Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Hızır'dan aldığı bilgiyle Hz. Mehdi (as)'ın vazifelerini çok detaylı tarif etmiştir.

Deşifresini okumakta olduğunuz videoyu izleyin" »

ADNAN OKTAR: Bediüzzaman Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili hiçbir alimin, hiçbir Ehli Sünnet veya Şii veyahut Vahabi alimin vermediği müthiş detaylar vermiş. Metafizik bir şahıs, Hz. Hızır (a.s) ile görüşen bir insan, cinlerle görüşen bir insan, ilham alan bir insan. Yani sünuhat tarzında ilham alan bir insan. Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili hiçbir alim bu derece detay vermemiştir Resulullah (s.a.v.)’den itibaren. Resulullah (s.a.v.)’in dışında hiçbir alim sünuhata dayalı, Hz Hızır (a.s)’dan aldığı bilgiye dayalı bu kadar kapsamlı bilgi vermemiştir. Ne diyor? “Hz Mehdi (a.s) çıktığında yakın talebeleri imanın nuruyla onu tanır” diyor. Bu mesela hiç bilinmeyen bir şey. “Hz. Mehdi (a.s) çıktığında fark edilmez.” Demek ki öyle sarıklı cübbeli çıkmayacak. Sarıklı cübbeli çıksa fark edilir. Nasıl fark edilmez? “Hz. Mehdi (a.s) İstanbul’da çıkacak ilk çıkış yeri olarak. Basra, Kûfe ve Şam gibi yerleri açıklamasının nedeni; başkent o zamanlar Basra, Kûfe ve Şam’da olduğu için, oralar da yer değiştirdiği için zaman zaman Basra’da olduğu vakit Basra demişler, Kûfe’de olduğu vakit Kûfe’de, Şam’da olduğunda Şam demişlerdir. Doğrusu İstanbul’dur” diyor. “Çıkış tarihi hicri 1400’dür” diyor net. Sekiz yerde ayrıca tarih vermiş. Net tarih veriyor 100 yıl sonra hicri 1400 diye net tarih vermiş. Hiçbir alim net tarih vermemiştir. Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili diyor ki Bediüzzaman. Bakın hiçbir alimin bilgi vermediği bir konu. Şimdi bak çok iyi dikkat et bunu yazan delikanlı kardeşim. “Hz. Mehdi (a.s) Darwinizm’i, materyalizmi dünyadan yok edecek” diyor. Hangi alim bunu yazar? Kimin aklına gelir? Bak, “birinci görevi bu olacak her şeyden önce” diyor. “Her şeyden önce birinci vazifesi budur” diyor. “Darwinizm’i, materyalizmi yok edecek” diyor. Bu harikulade bir bilgidir. Sünuhat olmadan bilemezsin bunu. Hz. Hızır (a.s) bildirebilir bunu. Nereden bilsin? Benim bildiğim Hz. Mehdi (a.s) çıkar, Kuran’dan anlatır sadece, hadislerden anlatır. Bize öyle anlatmışlardı. Sarıkla, cübbeyle çıkar, değil mi? Mutaassıptır, kadınlarla hiç görüşmez, yüzlerine de bakmaz kadınların. Ben çocukluğumda öyle bilirdim. Bir çıkar elinde kılıçla, metafiziktir özellikleri, duvarlardan geçer, bomba atarsın etkilenmez. Biz öyle öğrenmiştik. “Böyle değil” diyor Bediüzzaman. Bak diyor ki; “Hz. Mehdi (a.s)’ın Darwinizm’i, materyalizmi ezerken bu konuda araştırma yapmaya vakti ve hali müsaade etmez” diyor. Allah Allah, nereden biliyorsun vaktinin yetmeyeceğini? Nereden biliyorsun halinin müsait olmadığını? Nereden biliyorsun küçük bir grubun Avrupalı bilim adamlarından alıp bilgiyi, Darwinizm’le, materyalizmle ilgili fenni bilgileri bir araya getirip küçük bir grubun Hz. Mehdi (a.s)’ın kitaplarını hazırlamasında yardımcı olacağını nereden biliyorsun? 2012’de atağa geçeceğini bereden biliyorsun? 1971 yılında anarşinin başlayacağını nereden biliyorsun? 12 Mart muhtırasını nereden biliyorsun? 28 Şubat’ı nereden biliyorsun? Kuran’dan ayetle, ebcetle çıkartıp veriyor. “Şu tarihte olacak” diyor. Şimdi böyle bir insan diyor ki; “Hz. Mehdi (a.s) benim kitaplarımdan istifade edecek” diyor. Müsaade et de istifade etsin. Kardeşim baştanbaşa olağanüstü metafizik bir olay. En azılı imansız bile iman eder. Bu net mucize bu. Harika yani keramet. Kaderin ispatı. Bakın Hz. Mehdi (a.s)’a, “Ben” diyor Bediüzzaman “talebeyim, öncü askeriyim. Hz. Mehdi (a.s)’a talebe hazırlamak benim görevim” diyor. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kişilik şu anki Nur Talebeleri Hz. Mehdi (a.s)’a hazırlanmış hazır askerlerdir. Bediüzzaman diyor ki onlar için, “tohum” diyor. Hz. Mehdi (a.s) zamanında Hz. Mehdi (a.s)’ın askeri olarak hazır duracaklar. “O tohumlar Hz. Mehdi (a.s) zamanında sümbüllenerek açacak” diyor. Ama Risale-i Nur Talebesi olarak, Risale-i Nur’u muhafaza eden gerçek talebeleri olarak Nur Talebelerini görmüyor Bediüzzaman. “Risale-i Nur’un gerçek sahipleri Hz. Mehdi (a.s) ve şakirtleri” diyor. “Ahir zamanda gelir, o tohumlar sümbüllenir, ben de kabrimde seyredip Allah’a şükrederim” diyor. “Ben ölü olacağım Hz. Mehdi (a.s) geldiğinde” diyor. Allah adına yemin ediyor Bediüzzaman. “İslam’ın hakim olduğunu göreceksiniz” diyor. “Allah adına yemin ediyorum, Allah’ın adıyla yemin ediyorum, İslam ahlakının hakim olduğunu bu yüzyılda göreceksiniz benden sonra” diyor. “Mezarıma geleceksiniz” diyor sonra, “mezarım kaybolacak yıkılacak mezarım” diyor. Mezarının yıkılacağını söylüyor. Kaç yaşında öleceğini söylüyor, öleceği yaşı söylüyor. “Mezarımın başına geleceksiniz ben sizi tebrik edeceğim sesimi duyacaksınız mezardan” diyor. “Mezarın başına gelen topluluk tebrik ettiğime dair sesi duyacak” diyor.

