Hz Süleyman (as)’ın sarayı çok ihtişamlı, eşleri çok güzeldi. Bağnazlar Hz Süleyman'ın güzelliğe olan sevgisini takdir edemiyorlar.

Deşifresini okumakta olduğunuz videoyu izleyin" »

ADNAN OKTAR: Tevrat’ta Museviler, o devirdeki Museviler Hz. Süleyman (as)’ı kıskanıyorlar çok kadınla beraber olduğu için, çok fazla sevdiği var. Bak mümin bilinen adamlar bile o zamanki şirk içindeki Museviler Hz. Süleyman (as)’ın kadınlara karşı rahat tavrından acayip bizarlar ve bak bu mübarek Peygambere demediklerini bırakmıyorlar ve Tevrat’ta bak hayret edilecek şey, Tevrat’a bile geçirmişler meydana gelen kine bak? Üç yüz hanımı, yedi yüz cariyesi vardı hepsi birbirinden güzel ve bakımlı hanımlar öyle kapalı falan değil, dekolte çok nefis, güzel giyinen insanlar, saray da muhteşem çok çok güzel. Bak diyor ki: “Kral Süleyman firavunun kızının yanı sıra Moavlı, Ammonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi.” Güzel. “Bu kadınlar Rab'bin İsrail halkına, "Ne siz onların arasına girin, ne de onlar sizin aranıza girsinler;” bak “"Ne siz onların arasına girin, ne de onlar sizin aranıza girsinler; çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürümek üzere saptıracaklardır" dediği uluslardandı. Buna karşın, Süleyman onlara sevgiyle bağlandı.” Kardeşim zaten herkes Müslüman olmasına sebep oluyor Hz. Süleyman (as) şu laf mı? Moavlı’yı da imana getirtiyor, firavunun ekibini de imana getirtiyor gayet güzel bir mürşit, o halk için söylenmiş ve o şartlar için söylenmiş bir söz yani yamuk adamlarla konuşmayın, muhatap olmayın diyor. Yoksa tebliğ yapmayın, onları kendinize bağlamayın anlamında değil. Bak Tevrat’ın hükmünü de yanlış anlaşmışlar o devir için. “Süleyman'ın kral kızlarından yedi yüz karısı ve üç yüz cariyesi vardı.” Buradaki tabii daha doğru ifade, “karıları onun yolundan” bak “karıları onu” Süleyman’ı “yolundan saptırdılar,” Hak Peygambere öfkelerini görüyor musun? Çünkü dekolte giyiniyor kadınlar, müzik var, eğlence var “oo” diyorlar “dinden, imandan çıktı bu” diyorlar Hz. Süleyman (as) için Tevrat’ta geçiyor. “Süleyman yaşlandıkça karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar” bak sırf kıskançlık ve öfkeden meydana gelen ifadeler bunlar. “Böylece Süleyman bütün yüreğini Tanrısı Rab'be adayan babası Davut gibi yaşamadı    " Saydalılar'ın tanrıçası Aştoret'e ve Ammonlular'ın iğrenç ilahı Molek'e taptı.” (1.Krallar,11/1-5) Putlara taptı diyor Hz. Süleyman (as). Dünyanın en akıllı insanı o devirde, Molek’le, kölekle ne işi var onun? Bak görüyor musun nasıl ağırlarına gitmiş o devirdeki müşriklerin? Bu devirde de müşriklerin ne kadar ağrına gidiyor, sizlerin güzelliği, bu hanımların güzelliği değil mi demediklerini bırakmıyorlar kendi kafalarına göre. Bak Peygambere bak görüyor musun iftiralarını?  