteceği, herkesin ona tam tabi olacağı anlatılmıştır.

   (A9 TV; 2 Şubat 2017)

 • İngiliz derin devletinin yaptıklarını yüzlerce belgeyle ortaya koyuyoruz. Kimsenin itiraz edemeyeceği deliller sunuyoruz.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Çile ehli insanlar mükemmel sanatçı oluyorlar. Çingeneler de bu yüzden çok iyi sanatçılar. Çingene olmak şereftir, güzelliktir. Çingene, zenci denildiğinde hakaret olur diyenler yanlış düşünüyor. Çingene de zenci de güzelliktir. Hepimiz Hz. Adem'in evladıyız.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Trump'ın öncelikleri Amerikan toplumunun daha dindar olması, gerçek dindarları desteklemesi ve halkın refahını sağlaması olmalıdır.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Teksas'da yakılan caminin onarılması için yardım kampanyası başlatan Museviler çok güzel ahlak göstermişler.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Müslümanlara karşı düşmanca tavır alan sevgisiz insanlarla ortak hareket etmek Trump'a da Amerika'ya da zarar verir. Trump sevgiden yana olmalı.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Amerika'da Müslümanlar 3. sınıf insan konumuna getirilirse bundan en çok Amerika zarar görür. Trump'a bunun tehlikelerini iyi anlatmak gerekir.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Hz. Eyüp Allah'ın verdiği sıkıntılara ve yoklukla imtihan etmesine karşı çok güzel sabrediyor. İmtihanı çok değerli. Hep aslan gibi ayakta. Hz Eyüp karşılaştığı ağır imtihanlarda, "Dünyaya çıplak geldim çıplak gideceğim. Rab verdi Rab aldı" diyor. Mükemmel ahlak gösteriyor.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Trump'in ilk yapması gereken Amerika'nın daha dindarlaşması için çaba göstermek, silahlara yatırım yerine halkını refahını yükseltmek olmalı.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Trump'ın siyaseti komünist Amerika'ya karşı dindar Amerika'dır. Bu yönüyle kıymetli ve önemlidir. Hatası olursa düzelmesi için eleştirilir.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Trump iktidara yeni gelmiş bir lider olarak halim adımlar atsa daha doğru olur, keskin kararlar boş yere yıpranmasına sebep olur.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Dostluk her zaman bereket getirir. Her zaman sevecenlikle, şefkatle konulara yaklaşmak lazım.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Evrim bilim değildir. Her şeyi tesadüflerle açıklamaya çalışan putperest bir inançtır. Bilim delille konuşur. Evrimin hiçbir delili yok.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Kıbrıs'ta verilecek bir karış toprağımız yok. Kimse toprak vermeyi makul göstermeye çalışmamalı.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • İnsanları bir şeye ikna ederken kitle psikolojisini kullanarak değil de anlatarak, fikri her yönüyle ortaya koyarak ikna etmek önemlidir.

   (A9 TV; 1 Şubat 2017)

 • Kuran'a iman eden Kuran ayetleriyle yaşar. Kuran'ın hükümlerinden başka hükümlere göre hareket edenlerin ortaya koyduğu şirk dinidir.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • Sanatçıların unutulması, değerlerinin bilinmemesi çok acı bir olaydır. Bir sanatçı asla unutulmaz, sürekli gündemde tutulmalıdır.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • Sevgisiz insanların çevrelerindekiler de kirli, sevgisiz, saygısız, kötü sözlü, kaba insanlar oluyor.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • İman mutlaka yüze yansır. Müminin yüzünde imanın getirdiği bir nur olur.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • 700 milyonun üzerinde fosil var. Hepsi Yaratılışı ispat ediyor. Evrim olduğunu gösteren bir tane bile fosil yok.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • Türkiye'ye yakınlaşan ülkelere peş peşe oyun oynanıyor. İsrail, Rusya, Azerbaycan, İran gibi ülkeler bir anda hedef haline geldi.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • PKK/YPG'ye verilen zırhlı araçlar muhtemelen Obama döneminin uygulamalarının devamıdır. Bundan sonra bu anormallikler yaşanmayacaktır.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • "Zü" sahip ve malik anlamları taşır. "Karn" ise, asır (yüzyıl) anlamlarına da gelir. Zülkarneyn sahibüzzaman anlamına da gelmektedir.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • Zülkarneyn hem iki boyutlu (maddi manevi) anlamına hem de iki çağa hükmedebilen anlamına gelir.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • Zülkarneyn o kıssada anlatılan zatın vasfıdır, adı değildir. Zülkarneyn iki cihetli. iki yönlü demektir. Bu kıssada Mehdiyet anlatılır.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • İsrail ile Türkiye'nin arasının düzelmesi için çok önemli çalışmalar yaptık. Şimdi güzel neticelerini alıyoruz inşaAllah.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • Trump'ın yıpranması Amerika için de dünya için de riskli olur. Yıpranmasına sebep olacak politikalardan kaçınması daha faydalı olur.