Yani özetle Bediüzzaman’ın neden görevli olduğunu burada anlıyor musunuz? Milyonlarca Nur Talebesi’ni Hz. Mehdi (a.s)’a asker olarak hazırladı. Nur Talebelerinin bir kısmı eğer bilseydi Nur Talebesi olmazlardı. Hz. Mehdi (a.s)’a asker olacağını bilseydi olmazdı. Şimdi bin pişmanlar Risale-i Nur okuduklarına, Nur Talebesi olduklarına bin pişmanlar. Tuzağa düşürdü Allah onları. Bir de baktılar ki Hz. Mehdi (a.s)’a asker olarak görev almışlar haberleri bile yok. Hz. Mehdi (a.s)’a asker olacağını bilse, Hz. Mehdi (a.s)’a talebe olacağını bilse Nur Talebesi olur muydu adam? Bin kere pişman oldular, dehşete düştüler. Her biri bir ağızdan bağırıyor. Biri diyor ki, “şahsı manevi, Hz. Mehdi (a.s) gelmeyecek.” Öbürü diyor ki, “Bediüzzaman’dı Mehdi” diyor. Öbürü çıkıyor, “yok Risale-i Nur Mehdi’dir, kitap Mehdi’dir” diyor. Öbürü çıkıyor diyor ki, “yok Bediüzzaman ölmedi kardeşim, mezardan Mehdiliğini devam ettiriyor” diyor. Yani şokun meydana getirdiği konuşmalar. Hani var ya araba kazası olur Allah vermesin, ne konuştuğunu şaşırır bazen. Yahut mesela elektrik çarpar Allah vermesin, ne konuşacağını şaşırır. Ne konuşacaklarını şaşırdılar. Muazzam bir dehşet yaşıyorlar. “Aman aman” diyorlar. Bakın en ziyade üstünde durulması gereken şey ki 300 sayfanın üstündedir Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili açıklaması Bediüzzaman’ın. “Sureti katiyetle kardeşim” diyor. Bak zina yaparsan gelebilirsin. Risale-i Nur’un dershaneye girebilirsin zina yaparak, şarap içerek gidebilirsin, sarhoş da gidebilirsin. Namaz kılmıyorsan zaten rahat rahat gidebilirsin. Ama Hz. “Mehdi (a.s) gelecek” dersen yahut“geldi” dersen kafirden daha ağır hükmün senin. Oraya bir daha giremezsin. Bak Hıristiyan girebilir, Yahudi de girebilir, Mecusi girer, Budist de girer ama “Hz. Mehdi (a.s) geldi, şu an yaşıyor” dedin mi giremezsin. Allah bunların kalbine müthiş bir Hz. Mehdi (a.s) dehşeti düşürdü. Bu neden biliyor musunuz? Yüzde yüz eminler Hz. Mehdi (a.s)’ın çıktığından. Bu dehşet hiç normal bir şey değil. Cahilliğinden, saflığından yapanlar var bunları. Bazıları iyi niyetle de yapıyorlar. Hz. Mehdi (a.s) rahatsız edilmesin, hissedilmesin gibi niyetle yapanlar da var. İşte çeşitli iyi niyetli yapan tipler var. Ama sahtekarlıklarının yöntemini söyledim.