Öfkeye bak sen? Kine bak? Sırf kıskançlık çünkü bunlar kadından anlayan adamlar da değil, sevgiden anlayan adamlar da değil bunu söyleyenler tabii. “Böylece Rab’bin gözünde kötü olanı yaptı, Rab’bin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla Rab’bi izlemedi. Yeruşalimin” yani Kudüs’ün “doğusundaki tepede Moavlıların iğrenç ilahı Kemoşa ve Ammonluların iğrenç ilahı Molek’e tapmak için bir yer yaptırdı.” Bu da yalan. Bütün puthaneler, put düşüncelerin hepsini yıkıp kaldıran insan. “İlahlarına buhur yakıp kurban kesen bütün yabancı karıları için de aynı şeyleri yaptı.” Bak hasetlik ne hale getirmiş görüyor musunuz? O kadınların güzelliği çünkü Allah onlara kadın vermemiş, müzik var orada, eğlence var, heykeller var, resimler var hepsine karşılar. Kadınlar altınlarla süslenmiş çok bakımlı, dekolte hanımlar nasıl ciğerlerine oturmuş görüyor musunuz? Ağızlarına geleni söylemişler. Bak diyor ki “İsrail’in Tanrısı Rab, kendisine iki kez görünüp, “Başka ilahlara tapma!” demesine karşın, Süleyman Rab’bin yolundan saptı ve O’nun buyruğuna uymadı. Bu yüzden Rab Süleyman’a öfkelenerek, “Seninle yaptığım antlaşmaya ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığı elinden alacağım ve görevlilerinden birine vereceğim” dedi.” Bu da yalan, sonuna kadar kral oldu bayağı da uzun da yaşadı. Demek istiyor ki kafirdi diyor.        İrtidat etti, mürtetti dinsizdi diyor. Puta tapıyordu diyor. Şimdi bizim için ne diyorlar? Aynısı. Demek ki müminlere de aynısını yapmışlar o zamanın müşrikleriyle bu zamanın müşriklerinin aynısı. Bak Peygambere öfkeyi görüyor musun adamlardaki azgınlığı?  Sırf güzel hanımları var diye. Çünkü bunlar hanımlarının başlarını kazıyorlardı, sıfır numaraya vuruyor kadını bir de başını sarıyor, tamamen sarıyor ve evden dışarıya çıkartmıyor. Hz. Süleyman (as) öyle değil bütün hanımlar ortada. Sarayın içindeler gayet şen şakrak bir ortam var. Akşama kadar müzik var, eğlence, yemek, içmek, ziyafet herkes birbirinden şık ve güzel. Gelenlerin nefesi kesiliyor hizmetçilerin kıyafetlerinden ve hizmetçilerin güzelliğinden milletin nutku tutuluyor yani efsane haline gelmiş artık. Karıları zaten dünyanın en güzel kadınları. Hz. Süleyman (as)’ı alenen kafir ilan etmişler görüyorsunuz. Mürtet ve putperest ilan etmişler Allah’ın mübarek Peygamberini. En büyük peygamberlerden biridir. Kuran’da Allah onu övüyor, yüceltiyor. Ve sanatçı, çok sevgi dolu bir insan mübarek ve muhterem bir insan. Allah’a asi gelmez. Peygamberler masum oluyorlar burada tam anlamıyla mürtet olduğunu ilan ediyorlar kinden nefretten. Bu bölümleri geçersizdir mesela Kuran’a bakılır Kuran’a göre anlarsın bu bölümler tamamen o andaki gelenekçi Ortodoks kafadaki kindar insanların nefretinin tarihi başka bir şey değil. Ve çok çirkin ifadeleri aynen kendilerine iade ediyoruz.


Bu sayfada Hz Süleyman (as)’ın sarayı çok ihtişamlı, eşleri çok güzeldi. Bağnazlar Hz Süleyman'ın güzelliğe olan sevgisini takdir edemiyorlar. videosunu izleyebilir. sn. Adnan Oktar'ın çok çeşitli konular hakkındaki yorumlarını, düşüncelerini dinleyebilir, A9 TV ve diğer medya kanallarında yapılan röportajlar hakkında program video görüntüleri ve kesitlerine ulaşabilirsiniz. Sohbet kesitlerini bilgisayarınıza veya cep telefonunuza ücretsiz indirebilir, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.