   (A9 TV; 31 Ocak 2017)

 • Biz Amerikan halkının mutlu huzurlu olmasını istiyoruz. Dindar, neşeli, candan yaşadıkları günlere bir an önce dönmelerini isteriz.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Hatalı bir politika izletip Trump'ın başını belaya sokmaya çalışıyor olabilirler. Bunlara karşı Trump'a mutlaka doğruları gösterelim.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Trump önceliği maneviyata versin. Amerika'nın dindarlığının güçlenmesi için çalışmalar yapsın. Müslüman din adamlarıyla bir araya gelsin.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Trump'ı doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek önemli. Vize konusunda yaptığı uygulama gereksiz yere sıkıntılara sebep olacaktır, yapmamalı.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Müslümana yapılan eleştirinin Kuran'la olması gerekir. Kendi mantığına göre değil 'Kuran'a göre böyle' diyerek eleştiri yapmak önemlidir.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devleti çok eski tarihlerden itibaren Müslümanlara vurmak için nerelerin başının tutulması gerektiğini iyi organize etmiş. İngiliz derin devleti sermayeyi sırf şeytanlık için kullanır. Onları asıl ilgilendiren şeytani faaliyet yapmaktır.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Darwinizmin bilimsel geçersizliğini tüm delilleriyle gözler önüne serdik. Darwinizm'i bir daha diriltemeyecekleri şekilde yerle bir ettik.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Dindar masonlar İslam'a mühim hizmetler yapıyorlar. Yakında tüm dünya bu hizmetlerin büyüklüğünü görecek. Osmanlı'yı Darwinizm ve dinsiz masonlar yıktı. Ama dindar masonlar şu an hakimiyeti ele geçirmek üzereler.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Kadın, değerinin bilindiği ve saygı gördüğü yerde özgürce giyinebilir. Kadına saygının bilinmediği ortam kadınlar için çok tehlikelidir.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • İnsanı sevgi güzelleştiriyor. Güzellik, et ve kemikle olmuyor.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Rusya İngiliz derin devletini gördü ve konunun üzerine gidiyor. Rus diplomatlarının çok iyi korunması ve her türlü önlemin alınması lazım.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Hz Adem zer aleminde var, oradan cennete, oradan dünyaya geliyor. Evrimle yaratılış diye bir şey söz konusu değildir.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • 700 milyondan fazla bulunmuş fosil var, bunların içinde bir tane bile evrim olduğunu gösteren fosil yok. Evrimin hiçbir bilimsel değeri yok.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Evrim teorisi Sümerler'de gelişmiş putperest bir hurafedir. Tüm dünyanın tesadüfler sonucu oluştuğunu öne sürer, bilim değildir.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Hz. Musa'nın talebelerinde ve Kehf Ehlinde olduğu gibi Mehdi'nin talebelerinde de Mehdi'nin zuhuru öncesinde manevi uyku olacağı bildirilmiştir.

   (A9 TV; 30 Ocak 2017)

 • Bizim milletçe Rumlara karşı içimizde bir öfke yok. Kıbrıs'ta sınırlar açılsın, iki halk bir arada kardeşce yaşasın. Toprak vermek asla olmaz.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Kıbrıs'tan toprak verilmesi de Türk askerinin çekilmesi de asla kabul edilemez. Kıbrıs'tan çekilmesi gereken bir askeri birlik varsa önce İngiliz üslerinin kapatılması ve İngiliz askerlerinin çekilmesi gerekir. Kıbrıs'ta bulunan Türk askeri her iki tarafın da güvencesidir. Türk askerinin varlığından rahatsız olmak çok anormal bir durumdur

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Allah ahirette insanlara "dünyada ne kadar kaldınız?" diye sorduğunda, "Bir gün ya da daha azı kadar kaldık" diyeceklerdir.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Müminin vefat anında tedirgin olacağı hiçbir şey olmaz. Canı rahatlık ve güzellik içinde alınır. Ölümden sonrası için de müminin endişe edeceği tek bir an bile yoktur.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Tüm insanlar zer aleminde vardı. Evrimle dünyada yaratılma diye bir şey yoktur. Hz. Adem de zer aleminden cennete, oradan dünyaya gelmiştir.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Ölüm, kaliteli bir rüyadan uyanmak gibidir. Uyanır uyanmaz da ahirete geçmiş olur insan. Geri dönüşü olmaz artık.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Kadınların üstünde fazla baskı oluyor. İlla kadınlara nasıl yaşayacaklarını öğretmek istiyorlar. Kadınlar vicdanlarıyla ne yapacaklarını bilirler.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Kitap evdeki sessiz mürşiddir. Gece gündüz bıkıp usanmadan tebliğe devam eder, tüm mahalleyi eğitir. Kitapla tebliğ en iyi yöntemdir.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Bazı insanlar dini çok yanlış biliyor. Dindar olan içine kapanır, asosyal olur, neşesi azalır, mistik bir havaya bürünür sanıyorlar. Din bu değildir. Tam tersine imanla, dinle insan hayat bulur, neşe bulur. Mümin dışa dönüktür, hayat doludur, aksi müşriklerin iddiası ve yaşamıdır.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Tesadüfler sonucu yeni genetik bilgi oluşması diye bir şey söz konusu değildir. Genetik anti evrimci bir bilim dalıdır.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Evrim kainatın oluşumunu tesadüflerle açıklamaya çalışan Sümerler devrinden kalma bilim dışı, putperest bir hurafedir.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Evrim Sümerlerden kalma bir hurafedir. Yaratılış bilimdir. Bilime karşı putperest hurafelerin sunulmasını kabul etmeyiz. Evrimcilerin elinde evrimi gösteren tek bir fosil dahi yok. Sadece hayali çizimler ve masallar var.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Fosil kayıtları canlıların bir anda ortaya çıktığını, kademeli gelişme diye bir şey olmadığını gösteriyor. Bunun anlamı evrim yok demektir.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Evrimcilerin çırpınması bizim evrimin geçersizliğini daha kapsamlı anlatmamıza vesile oluyor. Her çırpınışları fayda sağlıyor. Biz evrimin olmadığını milyonlarca bilimsel delille ortaya koyuyoruz. Evrimi savunanlar tek bir delil sunamıyor, sadece demagoji yapıyorlar.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Kuran'da evrim var yanılgısını savunanlar cennetin, meleklerin, cinlerin, cennet köşklerinin, bitkilerinin nasıl yaratıldığını açıklayamıyor. Kuran'da evrim yoktur. Bilim de evrimin olmadığını ispatlamıştır. Aşama aşama gelişme, oluşma diye bir şey yoktur.