Bediüzzaman diyor; “Risale-i Nur’u hiçbir kuvvet Anadolu’nun bağrından çıkaramayacak, ta ki ahir zamanda Hz. Mehdi (a.s) zuhur edene kadar. Hz. Mehdi (a.s) hazır talebelerle karşılaşacak” diyor. Nur Talebeleriyle. Ama onların Risale-i Nur’u bir örtüleme yapacaklarına işaret ederek diyor ki Bediüzzaman; “eğer Risale-i Nur talebelerini Bediüzzaman gerçek talebe kabul etseydi derdi ki; “Risale-i Nur’un gerçek sahipleri nur talebeleridir” derdi. Bak demiyor, çok acayip bir şey bu hayret edilecek. “Risale-i Nur’un gerçek sahipleri” bak sahibi değildir demiyor bak sahipleridir. “Bir de gerçek sahibi var” diyor. Gerçek sahip ne yapar? Gerçekten sahip çıkar Risale-i Nur’a. Hz. Mehdi (a.s) da Risale-i Nur’a gerçekten sahip çıkacak işte. O yüzden Risale-i Nur’a sarılacak. Ne yapacak? Risale-i Nur’da gizlenen Hz. Mehdi (a.s) ile ilgili bölümleri, narcıların dehşete kapılıp örttüğü kısımları millete açıklayacak, gerçekleri anlatacak. Olay bu. Yani bir velinin kerametlerini Hz. Mehdi (a.s) niye anlatmasın tabii ki anlatacak. Biz Hz. Mehdi (a.s) öncüsü olarak bu kadar anlatıyoruz da Hz. Mehdi (a.s) niye anlatmasın?


Bu sayfada Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Hz. Hızır'dan aldığı bilgiyle Hz. Mehdi (as)'ın vazifelerini çok detaylı tarif etmiştir. videosunu izleyebilir. sn. Adnan Oktar'ın çok çeşitli konular hakkındaki yorumlarını, düşüncelerini dinleyebilir, A9 TV ve diğer medya kanallarında yapılan röportajlar hakkında program video görüntüleri ve kesitlerine ulaşabilirsiniz. Sohbet kesitlerini bilgisayarınıza veya cep telefonunuza ücretsiz indirebilir, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar üzerinden arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.