   (A9 TV; 29 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz (sav)'in bildirdiğine göre Allah Mehdi'ye tüm peygamberlere verdiklerini verecek ve Mehdi dünyayı başka bir dünyaya dönüştürecektir.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Bazı Müslümanların hem Batı'nın medeniyetine şiddetle karşı olması hem de Batı'da yaşamak için can atması çok büyük bir çelişkidir. Müziğe, sanata, resime, heykele, Batı'da olan tüm medeniyete karşı olduklarını söyleyenler okumaları için çocuklarını hep Batı'ya gönderiyorlar. Eğer Batı'ya eleştirilerinde samimi olsalar Batı'da yaşamak için böyle can atmazlardı. Bu kişiler bilinç altlarında medeniyetin güzelliğini biliyorlar.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Cennette insanlar evrimle yaratılmıyor. Dünyaya gelmeden önce de insanlar Kalu Bela'da vardı. Sonradan evrimle gelişmediler.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Kuran'da evrim yoktur. Allah kainat yaratılmadan önce tüm insanları yarattığını ve onlardan söz aldığını bildirmiştir.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devletinin oyunlarını belgeleriyle deşifre etmemiz deccaliyetin çöküşünün başlangıcı oldu.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Kuran'da hükmü kaldırılan bir ayet yoktur. Kuran'ın bütünü kıyamete kadar geçerlidir. Kuran'ın bazı hükümlerinin nesh edildiğini iddia edenler ahirette bu çirkin cesaretlerinin karşılığını tam olarak alacaklardır. (Bakara Suresi, 85: Sonra (yine) siz, birbirinizi öldürüyor, bir bölümünüzü yurtlarından sürüp-çıkarıyor ve günah ve düşmanlıkla aleyhlerinde ittifaklar kuruyor ve size esir olarak geldiklerinde onlarla fidyeleşiyordunuz. Oysa onları çıkarmanız, size haram kılınmıştı. Yoksa siz, kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir; kıyamet gününde de azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir.)

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Her gün sevgiyi hatırlatmamız, şeytanın her gün yaptığı düşmanlık eylemine karşı en güzel cevaptır.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Kadınların ezildiği her toplum yıkılır. Kadınlar hür ve özgür olacak. Her türlü özgürlüğü sadece erkeklerin hakkı görmek vicdani değildir. Kadınların kıymetini bilememek insanlar için bir felakettir. Kadının nasıl güzel bir nimet olduğunu fark edememek o insan için beladır.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz (sav), Mehdi devrinde kadınların alabildiğine özgür olacağını bildirmiştir.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Bağnazların sanattan, kaliteden, eğlenceden, güzellikten uzak yaşamları farkına varmasalar da Müslümanların ezilmesine sebep oluyor.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • İslam’ı içine kapalı, ölü, azap dolu bir sistem gibi gösterdikleri için insanlar İslam’dan kaçıyor. Deccaliyetin bu oyununu biz bozduk. Sevgi, eğlence, güzellik, dostluk en güzeliyle İslam’da yaşanır.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Tevrat'ta bahsedilen hakimiyet, Mehdi (Moşiyah) döneminde İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasıdır.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Anadolu'yu tanıtan programlarda halkı mahcup edecek bir üslup kullanılması çok çirkin olur. Anadolu insanına hak ettiği saygı gösterilmeli. Toplumu sıradan, basit, kalitesiz eğlencelere teşvik etmek doğru değil. Halk hep kaliteli, güzel şeylere teşvik edilmelidir.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Bazı insanlarda dindar olduktan sonra durgunlaşması, hayat neşesini kaybetmesi, canlı olmaması gerektiği gibi yanlış bir kanaat var. Halbuki tam tersi olması gerekir. Din insana hayat ve canlılık verir. Birse bin canlı olur, birse bin hayat dolu olur insan.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Bir insan dini yaşamaya başlamadan önce bir çok hata yapmış olabilir. Ömrü boyunca bu hataların acısını çekmek Kuran'a göre doğru değil. Müslüman dini öğrendikten sonra bilmeden önce yaptıkları için tevbe eder ve o konular biter. Sürekli onun ezikliğini yaşamaz.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Dindar olmadan önce insanın kafası çok flu oluyor, dinin hükümlerini de flu olarak biliyor. Aklında bir şuur ve keskinlik tam oluşmuyor. Dini tam öğrenmeden önce insanlarda Allah sevgisi ve korkusu oluyor ama dini çok geride tutuyorlar. Dünya daha öncelikli oluyor. Bu yüzden tebliğ yapanlara çok büyük sorumluluk düşüyor. İnsanları sıkmadan, bunaltmadan şuurlarını açmak için gayret etmek lazım.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Suriye'de bir an önce normale dönmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve seçimlerin yapılmasını sağlamak önemli.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Evrimi savunanların çoğu teori hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ne fosilleri ne de proteinlerin nasıl oluştuğunu biliyorlar, bilmeden teoriyi savunuyorlar.

   (A9 TV; 28 Ocak 2017)

 • Güzel bir imtihanla imtihan oluyoruz. Hadislerin işaretlerine göre daha büyük olaylar da olacak ama sonuç hep hayırlı olacak inşaAllah.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz (sav) hadislerinde Mehdi'yi tüm detaylarıyla anlatarak Mehdiyet'e destek olmuş ve yardım etmiştir. Hadislerde bildirildiğine göre Mehdi'ye talebeleri zer aleminde, henüz dünya yaratılmadan, tabi olmuşlardır.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Allah insanı dünyayı yaratmadan önce var etmiştir. İnsanın evrimle aşama aşama var olması diye bir şey yoktur. (Maide Suresi, 7: Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve: "İşittik ve itaat ettik" dediğinizde sizi, kendisiyle bağladığı sözünü (misakını) anın. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, sinelerin özünde olanı bilendir.)

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Allah'ın aklı müthiş hayranlık uyandıracak sonsuz bir akıldır. Allah'ın gölgeyi yaratması tek başına muhteşem bir sanattır.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Dünyada zorluk var. Çünkü aşk ve sevgi zorluk içinde gelişiyor. Aşk ve sevgi olmadığında ise hiçbir şeyin anlamı olmuyor. Derin sevgi ve derin tutkunun olması için acılar, zorluklar ve çile olması gerekiyor. İnsan başka türlü derinlik kazanamıyor.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Dünyada imtihan için verilen süre insanın vicdanını, kişiliğini geliştirmesi ve göstermesi için çok çok yeterli.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Dünya cennet ile cehennem arasında bir yer. Allah müminleri cennet ağırlıklı bir dünyada yaşatıyor, bu çok büyük nimet.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Nazilerin yaptığı soykırım Darwinist düşüncenin neticesi olan çok büyük bir vicdansızlıktır.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Kuran'ın hükmü ahirete kadar geçerlidir. Kuran'ın sevgi, şefkat hükümlerinin kalktığını iddia edenler büyük zulüm yapmış oluyorlar. Bazı bağnazlar Kuran'da sevgi, şefkat hükümlerinin nesh edildiğini söyleyerek Musevilere ve Hristiyanlara şefkatle yaklaşmayı yasaklıyorlar. Kuran'ın hiçbir ayeti nesh edilmemiştir. Allah Kitap Ehli'ne şefkatle, merhametle yaklaşmayı emretmiştir.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Homoseksüellik Allah'ın haram kıldığı iğrençliktir. İnsanların inancı gereği tiksindiği bir şeyi zorla dayatmak çok büyük zulümdür. Dolayısıyla kiliselerde rahiplere zorla homoseksüelleri evlendirin demek, rahiplerin inancına ters olan bir şeyi dayatmak gaddarlıktır. Homoseksüelliğe karşı olanları cezalandırmak zulümdür. Bir insanı inancına ters bir şeye sürüklemek en temel insan haklarına aykırıdır.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Güneş batmayan denilen sistem, Deccaliyetin gücü deşifre edildikten sonra çökmeye başladı. Deşifre olmak çöküşlerinin başlangıcı oldu.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devletinin 200 yıldan beri devam eden Deccaliyet politikası artık sonuna geldi. Deşifre edilmeleri bu sonu hazırladı.

   (A9 TV; 27 Ocak 2017)

 • Deccaliyetin dünyaya hakim olmasına şaşırmayanlar Mehdiyet vesilesiyle İslam ahlakının hakim olmasına şaşırıyorlar.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz (sav) "Allah'ım bana kardeşlerimi göster" diyerek Mehdi ve talebelerini görmek için dua etmiştir.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz (sav) "Mehdi devrinde yaşayanlar çok kısmetlidirler, Mehdi'yi ve arkadaşlarını sevenler mübarek olsunlar" buyurmuştur.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz Mehdi’ye ilk karşı çıkacak olanların bazı bağnaz alimler olacağını söylemiştir. Mehdi'nin dini değiştirdiğini iddia edeceklerdir.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz (sav) "Allah Mehdi'nin çıkışını kullarına kaçınılmaz bir surette gösterecektir" buyurmuştur.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Hadislere göre Deccalin saçları kıvırcık ve karışıktır. Tek gözü kör, iri yapılı, cildi kırmızıya yakındır. Başının görünüşü kertenkeleyi andırır. Hadislere göce Deccalin sihir ve ispiritizma, hipnoz ile kitleleri etkileme gücü de olacaktır. Muhtemelen masonluk içinden çıkacaktır.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz ahir zaman ve Mehdiyetle ilgili muazzam detaylar vermiş, hepsi öyle birebir gerçekleşiyor ki harika bir dönem olduğu görülüyor.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • İslam ahlakının hakimiyeti tüm dünyanın katılımıyla olacak. Rus, Çin, Amerikan siyaseti, Birleşmiş Milletler, masonlar hepsinin katılımıyla olacaktır. Dünya tarihi Mehdiyete göre şekillenmiştir. Birleşmiş Milletler’in kuruluşunun temelinde de Mehdiyet vardır.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • İsa Mesih uzuna yakın orta boyludur, atletik bir yapısı vardır. Yüzü duru ve pırıl pırıldır. Ağzı, burnu kusursuz güzelliktedir.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Hadislere göre İsa Mesih keskin bakışlıdır, gözleri yeşile yakın ela rengidir, altın rengine bakan kestane rengi saçlıdır.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Deccaliyete karşı hiçbir devlet tek başına başarılı olamaz. Deccaliyetin kesin yenilgisi Mehdiyet ve İsa Mesih vesilesiyle olur. Deccaliyet Mehdiyet ve İsa Mesih'e hiçbir şekilde güç yetiremez. Bu metafizik bir durumdur. Mehdiyet karşısında kesin yenilecektir.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • İsa Mesih'i inşaAllah hep birlikte göreceğiz. Bu nesil Peygamber görmekle şereflenecek. Asıl ilmi mücadeleyi Mehdi yapacaktır. Hristiyanların İslam'a tam dönüşü ise İsa Mesih vesilesiyle olacaktır. İsa Mesih'i görür görmez yüzündeki heybetinden insanlar hemen bir Peygamber gördüklerini anlarlar. Peygamber heybeti çok heyecan vericidir. Peygamberlerin heybeti insanlarda çok etkileyici bir hal oluşturduğu için Peygamberler çok şaka yapar, insanlardaki heyecanı kırarlardı.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Ateist dürüsttür, ben inanamıyorum diye açıkça söyler. Münafık ise kahpedir, haindir alçaktır. Müslümanları içten içe kemirmeye çalışır.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Evrimciler de "mutasyonun yararlı olması arabanın motoruna ateş edip motorun daha iyi olması gibi ihtimaldir" diye itirafta bulunmuşlardır.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Mutasyonlar %99 zararlı %1 etkisizdir. %1 etkisiz olanların da uzun vadede mutlaka zararlı etkilerinin çıktığı bilimsel olarak açıklanmıştır.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Mutasyon canlıların genlerinde meydana gelen hasardır. Mutasyon yeni bir canlı meydana getiremez, bir canlıyı diğerine dönüştüremez.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Bediüzzaman Risale-i Nur'da Mehdi'nin Hicri 1400'de yani 1979'da göreve başlayacağını açık ve net olarak söylemiştir.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Federasyon yaklaşık 200 yıl önce İngiliz derin devletinin planıydı. İstanbul'u, İzmir'i ayırıp Türkleri İç Anadolu'ya hapsetmek istiyorlardı. İngiliz arşivlerinde yer alan harita 1920'lerde İstanbul'u ayrı bir devlet olarak gösteriyor. Amaçları topraklarımızı paramparça etmekti.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • 700 milyonun üzerinde fosil var, tek bir tane bile evrimi gösteren fosil yok. Fosil kayıtlarında canlılar aşama aşama gelişmiyor.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Trump ve ekibi eleştiriye açık insanlar. Müslüman karşıtı oldukları iddiası gerçekçi değil, tepkileri radikalliğe karşı.

   (A9 TV; 26 Ocak 2017)

 • Obama döneminde Amerika tarihinin en büyük manevi çöküntüsünü yaşadı. Trump Amerikan rüyasını yani dindar Amerika'yı yeniden inşa edebilir.

   (A9 TV; 25 Ocak 2017)

 • Trump'ın "Radikal İslam"dan bahsetmesinde yanlış bir yön yok. Bununla, Kuran'a uygun olmayan sahabe İslamından uzak İslam'ı kast ediyor.

   (A9 TV; 25 Ocak 2017)

 • Radikal İslam diye bir şey yok demek gerçekçi değil. Kuran'da olmayan, yalan hadislere dayalı, şiddeti savunan anlayış radikal İslam'dır.

   (A9 TV; 25 Ocak 2017)

 • Kalitenin düşmesi, sanatın ortadan kalkması, neşenin kaybolması, kadın hakları olmaması darbeci zihniyet için gerekçedir. Bunlara önem verelim.

   (A9 TV; 25 Ocak 2017)

 • Deccaliyetin çok fazla yancısı, destekçisi, muhbiri olur. Kendi yandaşlarına adeta yalancı cennet sunarken karşı olanları cehennem gibi yaşatır.

   (A9 TV; 25 Ocak 2017)

 • Tüm sokakları meyve ağaçlarıyla dolduralım. Halkın tüm meyve ihtiyacı karşılansın. Tüm boş arazilerde tarım yapılsın, tarımı teşvik edelim.

   (A9 TV; 25 Ocak 2017)

 • İstişare, İslam'ın önemli hükümlerinden biridir. Peygamberimiz (sav) de hep istişareyle hareket ederdi.

   (A9 TV; 25 Ocak 2017)

 • Şii Sünni diye bir ayrım yok, hepimiz Müslümanız. Kardeş olacağız, ittifak edeceğiz, bir olacağız.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Mehdi'nin çıkışının büyük ve küçük alametleri var. Afganistan'ın işgali, Kabe baskını, Irak'ın işgali gibi alametler Mehdi ile aynı dönemde gerçekleşmiştir.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Müslüman her zaman delil ile konuşmalıdır. Eleştirisi de anlatımı da delil ile, Kuran ile, hadis ile, bilim ile olmalıdır.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Abdülhamit'in şahsına bir Müslüman olarak saygı duyuyoruz. İngiliz derin devletinin kuşatması altında kalmış bir insan. Abdülhamit dönemin mağdur bir insanıdır. Onun devrinde İngiliz derin devleti Osmanlı'ya yerleşmiş ve ülkeyi parçalamıştır.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Dünyanın reçetesi Kuran'dır. İslam sahabe dönemindeki gibi yaşanmadığı için her yerde acı yaşanıyor. Huzur, Kuran'la hakim olur.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devleti Türkiye'yi parçalamaya azmettiği için eyalet ve federasyona zemin hazırlayabilecek hiçbir şeye müsaade edilmemeli.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Churchill'in Beyaz Saray'da büstünün olması İngiliz derin devletinin "Biz her yerdeyiz" anlamında bir mührüdür.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Ahir zamanda Müslümanlar, dindar Hristiyanlar ve dindar Museviler ittifak edecekler. İslam ahlakı tüm dünyaya hakim olacak inşaAllah.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Mehdi'nin çıkışı çok yakın inşaAllah. Putin, Trump ve Tayyip Hocam bu kutlu dönemde güzel görevler yapacaklar inşaAllah.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Trump dürüst tavır gösteriyor. Eğer bir yanlışı olursa halk kendisini uyarır. Acımasızca karşıt olmak dürüst bir tavır değil.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Modern bilimin delilleri evrimi darmadağın ediyor. Okullarda bu deliller anlatılsın diyoruz. Evrim hurafesine bilimsel cevap verme hürriyeti olmalı. Evrimciler Kambriyen fosillerini 70 yıl sakladılar. Bilimi halktan saklayarak Sümer döneminden kalma pagan teoriyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Okullarda Sümer hurafesi olarak evrim anlatılsın ama mutlaka proteinin nasıl oluştuğu ve fosiller çocuklara öğretilsin.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Bakterinin içinde direnç olması evrim değildir. Bakteri bakteri olarak yaratılmıştır ve bakteri olarak devam ediyor, başka canlıya dönüşmüyor.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Adem ile Havva ve tüm insanlar önce nefs sahibi olarak zer aleminde yaratıldı, sonra dünyaya gönderildi.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Kuran'da evrim yoktur. Allah zer aleminde tüm insanları yaratmış, hepsinden söz almıştır. Evrimle aşama aşama oluş yoktur.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Evrimi savunmayan bir Müslümanı dünyada önemli makama getirmiyorlar. Bu yüzden bazı ezik karakterli kişiler evrimi savunarak bir yere gelmeye çalışıyorlar.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Bakteri direncini evrimle açıklamaya çalışıyorlar, oysa bakterinin sahip olduğu direnç Allah'ın ilk baştan bakteri içinde var ettiği sistemdir.

   (A9 TV; 24 Ocak 2017)

 • Münafık çok nankör ve alçaktır. En çok sevgi gösterildiği anda, en beklenmedik zamanda Müslümanlara alçaklık yapar.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Müminin hastalığı günahlarına kefaret olur, bundan ibret alır. Münafık ise hastalıktan ibret almaz, neden bunu yaşadığını düşünmez.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafık çok nankördür, nimetin kıymetini bilmez. Kendisine yapılan binlerce iyilik olsa tek bir tane eksik olanı bulup ahlaksızlık yapar.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafık bir noktadan engellense başka bir noktadan pislik yapar. İçindeki lağımı akıtacak bir deliği mutlaka bulur ama hep aşağılanır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafık dünyada da cehennemde de arsızdır. Dünyada da sürekli talepkardır, cehennemde de talepkardır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Müminin münafığı hor ve aşağılık kılması ibadettir. Allah münafıkları müminlerin eliyle güçsüz kılar.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafık bir şey elde etmek istediğinde onu mutlaka hileyle elde eder. Müslümanların malını adeta gasp ile yağma etmeye çalışır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz münafıkların kendilerini ele veren alametlerini anlatmıştır. Bunlardan biri de selamlarının, sevgilerinin yapmacık olmasıdır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafık çok ahmaktır ama o ahmaklığıyla Müslümanları kandırabildiğini zanneder. Bu alçakların oyunlarına gelmemek çok önemlidir.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafık Müslümanın üzerine kene gibi yapışıp kendi çıkarları için hayatını sürdürmek ister. Müslümanın dikkati bu konuda hep açık olacak. Münafığı Müslümanların ilmi mücadelesi, yaşadıkları, zorlukları ilgilendirmez. O sadece alçakça kendi menfaatlerini korumanın peşindedir.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Hamaney de mezhep savaşlarını körükleyenin ve oluk oluk Müslüman kanı akıtanın İngiliz derin devleti olduğunu ifade ediyor.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Mezhep taassubu Suriye'de, Irak'ta ve daha bir çok yerde Müslümanların birbirlerini kırıp geçirmesine sebep oldu.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz Mehdi talebelerinin birbirlerine çok benzeyeceklerine dikkat çekmiştir. Mehdi'nin talebelerinin geceleri abid, gündüzleri ise aslanlar gibi olduğunu söylemiştir.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Kuran'da bildirilen Peygamberimiz döneminde yaşanan dinden sorumluyuz. Sonradan geliştirilen dinin Peygamberimiz dönemindekiyle ilgisi yok.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Bediüzzaman mezhebe tabidir ama Mehdi'nin en büyük müçtehid, en büyük müceddid olacağını, tüm mezheplerin Mehdi'ye bağlanacağını söylemiştir.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Peygamberimiz döneminde mezhepler yoktu, dört ayrı din yoktu. Tek bir din vardı. Mehdi döneminde de Peygamberimiz dönemi gibi olacaktır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Amerikan başkanlarının Churchill'in büstüyle poz vermeye mecbur bırakılmaları İngiliz derin devletinin baskısını gösteren bir semboldür.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Dört ayrı mezhebin dört ayrı haram ve helalleri var. Haram ve helal sadece Kuran'da bildirilendir. Dört ayrı din, dört ayrı haram helal olmaz.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafık hastalığı da kendi çirkin amacı için kullanır. Bir şey elde etmek istediğinde sağlık konularını bahane eder, hayali hastalık çıkarır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafık saplantılı ve takıntılıdır. Takıntılarından vazgeçmez. Kendince bir kötülüğü meşrulaştırmak için sonuna kadar uğraşır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Münafıklar ulaşmak istedikleri amaç için uzun vadeli planlar yapar, o hedefi elde etmek için her türlü ahlaksızlığı yaparlar.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Trump'ın Suriye'de siyaseti Suriye'nin bütünlüğünü korumak üzerine olmalı. Trump'a komünist Marksist terör örgütünü desteklemek yakışmaz. Yeni Amerikan yönetimi Obama devrinde başlayan komünist terör örgütü PKK'yı desteklerse Amerikan rüyası değil Amerikan kabusu oluşur.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Irak'ta meşru hükümeti destekleyip demokratik sistemi tam oturtmak gerekir. Amerika'nın da politikası bu yönde olmalı.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Netanyahu'nun İran halkına dostluk çağrısında bulunması güzel olmuş. Ancak gerçek barış ve dostluk Mehdi (Moşiyah) ile mümkün olacaktır. Netanyahu İran halkına seslenirken, "Beklenen Mehdi ve Moşiyah aynı kişi, hepimizi onu bekliyoruz" dese halkın müthiş sevgisini kazanır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Dünyanın kardeş olması çok kolay. Kavga, nefret, savaş zor olan. Buna rağmen kardeş olmamak için direnmeleri çok şaşırtıcı. Barışı çok zor gösteriyorlar. Dost olmayı, ittifak etmeyi, Müslümanların birlik olmasını zor gösteriyorlar. Oysa dostluk ve barış kolaydır.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Trump tek başına İngiliz derin devletine güç yetiremez, ama iyi desteklenirse güzel netice alır. Rusya, Türkiye, İran ve Çin destek olsun.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • “Satranç, tavla haram, kadınlar gülemez, kadın hamileyken dışarı çıkamaz” diyerek bilerek veya bilmeyerek insanları dinden soğutuyorlar. İnsanları İslam'dan soğutmak için izlenen her yönteme karşı çok dikkatli olmak gerekir.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Türkiye, İran, İsrail, Rusya, Çin ve Amerika birlikte hareket ederse İngiliz derin devletinin tüm gücü kırılır. Tek tek ise mücadele edilemez.

   (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Trump eleştiriye açık bir insan. Yanlış konuşmaları, yorumları olursa eleştirildiğinde bunları düzeltiyor.

  (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Müslüman aklı başında ve mutedil olur. Sokağın yanlış felsefelerine uymaz, insanların kendisinin güzel ahlakına uymasını sağlar.

  (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • Allah yolunda gayret eden tüm kardeşlerimizi Allah cennette en güzel şekilde ödüllendirsin inşaAllah.

  (A9 TV; 23 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devletinin sistemli olarak Trump'a baskı uygulamak isteyeceği görülüyor. Bu durumda Trump'ı yalnız bırakmamak gerekir. Özellikle Amerika'da yaşayan Müslümanların İngiliz derin devletine karşı Trump'ın yanında olmaları çok güzel olur. Açık destek versinler.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Tüm güç kuvvet Allah'ın elindedir. Samimi iman edenlere karşı Deccaliyetin hiçbir etkisi yoktur, olmayacaktır.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devletinin baskısına karşı Trump'ı Türkiye ve Rusya yalnız bırakmasın. İyi desteklenirse Trump cesur ve doğru hareket eder.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Resulullah (sav)'in haber verdiği büyük alametler Mehdi'nin olduğu zamanla aynı dilimde gerçekleşecektir. Bu da Mehdi'nin çıkışının mühim delilidir

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • “Mehdi gelip geçti, Mehdi'den bahsetmek bizi tembelleştirir, Mehdi şahsı manevidir” gibi tüm açıklamalar Mehdiyeti engellemek içindir.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Kendilerince Mehdiyeti etkisiz hale getirmek için kullandıkları samimiyetsiz yöntemlerden biri de "Hz. Mehdi’nin gelişine daha 100-200 yıl var" demektir.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Tanzimat Fermanı Londra'da, Islahat Fermanı ise İngiliz büyükelçisinin katılımıyla hazırlandı. Amaç Osmanlı'yı İngiliz denetimine sokmaktı.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Deccalden, İsa Mesih ve Mehdi'nin zuhurundan bahsedilmemesi de Mehdi'nin çıkış alametlerinden biridir. Peygamberimiz bunu bildirmiştir.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Trump şevkle, azimle Amerika'ya hizmet etmek istiyor, daha bir adım bile atmadan engel olmaya çalışmak yakışık almaz. Fırsat vermek önemlidir.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Üst akıl Rusya olabilir diyenler dikkati İngiliz derin devletinden dağıtmaya çalışıyorlar. Rus bürokrasisinde de bu yapı oldukça etkilidir. Putin de İngiliz derin devletinin yandaşları tarafından kuşatıldığının farkında ve bu tehdite karşı güçlü bir mücadele veriyor.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Suriye meselesini bir an önce çözelim, Suriye'nin bütünlüğünü sağlayalım. Türkiye bölgede Irak ve İsrail ile bağını çok güçlendirsin.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Fizik, kimya, fen, biyoloji bilimdir. Ama evrim kainatı tamamen tesadüflerle açıklayan eski Sümer dinidir, putperest bir inançtır. Evrim okullarda eski putperest inançlardan biri olarak okutulabilir ama bilimsel cevabı da verilmesi şartıyla. Fosilleri, proteinin yapısını okullarda mutlaka öğretmek gerekir. Her şeye tesadüf diyen, bilimsel dayanağı olmayan hurafenin bilim gibi dayatılmasını kabul etmeyiz.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Trump'ın seçilmesini protesto edenler Amerikan halkının seçimine saygı göstermeyi öğrenecek. Bizim dediğimiz olmazsa sokağa dökülelim olmaz. "Halkın ne dediği önemli değil, kıymetli ve asıl olan insan benim, benim dediğim olsun" demek demokrasiye uygun değildir.

  (A9 TV; 22 Ocak 2017)

 • Amerika kurumlarını asıl yöneten İngiliz derin devletidir. Amerikan halkı da İngiliz derin devletinin baskısı altında eziliyor.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • İffet ve iman bir kadını en çok güzelleştiren nimetlerdir. İmanın nuru apayrı bir etkileyiciliktir.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Allah Kuran'da tüm insanları Kal-u Bela'da yaratıp var ettiğini bildirmiştir. İlkelden gelen aşama aşama oluşmuş insan diye bir şey yoktur.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Evrimin iddiasına göre fosil kayıtlarında milyonlarca yarım yamalak canlı görüntüsü olması gerekirdi. 700 milyon fosilin içinde böyle bir tane bile fosil yok.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Melekler, cinler aniden evrimsiz yaratılmıştır. Ahirette yaratılış evrimsiz olacaktır. Neden dünyada insanlar evrimle yaratılmış olsun? İnsanların evrimle yaratıldığına dair ne tek bir bilimsel delil ne de bir Kuran ayeti vardır. Kuran'da evrim yoktur. Allah, insanları en güzel surette "Ol" emriyle yarattığını bildirmiştir.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Bilimle hiçbir ilgisi olmayan, Sümer devrinden kalmış hurafe bir düşünce olan evrimi Kuran'la bağdaştırmaya çalışmak boşuna bir uğraştır.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Evrim teorisi bilim değildir. Evrim kadar mantık dışı bir putperest düşünceyi savunanlar ileride çok utanacaklardır. Tek bir hücrenin içi bir büyük şehirden daha komplekstir. Böylesine kompleks bir yapıyı tesadüf meydana getirdi demek utanç vericidir.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Kuşları, çiçekleri, kedileri, çilekleri, insanları her şeyi tesadüfle açıklayan evrim hurafesi karşısında diz çökmek utanılacak bir durumdur.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devleti 200 yıllık bir örgütlenme, ahir zamanın deccali olarak zuhur ediyor. Çok dikkatli ve teyakkuzda olmak lazım.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Lenin, Darwinizm’i kendi fikirlerine temel alan bir insandı. Lenin'in savunduğu anarşi ve terörün temelinde Darwinizm vardır. Lenin, terörü ideolojisinin hayata geçmesi için mutlaka olması gereken bir husus olarak görür. Lenin’in ideolojisinin temelinde Darwinizm vardır.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devleti hem sokak hareketleri hem istikrarsızlık hem de ekonomik kuşatma ile Trump'ı çökertmeye çalışıyor. Putin, Erdoğan ve Trump bu deccali güce karşı açık ve net ittifak etsinler. Deccaliyet çok azılı bir mahluktur. İttifakla karşı koymak gerekir.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Trump'ın "Establishment" denilen derin devlet yapısını eleştirmesi doğrudan İngiliz derin devletine yönelik bir eleştiridir, tarihte ilktir.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Bir insan tek bir arının petek inşa etmesini, bal yapmasını düşünse, bu konuya dikkatini tam verse çok güçlü bir imana sahip olur. Açısı, derinlikleri eşit petek inşa etmesi, balı doldurduktan sonra zarla kaplaması, balın tertemiz olması gibi binlerce detayda ayrı harika var.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Müslüman dünyası Trump'ı desteklesin. Trump'ın idealinin dindar Amerika yani Amerikan rüyasını geri getirmek olduğu görülüyor. Bu çok güzel.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Kiliselerin kapanacak hale gelmesi rahatsız edici. Kiliseler kapanacak hale geldiğinde Müslümanlar Hristiyanlara sahip çıksın. Kuran'a göre sinagoglar ve kiliseler Müslümanların emanındadır.

  (A9 TV; 21 Ocak 2017)

 • Darwinizm'i bilim sandıkları için karşısında kendilerini ezik hissediyorlar. Darwinizm bilim değildir. Biyoloji içine girmiş hurafe yığınıdır.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Darwinizm saygı duyulması, itiraz edilmemesi gereken bir bilim değildir. Tesadüfleri put edinmiş Sümerlerden kalan bir pagan dinidir. Paleontoloji, fizik, kimya, biyoloji bilimdir. Evrim ise hurafedir.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Kadın güzelliği ve sevgisi dünyadaki en güzel nimetlerden biridir. Kadın sevgisinin insanların elinden alınması büyük bir manevi beladır.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Evrim tamamen bozuk, yarım, darmadağınık yapılar arasından kör tesadüfler sonucunda kusursuz yapının ortaya çıktığı iddiasıdır. Bu bilim değildir. Kainat ve canlılık Allah'ın "Ol" emri ile bir anda var olmuş, yaratılmıştır.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Allah Kuran'da evrimle yaratılış olmadığını, insanı "Ol" emriyle en güzel şekilde yarattığını bildirmiştir.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Darwinizme karşı olanı "Sen bilime mi karşısın" diye yıldırmaya çalışıyorlar. Darwinizm bilim değil hurafedir. Bilime değil hurafeye karşıyız.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Darwinizm anlatılsın, gençler hurafenin ne olduğunu öğrensin. Ama hurafenin bilimle cevabı da verilsin. Fosiller, proteinin yapısı anlatılsın.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Darwinizm baştan sona kadar tesadüfü kullanan eski putperest bir inançtır. Bilimle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bilime evet hurafeye hayır.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • İnsanların çoğu Darwinizm'in oluşturduğu felaketin farkında değil. Faşizmin, komünizmin, tüm savaşların temelinde Darwinizm var.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Fosiller bilimsel delildir. Bilimsel delilden korkan teori hurafedir, bilimsel değildir. Evrim Sümerlerden kalma bir hurafedir.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Evrim teorisinin bilimsellikle uzaktan yakından ilgisi yok. Her şeyi tesadüfle açıklıyor. Tesadüfle açıklama yapan bilim olmaz. Tek bir proteinin oluşması için 60 ayrı proteinin aynı anda olması gerekiyor. Tek başına bu her şeye tesadüf diyen evrimi bitirmiş oluyor. Bırakın fosiller sergilensin diyoruz, asla diyorlar. Fosilden korkan bilimsel teori olabilir mi? Darwinistler bilimi yasaklamaya çalışıyor.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • İngiliz derin devletinin kahpeliğine karşı Trump'ın korunması konusunda çok özen gösterilsin. Rusya, Çin, Türkiye Trump'ı desteklesinler.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Allah her şeyi hayırla yaratır, hayırla her iş bitmiştir. Biz sebebe sarılmak için tedbir alıp gayret ediyoruz.

  (A9 TV; 20 Ocak 2017)

 • Tüm İslam alemi Trump'ın yanında. Rusya ve Çin de yanında olacak. Trump’ı İngiliz derin devletine karşı yalnız bırakmayacağız, gönlü rahat olsun